Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 21 април 2012 г.

Ти си скъпоценен за Него!

Ти си скъпоценен за Него!


В този псалм Давид си спомня за едно голямо освобождение. Той се радваше, защото Господ беше го изкупил от враговете му: "Ще призова Господа, който е достохвален; така ще бъда избавен от неприятелите си" (Псалм 18:3).
Наистина Давид току що бе преминал през ужасно изпитание. Саул беше обявил награда за главата му и го преследваше безпощадно, така че Давид бе принуден да спи в пещери, дупки и полета. Той каза за тези мрачни дни, "Мъките на ада ме заобиколиха, и аз живея в страдание. Нечестивите ме караха да се страхувам. Враговете ми бяха твърде силни за мен. Всички те ме мразеха!"
Но Бог дойде с вик от небето за да избави Давид: "Той сведе небесата и слезе: и мрак бе под нозете Му." "И гръмна Господ от небето, Всевишният даде гласа Си; град и огнени въглища." "Прати от височината, взе ме, извлече ме из големи води. Избави ме от силния ми неприятел, от ония, които ме мразеха; защото бяха по-силни от мене" (Псалом 18:9,13,16-17).
Демонични сили бяха заобиколили Давид. Врагът беше връхлетял като порой. При все това, Давид можа да каже, "Бог се спусна с вик за да ме изведе от този водовъртеж. Той ме избави от всичките ми неприятности!" "И изведе ме на широко, избави ме, защото имаше благоволение към мене" (18:19).

Святият Дух даде на Давид откровение, което е ключа към всяко освобождение!
Давид каза, "Причината, поради която Бог ме избави от всичките ми врагове - от всичките ми беди и от силата на ада - е че аз съм скъпоценен за Него. Моят Бог има благоволение в мен!"
Възлюбени, ако се нуждаете от освобождение - от похот, изкушение или проблем; или пък проблема ти е умствен, духовен, емоционален или физически - този стих е ключа към твоята победа. И ключът е просто следния: Бог се удоволства в теб! Ти си скъпоценен за Него!

Същите тези мисли могат да бъдат прочетени: "Господ има благоволение в ония, които Му се боят, в ония, които уповават на Неговата милост" (Псалом 147:11)
Аз мога да се опитам да ви убедя в Божието благоволение към вас, казвайки ви, "Вие сте скъпоценни за Господа!" При все това вие само да си мислите, "Да, това е чудесна мисъл. Колко мило."
Но тази истина е много повече от една чудесна мисъл. Тя е ключът към вашето освобождение от всяка борба, която бушува в душата ви. Тя е тайната, която ще ви въведе в обещаната ви от Бог почивка. И докато не я хванете здраво - докато тя не стане основа на истината във вашето сърце - вие няма да можете да устоите на това, което ще дойде в това порочно време!

Исая пророкува за Израел тези думи от Господа:
"А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю, Не бой се, защото Аз те изкупих, призвах те по име; мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали" (Исаия 43:1-2).

Исая не говореше за буквални води или огън. Той говореше за това, през което хората преминаваха духовно и умствено. Те бяха в робство по това време - техните води бяха трудностите, техните огньове бяха изкушенията, техните реки бяха изпитанията. Всичко тези неща бяха опитите на дявола да унищожи и съсипе Божия народ. Думите на Исая бяха послание на истинска милост към Израел. Те бяха в робство поради собствената си глупост и безразсъдност. Те не заслужаваха нищо. Но Бог им изпрати плачещ, сърце съкрушен пророк, който каза, "Бог иска да ви кажа, че вие Му принадлежите!"

Точно сега, може би ти "преминаваш" през своите водовъртежи. Може би се чувстваш съкрушен от изкушение, което заплашва да те запали и изгори. И ти се боиш, че то може да те унищожи.
Ти трябва да разбереш от тези библейски примери: Бог не винаги усмирява водите. Той не винаги възпира пороите да нахлуят. Не всякога угася огъня. Но това, което Той обещава е: "Аз ще ходя с теб през всичко това! Тази трудност или обстоятелство не ще те разруши. То не ще те изгори или удави. Така че продължавай напред. Ти ще стигнеш отсрещния бряг заедно с Мен!"
Това бе всичко, което тримата младежи (Даниел 3:25) имаха нужда да чуят. Когато бяха хвърлени в огнената пещ, четвърти човек беше там с тях - Исус! Те не се изгориха. Всъщност, по дрехите и косите им дори нямаше миризма на пушек. Възлюбени, Бог желае да ти даде избавление точно от този вид!

Какво кара Бог да иска да те освободи? Може би си извършил нещо, което да Го задоволи? Или си започнал да се молиш повече? Прекарваш ли повече време в четене на Библията? Обещавал ли си никога повече да не Го разочароваш? Исая имаше истинското откровение: "Понеже ти бе скъпоценен пред очите ми, и почетен, и аз те възлюбих... Не бой се, защото аз съм с тебе..." (Исаия 43:4-5). Бог казваше на Израел, "Предстои ви да преминете през пламъци и порои - но аз ще ходя до вас през всички тях. И накрая Аз ще ви избавя, просто защото сте мои! Аз ви познавам по име. И вие сте наслада за сърцето Ми!"

"Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога. Не чрез дела, за да се не похвали никой" (Ефесяни 2:8-9)

И така запомни: Ти си скъпоценен за Него!

От Дейвид Уилкерсън (David Wilkerson), цялата статия:
http://www.worldchallenge.org/bg/node/2776

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 18 април 2012 г.

Как да застанем пред Бога? - Правилната изповед

Как да застанем пред Бога? - Правилната изповед

Практиката на постоянно изговаряне на правилната изповед е много резултатна и съдържа голяма сила. Какви трябва да бъдат нашите мотиви?
Първо - Трябва да проверим отношението, с което отиваме пред Бога. Относно молитвата на Исус в Гетсиманската градина, авторът на Евреи прави следния коментар: "бе послушан поради благоговението Си" (Евреи 5:7). Исусовото отношение на благоговение бе изразено чрез думите: "не Моята воля, но Твоята да бъде" (Лука 22:24).
Това е примерът, който всички трябва да следваме. Докато не отхвърлим своята воля и не се подчиним на Божията, ние нямаме духовна основа, върху която да претендираме за отговор на молитвите си или за привилегиите на спасението (обещанията)


Второ - Не сме свободни да „изповядваме” всичко, което самите ние произволно си въобразим и пожелаем. Изповедта ни трябва да бъде в границите на Писаното Божие Слово. Всяка изповед, която не е пряко основана на Писанието, лесно може да се превърне в самозалъгване или фанатизъм.

Трето - Никога не трябва да представаме да зависим от водителството на Святия Дух. В Римляни 8:14 Павел определя тези, които могат да бъдат наречени „Божии синове”: „Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове”. Това се отнася за изповедта, която правим с устата си, така както и за всеки друг аспект от християнския живот.
Святият Дух трябва да ни води към определена област на духовната истина, която трябва да изповядаме в дадена ситуация.

Четвърто - Никога не трябва да преставаме да зависим от Божията свръхестествена благодат. В Ефесяни 2:8 Павел посочва реда, който никога не се променя: "по благодат... чрез вяра...” Винаги първо е благодатта, после вярата. Ако престанем да зависим от Божията благодат и сила и започнем да разчитаме на собствените си способности, резултатът ще бъде същия както при Авраам - Исмаил, а не Исак.

Пето - Важно е правилно да преценяваме свидетелството на нашите сетива. Бог не иска да си затворим очите и ушите и да живеем така сякаш физическият, материален свят около нас не съществува. Вярата не е мистика. Ние не поставяме под въпрос реалността на това, което сетивата ни разкриват, но поставяме под въпрос неговата окончателност.
В Римляни 4:16-21 Павел изтъква, че действащата вяра трябва винаги да зависи от Божията благодат и дава Авраам като пример за това как да се справим с обтегнатото отношение между вярата и сетивата. Сетивата казаха на Авраам, че той бе физически неспособен да зачене дете и че Сара бе също толкова неспособна да го роди. И все пак Бог им бе обещал собствен син. Авраам не си въобразява, че това, което сетивата казват за неговото и Сариното тяло, не е истина. Той просто отказа да го приеме като окончателно. Когато Божието Слово му бе обещало едно, а сетивата му казваха друго, той се хвана здраво за Божието обещание като не позволи на сетивата си да го накарат да се усъмни в Божиите думи. Накрая, след като вярата им бе изпитана, физическото състояние на техните тела бе доведено до съответствие с това, което Бог бе обещал в действителност - Авраам и Сара станаха физически способни да имат дете.

Същото ще бъде и с нас. Може да има период на конфликт между твърденията от Божието Слово и това, което сетивата казват относно дадена ситуация. Но ако вярата ни е действителна и ако здраво се хванем за нея, както направи и Авраам, като непоколебимо поддържаме правилната изповед, на своето време, физическото състояние, за което говорят сетивата ни, ще се изправни с това, което Божието Слово казва.

Дерек Принс - Вяра чрез която да живеем

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

петък, 13 април 2012 г.

Симон Петър: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.

Симон Петър: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.

Истина, истина ви казвам, Който вярва в Мене (Исус) има вечен живот. Аз съм хлябът на живота.
Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее. 
Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; Да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света. 
Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. 
Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден. 


Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие. 
Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него. 
Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене. 
Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее. 
И никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. 
Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мене. 
Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. 
Аз съм пътят, и истината, и животът. 
Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. 

Вярваш ли това? (Йоан 11:25)

Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. (Рим. 10:9) 
Защото, Той ни люби, и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си. (Откровение 1:5) 
Ако изповядваме греховете си, ...влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец (Мат. 6:6), ...Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. (1 Йоан 1:9) 

Призовах те по име, Мой си ти! (Исая 43:1)

Вярваш ли това? (Йоан 11:25)

Ето, виждам небесата отворени, и Човешкият Син стоящ отдясно на Бога. (Деяния 7:56)

Стихове от Евангелието на Йоан.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 12 април 2012 г.

Придобиване на изцеление

Придобиване на изцеление


 През 1943 година бях болен и прекарах много месеци в болница. Една жена от „Армията на спасението” дойде да ме посети и да се помоли за мен. По това време получих следното слово от Господа: "Размисли за делото на Голгота; съвършено дело – съвършено във всеки аспект, съвършено във всеки аспект!“ Оттогава разсъждавам върху това изявление и едва съм се докоснал до това, което се случи на кръста. Това е съвършено дело. От каквато и гледна точка да разглеждаме кръста, той е завършен. От каквато и помощ да имаме нужда, всичко е решено на кръста. 

Може да си кажеш: "Това звучи много лесно, но как можем да го придобием?“ Що се отнася до изцелението, много хора се чудят: "Как да знам дали е Божията воля да бъда изцелен? Ако сме Божи деца, ние задаваме погрешния въпрос. Изцелението е хляба на децата. Исус каза: "Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата.“ (Матей 15:26). Ханаанката имаше правилния отговор: "Господи, аз нямам нужда от цял хляб. Дай ми само троха и демонът ще бъде изгонен от дъщеря ми.“ Тази жена наистина имаше вяра – много повече отколкото децата, които имаха цял хляб на разположение и все пак бяха болни! Един баща може и да не е способен да даде на семейството си сладолед или пържоли, но всеки баща има задължението да снабди хляб. Бог Отец е сложил хляба на децата на масата – твоя и моя. Аз перифразирам въпроса по следния начин: Как мога да придобия изцелението, което вече е снабдено за мен? За вярващия изцелението и изкуплението никога не са в бъдещето. 
Сега зависи от нас да придобием наследството си. Всичко е снабдено за нас в завета – завещанието подпечатано със смъртта на Исус. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, за Твоето дело на кръста. Аз заявявам, че сега придобивам съвършеното дело на Исус на Голгота – защото Исус беше наранен, за да мога аз да бъда изцелен. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 2 април 2012 г.

Оковани в различна степен от Сатана?

Оковани в различна степен от Сатана? 


Как се намесват злите духове в живота ни?
Нека ви отговоря с една проста илюстрация. Представете си, че стоите на единия край на дълга, тясна улица, на която от двете страни са наредени ниски къщи. От другата страна на улицата стои Исус Христос и твоят християнски живот е процесът на преминаване по тази дълга улица към зрялост в Него. Няма абсолютно нищо по улицата, което може да ти попречи да достигнеш Исус. Така че когато приемеш Христос, ти насочваш очите си към Него и започваш да вървиш. 

Но тъй като този свят все още е под властта на Сатана, къщите от двете ти страни са населени със същества, които са твърдо решени да ти попречат да достигнеш целта си. Те нямат сила или власт да затворят пътя ти или дори да забавят стъпката ти, затова се провесват през прозорците и ти подвикват, като се надяват да обърнат вниманието ти от целта и да нарушат напредъка ти.


Един от начините, по който се опитват да те разсеят, е като ти се провикват: „Хей, погледни насам! Имам нещо, което много желаеш. Вкусът му е страхотен, чудесно е за докосване и доставя много повече удоволствие от тази скучна разходка по улицата. Влез вътре и погледни." Това е изкушението, което представя пред ума ти начини да служиш на себе си вместо на Бога.
Когато продължаваш да вървиш към Христос, в теб може да се появят мисли като: „Аз съм глупак. Грозен съм. Никога нищо няма да постигна за Бога." Пратениците на Сатана са майстори в обвиненията, особено след като са те разсеяли чрез изкушението. В един момент ти казват: „Опитай това, в него няма нищо лошо". После, когато се поддадеш, с право те упрекват: „Видя ли какво направи! Как изобщо се наричаш християнин, щом постъпваш така?" Обвинението е едната страна на основното оръжие на Сатана в опитите му да те разсее от твоята цел.

Други забележки, които хвърлят към теб, докато вървиш по улицата, звучат по следния начин: „Няма нужда да ходиш на църква днес. Не е важно да се молиш и да четеш Библията всеки ден. Някои от идеите на Ню Ейдж не са толкова лоши." Това е лъжа и често едно от най-фините и най-обезоръжаващите оръжия на Сатана. Често ще чуеш тези послания в първо лице единствено число: „Няма нужда да ходя на църква днес, да се моля, да чета Библията" и т.н. Сатана знае, че ще се излъжеш по-лесно, ако успее да те накара да смяташ, че тази мисъл е твоя лична, а не негова.
Каква е целта на неприятеля да кара демоните си да ти подмятат реплики, да ти се присмиват, да те примамват и да те разпитват от прозорците и праговете по пътя ти? Той иска да те забави, да те спре, да те накара да седнеш и, ако е възможно, да те накара да се откажеш от пътуването си към Христос. Той иска да ти повлияе да се съмняваш в способността си да вярваш и да служиш на Бога. Помни: той няма абсолютно никаква сила или власт да задържи твоя сигурен прогрес по пътя ти към Христос. И не може никога отново да те притежава, защото си изкупен от Исус Христос и си завинаги Негов.
Като знаете, че не с тленни неща - сребро или злато - сте изкупени от суетния живот... но със скъпоценната кръв на Христа, като на агнец без недостатък и пречист. (1 Петър 1:18, 19). 

Но ако може да те накара да слушаш мислите, които посажда в ума ти, може да ти влияе. И ако допуснеш да ти влияе достатъчно дълго чрез изкушението, обвинението и измамата, ще може да те управлява.

Оковани в различна степен
Според моите наблюдения не повече от 15 процента от хората на евангелските християнски общности са напълно свободни от сатанинските окови. Това са хора, които изцяло са се предали да живеят изпълнен с Духа живот и да принасят плод. Другите осемдесет и пет процента се борят безрезултатно на едно от поне трите нива на духовен конфликт.

Първо, вярващият може да води, общо взето, нормален християнски живот външно, докато се бори с артилерийски огън от грешни мисли вътрешно: похот, завист, алчност, омраза, апатия и т.н. Този човек на практика няма живот на общение с Бога. Молитвата за него е отчайваща опитност и обикновено се бори с междуличностни взаимоотношения. Повечето християни в такова състояние нямат представа, че се намират в духовен конфликт. Те не биха се отъждествили с идеята за чуване на гласове, но с готовност признават, че мисловният им живот е изпълнен с проблеми.
Вместо да признаят, че умовете им са непрекъснато обстрелвани от огнените стрели на неприятеля, те мислят, че проблемът е по тяхна собствена вина. „Ако тези лоши мисли са мои, каква личност съм аз?", чудят се те. Така че в крайна сметка започват да обвиняват себе си, а не неприятеля, който продължава необезпокояван атаката си. Виждам как около шестдесет и пет процента от всички християни живеят в това ниво на духовен конфликт.

Второто ниво на конфликт се характеризира с онези, които могат да разграничат собствените си мисли и странни, зли „гласове", които сякаш надделяват над тях. „Какво си мисля?", чудят се те, когато вълна от грешни идеи, мисли и фантазии залива ума им. Те нямат победа и се чудят дали не полудяват, но са толкова уплашени от тази идея, че не смеят да я споделят с никого. И все пак повечето християни на този етап не успяват да видят собствената си борба като духовен конфликт. Те търсят съвет и се опитват да дисциплинират мислите си, но преживяват малко или никакво подобрение. По моя преценка петнадесет процента от всички християни попадат в тази категория. Повечето от тези хора са в депресия, притеснени, параноични, огорчени или ядосани и може би са жертва на алкохол, наркотици, хранителни нарушения и т.н.

В третото ниво на конфликт човек губи контрол и чува гласове в ума си, които му казват какво да мисли, говори и прави. Тези хора стоят у дома, скитат по улиците, като разговарят с въображаеми хора или заемат леглата в лудниците. За жалост около пет процента от християнската общност са жертва на това ниво на измама и липса на контрол.
Когато човек се подчинява на вътрешните гласове достатъчно дълго, той става жертва на сериозен натиск от демоничните сили, както личи от случая с гадаринския бесен. (Матей 8:28) Злите духове упражняват такъв контрол, че за големи периоди от време личността на човека е изключена.

Просто казвай не
Има три начина да реагираш на демоничните подкупи и присмех, отправени към теб от прозорците на околните сгради, докато ходиш с Христос, и два от тях са неправилни.
Първо, най-тежко е състоянието на онези, които се замислят над демоничните мисли и им вярват. Към ума ти е изстреляна прикрита мисъл: „Не се молиш, не четеш Библията си, не свидетелстваш, както трябва да правиш. Как може да те обича Бог?" Това е явна лъжа, защото Божията любов е безусловна. Но ти започваш да мислиш за неуспехите си и се съгласяваш, че вероятно не заслужаваш да бъдеш обичан от Бога. Много скоро се оказва, че си седнал на паважа и не вървиш наникъде.
Тези християни са напълно победени, защото са измамени да вярват, че Бог не ги обича или че никога няма да имат победа като християни, или че са безпомощни жертви на миналото си. Няма причина да не се изправят веднага и да не тръгнат отново, но са повярвали на лъжата и не могат да тръгнат наникъде.

Втората реакция е също толкова безплодна. Ти се опитваш да спориш с демоните: „Не съм грозен и глупав. Аз съм победоносен християнин." Горд си, че не вярваш на това, което ти казват, но те все още те управляват и уреждат графика ти. Стоиш на средата на улицата и им крещиш, вместо да вървиш напред.

Не трябва да вярваме на злите духове, нито да водим диалог с тях. Вместо това, просто трябва да не им обръщаме внимание. Ти си въоръжен с Божието всеоръжие, те не могат да те докоснат, докато не свалиш гарда си. С всяка стрела на изкушение, обвинение или заблуда, която отправят към теб, просто вдигни щита на вяра, отклони атаката и продължи да вървиш.
И тъй, както сте приели Христа Исуса, Господа, така и се обхождайте в Него, вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилстващи в нея с благодарение. (Кол. 2:6).
Пленявай всяка мисъл да се покорява на Христос. Избери истината пред лицето на всяка лъжа. Когато го правиш, ще видиш как твоята зрялост и свобода нарастват с всяка стъпка.
Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога. (2 Кор. 10:5) 

Молитва: Небесни Татко (Боже) Ти мой Спасител и Освободител и аз декларирам това, че в Твоя Син Исус Христос аз намерих свободата и никой не може да ми я отнеме, защото Ти Исусе дойде да имаме живот и то изобилен в Теб (Йоан 10:10). Нищо не може да ме отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса. (Рим. 8:39)
Ти си пътят, истината и живота. (Йоан 14:16) И сега обличам Божието всеоръжие, с истината препасен през кръста и вярата за щит с която угасявам всичките огнени стрели на нечестивия. (Ефесяни 6:13-18) Благодаря Ти за свободата и освобождението, което Ти ми даде сега. В името на Исус се моля, Амин.


Разчупване на оковите. Победа на: Отрицателни мисли, Нелогични чувства, Пороци. Автор: Нийл Андерсън

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...