Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 26 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 7 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 7 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Господи прости ни...

Притчи 6: 16 Шест неща мрази Господ, даже седем са мерзост (омразни) за душата Му: 17 надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, 18 сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бърже тичат да вършат зло, 19 неверен свидетел, който говори лъжа и оня, който сее раздори между братя.

Ежедневни мисли
Книгата на Притчи не само ни дава мъдри съвети, но в тези стихове освен, че се посочват шест неща, които Бог мрази, тук се разкрива характера на Бог в малко по друга светлина. Бог показва чувство на омраза, но тази омраза не насочена срещу хората, а срещу действията им, срещу злото, което вършат. Забележете, че списъка на нещата, които Той мрази започва с гордостта (надменни очи). Гордостта е причина за падение на много хора. Определението в Библията за гордост е надменност, тщеславие и високомерие. Това е поведение, което прави някои да надценяват себе си и да подценяват други. Когато някой дава възможност гордостта да доминира в живота му, той отваря вратата за много други грехове. Гордостта е форма на самоизмама. Горделивият не изпитва нужда да бъде коригиран, като си мисли, че никога не може да сгреши. С такова отношение, той скоро ще падне. Какво казва Словото за това: Притчи 16:18: Гордостта предшества погибелта, и високоумието - падането (или високомерният дух, предхожда падението).

Следващото нещо в списъка, което Бог мрази е лъжлив език. Лъжата толкова преобладава в нашето общество, че според едно проведено изследване, над 80 на сто от хората признават, че лъжат редовно. Повечето хора лъжат, защото се страхуват от това, което са направили (от делата си) или са твърде горделиви, за да признаят грешките си. Бог високо цени искреността (истинността, правдивостта). Въпреки, че е трудно да се признаят грешките, Бог е милостив към тези, които правят една крачка напред и признават грешките си и се поправят. Един пример, от политическия живот в нашата страна. Вижте, колко политици са склонни да си признаят грешките. Повечето от тях се защитават до край, но ако някой си признае грешките и може да ги поправи (ако е възможно), го смятат за слаб политик и го унижават. Това, което казва Бог е друго, това не е слабост, това е стъпка към истината (или мъдрост).

Новият завет описва една история:
Лука 18: 9 И на някои, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите, каза и тая притча: 10 Двама души възлязоха в храма да се помолят, единият фарисей, а другият бирник. 11 Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като тоя бирник. 12 Постя дваж в седмицата, давам десетък от всичко що придобия. 13 А бирникът като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да подигне към небето, но удряше се в гърди и казваше: Боже бъди милостив към мене грешника. 14 Казвам ви, че този слезе у дома си оправдан, а не онзи; защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси.
Тук се казва точно обратното. Оправдан е този, който си признава греха, а не горделивият. Стъпка напред към истината, която води нагоре.

Забележете в списъка, че първо идва гордостта, после лъжата и след това убийството. Преди някой да извърши убийство, първо идват гордостта и лъжата (измамата) в живота му. Проливането на невинна кръв е нещо, което Бог мрази. Кръвта вика, тя говори. Битие 4:8 И когато бяха на полето, Каин стана против брата си Авела и го уби. 9 И Господ рече на Каина: Где е брат ти Авел? А той рече: Не зная; пазач ли съм аз на брата си? 10 И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към Мене от земята. Бог вижда този грях много пъти всеки ден. Някой ще каже, защо тогава, като Бог мрази убийството не се намеси. Словото казва, че Бог ни е дал свободна воля, да избираме между добро или зло, между благословение и проклятие. В противен случай щяхме да сме като роботи. Но все пак ние имаме Неговите обещания, ако се обърнем към Него, Той ще ни защити. Прочетете Псалм 91. Не само хората се убиват, но малки невинни бебета в утробата на майките им са убити от аборт, главно поради егоизма на техните майки и бащи. Абортите са също проливане на кръв на най-невинни и безпомощни хора, на неродените деца.

Следващото нещо, което мрази Бог е сърце с лоши замисли, което твори (създава) злини. Тези злини не само унищожават самите тях, но и другите, които ги одобряват, а не ги осъждат. Порнографията и филми наситени с убийства и жестокости, видео клипове създадени с лоши замисли, извратени реклами и много други замърсяват ума на хората. Това са изображения, които се вкореняват в съзнанието на тези, които ги гледат. Само Бог може да ги освободи от всичко това, ако се обърнат към Него.

Списъкът продължава с нозе, които бърже тичат да вършат зло (бели). Макар че Бог е милостив към тези, които се опитват да устоят на злото и устояват, Той мрази злото и беззаконието на тези, които хвърлят поуката на вятъра и бързо тичат да вършат зло. Едно зло, ражда още зло или беззаконието ражда беззаконие. Римляни 6:19в беззаконието, което докарва още беззаконие.

Бог мрази греха на човек, който лъжесвидетелства в съда или някъде другаде. Както тъмнината няма нищо общо със светлината, така лъжата с истината. Понякога човек за да прикрие една лъжа, се принуждава да излъже отново. Клюките са истории, които се предават от човек на човек, не въз основа на истината, а просто, защото някой говори зло за някой друг. Лъжата е сериозен грях пред Бога и човеците.

И накрая Бог мрази раздорите между близките, роднини или приятели. Той казва, ако ме любите ще пазите моите заповеди и Неговата заповед е да се любим един друг. Ето какво казва Словото: Йоан 14:15 Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди. 1 Йоаново 4:12 Никой никога не е видял Бога; но ако любим един другиго, Бог пребъдва в нас, и любовта към Него е съвършена в нас.
Грехът (гордостта, лъжата, злото) сее раздори между близки. Грехът разделя хората. Неговата заповед е да се любим един другиго. Бог е любов и Той иска и ние да бъдем като Него.

Забележете, че в стиха по-горе, Бог казва, че мрази първите шест неща и след това добавя, че ако се добави и последното заедно с останалите, това става мерзост за Него. Мерзост пред Бога е това, което Той ненавижда, от което Той се гнуси. Ако се чувстваме обвинени в някои от тези неща, които Бог мрази, нека да се обърнем към Него за прошка и Той ще ни освободи, защото ни обича, ако застанем пред Него с искрено сърце.

Молитва:
Небесни Татко (Отец), аз не искам да наскърбявам Сърцето ти с моите действия. Помогни ми да преодолея всички тези грехове в живота ми, и по-специално:.. (казвате конкретно). Господи, аз не искам никога да участвам в някой от тези грехове, които Ти мразиш. Господи, разбирам, че нашата нация е виновна за тези грехове като цяло. Моля те, да ни простиш и да ни доведеш до покаяние. Господи, аз знам, че ако ние се покаем, Ти ще изцелиш земята ни. Искам всичко това в името на Исус. Амин.

Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)

Благословение на всички и Бог да благослови България!

http://bible.com/index.php
http://biblia.duh-i-istina.net/

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 23 февруари 2010 г.

Пълна защита

Пълна защита
Послание от Дерек Принс


Господ ще те пази от всяко зло; Той ще пази душата ти. Господ ще пази излизането ти и влизането ти отсега и до века. Псалом 121:7-8

В един от преводите на Библията в стихове 7 и 8 са използвани три различни, но много тясно свързани думи, които описват как Господ бди над нас: Той ще ни защитава, пази и бди над нас. В оригиналния еврейски език е използвана една и съща дума и в трите случая. Тези вариации в превода служат, за да покажат многоразличната пълнота на Божията грижа за нас. Тя покрива всяка опасност, всяка ситуация, всяка форма на атака. Господ ще защитава душата ни от всяко зло. Това не е гаранция, че ще ни бъдат спестени изпитанията, трудностите или скърбите. А по-скоро увереност, че нито едно от тях няма да може да ни събори под властта на греха или Сатана. Всред всички тях нашата душа ще бъде опазена, неосквернена. Господ ще пази влизането и излизането ни. Той ще е с нас не само в началото на всяко пътуване, а и когато стигнем края; не само когато тръгваме за работа сутрин свежи, но и когато вечер се връщаме вечер у дома уморени. Господната защита е отсега и до века. Тя се простира отвъд времето във вечността. Той пази всяко пътуване, което правим сега във времето. После, когато дойде моментът да излезем от времето и да влезем във вечността, Неговото присъствие ще бъде с нас. Той ще ни прекара безопасно през тясната порта на смъртта и ще ни въведе в пълнотата на вечността. Когато завършим това последно пътуване, Той ще бъде с нас, за да ни приеме у дома - завинаги.


Молитва: Господи, благодаря ти за всяко дихание, за живота, който ни даваш, за опасностите, от които ни предпазваш, защото си обещал, че тези, които те търсят, няма да се посрамят. Ти същия вчера, днес и до века. Евреи 13:8  Моля те, Твоята милост и защита да бъдат днес с мен и моите близки. В името на Исус се моля. Амин!

Дерек Принс (1915-2003)
Дерек Принс е роден в Индия в семейство през 1915 г. в британско семейство. Той получава образованието си в две от най реномираните учебни заведения във Великобритания: колежа Итън и Кеймбриджския университет. В годините от 1940 до 1949 е бил професор по древна и съвременна философия в Кралския колеж в Кеймбридж. Изучава еврейски и арамейски в Кеймбриджския университет и по късно в Еврейския университет в Ерусалим. Говори няколко съвременни езика.

В първите години на Втората световна война, докато служи в медицинския корпус на британската кралска армия, Дерек Принс преживява среща с Исус Христос, която променя живота му. За нея той пише:

От тази среща си направих две заключения, които никога повече нямах повод да променя: 1) че Исус Христос е жив; 2) че Библията е истинна, актуална, съвременна книга. Тези две заключения промениха радикално и постоянно целия курс на моя живот.

Ако искате може да се абонирате да получавате неговото послание всяка седмица по емайл. Сайт: http://www.derekprince.bg. Кликнете отляво на "Начало" и след това на "Абонамент за седмичен онлайн бюлетин"
Благословение!


Прочетете Цялата Статия...

сряда, 17 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 6 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 6 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Не задрямвай...

Притчи 6:4 Не давай сън на очите си, Нито дрямка на клепачите си, 5 Догдето не се отървеш, като сърна от ръката на ловеца, И като птица от ръката на птицоловец. 6 Иди при мравката, о ленивецо, Размишлявай за постъпките й и стани мъдър, 7 Която, макар че няма началник, Надзирател, или управител, 8 Приготвя си храната лете, Събира яденето си в жетва. 9 До кога ще спиш ленивецо? Кога ще станеш от съня си? 10 Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън, 11 Така ще дойде сиромашия върху тебе, като разбойник, И немотия, като въоръжен мъж.

Ежедневни мисли
Днешното поучение от Притчи е предупреждение към онези, които използват прекалено много сън като бягство от отговорност. Стих 9 адресира лице, което Библията нарича ленивец. Какво означава думата "ленивец"? Ако погледнем в Тълковния речник думата ленив означава: който не желае да работи; мързелив, отпуснат, бавен. Накратко, означава човек отпуснат и мързелив. В тези стихове е направено сравнение с тези, които спят, защото те не обичат да работят и тези, които се трудят и няма да останат в немотия.

Стих 4 не се позовава на тези, които се нуждаят от почивка след ден изпълнен с труд, а по-скоро до тези, които се успиват до късно, излежават се в леглото и по този начин стават мързеливи. Стих 5 увещава онзи, който е склонен да се впримчи в този грях, да избяга от капана като птица. С други думи, човек, който не работи, става мързелив и със сигурност ще се озовете в капана на дявола, което ще доведе до неговото падение.

Стих 6, 7 и 8 ни припомнят за мравките, едни от най упорито работещите творения на Бог. Казват ни, да бъдем мъдри като тях, които нямат шеф (началник, надзирател, или управител) постоянно да бди над тях, но продължават винаги да работят усърдно. Някои хора работят само, когато се наложи. Мравките събират храна през лятото в сезона на прибиране на реколтата, така че когато дойде зимата, те ще имат какво да ядат. Всеки от нас е изпитвал „сезона на прибиране на реколтата” в живота си, така че ние трябва да бъдат усърдни в тези времена, за да имаме достатъчно, когато „зимата” в живота ни дойде.
Стих 11 ни предупреждава, че мързела ще ни доведе до бедност. Тя ще дойде, като при раждане на дете, когато майката е в родилни мъки. С други думи, бедността носи болка. Всеки, който живее в бедност познава болката на глада и робството и не е в състояние да върши неща, които желае. В този стих също се казва, че сиромашията ще дойде като крадец, когато сме неподготвени.

Стих 9 Бог казва на тези, които са мързеливи, "Докога ще спиш?" и "Стани и отиди на работа?" А в стих 10, дявола: "Само малко още дрямка, сгъване на ръцете за сън. Изводът, който можем да си направим е, че не трябва да се оставяме в това състояние на дрямка.

Молитва:
Скъпи Отче, аз Ти благодаря, че имам работа, която трябва да върша. Прости ми, че понякога се е оплаквам за всичко, което трябва да върша. Аз съм Ти благодарен, че мога да работя и да се грижа за себе си, както и за моето семейството. (За тези, които нямат работа и търсят) Скъпи Отче, знаеш положението ми и безизходицата, в която се намирам, помогни ми да си намеря работа. Ти можеш да отваряш затворени врати и затваряш тези, които са отворени. В Твоето слово се казва, ако искаме, ще ни се даде, ако чукаме ще ни се отвори. Моята надежда е в Теб, защото за Теб няма нищо невъзможно. Ти познаваш мислите ми и сърцето ми и знаеш, какви са ми нуждите. Моля те помогни ми сега. Всичко това се моля в името на Твоя Син Исус. Амин.

(Исус) Лука 11:9 И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори.

Поговорки:
Мързела не мори, а мъчи.
Мързелът не е нищо друго, освен навика да си почиваш преди да си се изморил.
Работата не грози човека, мързела го грози.
Мързела се влачи толкова бавно, че бедността бързо го настига.
Болният умира веднъж, а ленивият всеки ден.
По следите на леността върви бедността. Питагор
И много други...

Благословение на всички и Бог да благослови България!

http://bible.com/index.php
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
http://www.christadelphianbooks.org/agora/index.html
Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 15 февруари 2010 г.

Там при кръста ли сме?

Там при кръста ли сме?


Като християни и вярващи какво ни е отношението към кръста? Къде стоим? Там при кръста ли сме или някъде другаде? Кръста само за ново повярвалите ли е или е и за нас? Или само за тези, които имат нужда, а за нас е нещо банално, на което сме свикнали и не обръщаме много внимание.

Толкова сме свикнали с кръста, че просто ни е безразлично. Там при кръста, не трябва само да са ново повярвалите и тези, които имат належаща нужда, а трябва да сме ние всеки ден. Всеки ден трябва да виждаме Исус на кръста и това да ни напомня за Божията милост, защото така както стоим може и да паднем. Ето какво се казва в  Римляни 11:17 Но, ако някои клони са били отрязани, и ти, бидейки дива маслина, си бил присаден между тях, и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината, 18 не се хвали срещу клоните; но ако се хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе. 19 Но ще речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз. 20 Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой се. 21 Защото, ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади.

Чувате ли какво се казва: Но бой се!

Когато сме повярвали имаме спасението. Можем ли да го задържим или смятаме, че ни е гарантирано и няма начин да го загубим. Както Бог не пощади естествените клони, няма да и пощади и присадените.

Самодоволството при нас е много опасно. Откровение 3:17 Понеже казваш: Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол.

Знаем, че сме спасени и от там идва едно глупаво самочувствие. Спасението трябва да го изработваме всеки ден. Филипяни 2:12 изработвайте спасението си със страх и трепет;

Ние придобихме благодат чрез вяра. Можем ли да задържим тази благодат. Можем, ако имаме вяра. Но ако вярата ни е без дела, къде ни е вярата тогава. Можем ли да докажем, че имаме вяра. Никой няма да ни повярва. Нас светът ни гледа много внимателно, даже и да не го забелязваме. Вярата можем да я покажем на невярващите само с  делата си.

Яков 2:18 Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.

Ако нашата вяра няма дела малко по малко ще отпаднем. Делата поддържат вярата ни. Какви дела? Когато се молим, не трябва да се молим само за нашите нужди. Тях Бог ги знае.

Лука 12:30 Отец ви знае, че се нуждаете от това.

Трябва да бъдем чувствителни към нуждите на другите. В работата трябва да показваме, че наистина сме вярващи, като сме съвестни в задълженията си. Помагаме ли на другите, когато имаме възможност или ги подминаваме и казваме: Бог да те благослови и да ти помогне. Понякога става въпрос за нещо обикновено да помогнем, да кажем понякога добра дума за насърчение и други. Много примери могат да се дадат.

Да не се окаже, че тези, които ние не сме виждали в църквата, но законът е записан в сърцата им, един ден ще бъдат в Божието царство, а ние редовните посетители на неделните служения да останем отвънка.

Записан ли е закона на сърцата ни? Това, че сме повярвали и имаме спасението не означава, че закона е записан в сърцата ни.

Римляни 2:14 Понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си, 15 по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават.

Ако ние не се сещаме за кръста всеки ден, едва ли законът е записан в сърцата ни.

Нашето място е там при кръста всеки ден. Винаги има за какво да молим за прошка. Винаги има за какво да просим. Докато сме в това тяло, нашето място е там, при кръста.

Само там при кръста сме очистени от греха, само там при кръста сме освободени от проклятието. И за това е платено. Нека не забравяме цената.

Молитва: Боже, дай ни разбираме всеки ден какво означава за нас кръста. Там при кръста и Твоето сърце плачеше за Единородния ти Син. Там при кръста Ти показа Твоята любов за нас. Тази любов, нека бъде в сърцата ни. Нека никога не се отделяме от този Спасителен кръст. Помогни ни, Господи е стенанието, така че да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. (2 Коринтяни 5:4б) Моля се всичко това в името на Исус. Амин.


Прочетете Цялата Статия...

неделя, 14 февруари 2010 г.

Там на кръста...

Там на кръста...
Там на кръста можеш да оставиш товара си, който ти тежи.
Там на кръста можеш да оставиш печалта, скръбта, разочарованието, отчаянието, провалите...
Там на кръста можеш да оставиш унинието, депресията, болестите, мислите за самоубийство, омразата, проклятията...
Там на кръста можеш да оставиш всичко, което ти тежи и те мъчи и ще получиш утеха.
Там на кръста, раните ти ще бъдат превързани, сърцето ти ще бъде изцелено, ще разчупиш оковите и ще станеш отново свободен.
Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърце съкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните. (Исая 61:1).
Ела и застани там, пред кръста и ще получиш радост, вместо плач, облекло на хваление, вместо унил дух, и ще се наречеш дърво на правда.
Ще дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той. (Исая 61:3)
Всичко това Той (Исус) ще направи за теб, защото те обича.
Там на кръста, ако кажем: „Господи прости, твой съм”, никой повече не може да те отдели от Него.
(Римляни 8:36-39) Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож? Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Ела...там на кръста...

Hillsong - At the Cross, Там на кръста.
Прочетете Цялата Статия...

петък, 12 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 5 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 5 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Ако можеш помогни!
Притчи 3:27 Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, Когато ти дава ръка да им го направиш. 28 Не казвай на ближния си: Иди върни се пак, И ще ти дам утре, Когато имаш при себе си това, което му се пада.

Ежедневни мисли
Днешното поучение от книгата на Притчи е да правим добро, когато можем и да не отказваме, когато имаме възможност. Животът ни тук на земята не е лесен, понякога е изпълнен с радост, понякога с трудности в нашето ежедневие.
В стих 27 се казва, да не въздържаме доброто, което можем да направим.
Cotton Mather, пуритански проповедник, казва: Възможността да правим добро налага задължението да го направим." Той набляга, че трябва да го правим, когато се открива възможност или сме облагодетелствани да го направим. Ние трябва да го правим, не само когато ни е удобно или когато ще допринесе за нас полза или слава, но трябва да го правим винаги, когато имаме възможност, без значение колко често се случва или каква саможертва трябва да направим. Ако ние не сме милостиви към другите и към нас няма да има милост.
„Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда." Яков 2:13.
На езика ни са понякога стандартни думички като, не мога, нямам време, ще си помисля или други. Понякога се касае само до това, да отделим малко време от нашето така натоварено ежедневие и да видим с човека, който е в нужда и да го насърчим. Да отидем да видим някой наш близък или приятел, който е болен или да помогнем за нещо.
Даже и да кажем не в първият момент, винаги можем да се поправим и да кажем: Няма проблем, ще ти помогна. Може да имаме моменти, в които веднага откажем, без даже да се замислим, но в следващия момент да кажем, имам възможност да ти помогна, извинявай. И знаете ли какво ще почувствате в такъв момент, сякаш някакъв товар се вдига от вас и се освобождавате. Друго, което може да почувствате е, че сякаш ставате по богати, едно удовлетворение от това, че сте показали милост.
Стиховете 27 и 28 може да се позовават и на законните задължения, които имаме. За пример, работодателя има задължение да плаща заплатите на служителите своевременно. Не му казвайте, ела утре ще ти платя, като можете още днес да се разплатите. Същото не казвайте и на вашия съсед, когато ви моли за помощ. Ето какво се казва в Словото:
Яков 5:4 Ето, заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от която ги лишихте, вика; и виковете на жетварите влязоха в ушите на Господа на Силите.
Левит 19:13 Да не притесняваш ближния си, нито да го ограбиш; да не престои у тебе заплатата на надничаря ти през нощта до сутринта.
Второзаконие 24:15 В същия ден му дай заплатата, преди да дойде слънцето, защото е сиромах и на нея се надява; за да не извика против тебе към Господа, и това да ти се счете за грях.
„Ела утре или обади ми се по късно” е една прикрита форма на егоизъм.
Бог е немилостив към тези, които не показват милост.
Работникът или служителят имат също задължението да работят за това, за което са наети и са се съгласили.

Молитва: Небесни Татко (Отец), Твоето Слово е наистина една Книга на живота, в която Ти ни съветваш и поучаваш как да живеем, за да прекараме добри дни тук на земята. Ти ни съветваш да си помагаме един на друг и когато има някой нужда от помощ да се отзоваваме, а да не казваме, че сме заети или не можем да помогнем. Наистина има ситуации, в които ние не сме способни да помогнем, но поне можем да кажем някоя насърчителна дума. Ти си Бог милостив и искаш и ние да бъдем милостиви като Теб. Моля те Господи, промени това сърце, което имам със сърце, което да е чувствително към нуждите на другите. Нека да не се затварям в себе си с моите проблеми, но да бъда състрадателен и отзивчив към проблемите и нуждите на другите. Благодаря Ти. Всичко това се моля в името на Исус. Амин.

Матей 5:7 Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост.
Благословение на всички и Бог да благослови България!

http://bible.com/index.php
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
http://www.christadelphianbooks.org/agora/index.html

Прочетете Цялата Статия...

Божията мъдрост за всеки ден 4 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 4 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Пази сърцето си!
Притчи 4:23 Повече от всичко друго що пазиш, пази сърцето си, Защото от него са изворите на живота. 24 Отмахни от себе си опърничави уста, И отдалечи от себе си развратени устни. 25 Очите ти нека гледат право напред, И клепачите ти нека бъдат оправени право пред тебе. 26 Обмисляй внимателно пътеката на нозете си, И всичките ти пътища нека бъдат добре уредени. 27 Не се отбивай ни на дясно ни на ляво; Отклони ногата си от зло.

Ежедневни мисли
Книгата на Притчи е книга за поучение, книга, която ни учи на мъдрост, за да прекараме годините си на земята плодотворно. Стиховете ни предупреждават как да се пазим. Стих 23 отива в самата сърцевина на въпроса, който ще определи нашата съдба. Този стих посочва, че проблемите (или нещата, които излизат от нас), идват от сърцата ни. Ние всички сме родени с нечестивите неща в сърцата ни, защото сме наследили греха на бащите ни по целия път обратно до Адам, когато съгреши поради непокорството си. Цялото човечество носи последиците на греха. Единственото решение е да застанем пред Исус с думи на прошка, думи на покаяние и Той ще ни изчисти сърцето.
Ето какво казва Исус в Матей 15:8 "Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене. 9 Обаче напразно Ми се кланят, Като преподават за поучения човешки заповеди". 10 И като повика народа, рече им: Слушайте и разбирайте! 11 Това, което влиза в устата, не осквернява човека; но това, което излиза от устата, то осквернява човека.

Две неща, които Бог ни казва да правим:
(1.) Повече от всичко да пазим сърцето си, защото от него са изворите на живота (Стих 23).
(2.) Ние трябва да бъдем внимателни на това, което излиза от сърцето ни чрез нашите устни (Притчи 23:7 б: " Защото, каквито са мислите в сърцето (бълг. превод душата) му - такъв е и той....").
Тези две неща ще определят какъв живот ще имаме на тази земя. Стих 24 ни казва да се откажем от опак (изкривен, нечестен, лъжлив) език и да не говорим извратени (погрешни) неща. Това се отнася до всичко това, което говорим, като проклинане, клюкарстване, критикуване, лъжа, осъждане, присмиване и т.н. Когато говорим тези неща, ние всъщност проклинаме някого. Това се случва не само на лицето, за което казваме неща, но ние ще го получим обратно в нашия собствен живот, защото ние ще пожънем това, което сме посели.

Ето какво казва Библията за езика, че е като огъня и е много трудно да контролираме това, което излиза от устата ни.
Яков 3:6 И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла. 7 Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството; 8 но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова. 9 С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие! 10 От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.

Всъщност нашият проблем на езика ни е проблем на сърцето. Ето какво казва Исус в Матей 12:35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. Понякога е доста трудно да управляваме езика си. Думите ни излизат като стрели от нас преди да сме се опомнили и след това съжаляваме или ако не се усетим продължаваме. Но ние можем да помолим Бог да ни помогне, да очисти сърцата ни от неща, които Той не харесва. С цялото си сърце и душа ние трябва да ходим в благословението и мъдростта на Бог.

Молитва: Мили Отче, аз осъзнавам, че съм бил виновен за това, че съм говорил неща, които са наранили много хора, поради моето неправилно отношение, което съм имал в сърцето. Прости ми Господи, за този грях. Позволявал съм много пъти думи да излизат от устата, с което съм обиждал много хора. Моля Те да ми простиш за това, които съм говорил. Моля Те, да промениш сърцето ми. Моля се за една истинска промяна. Искам да сътвориш в мене чисто сърце, угодно на Теб и това, което ми пречи да го премахнеш. Зная, че аз, ако се опитам сам ще ми е трудно, но с Твоя помощ ще бъде по лесно и аз се надявам на Теб да ми помогнеш. Нека с това чисто сърце, което ще ми дадеш да бъда за благословение на всички около мен. Благодаря Ти, че чу молитвата ми. Всичко това се моля в името на Исус. Амин.
Благословение на всички и Бог да благослови България!

http://bible.com/index.php
http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 11 февруари 2010 г.

Какво съм аз в Христос?

Какво съм аз в Христос?


Еф. 1:4 Аз съм избран в Христос преди създанието на света.
Гал. 3:13 Христос ме изкупи от проклятията на закона.
Еф. 1:7 Аз съм изкупен. Аз съм опростен чрез Христовата кръв.
Кол. 1:14 Аз съм изкупен и греховете ми са простени.
Кол. 1:13 Бог ме избави от властта на тъмнината и ме пресели в царството на Своя възлюбен Син.
Рим. 5:1 Аз съм оправдан чрез вяра и имам мир с Бога.
2 Тим. 1:9 Аз съм спасен и призван по Божията благодат.
Рим. 6:3 Аз съм кръстен в Исус Христос чрез Неговата смърт на кръста.
Рим. 6:8 Аз съм умрял в Христа за греха и вярвам, че живея с Него.
1 Кор. 7:23 Аз съм купен с цена.
1 Кор. 10:16 Аз имам общение в Христовата кръв и в Христовото тяло.
1 Кор. 11:25 Аз съм в завет с Господа Исуса Христа.
Гал. 2:20 Аз се съразпнах с Христос и сега вече не живея аз, но Христос живее в мен.
Рим. 6:6 Аз не съм роб на греха.
1 Кор. 2:16 Аз имам Христов ум.
Еф. 2:5 Аз съм съживен заедно с Христа.
Кол. 2:12 Моето старо естество умря на кръста и сега живея в Христос.
Кол. 3:10 Аз съм нов човек и се подновявам в познание по образа на този, който ме е създал.
2: Кор. 5:21 Аз съм праведен пред Бога чрез Исус.
Еф. 1:13 Аз съм запечатан с обещания Свят Дух като залог.
1 Кор. 2:12 Аз имам духа, който е от Бога.
1 Кор. 6:17 Аз съм съединен с Господа и един дух с Него.
2 Кор. 3:17 Господният Дух е с мен и аз съм свободен.
Гал. 5:18 Аз се водя от духа и не съм под закон.
Гал. 2:20 Аз живея с вяра, която е в Божият Син, който ме възлюби и предаде Себе си за мен.
Гал. 5:1 Аз стоя твърдо в Христовата свобода.
Евр. 2:11 Аз съм осветен и едно в Бога.
Еф. 1:5 Аз съм осиновен в Бог чрез Исуса Христа.
Еф. 2:6 Аз седя заедно с Христос в небесните места.
Еф. 2:18 Аз имам достъп до Отец чрез Святият Дух.
Еф. 3:12 Аз имам дръзновение и увереност в Бога чрез вяра.
2 Тим. 1:7 Бог ми е дал Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
Еф. 4:16 Аз пристъпвам дръзновено към престола на благодатта за да придобия милост и благодат.
1 Пет. 1:5 С Божия сила съм варден чрез вяра за спасение.
Еф. 6:14 Аз стоя препасан с истината през кръста и вярата е мой щит.
2 Пет. 1:4 Подарени ми са най големите и скъпоценни обещания.
Еф. 1:3 Аз съм благословен с всяко духовно благословение чрез Христос.
Гал. 3:29 Понеже съм Христов, аз съм Аврамово потомство.
Отк. 1:8 Моят Бог е Алфа и Омега, който е, който е бил и който иде, Всемогъщия.
Нему да бъде славата!

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 10 февруари 2010 г.

Закхей, слез бързо...

Закхей, слез бързо...

Исус му каза: Закхей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в дома ти. Лука 19:5. Защо Исус му каза: Закхей слез? Защото Исус знаеше сърцето му, знаеше какво има в него.

В сърцето на Закхей имаше обвинение. Той беше презрян от съгражданите си, поради професията, която упражняваше. Да си бирник, да събираш данъци от собствения си народ и да ги даваш на Римския император се смяташе за грях. И те го обвиниха, казвайки: При грешен влезе да отседне. Лука 19:7. Но те обвиниха също и Исус, защото тяхната праведност беше друга. Исус ги обвинява в Матей 5:20 Защото, казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство.

Закхей чувстваше обвинението в сърцето си и търсеше изход. Искаше да види Исус, кой е? И не сбърка. Той отиде при този, който прощава, който отнема товара. Матей 11:28 Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.

И какъв беше отговора на Закхей? Лука 19:8 А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. Закхей се освободи от товара си, това, което беше взел несправедливо, той го върна. Спасението дойде е неговия дом.

Вяра с дела! Яков 2:18 Но ще рече някой: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела; ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Нека да показваме вярата си с дела.

Молитва: Господи, Ти виждаш всичко в моето сърце, сътвори в мен чисто сърце и нека моята вяра да не бъде без дела. В името на Исус. Амин!

Псалми 51:10 Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене.


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 9 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 3 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 3 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Бъди мъдър!
Притчи 9:10 Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум. 11 Защото чрез мене ще се умножат дните ти, И ще ти се прибавят години на живот. 12 Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си; И ако се присмееш, ти сам ще си го понесеш.

Ежедневни мисли
Книгата на Притчите на Соломон ни показва първата стъпка за получаване мъдрост. Това е, да имаме благоговейно уважение и страх от Бога. Страхът от Бога ни прави смирени и вслушващи се. Това не е страх от наказание, по скоро е страх от нещо, което ще загубим и това са Божиите обещания и благословението. Бог не е жесток, да ни дебне във всяко провинение и да ни наказва. Той просто ни умолява, не съгрешавай. Той винаги ни дава шанс, да се върнем при Него.
В Притчи 1:7 се казва: Страх от Господа е начало на мъдростта. Когато сме смирени и слушаме съветите Му, тогава наистина може да се каже, че имаме мъдрост. Мъдрост не е да държим на своето си и да не отстъпваме, както много често се случва с нас. В някоя житейска ситуация, ако ние отстъпим, макар да имаме основание да не го правим, Бог ще ни благослови в последствие много повече. Стих 10 казва, че истинската мъдрост идва от Бога. Ако искаме да разберем живота и защо човекът е поставен на тази земя, ние трябва първо да познаваме Бог, които е създал всичко това. Резултатът от познаването на Бог е разбирането на всичко останало. В познаването на Светият Дух се намира и ключа за разбирането на Библията. Това разбиране ще бъде в нас, когато се предадем живота си на волята на Господ Исус Христос. Когато се помолим да ни прости греховете и приемем Исус като наш Спасител, ние ще бъдем родени отново и Светият Дух ще ни води в цялата истина. Нашето разбиране ще расте, докато ние продължаваме да изучаваме Библията и да се вслушваме в Неговите съвети.
Когато прилагаме съветите, които Бог ни дава в Библията за нашия живот ние имаме Божията мъдрост в нас и ще бъдем благословени, както Бог е обещал. Стих 11 ни припомня две от тези благословения, когато ние следваме Господа, "наши дни се умножават" или с други думи нашите дни ще бъдат по-изгодни, по-доходни. Когато ние отделяме време да четем Библията т.е. Книгата на живота, Бог ще ни даде способности (мъдрост, знание, сила) да постигнем успехи, които иначе щеше да бъде невъзможно да постигнем..
Другото благословение е, че годините на живота ни ще бъдат по-плодотворни. Много от нас по-възрастните, поглеждаме назад през миналите години с разкаяние и съжаление, тъй като чувстваме, че сме си загубили живота. Но никога не е късно да започнем нов живот с Бога, като се вслушваме в Неговите съвети за всичко, така един ден Той ще ни каже: Хубаво, добри и верни слуго! над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Матей 25:23.
Стих 12 ни казва, че в мъдростта има награда и ако ние я погледнем с презрение ще понесем резултатите от това. Бог ни е създал със свободна воля и той няма да ни принуди да вземаме правилни решения. Какво да правим с нашия живот е нашето собствено решение. Ако игнорираме Бог и неговата мъдрост, ние ще понесем последствията, тъй като ние ще пожънем това, което сме посели. Когато следваме и се покоряваме на Бога, ние ще бъдем благословени и ще получим обещанията, които са дадени за нас в Словото. И така Бог ни чака, нека да се върнем при Него.

Молитва: Небесни Татко (Отец), Ти си ни обещал да ни благословиш с толкова много неща, които в света ги няма. Днес, аз съм благодарен за всичко добро, което съм получил от Теб. Искам да се вслушвам в Твоите съвети и така да бъда мъдър във всичко, да разчитам на Теб във всичко, което правя. Ако сбъркам в нещо, аз знам, че ти ще ми помогнеш да се върна отново при теб. Помогни ни да бъдем благословение и за тези, които са около нас и които не те познават. Благодаря Ти за любовта, която имаш към мен и към всички. Аз сега се моля за някои мои нужди (изброявате ги). Моля се и за някои мои близки, които страдат и са болни (казвате им имената). Благодаря Ти, че те познавам. Всичко това се моля в името на Исус. Амин.
Прочетете Цялата Статия...

Божията мъдрост за всеки ден 2 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 2 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Приеми съвет!
Притчи 4:20 Сине мой, внимавай на думите ми, Приклони ухото си към беседите ми. 21 Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си; 22 Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за цялата им снага.
Ежедневни мисли
Книгата на Притчите на Соломон ни съветва, като ни предупреждава, да слушаме и се подчиняваме на Божиите думи. "Внимавай на думите ми" означава просто да се обърне внимание на думите на Бог. Ние можем да чуем Божието слово, без всъщност реално да сме го чули. В стих 20, "Приклони ухото" означава да слушаме с нашите духовни уши или да слушаме с ушите на сърцата ни. Много пъти в Новия завет, Исус говори на хората, той казва думите: "Който има уши да слуша, нека слуша."
Марк 4:9 А той им рече: Който има уши да слуша, нека слуша.
Исус, знаейки, че никой от нас не може да чуе (разбере) това, което той казва в духа освен, ако не дойде при Него с правилно отношение на сърцето. Ние трябва да желаем да слушаме това, което Той казва. Ето защо тези, които не познават Исус, може да четат Библията, но да не я разбират. Те могат да се съгласят, че е една историческа книга, или една история, но те не могат да я разберат, докато не застанат пред Бог със смирено сърце, готови да поискат прошка, защото Бог не пожали живота на Единородния си Син Исус за нас.
Притчи 4:21 ни казва, че ние трябва не само да четем Божието Слово усърдно, но също трябва да скрием Словото в сърцата ни. Ако желаем да растем във вяра и мъдрост, ние трябва да четем и прилагаме Божието Слово за всяко нещо в живота ни. Ако правим това, стих 22 ни казва, че ще преживеем истински живот. С разбиране и прилагане на Божието Слово в живота ни, ние ще благоуспяваме в всичко и ще бъдем здрави, както ще благоуспява душата ни. Господ иска да да сме здрави в дух, душа и тяло!
Молитва:
Небесени Татко(Отец), аз се радвам, че Ти наистина се грижиш за мен. Ти искаш да те познавам повече и повече, като чета Твоето Слово. Чрез Твоето Слово, Ти ни съветваш, Ти ни учиш как да живеем и да благоуспяваме във всичко, което правим. Нека да запомняме Твоите съвети и да ги прилагаме в живота успешно, защото те са като чисто злато. Чрез тях Ти ни предупреждаваш, защото ни обичаш и в тяхното опазване има голяма награда.
Ако някой има проблем за разрешаване или се тревожи за нещо, или болест може да се помоли така: Господи Ти си ме създал, Ти знаеш мислите ми, проблемите, тревогите ми и болестите ми. Моля те сега помогни ми за.....или изцели ме от..... Аз зная, че ти чу моята молитва и вярвам, че ще ми помогнеш, защото те обичам, като мой Небесен Татко и вярвам в Теб. Благодаря Ти за всичко, което ми даваш. В името на Исус. Амин

http://bible.com/index.php
http://bojieto-slovo.blogspot.com/

http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 6 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 1 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 1 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове.
Ходете в светлината!
Притчи 4: 14 Не влизай в пътеката на нечестивите, И не ходи по пътя на лошите. 15 Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини. 16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, И сън ги не хваща, ако не спънат някого. 17 Понеже ядат хляб на нечестие, И пият вино на насилство. 18 Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, Което се развиделява, догдето стане съвършен ден. 19 Пътят на нечестивите е като тъмнина; Не знаят от що се спъват.

Ежедневни мисли
В книгата Притчите на Соломон намираме много духовни истини, които са илюстрирани чрез контрасти. В тези стихове Бог ни учи на мъдрост, като ни предупреждава да избягваме тъмните пътеки, но да ходим в светлината. Стих 15 подчертава, да избегнем пътя на тъмнината, не трябва да се приближаваме до него, да се отвърнем от него и да го подминем. Много хора свършват, като поемат този грешен път, просто защото те не стоят далеч от местата, които ще ги отведат до изкушение. Ние не трябва да се поддаваме на изкушението, за да не бъдем впримчени от хитростите на дявола.. В Новия Завет, когато Исус поучаваше учениците си, Той ги научи как да се молят за да не бъдат водени в изкушение, а да бъдат избавени от злото. Исус казва в Лука 11:2 Когато се молите, думайте: Отче [наш, Който си на небесата], да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, [да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята]; 3 давай ни всеки ден ежедневния ни хляб; 4 и прости греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не въвеждай ни в изкушение, [но избави ни от лукавия].
В стих:19 се казва, че пътят на нечестивите е тъмнина и тези, които ходят там, ще се спънат и ще паднат. Резултатът от греха е падение. Последствията на греха могат да се свържат с различни болести, с депресия, страх, бедност, тревога, конфликти, омраза, завист и др. Това контрастира с пътя на праведните, който ходят в светлина и те виждат къде стъпват. Когато ходим с Исус, нашия път е облян в светлина. Светлина, която ни води в истината и ние ходим в този път на истината всеки ден с Него.

Молитва за Деня:
Небесни татко(Отче), който си на небесата, аз ти благодаря за светлината, която ми даваш. Подкрепи ме да продължа в този път на истината. Аз се моля за Твоята милост, не само да устоя на изкушението и съблазните в този свят, но и да се отдалеча от тях. Господи, аз също се моля за онези, които знам, че се борят в момента с изкушението и пристрастяване (наркотици, алкохол) или други грехове да ги избавиш от злото и да им помогнеш да се възстановят и да бъдат доведени до познанието на Твоята истина. Господи аз те моля да бъдеш милостив към тях и чрез силата на Святия ти Дух да бъдат освободени. Благодаря ти и за новия живот, който Ти ще им дадеш. Благодаря Tи също, че Ти чу молитвата ми. Всичко това се моля в името на Исус. Амин.

С тази молитва се молете всеки ден за вашите приятели, които обичате и искате да бъдат освободени от наркотици, алкохолизъм и други пороци.
Благословение на всички и Бог да благослови България!

Източници: http://bible.com/index.php
http://biblia.duh-i-istina.net/

Прочетете Цялата Статия...

Как да разберем дали имаме разкаяно сърце?

Как да разберем дали имаме разкаяно сърце?
Да разберем, дали имаме разкаяно сърце е много лесно. Обърнете внимание на това, обичате ли да казвате: Извинявай. Няма значение на кой го казвате на вярващ или на невярващ. Да кажем, извинявай понякога не е лесно. Ние казваме лесно извинявай в магазин или някъде другаде, ако бутнем някой несъзнателно. Но когато обидим някой с приказките си, с шегите си и почувстваме обвинение в себе си, може да не е веднага, но Святия Дух ще ни го покаже, намираме ли човека или обаждаме ли се по тел да му кажем, извинявай, прости ми сбърках, исках да се пошегувам с теб, но те нараних или за някоя друга постъпка, няма значение за какво. Осъзнаваме ли грешката си или се опитваме да се скрием и да не кажем две думички. Срамуваме ли се да ги кажем или сме себелюбиви и горделиви и не се смятаме за грешни. (Притчи 8:13) Аз мразя гордост и високоумие. Бог не обича горделивите, а възвишава смирените. Йов 5:11 Който възвишава смирените. Не трябва да приличаме, като на хората от света. (2 Тимотей 3:2) Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви. Ако ние не можем да се смирим пред някой брат или сестра или някой друг, как ще се смирим пред Бога, който не виждаме. Как ще му кажем искрено с разкаяно сърце, Боже прости ми. Или изговаряме много лесно тези заучени фрази, Господи прости, защото знаем, че Той иска да ни прощава и имаме някаква глупава самоувереност, че Той ни чува всеки път, като Му кажем това. Не поглежда ли Бог в нашето сърце или си мислим самоуверено, че като сме вярващи, Бог е длъжен, понеже е обещал, винаги да ни прощава. Не забелязваме ли, че понякога Бог се бави с молитвите ни. Аз вярвам, че той чака да види промяна в нашето сърце.
Но понякога ние е трудно да направим първата крачка към извинението. Чувстваме се сякаш сме бебета в проходилка. Но трябва да опитаме, да не се поддаваме на съмненията в ума си, че можем и да минем без това. Направете първата крачка и след това ще ви бъде по лесно. И на мен не ми беше лесно. Понякога ден, два закъснение, но отивах при човека и се извинявах. И знаете ли какво чувствах след това, една лекота. Този невидим товар беше изчезнал. Исус го отне. Нашият Спасител иска да ни отнеме товара, да ни олекне, да не ходим прегърбени.
И така нека да не ходим прегърбени, а да казваме, извинявай, сбърках, прости ми. Аз предпочитам да ходя изправен. А вие...
Молитва: Господи, благодаря Ти, че всичко което си казал в Словото е истина. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; (2 Тим. 3:16). Помогни ми да направя първата крачка към извинението. Аз знам, че не съм съвършен и понякога с моето говорене и действие засягам хората около мен.
Понякога ми е трудно да кажа тези думички, но с Твоята помощ искам да се променя. В името на Исус. Амин.
Прочетете Цялата Статия...

петък, 5 февруари 2010 г.

Tози невероятен Моцарт!

Tози невероятен Моцарт!
Аз слушам много съвременна христитиянска музика. Но това Andante на Моцарт е невероятно, недостижимо. Не съм слушал през живота си, такава музика. Това е музика от сърцето на Бог, Божествена музика, музика, която те изпълва с мир, която те вдъхновява, дава ти сили, нежна е като сърцето на Бог, докосвате с Божията милувка, прегръщате те, музика с която Бог ти казва, "Аз те обичам, вярвай ми!"
Благословение на всички!
Прочетете Цялата Статия...

Защо не благоветсваме или имаме ли Божията любов в нас?

Защо не благоветсваме или имаме ли Божията любов в нас?
Има доста причини да не желаем да благоветсваме, но аз ще се спря на една. В Йоан 3:16 се казва: Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Бог толкова ни възлюби, че даде Собствения си Син на кръста за нашите грехове. Да ни откупи, да ни освободи от проклятията на закона. Каква е тази любов? Това е Божествена любов. Имаме ли я тази любов? Това е сериозен въпрос. Какво се казва в Първото послание на Йоан 4:16 Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в него. Трябва да пребъдваме в любовта. Каква е тази любов? Това е любовта, която трябва да имаме към ближните си, към хората, които срещаме, хората с които работим, към случайните хора на улицата, към хората в църквата и др. Доста често бързаме, дотолкова сме заети с нашите си проблеми, че даже като свърши църквата си излизаме веднага и нямаме време да си поговорим с някой брат или сестра. Или ако си говорим с някой си говорим за разни незначителни неща, а брата или сестрата или може би някой, който не познаваме е дошъл на църква и има нужда или проблем и търси на някой да го сподели, да се помоли, да му поеме товара. Но ние, нали бързаме, си заминаваме, скриваме се под булото на едно лицемерното християнство. Какви сме ние? Просто сме егоисти, себелюбиви, интересуваме се от нашите си проблеми, не обръщаме внимание на другите, затваряме се в себе си.
Какъв беше Ап. Павел? Той беше като нежен баща на Тимотей, като брат на сестрите Еводия и Синтихия, които му помагаха в служението.
1 Кор. 9: 19 Защото, при все че съм свободен от всичките човеци, аз заробих себе си на всички, за да придобия мнозината. 20 На юдеите станах като юдеин, за да придобия юдеи; на тия, които са под закон, станах като под закон, (при все че сам аз не съм под закон), за да придобия тия, които са под закон. 21 На тия, които нямат закон, станах като че нямам закон, (при все че не съм без закон спрямо Христа), за да придобия тия, които нямат закон. 22 На слабите станах слаб, за да придобия слабите. На всички станах всичко, та по всякакъв начин да спася неколцина. 23 Всичко това върша заради благовестието, за да участвувам и аз в него. Това беше Ап. Павел. Неговите нужди бяха Божиите нужди, неговите желания бяха Божиите желания.
Защо Ап. Павел стана такъв? Защото Божията любов беше в него. Тази същата любов, с която Бог даде Своя Единороден Син на кръста. Ап. Павел се отказа от всичко в името на тази Божествена любов.
И отново, каква е тази любов? Ето я в 1 Кор. 13:4 Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, 5 не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, 6 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, 7 всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Когато чета тези стихове, не мога да обхвана тези неща, не мога да осъзная всичко това. Искам да ги прегърна и да ги взема в себе си. Да ги сложа в сърцето си. И да им кажа тук стойте винаги, не се отделяйте от мен. Не ме оставяйте да бъда „мед що звънти, или кимвал що дрънка” 1 Кор. 13:1.
Молитва: Боже, не ме оставяй да бъда кимвал що дрънка. Искам тази, Твоята любов да присъства винаги в моето сърце. Помогни ми. Моля те. В името на Исус се моля. Амин
Прочетете Цялата Статия...

сряда, 3 февруари 2010 г.

Какво значи разкаяно сърце?

Какво значи разкаяно сърце?


Какво значи да имаме разкаяно сърце? Това значи, да имаме сърце като Давид. Бог познаваше сърцето му и затова го помаза за цар на Израел. Безгрешен ли беше Давид? Разбира се, не. Давид съгреши, но осъзна греха си. Това е важното, да видим греха си. И Давид се разкая и застана пред Бог с искрено сърце. Бог приема разкаяно сърце и не го отхвърля.
Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. (Псалми 51:17)
Бог е милостив към всеки, който застане пред Него каже: Прости ми Боже.

Омръзнало ми е от въпроси на педесятници с доктрини (не ме разбирайте неправилно, аз обичам Педесятница, Деяния 2), които задават на новоповярвали или на християни от други деноминации. Като например, „Ти брате кръстен ли си в Духа?”. Сякаш, като не е кръстен е втора категория християнин и в небето ще прислужва на тези, които са кръстени. Други въпроси, като започна да съветвам някой „Ти брате от колко години си християнин? или Ти брате, на колко си години?”. Ще ви кажа, сърцето е важно, не откога си повярвал, не е важно на колко години си, а сърцето, сърцето и пак сърцето.


Аз имам сега въпрос: „Ти брате, кога последно каза, Господи прости ми? Или събуждал ли те е Бог през нощта и да скочиш от леглото и да паднеш на колене и да молиш за прошка. Няма значение за минало събитие или сегашно. С Бог няма шега, че Исус е умрял на кръста за на,с не ни предпазва от Божието изобличение (не обвинение).
Прочетете това в Изход 4:24 А по пътя, в гостилницата, Господ посрещна Моисея и искаше да го убие. Тогава Сепфора взе кремък та обряза краекожието на сина си, допря го до нозете му, и рече: Наистина ти ми си кървав младоженец. След това Господ се оттегли от него.
Ако искаме да служим на Бог и Той да ни използва, трябва да се подчиняваме за всичко.
Мен доктрини за кръщение не ме интересуват. Ако имаш брате доктрини, казвам ти излез на улицата и ги доказвай и след това ще си говорим. С доктрините да се занимават теолозите. Като отворя една такава книга с доктрини, гледам по бързо да я затворя. Не пренасяйте битката вътре в църквата и между самите християни, битката е отвънка. На улицата, в работата и другаде. Църквата е място където да се подготвим и да излезем навън.
Какво казва Йоан Кръстител в Евангелето на Йоана 3:9 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля.
Не забравяйте и притчата, която казва Исус в Лука 13:6 Каза и тая притча: Някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам; отсечи я; защо да запразня земята? А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор; и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.

Страшно е нали. Брадва...

Брате (тук нямам предвид, някой си брат) колко време в молитва се молиш за собствените си проблеми и за проблемите на другите или дяволът те държи в окови и не можеш да излезеш от собствените си проблеми. Трябва да излезем от тази конфортна зона, която сме си създали около нас и да видим проблемите на другите, проблемите на най обикновенните хора, вярващи или невярващи (да им кажем, искам да се помоля за теб, кажи ми за какво, какво ти тежи на сърцето?), проблемите на града, проблемите на България.

Лятото, кагато си бях в родния град Сливен ходих до един приятел и той слезе долу пред блока. Решихме да седнем в градинката и да си поприказваме. Но аз се разприказвах с възрастните жени там, и попаднах на една върла атеистка. Но както и да е, няма сърце за покаяние, отиваме при друга пейка, но ни предупредиха, че жената не е добре с „мозъка” нямало смисъл да и говорим. Отидохме при нея, тя в началото се страхуваше, че ще и вземем храната, някой и беше дал сандвич. Бедна, измъчена, слаба и болна жена, беше излязла да вземе малко чист въздух. Питах я, вярва ли в Исус, Тя ми казва, „не знам”. Искаш ли да се покаеш, „не знам”. Казах и, сега повтаряй след мен. Тази жена, която не беше добре „с мозъка” повтори цялата молитвата за покаяние дума по дума. Така Бог си прибира своите, нищо че не са добре „с мозъка”. Такива хора съм сигурен, че ще влязат в Божието царство.

Трябва да следваме Божието водителство, а не да бием въздуха с разни сухи доктрини. Ап. Павел казва: И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно; така удрям, не като че бия въздуха; (1 Кор. 9:26).
Бог праща непрекъснато хора при нас. Просто трябва да сме в Духа, да виждаме това. Кафенето е също място, ако сме седнали да пиеме кафе с някой познат да се помолим. С някой трябва да си нежен, мил и внимателен, а с друг, който отхвърля малко трябва да го поуплашим за да се покае. Сигурен съм, че ще запомни това, което му казваме и ще си мисли за това от време на време. Бог ми е водил хора при мен, които не съм ги виждал много години готови за покаяние. След разговор половин или един час вече са се покаяли.

През моето служение на Бога съм правил много грешки, но съм се покайвай и съм продължавал напред. Чрез грешките Бог ме е учил и продължава да ме учи. Падал съм и Бог ме е вдигал и му благодаря. Дяволът ме е лъгал, Бог ми е отварял очите да видя измамите му. Благодаря му.
Това, че не ме приемат навсякъде не мой проблем. Една сестра ми казваше, ти брат така не трябва да говориш за Бога. Недей да ги водиш направо в молитва за покаяние. Тя/Той, нека да кажат молитвата щом искат, като ги питам, поне ще я запомнят и един ден ще застанат на колене пред Господа и ще я кажат. Много хора не зная дали ще ги видя повече. Аз искам да знам, че съм им говорил. Гледам да не изпусна някой, защото много съм изпуснал и ги няма вече, заминаха си. Някои съм ги чакал чак на смъртното легло да приемат. Така стана с вуйчо ми. Говорих му много години, не се покая. Получи мозъчен инсулт и като говори не му се разбираше. Питах вуйна ми мога ли да му говоря за Бога. Тя ми разреши. И какво стана мислите? Повтори цялата молитва много разбираемо. Замина при Бога. Това е. Бог си прибира избраните. Нали сме ловци на човеци. Дали ме приемат, дали не, няма значение за мен, Бог ще ми даде нови приятели. Той даже ми ги води. Благодаря му. Не трябва да се страхуваме, че когато говорим за Исус на приятелите си ще ги загубим. Ще ви кажа, така е трябвало да стане. Бог ще ни свържи с други.

Християните с доктрини собствени или заучени, надъхани с разни човешки учения уж по Библията разколебават много християни и съсипват църквите. Мен никой не ме учил, нито съм карал курсове как да благоветсвам. Не ги отричам тези неща, за някои може да са полезни. Но истинското училище е навън, на улицата (може сега и на интернет да блогирате и да участвате във форуми и да благоветсвате). Оставете да ви води Святият Дух. Словото казва, нямате нужда, кой да ви учи. Святият Дух ще ви дава, ще ви съветва, упътва. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина (Йоан 16:13).
И отново в Йоан, А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (Йоан 14:26).

И така разкаяното сърце е това, което Бог люби и не отхвърля. Да застанем пред Него с разкаяно сърце. Но внимавайте, какво Му обещавате. Когато сме в голяма нужда, всичко можем да Му обещаем, но знайте след това идва изпитанието. [И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; (Лука 22:31). Трябва да удържим това, което сме обещали на всяка цена. Бъдете твърди!

Завършвам с Откровението на Йоана.
И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. (Откровение 2:5)
Съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш.
(V)

Нека сега с разкаяно сърце да застанем пред Бога и да кажем, Боже прости! Твой съм. Ти разполагай с мен. Моят живот е Твоите ръце. Учи ме, напътствай ме, води ме. Нека да бъда като глината в ръцете на Грънчаря (в Твоите ръце, Боже). Направи от мен съд за почетна употреба.
Благодаря Ти, Боже. Амин.

Бог да ви благослови всички и наистина да устоим до края.


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...