Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 31 януари 2010 г.

Не мрази дисциплината!

Не мрази дисциплината!
А ти да охкаш в сетнините си, когато плътта ти и тялото се изтощят. Ще казваш: „Как можах да намразя дисциплината! Как можа сърцето ми да отхвърли поправлението! Не се покорявах на учителите си, нито слушах наставниците си. Малко остана да изпадна в крайна разруха сред цялото събрание [или църквата]. Притчи 5:11-14
Това са думите на човек, който е познал пътя на праведността от дълги години и който редовно е бил виждан в църквата. Той знае как да казва „Амин”, когато проповедникът казва нещо правилно. Също така пее и знае наизуст всички песни от хвалението. Вероятно се моли в публичните събрания. И въпреки това, този човек никога не се е покорявал от сърце на истините, които е научил. Тук той е описан в края на живота си, осъзнаващ твърде късно, че е пропуснал най-важното - знаел го с ума си, но никога не го е повярвал и не му се е покорявал със сърцето си. Интересно е, че когато Исус говори за лицемерите, Той използва конкретен речник: „Краят на лицемерите ще бъде плач и скърцане със зъби”. Питал съм се, защо точно такива думи са казани относно лицемерите и вярвам, че отговорът е следният: затова, защото те са хора, които знаят всичко, но никога не се покоряват. Има особена горчивина, когато се окажеш отхвърлен, всред разруха в края на живота си при условие, че през всичките тези години си седял в църква и си знаел кое е правилно, изразявал си външно съгласие, но сърцето ти никога не е било променено. Никога не си стигал до момента на истинско предаване, посвещение и да направиш Исус наистина Господ на твоя живот.
Дерек Принс
Прочетете Цялата Статия...

вторник, 26 януари 2010 г.

Защо е слаба църквата ни?

Защо е слаба църквата ни?
Защо няма съживление в църквите ни? Ние хвалим Господа по няколко пъти в седмицата, събираме се на молитва, вземаме Господна вечеря, излизаме отпред за молитва и пак сякаш нещо не върви. Причината е греха. Грехът прави църквата ни слаба.
Бог знае, че ние сме човеци и сме слаби и понякога се поддаваме на измами, заблуди и грях. Но нали имаме Святия Дух. Чувствителни ли сме към Него? Исус е обещал, че Той ще ни напътства във всяка истина. Оскърбяваме ли го с нашите действия или поведение. Отговорът е, да. Той е чувствителен и се наранява, но Той и ни предупреждава и обвинява. Понякога ни събужда през нощта да кажем само две думи: „Господи, прости”. Няма значение, дали това е станало в миналото или сега това, за което искаме прошка. Той знае как да ни припомни. Бог приема разкаяно сърце. Такова беше сърцето на Давид. Имаме ли ние същото сърце или нашето сърце се закоравява в греха и ставаме нечувствителни към Святия Дух. Святият Дух ни упътва всякога, но ако ние го пренебрегнем ставаме нечувствителни към Него. Започваме да си мислим, че сме безгрешни, че не живеем в грях. Когато имаме съмнение за нещо обръщаме ли се към Словото, да разберем какво казва Бог там и какво ни съветва. Ако не го правим, а уповаваме на собствените си разсъждения и умувания ще сбъркаме. Библията казва, че сърцето е лъжливо. Нашите собствени пътища не са Божиите пътища. Понякога братя и сестри ни предупреждават, но ние не обръщаме внимание. Защо? Защото сърцето се е закоравяло в греха. Грехът може да бъде всякакъв. Можем да съгрешаваме, като не говорим истината, като обичаме света и всичко, което е в него, като гледаме светски филми и сериали и до такава степен ставаме зависими, че не можем да си представим, че ще изпуснем предаването. Клюките и одумването след църква отнемат благословението ни и още много други. Но ако, ние не отхвърлим упътването на Святия Дух или ние се вслушаме в съвета на някой брат или сестра и се разкаем, ние излизаме победители. Бог няма да ни отхвърли. А още по добре е, ако още в началото, когато Святият Дух ни предупреди да се разкаем и да не влизаме в грях, тогава ставаме още по силни в Бога и в изграждането на характер, какъвто Той иска от нас.
И така църквите ни са слаби поради греха, поради липсата на дух на разкаяние. Въртим се в един кръг, както евреите в Синайската пустиня. Зависи от нас. Ще кажем ли не на греха или грехът ще ни контролира, зависи от нас. Бог ни моли, да изберем днес проклятие или благословение. Наш е изборът. Нека бъдем святи, както Той е свят.
Молитва: Господи, прости ми, че не съм достатъчно чувствителен към Святия ти Дух. Прости ми, че толкова пъти Ти обещавам да ти служа, а в същото време продължавам да живея в греха. Днес (сега) казвам не и не искам повече греха да ме контролира. За всичко, за което се съмнявам ще търся отговор в Твоето Слово. Знам, че като живея в греха, нямам Сина (Христос). Още един път казвам, не на греха и избирам благословение. В името на Исус, Амин.
Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 25 януари 2010 г.

Какво съм аз в Христос?

Какво съм аз в Христос?


Еф. 1:4 Аз съм избран в Христос преди създанието на света.
Гал. 3:13 Христос ме изкупи от проклятията на закона.
Еф. 1:7 Аз съм изкупен. Аз съм опростен чрез Христовата кръв.
Кол. 1:14 Аз съм изкупен и греховете ми са простени.
Кол. 1:13 Бог ме избави от властта на тъмнината и ме пресели в царството на Своя възлюбен Син.
Рим. 5:1 Аз съм оправдан чрез вяра и имам мир с Бога.
2 Тим. 1:9 Аз съм спасен и призван по Божията благодат.
Рим. 6:3 Аз съм кръстен в Исус Христос чрез Неговата смърт на кръста.
Рим. 6:8 Аз съм умрял в Христа за греха и вярвам, че живея с Него.
1 Кор. 7:23 Аз съм купен с цена.
1 Кор. 10:16 Аз имам общение в Христовата кръв и в Христовото тяло.
1 Кор. 11:25 Аз съм в завет с Господа Исуса Христа.
Гал. 2:20 Аз се съразпнах с Христос и сега вече не живея аз, но Христос живее в мен.
Рим. 6:6 Аз не съм роб на греха.
1 Кор. 2:16 Аз имам Христов ум.
Еф. 2:5 Аз съм съживен заедно с Христа.
Кол. 2:12 Моето старо естество умря на кръста и сега живея в Христос.
Кол. 3:10 Аз съм нов човек и се подновявам в познание по образа на този, който ме е създал.
2: Кор. 5:21 Аз съм праведен пред Бога чрез Исус.
Еф. 1:13 Аз съм запечатан с обещания Свят Дух като залог.
1 Кор. 2:12 Аз имам духа, който е от Бога.
1 Кор. 6:17 Аз съм съединен с Господа и един дух с Него.
2 Кор. 3:17 Господният Дух е с мен и аз съм свободен.
Гал. 5:18 Аз се водя от духа и не съм под закон.
Гал. 2:20 Аз живея с вяра, която е в Божият Син, който ме възлюби и предаде Себе си за мен.
Гал. 5:1 Аз стоя твърдо в Христовата свобода.
Евр. 2:11 Аз съм осветен и едно в Бога.
Еф. 1:5 Аз съм осиновен в Бог чрез Исуса Христа.
Еф. 2:6 Аз седя заедно с Христос в небесните места.
Еф. 2:18 Аз имам достъп до Отец чрез Святият Дух.
Еф. 3:12 Аз имам дръзновение и увереност в Бога чрез вяра.
2 Тим. 1:7 Бог ми е дал Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
Еф. 4:16 Аз пристъпвам дръзновено към престола на благодатта за да придобия милост и благодат.
1 Пет. 1:5 С Божия сила съм варден чрез вяра за спасение.
Еф. 6:14 Аз стоя препасан с истината през кръста и вярата е мой щит.
2 Пет. 1:4 Подарени ми са най големите и скъпоценни обещания.
Еф. 1:3 Аз съм благословен с всяко духовно благословение чрез Христос.
Гал. 3:29 Понеже съм Христов, аз съм Аврамово потомство.
Отк. 1:8 Моят Бог е Алфа и Омега, който е, който е бил и който иде, Всемогъщия.
Нему да бъде славата!

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 24 януари 2010 г.

Молитва за освобождение от заблуди

Молитва за освобождение от заблуди
Небесни Татко, признавам че има само един истинен и жив Бог и това си Ти, който съществуващ като Отец, Син и Святи Дух. Признавам Исус Христос за Божи Син (1 Йоан 5:10). Той е Словото, което стана плът и пребивава сред нас (Йоан 1:1,14). Вярвам, че Исус Христос дойде да съсипе делата на Сатана и Той (Исус) ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, тържествувайки на тях (1 Йоан 3:8). Христос ме изкупи от проклятията на закона (Гал. 3:13). Аз съм изкупен и опростен чрез Христовата кръв (Еф. 1:7). Аз съм спасен чрез Божията благодат чрез вяра (Еф. 2:8). Исус Христос е за мен пътя, истината и живота (Йоан 14:6).
Небесни Татко, знам че изпитваш вътрешностите и сърцето и желаеш искреност (Ер. 11:20) и сега, ако се изправя пред Истината съм на път към освобождение. Аз искам да позная истината и истината да ме направи свободен. Признавам, че съм бил заблуждаван от Сатана, бащата на лъжите. Вярвам, че Сатана и демоните му са подвластни в Христос, защото като вярващ съм част от Христовото тяло (Еф. 1:19-23). Подчинявам се на заповедта да се противя на дявола (Яков 4:7). Моля те в името на Исус Христос да смъмриш всички измамни духове заради пролятата кръв на Твоя Син Исус Христос. Заявявам на Сатана, че Исус Христос е мой Господ и отхвърлям всякакви имитации на дарби или дела на Сатана в живота си (1 Кор. 12:3). Изправям се срещу заблудата на Сатана, като пленявам всяка мисъл да се покорява на Христос (2 Кор. 10:5). И тъй като чрез вяра съм Те приел в живота си и сега стоя в небесните места, заповядвам на всички измамни духове да ме напуснат (Еф. 2:6).
Благодаря Ти Отче, че съм свободен от властта на тъмнината и съм преселен в царството на Твоя възлюбен Син (Кол. 1:3). Избирам да говоря истината с любов (Еф. 4:5). Изпълни ме със Святия Дух, който да ми бъде учител. Нека Святият Дух ме упътва за всяка истина (Йоан 16:13). Води ме чрез познанието на Твоята Истина към вечен живот.
Прочетете Цялата Статия...

събота, 23 януари 2010 г.

Молитва по Новия Завет

Молитва по Новия Завет
Яков 3:2. Моля ти се Господи, да не съгрешавам в говорене и да обуздавам чрез езика си цялото си тяло. 3:17. Дай ми Боже мъдрост която е от горе, която преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна. 4:7. Искам Боже да се покорявам на тебе и да се противя на дявола. Да се приближавам при теб и ти да се приближаваш при мен. 5:16. Да се моля усърдно, защото си казал, че голяма сила има в усърдната молитва.
1 Петър 1:3. Благодаря ти Боже, че чрез голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Че чрез Божия сила сме вардени чрез вяра за спасение. 1:13. Боже искам да не се съобразявам с моите страсти. 1:15. Да бъда свят в цялото си държание, защото е писано: “Бъдете святи, понеже Аз съм свят”. 1:19. Благодаря ти Боже, че съм изкупен със скъпоценната кръв на Христа като агнец без недостатък и пречист. 1:22. Искам да се покорявам на твоята истина. 2:1. Да отхвърля всяка злоба, лукавчина, лицемерие, завист и одумване. 2:2. Искам чистото духовно мляко. 2:9. Ти Боже ни призова от тъмнината в своята чудесна светлина. 2:11. Искам да се въздържам от плътски страсти, които воюват против моята душа. 2:13. Да се покорявам на всяка власт, която е от Бога. 2:24. Благодаря ти Господи Исусе, че понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй щото като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. Защото като овце блуждаехме, но сега се върнахме при пастира и Епископа на душите ни. 3:2. Научи ме Святи Душе да се отнасям благоразумно с жена(мъжа) си, за да не става препятствие на молитвите ми, също и с всички останали. 3:9. Да не въздавам зло за зло или хула за хула, а да благовестявам понеже за това съм призован. 3:10. Научи ме Святи Душе да пазя езика си от зло и устните си от лъжливо говорене за да видим добри дни, защото твоите очи са върху праведните. 3:15. Да те почитам в сърцето си. Научи ме да бъда винаги готов да отговарям с кротост и страхопочитание. 4:2. Да живея по Tвоята воля. 4:7. Да живея разумно и трезво и да се предавам на молитва. 4:10. Според дарбите, които си ми дал да ти служа. 5:5. Научи ме да се облича със смирение и всяка грижa да възложа на Тебе, защото ти се грижиш за нас. 5:10. Моля те Боже да ни усъвършенстваш, утвърдиш и укрепиш.
2 Петър 1:3. Твоята Божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и благочестието чрез познаването на Този който ни е призовал чрез Своята слава и сила. Искам Боже да те познавам. 1:12. Да затвърдявам моето призвание и избиране, да върша добродетели. 1:12. Да се утвърдя в истината. 1:19. Да внимавам на Твоето слово като на светило. 3:18 Помогни ми да раста в благодатта и познаването на нашият Господ и Спасител Исус Христос. Нему да бъде славата.
1 Йоан 1:7. Благодаря ти Боже, че кръвта на Твоят син Исуса Христа ни очиства от всеки грях. 2:5. Учи ме да пазя Словото Ти, да не любя света, защото всичко, що е в света – похотта на плътта, пожеланието на очите и тщестлавието на живота не е от Теб. Моля те, пази ме Боже. 3:21. Боже нека моето сърце не ме осъжда и да имам дръзновение спрямо Теб (Бог) така, че каквото и да поискаме да го получим от Теб, защото пазим твоите заповеди и вършим това, което е угодно пред Тебе. 4:8. Твоята заповед е да вярваме в името на Твоят Син Исус Христос и да се любим един друг, защото Бог е любов. Боже дай ми дух на любов. 4:12. Ако се любим един другиго Ти пребъдваш в нас и любовта ни към Тебе е съвършена в нас. 4:16. Бог е любов и който пребъдва в любовта пребъдва в Бога и Бог в него. Нека пребъдваме в Божията любов. 5:14. Помогни ни Боже нашата увереност да бъде в Теб, така че, ако просим нещо по Твоята воля Ти да ни слушаш и като знаем, че ни слушаш каквото и да попросим, знаем че го получаваме. Този, който се е родил от Бога пази себе си и лукавият не се докосва до него. Аз съм се родил от Бога и пазя себе си и лукавият не се докосва до мен.
3 Йоан 2. Искам Боже да молитствам за да благоуспявам и да съм здрав във всичко, както да благоуспява душата ми.
Римляни 6:4-6. Благодаря ти Боже, че като се кръстихме в Исуса Христа нашето старо естество бе разпнато с Него, за да не робуваме вече на греха. 6:11. Така, че се считаме мъртви към греха и живи към Бога и Христа Исуса. Аз се считам мъртъв към греха и жив към Бога. 6:14. Грехът вече не ни владее, защото не сме под закон, а под благодат. Грехът вече не ме владее, защото не съм под закон, а под благодат. 6:22. И сега като се освободихме от греха станахме Твои слуги(синове, дъщери) отиваме към святост за да принасяме плод на Бога. Аз искам да съм свят за да принасям плод на Бога. 8:1. Сега прочее няма никакво осъждане когато сме в Христа Исуса и ходим не по плът но по Дух, защото законът на животворящият Дух ни освободи в Христа Исуса от закона на греха и смъртта. 8:11. И като живее в нас Духът на Този, които е възкресил Исуса от мъртвите ще съживи и нашите мъртви тела чрез Духа си, който обитава в нас. Съживи Боже, моето мъртво тяло. 8:14. Ние сме Божии синове(дъщери) понеже се управляваме от Божият Дух. Аз се управлявам от Божият Дух. 8:15. Не сме приели дух на робство, та да бъдем пак на страх, но сме приели дух на осиновение чрез който викаме “Авва Отче”. 8:31. И така ако Бог е с нас, кой ще бъде против нас. 8:34. Исус Христос е от дясната страна на Бога и ходатайства за нас. Ние във всичко сме повече от победители чрез този който ни е възлюбил. Аз съм победител чрез Исуса Христа. Нищо не може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. 10:11. Никой, който вярва в Него няма да се посрами. 12:2. Боже нека да не се съобразявам с този свят, но да се преобразявам чрез обновяването на ума си за да позная от опит що е Божията воля – това което е добро, благоугодно на Тебе и съвършено. 12:6. Според дарбите, които си ни дал поради твоята благодат нека да ти служим с усърдие. Любовта ни да бъде нелицемерна, да държим на доброто. В братолюбието да се обичаме един друг. В усърдието да бъдем нелениви пламенни по дух като служим на Господа. Помогни ни Боже да се радваме в надеждата и в молитва да сме постоянни. Да бъда постоянен в молитва. Да благославяме и да не кълнем. Да бъдем единомислени, да не се считаме за мъдри. Да не си отмъщаваме, но да даваме място на Божият гняв. 13:1 Да се покоряваме на властите, защото няма власт, която да не е от Бога. 13:12 Да отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината, да се облечем с Господа Исуса Христа. 15:13. Ти си Бог на надеждата и Боже сега ни изпълни с пълна радост и мир във вярването така че чрез силата на Святият Дух да се преумножава надеждата ни.
1 Коринтяни 2:7. Благодаря ти Боже, че ние получихме Твоята тайнствена премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Тебе преди вековете да ни докара слава. 2:12. Ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, което и възвестяваме не с думи, научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа. Ти си ни дал Христов ум. Аз имам Христов ум. Аз съм Божи храм и Божият Дух живее в мен. 4:5. Господи пази ни да не съдим нищо преждевременно. 6:15. Аз не съм свой, принадлежа на Теб. 10:16. Благодаря Ти Боже за общението, което имам в Христовата кръв и Христовото тяло. 15:?. Боже дай ни да бъдем твърди и непоколебими и да преизобилстваме всякога в Господното дело, понеже ние знаем, че нашият труд не е напразен. 16:13. Дай ни да стоим твърдо във вярата и всичко да става с любов.
2 Коринтяни 1:22. Благодаря Ти Боже, че си ни запечатал и си ни дал в сърцата ни Духа в залог. 3:6. Направи ни способни служители на един Нов завет, не на буквата, а на Духа, който оживотворява. 3:17. Защото Господи Ти си Дух и където е Твоят Дух там е свободата и гледайки Господната слава, се преобразяваме в същият образ, от слава в слава както от Духа Господен. 4:13. Нека да имам същият дух на вяра според писаното “Повярвах затова говорих”, защото Този, който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас. 5:7 Нека да ходя с вярване не с виждане. 5:17. Аз съм ново създание в Христа. 5:21. Бог направи за нас грешен Онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. 6:6. Нека да бъдем изпълнени с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Святият Дух, с нелицемерна любов, с говорене истината, с Божия сила чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата. 7:1. Като имаме тези обещания нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. 8:7. Нека да изобилстваме във всяко нещо – във вяра, в говорене, в знание, в пълно усърдие и любов. Защото знаем благодатта на нашият Господ Исус Христос, че богат като беше за нас стана сиромах за да се обогатим ние. 9:8. Бог е силен да преумножи на нас всякакво благо, което е достатъчно във всяко добро дело. 10:3. Ако и да живеем по плът по плът не воюваме, защото оръжията с които воюваме не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме крепости и всичко, което се повдига срещу познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа. 10:17. Когато се хвалим нека да се хвалим с Господа. 13:5 Нека да изпитваме себе си дали сме във вярата.
Галатяни 1:4 Благодаря ти Господи Исусе, че даде себе си за нашите грехове, за да ни избавиш от настоящият нечист век според волята на нашият Бог и Отец. 2:16. Ние се оправдахме не чрез дела по закона, а само чрез вяра в тебе Исусе, защото чрез дела по закона никой не може да се оправдае. Нека в нас да живее Отче Твоят Син и животът, който го живея сега в тялото си да го живея с вяра, която е в Божият Син, който ме възлюби и предаде Себе си за мене. 3:11 Ти си казал, че праведният чрез вяра ще живее. Аз искам да живея чрез вяра. 3:29. И ако сме Христови, то сме Аврамово потомство, наследници по обещание. 3:26. Божии чеда сме чрез вяра в Исуса Христа. 4:5. Изкупени сме от закона и получихме осиновяване. И понеже сме Негови синове (дъщери) Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина си, който вика “Авва Отче”. Затова аз не съм роб, а син (дъщеря) и като съм син (дъщеря) то съм Божий наследник чрез Христа. 5:1. Да стоим твърдо в свободата, за която Христос ни освободи и да не се заплитаме отново в робско иго. 5:5. Да ожидаме чрез Духа оправданието си чрез вяра, защото в Христа Исуса само вярата има сила, която действува чрез любов. Да бъдем послушни на истината. 5:13. Ние сме призовани на свобода и да не употребяваме свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов да си служим един на друг. 5:14. Защото целият закон се изпълнява в една дума: “Да обичаш ближният си като себе си”. Да ходим по Духа и да не си угаждаме на плътските си страсти. 5:18. Като се водим по Духа не сме под закон. 5:22. Да бъдем изпълнени с плодовете на Духа, които са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. 5:24. И когато сме в Исуса Христа, разпънали сме плътта заедно със страстите й. Аз разпнах плътта. Ако живеем по Духа по Духа и да ходим. 6:1. Да се поправяме с кротък дух. Ако мислим себе си за нещо то мамим себе си. 6:9. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем. 6:14 Нека да се хвалим с кръвта на нашият Господ Исус Христос, защото сме нови създания. Аз съм ново създание. Нему да бъде славата!
Ефесяни 1:3. Боже Ти си ни благословил в Христос с всяко духовно благословение в небесните места. 1:4. Ти си ни избрал в Него преди създанието на света за да бъдем святи и без недостатък пред Него. 1:5. Ти си ни осиновил чрез Исуса Христа по благоволението на Своята воля. Аз съм осиновен чрез Исуса Христа. 1:7. В Исуса Христа аз имам изкуплението си чрез кръвта Му, прощение на прегрешенията ми според богатството на Неговата благодат, която е направил да доставя нам изобилно всяка мъдрост и разумение. 1:13. Аз съм запечатан с обещания Свят Дух като залог. 1:17. Нека Бог на нашият Господ Исус Христос ни даде дух на мъдрост и на откровение. 1:18. Да просвети очите на нашето сърце за да познаем каква е надеждата и колко велика е силата Му към нас. 2:16. Който ни възкреси заедно с Христа и сложи ни да седим с Него в небесните места. 2:8 Аз съм спасен по благодат чрез вяра. 2:10. Аз съм Негово творение, създаден в Христа Исуса за добри дела. 2:13. Бил съм далеч от Бога, но сега съм близо чрез кръвта на Христа. 3:12. В когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него. 3:16. Боже дай ми да се утвърдя здраво чрез Твоят дух. 3:17. Нека чрез вяра да се всели Христос в моето сърце, тъй че основани в любовта да бъдем силни и да познаем Христовата любов за да се изпълним в цялата Божия пълнота. 4:2. Нека да се обхождаме със съвършено смирение, кротост, с дълготърпение, като се претърпяваме един друг с любов. 4:22. Нека да съблеча старият човек според предишното си поведение, който тлее по измамните страсти. Да си обновим ума чрез Духа и да се облеча в новият човек създаден по образа на Бога в правда и святост на истина. 4:25. Да говоря истината, да не се гневя, никаква гнила дума да не излиза от устата ми, но онова което е добро за да принесе благодат. 4:31. Всяко огорчение, ярост, гняв, вик или хула заедно с всяка злоба да се махне от мен. 4:32. Да бъдем благи, милосърдни, да си прощаваме един друг както Бог ни е простил. 5:1. Да бъда подражател на Бога и да ходя в любов както Христос ни възлюби. 5:8 Сега съм светлина в Господа и като чадо на светлината да принасям нейния плод. Който се състои във всичко, което е благо, право и истинно. 5:10. Да опитвам що е благоугодно на Господа. 5:15. Да се обхождаме мъдро и да изкупуваме благовремието. 5:17. Да проумяваме що е Господната воля. 5:19. Да пеем и да възпяваме Господа в сърцето си като благодарим за всичко на Бога Отца в името на нашият Господ Исус Христос. 6:5. Да не дразнем децата си но да ги възпитаваме в учение и наставление Господно. 6:7. Да работя с добра воля като за Господа. 6:10. Да заяквам в Господа и в силата на Неговото могъщество. 6:11. Аз се обличам в Божието всеоръжие за да устоя срещу хитростите на дявола. Нашата борба не е срещу плът и кръв, но срещу началствата, срещу властите на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.. Затова аз вземам Божието всеоръжие за да устоя и противостоя в злия ден и да надвия на всичко. Аз стоя препасан с истината през кръста. Правдата е мой бронен нагръдник. Вярата е мой щит с която угасявам всичките огнени стрели на нечестивия. Всякога да бъда готов да благовестявам. Спасението е мой шлем. Аз вземам меча на Духа, който е Божието Слово. 6:18. Да се моля в духа по всяко време, с всяка молитва и молба. Да бъда бодър в това, с неуморно постоянство и моление за всички. 6:19. Нека да бъда дързък когато оповестявам тайната на благовестието.
Филипяни 1:6 Боже аз искам да се усъвършенствувам до деня на Исус Христос. Моля се любовта ми да бъде все повече изобилно просветена и всячески проницателна. 1:10. Да изпитвам нещата, които се различават за да бъда искрен и незлоблив до деня на Христа, изпълнен с плодовете на правдата. 1:20. Аз искам да възвелича Христа в тялото си с пълно дръзновение. 2:3. Искам да правя всичко със смиреномъдрие и да считам другия за по-горен от себе си. 2:5. Нека в мен да бъде същият Дух, които беше в Христа. 2:12. Да изработвам спасението си със страх пред Бога и трепет, защото Бог по благоволението си действува в нас. 2:14. Да върша всичко без роптане и без препиране. 2:15. Да бъда безукорен, незлоблив, непорочен като Божие чадо сред едно опако и извратено поколение между които блестя като светило на света, като явявам словото на живота. 2:21. Да не търся своето си, а онова което е Исус Христово. 3:1. Да се радвам в Господа и (3:3) да се хваля с Исуса Христа и да не уповавам на плътта. 3:8. Да познавам моя Господ Исуса Христа е най-превъзходното нещо. 3:9. Да бъда в Него не чрез своя правда, а чрез вяра и правдата от Бога въз основа на вярата, за да позная Него, силата на Неговото възкресение. 3:12. Не съм станал съвършен, но се стремя към това Божие призвание, което е Христа Исуса. 4:4 Да се радваме всякога и нашата кротост да бъде позната на всички. 4:6. Да не се безпокоя за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба да изказвам прошенията си на Бога с благодарение. 4:7. Божият мир да пази сърцата и мислите ми в Христа Исуса. 4:13. Моята сила е в Христа Исуса. 4:19. Бог е ,който ме подкрепя и снабдява всяка моя нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.
Колосяни 1:6. Нека вярата в мен да расте и принася плод. 1:9. Да се изпълня с познанието на Неговата воля чрез пълна мъдрост и проумяване, 1:10. Да се обхождаме достойно за Господа, да му угаждаме във всичко, като принасяме плод във всяко добро дело и като растем в познаването на Бога, подкрепяни с пълна сила според Неговото славно могъщество, за да издържим и дълготърпим всичко с радост. 1:12. Ние сме съучастници в наследството на светиите, за което благодарим на Отец, който ни извади от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. Аз съм изкупен и греховете ми са простени. 1:19. Аз съм в мир с Бога чрез кръвта пролята на кръста от Неговият Син Исус. 1:22. Чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, сега се представям пред Отец като свят, непорочен и безупречен, ако остана основан и твърд във вярата и не се помръдна от надеждата. На нас светиите се откри тайната, която е била скрита за векове и поколения. Нека възвестяваме тази тайна Христос, като съветваме всеки човек с пълна мъдрост. 2:6. Да се обхождаме вкоренени и назидавани в Исус, като се утвърждаваме във вярата си изобилстващи в нея с благодарение. 2:10. Да имам пълнота в Него. 2:11. Аз съблякох плътското си тяло. 2:13. Бях мъртъв чрез прегрешенията си, но сега съм жив чрез Него като всичките ми прегрешения са простени. 2:18. Никой не може да отнеме наградата ми. 3:1. Аз съм възкресен заедно с Исус и търся това, което е горе, гдето седи Христос, отдясно на Бога. 3:5. Нека да умъртвим природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, зла пощавка и сребролюбие. Да отхвърлим всеки гняв, хулене, ярост, злоба, срамотно говорене от устата си, понеже сме съблекли старият човек с делата му и да се облечем в новият, който се обновява в познание по образа на Този, който го е създал. 3:12. Като Божии избрани, възлюбени, святи да се облечем в милосърдие, благост, кротост, смирение и дълготърпение. А над всичко това да се облечем в любовта, която свързва всичко в съвършенство. 3:15. Нека в нас да царува Христовият мир. 3:16. Христовото слово да се вселява в мен богато и с пълна мъдрост да се уча. Да пеем на Господа с благодат в сърцата си и каквото и да вършим да вършим всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Отца. Като жена да се подчинявам на мъжа си, както прилича в Господа. 3:19. Като мъж да любя жена си и да не се огорчавам против нея. 3:21. Да не дразним децата си, за да не се обезсърчават. 3:23 Каквото и да вършим да работим от сърце, като за Господа. Като Божий слуга аз ще получа наследство от Господа. 4:2 Да постоянствам в молитва и да бдя в нея с благодарение. 4:5. Да се обхождаме мъдро към външните като изкупуваме благовремието. 5:6 Това което говорим да бъде винаги с благодат, подправено със сол за да знаем как да отговаряме на всекиго. 4:17 Да внимаваме на службата, която сме приели от Господа за да я изпълним.
1 Солунци 1:5. Нека да благоветстваме не с думи но със сила, със Святият Дух и с голяма увереност. 1:10 Да очакваме Исус Христос, който ни възкреси от мъртвите и който ни избавя от идещият гняв. 2:2 Да бъдем дързостни в Бога като благоветстваме. 2:4 Като знаем че сме одобрени от Бога да говорим така, че да не угаждаме на човеци, а на Бога. 4:4 Да се държим със съседите си със святост и почит. 4:7 Бог ме е призовал на святост. 4:11. Усърдно да се стараем да живеем тихо, да вършим своите работи и да работим с ръцете си. 4:12. Да се обхождаме благоприлично пред външните и да нямаме нужда от нищо. 5:5 Да бъда буден и трезвен. 5:8. Като трезви нека да облечем за бронен нагръдник вяра и любов и да сложим за шлем надеждата за спасение. 5:10. Да не забравяме, че Исус умря за нас, за да живеем заедно с Него. 5:11 Да се насърчаваме един друг и да живеем мирно помежду си. 5:14. Да увещаваме безчинните, да насърчаваме малодушните, да поддържаме слабите, да бъдем търпеливи към всички. 5:15 Да не връщаме зло за зло. Но да търсим доброто един на друг. 5:16. Да се радваме винаги. Непрестанно да се молим и за всичко да благодарим, защото това е Божията воля за нас в Христа Исуса. 5:19. Духа да не угасяваме, а да бъдем изпълнени с Него. 5:21 Всичко да изпитваме и да държим доброто. 5:23. Нека Бог на мира да ни освети напълно. Аз вярвам в Този, който ме е призовал.
2 Солунци 1:3. Нека вярата ни да расте и любовта на всеки един от нас да се умножава един към друг. 1:11. Нека Бог да усъвършенства в нас всяко добро желание и дело на вярата. Да се прославя чрез нас нашият Господ Исус Христос и ние в Него според благодатта на нашият Бог. 2:13. Аз съм избран от Бога за спасение чрез освещение на Духа и вярване в истината. 3:3 Нашият Господ е верен, който ще ни утвърди и ще ни опази от лукавия. 3:5. Моля се Господ да оправи сърцата ни в Божията любов и Христовото търпение.
Прочетете Цялата Статия...

вторник, 19 януари 2010 г.

Духовна Война от Диин Шерман

Духовна Война
За всеки християнин
Как да живееш в победа и да възвърнеш земята
Диин Шерман, глава 10
Освободи ни от злото.

Бях само млад мисионер, но бях шокиран от това което ми каза възрастен пастор. Аз го срещнах в един малък град високо в планините. “Аз се преместих вън от града Диин,” ми обясни. Той започна да ми разказва, как някога е ръководил процъфтяваща служба. “Но града беше твърде много зъл…не е място да живееш за Господа въобще,” продължи той. “Там имаше твърде много натиск за грях.” Аз онемях. Този пастор беше взел много от хората си и се уединил в планините да избяга от изкушението. Сега това градче имаше малко по малко сол и светлина. Обаче, аз съм сигурен, че християните не могат да оставят греха зад тях. Те само ще намерят нови изкушения. Изкушението е част от живота, няма значение къде ти живееш. Ние не можем да обвиняваме нашите съседи, нито обстоятелствата заради изкушенията. Нито можем да обвиним Бог. Съгласно Яков 1:13-15: “Никой, който се изкушава, да не казва: “Бог ме изкушава”, защото Бог се не изкушава от зло и Той никого не изкушава. А който се изкушава, се завлича и подлъгва от собствената си страст; и тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт.”
Но има надежда...
1 Кор. 10:13: “Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.”
Този стих ни учи няколко важни неща за изкушението. Библията ни показва, че изкушението не е грях. Много хора се чуствуват нечисти(изцапани) и страдат неимоверна вина защото са били изкушени, но изкушението не е грях. Евреи 4:15 казва, че Исус беше “Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак без грях” Ако изкушението носи вина, тогава Исус е грешен. Разликата между грях и изкушение е тази: Изкушението е считан грях; то става грях, когато ние се обвързваме (поддаваме) на него. Грехът може да не е действие – то може също да бъде мисъл, която обитава в нашият ум. Ние се нуждаем от откровение от Бог да ни покаже, че ние можем да бъдем изкушени без да бъдем измърсени(изцапани). Изкушението, съгласно 1 Кор., може да ни “обладае”. Това означава, че изкушението е външно за нас. То е извън “новото създание”, което сме в Христа. 2 Кор 5:17 казва, “Затова, ако някой е в Христа, той е ново създание; старото премина; ето (всичко) стана ново.” Какво това означава да бъдем ново създание? Това означава, че греха не е вече част от нас. Ако кажем, “Аз съм крадец,” или “Аз съм лъжец”, ние никога няма да овладеем тези грехове. Дяволът ще ни провокира да съгрешаваме, защото ние вярваме, че това (греха) е част от нас, които сме. Дяволът ще каже, “Ти си точно това. Ти имаш този проблем от 30 години. Това е слабостта ти.”Вместо да вярваме това, ние трябва да вярваме на Словото, което казва, че ние сме обновени.
Ти не си единствен
Факт е: Изкушението е присъщо за човека, съгласно стих в 1 Кор. Всеки е изкушаван. Ние никога не трябва да се чувстваме самички в нашата борба с изкушението. Много вярващи вярват, че те само имат дяволски мисли. Аз съм съветвал хора, които казват, “Аз знам, че съм единствен, който имам този проблем. Тъкмо имах спокойно време и внезапно всички тези ужасни мисли изпълниха ума ми!” Освобождение настъпва като им кажа, “Но вие не сте единствените. Аз съветвах няколко вярващи тази седмица, които ми казаха същото”. Това е, защото подходящо публично покаяние и смирение е така благотворно за Тялото на Исус. Когато някой изповяда грях, има много които се окуражават, знаейки, че те не са сами. Ние трябва да бъдем по-честни едни към други и да споделяме товара си, трудностите и изкушенията (изпитанията). Аз съм благодарен за близките, верни приятели с които работих в младежката мисия. Ние бяхме окуражени да бъдем отговорни едни към други през тези години и споделяхме нашите борби. Това ни помогна и спаси от много клопки.
Някои вярват, че духовният човек не изпитва изкушение. Това не е вярно. Истинския зрял мъж или жена в Бога с готовност изповядва борбата с изкушението. От друга страна дяволът обича да ни казва лично колко изкривени (извратени) и различни сме. Той ни казва, че ние сме единствените, които правим това. Другите са намерили свобода в Исус, а пък ние сме уникални и безпомощни. Ние никога няма да бъдем свободни.. Това са лъжи на врага. Изкушенията, които изпитваме са познати на християните по света и тяхната сила върху нас може да бъде отслабена. Тук не е само греха сам по себе си, но силата зад него подтикваща и окуражаваща ни към него. Даже ако кажем “не”, ние не въздействаме на силата. Ние въздействуваме на провокиращата сила прикрита зад изкушението, като се смиряваме и се отваряме (разкриваме) пред Бога и човека. Тогава нашата молитва може да блокира движещите сили. Мой приятел, ръководещ служба беше силно изкушен чрез хомосексуалност. През повечето от времето той го преодоляваше, но подтиците бяха винаги там. Той не постигна победа докато не си призна (изповяда) борбата пред избрана група от доверени приятели. Те се молиха за него и го приеха с любов. От това време на смиряване себе си, той е свободен от силата стояща зад този грях. Ние може тайно да се надяваме, че ще дойде време и ще живеем в победа без изкушение. Ние мислим, че изкушението ни пречи да бъдем това, каквото Бог иска да бъдем. Но липсата на изкушение не може никога да ни направи по-добри християни. Ако ние не постигнем победа по средата на изкушението, ние нямаме победа въобще.
Греха не е неизбежен
Ако ние вярваме на лъжите на дявола, когато ни казва, че неизбежно отиваме към грях и изкушението е твърде силно за нас, тогава ние ще попаднем в грях. Ако ние вярваме в това, ние нямаме никакъв шанс и сме осъдени. Но 1 Кор. 10:13 ни казва, че изкушението не е никога повече от колкото можем да носим. Ние трябва да знаем без никакво съмнение, че Божието Слово е истина, когато казва, че не можем да бъдем изкушени повече от това, което можем да носим. С Божията милост, ние сме способни да отстояваме изкушенията до точката на победа. Хиляди вярващи християни непрекъснато падат под грях, защото те нямат откровение на ново създание, което са в Исус. Ние се нуждаем да говорим на дявола и да кажем, “Грехът не ще има власт над мене”. (Рим. 6:14). Библията е ясна за това, че ние можем да живеем живот в победи. (Откр. 12:11) Ако това не беше вярно, къде е силата на Кръста и на Възкресението да ни пази свободни от грях? Ако греха беше неизбежен, казаното “ново създание” щеше да бъде само думи, защото реално няма нищо ново въобще.
Рим. 6:11-14 “Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса. И тъй да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да се покорявате на неговите страсти. Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и телесните си части на Бога като оръжия на неправдата. Защото грехът няма да ни владее, понеже не сте под закон, а под благодат."
Нека да се концентрираме повече на правдата от Бога в нас, отколкото на потенциала на греха. Това не се нарича теория на безгрешна перфектност. Никой на земята освен Исус не е безгрешен. Докато отидем на небето, ние винаги ще коригираме и променяме поведението си, мотивите и действията си. Но с помощта на Светият Дух, ние ще ставаме повече като Исус всеки ден. Грехът ще ни съпътства рядко и по-рядко, когато растем в Него. Той ще ни пази от препъване и ще ни прави да стоим в Неговото присъствие безупречни с голяма радост. (Юда 24) “А на Онзи, който може да ни пази от препъване и да ви представи непорочни с радост пред Своята слава.”
Винаги има изход

1 Кор. 10:13 ни обещава, че Бог винаги ще ни даде изход от изпитанието (изкушението). Какъв е този “изходен път”? По-точен въпрос е: Кой е този изходен път? Животът на Йосиф е чудесно учение как да избегнем изкушението. През своя живот той беше изкушен, но победи. Най-графичното описаното изкушение дойде, когато той работеше за Потифар. След като мина известно време, жената на Потифар хареса Йосив, и му предложи един ден, “Ела и легни с мен.” Това не беше само сексуално изкушение, но то беше най-логичното нещо да направи. Да направи нещо друго освен това означаваше край на кариерата му. Ако той искаше да я направи щастлива, той можеше да го направи. Ако Йосиф имаше предвид само собствената си позиция и живот, той можеше да го направи. Той сигурно трябва да е знаел последиците от отхвърлянето на жената на Потифар. Все пак не се поддаде. Йосиф каза на жената на Потифар, “Как аз мога да съгреша срещу Бог и извърша това голямо зло?”. Йосиф живееше в страх от Господа. Той избегна изкушението, понеже той знаеше позицията на Бог в тази ситуация. Ако ние само си правим сметка, дали ще бъдем хванати или какво другите мислят, или ако мислим за нашите си нужди, права, желания, страдания, или всичко друго освен какво е в сърцето на Бог, ние не ще избегнем изкушението. Ние трябва да живеем в страх от Бога. Питай за страха от Бога, който съгласно Притчи е “ да се мрази злото” (Притчи 8:13).
Исус ни учи да се молим редовно: “и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия”. Както Бог ни води в живота, така Той ще ни помогне да избегнем тежко изпитание.
Директна атака
Бог понякога допуска да бъдем атакувани от врага. Това не означава, че врага може да ни открадне спасението, да ни направи да грешим или да владее волята ни. Считайте, какво Павел казва: “А за де не превъзнасям поради премногото откровения, даде ми се мъченически трън в плътта, пратеник на сатана да ме мъчи, та да се не превъзнасям” 2 Кор. 12:7. Това беше Павел, изпълнен с Духа вярващ, засегнат от пратеник на Сатана. Всеки християнин има и ще има атака от врага. В повечето от времето Бог допуска това, защото Той иска ние да се научим да се противим. Ние се нуждаем да се научим да се издигаме (утвърждаваме) и да се противим на атаките на Сатаната. Повечето от времето, тези атаки са за определено време, както случаят с Йов. В много редки случаи , като този с Павел, Бог допуска атаката да продължи, знаейки, че Неговата благодат е достатъчна за всеки един. Обаче, ние никога не трябва да приемаме пасивно каквото дявола ни подхвърли на пътя ни. Ако ние не се научим да се противим (съпротивляваме) на него, той ще пълзи върху нас – понякога с години – докато застанем срещу него.
Пет начина на атаки от Сатаната
2 Кор. 12:10 “Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в притеснения за Христа; защото когато съм немощен тогава съм силен.”
Има много начини с които дяволът ни атакува. 2 Кор. 12:10 ни дава пет от тях: немощ, укори, лишения, гонения, притеснения (трудности).
1. Немощ (слабост)
Това просто означава, че дяволът ни атакува физически. Ако ние не осъзнаем това, той може постоянно да ни измъчва в тялото. Това не означава, че всяка болест е от дявола. Има две крайни позиции в тялото на Христос за това. Едната група поддържа, че всички болести са от дявола. Това не вярно, освен ако не означава, всички болести са дошли в света поради падението на човека. Другата група вярва, че няма нито една болест от дявола. Това е научна реалност, която ние трябва да приемем. И двете позиции са по-равно неправилни. Болестите могат да бъдат причинени от вируси. Много често ние сме болни не заради дявола, не заради грях в нашият живот, нито поради осъждане от Бог. Ние сме болни поради бактерии, вируси, или физически ненормалности. Това е света в който живеем. Ние можем да бъдем болни поради вродена слабост. За пример, само защото аз нося очила не означава, че имам дявол. Нашите тела са ограничени. Слабостта е предадена на нас по времето на Падението. Болестите могат да бъдат резултат от злоупотреба с нашето тяло. Неправилна диета, липса на упражнения, или недостатъчна почивка могат да донесат болест. Рядко, даже, болестта може да дойде от свръхестествен източник. Това може да бъде действие на Бог. Аз проповядвах преди, че Бог никога няма да донесе болести на своите чада. Но аз изследвах Библията и намерих, че понякога Бог го прави. Бог рядко използува болестите като физическо осъждане. Когато Той го прави, това е милостив акт за да докара покаяние и възстановяване. Ако болестта е от Бог и човека се покае, следва почти винаги възстановяване. Веднъж проповядвах в Гвинея и млад мъж от нас разви мистериозна треска, която продължи 4 седмици. Ние се молихме постоянно за него и имахме и медицинска помощ. Но въпреки, че видяхме други изцелени по същото време, нито нашата молитва, нито медицинската помощ имаше въздействие върху този млад мъж. Тогава един ден той си призна ужастна горчивина в сърцето. Той беше моментално изцелен без никаква молитва да бъде казана за него. Друг свръхестествен източник на болест може да е дявола. Ние се нуждаем да се съпротивляваме на атаките му. Кажи нещо подобно като това: “Сатана, аз отхвърлям тази атака. Аз заповядвам в името на Исус да ме оставиш!” . Ако вие не сте сигурни дали или не това е атака на Сатаната, ние се нуждаем да питаме Бог. Той е верен да ни покаже източника на проблема. Каквато и да е причината ние винаги трябва да се облягаме на Бог за разбиране и изцеление.
2. Укор (порицание)
Сатаната атакува чрез укори. Те са опити на Сатаната да ни обвинява. Светът много от близко наблюдава Църквата на Исус. Ако има там някаква причина за обвинение, Сатаната със сигурност ще го направи. Тъжно е, че много вярващи помагат на дявола в тази посока, чрез собственият си грях или чрез съмнение и говорене (клевета) срещу другите християни.
Пресата е първата да прокламира нашата невярност, нашите скандали, нашата измяна. Светът ще се опита да свържи християните с всяка секта или лицемерен религиозен водач. Съпротиви се на врага и отхвърли да бъдеш част от неговите атаки да докара укори. Един от начините да се блокира е да отхвърлиш самия ти изкушението. Преди да се поддадеш и да съгрешиш, помисли си за начина по който Сатаната прави да си причина за укор. Също притъпи атаките на Сатаната върху другите, като не се поддаваш да клеветиш и клюкарстваш. Ако участвуваш в публикуването на книги и списания бъди внимателен да не атакуваш братя и сестри в Христос.
3. Лишение (беда, нещастие)
Силите на тъмнината могат да ни атакуват като ни докарват в лишения (беди). Когато обстоятелствата и отношенията ни обсадят, ние винаги се изкушаваме да се оставим в бедата вместо да се изпълним с вяра. Врагът ни докарва в подценяване и паника, надяващ се да се предадем. Тук има безпрецедентен натиск да се откажем, да отпаднем, да изгорим, или да чувстваме, че ние не можем да се справим с живота или службата.
4. Преследване
Сатаната ни атакува също чрез преследване. Той ще попречи проповядването на Евангелието чрез преследване на проповедниците. Историята е пълна с мъчения, затваряния, и всякакви методи на пречене – всичко това да предотврати Евангелието да бъде прокламирано. Сатаната също използува преследването да не допусне хората да се обвържат с Християнството.
5. Трудности (притеснения)
Последно, Сатаната може да ни атакува чрез задържане на необходимости (нужди), или както се казва в 2 Кор. 12:10 като ни дава “притеснения” в нашият път. Овладяването на средствата, които се нуждаем за да говорим Евангелието на изгубените ни се пречи от силите на тъмнината. Това е главната стратегия на врага да изложи Бог и неговата вярност, и да пази Неговите дела да продължават. За нещастие, това е изключително успешно. Колко много мисионери и пастори са се отказали, разочаровани след години на борба с тежки финансови проблеми? Ние трябва да се съпротивляваме на врага, и да видим освобождение на финанси, сгради, работници, и всички средства от които се нуждае службата. Ние трябва да се съпротивляваме на дявола, докато той се откаже. Той се надява, че ние ще се откажем първи.
Време е да го спрем
Дяволът взема каквото ние му позволяваме (даваме, отстъпваме). Това не означава, ние да се откажем лесно. Той познава човешката природа и се обляга на нашата липса на издръжливост (твърдост), надяващ се, че ние ще се откажем първи, както ние правим често. Ако ние продължим да се противим на него, той накрая ще се откаже. Това може да не е веднага, но ще се случи. Колкото сме по-настоятелни, толкова той ще е по-малко. Ако ние сме убедени, че имаме власт, той ще види това и евентуално ще прекъсне атаката. Ние никога не трябва да се отказваме или да се обезкуражаваме. Победата е наша, но цената е вяра и постоянство.
Ние живеем в паднал свят. Злото (дяволското) е навсякаде около нас, но Христос е в нас. Ние ще продължим да понасяме неща, които би трябвало да избегнем. Ако ние отговаряме(реагираме) правилно, те ще ни изградят. Тук няма липса на характер или сила. Ние сме изпитани, че можем да изградим характер. Ние сме обект на изкушение, така че ние можем да станем силни и да изработим омраза към злото. Ние сме атакувани от Сатаната, така че ние можем да увеличим нашата зависимост от Бог и да изградим духовни мускули. Бог ни зове да спрем да бъдем жертви и да станем мощни воюващи във всичките реалности на живота.
Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 18 януари 2010 г.

Дарът сън

Дарът сън
Ето едно послание към вас от Словото.
Aз легнах и спах; станах, защото ГОСПОД ме поддържа. Няма да се убоя от десетки хиляди от людете, които ме нападат отвсякъде. Псалом 3:5-6
Спокойно ще легна и ще спя, защото Ти, Господи в самота ме правиш да живея в безопасност. Псалом 4:8
Той дава сън на възлюбените Си. Псалом 127:2

Едно от най-прекрасните откровения на Писанията е, че сънят е дар от Бога за тези, които люби. Давид се намираше под голям натиск, заобиколен от врагове отвсякъде. Животът му беше в опасност и той възкликва: „Десетки хиляди са против мен отвсякъде”. И все пак всред всичко това, той познаваше благословението на несмущавания и спокоен сън. Давид ни дава две причини за това: „Защото Господ ме поддържа” и „Защото само Ти, о Господи, ме правиш да живея в безопасност.” Неговата сигурност зависеше единствено от Господа - а не от обстоятелствата, нито от материални защитни средства, нито от несигурните обещания на хората, а от вечните, непроменими обещания на Божието Слово. Всяка вечер той предаваше себе си на Господа и си лягаше в увереност в Него. Той знаеше, че душата му е в безопасност, когато Господ я пази. Можеше да заспи и да се събуди без безпокойство, без страх, без тормоза на безсънието. Има мнозина днес, които нямат тази блажена сигурност. Когато дойде нощ, те са притеснени, объркани, уплашени. Безпокойствата и грижите на деня ги преследват и през нощта. Ако сте един от тях, научете урока от Давид. Вижте в Бога своя вседостатъчен източник на сигурност и мир.
След това приемете с проста вяра Неговия дар на обич - съня.
Дерек Принс


Прочетете Цялата Статия...

събота, 16 януари 2010 г.

В Божията прегръдка 1

В Божията прегръдка...
Вяра или страх?
Господ ще пази излизането ти и влизането ти От сега и до века. Псалм 121:8
Като заети хора знаем от опит, че живота не е винаги лесен и благоприятен за нас. Понякога страха ни провокира, понякога губим надежда. Но даже и да не разбираме, защо всичко става така и защо обстоятелствата се променят не в наша полза, никога не трябва да губим вяра в Бог. Божият план за нас е съвършен.
Каквото и предизвикателство да имаме, ние трябва да оставим съмненията настрана и да продължим напред. Бог е близо. Ето какво казва псалмиста:
Господ е Пастир мой; Няма да остана в нужда. На зелени пасбища ме успокоява; При тихи води ме завежда. Освежава душата ми. Псалм 23:1-3
Благословение на всички!
Прочетете Цялата Статия...

вторник, 5 януари 2010 г.

Привлечи ме близо до Теб

Привлечи ме близо до Теб

Привлечи ме близо до Теб
не ми позволявай да се отдалеча
аз ти давам всичко отново
за да те чуя да кажеш,
че аз съм Твой приятел

Жадувам Те...Господи
никой друг не е като Теб
нищо не може да Те замени
топлината на Твоята прегръдка
помогни ми да намеря пътя
върни ме отново при Теб

Ти си всичко, което искам...Господи
Ти си всичко, което желая
Ти си всичко, което искам
помогни ми да разбера,
че Ти си близо до мен.

Прочетете Цялата Статия...