Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 21 юли 2012 г.

Как да приемаме от Бог - проповед на Мел Бонд (Mel Bond)

Как да приемаме от Бог - проповед на Мел Бонд (Mel Bond)


Аз искам да ви споделя тази вечер, как да приемаме от Бог. Това е един от трите най големи проблеми при християните и въобще при хората. В моята книга „Мистерията на вековете” съм дал повече от седемстотин стихове само в Новия Завет, които казват просто, какво 2 Петър 1:3,4 ни казва:
Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество.
Бог вече е извършил това, като ни е дал всичко необходимо за живота и благочестието. Има още много стихове, които казват същото, но с други думи.
Тогава, какъв е проблема? Повечето от хората не знаят и ако знаят, не знаят как да приемат. Аз искам да ви науча, как да приемате. Използвам проста концепция. На всички места, където ходя използвам тази проста концепция и виждам безброй чудеса и знамения. Искам да ви дам тези стъпки.

Първата стъпка за приемане от Бог е, да разберете, че където има проблем, там действат демонични сили. Исус много просто ни казва в Лука 11:23,24 - Който не е с Мене, той е против Мене; и който не събира заедно с Мене, той разпилява. Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва, ще се върна в къщата си отдето съм излязъл.
Ако погледнете контекста на този пасаж, Исус иска да ни каже, когато нечистият дух напусне човека. Той говори за демоничен дух. Този, който не е от Мен. Това се отнася за демоничен дух. Исус просто ни казва, че всичко, което не е за Бог, демоничен дух действа там.
Аз знам, че е това не е много популярно в Съединените Щати. Ние имаме тенденция да мислим, че сме много интелигентни. Духовете са за тези, които имат душевни проблеми или за простите хора, които нямат образование или за хората от третия свят. И това е главната причина, да имаме проблеми, защото корена на проблема са демоничните сили. Демоните могат да ни накарат да мислим, че те не съществуват, но те могат да вземат власт над нас, да ни управляват.
Деяния 10:38 - Исус от Назарет, - как Бог Го помаза със Светия Дух и със сила; Който обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола; защото Бог беше с Него. Исус изцеляваше всички, които са потиснати от дявола. Той казва болестите са угнетение от дявола.
Когато го виждаме това, трябва да кажем: Аз не трябва да имам нищо общо с това. Спомням си, когато говорих на една жена на 40 год. имаща дете, болно от епилепсия и й показах, че епилепсията е демоничен дух. Тя каза: Какво? Това е демон ли? Аз съм родена с това. Това е част от моето ДНК. Отговорих й: Не, това идва от дълбините на ада. Това е демон!
И така, първата стъпка е да откажете демоничните сили да действат във вас и да вземете власт над тях.
Фил. 2:9,10 - Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име. така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества.
Няма никаква разлика, ако го чувствате, че не е така, ако не го приемате, но Библията казва това, ако използвате Името на Исус, демонът трябва да напусне. Когато е напуснал, корена на проблема е напуснал. Сега има други неща, за които трябва да работим, но това е друго.
Първо трябва да се освободим от проблема в Името на Исус. Ние сме във война с демоните и трябва да вземем власт над тях в Името на Исус. Първата стъпка е да реализираме, че проблема е демоничен и да се освободим в Името на Исус.
Святият Дух ме води сега да ви каза нещо. Много хора действат според чувстване. Не можете да се движите според чувстване (усещане). Ако изучавате всички пасажи в Библията свързани със спасението, ще намерите, че трябва да вярвате първо и след това ще получите спасение.
Йоан 3:16 - Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот - е основа на цялата Библия. Вие трябва първо да вярвате, преди да получите вечен живот.
Йоан 11:40 - Не рекох ли ти, че ако повярваш ще видиш Божията слава? Ти трябва да вярваш първо, преди да се яви славата на Бог. Слава на гръцки е „докса” и означава, репутацията на Бог. За да видите репутацията на Бог, силата на Бог първо трябва да вярвате. Не действайте според чувстване.
В Англия една жена беше в много тежко състояние, парализирана на легло. Аз й казах да стане и да тича. Много пъти съм го изпитвал това, когато кажа на някой да стане и да тича. Отговорът е: Това е невъзможно. Те не чувстват нищо в началото. Но Бог така е направил. Ние хората много често искаме първо да го почувстваме и след това да го повярваме. Но трябва да е обратно. Всеки, който е бил изцелен е повярвал първо и след това е бил изцелен. Понякога хората се объркват, понеже няма моментална демонстрация на изцелението. Помислете за Исус, който се моли за десетимата прокажени. Исус беше сто процента Бог в плът. Ако изучаваме Библията ще установим, че Исус е Бог, чийто манифестация се проявява в човешко тяло. Можете ли да си представите, че Бог в цялата си пълнота, молещ се за десетимата прокажени и нито един от тях нямаше признак на изцеление в Неговото присъствие. Това е поради законите на Бог - трябва първо да вярваме. Той им каза: Идете и се покажете! И те получиха това усещане на изцеление, когато си тръгнаха и вървяха. Чувстването ще дойде по късно или през следващите дни или след няколко минути.
Това, което мога да каза, че на нашите служби 95% от хората получават 30 до 40% облекчение само за няколко минути, други 100%. Ние ви показахме на запис мъж от Норвегия, който 14 год е в болка. Докторите не могат да му помогнат. Той бе освободен 100% от всякаква болка за няколко минути.
Но вие трябва да вярвате първо и тогава ще дойде усещането на изцеление.
Първата стъпка е да се освободим от демона, защото където има проблем, там има демон. Това не е защото сме лоши хора. Има фалшиво учение, което казва, че християните не могат да имат демони. Това е компромисно учение, така че ние не вземаме власт над демоните, а демоните искат да мислим, че това не е демонична сила. Ако те ни действат така да мислим, ние не се борим с корена на проблема. При християните, демоните не е възможно да действат в духа им, но те атакуват плътта им, както и мислите им. Исус говори в Библията за духове на немощ, слабост, на слепота, глухота и др. Това не означава, че ние сме лоши хора, но демоните атакуват всеки човек по всяко време, всеки ден. Демонологията е предмет, за който ние трябва да знаем. Знаете ли, че Исус говори повече за демоните, отколкото за ангелите, повече за ада, отколкото за небето. Ние трябва повече внимание да обръщаме на демоните, отколкото на ангелите.
В Марк 16:17 - И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят. - изгонването на бесове е първия знак на знамение, потвърждаващо, че Исус е Господ. И това ще следва повярвалите, след като приемете Исус за Господ ще гоните демони. И ние трябва да ги гоним. Ако имате мисли, че това не е от Бог, предполага се, че е от демон. Изгонете го в Името на Исус. Ако искате да бъдете победители, имайте предвид това, гонете ги. Ние сме във война. Ние не сме във война с плът и кръв, но с демони.
Първото, което трябва да разберете, че това е демон и това трябва да ви ядоса, и да се противопоставите и да кажете: Аз съм дете на Бога. Аз няма да позволя демоните да ме използват, да ме атакуват. Бог казва: Гневи се, но не съгрешавай.
Така, това е първата стъпка. Следващата стъпка е да се предадеш на Бога. Ако те ухапе комар, и ти го махнеш, но той те е ухапал вече. Комарът го няма, ти си го убил или изгонил, но сега има проблем с ухапаното, нуждаем се от изцеление. Демоните идват, те атакуват човешкото тяло, неговите органи, тъкани и сега ние се нуждаем от изцеление. Ние трябва да се предадем на Божията изцелителна сила. Рим. 6:19 - Прочее, както предавахте телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. „Святост” се отнася за Бог. Когато ние се отдаваме на Бог, ние приемаме Неговата сила. Думата да се отдадеш на гръцки означава да се предадеш, да се отпуснеш. Да се предадеш, да се отпуснеш, да се отдадеш са думи със същото коренно значение. Ако вие се отпуснете, вие се предавате. Отпуснете се в това състояние. Ако искате да получите свръхестествената изцелителна сила на Бог, тази област която има нужда от изцеление, съсредоточете се към нея и се отпуснете. Когато направите това, вие се отдавате на изцелителната сила на Бог, която Той вече ние е дал. Той ние дал всичко, което ни трябва за живота и благочестието и сега ние трябва да се предадем на Божията сила. Просто се отпуснете. Вие ще видите това на много места в Библията.
В Изход 14:13 Мойсей и децата на Израел бяха пред Червеното море. Те имаха проблем пред тях и се нуждаеха от свръхестествената сила на Бог. Какво трябваше да видят? Водата да се раздели свръхестествено и те да преминат. По това време Червено море е било дълбоко, повече от 5000 метра. Те трябваше да видят разделянето на морето и изискването беше да стоят спокойно, мирно. Какво искаше да каже Бог на Мойсей? - Ти не можеш да го направиш. Стой мирно, успокой се и ще видиш. И точно това и ние трябва да правим.
Аз съм виждал слепи хора, хора с неизцелими болести, изцелени когато се предадат на Божията сила. Фокусирайте се в тази област в която се нуждаете от чудо на изцеление, предавайки тази област на изцелителната сила на Бог. Той ни е дал това, просто ние трябва да го приемем.
Сега третата стъпка, която трябва да направите, която е много, много важна и която ще ви помогне да почувствате изцелението, манифестация на изцелението във физическия свят. Когато се предавате на Божията сила, вие зачевате изцелението, давате възможност да се зароди. Вие зачевате семето на изцелението.
Ако изучавате Матей, Марк, Лука и Йоан отново ще видите, че тази картина е описана съвсем просто, когато Исус се моли за изцеление. Първо Той освобождава от демоните. Той не използва думата да се предадеш, но Той говори за приемане на изцелението след изгонването на демоните.
Третото нещо, което трябва да направите е действие, активиране на вярата. Кажете им да демонстрират вярата си, чрез действие. На десетимата прокажени, Исус каза: Идете и покажете се на първосвещенника. Изучавайки Библията можем да разберем, че това може да вземе време от няколко дни до седмици. Освен това поради болестта, те не могат да се движат бързо, поради проблемите на пръстите на краката и ставите. Исус им каза да действат, както Словото е истинско.
Яков 2:20 ни казва, че вяра без дела е мъртва. Вяра това, което казва Словото, увереност, вярване, упование. Всички тези думи имат една основа. Ако имате вяра, ще имате увереност, упование, вярване или ако имате увереност, упование, вярване ще имате вяра. Яков казва: вярване, увереност, доверие или вяра без дела е мъртва. Даже демоните вярват, но те не проявяват вярата си с дела. Точно това се случи с мен, когато бях на 27 год. с болест на кръвта. Аз последвах учението за вяра на Кенет Хегин, че чрез раните на Исус аз съм изцелен. Аз бях изцелен, не защото го почувствах, не защото докторите го казаха, но защото Библията го казва и аз имах освобождение. Бог ми говори много просто: Мел, ако ти вярваш, ако наистина вярваш, стани от леглото и действай, като че си изцелен. Това беше голямо откровение от Бог, но също и порицание от Него. Ако ние не действаме, както казва Библията, че е истина, то ние не вярваме. И по лошо от това, ние имаме дяволска вяра, защото даже и демоните вярват, но те никога не действат в любов. Те никога няма да покажат действие на прощение. Те никога няма да действат, като че Исус е Господ в техния живот. Те няма да го направят.
Понякога е трудно. Хората не разбират, какво ги уча, когато им кажа да станат от леглото. Това стана в Норвегия с човек на легло от 14 год. Аз му казвам: стани и ходи. Може да изглежда грубо, но това е изцелението. Това е отговорът на проблема, да се активира вярата. И това съм го правил много пъти. Спомням си за една жена в Япония, доведоха я на носилка. Тя е трябвало да е мъртва преди четири дни. Тя беше най от края на залата, и аз отидох да се помоля. Първата стъпка, освободих я от демоничния дух и след като се предаде на Божията изцелителна сила, аз й казах да стане и да върви. Тя ме гледаше, сякаш бях луд. Тя не беше ходила вероятно повече от месец.
- Ти ме караш сега да ходя, да тичам, каза тя и отказа да стане. Но аз й казах, ако ти не станеш от леглото и не започнеш да тичаш, ти ще умреш. Аз й казах истината. Беше й трудно. Тя започна да се извърта на страна, за да стане и някои се опитаха да и помогнат, но тя каза: Не, не. Нейната дъщеря се опита да й помогне, но тя й каза: Не, остави ме самичка. Аз ще действам, като че съм изцелена и тя стана започна да ходи и тича чрез Божията сила. Действието активира Божията сила. Ако ние вярваме, че Божието Слово е истина, ние ще действаме, като че то е истина.
Това може да се прояви не само при изцеление, но във всяка област на вашия живот. Мога да ви покажа това в много места в Библията. Матей 9 глава. Жената с течение на кръв от 12 год., която е похарчила целия си имот по докторите, сега си е казала, само ако се допра до края на дрехата Му, ще бъда изцелена. Действие, действието активира Божията сила. И когато тя се докосна до дрехата Му, Исус се спря и каза: някой ме докосна. На гръцки се казва, някой изтегли, дръпна свръхестествената Божия изцелителна сила от Мен.
Бог ни е дал всичко, що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила. (2 Пет. 1:3)
И ако вие искате да изтеглите тази сила от духовния свят, от Божествения свят и да стигне физическия свят, трябва да действате, като че Библията е истина. Това е проста истина.
Много често във физическия свят, ако съпругът или съпругата ви казва, че ви обича, но няма действие, което да кореспондира на вярването, това не е истина. Ако наистина вярвате, трябва да има действие. Спомням си за една жена, болна от артрит и прегърбена. Аз й казах: стани и ходи. Тя ме изгледа странно, но накрая стана, но вървеше много странно и прегърбена. Аз й казах: изправи се. Тя ми каза: не мога. Този артрит е от много години. Но тя започна да се извърта, повярва и се предаде на Божията сила и накрая се изправи и започна да тича. Действието активира Божията сила.
Едно нещо трябва да знаете. В Матей 7:7 - Търси и ще намериш. Знаете ли, че демоните, гледат да ги по търсите. Те са бързи. Те чакат да ги повикате, да им обърнете внимание, да ги поканите в живота си и те ще дойдат. Вие можете да имате мисъл и ако продължавате да се забавлявате с тази мисъл, тя ще стане по силна. Мисъл, която се противопоставя на Божието Слово. Знаете ли, че мисли от дявола могат да убият човек, ако повярва. Или ако слушаме лъжи, които могат да породят страх. Страхът може да убие. Мисъл от дявола може да убие човек.. Тези демони лъжат. Всичко, което има дявола е лъжа. Болестите са също лъжа, защото чрез раните на Исус, ние сме изцелени. (1 Пет. 2:24)
Всяка болест, всеки проблем в тялото ни Исус го понесе на кръста и ние не трябва да носим в нас физически проблеми. Те са лъжа. Причината е, че тази лъжа се проявява и ние я приемаме. Аз си спомням, като деца, когато сме си говорели за демони, се изпълваме със страх и преди да си легнем, поглеждаме в гардероба, под леглото и спим на осветление, защото ние се забавляваме с мисли, даваме място на мисли, които идват от сатаната.
Исус каза: Търси и ще намериш! Това се отнася и за демоничния свят. Ако ти започнеш да се съмняваш за болка или търсиш болка в тялото си, тя ще дойде. Болест, слепота, глухота, проблеми. Ако се фокусирате на проблемите, те ще дойдат. Демоните казват: Ти ме търсиш. Аз ще дойда отново. Исус казва: Който не е откъм мен е против мен. Ако се фокусираш на проблема на болката, тя ще стои. Демонът знае, той е добре дошъл. И така, не търси проблеми, а се фокусирай на освобождение.
Много често се моля за слепи хора и ги питам: колко по добре се чувстват. Фокусирайте се на това, колко по добре се чувствате. Те казват: все още не виждам. Аз ви питам, колко по добре се чувствате? Колко болката е намаляла? Фокусирай се на подобрението! Опитвам се да ги науча на това. Ако болката е намаляла, аз ги насърчавам да продължават да се фокусират на подобрението и болката намалява от 70% надолу, докато изчезне, защото ако търсиш ще намериш.
Ангелите доставят изцелителната сила на Бог. Те предоставят всичко, което Бог е предназначил за нас.
Това са принципите, които трябва да следвате. Амин! Бог е добър Бог. Всичко е просто. Освободи се от демоните, предай се на Божията сила и действие. Фокусирай се на подобрението. Просто е. Направете го.
Амин!


Слушане на проповедта на английски език:
http://blip.tv/agape-church/how-to-receive-from-god-5316007
http://www.mefeedia.com/watch/47330125

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 19 юли 2012 г.

Разпознаване на измамата - Нийл Андерсън

Разпознаване на измамата - Нийл Андерсън


Духовното разпознаване е почти забравена практика в евангелските църкви. Но всъщност разпознаването трябва да бъде първата ни защитна линия срещу измамата. Това е този звънец, който прозвучава вътре в теб и ти казва, че нещо не е наред. Например посещаваш дома на някого и всички се усмихват. Но теб те пронизва нещо във въздуха като нож. Макар нищо видимо да не го потвърждава, твоят дух открива, че нещо в това семейство не е наред.

Какво е разпознаването?
Първата крачка за разбиране на разпознаването е схващането на мотива, който е основен за използването му. В 3 Царе 3 цар Соломон извиква към Бога за помощ. Бог идва при царя в сън и го пита какво иска. Соломон отвръща: "Дай, прочее, на слугата си разумно сърце, за да съди людете Ти, за да различава между добро и зло" (стих 9). Бог отговаря: "Понеже ти поиска това нещо и не поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие, ето, сторих според както си казал; ето дадох ти мъдро и разумно сърце" (стих 11,12).


Мотивът за истинското разпознаване никога не е да издигнем себе си, да натрупаме лична печалба или да си осигурим предимство пред друг човек — дори неприятел.

Гръцката дума за разпознавам — diakrino — означава просто да отсъждам или да правя разлика. Разпознаването има само една функция: отличаването на добро от зло, така че доброто да се утвърди, а злото да се премахне. В 1 Кор. 12:10 разпознаването на духовете е дадена от Бога способност да се различава добър от лош дух. Това е една от дарбите на Духа, която трябва да се използва за назидание на църквата.
Разпознаването на духовете не е функция на ума, това е функция на Святия Дух, който е в съюз с твоята душа-дух. Когато Духът изпрати предупредителен сигнал, твоят ум, който вероятно работи с ясна обективност, може да не успее да забележи кое не е наред. Всъщност, ако умът ти се опита да изтълкува предупреждението обективно, вероятно ще пропуснеш смисъла на предупреждението. Когато откриеш, че нещо не е наред, просто кажи на тези около теб: „Чувствам, че нещо тук не е наред. Нека помолим Бог да ни помогне." После позволи на Бога да донесе изобличение, както само Той може.
В много случаи на съветване усещам с духа си, че нещо не е наред или че истинският проблем не е излязъл на повърхността. Понякога сякаш знам какъв е той, но вместо да го изразя на глас, аз проверявам. Например, ако разпознавам, че този, когото съветвам, е окован от хомосексуализъм, не казвам: „Ти си хомосексуалист, нали?" По-скоро изпитвам това впечатление в подходящото време, като казвам нещо от рода: „Борил ли си се с хомосексуални мисли или наклонности?" Ако разпознаването, което ми дава Духа, съответства на изобличителното Му действие в другия човек, обикновено проблемът излиза на повърхността и се справяме с него, като пленникът бива освободен.
Сатанинската имитация на разпознаването на духовете е мотивирана от желанието да служим на себе си вместо на църквата. Лана, една студентка, която съветвах, бе заблудена от сатанинската версия на разпознаването на духовете. Тя бе ходила вече при друг съветник, защото бе притеснявана от дълбоки проблеми. Когато дойде при мен, Лана обясни, че може да мине през университета и да посочи кой от студентите има проблеми с наркотиците и секса. Тя нямаше факти или информация, просто „знаеше". И от наблюденията си можех да кажа, че бе права. Лана смяташе, че има необичаен дар от Бога, но в същото време ми каза как манипулирала съветника си, като му казвала каква ще бъде следващата му стъпка.
- Обичаш да имаш власт над хората, нали, Лана? - попитах аз.
В момента, в който разобличих лъжливия дух, той се прояви в моя офис в грозния си вид. Ние поехме властта над демоничното влияние и то я напусна. Когато бе свободна, вече нямаше „способността" да открива греховете на другите. Умът на Лана бе толкова спокоен, че трябваше да се учи да живее без шума от нейните "приятели", населявали ума и с години.
Злите духове действат в демоничното царство както Святият Дух действа в християнското царство. "Познавали" ли сте, че някой е християнин преди той или тя да каже и дума за това? Случвало ли ви се е да усетите сроден дух у други вярващи? Няма нищо вълшебно, това е просто присъствието на Святия Дух, който свидетелства на вашия дух. В други случаи Святият Дух предупреждава, че духът, който контролира другия човек, не е сроден дух.
Ако се научим да бъдем по-осъзнати духовно в своите църкви и домове, Бог би могъл да ни предпази от хвърлянето с главата надолу към толкова нещастия. В западния свят нашата когнитивна, основана на логиката ориентация, изключва напълно разпознаването на духовете като основен водач за навигиране в духовния свят. Но авторът на Посланието към евреите определи разпознаването като основата за доброто систематично богословие: "А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото" (Евр. 5:14).

Ние сме по-уязвими за измамите на Сатана от която и да е от другите му хитрости. Защо? Защото когато те изкушава или обвинява, ти можеш да го разпознаеш, но когато те мами, не винаги го осъзнаваш. Това е стратегията му: да те държи в тъмното. Ако успее да се промъкне в църквата ти, дома ти или ума ти незабелязано, ще може да управлява живота и служението ти. За жалост трябва да кажем, че той върши това навсякъде по земята ни, като заблуждава много хора.
Не можеш да разобличиш измамите на Сатана чрез човешки размишления, можеш да го направиш само чрез Божието откровение. Исус каза: "Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици; и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни" (Йоан 8:31, 32). Исус се молеше: "Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина" (Йоан 17:17). Изключително важно е, когато обличате Божието всеоръжие, да започнете с пояса на истината (Еф. 6:14). Светлината на истината е единственото сигурно оръжие срещу тъмнината на заблудата.

Завършвам тази глава с насърчителното писмо на една млада жена, която бе попаднала в капана на измамата, докато Този, който разчупва оковите, не я освободи, когато преминавахме през стъпките на свободата:

Скъпи д-р Андерсън,
Винаги ще помня деня, когато дойдох при вас за съвет и молитва. От този ден нататък чувствам такава свобода. Вече в ума ми няма гласове или усещане на бреме. Радвам се на физическо чувство на освобождение. Сатана се връщаше много пъти, като се опитваше да ме напада със същите стари мисли, но влиянието му върху мен бе разчупено.
Никога няма да забравя това, което споделихте с мен. Вие казахте, че тези отрицателни мисли за Бога и самата мен са лъжи на Сатана, посадени в ума ми. Казахте, че имам власт чрез Исус Христос да смъмря Сатана и да се освободя от злите мисли. Нужно ми бе малко време наистина да повярвам в това от цяло сърце, но напоследък реших да отвръщам на ударите му — и това дава резултати! Прекрасно е да се справям с проблемите си с ясен ум. Благодаря Ви за това, че ми помогнахте, а и на много други, да намерят мир и да се научат да се доверяват, да обичат и да вярват в Господа.
С обич в Христос


Откъс от книгата на Нийл Андерсон - Разчупване на оковите

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 10 юли 2012 г.

Псалм 83 - Пророчество в прогрес и изпълнението наближава - Бил Салус (Bill Salus)

Псалм 83 - Пророчество в прогрес и изпълнението наближава - Бил Салус (Bill Salus)


Едно търсене в Гугъл на "Пророчество в Псалм 83" (The Psalm 83 prophecy) на 31 март 2012 г. показва 1,380,000 резултати. Друго търсене в Гугъл на същия ден под "Войната в Псалм 83," (The Psalm 83 war ) разкрива 2,460,000 резултати. Тези цифри отразяват около петдесет пъти повече резултати, отколкото имаше през същия месец преди 4 години. Спомням си, че тъй като през 2008 г. публикувах книгата си, "Isralestine (Израелстайн): Древното описание на бъдещето в Близкия изток”, се опитах тогава да намеря публикувани изследвания чрез Интернет по тези две теми.
Псалм 83 е централна тема на книгата Израелстайн, и честно казано изследванията в тези области на интернет по това време обикновено бяха безплодни. Поради което книгата отне осем години работа, което изискваше безброй часове на библейското изучаване и допълнително исторически изследвания.


Каква е цялата истерия около Псалм 83? Защо на Гугъл резултатите нарастват експоненциално през последните четири години от десетки хиляди до десетки милиони? Вярвам, че тези нараствания на броя отразяват все по-голям интерес за пророческите последици на Псалм 83 сега, особено, след Арабската пролет, която доминира в голяма част от новините през 2011 г.
Някои теолози предполагат, че Псалм 83 е просто една молитва - оплакване и проклятие относно арабските врагове на Израел от незапомнени времена. Други като мен вярват, че тя е добросъвестна и е библейско пророчество. В тази статия, аз се опитвам да разсея тази възможност, че Псалм 83 е само една молитва.
В Псалм 83 се говори за една Арабска конфедерация, която се оформя с изричната цел, унищожаването на Израел, и лишаване собствеността на избраните хора от обещаната земя веднъж и за всички. Ако е налице предстоящо пророчество, това означава, че Конфедерацията се бори за създаването на още една арабска държава, наречена Палестина. Този извод може да бъде направен чрез анализ, които са членовете на Конфедерацията днес.Изображението сравнява съвременните еквиваленти на древните популации, изброени в Псалм 83:6-8.
Шатрите на Едом = Палестинци и Северна Йордания
Исмаляните = Саудитска Арабия (Исмаил, баща на арабите)
Моаб = Палестинци и Централна Йордания
Нагаряните = Египтяни (Нагар, глава на племето)
Гебал - Хизбула и Северен Ливан
Амон = Палестинци и Северна Йордания
Амалек = Арабите от Синай
Тир = Хизбула и Южен Ливан
Асирия = Сирийци и Северен Ирак


Чудотворно откритие на Псалм 83 става в Ирландия точно по време на средата на 34-дневния Израел - Хизбула конфликт през лятото на 2006 г. Пергаментът е открит близо до блато, в мочурлива почва и напълно непокътнат, погребан там приблизително 1200 години. Случайно ли е това?

Разглеждане на Псалм 83 и доказателства
Псалм 83 е 3000-годишнo пророчеството и очаква непосредствено изпълнение. Настъпване на кулминационния момент е арабско-израелска война. Тя включва народите, показани на изображението. Изображението идентифицира Конфедерацията с техните древни имена заедно с техните съвременни еквиваленти.
Асаф, авторът на Псалм 83 ни информира, че този конгломерат от народи и терористични групи от население се съюзяват в конфедерация и зараждат лукава стратегия, да избършат еврейската държава от картата. Тяхната цел е да изгонят Израел от обещаната земя. Ако събитието се случи в близко бъдеще, най-вероятно ще се прояви в масивна арабска война срещу Израел и в опит да се формира една последна арабска държава, наречена Палестина.
Някои теолози вярват, че Псалм 83 е просто молитва в която се проклинат враговете на Израел, но тя изглежда да е много повече от това. Тя включва десет специфични популации, които са съвременници днес и се включват една в друга. Израел има много повече врагове, отколкото тези, които са включени в Псалм 83:6-8, но пророкът пропуска много от тях. Това предполага, че тези арабски групи, които той включва, са действителните участници в Конфедерацията.
Някои доказателства, удостоверяващи, че Псалм 83 е пророчески, а не просто молитва оплакване за Израел, са изброени по-долу.
• Асаф е еврейски пророк. Библията казва, че Асаф служи на Израел по два начина: той е бил лидер на поклонението и освен това пророк.
Лидер на поклонението - 1 Летописи 16:4-5 посочва, че той е главен свещеник левит, назначен от цар Давид, "Давид определи известни левити да служат пред Господния ковчег, да възпоменават, да благодарят и да хвалят Господа Израилевия Бог."
Гледач (Пророк) - 2 Летописи 29:30 ни информира, че Асаф е "гледач". Използваната дума за гледач в този стих е думата на иврит е "chozeh," и това може да бъде преведено като очевидец на видение; пророк. 1 Летописи 25:2 дава допълнителни доказателства за пророческата служба на Асаф, като казва, че той пророкува според реда на цар Давид. Освен всичко това, Асаф написва 12-те от Псалмите (Псалми 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, и 83), но Псалм 83 очевидно е най-пророчески от групата.
• Псалм 83 включва действителната Конфедерация с конкретни участници. Тази гледна точка е подчертана по-напред, но си струва да се повтори. Конфедерацията включва съвременна група, като съюзници за обща цел. Това означава, че десетте популации трябва да се обединят в някакъв определен момент във времето. Може да се каже, че те не са направили това все още, но момента наближава.
Когато Асаф описва съвременната Конфедерацията, той не включва в хронологичен ред някои от историческите врагове на Израел, които са съществували в различни периоди от време. Това е още една причина, че Псалм 83 спокойно може да се счита, че е повече от една молитва на оплакване.
• Арабската конфедерация има специфични характеристики. В допълнение идва това съглашение (Пс. 83:5), образувайки лукав план с мандат срещу Израел (Пс. 83:3-4), и с очевиден мотив да се превземе Обетованата земя (Пс. 83: 12), Арабската коалиция от десет имат специфични характеристики, които доказват, че тя трябва да бъде съвременна конфедерацията.
Две от десетте групи от населението са описани, като живеещи в специфични условия по време, когато конфедерацията се събира. Едомците, потомък на Исав живеят в "палатки", а тези от Тир са просто "жители." Освен това две други популации очевидно имат необходимост от военна подкрепа, когато конфедерацията се оформя; Моав и Амон имат помощ от Асирия.

Шатрите на Едом и исмаиляните; Моав и агаряните, Гевал, Амон и Амалик; Филистимците с жителите на Тир; Още и Асирия се съедини с тях, Станаха помощници на Лотовите потомци. Села (Псалм 83:6-8).

Шатрите на Едом
Едом, Моав и Амон заемат южните, централните и северните части, съответно на това, което днес се нарича съвременна Йордания. През по-голямата част от древната история тези три народи са съществували в собствени отделни територии. Това определено е случаят преди около 3000 години, когато Асаф написва Псалм 83. Защо Асаф описва едомците като обитатели на шатри от тази група?
Библейските справки на населението, пребиваващи в условия на "шатри", често се определят като условия на бежанци, или военни лагери, както е примера: Захария 12:7 и Даниил 11:45. Днес потомците на Едом са в редиците на палестинските бежанци, и палестинците са били замесени в няколко военни конфликти с днешната еврейска държава. Тези факти показват, че Асаф идентифицира палестинските бежанци, като "шатрите на Едом."
Освен това, шатрите на Едом са посочени на първо място сред всички съучастници. Обикновено, когато групата е на първо място, наред с другото в Библията, той (Асаф) предполага, че тази група е ключов участник в пророчеството. Ако е така, това предполага, че тяхното сегашно положение на бежанци има нещо общо с формирането на Арабска конфедерация. Днес, всички съвременните арабски еквиваленти от Псалм 83 са изключително пропалестински. Те се стремят към формиране на палестинска държава вътре в Обетованата земя.

Жителите на Тир
Освен това, защо се Филистимците са изброени заедно с жителите на Тир в същите тези пасажи? В момента терористичната организация "Хамас" се обърна в политическа партия, произхождаща от областта на древна Филистия, т.е. Газа. А терористичната организация "Хизбула" има силно присъствие в рамките на град Тир. "Хизбула" не притежава своя собствена държава, а по-скоро те са "жители" на територията на страната на Ливан и Тир е важен град в Ливан. Като описва тези, които участват от Тир, като обитатели, Асаф може би идентифицира Хизбула като нация на терористичен член вътре в Арабската конфедерация заедно с Ливан? Гевал и Тир са идентифицирани в съвременен Ливан в Псалм 83. Асаф не класифицира Гевал с жители.

Асирия помогна на децата на Лот (Моав и Амон)
Стиховете в Псалм 83 ни информират също така, че Моав и Амон "децата на Лот" се нуждаят от помощ. Моав и Амон представляват съвременна Йордания като член на Арабската конфедерация, Асирия вероятно се идентифицира със Сирия и Ирак. Интересното е, че йорданските въоръжени сили днес са на второ най-слабо световно ниво и класирани на първо най слабо място сред всички армиите в Псалм 83. Списъкът на класацията е: Египет (# 16), Саудитска Арабия (# 26), Сирия (# 35), Ирак (# 36), Йордания (# 43), и Ливан (# 52). Ливан е по-силна от това класиране, защото рейтинга не включва военна мощ на Хизбула. Йордания е може би най-слабата от всички Псалм 83 членове. От горчивия им опит от поражение във войните срещу Израел през 1948 г., 1967 г. и 1973 г., йорданските въоръжени сили предимно функционират днес, за да защитят съществуването на малцинството, управляващо Хашемитско кралство. Те не са непременно готови да се борят сами в голяма регионална война. Ако в близко бъдеще те биват въвлечени, те вероятно ще се нуждаят от помощ от Сирия на север и Ирак на изток.

Петицията на Асаф представя още едно доказателство за пророчесвото - Псалм 83:9-11; петицията към Господ да даде възможност на евреите за военна победа, форматирана с исторически прецедент от миналите израелски войни против Мадиам и ханаанците. Тези последните войни са подробно описани в Съдии 4 - 8. Фактът, че това са конкретни битки, подсказва, че Псалм 83 по същия начин може да бъде специфична война.
Освен това, Псалм 83:13-17 съдържа описателни метафори, които предполагат петицията на Асаф за военна победа над Арабската конфедерация.

Като се има предвид, че Псалм 83 е единственото място, в рамките на цялата книга на Псалмите, че Израел и Тир се появяват заедно, това е едно невероятно откритие. Отбранителните сили на Израел (IDF) са ангажирани във войната с "жители на Тир." Някой може да разгледа това откритие по времето случайно, но аз вярвам, че е провидение. Библията съдържа 66 книги 1189-глави, 150-Псалми, и около 31200 стихове, както и шансовете за откриването на някоя глава, погребана в продължение на векове в блато, където се говори за пророческа война с участието на израелската армия и "Хизбула" са астрономически.

Ако предположим, че Псалм 83 е наистина едно пророчество, има различни мнения сред експертите за времето на пророчеството. Някои смятат, че пророчество е било изпълнено исторически в 2 Летописи 20. Това обикновено е гледна точка на малцинството, което се опровергава в моята статия, озаглавена "Псалм 83 - Финалният кръг на изпълнение?" (Psalm 83—Has It Found Final Fulfillment?). Друга гледна точка на малцинството държи мнение, че изпълнението на Псалм 83 се появява по време на Езекиил 38. Този аргумент се обсъжда в моята статия "Езекиил 38 предстои?" (Is Ezekiel 38 Imminent?). Последният аргумент на времето е, че Псалм 83 се случва по време на финалния седемгодишния период на скръб.

По моя преценка съвсем скоро, светът ще се събуди с променяща света война в Близкия изток, описана в Псалм 83. Псалмът уточнява шест първични предпоставки, необходими да бъдат на място, преди голямата битка да започне в Близкия изток:
1. Израел (Псалм 83:3),
2. Народът на Израел (Псалм 83:4, 12),
3. Израелските отбранителни сили, IDF (Псалм 83:9-11),
4. Палестинските бежанци; т.е. шатрите на Едом (Псалм 83:6),
5. Арабската лига (Пс. 83:6-8),
6. Омразата на арабите към израелците (Псалм 83:3).


В момента всички шест от тези предпоставки са налице. Израел стана реалност, когато Израел се преражда като нация на 14 май 1948. Както е видно от арабско-израелската война от 1948 г., 1956 г., 1967 г. и 1973 г., конфликтът "Хизбула" и Израел през 2006 г., конфронтацията "Хамас" и Израел през 2009 г., арабската омраза показвана, откакто наново е създадена еврейската държава.
Палестинските бежанци се превърнаха в реалност в резултат на израелската война за независимост през 1948 г., както и IDF, създадена незабавно, за да се пребори с арабската агресия. С всяка следваща война израелската армия става все по-силна армия е очевидно в изпълнението на Езекиил 25:14, 37:10, и Авдия 1:18,.
Накрая, Арабската лига е създадена в Кайро на 22 март 1945 г., преди всички конфликти да са започнали. Арабската лига включва всяка държава, идентифицирана в рамките на Арабската Конфедерация в Псалм 83. Освен крехките мирни договори между Израел и Египет, Израел и Йордания, пророчеството в Псалм 83 по същество изглежда е на ръба на изпълнението.

Много капацитети вярват, че новото мнозинство на ислямските фундаменталисти в парламента на Египет, скоро ще отмени 33-годишното споразумение за мир с Израел. Ако Египет прекъсне мира с Израел, има много малко, които вярват, че Йордания ще остане единствената арабска държава, който има мирно споразумение с Израел. Това е отразено в поговорката "Където отива Египет, отиват и останалите (от Близкия изток)."
Липсата на съгласие за мир с най-населената арабска държава Египет, и най-умерената Йордания, има много малко, което предотвратява изпълнението на Псалм 83..
Това много прилича, както възраждането на Израел (създаването отново на Израел) беше едно пророчество в прогрес, така е и с Псалм 83. На 14 май 1948 г. светът се събуди с новосъздадена еврейска държава, но запалените по Библейските пророчества последователи не са били изненадани по това време. Многобройни пророчества, като тези, изброени по-долу, се сбъднаха в прословутия ден.
• Езекиил 36:22-24 - предсказва, че евреите ще бъдат в духовно неверие по това време. Евреите, пръснати между народите (диаспората започва през 70 г. сл. Хр.) като цяло ще се характеризират със същото религиозно безразличие, и ще надминат това своите предци.
• Езекиил 37:11-13 - прогнозира сценария на Холокоста: "Костите ни изсъхнаха, и надеждата ни се отсече; ние сме загинали!" (Езек. 37:11)
• Исая 11:11 ни предсказва, че Господ ще събере отново евреите в Израел от народите, за втори път. Няма трети, четвърти или пети пъти намерени в Писанието и това сигнализира, че днес за Израел се изпълнява това пророчество. (Някои смятат, това събиране на евреите има две фази, първата в неверие, следвана от втората с вяра. По този начин те са склонни да вярват, че първата фаза се изпълнява днес, а втората фаза ще се изпълни от пръснатия еврейския остатък в края на периода на 7-годишната скръб).
• Езекиил 38:8 - предвещава, че събирането отново на евреите се провежда в "последните години", което много ескатолози считат Израел като супер знак на последното време.
• Езекиил 39:21-29 - Бог обяснява причината за диаспората (разпръсването) и отново събирането на евреите в Израел през последните години.
И народите ще познаят, че Израилевият дом бе пленен поради беззаконието си. Понеже станаха непокорни на Мене, затова скрих лицето Си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им; и те всички паднаха от нож. (Езекиил 39:23)

Това са само някои от пророчествата, които предсказват, че един ден евреите ще бъдат събрани отново от народите по света обратно в тяхната древна родина Израел в края на дните.
Процесът на пророческото изпълнение на възраждането на нацията Израел започва около 1896, когато Теодор Херцел публикува книгата си "Der Judenstaat (Еврейската държава на немски език). Той е считан за бащата на политическия ционизъм. Херцел, признава, че антисемитизмът се увеличава в целия свят и особено в Европа. Той вярва, че единственият начин евреите да избягат това преследване в света е да имат отново родината.
По-долу е интересен цитат от дневника му, издаден през 1897 г.
"В Базел, аз основах еврейската държава. Ако го кажа това на глас днес, ще ми се отговори с всеобщ смях. Ако не след 5 години, със сигурност след 50, всички ще го знаят. "
Умиращ около 7 години след написването на тази декларация, той не е свидетел на тези пророчески думи, които казва. Точно 50 години по-късно Организацията на Обединените нации прие Резолюция 181 през 1947 г., която призова за създаването на еврейската държава.

Първата световна война е друг указател, че нацията Израел е на път да се възроди. В резултат на войната, Лорд Балфур от Великобритания излиза с декларация, призоваваща за създаването на еврейската държава през 1917 година. По това време на Израел е била определена територия, която е щяла да обхвани днешен Израел и Йордания. Великобритания имаща всички възможности за прилагане на тази декларация не успява да направи това.
Великобритания се проваля да действа в съответствие с това, което изглежда да е било изричната воля на Бог. Евреите са подложени на зверствата на Холокоста, и очевидно, това е причината за неминуемия колапс на Британската империя. По това време имаше една поговорка, че "Никога слънцето не залязва над Британската империя", но днес слънцето винаги залязва над Британската империя!
Така, в течение на следващите седем десетилетия Великобритания се отказа от суверенитета си над почти всички от своите колонизирани територии. В момента около 50 милиона души населяват Англия и 62 милиона Обединеното кралство общо.
"До 1922 Британската империя имаше власт над около 458 милиона души, една пета от населението в света по онова време, и покриваше повече от 33,700,000 km (13,012,000 кв. мили), почти една четвърт от площа на Земята."
Падането на Британската империя вероятно се дължи на клауза, съдържаща се в Битие 12:3, че проклятието пада на тези, които проклинат потомците на Авраам, Исаак и Яков: Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне.
Християните трябва да са разбрали, че след Първата световна война, че Израел скоро ще бъде възстановен като еврейска държава.
Втората световна война е била крайната точка за изпълнението на пророчеството. Както бе посочено по-горе, Общото събрание на ООН одобрява създаването на еврейската държава на 29 ноември 1947 г.. С 33 гласували, 13 отхвърлили и 10 въздържали се и създаването на еврейската държава е факт, и на 14 май, 1948 пророчеството за възраждане отново на Израел беше изпълнено.

Познайте, кои са тези народи сред 13-те, които са гласували "не" на резолюция 181 на ООН? Те са по-голямата част от нациите в Псалм 83, изброени в изображението по-горе, Ливан, Саудитска Арабия, Ирак, Сирия и Египет. Хизбула, Хамас и палестинските бежанци не са съществували по времето, да се противопоставят на резолюцията, както Йордания не е била член на ООН до декември, 1955.

Подобно на пророчествата, свързани с възраждането на Израел, Псалм 83 изглежда е в прогрес. Пророчеството в Псалм 83 в продължение на шест десетилетия е в процес на изграждане, и изглежда е на път да се случи!

В заключение, бих напомнил на американците, че слънцето започва да клони към залез над суперсилата на САЩ. Прецедент за това е примера в съвременната история чрез Британската империя. През последните два предишни десетилетия Американското лидерство проклина Израел, като принуждава Израел да търгува земята на Бога за арабски мир. Тази дипломация не работи, и затова Йоил 3:2 предупреждава срещу разделяне на земята на Бог!
Ще събера всичките народи Та ще ги сведа в Иосафатовата долина, И там ще се съдя с тях Поради людете Си и наследството Си Израиля, Когото разпръснаха между народите. Те си разделиха земята Ми. (Йоил 3:2)
Ако Америка продължава в своето упорство, то тя флиртува за една и съща съдба както британския си съюзник.

Psalm 83 A Prophecy in Process
By Bill Salus, ProphecyDepot.com

http://www.bibleprophecyblog.com/2012/04/psalm-83a-prophecy-in-process.html
http://prophecydepot.blogspot.ca/2009/03/psalm-83-has-it-found-final-fulfillment.html
http://www.prophecydepot.net/2012/psalm-83-what-it-is-and-what-it-is-not/
http://gracethrufaith.com/ikvot-hamashiach/psalm-83-preview-of-a-coming-attraction/

Псалм 83, Бил Салус


Прочетете следните статии:
2. Предстоящата война на Гог и Магог, Библейски пророчества – Езекиил 38,39?
3. Странни звуци на тръба в атмосферата - Библейско пророчество?
4. Война на Бога с терора и Белегът на звяра – 666, Откровение глава 13 - Уалид Шоебат (Walid Shoebat)
5. Защото е близо денят Господен. (Софония 1:7)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Прочетете Цялата Статия...

неделя, 8 юли 2012 г.

Дар слово на знание - Били Смит

Дар слово на знание - Били Смит


Слово на знание е свръхестествено откровение за определено събитие или факт, което идва от ума на Бог (Божия ум) за хора, места или неща. Това знание разкрива неща на нас в миналото, сегашното и бъдещето. Някои могат да кажат, ти не можеш да имаш знание за бъдещето и те са прави. Ние не можем да имаме знание за бъдещето в нашите умове, но ние говорим за знание в Божия ум. Умът на Бога има знание за миналото, сегашното и бъдещето.
Когато ние се движим в това, което ще се случи в бъдеще, ние се движим в областта на пророкуване. Аз не говоря за обикновено пророкуване, за което се говори тук при даровете на Духа. Обикновеното пророкуване няма нищо общо с предсказване на бъдещи събития. То просто съветва, изгражда и укрепва Христовото тяло. Когато някой се движи в служба на пророк и предсказва бъдещи неща, това е слово на знание.
Нека да изясня нещо тук. Ако някой се движи в обикновения дар на пророкуване, това не означава, че той е пророк. Пророкът се движи в служба на пророк (предказва бъдещи неща), както също и в обикновения дар на пророкуване (съветва, изгражда и укрепва Христовото тяло).

Слово на знание е точно каквото казва. Това е слово на знание. Слово на знание е малка част от Божия ум или от Божието знание. Това не е дар знание, както някои го наричат. Ако беше дар знание, това означава, че който го има ще притежава цялото знание на Бог, но никой не може да достигне това. Това е все също да вземете една страница от книга и да кажете, че това е цялата книга. Запомнете, това е слово на знание. Бог не ни разкрива всичко, но само малка част от това, което притежава - толкова, колкото да знаем, че Той е Бог, който ни дава откровение. Това свръхестествено откровение - неща от Бог, които ние не може да разберем по друг начин.
Аз искам да добавя тук нещо за словото на знание. Не е необходимо да бъде дословна дума. Може да бъде кратко като дума или няколко изречения или цял параграф. То ще бъде толкова дълго, колкото е необходимо, за да го получи този, за който е предназначено. Понякога не е дума въобще, но е сън или видение или впечатление от Бог, който ни разкрива знание.
Някой ще каже, словото на знание е знание, което идва в паметта ни, или знание записано в книги, които ние можем да научим и да разберем. Това не е истина. Ако това е знание за което знаем, то не е свръхестествено.
Това е действие на Духа, където Бог припомня неща, които сме чули или учили. Ние трябва да запомним, че Святият Дух ни учи всичко и ни напомня неща, които Бог ни е говорил (Библията). Това е действие на Святия Дух и не е дар на Духа.
А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (Йоан 14:26)
В служението, словото на знание често разкрива, че някой има определена болест и понеже се дава слово на знание, вярата се укрепва в този човек и той получава изцеление. Святият Дух често ми казва, какъв е проблема, или описва болката и къде се намира. Понякога ми разкрива и кой е доктора. В повечето случаи, аз нямам това знание или информация.
Святият Дух управлява дара слово на знание в мен почти на всяка служба, където проповядвам. Това е начинът по който Бог потвърждава службата на която ме призовал мен и моята съпруга. В моето служение, даровете на изцеление следват водителството на словото на знание. Служението в което ме призовал Бог се движи около даровете на изцеление.

Извадки от книгата на Били Смит: Святият Дух и Неговите дарове, Глава 5, Дарбите на откровение.
The Holy Spirit and His Gifts, Billy B. Smith

http://www.billysmithministries.com/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

петък, 6 юли 2012 г.

Как се проявява дар слово на знание? - Били Смит

Как се проявява дар слово на знание? - Били Смит


Святият Дух ни разкрива слово на знание по много различни и разнообразни начини. Слово на знание може да дойде понякога чрез сън или видение. Друг път може да се открие чрез откровение в нас или даже чрез звучащ глас от Бога. Понякога идва чрез говорене на език или тълкуване на език или пророчество. Има много различни начини, чрез които Святия Дух ни разкрива словото на Бог. Аз ще говоря по късно за различните начини, които Бог използва да ми даде слово на знание.
Пророк Елисей имаше слово на знание чрез видение. Чрез Божият Дух той видя своя слугата Гиезий как взема златото и дрехите от Нееман.
Тогава влезе та застана пред господаря си. И Елисей му рече: От где идеш, Гиезие? А той рече: Слугата ти не е ходил никъде. И Елисей му каза: Не отиде ли сърцето ми с тебе, когато се върна човекът от колесницата си за да те посрещне? Време ли е да приемеш пари и да приемеш дрехи, маслини и лозя, овци и говеда, слуги и слугини? Затова, Неемановата проказа ще се залепи за тебе и за рода ти до века. И той излезе от присъствието му прокажен, бял като сняг. (4 Царе 5:25-27)
В Новият Завет, ние срещаме Анания, ученик (не е пророк или апостол) който чрез видение получи указания от Бог.
А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение: Анание! А той рече: Ето ме, Господи. И Господ му рече: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа. (Деяния 9:10-12).

Забележете, че и двамата Анания и Павел имаха видение и двамата получиха указания от Бог да следват.
Преди години Аз се приготвях за служба една вечер, когато получих видение за жена идваща на вечерната служба. Тя дойде и седна на първата редица в църквата. В това видение аз я видях облечена с опредени дрехи и седнала на определено място в църквата. Тогава аз чух в себе си следното: „Ти имаш такъв и такъв проблем”. Нейният съпруг стоящ до нея каза: „Не, ти нямаш никакъв проблем”. Тя го спря и каза: „Да, аз имам този проблем от няколко дни”. След това аз видя себе си сочещ с ръка към нея и казващ: „ Ти си изцелена в името на Исус”. Тя беше напълно изцелена в този момент на видението.
Но това не се случи на същата вечер на службата. Когато тя дойде, аз забелязах нещо различно. Тя дойде и седна на първата редица, но не беше облечена със същите дрехи с които я видях във видението. Аз разбрах, че сега не е подходящото време. На следващата вечер на службата, тя дойде и седна отпред и беше облечена със същите дрехи както във видението. Аз направих, каквото видях във видението и тя бе изцелена.
Искам да отбележа, че аз чаках докато всичко се изпълни съгласно видението, което получих. През годините аз съм имал много видения и научих, че трябва да забележим всичко във видението и да направим точно каквото сме видели и нищо повече.
Много пъти словото на знание идва към мен чрез усещане в тялото ми. Нека да ви обясня това. Когато проповядвам отпред често чувствам болка или усещане в определена част от тялото ми. Тази болка или усещане не съм чувствал преди да започна. Аз се научих, че когато обясня проблема, който чувствам винаги има в залата някой, който има същото усещане или болка... и когато се помоля болката напуска.
Първият път когато ми се случи, аз си мислих, че се разболявам. След службата обаче болката напусна. На следващата вечер по време на службата същото нещо се случи и аз си казах, „ Какво става?” Бог ме подбуждаше да опиша болката пред аудиторията и аз го направих. Тогава един стана и каза: „Тази болка ме мъчи от няколко дни”. Бог винаги се опитва да ни научи да слушаме Неговия глас, но Той никога не ни обвинява. Той нежно ни води и направлява.
През 1985 г. бях в Полша и нещо необичайно се случи., което никога няма да забравя. Моят преводач ме заведе до хотела и ме остави там за нощта. На следващата сутрин в 5 ам някой почука на вратата. Аз станах да отворя вратата и се чудех, кой може да бъде по това време сутринта. За моя изненада, беше една жена от обслужващия персонал, която водеше седем души с нея. Когато влязоха в стаята, аз разбрах, че ги води за изцеление, но аз не можех да говоря полски, нито те английски.
Ние така стояхме и се гледахме един друг и аз казах: „ Боже, какво да правя?”. Внезапно забелязах, че черно петно се движеше надолу пред първия човек отпред. Аз го наблюдавах как се движеше към неговото дясно коляно и спря и престана да се движи. Аз разбрах, че Бог ми показваше проблема, и посочих към неговото коляно и той се усмихна и поклати главата си в съгласие. Аз се помолих за неговото коляно и той беше изцелен.
Това се случи седем пъти, като черното петно се движеше от човек на човек и от място на място. Един от тях имаше стомашен проблем, друг проблем с ухото. Един имаше болки в кръста, друг в рамената. Аз просто полагах ръце, където черното петно спираше. Всички напуснаха радостни и изцелени. На следващата сутрин жената доведе още осем души и същото нещо се случи.
Най честият начин да получа слово на знание е чрез вътрешно чувство от Святия Дух. Това е там, където мисъл или дума възниква вътре в мен и аз само казвам това което съм получил. Обикновено не получавам цяла мисъл, но само дума или фраза. С вяра, аз казвам това, което ми е дадено и тогава други мисли или фрази идват.
Грешката, която правят повечето хора, когато получат тези мисли (впечатления) и когато те спрат, те обаче не спират. Те чувстват, че трябва да помогнат на Святия Дух, какво Той се опитва да каже. Точно тук ние се разминаваме с Бог. Той не се нуждае от помощ.
Причината, че много хора не оперират в даровете на Духа е, защото те се страхуват да се отпуснат и доверят на Бог. Бог се движи от нашата вяра. Той иска ние да Му се доверяваме стъпка по стъпка. Бог иска да се доверим в Неговата любов достатъчно, за да Го следваме и без да поглеждаме встрани, вярвайки Му, че Той няма да направи грешка или да ни поведе в грешна посока. Аз знам, че този вид вяра идва само чрез вървене и общение с Бог всеки ден. Този вид вяра идва от доказване на Бог.
Неговото Собствено Слово казва да Го тестваме и докажем, че Той не лъже.
Чрез Святият Дух, аз често виждам тумори в телата на хората и се моля за изцеление. Ако е рак, аз го виждам като черен тумор, ако не е рак го виждам като бял тумор. Всеки път когато видя черен тумор, на човека вече му е казано, че има рак, но при другите с бял тумор, те въобще не знаят за това.
Аз искам да ви покажа чрез всичко това, как Бог проявява Своя дар към нас по толкова различни начини - не само чрез слово, но по всякакъв начин, така че да достигне до нас. Няма никакво значение, как Бог комуникира с нас, важното е да разберем това, което иска да ни каже.
Ако вие получите просто дума на знание, запомнете я. Ако е от Бог, това винаги ще се потвърди или ще се случи в момента. Това ще донесе потвърждение, не объркване. Ако това е пророчество и предсказва събитие в живота ви или обстоятелства, има четири неща, които трябва да направите.
1. Преценете пророчеството съгласно Божието Слово.
а) Причината за това е, ако е от Бог няма да има противоречие със Словото на Бог. Веднъж имах случай с една жена, която ми каза, че има слово от пророк в църквата, казващ й, че ще се ожени за определен мъж в църквата. Проблемът беше, че този мъж беше вече женен. Бог не е такъв да причинява развод, и Той няма да ти кажи да откраднеш или убиеш или да направиш нещо в противоречие с Неговото Слово (Закон).
б) Аз намерих, че много християни се опитват да си ръководят живота чрез лични пророчества, но това не е практика на Бог. Много пъти Бог дава насоки чрез пророчество, но това ще бъде потвърждение за това, което Бог вече е започнал да работи в нас.
2. Преценете пророчеството съгласно вашия дух и Святия Дух.
а) Аз намерих много хора, които преценяват тези слова с плътта си. Ако това е добре, или изглежда добре, или всяко нещо, което е добре за плътта, трябва да е от Бог.
б) Вярващият трябва да прецени вътре в себе си чрез своя дух. Ако има пречка във духа ви, оставете това слово.
3. Започни да се облягаш на водителството на Святия Дух, който ще те води в това слово.
а) Ако е правилното време вратите ще се отворят.
б) Ако вратите не се отворят, но твоят дух и Божието слово са в съгласие за това слово, тогава чакай точното време.
4. Спомняй си Божието слово (пророчество) за теб и подсещай Бог за това. Той не е лъжец.

Извадки от книгата на Били Смит: Святият Дух и Неговите дарове, Глава 5, Дарбите на откровение.
The Holy Spirit and His Gifts, Billy B. Smith

http://www.billysmithministries.com/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...