Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 8 юни 2014 г.

Как бихте оценили законността или незаконността на "удоволствието"?

Как бихте оценили законността или незаконността на "удоволствието"?


Това е определението, което Сузана Уесли дава за "грях" на малкия си син, Джон Уесли:
Как бихте оценили законността или незаконността на "удоволствието"?

Използвайте това правило:
Каквото и да отслабва твоя довод, накърнява нежността на твоята съвест, замъглява погледа ти към Бога, отнема от теб жаждата ти за духовните неща или увеличава властта на твоята плът над ума ти, тогава това нещо за теб е грях.
Чрез този тест можете да откриете греха , без значение как едва доловимо или колко правдоподобно изкушението може да бъде представено на вас.


Всичко, което ти причинява да се отдалечиш от Бог, това е грях. Това определение за грях дава майката на Джон и Чарлз Уесли преди 200 години и затова те са били изпълнени с огъня на Бог.

Когато сте заедно с хора, които ви причиняват да не мислите за Исус, имате два избора, да проповядвайте за греха и Исус или да напуснете.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...