Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 14 февруари 2010 г.

Там на кръста...

Там на кръста...
Там на кръста можеш да оставиш товара си, който ти тежи.
Там на кръста можеш да оставиш печалта, скръбта, разочарованието, отчаянието, провалите...
Там на кръста можеш да оставиш унинието, депресията, болестите, мислите за самоубийство, омразата, проклятията...
Там на кръста можеш да оставиш всичко, което ти тежи и те мъчи и ще получиш утеха.
Там на кръста, раните ти ще бъдат превързани, сърцето ти ще бъде изцелено, ще разчупиш оковите и ще станеш отново свободен.
Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествувам на кротките, Пратил ме е да превържа сърце съкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, И отваряне затвора на вързаните. (Исая 61:1).
Ела и застани там, пред кръста и ще получиш радост, вместо плач, облекло на хваление, вместо унил дух, и ще се наречеш дърво на правда.
Ще дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той. (Исая 61:3)
Всичко това Той (Исус) ще направи за теб, защото те обича.
Там на кръста, ако кажем: „Господи прости, твой съм”, никой повече не може да те отдели от Него.
(Римляни 8:36-39) Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож? Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Ела...там на кръста...

Hillsong - At the Cross, Там на кръста.

Няма коментари:

Публикуване на коментар