Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 8 февруари 2015 г.

По-добре да имаш малко! - Притчите на Соломон

По-добре да имаш малко! - Притчите на Соломон


Мъдрост, която идва до вас - направо от Божието Слово.

"По-добре е да се покоряваме на Господа и да се задоволяваме с малко, отколкото да бъдем много богати и ужасно объркани [чрез неподчинение на Бога]". (Притчи 15:16, CEV).
Друг превод:
"По-добро е малкото със страх от Господа, отколкото много съкровища с безпокойство!"

Този стих е напомняне, че човек може като Исав да продаде физическото и духовното си първородството си за едно ястие, супа от леща (символ на материални неща), но въпреки това няма да има крайната удовлетвореност от това, което притежава.
Докато Бог е обещал, че ако ние Му се покоряваме, Той ще ни благослови ни с най-ценното, познаването на Божия начин на живот.
Всъщност, някои от притчите на Исус Христос наблягат да се търси съкровището на идващото Божие царство. Както притчата в Матей: 13: 44-46:
Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което като го намери човек, скрива го, и в радостта си отива, продава всичко що има и купува оная нива. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде продаде всичко що имаше и го купи.

Покоряването на Бога твой приоритет ли е? Ако не, какво можеш да направиш да промениш приоритетите си?

Proverbs: Better to Have a Little
www.ucg.org/youth/proverbs-better-have-little/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...