Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


Божията мъдрост за всеки ден - Притчите на Соломон

1.Божията мъдрост за всеки ден 1 - Притчите на Соломон
Ходете в светлината! Не влизай в пътеката на нечестивите. Притчи 4: 14-19
2.Божията мъдрост за всеки ден 2 - Притчите на Соломон
Приеми съвет! Сине мой, внимавай на думите ми. Притчи 4:20-22
3.Божията мъдрост за всеки ден 3 - Притчите на Соломон
Бъди мъдър! Страх от Господа е начало на мъдростта. Притчи 9:10-12
4.Божията мъдрост за всеки ден 4 - Притчите на Соломон
Пази сърцето си! Повече от всичко друго що пазиш. Притчи 4:23-27
5.Божията мъдрост за всеки ден 5 - Притчите на Соломон
Ако можеш помогни! Не въздържай доброто. Притчи 3:27-28
6.Божията мъдрост за всеки ден 6 - Притчите на Соломон
Не задрямвай...Не давай сън на очите си. Притчи 6:4-11
7.Божията мъдрост за всеки ден 7 - Притчите на Соломон
Господи прости ни...Шест неща мрази Господ. Притчи 6: 16-19
8.Божията мъдрост за всеки ден 8 - Притчите на Соломон
Заповедта ще те пази, а наставлението ще те води! Притчи 6:20-22
9.Божията мъдрост за всеки ден 9 - Притчите на Соломон
Благословения ще съпътстват праведния!
10.Божията мъдрост за всеки ден 10 - Притчите на Соломон
Страхът от Господа е мъдрост!


Прочетете Цялата Статия...