Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 25 май 2010 г.

Целта на Божиите повеления

Целта на Божиите повеления


Верността Ти пребъдва до векове; Ти Си основал земята и тя стои. Твоите наредби продължават и до днес. Всички са Твои слуги. Псалом 119:90-91

Силата, която контролира вселената не е само физическа. Тя не може да се изрази изцяло в понятия от математическата физика. Те са верни до известна степен, но не съдържат цялата истина. Тъй наречените „закони” на вселената не са просто резултат от случайно взаимодействие на неодушевени сили. Върховната реалност зад вселената е Личност: Бог.
Самата дума закон е безсмислена без законодател - този, който е издал и вкарал закона в действие. Законите, които човекът вижда във вселената са видимият израз на верността на невидимия Творец. Тези закони, не само че произхождат от Бога; те и служат на Бога. Божието намерение не е просто да задвижи природата и след това да се оттегли в положение на далечен наблюдател. Той има вечни цели, които продължават да се изработват в непрестанния курс на вселената. Какво прекрасно откровение. Всичко във вселената непрестанно се подчинява на Божиите закони и служи на целите Му. Пишейки до църквата в Коринт Павел отива в това откровение една стъпка по-нататък: „Защото всичко това е заради вас” (2 Коринтяни 4:15). Цялата вселена не само, че се покорява на Божиите закони и те служат на Божиите цели, но - най-прекрасното от всичко - в центъра на Божиите цели е Божият народ. Всички те са предназначени и действат, за да допринесат за най-висшето добро на онези, които са обект на Божията изкупителна любов и грижа.


Дерек Принс

Молитва: Господи, обръщам се към Теб, като създател на всичко. Ти си творецът, Ти си създал вселената и всичко в нея и си поставил закони, които действат вечно. Ти си направил всичко с цел във вечността. Ти си изчислил всичко с математическа точност, така че слънцето, което изгрява всяка сутрин е на точно определено разстояние от земята. Всичко, което виждаме с очите си е дело на Твоите ръце. Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Няма слово или език, където гласът им да не е чут. Тяхната вест е излязла по цялата  земя и думите им до краищата на вселената. (Псалм 19:1-4) Навсякъде се вижда Твоята слава и ние нямаме извинение да не те приемем за наш Създател и Небесен баща. Прекланям се пред Твоята сила и мощ и Ти благодаря за жертвата на кръста. Бях далеч от Теб, но сега съм близо чрез Твоя син Исус Христос, който умря за мен. Амин!

И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32)

Благословение!
Прочетете Цялата Статия...

сряда, 12 май 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 10 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 10 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Страхът от Господа е мъдрост!


Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста. Притчи 8:13

Притчи ни дава добро обяснение на това, какво е "страх от Господа". Но някои хора са озадачени, когато четат този стих в Стария завет и след това в Новия Завет четат следния стих: В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. 1 Йоан 4:18
За да разберем и съчетаем тези два стиха, трябва първо да разберем какво означава „страх (да се боим) от Господа." Думата на иврит, използвана тук в Притчи има смисъл на преклонение пред Господа. Това означава да имаме почит, смирение, благоговение пред Бог, да признаваме неговата голяма сила и власт. Пример за това би било нещо подобно, което трябва да имаме към нашите родители. Ние трябва да спазваме съветите на нашите родители. Ако нашите бащи ни предупреждават за опасността от пиене, пушене и други деяния, които могат да ни навредят, ние не трябва да отиваме срещу това, за което ни предупреждават, ако имаме респект към тях и към техните думи на съвет. Ние ще се боим от последствията от това, което може да ни се случи, ако не ги послушаме. Това е един здравословен страх, който ни помага да не си навредим на здравето. Това не е страх, който ни измъчва или тормози. Ако имаме същия страх по отношение на Божиите думи или с това, с което Бог ни предупреждава в Словото си към нас (Библията) ние няма да си навредим. Ние ще прилагаме думите (съветите) му в нашия живот и така ще стоим настрана от опасностите, за които Бог ни предупреждава в книгата на живота (Библията).

В Новия завет четем, че "съвършената любов изпъжда страха." Това означава, че ако ние наистина обичаме Бога ще му се подчиняваме. Ние няма да искаме да направим нещо, което Бог не иска от нас да направим, ако наистина имаме Божията любов в нас и искаме да му угодим, но ако не се подчиняваме на Божието Слово, ние имаме от какво да се страхуваме. Това не означава, че трябва да сме перфектни, тъй като ние много често се проваляме пред Него. Но означава, че заради любовта си към Бога, ние ще се стремим да му се подчиняваме напълно. Даже ако му съгрешим, ние можем да се обърнем към Него за прошка с искрено сърце и Той ще ни прости греха, който ни тежи и ще ни освободи.
Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. (1 Йоан 1:9)

Според тази дефиниция в Притчи, определението на "страх от Господа" е да се мрази злото, гордостта, арогантността, лошия път и извратените уста. Ако имаме страх от Господа ние не само ще мразим тези неща, но ще се и съпротивляваме срещу тях. Когато толерираме злото в живота ни ние показваме по този начин, че нямаме страх от Бога или просто го пренебрегваме.
Бог е милостив и Той ни дава достатъчно време, за да се покаем, така че собствените ни грехове да не произвеждат ефект на „каквото посеем, това ще и пожънем”. Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и пожъне. (Галатяни 6:7) Ако имаме "страх от Господа" Бог ще ни помогне да преодолеем всяка слабост в нас чрез Святия си Дух, който живее в нас.

Стихове от Библията:
Страх от Господа е начало на мъдростта. (Притчи 9:10)
Дойдете, чада, послушайте мене; Ще ви науча на страх от Господа. (Псалми 34:1)1
И каза на човека: Ето, Страх от Господа, туй е мъдрост, И отдалечаване от злото, това е разум. (Йов 28:28)
Страхът от Господа придава дни. (Притчи 10:27)
Страхът от Господа е извор на живот, За да се отдалечава човек от примките на смъртта. (Притчи 14:27)
По-добро е малкото със страх от Господа, Нежели много съкровища с безпокойствие. (Притчи 15:16)
Сърцето ти да не завижда на грешните, Но да пребъдва в страх от Господа цял ден. (Притчи 23:17)
Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо. (Притчи 29:25)
Твоето нечестие ще те накаже. (Еремия 2:19)

Молитва: Скъпи Отче, Твоето слово е един чудесен съветник и аз искам да не се отдалечава от очите ми. Да бъде винаги пред мен и да ме поучава и съветва чрез Святия Ти Дух. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (Исус в Йоан 14:26) Така аз ще вървя в Твоя път и ще мога да различавам доброто от злото и няма да те наранявам. Изпитай сърцето ми и ако има в него гордост, бунт, непокорство или лъжа, моля те помогни ми да се освободя. Твоето слово е извор на живот и аз го желая всеки ден. Моля се всичко това в името на Исус. Амин!

http://bojieto-slovo.blogspot.com
http://biblia.duh-i-istina.net/

Прочетете Цялата Статия...

петък, 7 май 2010 г.

Щедрост към нуждаещите се

Щедрост към нуждаещите се
Ето едно послание за вас от Словото.


Благосклонност идва при онзи, който е щедър и дава назаем свободно, който ръководи делата си с правосъдие. Наистина никога няма да се поклати; праведният ще бъде помнен завинаги. От лоша вест не ще се бои; сърцето му е непоколебимо, уповава на Господа. Разпръсна даровете си на сиромасите, правдата му трае довека; рогът му ще се издигне на почит. Псалми 112:5-7-9

Библията винаги говори добре за щедростта, но не казва нищо хубаво за скъперничеството. Тя учи, че мъдрата и разумна щедрост е пътят към благословение и преуспяване, а скъперничеството води до бедност. Псалмистът тук обрисува картина на праведния човек: „Никога няма да се поклати; ще бъде помнен завинаги”. Защо? Какви са причините за стабилността на този човек? Той е щедър, дава назаем свободно, разпръсва даровете си на бедните.
Затова псалмистът казва: „Правдата му трае довека.” Вярвам, че много от нас днес имат нужда да си припомнят колко възлово за правдата е нашето отношение към бедните и нуждаещите се. Бог няма нищо добро, което да каже за онези, които пренебрегват вика и нуждата на бедните. Нека не забравяме, че утвърждаването на нашата правда е изключително важно.


Дерек Принс

http://biblia.duh-i-istina.net/
http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

събота, 1 май 2010 г.

Застани пред Него със смирение

Застани пред Него със смирение


Животът на човека не преминава лесно на земята. Ние минаваме през различни житейски изпитания и трудности. Земният живот на човека не е ли воюване? И дните му не са ли като дни на наемник? (Йов 7:1) Зависи от коя страна сме. Ако сме от страната на победителя и издържим докрай ще излезем победители както Йов, който не отхвърли Бога, въпреки всичко, което му се случи.

А в 1 Петър 1:6а се казва: ако и за малко време да скърбите сега, (ако е потребно), в разни изпитни. Вярата ни се изпитва, искреността на нашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън. (1 Петър 1:7б).

Изоставени ли сме по време на изпитание? Не, не сме. Понякога изглежда, че сме изоставени, не виждаме изход, надеждата сякаш е изчезнала. Обзема ни страх. Но страхът не е от Бога. Дяволът се опитва да ни атакува и обезвери. Това е моментът, в който ние трябва да се обърнем към Бог и да си припомним Неговите обещания и да кажем Ти, Господи няма да ме оставиш и няма да ме забравиш. Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. (Евреи 13:5б)

Какво казва още словото? На този ще погледна, На оня, който е сиромах и съкрушен духом, и който трепери от словото Ми. (Исая 66:2б) Бог ще погледни на този, който не вижда изход, който е съкрушен духом, но и който не отхвърля словото на Бог и упованието му е в Бога.

Ако си се отдалечил от Бога, ако си Му съгрешил върни се пак при Него. Той няма да те отхвърли.

Сприятели се сега с Него и бъди в мир; От това ще дойде добро за тебе. 22 Приеми, прочее, закона от устата Му, И съхрани думите Му в сърцето си. 23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден; Отдалечи, прочее, беззаконието от шатрите си, 24 Хвърли злото си в пръстта, И офирското злато между камъните на потоците. (Йов 22: 21-24)

Застани пред Него със смирение и Го помоли за прошка. Ето какво се казва в Йов: Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша; И ти ще изпълниш обещанията си. (Йов 22:27)

Молитва: Боже, Ти знаеш, че по човешки за мен няма изход. Прости ми, че съм те пренебрегвал и отхвърлял Твоите напътствия в Словото Ти. Аз станах, като семето посято между тръните. Светските грижи и примамката на богатството заглушиха слово Ти в сърцето ми. (Матея 13:22) Днес аз реших да взема решение отново да се върна при Теб и то завинаги. Не искам повече да бъда далеч от Теб. Искам отново да пребъдвам под Твоята сянка и да казвам: Бог е мое прибежище и крепост моя. (Псалм 91:1-2) Искам да съм Твой. Благодаря Ти, че чу молитвата ми. В името на Исус се моля. Амин!

Справки от Библията на: http://biblia.duh-i-istina.net/
Прочетете Цялата Статия...