Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 6 декември 2014 г.

Пророчество за Русия - Последни времена.

Пророчество за Русия - Последни времена.


Ърл Николаевич Поисти (Earl Nikolaevitch Poysti) служи повече от 50 години на руско говорещи чрез своето предаване "Думи на Живот". През 2000 год. публикува в списанието "Евангелието зад решетките", разпространявано в затворите в Русия пророчество отнасящо се за Русия и потвърдено от свидетел в Лондон през 1947 год. Заглавието на статията е: "Бог излива Своята благодат на всички нации по света"

Хъдсън Тейлър (1832-1905) е работил като мисионер в Китай няколко десетилетия. В последните години на живота си, в началото на века (1900 г.) се връща в Англия и проповядва на едно голямо събиране в центъра на Лондон. По време на това негово послание, вдъхновявано от Бог, Хъдсън Тейлър (Hudson Taylor) изведнъж спира да проповядва - той просто се взира напред и не казва и една дума. Няколко минути по-късно продължава проповедта си. Хората в публиката са били изненадани, но сметнали, че такава дълга пауза е поради старост на говорителя - той може би е загубил мисълта си или просто се е уморил. Това не е нещо необичайно за човек на неговата възраст. Проповедта продължава, но след известно време той отново я прекъсва - Хъдсън Тейлър млъква и застава загледан напред, сякаш обмисля нещо. След няколко минути, започва да говори отново и обяснява причината за тези прекъсвания в посланието си. Той казва, че е видял видение: „Аз видях северната част на земното кълбо и мястото, което се яви пред мен е ... Русия. Имаше революция и цялата страна беше покрита с кръв! Голямата скръб, страдание и глад“.

Тогава панорамата на видението се променя - Хъдсън Тейлър (Hudson Taylor) вижда небето отворено и огън, който слиза и се разпространява по цяла Русия и извън нейните граници. Той осъзнава, че това е огънят на Святия Дух, и Бог ще Го излее по цяла Русия. И добрите новини за Исус Христос, Спасителят на света се разпространяват по целия свят, особено в страните, където хората никога не са чували за Господа, и това ще доведе до голямо пробуждане на всички народи на света!


След това Хъдсън Тейлър вижда завръщането на Исус Христос - Второто пришествие на Спасителя! Когато това видение му се дава за втори път от Бог, той вече не е имал никакви съмнения, че видението му е дадено от Бога!

Чух тази история отдавна. Баща ми я разказа на мен и аз също прочетох за това видение в християнската литература. Разказвах го на хората, но честно казано, аз винаги имах чувството на несигурност, като мисли от типа "какво, ако някой просто го е измислил".
Така през 1947 год., след като баща ми и аз завършихме мисионерското ни пътуване до Европа, и бяхме на обратния път към Щатите направихме спирка в Лондон. Имахме възможност да посетим определена църква там и тъй като баща ми беше болен, аз бях поканен да проповядвам. Говорих им за мисионерската ни дейност и споменах историята за пророческото видение на Хъдсън Тейлър, история за която не бях много сигурен дали се е случила. Когато срещата приключи един възрастен човек с бастун се приближи до мен, стисна ми ръката и каза: "Благодаря Ти, че разказа тази историята за Хъдсън Тейлър. Точно така се случи. Аз присъствах на тази среща, когато той видя това пророческо видение!"

Скъпи приятели, когато Господ ни разкрива тези неща това ни кара да бъдем благодарни и ни показва, че Бог е готов да излее Своята благодат във всяко кътче на света. Той иска да покаже голямата Си любов към всички народи, като им даде пролетния дъжд на благословението. Аз дълбоко вярвам в това и аз съм свидетел на това. Бог идва скоро!

Russian Hudson Taylor Documentary (Видения Хадсона Тейлора) на руски език.“Евангелието зад решетките" Magazine # 4, 2000 (34), страница 23.
The Gospel behind the bars” Magazine #4, 2000 (34), page 23.
Earl Poysti & Hudson Taylor Vision
https://www.youtube.com/watch?v=aJ3W27xFwHM
God's End Time Calling on Russia (by Bob Jones)
https://www.youtube.com/watch?v=Bmw0mGaCgSU

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...