Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 22 декември 2012 г.

Вяра, чрез която да живеем

Вяра, чрез която да живеем


Бог е разпределил на всеки от нас специфична мярка на вяра, но това не означава, че вярата остава статична. Например, пропорционално на способността резултатно да функционираме в Тялото (църквата), расте и вярата ни. По резултатно функциониране изисква увеличена вяра и обратно, растящата вяра довежда до по успешно функциониране. Обаче има винаги определено взаимоотношение между вяра и функциониране.
Вярата е израз на взаимоотношение с Бог, резултат от акта на подчинение, който ни въвежда в хармония с Божия план за нашия живот.
Като продължим да живеем в покорство и подчинение на Бога, нашата вяра ще ни даде способност да заемем мястото си и да изпълним функцията, която Бог е предопределил за нас. Тази вяра е изключително лична, специфична мярка, разпределена на всеки един от нас. Моята вяра няма да действа за вас; вашата вяра няма да действа за мен. Всеки един от нас трябва да има своя „мярка за вяра”, която да съответства на индивидуалната му функция в Тялото.


Спомням си, когато бях още млад християнин бях невероятно впечатлен от вярата, която видях в един зрял християнин, направил големи жертви за Господа и постигнал огромен успех. Веднъж, почти без да се замислям, казах: „Господи, не вярвам, че някога изобщо ще мога да имам такава вяра.” Неочаквано, Бог ми даде ясен практичен отговор: „Не можеш да имаш такава вяра, защото не ти е необходима!” Оттогава съм благодарен на урока, който научих.
Вярата, която Бог дава е пропорционална на задачата, която Той иска да изпълним.
По късно в служението си срещнах много християни, които очевидно, не бяха научили този урок. Те постоянно умоляваха и се бореха за вяра, и все пак тя никога не им достигаше. Очевидно липсваше хармония между вярата им и това, което те искаха да правят. Убедих се, че причината в повечето случаи не е, че Бог не им е дал достатъчно вяра, а че те са я насочили в погрешна посока. Те я прилагат за задача, която сами са си избрали, не за задачата, която бог, всъщност, е определил за тях.

Представете си крак, който се опитва да функционира с обута ръкавица или ръка с обувка на нея. Ясно е, че те няма да действат правилно. Не е задължително да има нещо не наред с четирите неща – крака, ръката, ръкавицата или обувката. Поотделно, всяко едно от тях е добро и годно за употреба. Но те са свързани погрешно. Ръката, която си обува обувка и иска да свърши работата на крака ще бъде непохватна и нерезултатна, както и кракът, който слага ръкавица и се опитва да действа като ръка. Но когато ръката си сложи ръкавицата, а кракът – обувката, хармонията се възстановява и се постига успех. Така е и с вярата, която Бог дава. Тя приляга на опредения човек.
В Евреи 4 авторът говори за вярващите, които навлизат в своето наследство. Той казва: „Затова ние, повярвалите, влизаме в тази почивка...” (стих 3). Вярата трябва да ни въведе в почивка. Веднъж намерили мястото си в даденото ни от Бога наследство, трябва да имаме дълбок от нищо не смущаваш мир в себе си. Може да има много натиск и опозиция, много тежка работа, но сред всичко това има и вътрешен мир. Постоянните борби и усилия почти сигурно показват, че все още не сме открили своето, определено от Бога място и функция. Ще бъдем непохватни като ръка в обувка или ще се препъваме като крак в в ръкавица.
Малко по нататък в 4-та глава на Евреи авторът казва: Затова, нека се постараем да влезем в тая почивка...” (стих 11). Изисква се старание. В християнския живот няма място за ленивост или безразличие. Трябва да разбираме целта, към която ще бъде насочено старанието ни. Основното насърчение не е да придобиваме вяра. Увещанието към нас е да намерим мястото си в нашето наследство – мястото в Тялото, за което Бог ни е определил. Веднъж успели да го намерим, ще можем да функционираме без непрестанни борби или усилия, толкова лесно, колкото е лесно за ръката и крака да вършат своята работа.

Откъс от книгата на Дерек Принс – Вяра, чрез която да живеем.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 5 декември 2012 г.

Когато изцелението не идва – Кенет Хегин

Когато изцелението не идва – Кенет Хегин


"Аз се молих и молих. Присъствах на изцелителни събрания по цялата страна и за мен се молиха много пъти, но все още не съм изцелен. Можете ли да ми помогнете?”
Божиите служители много пъти са чували тази жална молба. Те се молят за болните хора, но много често болният си тръгва такъв, какъвто е дошъл – неизцелен.

Защо някои оздравяват веднага, докато други се влачат от място на място търсейки изцеление и всеки път остават разочаровани? Защо, някои от вярващите в църквата често страдат години наред, докато други не толкова набожни получават внезапно чудо от Бога? Има ли Господ предпочитания към личности? Или пък ние сме се провалили в приближаването си към изцелението и имаме нужда от цялостно разбиране за това, което Бог ни учи по тази тема.


Много се е наблягало на практикуването на помазването с масло, полагането на ръце и молитвата за болните. Изцелението обаче е много повече от това, както и спасението е много повече от молитвите.
Маслото за помазване, молитвите на служителите и полагането на ръце са просто методи или точки на допир. Самите те не лекуват. Те са пътища, през които можем да освободим вярата си в Божието Слово.
Също така, много често са били подчертавани дарбите на изцеление, споменати между другите дарби на Святия Дух в 1 Коринтяни 12:8:10. "Защото на един се дава чрез Духа слово на мъдрост, а на друг – слово на знание чрез същия Дух, а пък на друг ИЗЦЕЛИТЕЛНИ ДАРБИ чрез Единия Дух; на друг да пророкува, а на друг – да върши велики дела; на друг – да разпознава духовете; на друг – да говори разни езици; а пък на друг – да тълкува разни езици.”
Тези свръхестествени дарби на изцеление ще се изявят, когато хората ги проповядват, изучават, вярват в тях и се предават на Божия Дух. Те обаче не са в постоянно действие. Често нови християни са изцелявани чрез такива изключителни прояви. Когато следващия път се разболеят, те вместо да вярват в Божието Слово, очакват да бъдат изцелени по същия начин и са разочаровани, ако не стане така.

В моето служение открих, че свръхестествените прояви на изцеление обикновено се случват по-скоро сред грешници или хора от деноминации, които не са слушали поучение за Божието изцеление. Рядко съм виждал да действат при хора, познаващи Пълното Евангелие.
Защо? Защото дарбите на изцеление и свръхестествените им прояви са дадени, за да се изяви Евангелието и да се спечели вниманието на тези, които са извън църквата. Вярващият може да бъде изцелен освобождавайки вярата си в Божието Слово.

При едно от моите събрания посочих един мъж и казах: „Господине, Вие не сте спасен. Святият Дух ми показва, че имате двойна херния. Ако дойдете сега, ще положа ръце на вас и хернията ви ще изчезне изведнъж.” Той дойде и се случи точно това. Тази вечер той отговори на повикването от олтара и беше спасен. Две нощи по-късно положих ръце върху него и той беше изпълнен със Святия Дух.

Трябва да правим разлика между изцеление получено чрез действието на свръхестествените дарби и чрез упражняване на вяра единствено в Божието Слово.
Също така трябва да разберем, че човек не владее свръхестествените дарби – те се проявяват чрез него. Аз не мога да ги накарам да действат когато си поискам; мога само да остана отворен за проявлението на Святия Дух така, както Той иска.

Много от нас са учени, че единствената причина, поради която Исус изцеляваше е за да докаже Своята Божественост. Ако беше така, Той никога нямаше да я докаже в Назарет, защото не направи същите неща, които правеше навсякъде другаде. Марк 6:5 казва: "И не можеше да извърши там никакво велико дело, освен дето положи ръце на малцина болни и ги изцели.” (Забележете: не че Исус не искаше да прави чудеса, а не можеше.)
Разширеният Нов Завет казва: "... Той положи ръце на няколко болнави хора. С други думи, те бяха само болнави, а не глухи, сакати и парализирани.”
Друг автор и учен, изучаващ Новия Завет на гръцки език също изнася факта, че на оригинален гръцки четем: "Той положи ръце на малцина хора с малки страдания и ги изцели.”

Дарбите на Духа не са в действие през цялото време, а само когато Той пожелае. Необходимо е да сме отворени за проявите на Божия Дух, но не трябва да очакваме винаги точно същото изцеление.
Дарбите на изцеление са се проявявали много пъти в моето служение, но аз не мога да ги накарам да работят по мое желание, както и Елисей не можеше. Не мога да натисна един бутон или да дръпна някой лост и дарбите да започнат да работят. Те действат както Святият Дух иска, защото Той върши всичко, а не аз.

Изцелението ни принадлежи. То не е просто въпрос на молитва, не е само проява на някоя духовна дарба в действие. То е наше, защото ни е дадено от Господ Исус Христос. Аз се стремя да помагам на болните хора да разберат това. Искам да им помогна да се изцелят по единия или другия начин: или чрез свръхестествено проявление на Святия дух в служението ми или приемайки Божието Слово така, че вярата в сърцата им да стане по-голяма. Така, когато полагам ръце върху тях и се моля, те ще получат изцелението си чрез нашата обща вяра.

Имах палатково събрание през август 1951 г. в Оклахома. Дневните служби се провеждаха в църквата, а нощните – в палатката, която беше издигната в градския парк. Полагах ръце на болните всяка вечер след като бях проповядвал.
Това беше докосване, чрез което хората можеха да освободят вярата си в Божието Слово и така, чрез моята и тяхната вяра единствено можех да им помогна да получат изцеление.
Някои особени проявления на Божията изцелителна сила се случиха тогава. Например, една вечер една майка донесе четиригодишния си син за молитва. Докато го носеше, малките му крака се люлееха отпуснато под тялото му. Напомняше ми на парцалива кукла.
Тя ми каза, че се е разболял от полиомиелит на 18 месеца и, че никога не е направил нито една стъпка. Въпреки че краката му бяха парализирани, останалата част от тялото му беше нормално развита.
Докато се молех за детето, Божията свръхестествена сила слезе мощно между нас и малкото момче започна да тича надолу-нагоре по платформата.
Години по-късно, когато с жена ми провеждахме събрание в Орегон, един мъж ни се представи сам като чичо на същото момче. Той ни каза: „Мисля че ще се заинтересувате да узнаете, че се връщаме от ваканция в Оклахома. Моят племенник сега е на 17 години и е в първия отбор по футбол на гимназията.”
Благодарни сме на Божията Сила. Не аз изцелих момчето – Бог го направи. Аз бих излекувал, стига да можех, всяка жертва на полиомиелита. Служил съм на много от тях. Натисках същия бутон и дърпах същия лост, но нищо не се случи. Свръхестествените проявления обаче идват когато Святият Дух иска, а не по наше желание.

Докато проповядвах на събрание в Тексас една жена от Петдесятна църква донесе малката си дъщеря за молитва. Детето, което беше около 9-годишно също беше поразено от полиомиелит. Левият му крак висеше. На него имаше скоба, но когато майката я премести, то не можеше да ходи. Кракът беше залинял.
В този момент не почувствах свръхестествено проявление. Бях проповядвал Божието Слово и майката беше повярвала. Положих ръце, помолих се и нямаше проявление. Жената заведе детето в къщи несъмнено в същото състояние.
Когато свалила скобата от крака на момичето за да го изкъпе, кракът все още бил извит и висял отпуснат от бедрото. Майката сложила детето във ведрото за къпане, коленичила и започнала да го къпе.
Тя разказваше: "Започнах да плача и казах: Господи, съжалявам, аз исках моето дете да оздравее.” Тогава си спомних какво каза брат Хегън и моята вяра се съживи. Вярвах в Божието Слово. Изведнъж чух нещо като пукане на сухо дърво. Погледнах надолу и видях точно в този момент кракът да се оправя! Двата крака бяха с еднаква големина и детето беше способно да върви нормално.” Това чудо дойде чрез проповядване и обучение върху Божието Слово и чрез истинската майчина вяра и приложение на Словото.
Аз вярвам в свръхестествените проявления. Те присъстват на нашите събрания. Ние ги очакваме и ще ги очакваме. Междувременно трябва да проповядваме Божието Слово и вярващите да продължават да се хранят с Него по отношение на изцелението за да запазят вярата си твърда.
Изцелението ни принадлежи!

Откъс от книгата: Изцелението ни принадлежи от Кенет Хегин.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 31 октомври 2012 г.

Защо да седим тук, докато умрем?

Защо да седим тук, докато умрем?


В Четвъртата книга на царете, Библията ни открива една забележителна история. Разказва се за чудото, което Бог направи чрез четиримата прокажени мъже. Те седяха вън от портите на град Самария.
По това време сирийския цар Венедад с цялата си многохилядна войска държеше града в обсада.
Това продължи толкова дълго, че всичко живо в окупирания град умираше от глад. Никаква храна, никаква надежда, нищо – само смъртта витаеше наоколо. Сирийските войници, разположени на стан около града, имаха в изобилие храна, сребро и злато.

А във входа на портата имаше четирима прокажени; и рекоха си един на друг: Защо да седим тук докле умрем? ...
И така, на мръкване станаха за да отидат към сирийския стан, а когато стигнаха до края на сирийския стан, ето, нямаше никой там.
Защото Господ беше направил да се чуе в стана на сирийците тропот от колесници и тропот от коне, тропот от голяма войска; и те бяха си рекли един на друг: Ето, Израилевият цар е наел против нас хетейските царе и египетските царе, за да дойдат върху нас.
Затова, бяха станали и побягнали в полусветлината, като оставиха... целия стан, както си беше, - и бяха побягнали за живота си.
И когато тия прокажени стигнаха до края на стана, влязоха в един шатър та ядоха и пиха, и взеха от там сребро, злато и дрехи...
Тогава рекоха помежду си: Ние не правим добре; тоя ден е ден на добри вести, а ние мълчим; ако чакаме докле съмне, възмездието ни ще ни постигне; нека, прочее, отидем да известим това на царския дом. (4 Царе 7:3-9)
Тогава людете излязоха та разграбиха стана на сирийците. Така, една сата чисто брашно се продаваше за един сикъл, и две сати ечемик за един сикъл, според Господното слово. (4 Царе 7:16)


Забелязахте ли първото нещо, което направиха прокажените?
ТЕ СИ КАЗАХА един на друг: "Защо седим тук, докато умрем?”

Второто нещо, което направиха, бе, че се раздвижиха. ТЕ СТАНАХА. Когато започнаха да действат, Бог направи нещо за тях.
Третото нещо бе, че прокажените тръгнаха към врага. Бог направи да се чуе в стана на сирийската армия тропот на колесници. Многобройната армия побягна в ужас, изоставяйки всичко.

Сега искам да ви кажа следното:
Говори това, което Божието Слово казва.
СТАНИ!

Върви целенасочено срещу онези, които застават против тебе.
Дяволът в ужас ще бяга от теб!


Докато прокажените бяха в стана и се угощаваха преизобилно, много от хората в града умираха от глад.
Забележи, че прокажените си рекоха един на друг и станаха за да отидат към врага.

В града хората умираха от глад. Те бяха загубили всяка надежда. Имаше достатъчно храна, но те не ЗНАЕХА за това.

Аз искам ти да знаеш, че си благословен, освободен и изцелен в Исус Христос!
Просто го приеми, вярвай и действай!


Изповедите на един баптистки проповедник – Джон Остин

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 24 октомври 2012 г.

Искай Божието най-добро!

Искай Божието най-добро!
1. Ако искаш Божието най-добро, искай Божието най добро. Не се задоволявай с нищо по малко. Искай Божието най добро.
2. Ако искаш Божието най-добро, гледай на Исус.
3. Ако искаш Божието най-добро, размишлявай върху Божието Слово.
4. Ако искаш Божието най-добро, сприятели се със Святия Дух.
5. Ако искаш Божието най-добро, слушай и се покорявай на Бога незабавно.
6. Ако искаш Божието най-добро, бъди внимателен как и какво слушаш. Това означава, че трябва да бъдеш внимателен какво преминава през очите ти, ушите ти и другите сетива. Това означава, че трябва да приемаш от Библията повече от всичко друго. Това означава, когато чуеш неща, които не са в съотвествие с Библията, да не им се покоряваш, да не им отдаваш никакво внимание. Много хора слушат лъжите на дявола, защото не знаят Библията и не знаят какво Библията казва за нас. Ако искаш Божието най добро, интересувай се повече от вечните, отколкото от временните неща. Погрижи се приоритетите ти да бъдат правилно подредени. Къде е домът ти, във вечността или тук?
7. Ако искаш Божието най добро, позволи Бог да избира вместо теб.

Жените в църквата 2 – Рут, Дерек Принс


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 17 октомври 2012 г.

Като рикаещ лъв - Кенет Е. Хегин

Като рикаещ лъв - Кенет Е. Хегин


През 1942 г., докато пастирувах в Източен Тексас, имах изпитание в тялото си. Не казах на никого за него, само на Господа. Молех се и вярвах, че Той ще ме изцели. След това отстоявах своята позиция.
През нощта се събуждах с притеснителни симптоми в сърцето, ставах и се молех. Борих се с това нещо около шест седмици.
Една нощ ми беше много трудно да заспя. Най-накрая, след като се помолих, задрямах и имах сън. Убеден съм, че Господ е говорил само четири пъти в живота ми чрез сънища, но сън като този не бе случайно съвпадение. Той беше от Господа. Когато се събудих, моментално разбрах какво означава. (Ако не разбереш веднага значението на един сън, забрави го.)

В този сън изглеждаше, че аз и един друг служител се разхождаме по някакъв параден плац или игрище. И от двете ни страни имаше трибуни. Докато вървяхме напред и си говорехме, мъжът подскочи и извика: "Виж!"
Обърнах се и видях два яростни ридаещи лъва. Мъжът започна да бяга. Аз започнах да бягам с него. Тогава спрях и му казах, че сме твърде далеч от трибуните, за да излезем на безопасно място. Не бихме могли да избягаме от тези лъвове.
Спрях се напълно тих, обърнах се и се върнах, за да срещна лъвовете. Те тръгнаха към мен с оголени зъби, ридаещи.
Треперех. Казах им: "съпротивявам ви се в името на Исус. В името на Исус не можете да ме нараните." Просто стоях там. Те дотичаха до мен като две котенца, подушиха около глезените ми и накрая си тръгнаха весело, без да ми обръщат внимание.
Тогава се събудих. Знаех точно какво Бог ми казваше. Стихът от 1 Петрово 5 дойде в мен. Там се казва:"Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като ридаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата..." (ст. 8,9).

Физическата битка, в която воювах, бе спечелена точно тогава. Симптомите изчезнаха моментално и аз бях здрав. Устоях позицията си. Не се предадох. Спечелих.
Ефесяни 6:10 казва: "Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество."
Много хора четат този стих и мислят, че Господ им казва да бъдат силни в себе си. Но Писанието не казва и дума за това да бъдеш силен в себе си. Казва да бъдеш силен в Господа.
"Не знам дали ще мога да се справя" - казват хората.
Разбира се, че можеш да се справиш. Дори и не мисли за това. Бъди силен в Господа. Бъди силен в силата на Неговата мощ, а не с твоя собствена сила или мощ.
Първо Йоан 4:4 казва: "Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, който е във вас, от онзи, който е в света."
"Онзи, който е в света" е Сатана, богът на този свят и началникът на началствата, властите и силите на тъмнината в този свят.
Но силата, която е в теб, е по-велика от силата, която е в света, защото силата, която стои зад нашата власт, е по-велика от тази, която стои зад враговете ни.

Откъс от книгата: Властта на вярващия - Кенет Е. Хегин
http://pobeditelite.narod.ru/fan12.html

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 8 септември 2012 г.

Имаме ли власт, за която не знаем, която не сме открили, която не употребяваме? - Кенет Е. Хегин

Имаме ли власт, за която не знаем, която не сме открили, която не употребяваме? - Кенет Е. Хегин


От време на време бях получавал малки прозрения за духовната власт. Както и други, бях се препъвал в нея и я бях употребявал, без да знам какво върша. Чудех се: "Дали Духът на Бог не се опитва да ми покаже нещо?" Така започнах да изучавам тази тема, да мисля за нея, да се храня с нея - и започнах да виждам повече и повече светлина.

В резултат на моето изучаване стигнах до заключението, че ние като църква имаме власт на земята, която все още не сме осъзнали - власт, която не употребяваме.

Малцина от нас някога са стигали до крайчеца на тази власт, но преди Исус да се завърне, ще има много вярващи, които ще се надигнат с властта, която е тяхна. Те ще знаят какво им принадлежи и ще вършат делото, което Бог възнамерява те да вършат.


Молитвите на Павел
Властта на вярващия е разкрита в "Посланието към ефесяните" по-пълно, отколкото в което и да е друго послание, написано до църквите. Тъй като тази книга е базирана на Ефесяни, нека ви окуража да четете няколко дена първите три глави на посланието отново и отново.
Ще откриете, че в края на първа и трета глава има помазани от Духа молитви. Павел не се помоли с тези молитви само за църквата в Ефес. Тези молитви са приложими за нас днес точно толкова, колкото бяха приложими за вярващите в Ефес, защото те бяха дадени от Святия Дух.


(Ефесяни 1:16-20) Непрестанно благодаря Богу за бас и ви споменавам в молитвите си, дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите - сила, която е според действането на могъщата Негова мощ с която подейства в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата.

(Ефесяни 3:14-19) Затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],от когото носи името всеки род на небесата и на земята,да ви даде според богатствата на славата Си да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии що е широчината и дължината, височината и дълбочината и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните с цялата Божия пълнота.

Повратната точка в моя живот дойде, когато се помолих с тези молитви за себе си повече от хиляда пъти. В началото ги четях на глас, като започвах от първа глава. Персонализирах молитвата, като казвах "ме" там, където Павел казваше "ви".

Например, четейки Ефесяни 3:14-17, казвах: "Затова прекланям коленете си пред Отца [на моя Господ Исус Христос], от когото носи името всеки род на небесата и на земята, да ми даде според богатствата на славата Си да се утвърдя здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос в моето сърце..."

Прекарвах много време на колене, молейки се с тези две молитви на олтара в църквата в, която пастирувах. Държах Библията си пред мен отворена на тези молитви и се молех с тях за себе си по няколко пъти на ден. Понякога казвах на жена си, че отивам в църквата да се моля и не желая никой да ме безпокои, освен ако не е спешен случай. Понякога оставах в молитва два или три дена без прекъсване.
През зимата прекарах около шест месеца, молейки се по този начин. И тогава се случи първото от нещата, за които се молех. Бях се молил за "дух на мъдрост и откровение" (Еф. 1:17) и духът на мъдрост и откровение започна да функционира! Започнах да виждам неща в Библията, които не бях виждал никога преди. Тя просто започна да се отваря пред мен.

През тези шест месеца аз напреднах в духовно израстване и в познаване на Словото повече, отколкото през 14-те години на служение и през 16-те години като християнин. Това беше едно от най-големите духовни открития, които бях правил.

Откъс от книгата: Властта на вярващия - Кенет Е. Хегин

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 3 септември 2012 г.

Каква е твоята изповед? - Кенет Хегин

Каква е твоята изповед? - Кенет Хегин


"Който въздържа устата си и езика си, опазва душата си от смущения” (Притчи 21:23).

"Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш” (Матей 12:37).

С години се е поучавало за вярата в църквата. Хората са били насърчавани да вярват. Но не сме чули много поучения относно ДУМИТЕ, или да кажеш това, което вярваш.

Стиховете от Писанията по-горе показват важността на думите. Друг такъв стих е Евреи 4:14 "И тъй като имаме велик Първосвещеник – Исус, Божия Син, Който е преминал до най-високите небеса, нека държим това, което сме изповядали.” Потърсих думата "изповед” в гръцкия речник, прочетох други преводи и установих, че гръцкият текст действително казва: "нека се държим здраво да казваме същото нещо”. Забележете, че отново ДУМИТЕ са включени.Преди повече от 40 години като баптистко момче на болнично легло аз започнах да разбирам Марк 11:23 "Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.” С други думи, той ще има ДУМИТЕ, които е говорил. Роден и отгледан като южен баптист, аз бях поучаван да вярвам за спасение и да вярвам Библията. Когато видях тези истини в Марк 11:23, аз ги повярвах. Това, което ме държеше на легло 16 месеца, бе, че не знаех как да освободя вярата си.
Когато приех откровението от Божието Слово, започнах да действам според Марк 11:23-24, казвайки:
"Вярвам!” ДУМИТЕ БЯХА ИЗГОВОРЕНИ. Казах: "Аз вярвам, че получавам изцеление на моето деформирано сърце.” "Аз вярвам, че получавам изцеление от болест на кръвта.” "Аз вярвам, че получавам изцеление от парализата.” "Аз вярвам, че получавам изцеление от главата до петите.” В същия час аз стоях на краката си.

Ти няма да получиш благословенията от Бога само, защото имаш вяра. Ти няма да оздравееш или да бъдеш кръстен в Святия Дух само, защото имаш вяра. Ти няма да получиш отговор на молитвите си само, защото имаш вяра. Повечето християни мислят, че ще имат тези неща, но те грешат. Библията не учи така. Библията учи, че ти се спасяваш, защото вярваш и казваш нещо, а не само защото вярваш. Римляни 10:9-10 казва: "Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.”

Не само сърцето трябва да направи нещо, но също и твоята уста трябва да направи нещо за това.

ДУМИТЕ трябва да направят нещо за това. Библията не казва, че ако просто повярваш в сърцето си, че Бог е възкресил Исус от мъртвите, ще се спасиш. Ти няма да бъдеш спасен само, защото вярваш в това. Забележи фразата в стих 10 "с уста”. С уста прави изповед и се спасява. Марк 11:23 "и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане.” Исус не учи в Марк 11:23, че "той ще има, каквото е повярвал”. Той учи, че "той има това, което е казал”.

С други думи, ТИ ЩЕ имаш това, което говориш. Ти ще имаш твоите ДУМИ. Вярата винаги е изразена в ДУМИ. Вярата трябва да бъде освободена чрез ДУМИ от твоята уста.

Можем да видим това във всички тези стихове, които прочетохме. Когато ти говориш нещо, това е действие. Отне ми дълго време, за да открия това (16 месеца на легло), защото никой никога не беше ме учил за това. Не говоря за ДУМИТЕ, които говориш в църква или ДУМИТЕ, които употребяваш, когато се молиш. Говоря за ДУМИТЕ, които употребяваш във всекидневния си живот. ДУМИТЕ, които говориш у дома, със своите приятели, на работа. Тези всекидневни ДУМИ правят три неща на теб и за теб:

1. ДУМИТЕ, които говориш, те поставят на определено място.
2. ДУМИТЕ, които говориш, определят границите на твоя живот.
3. ДУМИТЕ, които говориш, засягат твоя дух (твоя вътрешен човек).


Ако искаш да установиш къде си, просто се вслушай в ДУМИТЕ, които говориш. Ти никога няма да отидеш отвъд своите ДУМИ. С други думи, Исус каза в Марк 11:23 "той ще има това, което е казал”. Това, което побеждава много хора, е тяхната двойна изповед. Веднъж те изповядват едно нещо, следващия път изповядат друго. Ако разговаряте с тях, те ще кажат: "Да, Господ е мой Пастир, няма да остана в нужда. Да, зная, че във Филипяни 4:19 се казва: „Моят Бог ще снабди всяка моя нужда според Своето богатство в слава чрез Христа Исуса.” И аз вярвам, че Бог ще снабди нуждите ми.” Но когато срещнат някого пред блока, в магазина или на църква, умовете им са обзети от техните проблеми, и те ще кажат: „Е, не вървим на добре. Превишили сме сметките си, ще изгубим колата и всичко останало.” Какво да кажем за тази друга изповед? Тази втора изповед анулира първата.

Научи се да казваш същото нещо! На гръцки Евреи 4:14 буквално казва: „Нека да се държим здраво да казваме същото нещо!”

Никога, никога не се предавай! Наистина, това не е лесно. Ако търсиш лесните неща, трябва да се предадеш, да допълзиш в дупката си и да умреш. Ти не заслужаваш това. Библията казва: "Воювай”.

Мисля, че воюването има по-дълбок смисъл, отколкото някои хора разбират. Те започват да воюват. Те мислят, че това значи да воюват с други църкви или християни. Не, не това се казва в 1 Тимотей 6:12. Предполага се да воюваш "доброто войнстване на вярата”. В това воюване ти трябва да воюваш с всичките твои физически чувства. Понякога трябва да воюваш с всичките твои роднини. Понякога трябва да воюваш с пастира. Понякога трябва да воюваш с всички църковни членове. Понякога трябва да воюваш с учителя в неделното училище. Знам го. Воювал съм с всички тях. Имало е време, когато съм правил правилната изповед и съм игнорирал всеки. Това е било воюване, защото всичките са ми казвали, че не съм прав и това няма да действа. Но то действаше, то действа и днес.

Много хора очакват някой да направи нещо за тях. Аз не мога да воювам твоето войнстване и ти не можеш да воюваш моето. Ти ще трябва да воюваш твоето собствено войнстване. Твоите ДУМИ са така важни и нужно е да разбереш това. Те определят границите на твоя живот. Ти никога няма да стигнеш отвъд това, което казваш. Ти никога няма да имаш повече от това, което казваш, затова воювай с доброто войнстване на вярата или с правилната изповед.

ДУМИТЕ - Кенет Хегин

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 25 август 2012 г.

Какво значи да вярваме със сърце? - Кенет Хегин

Какво значи да вярваме със сърце? - Кенет Хегин


Много години търсех отговор на въпроса - Какво значи да вярвам със сърце? Четях от Марк 11:23, където е написано: "Истина ви казвам: Който рече на тая планина: Дигни се и хвърли се в морето, и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане."
В Римляни 10:10 също се говори за тази вяра в сърцето. "Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява."

Думата "сърце", която се употребява в тези откъси, не се отнася към физическия орган, който изтласква кръв по нашето тяло и ни дава живот. Тогава ние бихме вярвали на Бог със своето тяло. Тогава бихме могли да вярваме със своето физическо тяло, както с ръцете и с пръстите.


Обърнете внимание, как ние употребяваме думата сърце днес. Когато говорим за сърцевината на дърветата, имаме предвид центъра, една точка. Когато говорим за сърцевината на определен въпрос, имаме предвид най-важното в този въпрос, тази главна част, около която се въртят останалите.
А когато Бог говори за сърцето на човек, Той говори за главната част в човека, самият център на неговото същество, тоест неговия дух.

Човек е дух
"А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос." (1 Солунци 5:23)
В цялата Библия "духът на човек" и "сърцето на човек" са взаимозаменяеми.
Ние знаем, че човек е дух, защото е създаден по образ и подобие на Бог, а Исус каза: "Бог е Дух" - (Йоан 4:24)
Така ние приличаме на Бог не по своето физическо тяло, защото Библията казва - "Бог не е човек". Помнете ,че има вътрешен човек, както и външен. Човек е дух, има душа и живее в тяло.

Павел каза в Посланието до Римляните: "Защото не е юдеин онзи, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно в плътта; а юдеин е този, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога." (Римляни 2:28,29). Съгласно този текст - сърцето е духът.

Обръщайки се към Никодим, Исус каза: "трябва да се родите отново" (Йоан 3:7)
Никодим, като човек си помисли само за тялото и затова попита: "Как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?", Исус отговори: "Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух." Новорождението е съживяване на човешкия дух. Също в Евангелието от Йоан, прочитаме как Исус разговаряше с жена при кладенеца в Самария и Исус каза: "Бог е Дух; онези, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят." (Йоан4:24)

Ние не можем да общуваме с Бог със своето тяло или ум. Ние можем да общуваме с Бог със своя дух.
В 1 Коринтяни е казано: "Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли, а умът ми не дава плод."
Духът - това не е умът. Някои хора грешно мислят, че умът е духът. Както казва този стих, ние знаем, че когато се молим на езици, то това излиза не от нашия ум, или от човешкото ни мислене, но от нашия дух - от глъбината на нашето естество - от Святият Дух , Който е в нашия дух.
Павел продължава: "Тогава какво? Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си; ще пея с духа си, но ще пея и с ума си." С други думи Павел казва, че неговият дух - това е истинския Павел.

Вътрешният човек
"Затова ние не се обезсърчаваме; но ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява." (2 Коринтяни4:16).
Павел казва, че има външен човек и има и вътрешен човек.
Външният човек това е тялото. Вътрешният човек е духът.

А духът има душа
В 1 Коринтяни 9:27 Павел казал: "но уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, самият аз да стана неодобрен." Ако тялото бе настоящия човек, то Павел би казал: "уморявам се и се поробвам". Но той казва за своето тяло: "Аз, това съм вътрешният човек, този вътрешен човек, който преживя новорождение. Ето какво правим с телата си: ние ги поробваме. Този човек, който ние виждаме, не е истинският човек, това е дом, в който живеем.
Сега вече е лесно да разберем писаното от Павел към светиите в Рим:

"И така, моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля - това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено." (Римляни 12:1-2)
В това послание Павел се обръща не към невярващи, а към вярващи. Той изпратил посланието си до: "до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовани да бъдат светии: Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец, и Господ Исус Христос."
Той е писал до тези, които вече са преживяли новорождение и им казва, че трябва да направят нещо относно своето тяло и своя ум.
Новорождението не е възраждане на човешкото тяло, но на човешкия дух. А изпълването със Святия Дух - това не е физическо преживяване, но духовно.
Павел ни казва, че ние трябва да представим своите тела на Бога в свята жертва.
Нашият ум трябва да се обнови от Божието Слово.
Забележете, че това правим ние, а не Бог. Бог дава вечен живот. Той ни предлага Святия Дух. Но Бог нищо не прави с нашите тела. Ако нещо трябва да стане с тях, то ние трябва да го направим.
Словото говори, че имено ти представяш тялото си на Бог. Никой няма да го направи вместо теб.
Словото казва, че си длъжен да се преобразуваш чрез обновяването на ума си. Нашият ум е обновен благодарение на Словото Божие.

Ние знаем, че човек е дух, създаден по образ и подобие на Бог. Някои хора смятат, че човек е просто животно. Това значи, че ние можем да убиваме хора и да ги ядем, точна така както правим с кравите.
Човек има физическо тяло, в което живее, но той не е животно. Той е повече от ум и тяло. Той е дух, душа и тяло.Той е дух, има душа и живее в тяло.
Животните имат душа, но те нямат дух. В животните нищо не прилича на Бог.

Бог е взел нещо от Себе Си и го е сложил в човека. Той направил тяло на човек от земна пръст, но вдъхнал в него Своето жизнено дихание.
Думата "дихание" или "руах" на иврит , означава, дихание или дух и в Стария Завет често се превежда като "Святия Дух." Бог е Дух и Той взел от Себе Си - Духа- и го вложил в човека. Когато направил това, човекът станал жива душа. До този момент Той не бил жив. Той станал жива душа. Той започнал да има самосъзнание, защото без духа, тялото било мъртво.

Душата притежава интелектуални и емоционални качества. Душа имат и животните. Но когато тяхното физическо тяло умре, те умират.
Човешката душа - нашите интелектуални и емоционални качества - не зависят от тялото, но от духа. И когато нашето тяло умира, нашата душа продължава своето съществуване.

"Имаше някой си богаташ, който се обличаше в пурпур и висон и всеки ден правеше бляскави пиршества.Имаше и един сиромах на име Лазар, покрит със струпеи, когото слагаха да лежи пред портата му, като желаеше да се нахрани с трохите, паднали от трапезата на богаташа; и кучетата идваха и ближеха раните му. Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и беше погребан. И в ада, подложен на мъки, той повдигна очи и видя отдалеч Авраам и Лазар в неговото лоно. И той извика: Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото се мъча в този пламък. Но Авраам каза: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така както и Лазар - злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш." (Лука 16:19:25)
В този откъс от Писанието са много ярко са илюстрирани трите съставни части на човека: духа,душата и тялото.
Обърнете внимание,че в стих 22 е казано:"Умря сиромахът и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно."
Кого отнесоха? Сиромаха, но не неговото тяло, но него. Неговият дух се явява настоящата личност. Неговото тяло положиха в гроб, но той бил в "Авраамовото лоно."
Също умрял и богатият. Тялото му го погребаха, "но в ада... повдигна очите си". Той също позна Лазар. Следователно в духовния свят, човек много прилича на външността си, която има на земята. Богатият започнал да вика към Авраам: " Отче Аврааме, смили се над мен и изпрати Лазар да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото се мъча в този пламък". "Но Авраам каза: Синко, спомни си, ..."
Човек е дух и има душа. В тези стихове виждаме, че душата остава непроменена. Тя все още помни. Той все още има чувства. Той се мъчил.Той бил загрижен за своите пет братя.

Бог е дух. Той стана човек, но Исус бе Бог, изявен в плът, живеещ в човешко тяло. Той прие физическо тяло, и когато направи това, Той не стана по малко Божествен, колкото по-рано.
Ние знаем, че в момента на смъртта човек оставя своето физическо тяло и когато прави това, не става по-малко човек, отколкото, когато е бил във физическото тяло, както това се потвърждава от историята за Богатия и Лазар.

Ние не можем да познаем Бог чрез човешко знание - чрез нашия ум. Бог се открива на човек само чрез неговия дух. С Бог контактува човешкият дух, защото Бог е дух.

Откъс от Основи на духовния растеж - Кенет Хегин
http://pobeditelite.narod.ru/simple148.html

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 11 август 2012 г.

Ти си превърнат от грешник в светия - Нийл Андерсън

Ти си превърнат от грешник в светия - Нийл Андерсън


Чувал ли си някога християнин да нарича себе си "грешник, спасен по благодат"? Наричал ли си себе си така? Ако гледаш на себе си като на грешник, ще съгрешаваш, какво друго би могъл да прави един грешник? Твоят християнски живот ще бъде в най-добрия случай посредствен, по нищо няма да се различава от живота на невярващия и следователно ще те преследват мисли за поражение. Сатана ще се възползва от възможността да ти внуши вина и да те убеди, че си обречен на духовно съществуване с възходи и падения. Като победен християнин ще изповядваш греха си и ще се стремиш да вършиш добро, но вътрешно ще признаваш, че си само грешник, спасен по благодат, който просто чака грабването.

Това ли си ти в действителност? В никакъв случай!

Библията не нарича вярващите грешници, дори не грешници, спасени по благодат. Вярващите са наречени светии, святи хора, които понякога съгрешават. Ние ставаме светии в момента на спасението (оправдание) и живеем като светии във всекидневния си живот (освещение), като продължаваме да вярваме в това, което Бог е направил, и продължаваме да утвърждаваме кои сме всъщност в Христос. Ако не успееш да видиш себе си като Божие дете, напразно ще се опитваш да живееш като такова, а Сатана без много усилия ще успее да те убеди, че не си много по-различен от онова, което си бил преди да повярваш и че нямаш никаква стойност за Бога или за който и да е друг. Но ако приемеш с вяра радикалната промяна в своята същностна идентичност от грешник в светия, ще имаш мощно положително влияние върху всекидневното си съпротивяване срещу греха и Сатана.


Откъс от книгата на Нийл Андерсон - Разчупване на оковите. Победа над: Отрицателни мисли, нелогични чувства, пороци.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

събота, 21 юли 2012 г.

Как да приемаме от Бог - проповед на Мел Бонд (Mel Bond)

Как да приемаме от Бог - проповед на Мел Бонд (Mel Bond)


Аз искам да ви споделя тази вечер, как да приемаме от Бог. Това е един от трите най големи проблеми при християните и въобще при хората. В моята книга „Мистерията на вековете” съм дал повече от седемстотин стихове само в Новия Завет, които казват просто, какво 2 Петър 1:3,4 ни казва:
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество.
Бог вече е извършил това, като ни е дал всичко необходимо за живота и благочестието. Има още много стихове, които казват същото, но с други думи.
Тогава, какъв е проблема? Повечето от хората не знаят и ако знаят, не знаят как да приемат. Аз искам да ви науча, как да приемате. Използвам проста концепция. На всички места, където ходя използвам тази проста концепция и виждам безброй чудеса и знамения. Искам да ви дам тези стъпки.

Първата стъпка за приемане от Бог е, да разберете, че където има проблем, там действат демонични сили. Исус много просто ни казва в Лука 11:23,24 - Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира заедно с Мене, той разпилява. Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва, ще се върна в къщата си отдето съм излязъл.
Ако погледнете контекста на този пасаж, Исус иска да ни каже, когато нечистият дух напусне човека. Той говори за демоничен дух. Този, който не е от Мен. Това се отнася за демоничен дух. Исус просто ни казва, че всичко, което не е за Бог, демоничен дух действа там.
Аз знам, че е това не е много популярно в Съединените Щати. Ние имаме тенденция да мислим, че сме много интелигентни. Духовете са за тези, които имат душевни проблеми или за простите хора, които нямат образование или за хората от третия свят. И това е главната причина, да имаме проблеми, защото корена на проблема са демоничните сили. Демоните могат да ни накарат да мислим, че те не съществуват, но те могат да вземат власт над нас, да ни управляват.
Деяния 10:38 - Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него. Исус изцеляваше всички, които са потиснати от дявола. Той казва болестите са угнетение от дявола.
Когато го виждаме това, трябва да кажем: Аз не трябва да имам нищо общо с това. Спомням си, когато говорих на една жена на 40 год. имаща дете, болно от епилепсия и й показах, че епилепсията е демоничен дух. Тя каза: Какво? Това е демон ли? Аз съм родена с това. Това е част от моето ДНК. Отговорих й: Не, това идва от дълбините на ада. Това е демон!
И така, първата стъпка е да откажете демоничните сили да действат във вас и да вземете власт над тях.
Фил. 2:9,10 - Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име. така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества.
Няма никаква разлика, ако го чувствате, че не е така, ако не го приемате, но Библията казва това, ако използвате Името на Исус, демонът трябва да напусне. Когато е напуснал, корена на проблема е напуснал. Сега има други неща, за които трябва да работим, но това е друго.
Първо трябва да се освободим от проблема в Името на Исус. Ние сме във война с демоните и трябва да вземем власт над тях в Името на Исус. Първата стъпка е да реализираме, че проблема е демоничен и да се освободим в Името на Исус.
Святият Дух ме води сега да ви каза нещо. Много хора действат според чувстване. Не можете да се движите според чувстване (усещане). Ако изучавате всички пасажи в Библията свързани със спасението, ще намерите, че трябва да вярвате първо и след това ще получите спасение.
Йоан 3:16 - Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот - е основа на цялата Библия. Вие трябва първо да вярвате, преди да получите вечен живот.
Йоан 11:40 - Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава? Ти трябва да вярваш първо, преди да се яви славата на Бог. Слава на гръцки е „докса” и означава, репутацията на Бог. За да видите репутацията на Бог, силата на Бог първо трябва да вярвате. Не действайте според чувстване.
В Англия една жена беше в много тежко състояние, парализирана на легло. Аз й казах да стане и да тича. Много пъти съм го изпитвал това, когато кажа на някой да стане и да тича. Отговорът е: Това е невъзможно. Те не чувстват нищо в началото. Но Бог така е направил. Ние хората много често искаме първо да го почувстваме и след това да го повярваме. Но трябва да е обратно. Всеки, който е бил изцелен е повярвал първо и след това е бил изцелен. Понякога хората се объркват, понеже няма моментална демонстрация на изцелението. Помислете за Исус, който се моли за десетимата прокажени. Исус беше сто процента Бог в плът. Ако изучаваме Библията ще установим, че Исус е Бог, чийто манифестация се проявява в човешко тяло. Можете ли да си представите, че Бог в цялата си пълнота, молещ се за десетимата прокажени и нито един от тях нямаше признак на изцеление в Неговото присъствие. Това е поради законите на Бог - трябва първо да вярваме. Той им каза: Идете и се покажете! И те получиха това усещане на изцеление, когато си тръгнаха и вървяха. Чувстването ще дойде по късно или през следващите дни или след няколко минути.
Това, което мога да каза, че на нашите служби 95% от хората получават 30 до 40% облекчение само за няколко минути, други 100%. Ние ви показахме на запис мъж от Норвегия, който 14 год е в болка. Докторите не могат да му помогнат. Той бе освободен 100% от всякаква болка за няколко минути.
Но вие трябва да вярвате първо и тогава ще дойде усещането на изцеление.
Първата стъпка е да се освободим от демона, защото където има проблем, там има демон. Това не е защото сме лоши хора. Има фалшиво учение, което казва, че християните не могат да имат демони. Това е компромисно учение, така че ние не вземаме власт над демоните, а демоните искат да мислим, че това не е демонична сила. Ако те ни действат така да мислим, ние не се борим с корена на проблема. При християните, демоните не е възможно да действат в духа им, но те атакуват плътта им, както и мислите им. Исус говори в Библията за духове на немощ, слабост, на слепота, глухота и др. Това не означава, че ние сме лоши хора, но демоните атакуват всеки човек по всяко време, всеки ден. Демонологията е предмет, за който ние трябва да знаем. Знаете ли, че Исус говори повече за демоните, отколкото за ангелите, повече за ада, отколкото за небето. Ние трябва повече внимание да обръщаме на демоните, отколкото на ангелите.
В Марк 16:17 - И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят. - изгонването на бесове е първия знак на знамение, потвърждаващо, че Исус е Господ. И това ще следва повярвалите, след като приемете Исус за Господ ще гоните демони. И ние трябва да ги гоним. Ако имате мисли, че това не е от Бог, предполага се, че е от демон. Изгонете го в Името на Исус. Ако искате да бъдете победители, имайте предвид това, гонете ги. Ние сме във война. Ние не сме във война с плът и кръв, но с демони.
Първото, което трябва да разберете, че това е демон и това трябва да ви ядоса, и да се противопоставите и да кажете: Аз съм дете на Бога. Аз няма да позволя демоните да ме използват, да ме атакуват. Бог казва: Гневи се, но не съгрешавай.
Така, това е първата стъпка. Следващата стъпка е да се предадеш на Бога. Ако те ухапе комар, и ти го махнеш, но той те е ухапал вече. Комарът го няма, ти си го убил или изгонил, но сега има проблем с ухапаното, нуждаем се от изцеление. Демоните идват, те атакуват човешкото тяло, неговите органи, тъкани и сега ние се нуждаем от изцеление. Ние трябва да се предадем на Божията изцелителна сила. Рим. 6:19 - Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. „Святост” се отнася за Бог. Когато ние се отдаваме на Бог, ние приемаме Неговата сила. Думата да се отдадеш на гръцки означава да се предадеш, да се отпуснеш. Да се предадеш, да се отпуснеш, да се отдадеш са думи със същото коренно значение. Ако вие се отпуснете, вие се предавате. Отпуснете се в това състояние. Ако искате да получите свръхестествената изцелителна сила на Бог, тази област която има нужда от изцеление, съсредоточете се към нея и се отпуснете. Когато направите това, вие се отдавате на изцелителната сила на Бог, която Той вече ние е дал. Той ние дал всичко, което ни трябва за живота и благочестието и сега ние трябва да се предадем на Божията сила. Просто се отпуснете. Вие ще видите това на много места в Библията.
В Изход 14:13 Мойсей и децата на Израел бяха пред Червеното море. Те имаха проблем пред тях и се нуждаеха от свръхестествената сила на Бог. Какво трябваше да видят? Водата да се раздели свръхестествено и те да преминат. По това време Червено море е било дълбоко, повече от 5000 метра. Те трябваше да видят разделянето на морето и изискването беше да стоят спокойно, мирно. Какво искаше да каже Бог на Мойсей? - Ти не можеш да го направиш. Стой мирно, успокой се и ще видиш. И точно това и ние трябва да правим.
Аз съм виждал слепи хора, хора с неизцелими болести, изцелени когато се предадат на Божията сила. Фокусирайте се в тази област в която се нуждаете от чудо на изцеление, предавайки тази област на изцелителната сила на Бог. Той ни е дал това, просто ние трябва да го приемем.
Сега третата стъпка, която трябва да направите, която е много, много важна и която ще ви помогне да почувствате изцелението, манифестация на изцелението във физическия свят. Когато се предавате на Божията сила, вие зачевате изцелението, давате възможност да се зароди. Вие зачевате семето на изцелението.
Ако изучавате Матей, Марк, Лука и Йоан отново ще видите, че тази картина е описана съвсем просто, когато Исус се моли за изцеление. Първо Той освобождава от демоните. Той не използва думата да се предадеш, но Той говори за приемане на изцелението след изгонването на демоните.
Третото нещо, което трябва да направите е действие, активиране на вярата. Кажете им да демонстрират вярата си, чрез действие. На десетимата прокажени, Исус каза: Идете и покажете се на първосвещенника. Изучавайки Библията можем да разберем, че това може да вземе време от няколко дни до седмици. Освен това поради болестта, те не могат да се движат бързо, поради проблемите на пръстите на краката и ставите. Исус им каза да действат, както Словото е истинско.
Яков 2:20 ни казва, че вяра без дела е мъртва. Вяра това, което казва Словото, увереност, вярване, упование. Всички тези думи имат една основа. Ако имате вяра, ще имате увереност, упование, вярване или ако имате увереност, упование, вярване ще имате вяра. Яков казва: вярване, увереност, доверие или вяра без дела е мъртва. Даже демоните вярват, но те не проявяват вярата си с дела. Точно това се случи с мен, когато бях на 27 год. с болест на кръвта. Аз последвах учението за вяра на Кенет Хегин, че чрез раните на Исус аз съм изцелен. Аз бях изцелен, не защото го почувствах, не защото докторите го казаха, но защото Библията го казва и аз имах освобождение. Бог ми говори много просто: Мел, ако ти вярваш, ако наистина вярваш, стани от леглото и действай, като че си изцелен. Това беше голямо откровение от Бог, но също и порицание от Него. Ако ние не действаме, както казва Библията, че е истина, то ние не вярваме. И по лошо от това, ние имаме дяволска вяра, защото даже и демоните вярват, но те никога не действат в любов. Те никога няма да покажат действие на прощение. Те никога няма да действат, като че Исус е Господ в техния живот. Те няма да го направят.
Понякога е трудно. Хората не разбират, какво ги уча, когато им кажа да станат от леглото. Това стана в Норвегия с човек на легло от 14 год. Аз му казвам: стани и ходи. Може да изглежда грубо, но това е изцелението. Това е отговорът на проблема, да се активира вярата. И това съм го правил много пъти. Спомням си за една жена в Япония, доведоха я на носилка. Тя е трябвало да е мъртва преди четири дни. Тя беше най от края на залата, и аз отидох да се помоля. Първата стъпка, освободих я от демоничния дух и след като се предаде на Божията изцелителна сила, аз й казах да стане и да върви. Тя ме гледаше, сякаш бях луд. Тя не беше ходила вероятно повече от месец.
- Ти ме караш сега да ходя, да тичам, каза тя и отказа да стане. Но аз й казах, ако ти не станеш от леглото и не започнеш да тичаш, ти ще умреш. Аз й казах истината. Беше й трудно. Тя започна да се извърта на страна, за да стане и някои се опитаха да и помогнат, но тя каза: Не, не. Нейната дъщеря се опита да й помогне, но тя й каза: Не, остави ме самичка. Аз ще действам, като че съм изцелена и тя стана започна да ходи и тича чрез Божията сила. Действието активира Божията сила. Ако ние вярваме, че Божието Слово е истина, ние ще действаме, като че то е истина.
Това може да се прояви не само при изцеление, но във всяка област на вашия живот. Мога да ви покажа това в много места в Библията. Матей 9 глава. Жената с течение на кръв от 12 год., която е похарчила целия си имот по докторите, сега си е казала, само ако се допра до края на дрехата Му, ще бъда изцелена. Действие, действието активира Божията сила. И когато тя се докосна до дрехата Му, Исус се спря и каза: някой ме докосна. На гръцки се казва, някой изтегли, дръпна свръхестествената Божия изцелителна сила от Мен.
Бог ни е дал всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила. (2 Пет. 1:3)
И ако вие искате да изтеглите тази сила от духовния свят, от Божествения свят и да стигне физическия свят, трябва да действате, като че Библията е истина. Това е проста истина.
Много често във физическия свят, ако съпругът или съпругата ви казва, че ви обича, но няма действие, което да кореспондира на вярването, това не е истина. Ако наистина вярвате, трябва да има действие. Спомням си за една жена, болна от артрит и прегърбена. Аз й казах: стани и ходи. Тя ме изгледа странно, но накрая стана, но вървеше много странно и прегърбена. Аз й казах: изправи се. Тя ми каза: не мога. Този артрит е от много години. Но тя започна да се извърта, повярва и се предаде на Божията сила и накрая се изправи и започна да тича. Действието активира Божията сила.
Едно нещо трябва да знаете. В Матей 7:7 - Търси и ще намериш. Знаете ли, че демоните, гледат да ги по търсите. Те са бързи. Те чакат да ги повикате, да им обърнете внимание, да ги поканите в живота си и те ще дойдат. Вие можете да имате мисъл и ако продължавате да се забавлявате с тази мисъл, тя ще стане по силна. Мисъл, която се противопоставя на Божието Слово. Знаете ли, че мисли от дявола могат да убият човек, ако повярва. Или ако слушаме лъжи, които могат да породят страх. Страхът може да убие. Мисъл от дявола може да убие човек.. Тези демони лъжат. Всичко, което има дявола е лъжа. Болестите са също лъжа, защото чрез раните на Исус, ние сме изцелени. (1 Пет. 2:24)
Всяка болест, всеки проблем в тялото ни Исус го понесе на кръста и ние не трябва да носим в нас физически проблеми. Те са лъжа. Причината е, че тази лъжа се проявява и ние я приемаме. Аз си спомням, като деца, когато сме си говорели за демони, се изпълваме със страх и преди да си легнем, поглеждаме в гардероба, под леглото и спим на осветление, защото ние се забавляваме с мисли, даваме място на мисли, които идват от сатаната.
Исус каза: Търси и ще намериш! Това се отнася и за демоничния свят. Ако ти започнеш да се съмняваш за болка или търсиш болка в тялото си, тя ще дойде. Болест, слепота, глухота, проблеми. Ако се фокусирате на проблемите, те ще дойдат. Демоните казват: Ти ме търсиш. Аз ще дойда отново. Исус казва: Който не е откъм мен е против мен. Ако се фокусираш на проблема на болката, тя ще стои. Демонът знае, той е добре дошъл. И така, не търси проблеми, а се фокусирай на освобождение.
Много често се моля за слепи хора и ги питам: колко по добре се чувстват. Фокусирайте се на това, колко по добре се чувствате. Те казват: все още не виждам. Аз ви питам, колко по добре се чувствате? Колко болката е намаляла? Фокусирай се на подобрението! Опитвам се да ги науча на това. Ако болката е намаляла, аз ги насърчавам да продължават да се фокусират на подобрението и болката намалява от 70% надолу, докато изчезне, защото ако търсиш ще намериш.
Ангелите доставят изцелителната сила на Бог. Те предоставят всичко, което Бог е предназначил за нас.
Това са принципите, които трябва да следвате. Амин! Бог е добър Бог. Всичко е просто. Освободи се от демоните, предай се на Божията сила и действие. Фокусирай се на подобрението. Просто е. Направете го.
Амин!


Слушане на проповедта на английски език:
http://blip.tv/agape-church/how-to-receive-from-god-5316007
http://www.mefeedia.com/watch/47330125

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 19 юли 2012 г.

Разпознаване на измамата - Нийл Андерсън

Разпознаване на измамата - Нийл Андерсън


Духовното разпознаване е почти забравена практика в евангелските църкви. Но всъщност разпознаването трябва да бъде първата ни защитна линия срещу измамата. Това е този звънец, който прозвучава вътре в теб и ти казва, че нещо не е наред. Например посещаваш дома на някого и всички се усмихват. Но теб те пронизва нещо във въздуха като нож. Макар нищо видимо да не го потвърждава, твоят дух открива, че нещо в това семейство не е наред.

Какво е разпознаването?
Първата крачка за разбиране на разпознаването е схващането на мотива, който е основен за използването му. В 3 Царе 3 цар Соломон извиква към Бога за помощ. Бог идва при царя в сън и го пита какво иска. Соломон отвръща: "Дай, прочее, на слугата си разумно сърце, за да съди людете Ти, за да различава между добро и зло" (стих 9). Бог отговаря: "Понеже ти поиска това нещо и не поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето, сторих според както си казал; ето дадох ти мъдро и разумно сърце" (стих 11,12).


Мотивът за истинското разпознаване никога не е да издигнем себе си, да натрупаме лична печалба или да си осигурим предимство пред друг човек — дори неприятел.

Гръцката дума за разпознавам — diakrino — означава просто да отсъждам или да правя разлика. Разпознаването има само една функция: отличаването на добро от зло, така че доброто да се утвърди, а злото да се премахне. В 1 Кор. 12:10 разпознаването на духовете е дадена от Бога способност да се различава добър от лош дух. Това е една от дарбите на Духа, която трябва да се използва за назидание на църквата.
Разпознаването на духовете не е функция на ума, това е функция на Святия Дух, който е в съюз с твоята душа-дух. Когато Духът изпрати предупредителен сигнал, твоят ум, който вероятно работи с ясна обективност, може да не успее да забележи кое не е наред. Всъщност, ако умът ти се опита да изтълкува предупреждението обективно, вероятно ще пропуснеш смисъла на предупреждението. Когато откриеш, че нещо не е наред, просто кажи на тези около теб: „Чувствам, че нещо тук не е наред. Нека помолим Бог да ни помогне." После позволи на Бога да донесе изобличение, както само Той може.
В много случаи на съветване усещам с духа си, че нещо не е наред или че истинският проблем не е излязъл на повърхността. Понякога сякаш знам какъв е той, но вместо да го изразя на глас, аз проверявам. Например, ако разпознавам, че този, когото съветвам, е окован от хомосексуализъм, не казвам: „Ти си хомосексуалист, нали?" По-скоро изпитвам това впечатление в подходящото време, като казвам нещо от рода: „Борил ли си се с хомосексуални мисли или наклонности?" Ако разпознаването, което ми дава Духа, съответства на изобличителното Му действие в другия човек, обикновено проблемът излиза на повърхността и се справяме с него, като пленникът бива освободен.
Сатанинската имитация на разпознаването на духовете е мотивирана от желанието да служим на себе си вместо на църквата. Лана, една студентка, която съветвах, бе заблудена от сатанинската версия на разпознаването на духовете. Тя бе ходила вече при друг съветник, защото бе притеснявана от дълбоки проблеми. Когато дойде при мен, Лана обясни, че може да мине през университета и да посочи кой от студентите има проблеми с наркотиците и секса. Тя нямаше факти или информация, просто „знаеше". И от наблюденията си можех да кажа, че бе права. Лана смяташе, че има необичаен дар от Бога, но в същото време ми каза как манипулирала съветника си, като му казвала каква ще бъде следващата му стъпка.
- Обичаш да имаш власт над хората, нали, Лана? - попитах аз.
В момента, в който разобличих лъжливия дух, той се прояви в моя офис в грозния си вид. Ние поехме властта над демоничното влияние и то я напусна. Когато бе свободна, вече нямаше „способността" да открива греховете на другите. Умът на Лана бе толкова спокоен, че трябваше да се учи да живее без шума от нейните "приятели", населявали ума и с години.
Злите духове действат в демоничното царство както Святият Дух действа в християнското царство. "Познавали" ли сте, че някой е християнин преди той или тя да каже и дума за това? Случвало ли ви се е да усетите сроден дух у други вярващи? Няма нищо вълшебно, това е просто присъствието на Святия Дух, който свидетелства на вашия дух. В други случаи Святият Дух предупреждава, че духът, който контролира другия човек, не е сроден дух.
Ако се научим да бъдем по-осъзнати духовно в своите църкви и домове, Бог би могъл да ни предпази от хвърлянето с главата надолу към толкова нещастия. В западния свят нашата когнитивна, основана на логиката ориентация, изключва напълно разпознаването на духовете като основен водач за навигиране в духовния свят. Но авторът на Посланието към евреите определи разпознаването като основата за доброто систематично богословие: "А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото" (Евр. 5:14).

Ние сме по-уязвими за измамите на Сатана от която и да е от другите му хитрости. Защо? Защото когато те изкушава или обвинява, ти можеш да го разпознаеш, но когато те мами, не винаги го осъзнаваш. Това е стратегията му: да те държи в тъмното. Ако успее да се промъкне в църквата ти, дома ти или ума ти незабелязано, ще може да управлява живота и служението ти. За жалост трябва да кажем, че той върши това навсякъде по земята ни, като заблуждава много хора.
Не можеш да разобличиш измамите на Сатана чрез човешки размишления, можеш да го направиш само чрез Божието откровение. Исус каза: "Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни" (Йоан 8:31, 32). Исус се молеше: "Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина" (Йоан 17:17). Изключително важно е, когато обличате Божието всеоръжие, да започнете с пояса на истината (Еф. 6:14). Светлината на истината е единственото сигурно оръжие срещу тъмнината на заблудата.

Завършвам тази глава с насърчителното писмо на една млада жена, която бе попаднала в капана на измамата, докато Този, който разчупва оковите, не я освободи, когато преминавахме през стъпките на свободата:

Скъпи д-р Андерсън,
Винаги ще помня деня, когато дойдох при вас за съвет и молитва. От този ден нататък чувствам такава свобода. Вече в ума ми няма гласове или усещане на бреме. Радвам се на физическо чувство на освобождение. Сатана се връщаше много пъти, като се опитваше да ме напада със същите стари мисли, но влиянието му върху мен бе разчупено.
Никога няма да забравя това, което споделихте с мен. Вие казахте, че тези отрицателни мисли за Бога и самата мен са лъжи на Сатана, посадени в ума ми. Казахте, че имам власт чрез Исус Христос да смъмря Сатана и да се освободя от злите мисли. Нужно ми бе малко време наистина да повярвам в това от цяло сърце, но напоследък реших да отвръщам на ударите му — и това дава резултати! Прекрасно е да се справям с проблемите си с ясен ум. Благодаря Ви за това, че ми помогнахте, а и на много други, да намерят мир и да се научат да се доверяват, да обичат и да вярват в Господа.
С обич в Христос


Откъс от книгата на Нийл Андерсон - Разчупване на оковите

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 10 юли 2012 г.

Псалм 83 - Пророчество в прогрес и изпълнението наближава - Бил Салус (Bill Salus)

Псалм 83 - Пророчество в прогрес и изпълнението наближава - Бил Салус (Bill Salus)


Едно търсене в Гугъл на "Пророчество в Псалм 83" (The Psalm 83 prophecy) на 31 март 2012 г. показва 1,380,000 резултати. Друго търсене в Гугъл на същия ден под "Войната в Псалм 83," (The Psalm 83 war ) разкрива 2,460,000 резултати. Тези цифри отразяват около петдесет пъти повече резултати, отколкото имаше през същия месец преди 4 години. Спомням си, че тъй като през 2008 г. публикувах книгата си, "Isralestine (Израелстайн): Древното описание на бъдещето в Близкия изток”, се опитах тогава да намеря публикувани изследвания чрез Интернет по тези две теми.
Псалм 83 е централна тема на книгата Израелстайн, и честно казано изследванията в тези области на интернет по това време обикновено бяха безплодни. Поради което книгата отне осем години работа, което изискваше безброй часове на библейското изучаване и допълнително исторически изследвания.


Каква е цялата истерия около Псалм 83? Защо на Гугъл резултатите нарастват експоненциално през последните четири години от десетки хиляди до десетки милиони? Вярвам, че тези нараствания на броя отразяват все по-голям интерес за пророческите последици на Псалм 83 сега, особено, след Арабската пролет, която доминира в голяма част от новините през 2011 г.
Някои теолози предполагат, че Псалм 83 е просто една молитва - оплакване и проклятие относно арабските врагове на Израел от незапомнени времена. Други като мен вярват, че тя е добросъвестна и е библейско пророчество. В тази статия, аз се опитвам да разсея тази възможност, че Псалм 83 е само една молитва.
В Псалм 83 се говори за една Арабска конфедерация, която се оформя с изричната цел, унищожаването на Израел, и лишаване собствеността на избраните хора от обещаната земя веднъж и за всички. Ако е налице предстоящо пророчество, това означава, че Конфедерацията се бори за създаването на още една арабска държава, наречена Палестина. Този извод може да бъде направен чрез анализ, които са членовете на Конфедерацията днес.Изображението сравнява съвременните еквиваленти на древните популации, изброени в Псалм 83:6-8.
Шатрите на Едом = Палестинци и Северна Йордания
Исмаляните = Саудитска Арабия (Исмаил, баща на арабите)
Моаб = Палестинци и Централна Йордания
Нагаряните = Египтяни (Нагар, глава на племето)
Гебал - Хизбула и Северен Ливан
Амон = Палестинци и Северна Йордания
Амалек = Арабите от Синай
Тир = Хизбула и Южен Ливан
Асирия = Сирийци и Северен Ирак


Чудотворно откритие на Псалм 83 става в Ирландия точно по време на средата на 34-дневния Израел - Хизбула конфликт през лятото на 2006 г. Пергаментът е открит близо до блато, в мочурлива почва и напълно непокътнат, погребан там приблизително 1200 години. Случайно ли е това?

Разглеждане на Псалм 83 и доказателства
Псалм 83 е 3000-годишнo пророчеството и очаква непосредствено изпълнение. Настъпване на кулминационния момент е арабско-израелска война. Тя включва народите, показани на изображението. Изображението идентифицира Конфедерацията с техните древни имена заедно с техните съвременни еквиваленти.
Асаф, авторът на Псалм 83 ни информира, че този конгломерат от народи и терористични групи от население се съюзяват в конфедерация и зараждат лукава стратегия, да избършат еврейската държава от картата. Тяхната цел е да изгонят Израел от обещаната земя. Ако събитието се случи в близко бъдеще, най-вероятно ще се прояви в масивна арабска война срещу Израел и в опит да се формира една последна арабска държава, наречена Палестина.
Някои теолози вярват, че Псалм 83 е просто молитва в която се проклинат враговете на Израел, но тя изглежда да е много повече от това. Тя включва десет специфични популации, които са съвременници днес и се включват една в друга. Израел има много повече врагове, отколкото тези, които са включени в Псалм 83:6-8, но пророкът пропуска много от тях. Това предполага, че тези арабски групи, които той включва, са действителните участници в Конфедерацията.
Някои доказателства, удостоверяващи, че Псалм 83 е пророчески, а не просто молитва оплакване за Израел, са изброени по-долу.
• Асаф е еврейски пророк. Библията казва, че Асаф служи на Израел по два начина: той е бил лидер на поклонението и освен това пророк.
Лидер на поклонението - 1 Летописи 16:4-5 посочва, че той е главен свещеник левит, назначен от цар Давид, "Давид определи известни левити да служат пред Господния ковчег, да възпоменават, да благодарят и да хвалят Господа Израилевия Бог."
Гледач (Пророк) - 2 Летописи 29:30 ни информира, че Асаф е "гледач". Използваната дума за гледач в този стих е думата на иврит е "chozeh," и това може да бъде преведено като очевидец на видение; пророк. 1 Летописи 25:2 дава допълнителни доказателства за пророческата служба на Асаф, като казва, че той пророкува според реда на цар Давид. Освен всичко това, Асаф написва 12-те от Псалмите (Псалми 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, и 83), но Псалм 83 очевидно е най-пророчески от групата.
• Псалм 83 включва действителната Конфедерация с конкретни участници. Тази гледна точка е подчертана по-напред, но си струва да се повтори. Конфедерацията включва съвременна група, като съюзници за обща цел. Това означава, че десетте популации трябва да се обединят в някакъв определен момент във времето. Може да се каже, че те не са направили това все още, но момента наближава.
Когато Асаф описва съвременната Конфедерацията, той не включва в хронологичен ред някои от историческите врагове на Израел, които са съществували в различни периоди от време. Това е още една причина, че Псалм 83 спокойно може да се счита, че е повече от една молитва на оплакване.
• Арабската конфедерация има специфични характеристики. В допълнение идва това съглашение (Пс. 83:5), образувайки лукав план с мандат срещу Израел (Пс. 83:3-4), и с очевиден мотив да се превземе Обетованата земя (Пс. 83: 12), Арабската коалиция от десет имат специфични характеристики, които доказват, че тя трябва да бъде съвременна конфедерацията.
Две от десетте групи от населението са описани, като живеещи в специфични условия по време, когато конфедерацията се събира. Едомците, потомък на Исав живеят в "палатки", а тези от Тир са просто "жители." Освен това две други популации очевидно имат необходимост от военна подкрепа, когато конфедерацията се оформя; Моав и Амон имат помощ от Асирия.

Шатрите на Едом и исмаиляните; Моав и агаряните, Гевал, Амон и Амалик; Филистимците с жителите на Тир; Още и Асирия се съедини с тях, Станаха помощници на Лотовите потомци. Села (Псалм 83:6-8).

Шатрите на Едом
Едом, Моав и Амон заемат южните, централните и северните части, съответно на това, което днес се нарича съвременна Йордания. През по-голямата част от древната история тези три народи са съществували в собствени отделни територии. Това определено е случаят преди около 3000 години, когато Асаф написва Псалм 83. Защо Асаф описва едомците като обитатели на шатри от тази група?
Библейските справки на населението, пребиваващи в условия на "шатри", често се определят като условия на бежанци, или военни лагери, както е примера: Захария 12:7 и Даниил 11:45. Днес потомците на Едом са в редиците на палестинските бежанци, и палестинците са били замесени в няколко военни конфликти с днешната еврейска държава. Тези факти показват, че Асаф идентифицира палестинските бежанци, като "шатрите на Едом."
Освен това, шатрите на Едом са посочени на първо място сред всички съучастници. Обикновено, когато групата е на първо място, наред с другото в Библията, той (Асаф) предполага, че тази група е ключов участник в пророчеството. Ако е така, това предполага, че тяхното сегашно положение на бежанци има нещо общо с формирането на Арабска конфедерация. Днес, всички съвременните арабски еквиваленти от Псалм 83 са изключително пропалестински. Те се стремят към формиране на палестинска държава вътре в Обетованата земя.

Жителите на Тир
Освен това, защо се Филистимците са изброени заедно с жителите на Тир в същите тези пасажи? В момента терористичната организация "Хамас" се обърна в политическа партия, произхождаща от областта на древна Филистия, т.е. Газа. А терористичната организация "Хизбула" има силно присъствие в рамките на град Тир. "Хизбула" не притежава своя собствена държава, а по-скоро те са "жители" на територията на страната на Ливан и Тир е важен град в Ливан. Като описва тези, които участват от Тир, като обитатели, Асаф може би идентифицира Хизбула като нация на терористичен член вътре в Арабската конфедерация заедно с Ливан? Гевал и Тир са идентифицирани в съвременен Ливан в Псалм 83. Асаф не класифицира Гевал с жители.

Асирия помогна на децата на Лот (Моав и Амон)
Стиховете в Псалм 83 ни информират също така, че Моав и Амон "децата на Лот" се нуждаят от помощ. Моав и Амон представляват съвременна Йордания като член на Арабската конфедерация, Асирия вероятно се идентифицира със Сирия и Ирак. Интересното е, че йорданските въоръжени сили днес са на второ най-слабо световно ниво и класирани на първо най слабо място сред всички армиите в Псалм 83. Списъкът на класацията е: Египет (# 16), Саудитска Арабия (# 26), Сирия (# 35), Ирак (# 36), Йордания (# 43), и Ливан (# 52). Ливан е по-силна от това класиране, защото рейтинга не включва военна мощ на Хизбула. Йордания е може би най-слабата от всички Псалм 83 членове. От горчивия им опит от поражение във войните срещу Израел през 1948 г., 1967 г. и 1973 г., йорданските въоръжени сили предимно функционират днес, за да защитят съществуването на малцинството, управляващо Хашемитско кралство. Те не са непременно готови да се борят сами в голяма регионална война. Ако в близко бъдеще те биват въвлечени, те вероятно ще се нуждаят от помощ от Сирия на север и Ирак на изток.

Петицията на Асаф представя още едно доказателство за пророчесвото - Псалм 83:9-11; петицията към Господ да даде възможност на евреите за военна победа, форматирана с исторически прецедент от миналите израелски войни против Мадиам и ханаанците. Тези последните войни са подробно описани в Съдии 4 - 8. Фактът, че това са конкретни битки, подсказва, че Псалм 83 по същия начин може да бъде специфична война.
Освен това, Псалм 83:13-17 съдържа описателни метафори, които предполагат петицията на Асаф за военна победа над Арабската конфедерация.

Като се има предвид, че Псалм 83 е единственото място, в рамките на цялата книга на Псалмите, че Израел и Тир се появяват заедно, това е едно невероятно откритие. Отбранителните сили на Израел (IDF) са ангажирани във войната с "жители на Тир." Някой може да разгледа това откритие по времето случайно, но аз вярвам, че е провидение. Библията съдържа 66 книги 1189-глави, 150-Псалми, и около 31200 стихове, както и шансовете за откриването на някоя глава, погребана в продължение на векове в блато, където се говори за пророческа война с участието на израелската армия и "Хизбула" са астрономически.

Ако предположим, че Псалм 83 е наистина едно пророчество, има различни мнения сред експертите за времето на пророчеството. Някои смятат, че пророчество е било изпълнено исторически в 2 Летописи 20. Това обикновено е гледна точка на малцинството, което се опровергава в моята статия, озаглавена "Псалм 83 - Финалният кръг на изпълнение?" (Psalm 83—Has It Found Final Fulfillment?). Друга гледна точка на малцинството държи мнение, че изпълнението на Псалм 83 се появява по време на Езекиил 38. Този аргумент се обсъжда в моята статия "Езекиил 38 предстои?" (Is Ezekiel 38 Imminent?). Последният аргумент на времето е, че Псалм 83 се случва по време на финалния седемгодишния период на скръб.

По моя преценка съвсем скоро, светът ще се събуди с променяща света война в Близкия изток, описана в Псалм 83. Псалмът уточнява шест първични предпоставки, необходими да бъдат на място, преди голямата битка да започне в Близкия изток:
1. Израел (Псалм 83:3),
2. Народът на Израел (Псалм 83:4, 12),
3. Израелските отбранителни сили, IDF (Псалм 83:9-11),
4. Палестинските бежанци; т.е. шатрите на Едом (Псалм 83:6),
5. Арабската лига (Пс. 83:6-8),
6. Омразата на арабите към израелците (Псалм 83:3).


В момента всички шест от тези предпоставки са налице. Израел стана реалност, когато Израел се преражда като нация на 14 май 1948. Както е видно от арабско-израелската война от 1948 г., 1956 г., 1967 г. и 1973 г., конфликтът "Хизбула" и Израел през 2006 г., конфронтацията "Хамас" и Израел през 2009 г., арабската омраза показвана, откакто наново е създадена еврейската държава.
Палестинските бежанци се превърнаха в реалност в резултат на израелската война за независимост през 1948 г., както и IDF, създадена незабавно, за да се пребори с арабската агресия. С всяка следваща война израелската армия става все по-силна армия е очевидно в изпълнението на Езекиил 25:14, 37:10, и Авдия 1:18,.
Накрая, Арабската лига е създадена в Кайро на 22 март 1945 г., преди всички конфликти да са започнали. Арабската лига включва всяка държава, идентифицирана в рамките на Арабската Конфедерация в Псалм 83. Освен крехките мирни договори между Израел и Египет, Израел и Йордания, пророчеството в Псалм 83 по същество изглежда е на ръба на изпълнението.

Много капацитети вярват, че новото мнозинство на ислямските фундаменталисти в парламента на Египет, скоро ще отмени 33-годишното споразумение за мир с Израел. Ако Египет прекъсне мира с Израел, има много малко, които вярват, че Йордания ще остане единствената арабска държава, който има мирно споразумение с Израел. Това е отразено в поговорката "Където отива Египет, отиват и останалите (от Близкия изток)."
Липсата на съгласие за мир с най-населената арабска държава Египет, и най-умерената Йордания, има много малко, което предотвратява изпълнението на Псалм 83..
Това много прилича, както възраждането на Израел (създаването отново на Израел) беше едно пророчество в прогрес, така е и с Псалм 83. На 14 май 1948 г. светът се събуди с новосъздадена еврейска държава, но запалените по Библейските пророчества последователи не са били изненадани по това време. Многобройни пророчества, като тези, изброени по-долу, се сбъднаха в прословутия ден.
• Езекиил 36:22-24 - предсказва, че евреите ще бъдат в духовно неверие по това време. Евреите, пръснати между народите (диаспората започва през 70 г. сл. Хр.) като цяло ще се характеризират със същото религиозно безразличие, и ще надминат това своите предци.
• Езекиил 37:11-13 - прогнозира сценария на Холокоста: "Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се отсече; ние сме загинали!" (Езек. 37:11)
• Исая 11:11 ни предсказва, че Господ ще събере отново евреите в Израел от народите, за втори път. Няма трети, четвърти или пети пъти намерени в Писанието и това сигнализира, че днес за Израел се изпълнява това пророчество. (Някои смятат, това събиране на евреите има две фази, първата в неверие, следвана от втората с вяра. По този начин те са склонни да вярват, че първата фаза се изпълнява днес, а втората фаза ще се изпълни от пръснатия еврейския остатък в края на периода на 7-годишната скръб).
• Езекиил 38:8 - предвещава, че събирането отново на евреите се провежда в "последните години", което много ескатолози считат Израел като супер знак на последното време.
• Езекиил 39:21-29 - Бог обяснява причината за диаспората (разпръсването) и отново събирането на евреите в Израел през последните години.
И народите ще познаят, че Израилевият дом бе пленен поради беззаконието си. Понеже станаха непокорни на Мене, затова скрих лицето Си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им; и те всички паднаха от нож. (Езекиил 39:23)

Това са само някои от пророчествата, които предсказват, че един ден евреите ще бъдат събрани отново от народите по света обратно в тяхната древна родина Израел в края на дните.
Процесът на пророческото изпълнение на възраждането на нацията Израел започва около 1896, когато Теодор Херцел публикува книгата си "Der Judenstaat (Еврейската държава на немски език). Той е считан за бащата на политическия ционизъм. Херцел, признава, че антисемитизмът се увеличава в целия свят и особено в Европа. Той вярва, че единственият начин евреите да избягат това преследване в света е да имат отново родината.
По-долу е интересен цитат от дневника му, издаден през 1897 г.
"В Базел, аз основах еврейската държава. Ако го кажа това на глас днес, ще ми се отговори с всеобщ смях. Ако не след 5 години, със сигурност след 50, всички ще го знаят. "
Умиращ около 7 години след написването на тази декларация, той не е свидетел на тези пророчески думи, които казва. Точно 50 години по-късно Организацията на Обединените нации прие Резолюция 181 през 1947 г., която призова за създаването на еврейската държава.

Първата световна война е друг указател, че нацията Израел е на път да се възроди. В резултат на войната, Лорд Балфур от Великобритания излиза с декларация, призоваваща за създаването на еврейската държава през 1917 година. По това време на Израел е била определена територия, която е щяла да обхвани днешен Израел и Йордания. Великобритания имаща всички възможности за прилагане на тази декларация не успява да направи това.
Великобритания се проваля да действа в съответствие с това, което изглежда да е било изричната воля на Бог. Евреите са подложени на зверствата на Холокоста, и очевидно, това е причината за неминуемия колапс на Британската империя. По това време имаше една поговорка, че "Никога слънцето не залязва над Британската империя", но днес слънцето винаги залязва над Британската империя!
Така, в течение на следващите седем десетилетия Великобритания се отказа от суверенитета си над почти всички от своите колонизирани територии. В момента около 50 милиона души населяват Англия и 62 милиона Обединеното кралство общо.
"До 1922 Британската империя имаше власт над около 458 милиона души, една пета от населението в света по онова време, и покриваше повече от 33,700,000 km (13,012,000 кв. мили), почти една четвърт от площа на Земята."
Падането на Британската империя вероятно се дължи на клауза, съдържаща се в Битие 12:3, че проклятието пада на тези, които проклинат потомците на Авраам, Исаак и Яков: Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне.
Християните трябва да са разбрали, че след Първата световна война, че Израел скоро ще бъде възстановен като еврейска държава.
Втората световна война е била крайната точка за изпълнението на пророчеството. Както бе посочено по-горе, Общото събрание на ООН одобрява създаването на еврейската държава на 29 ноември 1947 г.. С 33 гласували, 13 отхвърлили и 10 въздържали се и създаването на еврейската държава е факт, и на 14 май, 1948 пророчеството за възраждане отново на Израел беше изпълнено.

Познайте, кои са тези народи сред 13-те, които са гласували "не" на резолюция 181 на ООН? Те са по-голямата част от нациите в Псалм 83, изброени в изображението по-горе, Ливан, Саудитска Арабия, Ирак, Сирия и Египет. Хизбула, Хамас и палестинските бежанци не са съществували по времето, да се противопоставят на резолюцията, както Йордания не е била член на ООН до декември, 1955.

Подобно на пророчествата, свързани с възраждането на Израел, Псалм 83 изглежда е в прогрес. Пророчеството в Псалм 83 в продължение на шест десетилетия е в процес на изграждане, и изглежда е на път да се случи!

В заключение, бих напомнил на американците, че слънцето започва да клони към залез над суперсилата на САЩ. Прецедент за това е примера в съвременната история чрез Британската империя. През последните два предишни десетилетия Американското лидерство проклина Израел, като принуждава Израел да търгува земята на Бога за арабски мир. Тази дипломация не работи, и затова Йоил 3:2 предупреждава срещу разделяне на земята на Бог!
Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иосафатовата долина, И там ще се съдя с тях Поради людете Си и наследството Си Израиля, Когото разпръснаха между народите. Те си разделиха земята Ми. (Йоил 3:2)
Ако Америка продължава в своето упорство, то тя флиртува за една и съща съдба както британския си съюзник.

Psalm 83 A Prophecy in Process
By Bill Salus, ProphecyDepot.com

http://www.bibleprophecyblog.com/2012/04/psalm-83a-prophecy-in-process.html
http://prophecydepot.blogspot.ca/2009/03/psalm-83-has-it-found-final-fulfillment.html
http://www.prophecydepot.net/2012/psalm-83-what-it-is-and-what-it-is-not/
http://gracethrufaith.com/ikvot-hamashiach/psalm-83-preview-of-a-coming-attraction/

Псалм 83, Бил Салус


Прочетете следните статии:
2. Предстоящата война на Гог и Магог, Библейски пророчества – Езекиил 38,39?
3. Странни звуци на тръба в атмосферата - Библейско пророчество?
4. Война на Бога с терора и Белегът на звяра – 666, Откровение глава 13 - Уалид Шоебат (Walid Shoebat)
5. Защото е близо денят Господен. (Софония 1:7)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Прочетете Цялата Статия...