Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 7 септември 2018 г.

Най-важното решение, което трябва да вземете!

Най-важното решение, което трябва да вземете!


Изпитвате ли неудовлетворение от живота си? Ако е така, не сте единствените. Толкова много хора са уморени, изтощени, празни и недоволни. Някои са опитали да намерят в религията разрешение на начина, по който се чувстват, но вместо това откриват единствено безжизнени и ненужни правила, които изобщо не могат да следват. Ако сте опитали религия, това не означава че сте се докоснали до Бога в търсене на отговор за вашия объркан и пълен с чувство на вина живот.
Ако се нуждаете да бъдете обичани, ако се нуждаете от приятел, ако се нуждаете от прошка на греховете си и ако се нуждаете от бъдеще... отговорът за вас е Исус Христос. Той чака, за да ви даде този нов живот и да ви превърне в едно съвсем ново създание.


Ако не сте удовлетворени от живота си, вие трябва да промените нещо. Ако продължавате да правите същите неща, които винаги сте правили, ще водите живота, който винаги сте водили. Трябва да вземете решение и то е най-важното решение, пред което някога сте се изправяли.
Този избор е по-важен от избора на кариера, от това къде ще посещавате колеж, за кого ще се ожените, как ще инвестирате парите си или къде ще живеете. Вечността е време, което няма край и всеки един от нас трябва да знае къде ще я прекара. Има живот след смъртта. Когато умрете, вие няма да спрете да съществувате, а само ще започнете да съществувате на друго място. За смъртта говорят, че е като преминаване през въртяща се врата. Тръгвате си от едно място, но отивате на друго.

Искате ли да имате взаимоотношение с Бога тук, на земята, както и да прекарате вечността с Него?
Ако е така, вие трябва да приемете Исус Христос за свой личен Спасител. Всички ние сме съгрешили и се нуждаем от Спасител. Бог изпрати Своя единствен Син, за да плати цената за нашите грехове. Той бе разпънат на кръст и проля невинната Си кръв като наказание за нашите престъпления. Умря и беше погребан, но на третия ден възкръсна от смъртта и сега седи на небето, от дясната страна на Бог Отец. Той е вашата единствена надежда за мир, радост и възможността да стоите в правилни взаимоотношения с Бога.
За да бъдем спасени от греховете си, Библията ни учи, че трябва да изповядаме и да признаем, че Исус е Господ и да повярваме със сърцата си, че Бог го е възкресил от мъртвите.

„Защото, ако изповядате и признаете с устните си, че Исус е Господ и в сърцето си повярвате (ако се придържате към, доверявате се и уповавате на истината), че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасите." (Римляни 10:9)

Тази вяра е много повече от признаване на даден факт с ума, тя е сърдечна и искрена увереност. Много хора знаят, че има Бог, но не предават живота си на Него. Бог е Авторът на живота и иска вие по свое желание и с радост да Му поверите вашия живот. Той ви е създал със свободна воля и никога няма да ви насили да изберете да Му се доверите. Но избора, който правите или не правите, ще окаже влияние на качеството на живота, който живеете тук, на земята, както и ще определи къде ще прекарате вечността, след като починете.
Справяте ли се добре с управлението на живота си? Ако не, защо да не го предадете на Онзи, който ви е сътворил и знае много повече за вас, отколкото вие някога ще успеете да научите за себе си. Ако си купя автомобил и се окаже, че имам проблеми с него, аз го карам при хората, които са го произвели, за да могат да го поправят. Същият принцип важи и при Бога, Той ви е създал и много ви обича. Ако животът не ви удовлетворява, тогава предайте го на Него, защото само Той може да го поправи.
Както вече казах, нищо няма да се промени, ако първо не вземете това решение. Искате ли да бъдете християнин? Готови ли сте да предадете не само греховете си, но и живота си на Бога? Готови ли сте да се откажете от греховните си пътища и да се научите как да водите един съвсем нов живот, който е с Бога и за Бога? Ако е така, продължете да четете нататък, защото ви предстои един живот, който надминава и най-смелите ви мечти и представи. Този живот е на ваше разположение. Никой не е лишен от достъп до него.
Ето какво казва Бог за вашето бъдеще:
„Защото аз зная плановете и мислите, които мисля за вас, казва Господ, планирам и мисля за добруване и мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда." (Еремия29:11)

Никой не може да избере вместо вас. Вие и само вие можете да решите това. Колко качествен живот искате да живеете? Наистина ли сте удовлетворени да следвате примера, който ни показва нашето общество днес? Божието слово говори, че сме дошли на този свят, без да донесем каквото и да било и ще си тръгнем от него, без да вземем нещо (1 Тимотей 6:7).
Бог е Алфа и Омега, началото и края. В началото е бил Бог и в края отново ще бъде Бог. Всеки човек ще се изправи пред Бога и ще отговаря за своя живот (Римляни 14:12). Сега е моментът да се подготвим. Винаги съм казвала: „Готови или не, Исус идва". Затова пригответе се още сега, вземете правилното решение днес, защото утре може вече да е твърде късно.

МОЛИТВА ЗА СПАСЕНИЕ
Татко небесен, обичам Те. Идвам при Теб днес с вяра и Те моля да простиш греховете ми. Исус, аз вярвам в Теб. Вярвам, че Ти си умрял на кръста заради мен и си пролял невинната Си кръв заради мен. Заел си моето място и си поел всичките наказания, които аз заслужавах. Вярвам, че Ти си умрял, бил си погребан и на третия ден си възкръснал от мъртвите. Смъртта не е могла да те задържи. Ти си победил Сатана и държиш ключовете на ада и смъртта. Вярвам, че си направил всичко това заради мен, защото ме обичаш. Искам да бъда християнин. Искам да Ти служа през всичките дни на живота си. Искам да се науча да живея този нов живот, който Ти си ми обещал. Приемам те, Исус и се предавам на Теб. Вземи ме такъв, какъвто съм и ме направи това, което Ти искаш да бъда.
Благодаря Ти, Господи, че ме спасяваш. Изпълни ме със Святия Си Дух и ме научи на всичко, което трябва да знам. Сега вярвам, че съм спасен, новороден и когато умра, ще отида на небето. Небесни Татко, ще се наслаждавам на своя път и ще живея за Твоя слава! Амин!

ТОЗИ НОВ ЖИВОТ - ДЖОЙС МАЙЕР
Да разберем какво означава да сме християни.


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...