Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 22 юли 2017 г.

Истинското учение за благоуспяването – Клей Сайкс (The True Prosperity Message – Clay Sikes)

Истинското учение за благоуспяването – Клей Сайкс (The True Prosperity Message – Clay Sikes)

Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма даже разум, за да я узнае. (Притчи 29:7)

Преди много години Святият Дух ми каза: „Откажи се от светската система относно твоето възнаграждение и опознай начина на получаване в Царството. Ако се ангажираш със светската система, ще зависиш от нея за възнаграждението си.“

В резултат на това слово прекарах часове в изучаването на истинското значение и контраста на двете системи. По същество достигнах до извода, че тези две системи са в непрекъснато съревнование, търсейки хора, чрез които да приложат принципите си. Съзнателно или не ние участваме ежедневно в една от тези системи.
Светската система е ръководена от бога на този свят Сатана и е пълна с традициите на този свят. Нашият Господ Исус ни води по начина на Божието царство.

Доколкото основното ми усилие тук ще е да съпоставя двете системи в отношението им към учението им за просперитета, в началото бих искал да сравня техните общи неща.
Първо, духовни сили, включително ангелски същества поддържат двете системи. И двете дават своя плод. Накрая и двете са изградени от много елементи, по които системите работят.
Въпреки че тези две системи са непрекъснато в съревнование за нашия избор в ежедневието, аз ще се опитам да се фокусирам да се фокусирам върху контрастите в областта на финансите и материалното благословение. Важно е да се отбележи, че световната система е жива и влияе освен на основната финансова арена, но също и в много области на църквата.

В средата на 80-те и началото на 90-те години аз имах много финансови проблеми. Отглеждах двете си момчета сам, и трябваше да се справя с дълг от около 5 милиона долара от предишния неуспешен бизнес, така че бях в много несигурно финансово положение. В продължение на години ние буквално разчитахме на Бог за следващото си хранене и други основни нужди. Святият Дух не ни позволи да обявим банкрут и през тези трудни години на лишение ние се учехме, че Бог е верен. Нуждите ни винаги бяха посрещани и доверието ни никога не беше излъгано. Натрупания опит през това време от живота ми щеше да ми служи и за бъдеще, когато отново щях да се сблъскам със същите проблеми.

В началото на 1991 г. започнах да слушам учението за просперитет и започнах да го прилагам. Откровението за даване и последващо благословение беше хем вълнуващо, хем предизвикателно. Аз се хванах за това слово и приложих принципите му. За много кратко време, да бъдем точни – за 3 години свръх естествено успях да погася дълга си от 5 милиона долара и спечелих още толкова. Или общо казано 10 милиона за 36 месеца. Излизайки от толкова бедни години, никой не можеше да ме убеди, че това не работи.
Всички бяха шокирани, най-вече моите хора, когато в края на 1997 година аз успях да загубя цялата сума и да направя дълг от още 5 милиона. По време на този разгром ние загубихме всичко без кухненската мивка, опитвайки се да накараме Бог да се задвижи. В продължение на години ние посяхме почти 750 хиляди долара, най вече в големи служения.


Ние пренебрегнахме бедните сираците, мисиите и насъщните нужди Тялото Христово и посяхме в тези гиганти. Споменавам сумата само за да отклоня аргумента, че не сме посяли достатъчно. Преди да свърша темата за това голямо финансово люшкане, мисля че е много важно да спомена, в началото ние постоянствахме да се молим и да даваме средствата САМО за това, за което Бог ни водеше. Между другото ние не давахме десятък по онова време. По-късно си направихме закон за даването, често без да се молим, и започнахме редовно да даваме своя десятък – механично отделяхме своите 10% , все едно плащахме сметката за тока. Над десятъка ние плащахме други огромни суми. Години по-късно аз осъзнах, че всичко направено без вяра е грях. А моят чек за десятъка никога не беше писан с вяра, а просто подчинявайки се на новия закон, на който бях научен. Всъщност след като търсих Бог в продължение на почти четири години по тази тема, разбрах, че Бог притежава 100%, а не 10, 20 или каквото и да е друго число. Когато аз сега получа пари, аз Го питам какво да правя с всичките тях.

Аз продължавах да практикувам това, което научавах от учението за просперитет, и продължавах да прилагам „МОЯТА“ ВЯРА“ в „МОЕТО ДАВАНЕ“, но по някакви необясними причини това вече не работеше. С нова жена и ново бебе аз се сблъсках с нови предизвикателства в естественото, но сега за първи път от години имах нужда от свежо откровение, както и за истинското учение за благоуспяване. Това, което работеше за мен за определен период, сега нямаше особен ефект върху финансите ми. Бях учен, че законът за просперитета работи за всеки, който го прилага. Всичко, което трябваше да правя е да давам големи суми пари и Бог щеше да ми върне в по-големи пропорции. И наистина това работеше известно време.

Намирайки се отново във финансов колапс, доведен отново до основни нужди като храна, облекло, бензин, плащания по къщата, сметки за електричество, вода и т. н., аз отново извиках към Бог за отговори, най-вече питайки „защо“. Той отговаряше само с „Милостта Ми!“ Това, което скоро щях да науча, щеше да стане важен ключ за живота ми и финансовото ми бъдеще. Предполагам това слово ще бъде приложимо за всеки, който има настоящи финансови нужди или се чувства предизвикан от учението за просперитет.

Ключът за мене беше този: всички промени, които искам да се случат в живота ми, независимо какви са винаги трябва да започнат първо вътре в мене. Готовността ми да се променя накрая довежда нещата, които желая да се случат в живота ми. Голямата промяна, която Бог предизвикваше в мен беше противоположна на сегашното учение, така че трябваше да преобуча мисленето си и да прекратя много от това, което беше станало традиция за мен. Това стана в резултат на много прекарано време с Господа и часове на молене в Духа. Веднъж Господ ми каза: „Духовното невежество често идва преоблечено като традиция.“ Той ми каза да оставя загрижеността си за парите да увелича доверието си в Него, бивайки доволен с това, което имам. Също така ми бе показано да имам вяра в Бога, а не в МОЯТА ВЯРА или в МОЕТО ДАВАНЕ.
Ще призная, че без пари, без храна и понякога без лекарство за детето си ми беше много трудно да бъда доволен, но по време на огромна нужда аз научих нещо много важно. По средата на тази буря Бог ми казваше да бъда доволен – опитах се, но притеснението и безпокойството ме обземаха постоянно. Една неделя следобед. Беше май 1998 г, обстоятелствата в естественото изглеждаха отново лоши – губех къщата, колата и фактически всички мои материални притежания наведнъж. Едва тогава се смирих и извиках към Бога, че съм способен да бъда доволен дори и при тези обстоятелства.

Бог се раздвижи свръхестествено и скоро без всяко обяснение аз се почувствах потопен в мира Му и знанието, че всичко ще бъде наред. Удивително! Той ми беше дал доволство, което бях искал. Докато се наслаждавах на това прекрасно състояние, чух клаксон в предния двор. Беше един бивш служител, когото не бях виждал две години. Той не живееше в Хайсвил, така че не бях говорил с него, откакто беше напуснал преди две години. В същото време, докато аз бях свръхестествено променян, той минавал през Хайнсвил на път за дома си, на разстояние 30 мили. Докато чакал на червен светофар Бог му говорил да дойде в къщи.
Той не знаеше за ужасното ми положение, но след кратък поздрав каза: „ Клей, чувствам се ужасно да те питам за това, но имаш ли финансова нужда?: Преди да отговоря, той допълни:“Чувствам, че Бог иска да те благословя с пари.“ Въпреки че дарът му не покри всичките ми спешни нужди, ние успяхме да посрещнем всички жизнени потребности. Аз имах нужда, а той можеше да я посрещне, но това което беше по-важно – голямо откровение се роди в духа ми:
„Благочестието със задоволство е голяма печалба“ (1 Тимотей 6:6) Задоволството от Бог в нас освобождава Божието помазание, което пренася нуждите ни от духовната сфера в естествената област.
След това събитие, това откровение е работило през целия ми живот занапред. Парите нямат власт над мен, защото Бог ме снабдява и доверието ми е в Него.Сега се радвам на мир относно финансите, който е необясним и няма нищо общо с чековата ми книжка – всъщност не се интересувам колко точно има там.


Като първо потърсих Божиите неща, аз освободих Божията ръка да снабди и посрещне всичките ми нужди. Задоволството е в абсолютен контраст с модерното учение за просперитет, което казва: „Ако не си доволен от сегашното си финансово положение, можеш да направиш нещо по въпроса. Прави пожертвователни давания на Бог (за препоръчване на това служение) и Бог ще е принуден да те благослови.“ То учи на някаква форма на недоволство, което е силно свързано със световната система. Акцентът е върху това „ТИ“ да правиш нещо относно проблема си, като се казва съвсем малко за това да се довериш напълно на Бог.
Световната система е базирана изцяло на това, на това което ние можем да направим за себе си. Според законите на Царството трябва да се доверим на добротата на Бог за всяка нужда, която имаме. Тук не става въпрос за нас, но за Него (Бог).


Тайната е скрита истина, която се разкрива, и аз вярвам, че следното е слово от Бог:
Ако искаш да влезеш в Божието благословение, първо ТРЯБВА да се научиш да бъдеш доволен. Бъди доволен от това, което имаш и Бог ще ти даде да пиеш от извори, които не си изкопал, и ще живееш в къщи, които не си строил...
Спри да копаеш и да строиш за себе си. Желанието за богатство ще причини падане на християнина, както е сигурно че гравитацията ще направи да падне онзи, който се опитва да й се противи. Избягвай егоистичните амбиции (Филипяни 2:3) и любовта към парите (1 Тимотей 6:10). Ще познаеш старото плътско естество, когато тези симптоми се надигнат... бягай от тях като от чума.

Не правете нищо от партизанство (съперничество, егоистични амбиции) или от тщеславие (високомерие)... (Фил. 2:3)
Защото сребролюбието е корен на всякакви злини. (1 Тим. 6:10)


Недоволството блокира Божиите благословения. Ако останеш доволен, ще бъдеш недосегаем за неприятности. Задоволството разрушава притеснението, съмнението, страха и неблагочестивата амбиция.

Да преследваш парите означава да приемаш светската система - „защото това търсят народите по света“ (Лука 12:30) Ние просто трябва да „първо да търсим Царството“ - да се молим, да придобиваме Божието мислене и да се подчиняваме, и тогава Бог ще види това и всички материални нужди, които имаме ще бъдат посрещнати. Тук Бог каза нещо, което шокира религиозния ми ум. Като цяло Той каза, че преследване на благословението ще спре Божия прилив. Когато преследваш благословението вместо Бога, всъщност ти обръщаш гръб и тичаш в обратна посока на благословението. Когато фокусът ти е изцяло Бог (не пари или благословение), не само нуждите ти ще бъдат посрещнати, но също така ще преживееш добрината и изобилието на Бог.
„Не се впримчвайте в сребролюбието: задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е рекъл: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“ (Евреи 13:5)

След това Бог ми прошепна друго дълбоко откровение:Човекът в нужда може да копнее за земни притежания също както лакомия човек и дори и повече.

Тези от нас, които са се сблъсквали със сериозни финансови проблеми, повече от от сигурно са били виновни за това, че са копнеело за земни притежания – с мен беше така.
Учението за просперитет звучи като музика в ушите на на финансово наранения светия, но то много фино слага цялото ударение върху преследване на благословението. Много от днешните служители са по-наясно с благословението, отколкото с Бога, давайки ни всякакви формули за това, как да станем благословени.. Иронията е. Че повечето от формулите водят до подкрепа на служения, служители и техните програми. Това до голяма степен обяснява критичното състояние на църквата днес – фокусира ли сме погледа си в погрешна посока, гледайки към Божието благословение, вместо към Бог. Бог да ни прости!

Починете си с Бог и бъдете благодарни за това, което имате, оставайки убедени, че Бог на изобилието ще донесе подем и задоволяване на нуждите ви. Божията почивка се намира в тези, които са оставили собствените си дела и правят само това, което им казва Отец – те не вършат своето си.

Ето словото от Господ относно това:
„Предаването, пълно и абсолютно предаване е това, към което те призовавам. Предаването означава доверие, а доверието означава мир. Моето иго (да се предадеш и довериш) е леко, не е тежко за носене. Довери ми се и в твоето предаване; Аз прощавам, Аз съм праведен, Аз съм милостив – предай се, предай се, предай се и ще намериш мир, мир, мир. Предаването и доверието изискват точно обратния отговор на този, с който емоционалното и душевното ти казват да откликнеш. Твоето предаване Ме освобождава да те благословя и да снабдя с Моето изобилие. Когато направиш обратното на това, което чувстваш в ситуацията, и застанеш в позиция на предаване, Аз ЩЕ НАПРАВЯ ОБРАТНОТО на ситуацията – това, което е за твоя полза. Дръж очите си на Мен (и на горните неща) и Аз ще те пазя в съвършен мир (Моя мир). Научи този важен ключ, защото призванието ти го изисква.“


Накратко, не трябва да концентрираме умовете си върху пари, чудейки се как ще се погрижим за това или онова, защото Той ще се погрижи за тези неща за нас. Той е обещал никога да не ни остави и да не ни забрави. Ние трябва да извършим нашето си, а не да опитваме Божията част – товарът е твърде тежък. Бог търси умрели (мъртви) към естественото хора, които не са управлявани от грижите на този свят.

За тези от нас, които гледат телевизия, рядко минава ден, в който да не видим някой от амвона да ни увещава да дадем (посеем) за неговото служение „в добрата почва“ (авторът е от САЩ – б. пр.). Това, разбира се накрая води до възторжено съобщение, че служителят е започнал някаква нова програма или има нужда от самолет, или прави някакво друго велико дело за Бог. Някои от тези убеждения са от Бог, но повечето не са. За някои трябва да дадем, но за повечето не трябва. Бог със СИЛЕН ГЛАС казва на народа си: „Бъдете водени от Духа Ми (във вас) във ВСИЧКОТО си даване. Не сглупявайте повече подир гъделичкащи ушите послания, превъзнасяния и емоционални манипулации. Разпознайте и излезте от световната система, която се е настанила в дома ми.

Тъй като служех в борда на едно от най-големите национални и може би световни служения на просперитета, знам „посланието от първа ръка“. Аз не искам да „изхвърля бебето заедно с мръсната вода“, но мисля, че е важно църквата да започне да разбира, че много от „посланието“ е поучавано в грешка. Съдете сами за себе си. Вярвам, че Бог иска да благослови хората си. Силно вярвам, че Бог иска хората Му да дават и да бъдат благословени в даването си, но разликата за мен е в това да НЕ ДАВАШ, БЕЗ ДА СИ ВОДЕН ОТ ДУХА, и да не даваш воден от мотив да вземаш. Нашето даване, ако е водено от Духа, е форма на скъпоценно поклонение към Небесния Баща.

Движението „Слово на Вяра“ ни учеше години наред, че Божиите закони ще проработят за всеки, който ги прилага. С други думи, просто изпълнявай каквото ти казва буквата на закона и Бог се обвързва с „писаното слово“, за да се изпълни казаното. Това движение разпространяваше движението за просперитет под същия наслов - „Ако дадеш, Бог е длъжен да те благослови“. Това просто не е вярно и както казах по-рано, е една от основните причини, поради която Христовото тяло страда финансово. - „Буквата убива, Духът дава живот...“ Ева се опита да научи Адам, че може да има Божие БЕЗ БОГА и резултатът беше велико падение. Сатана беше изгонен от небето по същата причина.

Бог наистина благославя нашето даване, когато е направено сърдечно, с поклонение и покорство към Неговия Дух. Ако мотивът ни е „да получим от Бог“, което е НАБЛЕГЪТ в посланието, мотивът ни за даване се опетнява и става себеправеден – чийто краен резултат е религиозност и гордост.

На 23 януари 2001 г Господ ми говори следното слово:
„Има грешка в същината на учението за просперитет. То се позивава на похотта на плътта и гордостта на живота. То се харесва на духовно невежия. Аз искам да благословя народа Си финансово и искам да прекратя дълговете им, но първо те трябва да разберат съществения елемент на МОЕТО УЧЕНИЕ ЗА ИСТИНСКОТО БЛАГОУСПЯВАНЕ. Те трябва да разпознаят, че САМО заради проляната кръв на Голгота е възможно благоуспяването. Хората не бива да мислят, че даването им носи праведност – кръвта Мии придоби тяхната праведност. Аз дойдох, пролях кръвта Си и умрях, за да може те да имат живот и да го имат изобилно.“

„Когато те дават за да придобият Моето благоволение, Аз се наскърбявам – те вече имат Моето благоволение, кръстът го даде. Ходенето в покорство към Духа Ми в даването е всичко, което Аз изисквам. Пожертвованията на хората, за да придобият моята праведност са обида към Мен. Даването чрез покорство към Духа Ми донася Моето благоволение и благословение. Осъзнайте благословението придобито чрез пролятата кръв, и давайте само чрез покорство към Духа Ми и ще видите и ще видите незаслужено благоразположение и финансово благословение да идват при тези, които вървят в това откровение.“


Това „ДАЙ, ЗА ДА ВЗЕМЕШ“ е християнска лотария, стокова борса на светиите. „Инвестирай в Бог, Той се нуждае от парите ти и ще ти възвърне 30, 60 и 100-кратно.“ Някои от тези послания и посланици звучат повече като борсови агенти, отколкото като проповедници. Всичко това има белезите на световната система. Злоупотребите на които съм лично свидетел, имат същия резултат – стригане на овцете, докато облагодетелстващите се (овчарите) дебелеят. Виждал съм спестявания, пари за училището на децата и пенсионни осигуровки да отиват в прически на църковни лидери и телевизионни евангелизатори. Въпреки краткия им успех 30, 60 и 100-кратните възнаграждения рядко са работили за попадналите в тази лъжа, не защото Бог не иска да благославя, но защото редът и мотивът са грешни, Бог е Бог на реда и Той няма да благослови безредие. В милостта Си Той ще задържи ръката Си, докато Неговият ред бъде възстановен.

Да се научим да бъдем доволни независимо дали сме в утеснение или изобилие, да даваме като форма на поклонение, под водителството на Духа, абсолютно доверявайки се на Бога, ще ни донесе мир и Божие благоуспяване, което се простира извън ограниченията на парите.
Това вярвам е правилото на царството.

Източник: http://chosenoneministries.com/articles/true_prosperity_message_.htm
Превод: Списание Братска Любов, брой 5, 2003 година.
Прочетете Цялата Статия...

петък, 24 февруари 2017 г.

Д-р Каролин Лииф - Умът променя мозъка! (Dr. Caroline Leaf - The Mind Changes the Brain!)

Д-р Каролин Лииф - Умът променя мозъка! (Dr. Caroline Leaf - The Mind Changes the Brain!)


Материалистите вярват, че умът произлиза от мозъка и че умът (душата) е един продукт (артефакт) на мозъка. Подобно на садукеите по времето на Исус, които са вярвали само това, което виждат, чувстват или докосват (Матей 22:23-31, Деяния 23:8). Това е преобладаващата парадигма в западния научния свят, тъй като еволюционната теория на Чарлз Дарвин се превръща в доминираща научна догма.
Наскоро, обаче е, налице нарастващо несъгласие в областта на неврологията, психологията и психиатрията, защото в резултат на спазването на философията на материалистите резултатите са опустошителни.

Интересно е, че откриването на загадъчната област на квантовата физика в началото на миналия век бележи началото на разпадането на материалистическата философия. Отричане на силата на ума и съдействието на духа при лечението на пациенти с психични и дори физически разстройства е довело до лоши резултати от лечението в много случаи. Материалистическата позиция става несъстоятелна.

Като алтернатива на Библията представя възгледа за дух, душа и тяло като отделни и реално съществуващи.

И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. (Битие 2: 7)
Бдете и молете се, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото - немощно. (Матей 26:41)
А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос. (1 Солунци 5:23)
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето. (Евреи 04:12).


Всеки от нас е дух, който има душа (ум) и живее в тяло. Животът е всъщност духовна сила. Умът има силата на интелекта, емоциите и свободната воля, и ако е под въздействието на духа, упълномощен от Светия Дух, може да направи добър избор, който може положително да промени тялото, включително и мозъка.

Материалистичният възглед, обаче е, в отричане на съществуването на духа и душата, и е приел превъзходството на тялото. Този начин на мислене е допринесло за становището, че мозъкът не може наистина да се промени, след като стигнали юношеството и че всички ние можем да се надяваме при много психични и неврологични състояния само в компенсацията и зависимостта от лекарства, а не в общо излекуване. Това е преобладаващото мнение през 1980 г., когато д-р Каролин Лииф започва научни изследвания и клинична практика като комуникационен патолог с лечение на пациенти с различни психични и неврологични състояния в клинични, учебни заведения и научни среди.
Заради вярата си в библейския възглед, тя зае да помогне на пациентите на които медицинската общност се беше отказала и постигна забележителни резултати. Тя е в състояние да помогне на мизерстващите ученици в нуждаещите се училища да постигнат забележителни резултати и дори международно известие. По същото време клиницистите и педагози, които не са вярвали, че силата на ума може да промени мозъка са се подигравали. Въпреки това, както Синедриона по времето на Исус, когато видяха човека, който някога е бил осакатен да ходи и да скача (Акт 4:14), е трудно да се отрекат резултатите.

За щастие тези открития са довели до достоверността на библейския възглед, взет под внимание в изследвания д-р Каролин Лииф. Установено е, че мозъкът непрекъснато се променя в отговор на психични и сензорни сигнали по време на живота на човека. Този процес вече е наречен "невропластичност“. Досега се е смятало, че като възрастни, веднъж имали пълен набор от нервни клетки (неврони) ние непрекъснато губим неврони с остаряването. Сега обаче знаем научно, че ние продължаваме да произвеждаме неврони в определени области на мозъка постоянно, процес известен като неврогенеза.

Нарастващите изследвания в областта на психоневроимунологията и психоневроендокринологията изясняват тясната връзката между ума, мозъка и имунната и ендокринната система. Забележително е проглеждането на науката на епигенетиката, която показва как нашия избор в живота може да влияе дълбоко, не само на нашите собствени гени и на тези, в които ние сме в отношения със, гените на няколко поколения наши потомци.
Това води до нарастващата опозиция към материалистическата гледна точка, дори сред водещите учени. В отговор на това, има все повече доказателства, че ума е в състояние да промени мозъка. Материалистите поддържаха мнението, че той мозъкът е, който променя мозъка - това е равносилно на компютър сам да се препрограмира и сам да се препроектира.

За щастие, в лицето на нарастващите последни данни, материалистическия възглед губи своето превъзходство. Има все повече несъгласие сред хората, които търсят отговори на въпроси и лекове за неразрешими умствени и физически заболявания. Проучванията показват, че по-голямата част от хората в световен мащаб не виждат себе си като биологични автомати, но като мислещи човешки същества със способност да мислят и да изберат биологична промяна. Време е да се върнем към това, което Творецът казва за естеството на човека в Библията - Той знае от какво сме направени и как сме направени. Той (Бог) познава нашия състав. (Псалм 103:14).
Умът определено променя мозъка!


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

вторник, 10 януари 2017 г.

Истината за Йов! Джим Ричардс (The Truth About Job - Jim Richards)

Истината за Йов! Джим Ричардс (The Truth About Job - Jim Richards)


Йов защитава пътищата си пред Бог, че е правдив. Изглежда, че няма нищо нередно с него. За всички тези лоши неща, които се случиха с него, Бог е прав каквото е направил, но аз въпреки това ще защитавам себе си. Даже и да ме убие, аз ще продължавам да вярвам в Него и да защитавам себе си.
Това е, което ние не трябва да правим. Ние не трябва да защитаваме себе си, ние сме в Исус Христос. Ние не се нуждаем от защита, не трябва да представяме защита, защото Бог не ни обвинява. Това, което ни обвинява е закона, човека, съзнанието, легализма. Бог никога не обвинява, не използва обвинението. Ние не трябва да се защитаваме пред Бог. Ако нещо трябва да защитим е сърцето ни, което ни обвинява.


И така, тия трима човека престанаха да отговарят на Йова, защото беше праведен пред своите си очи. (Йов 32:1)
Йов поддържа правдата си, че той е прав и неговите пътища са прави, въпреки, че не разбира какво Бог прави. Приятелите на Йов имат също неправилно разбиране, те се опитват да го обвинят, че той е съгрешил в живота си, че има нещо не както трябва при него - грях. Всички бяха с неправилно разбиране, по начина по който те искаха да решат проблема. Нека да разгледаме теологията на Йов. Какво Йов мисли? Бог ни е казал, да не нараняваме другите и въпреки това, ние си мислим, че Той може безразборно да ни наранява. Това е интересно.

Бог може да наранява, а ние не можем. Това е начин да кажем, че ние сме по праведни от Бог, отколкото Той. Никой не може да каже това. Но това е начина по който много християни живеят. Ако Бог иска да убие, убива, да заличи нещо заличава го, град с ураган или торнадо, земетресение или вулкан. Той може да го направи и има справедлива причина за това. И това е, което Йов си мисли. Това означава, че Бог иска да бъдем по-правдиви от Него.

(Илиу рече:) Мислиш ли, че е право това, което рече ти: Моята правда в туй дело е повече от Божията? Не казваш ли, моята правда е по-голяма от Божията. Ние си мислим, че Бог поддържа по-голям стандарт на правда, отколкото за Себе Си. (Йов 35:2)

Да погледнем думата правда (righteousness) на еврейски (hebrew) какво означава. Религиозните хора гледат на правдата, като нещо, което сме изработили (earned) от Бог. Правдата е нещо, което трябва да проявяваме, да третираме другите. Ума, винаги се стреми да запази егоизма, сърцето на човек се стреми да запази идентичността ни, кои сме ние в нашата връзка с Бог.
Ние се стремим да запазим нашето его, да се убедим себе си, че сме прави. Ако правим това, ние се аргументираме с Бог, ще казваме неща, които искаме да кажем, така както Йов направи.
Въпросът е, аз ще направя ли така, да бъда прав, а Бог неправ. Така аз потвърждавам моята религиозност.

В Йов 40:8-14 Бог пита: Дори не ще ли допускаш Моята съдба? Ще осъдиш ли Мене, за да оправдаеш себе си?
Или имаш ли мишца като Бога? И можеш ли да гърмиш с глас като Него?
Украси се сега с превъзходство и достолепие, И облечи се в чест и величие.
Изсипвай преливащия си гняв; И гледай на всеки горделив, и смирявай го;
Гледай на всеки горделив, и снишавай го; И стъпквай нечестивите на мястото им;
Скрий ги купно в пръстта; Вържи лицата им в скритото място.
Тогава и Аз ще изповядам пред тебе, че твоята десница може да те спаси.


Искам да ви кажа нещо, през цялата история на църквата, църквата постоянно казва, „ние ще обвиним Бог, с цел да запазим нашите религиозни традиции.“ Но Исус казва традициите на човек правят словото на Бог да няма ефект. И интересно нещо е, че ние не само обвиняваме Бог, като се придържаме към традициите, но обвиняваме целия свят заедно с Бог.
Глупави, негативни неща, с които ние учим света за Бог, това причинява света да се отвърне от Бог.

В Йов 42:3-6 Йов отговори: Наистина, кой е този, който помрачава Твоя съвет неразумно. Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, За неща пречудни за мене, които не съм познавал. Слушай, моля Ти се, и аз ще говоря; Ще Те попитам, и Ти ми изявявай. Слушал бях за Тебе със слушането на ухото, Но сега окото ми Те вижда; Затова отричам се от думите си, и се кая в пръст и пепел.

Какво Йов казва в действителност, аз действително не знам това, което съм говорил, моята доктрина е объркана, моите идеи са объркани.
В посланието 1 Йоан се прокарва идеята, че ти не си си изповядал греха, вярващите не са се изповядали.
Какво означава грях, това не е толкова, какво си извършил грешно или че си извършил грях. Но грях е всяко вярване, всяка идея, всяко поведение, в което ти се виждаш духовно на ниво по-ниско отколкото си реално в Исус. Нека да ви кажа нещо. Аз притежавам нещо, аз вярвам в нещо, правя нещо, което ми дава усещането, изпитването, че съм нещо по-малко в Исус. И тогава аз се нуждая от изповядване, за да започна да се чувствам отново, кой съм в Исус, какво притежавам, да осъзная, да приема обещанията на Бог, които са чрез Исус Христос.

Аз имам новини за вас. Йов взе владение. Докато ние не вземем владение над нашите грешни вярвания, не можем да си разрешим да вярваме в нещо друго. Вие спирате там, в това в което вярвате. Вие виждате, че ключът е да промените ума си.
Вие трябва да промените ума си в това в което Бог вярва.

Да се върнем пак на книгата на Йов. Ние никога не цитираме, какво Бог казва. Никога не цитираме грешната доктрина на Йов. Никога не цитираме изповедта и покаянието на Йов. Но в книгата на Йов, Бог накрая възстановява Йов с всичко, деца, богатство, земя. И накрая Йов имаше повече отколкото преди.

Бог ще промени всичко за теб, ако го следваш. Ти ще го следваш, ако вярваш, че този пример не е за подражание. Бог е добър пастир, не лош. Той се опитва да ви води на място по-добро, феноменално, отколкото сте имали досега. Ако всичко това ви е дадено ей така, вашия пастир трябва да ви води в това и вие трябва да имате желание да го следвате. Нека сега да оставим какво религията и традициите са ни учили.

Книгата на Йов е една от най-грешно цитираните книги в Библията. Каквото Йов каза, като думи без знание се повтаря като утвърдена теология. Бог зададе на Йов този въпрос, ти ще Ме обвиниш ли, за да оправдаеш себе си? Всеки път, когато ние цитираме Йов, за да оправдаем лошите неща, които ни се случват, ние прокламираме себе правдата си, че Бог върши лоши неща, за да ни тества и изпитва - лоши неща се случват на добри хора. За нещастие църквата се опитва да обясни тази дилема със Стария завет. Това е езически мистицизъм, езически традиции, изопачаване на словото.
https://www.youtube.com/watch?v=CJaIvaKC_ro

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

петък, 16 декември 2016 г.

Какво е ерес (hairesis)? - 2 Петрово 2:1

Какво е ерес (hairesis)? - 2 Петрово 2:1


Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел. (2 Петрово 2:1)

Тревожно е това, което се казва в стиха по-горе, Петър не определя какво е ерес, но той ни казва за последствията какви са и какви ще бъдат. Той също така не ни казва тук, това което е източник на ерес.

Ерес (heresy) е превода на гръцката hairesis което означава буквално "избор" или "селекция" - която има интересна светска, както и библейска история. В библейската употреба не е имала лошо значение или конотация. Дори в Библията, тя се използва най-вече да се позове на партия или философия, която човек е избрал да се идентифицира или да се съюзи. По този начин, hairesis често се превежда като "секта". В Деяния и Лука тя се прилага за садукеите (Деяния 5:17) и фарисеите (Деяния 15:5; 26:5). Страничните наблюдатели също използват hairesis в Деяния 24:5,14 и Деяния 28:22 за идентифициране на християнската църква.

Въпреки това, когато посланията на Павел и Петър започнаха да циркулират, hairesis вече означава разрушителен елемент в рамките на църквата, който създава разделение чрез съзнателно формиране на мнения и идеи в несъгласие с ортодоксалните учения на апостолите. Павел ги осъжда в Галатяни 5:20, като едно от "делата на плътта." Понякога това се превежда "фракции" или "партизанщина" (party-spirit), но независимо от превода, Павел казва, че хората, които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство (стих 21)!
Идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления. (Гал. 5:20)

В обичайния светски живот ерес е нещо незначително; мнение на един човек или изборът за неща в живота на един човек е също толкова добър, колкото на друг. Човек може да има произволен брой алтернативи, във всяка една от които той може да бъде напълно свободен да повярва. Обаче, в християнството ние се занимаваме не с мнения, а с ОТКРОВЕНИЕ, с дадената от Бога истина, с АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА. Когато Божията истина идва до хората, ние трябва или да я приемем или да я отхвърлим. По този начин, еретик е човек, който вярва в това, което той иска да вярва, вместо да приеме Божията истина, в която трябва да вярва!
John W. Ritenbaugh
http://www.theberean.org/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

вторник, 13 септември 2016 г.

Ако Бог е откъм нас кой ще бъде против нас? - Римляни 8:31

Ако Бог е откъм нас кой ще бъде против нас? - Римляни 8:31


Моят любим стих в Библията, при който винаги ме полазват тръпки е: "Какво да кажем за тези неща? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? "(Римляни 8:31) Всемогъщият Бог е суверенен над всичко и Той е недосегаем. Нищо не може да се сравнява с Неговата слава, мощ, сила, знание, прошка, благословение, богатство, любов, милост, благодат, всемогъщество, всезнание, вездесъщност, умение, величие, святост, праведност, достъпност, чувствителност, търпение, нежност, мир, благост, кротост, радост, доброта, вярност, благост, агапе любов, последователност, съчувствие, съпричастност, красота, власт, и всичко друго, което евентуално можем да си помислим. Казано, БОГ е страхотен!

Какви неща?
Този, който ни е приготвил всичко е Бог, в Когото като повярвахме ни е запечатал с Духа като гаранция или залог. (Еф. 1:13)
Този стих започва с въпроса: "Какво да кажем за тези неща?" За какви неща се позовава Павел? Отговор на този въпрос има в стих 28, на същата глава.

Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. (Рим. 8:28)

Този стих извежда концепцията за предопределението. Трябва да сте призован от Бог, за да бъдете в Неговото вечно семейство. Предопределението е чувствителна тема, защото Библията ясно казва, че Бог избира този, който Той избира. Мнозина смятат Бог като един диктатор и Който използва хората като пионки за собствено удоволствие и удовлетворение. Това не е истина. Трябва да погледнем Писанията като цяло, за да разберем кой Бог избира.

В 2 Петър 3:9 се казва: "Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние." Ако Бог пожелае, никой няма да погине, тогава Той със сигурност няма да осъди никой в ​​ада. Бог е знаел преди началото на създанието, които биха избрали да Го обичат. Това са избран народ, който Той е призовал да върши Неговата воля. Бог никога няма да остави някого извън вечността в небето, ако те наистина Го обичат и са се покаяли се за греховете си. Това е, което казва този стих.
Ето какво казва1 Йоан 4:16: "Бог е любов." Любовта е пълна противоположност на злото. Бог не обича злото. Когато има ясно разбиране за предопределението, Римляни 8:28 прави ясен смисъла. "За тези, които обичат Бога всичко съдействува за добро." Ако изберете да следвате и обичате Бога, всички неща ще работят заедно за добро, дори когато нещата изглеждат безнадеждни.

Дали е Бог откъм нас?
В Римляни 8:31 се казва, че "Бог е откъм нас." Ето някои писания, които изразяват как Той наистина е откъм нас.
"А Бог е, Който ни е образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог на това." (2 Коринтяни 5:5) Бог не иска от нас да се провалим. Той ни е изпратил Светия Дух да ни води и напътства.
"А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа, и даде на нас да служим за примирение. (2 Коринтяни 5:18)

"Но Бог показва Своята любов към нас в това, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас." (Римляни 5:8) Бог е за нас толкова много, че даде Своя Единороден Син в жертва да плати пълния дълг от греха на човечеството. Той направи това, за да ни примири със Себе Си.

"Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас." (1 Йоан 4:19) Той вече ни е възлюбил преди ние да дадем живота си на Него. Бог определено е за нас.
"И това е обещанието, което Той направи за нас - Вечен живот" (1 Йоан 2:25) Ние сме сигурни - вечен живот с Бога.

Може ли вярващите да бъдат победени?
"Кой ще бъде против нас?" (Римляни 8:31) Отговорът на този въпрос е "никой." Разбира се, ние може да бъдем преследвани и наранени, тук на земята, но вечно ще живеем и ще се наслаждаваме на славата на Христос завинаги. "Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от този, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла." (Матей 10:28)
Ние никога няма да бъдем победени вечно. Да благодарим на Бог, че Той е откъм нас.

Ако наистина вярвате в Исус Христос и сте го направили Господ и Спасител на живота си, можете да имате доверие в Римляни 8:31. Бог обича Своите деца! Остани силен в слово и молитва, докато се стремиш да живееш живот, достоен за званието. Бог да те благослови!
http://www.whatchristianswanttoknow.com/if-god-is-for-us-who-can-be-against-us-verse-and-meaning/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

събота, 30 юли 2016 г.

Отричане на „стария човек” - Дерек Принс

Отричане на „стария човек” - Дерек Принс


Успехът за раз­личните хора, означава раз­лични неща. За света обикновено той се изразява в богатство и слава. За християните това е да извър­шим Божията воля. Как постигаме такъв успех? Има само един начин: като следваме Исус. Това е пътят, по който християните изграждат характер. В действителност това е есенцията или същността на хрис­тиянския живот.Този път е обрисуван при обръ­щането на Матея - бирникът, (виж Матея 9:9). Докато Матей стоеше в своя офис, Исус мина и му каза само две думи: „Следвай ме“ Неговата вечна съдба зависеше от отговора му. Той стана и последва Исус.

Ако решим да откликнем, както направи Матей, ще открием, че има две съществени условия преди да сме в състояние да Го последваме. В своето Евангелие Матей цитира думите на Исус: „Ако някой иска да дойде след Мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме следва“ (Матей 16:24).
Първо трябва да се отречем от себе си и след това да вдигнем кръста си.
Да се отречеш означава да кажеш не! Ние трябва да кажем „не“ на нашето настойчиво изискващо себецентрирано его. Трябва да повторим като ехо молитвата на Исус в Гетсиманската градина: „нека бъде не Моята воля, а Твоята“ (Лука 22:42). Само след като сме се отрекли от себе си можем да продължим като вземем кръста си. Някой беше определил кръста ни като мястото, където се срещат Божията и нашата воля. Всъщност, това е място на екзекуция.
В Римляни 6:6 Павел казва, че: „нашият стар човек беше разпънат с Него (Исус) Спомнете си, че още в първата глава научихме, че старият човек е бунтовната ни себеугаждаща природа, която всеки от нас наследява, произхождайки от нашия общ прародител Адам. Бог предлага само един начин за справяне със стария ни човек. Той не би го изпратил на църква или неделно училище, не го научава като Златното правило, нито би го насочил към курсове за самоусъвършенстване. Божието ре­шение е просто и окончателно. То е екзекуция или смърт.

Добрата вест на Евангелието, е че екзекуцията беше извър­шена, когато Исус умря на кръста. В този момент нашият стар човек беше разпънат с Него. Това е прост исторически факт. Без значение дали ние го знаем или вярваме, това е истината. Но за да се възползваме от нейните преимущества трябва не само да го знаем, но и да го вярваме.

Предизвикан от Бога в сън
Преди близо петдесет години провеждах евангелизационни събрания в Лондон на Марбъл. В този период една нощ имах много реален сън. В него един мъж проповядваше на съ­щото място. Посланието му беше добро, но имаше нещо във външния му вид, което не харесвах. Тялото му беше разкриве­но и изглежда беше куц. В този момент не свързах съня си с нищо важно.
Около седмица по-късно имах абсолютно същия сън. От това заключих, че Бог иска да ми каже нещо и попитах; „Боже, Кой е този човек? Проповедта му е добра, но има нещо в него, което не харесвам. Кой е той?“
Отговорът на Бог беше моментален и директен: Ти си този човек! Очевидно Бог ми препоръчваше някакви важни проме­ни, но не знаех какви.
Предстоеше Великден и аз се хванах, че размишлявам за раз­пятието. В ума си виждах картината на трите кръста, поставени на хълма. Централният кръст беше по-висок от другите два.
„За кого беше издигнат средния кръст?“, попита ме Святият Дух, а после добави: „Внимавай как ще отговориш“.
Мислих известно време и след това казах: „Средният кръст беше предназначен за Варава, но в последния момент Исус зае неговото място.“
„Значи Исус зае мястото на Варава“ - продължи Святия Дух - „но ти си казвал, че Исус зае твоето място“.
„Да, Той го направи“- отвърнах аз.
„ Тогава ти трябва да си Варава!“


В този момент видях нещата абсолютно ясно: Аз бях прес­тъпникът, за когото беше приготвен кръста. Беше направен с моите размери. Там трябваше да бъда аз. Въпреки, че „старият човек“ беше разпънат на кръста с Хрис­тос, аз все още бях подвластен на идентичността, с която Павел се определя: „Защото зная, че в мен, тоест в моята плът, не живее нищо добро“ (Римляни 7:18). Всяка област от моята лич­ност беше напоена с покварата на греха. Нямаше нищо чисто в мен, което да беше добро и да заслужи Божието благоволение.

Как трябваше да откликна?
Божието снабдяване, нашите стъпки
В Римляни 6:6-13 Павел разкрива четири успешни стъпки, които да предприемем, за да изградим характер, който побеж­дава стария човек и подражава на Исус.
1. На първо място трябва да знам, че моята грешна природа беше умъртвена със смъртта на Исус на кръста. Това е основната стъпка, от която следват всички останали, (виж 6 стих)
2.Трябва да считам себе си за мъртъв, точно както и Исус беше мъртъв, (виж стих 11)
3.На този етап, аз трябва решително да откажа на греха да продължава да ме управлява, (виж 12 стих)
4.Трябва да представя себе си пред Бога като някой, който е възкресен от смъртта и трябва да предам телесните си части като инструменти (буквално оръжия) на праведност. Използ­ваната тук дума оръжия ме алармира, че вероятно ще срещна опозиция от Сатана, (виж стих 13)


И все пак виждаме, че за да получим пълно освобождение от робството на греха, е необходимо трикратно снабдяване от Бога. Той трябва да се справи с греховете ни - грешните дей­ности, на които сме били посветени. Поради пълната цена, ко­ято Исус плати за нас на кръста. Бог може да ни прости без да прави компромиси със своята справедливост. Неговото първо снабдяване е прощението.

След това Бог трябваше да се справи с нашата покварена природа, която ни кара да продължаваме да бъдем посветени на грешните си действия. Неговото снабдяване беше екзеку­цията - да умъртви грешната ни природа. Добрата вест е, че екзекуцията се извърши преди близо деветнадесет века, когато Исус умря на кръста.
Това обаче, не е краят. Божието намерение е да замени ста­рия човек с ново създание в Него.
Това снабдяване е пояснено в Ефесяни 4:22-24: Що се отнася до предишното ви поведение, вие сте съблекли стария човек, който тлее в измамните страсти, и бивате обновявани в духа на своя ум, и сте облекли новия човек, създаден по образа на Бога в истинска правда и святост.

Дори, когато следваме посочените от Павел стъпки, не тряб­ва да считаме, че старият човек ще приеме безропотно своята екзекуция. Точно обратното, на моменти той ще се бори ожесточено, за да възстанови контрола си над нас. Това обяснява предупреждението на Павел в Колосяни трета глава 3 стих: „защото умряхте“, но в 5 стих той казва: „Затова умъртвете природните си части, които действат за земята.“ Ние трябва да стоим във вяра, че смъртта на стария човек в нас е завършен факт и трябва активно да отстояваме срещу неговите опити да вземе контрол над нас.

За нещастие много искрени християни никога не са разби­рали, нито пък са се възползвали от това съвършено снабдя­ване на Бога. Те прокламират, и продължават да прокламират прощението на греховете си, без да знаят, че има още едно снаб­дяване: старият човек да умре и новият да заеме неговото мяс­то. Следователно, техният християнски живот е отегчителен, повтарящ се цикъл; грях - покаяние - опрощение - и отново грях... Те никога не преживяват освобождение от управлението на тяхната стара, грешна природа.
Този анализ на Божието тотално снабдяване относно греха би трябвало да ни води към духовен личен преглед, задавайки си следните въпроси: Напълно ли съм сигурен, че всичките ми грехове са простени? Бил ли съм освободен от старата ми плът­ска природа? Облечен ли съм в новия човек, който е създаден в праведност и истинска святост? Следвам ли Христос?
Глава 7 от книгата „Характерът на победителя” - Дерек Принс


Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 3 март 2016 г.

Какво е Синдром на съкрушено или разбито сърце (Broken Heart Syndrome) или стресова кардиомиопатия (stress cardiomyopathy)?

Какво е Синдром на съкрушено или разбито сърце (Broken Heart Syndrome) или стресова кардиомиопатия (stress cardiomyopathy)?


Когато мислите за съкрушено (разбито) сърце, може да си представите една рисунка на сърце с назъбена линия през него. Но в реалния живот съкрушеното сърце може действително да доведе до сърдечни последствия. Има установени връзки между депресия, психично здраве и болест на сърцето.

Какво представлява Синдром на съкрушено сърце?
Синдромът на съкрушено сърце е също наречен стресова кардиомиопатия или такотсубо (takotsubo) кардиомиопатия, и може да се случи дори и ако сте здрави.
Жените са по-склонни от мъжете да изпитат внезапна, силна болка в гърдите - реакция на прилив на хормони на стреса - които могат да бъдат причинени от емоционално стресиращо събитие. То може да бъде смъртта на любим човек или развод, раздяла или физическо разделяне, предателство или романтично отхвърляне.


Синдром на съкрушено сърце е състояние, при което силно емоционален или физически стрес може да доведе бързо до тежка слабост на сърдечния мускул (кардиомиопатия). Това състояние може да възникне в резултат на различни емоционални стресови фактори, като например скръб (например смърт на любим човек), страх, екстремен гняв или изненада, внезапна катастрофа, уплаха за живота, насилие и други.

Пациенти със Синдром на съкрушено сърце може да имат подобни симптоми, както при пациенти с инфаркт, включително болка в гърдите, задух, застой на сърдечна недостатъчност и ниско кръвно налягане. Обикновено тези симптоми започват само на няколко минути до часове, след като лицето е било изложено на тежък и обикновено неочакван стрес.

Синдромът на съкрушено сърце може да бъде погрешно диагностицирано като сърдечен удар, тъй като симптомите и резултатите от изследванията са сходни. В действителност, тестовете показват драматични промени в ритъм и кръвни вещества, които са типични за сърдечен удар. Но за разлика от инфаркт, няма доказателства за блокираните сърдечни артерии.

При Синдрома на съкрушено сърце, част от сърцето временно се разширява и не се изпомпва добре, докато останалата част от сърцето функционира нормално или с още по-силни контракции. Изследователите едва сега започват да се учат на причините и как да диагностицират и да го лекуват.

Как внезапния стрес води до слабост на сърдечния мускул?
Първо, важно е да се разбере какво е "стрес". "Стрес" се отнася до реакцията на организма към неща, които ги възприема като необичайни. Тези нарушения могат да бъдат физически като висока телесна температура, дехидратация, или ниска кръвна захар, или могат да бъдат емоционални, като например получаване на лоши новини, че близък човек е починал, развод, раздяла, физическа заплаха за живота, уплаха от катастрофа и други. Когато се появят тези аномалии, организмът произвежда различни хормони и протеини като адреналин и норадреналин, които са предназначени да помогнат да се справи със стреса. Например, ако един човек е внезапно застрашен и се опасява от физическа вреда, тялото произвежда големи количества адреналин, за да помогне на това лице да се защити, да действа по-бързо, за да избяга от опасността. При стреса се приема, че сърдечния мускул е поразен от голямо количество адреналин, който внезапно се произвежда в отговор на стреса. Точният начин, по който адреналина засяга сърцето е неизвестен. Това може да доведе до стесняване на артериите, които снабдяват сърцето с кръв, което води до временно намаляване на притока на кръв към сърцето. Алтернативно, адреналинът може да се свърже към сърдечните клетки директно и да причини големи количества калций да влезе в клетките, което ги прави временно нефункционални. Независимо от механизма, се оказва, че ефектите на адреналина върху сърцето при този синдром са временни и напълно обратими.


Лошата новина е, че Синдрома на съкрушено сърце може да доведе до тежки, краткосрочни поражения на сърдечния мускул.
Добрата новина е, че Синдрома на съкрушено сърце е обикновено е лечим. Повечето хора, които го изпитват могат напълно да се възстановят в рамките на седмици.

Какви са признаците и симптомите?
Най-честите признаци и симптоми на Синдрома на съкрушено сърце са стенокардия (гръдна болка) и недостиг на въздух. Можете да получите тези неща, дори ако нямате история на сърдечно-съдови заболявания.
Аритмия (неравномерен пулс) или кардиогенен шок също могат да се появят при Синдром на съкрушено сърце . Кардиогенен шок е състояние, при което внезапно отслабва сърцето, не може да изпомпва достатъчно кръв, за да се отговори на потребностите на организма, и това може да бъде фатално, ако не се лекува веднага. (Когато хората умират от сърдечни атаки, кардиогенен шок е най-честата причина за смърт.)

Инфаркт и Синдром на съкрушено сърце: Каква е разликата?
Някои признаци и симптоми на Синдрома на съкрушено сърце се различават от тези на инфаркт. При Синдрома на съкрушено сърце, симптомите се появяват изведнъж, при екстремен емоционален или физически стрес. Ето и някои други разлики:
- ЕКГ (тест, който записва електрическата активност на сърцето) резултати не изглеждат по същия начин като ЕКГ при човек с остър миокарден инфаркт.
- Кръвните тестове не показват никакви признаци на увреждане на сърцето.
- Тестовете не показват никакви признаци на запушване на коронарните артерии.
- Тестовете показват, балониране (ballooning) и необичайно движение на долната лява сърдечна камера.

Времето за възстановяване е бързо, обикновено в рамките на дни или седмици (в сравнение с времето за възстановяване около един месец или повече при сърдечен инфаркт).

http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/More/Cardiomyopathy/Is-Broken-Heart-Syndrome-Real_UCM_448547_Article.jsp
http://www.hopkinsmedicine.org/asc/faqs.html

Физическото ни състояние може да се подобри, но последствията от тези стресови състояния или житейски травми може да продължи с години и да се отрази на духовното ни състояние, поведение и отношенията ни с хората около нас.

Какво казва Библията по този въпрос?
Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, и спасява ония, които са с разкаян дух. Много са неволите на праведния; Но Господ го избавя от всички тях. (Псалм 34:18-19)

Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. (Псалм 51:17)

Аз (Бог) обитавам на високо и свято място, още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените, и да съживявам сърцето на съкрушилите се. (Исая 57:15)

Да проглася годината на благоволението Господно... Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух. (Исая 61:2-3)


Клетъчна памет (Cellular Memory)
Клетъчната памет е като база данни. Може да се каже, че всичко, което ни се е случвало се записва в клетките на нашето тяло, подобно на файлове, съхранявани в компютър.
Всичко, което преживяваме се запечатва в нашата клетъчна холограма под формата на памет в клетката. Това, което ние обикновено наричаме клетъчна памет (The Cellular Memory) е енергия, генерирана от тези отделни клетъчни спомени. Това действа на моменти в будно състояние или по време на сън на нашето подсъзнание. Драматични събития, които сме преживели или животозастрашаващи ситуации в които сме били понякога се появяват визуално в съзнанието ни и ни причиняват болка, негативни мисли и понякога диктуват нашето поведение. Могат да пречат на способността ни да се чувстваме добре, щастливи и здрави.
В Библията се казва да обновим ума си, да забравим всичко старо и минало и да гледаме напред към надеждата, която имаме - Исус Христос.
Молитвата по-долу ще ви помогне да се освободите от всички травми, които сте преживяли и които действат негативно в живота ви.
http://www.cellularmemory.org/about/about_cellularmemory.html


Част от интервюто на Сид Рот с Джоан Хънтър (Sid Roth with Joan Hunter).
Джоан Хънтър, майка на четири дъщери се развежда със съпруга си, когато й признава, че е хомосексуалист. Два дни след развода е диагностирана с рак на гърдата. Лекарят й дава живот две години.
Прекарва ужасяващо време след развода, без да знае какво да прави. Обажда се на родителите си и им казва за диагнозата: "Имам нужда от вас, да се съгласим в молитва за мен. Нека да се молим по телефона."
След молитвата, по късно през нощта тя застава пред Бога и Му казва: "Боже, ти знаеш, че мога да живея без гърда. Мога да живея по различен начин и така нататък и така нататък, но не мога да живея с това разбито сърце. Боже, знаеш, аз ще Ти служа, ще декларирам Словото Ти, но“ Аз казах: "Имам нужда от помощ." И казах: "Господи, имам нужда от теб, да излекуваш сърцето ми."
И Бог ме излекува от депресия, Той ми изцели разбитото сърце, травмата и всички други неща, и предателството, непростителността, цял списък с неща.
Последната стъпка преди хирургическата операция е химиотерапия или лъчетерапия. Правят й нова ренгенова снимка. Сестрата й казва: „ "Нещо се е случило тук. Това е вашата рентгенова снимка преди. Това е вашата рентгенова снимка днес. Снимките са различни. Бог я изцелява свръхестествено. Бог е верен!

Трябва да ви кажа имала съм ужасни спомени, оставени от моя баща и много различни злоупотреби в живота ми. И Бог е изтрил всичко това, и той иска да го направи за вас сега. Може да чувствате нещо като травма в живота си или дори нередност в сърцето си, което може да се дължи на травма. Това, което искам да направите, е да поставите ръката си върху сърцето си.

Кажете молитвата на глас:
Отче, аз приемам Твоя син Исус Христос за мой Спасител. Господи прости ми всички съгрешения. Аз приемам Твоето изцелително слово към мен и Те моля, Боже да ми дадеш чисто ново сърце. Сърце изцелено и цялостно. Отче аз, проклинам всяка форма на травма, която съм преживял(а) в живота си, ефект на травма в сърцето ми, в моето тяло, в храносмилателната ми система. Отче, аз говоря здраве и цялостност на тялото ми. От върха на главата до стъпалата на краката ми, в името на Исус. Отче, аз Ти благодаря за изцелението на моето разбито сърце.
Сега поставете ръката си на челото, в областта над очите.
Отче, сега в името на Исус, аз заповядвам на всички онези, лоши спомени да бъдат изтрити от съзнанието ми, от очите ми, всички тежки преживявания (може да кажете нещо конкретно, което сте преживяли и ви тормози спомена от него) и мъки и неща, които съм преживял(а) и продължават да ме тормозят. Отче, изтрий ги завинаги. Благодаря Ти.
И сега Отче, ако има някакви болки в тялото от преживяни травми, аз се моля тези болки и спомени на тялото да напуснат, нека да остане само доброто. Аз говоря мир от главата до петите. Този мир нека да дойде като водопад към мен. Мир в името на Исус. Възстановяване в Името на Исус. Аз никога повече няма да чувствам последиците от болестите, тревогата, травмата, безпокойствата и стреса, които съм преживял(а). Всичко Ти давам на Теб. В Името на Исус се моля, Амин.

Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)

Божието Слово е истинно, живо, то дава живот на тези, които го търсят и четат. Приемете Исус за Спасител и Той ще изцели сърцето ви и душата ви. Амин!


http://d3tnb2mam8l2qt.cloudfront.net/sites/default/files/IS766Transcript_Hunter.pdf

Благословение и изцеление!
Пламен Шопов, http://zdraveto-dar-ot-boga.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...
 

website analyzer