Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 14 април 2011 г.

Безмилостният кръст

Безмилостният кръст


Някои хора се борят със страх, депресия, самота, похот и гняв. Един съветник може да ни помогне донякъде но в крайна сметка, решението е в наши ръце – кръста на Исус Христос. Ние трябва да разпознаем тази природа вътре в нас и да разберем откъде се надига. 
В процеса на служението си на освобождение от демони съм разбрал, че има два демона, които действат като пазачи на вратата. Те отварят врата за следващия демон. Те са самосъжаление и огорчение. 

Самосъжалението е изключително силно оръжие на Сатана и никой не може да си позволи да храни огорчение в себе си. В даден момент трябва да станем безмилостни. Кръстът е напълно безмилостен – в него няма нищо удобно, привлекателно или приятно. Но ние благодарим на Бога за него, понеже той е нашият изходен път. Той е Божието снабдяване. 

Повечето от нас имат някакъв "голям" грях – грях, с който сме свикнали толкова много, че мислим, че е част от нас самите. Трудно ни е да го намразим, защото това е все едно да мразим себе си. Интересно е, че моят "голям" грях съществуваше и при баща ми преди мен. Децата наследяват много неща от родителите си и определени начини на поведение са пред очите ни. Аз виждам поведение в себе си, което е директно отражение на поведението на баща ми. Трябва да искаме от Святия Дух да ни разкрие природата на проблемите ни. Назови ги с истинските им имена (най-вероятно няма да са красиви) – може да е похот, лъжа или гордост. След това трябва да кажем "В името на Исус, този грях е разпнат. Аз го слагам на кръста. Няма да позволя да ме владее. Аз съм свободен чрез кръста."

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че в Исус „големият“ грях в моя живот (назови го) е разпнат. Аз го слагам на кръста. Няма да му позволя да владее живота ми повече. Сатана няма място в мен, няма сила над мен и няма право на никакви претенции спрямо мен. Всичко е уредено чрез кръвта на Исус! Амин

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 5 април 2011 г.

Разбиране за бойното поле

Разбиране за бойното поле


Нашата битка срещу Сатана се води в духовната област. Затова, оръжията са духовни и подходящи за областта, в която се воюва. Изключително важно е да разбираме къде се води битката. Павел използва различни думи във 2 Коринтяни, за да говори за бойното поле и за нашите цели. В различните преводи откриваме следните думи: „въображение“, „размисли“, „предположения“, „аргументи“, „знание“ и „мисъл“. Забележете, че всяка една от тях се отнася до областта на ума. Ние трябва да разбираме напълно, че бойното поле е в нашите умове. Сатана води война с всички сили, за да пленява умовете на човешката раса. Той издига крепости и укрепления в умовете ни и е наша отговорност, като представители на Бога, да използваме духовните си оръжия, за да събаряме тези крепости, да освобождаваме умовете на мъже и жени и след това да ги пленяваме в покорство на Христос. 
Каква изумителна задача! Сатана преднамерено и систематично изгражда крепости в умовете на хората. Тези крепости се противопоставят на истината на благовестието и на Божието Слово и ни пречат да приемаме посланието на благовестието.
 
Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че чрез тази кръв събарям крепостите на Сатана, които той е изградил в ума ми. Аз заявявам, че сатана няма място в мен, няма сила над мен и няма право на никакви претенции спрямо мен. Всичко е уредено чрез кръвта на Исус! Амин.

Дерек Принс

Издателство „Бъдеще и Надежда” - безплатни публикации на Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Прочетете Цялата Статия...