Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 21 юни 2012 г.

Нашите дарби за Божието Царство

Нашите дарби за Божието ЦарствоМного хора, когато чуят думата "да служим" се чувстват, че те не разполагат с необходимите качества, за да въздействат в живота на другите. Това е вярно - но не от Бога. Бог е надарил всеки един от нас по уникален начин и то с цел. Неговият план за нас, включва използването на тези дарби или таланти, за да служим чрез Него за доброто на другите.
Сатана иска от нас да вярваме точно обратното. Нашият враг иска от нас да забележим това, което другите правят и след това да се чувстваме нищожни. Например, някои жени казват, "Аз съм просто една домакиня." Те виждат другите, проповядващи или пеещи в хор и желаят и те да могат да постигнат нещо толкова голямо за Бога. Истината обаче е друга. Огромна отговорност се носи от тези, които обучават децата си в праведност.
Всъщност, чрез Святият Дух всеки вярващ е надарен за конкретна работа в Божието царство.

Писанията обясняват това, като сравнение с човешкото тяло: всеки човек има дарби и цели, които правят цялата системата да функционира добре. Но ако петата, например иска ролята на окото, цялото тяло ще загуби равновесие.
Защото тялото не се състои от една част, а от много. А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него. (1 Кор. 12:14,27)
Всяка част е от решаващо значение, въпреки че някои са по-малко забележими, отколкото други. Честно казано, тези с по-малко очевидни таланти имат предимство, защото гордостта и чувството на значимост може да бъдат по-малко изкушение.
Забележите, какво Петър казва за себе си: "слуга и апостол на Исус Христос" (2 Пет. 1:1). Той вече не е човек, мотивиран от личен интерес. Веднъж последвал Исус, той вижда себе си като слуга на Бога. Ние също сме призовани да служим на Царя на царете с каквито способности са ни дадени.


Ежедневно посвещение от Чарлз Стенли
In Touch Daily Devotional, Dr. Charles Stanley

http://www.intouch.org/magazine/daily-devotional

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...