Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 6 декември 2014 г.

Пророчество за Русия - Последни времена.

Пророчество за Русия - Последни времена.


Ърл Николаевич Поисти (Earl Nikolaevitch Poysti) служи повече от 50 години на руско говорещи чрез своето предаване "Думи на Живот". През 2000 год. публикува в списанието "Евангелието зад решетките", разпространявано в затворите в Русия пророчество отнасящо се за Русия и потвърдено от свидетел в Лондон през 1947 год. Заглавието на статията е: "Бог излива Своята благодат на всички нации по света"

Хъдсън Тейлър (1832-1905) е работил като мисионер в Китай няколко десетилетия. В последните години на живота си, в началото на века (1900 г.) се връща в Англия и проповядва на едно голямо събиране в центъра на Лондон. По време на това негово послание, вдъхновявано от Бог, Хъдсън Тейлър (Hudson Taylor) изведнъж спира да проповядва - той просто се взира напред и не казва и една дума. Няколко минути по-късно продължава проповедта си. Хората в публиката са били изненадани, но сметнали, че такава дълга пауза е поради старост на говорителя - той може би е загубил мисълта си или просто се е уморил. Това не е нещо необичайно за човек на неговата възраст. Проповедта продължава, но след известно време той отново я прекъсва - Хъдсън Тейлър млъква и застава загледан напред, сякаш обмисля нещо. След няколко минути, започва да говори отново и обяснява причината за тези прекъсвания в посланието си. Той казва, че е видял видение: „Аз видях северната част на земното кълбо и мястото, което се яви пред мен е ... Русия. Имаше революция и цялата страна беше покрита с кръв! Голямата скръб, страдание и глад“.

Тогава панорамата на видението се променя - Хъдсън Тейлър (Hudson Taylor) вижда небето отворено и огън, който слиза и се разпространява по цяла Русия и извън нейните граници. Той осъзнава, че това е огънят на Святия Дух, и Бог ще Го излее по цяла Русия. И добрите новини за Исус Христос, Спасителят на света се разпространяват по целия свят, особено в страните, където хората никога не са чували за Господа, и това ще доведе до голямо пробуждане на всички народи на света!


След това Хъдсън Тейлър вижда завръщането на Исус Христос - Второто пришествие на Спасителя! Когато това видение му се дава за втори път от Бог, той вече не е имал никакви съмнения, че видението му е дадено от Бога!

Чух тази история отдавна. Баща ми я разказа на мен и аз също прочетох за това видение в християнската литература. Разказвах го на хората, но честно казано, аз винаги имах чувството на несигурност, като мисли от типа "какво, ако някой просто го е измислил".
Така през 1947 год., след като баща ми и аз завършихме мисионерското ни пътуване до Европа, и бяхме на обратния път към Щатите направихме спирка в Лондон. Имахме възможност да посетим определена църква там и тъй като баща ми беше болен, аз бях поканен да проповядвам. Говорих им за мисионерската ни дейност и споменах историята за пророческото видение на Хъдсън Тейлър, история за която не бях много сигурен дали се е случила. Когато срещата приключи един възрастен човек с бастун се приближи до мен, стисна ми ръката и каза: "Благодаря Ти, че разказа тази историята за Хъдсън Тейлър. Точно така се случи. Аз присъствах на тази среща, когато той видя това пророческо видение!"

Скъпи приятели, когато Господ ни разкрива тези неща това ни кара да бъдем благодарни и ни показва, че Бог е готов да излее Своята благодат във всяко кътче на света. Той иска да покаже голямата Си любов към всички народи, като им даде пролетния дъжд на благословението. Аз дълбоко вярвам в това и аз съм свидетел на това. Бог идва скоро!

Russian Hudson Taylor Documentary (Видения Хадсона Тейлора) на руски език.“Евангелието зад решетките" Magazine # 4, 2000 (34), страница 23.
The Gospel behind the bars” Magazine #4, 2000 (34), page 23.
Earl Poysti & Hudson Taylor Vision
https://www.youtube.com/watch?v=aJ3W27xFwHM
God's End Time Calling on Russia (by Bob Jones)
https://www.youtube.com/watch?v=Bmw0mGaCgSU

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

петък, 28 ноември 2014 г.

Вкоренени и назидавани в Него.

Вкоренени и назидавани в Него.


Нагласа за изобилна благодарност е Божията воля за вас, защото тя развива вашата вяра.

Как благодарността може да развие моята вяра?
Това се случва, когато времената са трудни - когато нещата нямат смисъл, когато не можете да разберете защо става така, когато вашите молитви са без отговор, когато всичко върви по начина, който не искате. Това се случва, когато при тези обстоятелства вие казвате, "Боже, знам, че Си в контрол. Знам, че ме обичаш, и знам, че това, което се случва сега, може да се преобърне в добро. Благодарен съм, че ти си по-голям от моя проблем."


Всеки може да благодари на Бога за добри неща. Но ако можете да благодарите на Бога дори и в лошите времена, вашата вяра ще стане по-силна, ще се вкорени по-дълбоко.

Пророк Авакум преживява трудни времена. Той каза: Защото, ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети, и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата, и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. (Авакум 3: 17-18)

В разгара на всички лоши неща, които се случват, Авакум се зарадва. Каква е неговата причина за благодарност? "Аз ще се радвам в Бога, Спасителя мой." Когато всичко останало смърди в живота, вие можете да бъдете благодарни, защото Господ е твоят Спасител. Той ще ви извади на повърхността. Вие не сте сами. Той не ви е изоставил. Затова да благодарим на Бога!

Това е най-добрият тест за дълбочината на вашата вяра. Можете ли да благодарите на Бога, когато животът смърди? Когато минавате през трудни времена. Не гледайте на това, което сте загубили. Вижте какво е останало, и бъдете благодарни за това!

Можете да бъдете благодарни на Бога само защото е Бог. Той не е обещал, че няма да минаваме през трудни ситуации, но нашата вяра тогава се укрепва.

Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилстващи в нея с благодарение. (Колосяни 2:7)
Божията воля е изобилна благодарност - във всичко да благодарим. Защо? Благодарността почита Бога, тя създава общение, и тя развива вашата вяра.

Помислете си за това:
Каква е обичайната ви реакция при трудни обстоятелства? Как мислите, че Бог иска да отговори?
Какво означава да почитаме Бога?
Как сте виждали Бог да укрепява вярата ви през трудни обстоятелства в живота ви?

http://rickwarren.org/devotional/english/trusting-god-through-gratitude

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 23 ноември 2014 г.

Ние сме победители чрез Исус Христос!

Ние сме победители чрез Исус Христос!


Бог бди над вас, така че Той не се вслушва във вашите страхове. Доверете се на Бога, и не се поддавахте на страховете си. Това е избор.
В 2 Коринтяни 1:10 се казва, че Бог от такива ужасни опасности ни е спасил, и нашата надежда е в Него, че той ще ни спаси отново.

Божието обещание към вярващите е, без значение какво се случва с нас, това работи за наше добро - ако ние Го обичаме и Го следваме. Ако вие сте вярващ, Библията казва, че всичко съдействува за добро за тези, които любят Бога (Римляни 8:28). Не, че всички неща са добри,но че те съдействуват заедно за доброто,и това означава, че ние трябва да престанем да се вслушваме в нашите страхове.
Не съществуват трудност, травма, поражение, или бедствие в живота на вярващия, че Бог да не може в крайна сметка да ни даде добър изход. Така че ние не трябва да се страхуваме за бъдещето.

Страховете водят до неверие и показват, че ние не се доверявате на Бога. Доверете се на Бог във всичко. Заменете страховете си с доверие към Бог.

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Филипяни 4:6-7)

http://rickwarren.org/devotional/english/don't-give-in-to-your-fears2

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 7 октомври 2014 г.

Имайте вяра в Бога - Смит Уигълзуърт (Have Faith in God - Smith Wigglesworth)

Имайте вяра в Бога - Смит Уигълзуърт (Have Faith in God - Smith Wigglesworth)


Това е време, когато ние трябва да се укрепваме във вярата, да растем в познанието за Бог. Бог декларира в Словото Си, че само чрез вяра ще живее човек. Всеки може да се промени чрез вяра, без значение как е бил окован. Знам, че Божието слово е мощно. Една дума от него, може да се промени една нация. Неговото слово е от века и до века. Божието слово е входа, това нетленно семе, чрез което ние сме родени отново и сме влезли в този прекрасно спасение. Човек не живее само с хляб, но ще живее с всяко слово, което излиза от устата на Бога. Това е храната на вярата. "Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово."

Навсякъде хората се опитват да дискредитират Библията и да отнемат от нея всичките чудеса. Един проповедник казва: "Ами, знаете ли, Исус нареди предварително това вързано осле, и мъжете трябваше само да им кажат, което те и направиха." Аз ви казвам: Бог може да организира всичко, без да е близко. Той може да се планира за вас, и когато Той планира за вас, всичко е мир. Всички неща са възможни, ако повярвате.
Друг проповедник каза: "Това беше лесно нещо за Исус, да се хранят хората с пет хляба. Хлябовете, бяха толкова големи в тези дни, че това е просто въпрос да ги нарежете на хиляди парчета. "Но той забрави, че едно малко момче донесе тези пет хляба по целия път в обедната си кошница. Няма нищо невъзможно за Бога. Всичко невъзможно е в нас, когато ние измерваме Бог в ограниченията на нашето неверие.

Ние имаме чудесен Бог, Бог, чиито пътища са неизследими, и чиято благодат и сила са неограничени. Аз бях в Белфаст един ден и видях един от братята на събранието. Той ми каза: "Уигълзуърт, аз съм смутен. В мъка съм през последните пет месеца. Имах една жена в моето служение, която винаги се молеше благословията на небето да слязат долу на нашите срещи. Тя е стара жена, но нейното присъствие винаги беше вдъхновение. Но преди пет месеца тя падна и си счупи бедрото. Докторите я поставиха в гипс, и след пет месеца го махнаха. Но костите не са били в правилно положение и така тя падна и си счупи бедрото отново."

Той ме заведе в къщата й, жената лежеше в легло от дясната страна на стаята. Казах й: "Е, какво е положението?" Тя каза: "Изпратиха ме вкъщи неизлекувана. Лекарите казват, че съм толкова стара, и костите ми няма да зараснат. Няма достатъчно минерални вещества в костите ми и нищо не може да направи, трябва да лежа в леглото през останалата част от живота си. "Казах й: "Можеш ли да повярваш в Бог? "Тя отговори, "Да, откакто чух, че си дошъл до Белфаст моята вяра се съживи. Ако се помолиш, аз ще повярвам. Знам, че няма сила на земята, която може да направи костите на бедрото ми да зараснат, но знам, че няма нищо невъзможно за Бога. "Аз казах: " Вярваш ли, че Той ще го направи сега? "Тя отговори:" Да."

Чудесно е да видите хора, които вярват. Бог знае всичко за този крак и че е бил счупен на две места. Казах на жената: "Когато се моля, нещо ще се случи." Нейният съпруг седеше там; той е бил на стола си в продължение на четири години и не може да ходи стъпка. Той извика: "Аз не вярвам. Аз няма да повярвам. Ти никога няма да ме накараш да повярвам. "Аз казах: "Добре", и положих ръце на жената в името на Господа Исуса. В момента, в който положих ръцете си върху нея, силата на Бог дойде върху нея и тя извика: "Аз съм изцелена." Аз казах: "Аз няма да ви помогна да станете. Бог ще направи всичко това." Тя се изправи и тръгна нагоре и надолу из стаята, като хвалеше Бога.

Съпругът й беше изумен от това, което се случи с жена му и той извика: "И аз искам да ходя, искам да ходя." Аз му казах: "Ти стар грешнико, покай се." Той извика: "Господи, Ти знаеш никога не съм искал това, което казах. Знаеш ли, аз вярвам." Аз не мислех, че той е имал предвид това, което каза. Така или иначе Господ е състрадателен. Ако Той ни вменяваше нашите грехове, където би бил всеки един от нас? Ако ние се обърнем към Него, Бог никога няма да ни отхвърли. Трябва да вярваме, че всички неща са възможни. Аз положих ръце върху него и Божията сила влезе право в тялото му; и тези крака, за първи път от четири години насам, получиха власт да движат тялото му и той тръгна нагоре и надолу и навътре и навън. Той каза: "О, колко чудесни неща, Бог извърши за нас тази вечер!"
"Всичко каквото желаете, когато се молите, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне."
Приближете се към Бог, и Той ще се приближи към вас;
и Той ще ви посрещне на границата на това, което желаете, когато достигнете в тази обикновена вяра.

Един човек дойде при мен на една от моите срещи, който беше видял други хора излекувани и иска да бъде излекуван също. Той обясни, че ръката му е била фиксирана в определена позиция в продължение на много години и не можеше да я движи нормално. "Имаш ли вяра?", Попитах аз. Каза ми, че е имал много вяра. След молитвата беше в състояние да движи ръката си в кръг. Но той не беше доволен и се оплака: "Аз чувствам малко проблем точно тук", сочейки към определено място. "Знаеш ли какъв е проблема с теб?" Той отговори: "Не" Аз казах: "несъвършена вяра." "Всичко каквото желаете, когато се молите, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне."

Вярвахте ли, преди да бъдете спасени? Много хора могат да бъдат спасени, но те искат първо да се почувстват спасени. Никога не е имало човек, който да е спасен преди да повярва. Божият план е винаги този, ако вярвате, ще видите славата Божия.
Вярвам, че Бог иска да ни доведе до определено място на непоколебима вяра и увереност в Него.


Have Faith in God
http://www.smithwigglesworth.com/sermons/eif1.htm

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 11 септември 2014 г.

Ако Ме любите... Йоан 14:15

Ако Ме любите... Йоан 14:15


Как е възможно да опазим тази заповед – да обичаме така, както Той ни обича? Как можем да ходим в подобна любов? Щом това е заповед от Бога, значи не е невъзможно. Невъзможно е само, когато се опитваме да го постигнем със собствени сили. Би било нечестно Господ да ни даде неизпълнима заповед. Вижте добре следните думи на Исус: Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.(Йоан 14:15).

Подготвях се за служба, когато Божият Дух ми посочи тоя стих. Усетих го така: "Джон, ако Ме обичаш, ще го докажеш чрез спазването на Моите заповеди." След като размишлявах върху това няколко минути, Господ ми каза да прочета стиха отново. Прочетох го. Той проговори: “Не разбра какво искам да ти кажа – прочети го отново.” Това продължи, докато не прочетох стиха около десет пъти. Най-после казах: “Господи, прости моето невежество; покажи ми какво искаш да кажеш.” Отговори: “Джон, смисълът на думите Ми не е, че ако спазиш Моите заповеди, ще докажеш, че Ме обичаш. Аз вече знам дали Ме обичаш или не! Това, което казвам, е, че ако човек е истински влюбен в Мен, той ще придобие способност да изпълнява заповедите Ми!” Става дума за взаимоотношение, а не за закон.


Аз тълкувах нещата, сякаш бяха закон. Много хора днес познават Господа по този начин. Те са заменили любовните взаимоотношения с Него със седемте стъпки към изцелението, четирите точки за спасение, петте стиха за преуспяване и кръщение в Святия Дух. Смятат, че по някакъв начин Бог може да бъде ограничен в тяхната кутия с обещания, които да бъдат изваждани и изповядвани според собствената им преценка. После се чудят защо имат толкова много проблеми с греха! Защо Неговите заповеди са толкова трудни за изпълнение? Защото хората не са закоренени в Божията любов!

Нека да дадем пример. Влюбвали ли сте се някога? Когато бяхме сгодени със съпругата ми Лиза, аз бях влюбен до уши. Постоянно мислех за нея. Правех всичко възможно, за да прекараме колкото се може повече време заедно. Ако тя се нуждаеше от нещо, независимо какво правех или колко часа беше, аз скачах в колата и й го доставях. Нямаше нужда да се насилвам да говоря на хората за нея – хвалех я на всеки, който би слушал. Поради силната ми любов към нея, за мен беше удоволствие да правя всичко, което тя пожелаеше. Не правех тези неща, за да докажа, че я обичам; правех ги, защото вече я обичах! Тя беше центърът на моето внимание. Чувствата ми бяха насочени към нея. Вече не се интересувах от никакви стари приятели. Не желаех никое друго момиче. Тя беше зеницата на окото ми.
Но след няколко години насочих вниманието и привързаността си към други неща, като например служението. Вече с усилие правех нещо за нея. Приемах Лиза за даденост и тя не беше чак толкова в мислите ми. Купувах й подаръци по задължение на Коледа, на годишнини и рождени дни – и дори това представляваше известно усилие. Нашият брак беше застрашен. Първата ни любов умираше! Понеже силата на нашата предишна любов вече липсваше, беше трудно дори да се спогаждаме.
Тогава Бог обърна сърцето ми и ми даде да видя какъв егоист съм станал. По милост Той запали отново пламъците на нашата първа любов и изцели брака ни.

В светлината на всичко това можете да разберете защо Исус каза: Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш” (Откровение 2:4-5).
Тук Исус говори на Църквата! Какво иска да каже с “покай се и върши първите си дела”? Преди да изрече всичко това Господ казва: “Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци”. Значи не става въпрос за хора, които бездействат. Защо тогава казва: “Покай се и върши първите си дела?” Отговорът е, че в момента те Му служат по задължение, а не от любов. Господ казва: покай се – промени сърцето си, нека любовта ти към Мен да се възобнови; отхвърли своите идоли и отново Ми служи от любов, а не по навик! Ако сърцето ни е закоренено в дълбока любов към Него, тогава спазването на заповедите Му не е тегота, а удоволствие!

Как да се влюбим в Него и да останем в това състояние? Отговорът е в следните стихове: “И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното… Затова умъртвете природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, злапощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство” (Колосяни 3:1-5). Ще мислиш за това, което търсиш! Ако търсиш успеха, твоите мисли ще бъдат насочени към успех - дори това да е служението! Докато бяхме сгодени, аз постоянно мислех за Лиза – как да прекарам повече време с нея. Исках да съм колкото се може повече в нейното присъствие. Когато търсим Божието присъствие, нашите мисли са насочени към Него.

Много християни ходят на църква, дават десятък, пеят песни на хваление и поклонение, кимат в съгласие с проповедта на служителя и вероятно помагат в служението, но всичко това става по задължение. Но ако някой спомене областта, към която са насочени техните интереси, като предстоящия футболен мач в понеделник например, те се надигат с искрящ поглед и с голямо вълнение започват да коментират кой според тях ще победи и защо. Къде са насочени интересите им? Това, към което са насочени твоите интереси, ще доминира мисленето ти. Аз нямах проблеми да мисля за Лиза винаги, когато работата не изискваше пълното ми внимание. Веднага щом вниманието ми се освободеше от работата, умът ми превключваше към това, от което се интересуваше - Лиза! Когато в началото започнах да гледам “Далас Каубойс”, те ангажираха твърде малка част от вниманието ми. Но колкото повече ги гледах, моят интерес започна да нараства, говорех и мислех за тях, докато те се превърнаха в идол в живота ми. Съответно, колкото повече търсиш Господното присъствие, толкова повече Той ще ти се открива, което ще разпалва още по-голям копнеж по Него; докато това желание те завладее!
Исус говори по въпроса в Йоан 14:21 “Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби, а който Ме люби (човек, който Го търси с цялото си сърце), ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему”. Колкото повече преживяваме Неговото изявено присъствие, толкова повече ще Го желаем.
Много хора се провалят, защото престават да търсят, щом не Го чувстват наблизо. Бог казва в Еремия 29:13 “И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, когато Ме потърсите с цялото си сърце”. Ключът е да Го търсим с цялото си сърце! Ако си загубил нещо много ценно, ти не го търсиш пет минути и после да се откажеш. Ще го търсиш, докато го намериш, независимо колко време е нужно! В Евреи 11:6 пише: Той възнаграждава тия, които Го търсят”. Трябва да търсим, докато не намерим, защото Той ни е обещал, че ако усърдно Го търсим, ще Го намерим.
Може да не е според нашите планове, но ще Го намерим!
Книга: Добър корен – добър плод, Джон Бивиър
http://books.ekipirane.com/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 8 юни 2014 г.

Как бихте оценили законността или незаконността на "удоволствието"?

Как бихте оценили законността или незаконността на "удоволствието"?


Това е определението, което Сузана Уесли дава за "грях" на малкия си син, Джон Уесли:
Как бихте оценили законността или незаконността на "удоволствието"?

Използвайте това правило:
Каквото и да отслабва твоя довод, накърнява нежността на твоята съвест, замъглява погледа ти към Бога, отнема от теб жаждата ти за духовните неща или увеличава властта на твоята плът над ума ти, тогава това нещо за теб е грях.
Чрез този тест можете да откриете греха , без значение как едва доловимо или колко правдоподобно изкушението може да бъде представено на вас.


Всичко, което ти причинява да се отдалечиш от Бог, това е грях. Това определение за грях дава майката на Джон и Чарлз Уесли преди 200 години и затова те са били изпълнени с огъня на Бог.

Когато сте заедно с хора, които ви причиняват да не мислите за Исус, имате два избора, да проповядвайте за греха и Исус или да напуснете.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 24 май 2014 г.

Да доведа християните до Христос – Тод Уайт (To Bring Christians to Christ – Todd White)

Да доведа християните до Христос – Тод Уайт (To Bring Christians to Christ – Todd White)


Исус проповядваше, когато каза: "Аз съм хлябът". Хората казват: Това е Господна вечеря. Но това е повече от Господна вечеря. Готови ли сте да бъдете предизвикани днес? Аз ви обичам с цялото си сърце. Ние трябва да бъдем свободни, не само в неделя, но всеки ден. Понеделник да бъдем свободни, вторник да бъдем свободни... Ние не трябва да позволяваме някой да ни отнеме мира, който Бог ни е дал и Който ни е приел. И няма значение, кой ни отхвърля. Ние никога няма да бъдем отхвърлени, защото Бог е Този, който ни прие.

Исус е тук да ти промени живота и да те направи да бъдеш повече като Него. Защото дните ни са по-леки, когато сме повече като Него. Дните ни са трудни, когато се опитваме да получим нещо, което вече го имаме.
Понякога се ние борим и страдаме, стремим се да постигнем нещо, но не разбираме в сърцето си, че вече чрез Исус го имаме. Понякога живеем в духовна борба и в тази духовна война не съзнаваме, че чрез Исус сме победители. Ние трябва да живеем от небето към земята. Ние не трябва да си позволяваме да живеем от земята към небето. Ние живеем чрез надежда. Ние не живеем към победа, а живеем в победа.

Ние я имаме тази победа. Исус я извоюва! Исус отвори небето и то няма да се затвори никога. Той го отвори чрез правда и ние сме в тази правда чрез Него. Ние трябва да знаем кои сме и да използваме властта, която ни е дадена. Но въпросът е къде сме вторник сутринта, когато нашия шеф се държи не добре с нас. Наранени ли сте? За какво сте наранени? Има разлика да бъдем наранени от хора. Не е правилно да се чувствате наранени от хора. Ние трябва да живеем за другите. Ние не можем да се молим за тях, ако се чувстваме наранени.
Ти нямаш никаква способност да ме нараниш. Аз съм свободен, и това ме прави свободен от теб. Аз съм свободен от себе си, което ме прави свободен от теб. Това е чудесно. Спасението на нашия Господ Исус е истината, която ме прави свободен от себе си. И ако си свободен от себе си, Библията не казва да отречеш дявола, а да вземеш кръста и да Го следваш. Да се отречеш от себе си. Това е проблема. Ние трябва да бъдем свободни от себе си.

Аз никога не позволявам греха срещу мен да произведе грях в мен. Аз съм Божие чадо! Вие сте Божии чада. Никой на земята не може да бъде наречен Отец, освен нашия Отец, който е в небесата. Ние имаме един Отец и нашия Отец е с нас, а не срещу нас. Аз съм Божие чадо и всичко, което има Отец е мое.
Едно нещо е да спасяваме души, а друго е да любим хората. Аз искам хората да отидат на небето, но предпочитам небето да дойде в тях. Ти си новороден, дал си живота на Исус, надяваш се на по-добри дни, където твоите нужди ще бъдат задоволени, но вместо това ти трябва да живееш като Исус и да оставиш Бог да те притежава напълно. Където и да ходиш да бъдеш като Него и хората да видят в теб Неговото присъствие. Неговото присъствие (помазание) ти трябва да носиш.

Много хора се молят за по-добри дни, но Бог никога не се изявява по този начин при тях. Аз чувам християни непрекъснато се оплакват и мърморят. Те са в криза, а не в Христос.

Какъв е мирът, който Христос ни даде? Това е мирът, който ние не можем да проумеем. За да го имате, вие не можете да го разберете, но трябва да предадете себе си на него. Исус казва: „Аз ще ви дам мир, не както света дава. И този мир, който аз ви давам, вие не можете да го разберете." Така че, ние не можем да го разберем, затова трябва да ходим в простотата на евангелието (добрите вести).

Аз искам да видя хората ходещи като победители. Ние седим с Христос в небесните места. Нашите мисли са насочени горе, където седи Христос. Ние вървим с надеждата която е горе, не с безнадежността, която е тук на земята. Ние трябва да разберем това. Това е война. Ние участваме в армия, която е страхотна. Няма значение къде се намираме, на работа, в училище или някъде другаде ние участваме в армия, която е победител.Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 10 май 2014 г.

Най-доброто описание на Евангелието – Дан Молер (The best description of the Gospel - Dan Mohler)

Най-доброто описание на Евангелието – Дан Молер (The best description of the Gospel - Dan Mohler)


Бог знае истината за теб.
Аз израснах с мисленето, че Евангелието (Новия Завет) експонира моите грехове и ме прави, че не съм нищо друго, освен един грешник. Това си мислех през целия си живот в църквата. Както и вие.
Сега открих, че Евангелието разкрива моите качества и показва моята стойност.
Аз съм ценен и се е струвало Исус да умре за мен. Така че Евангелието не експонира моите грехове, а ги премахва от мен. Отхвърля ги от мен и аз се чувствам, като Негов син (Божие чадо).

Аз съм се опитвал да бъда християнин, но сега разбирам, че съм Божие чадо (син).

Аз съм приет (одобрен), не отхвърлен.
Правдата дойде върху мен, благодатта и силата на Бог са върху мен.
Аз стоя в тази истина и не съдя себе си по начина по който го правим.
Аз обичам Бог, защото Той отначало ме обикна. Разбрахте ли?
Когато ставам сутринта, се събуждам като Божие чадо (син) и не се опитвам да живея християнски живот.
Аз имам общение с Бог, Той е моя баща.
Аз съм Божие чадо. Аз се уча да живея като Божие чадо.
Той ме е приел и ме обича.
Насърчава ме да продължавам напред – ти ще се справиш.
Аз съм те избрал, ти ще се справиш.
Аз дадох Своя Син за теб.
Това е Евангелието.
То не експонира греха ми, а го отнема.


Отнема от мен всяка проява на греха и ме облича с царски дрехи. Това е, което ние не виждаме в църквата сега.
В Библията се казва, че ние сме мъртви към греха. Ние не трябва да живеем с чувството, че можем да съгрешим. Способността в нас да съгрешим не ни слага етикет на грешници. Ние сме синове. Благодатта е на нас. Разбирате ли какво ви казвам. Сърцето ви е чисто и затова се чувствате зле, когато съгрешите.
(Бог не ни е отхвърлил, покайваме се и продължаваме напред.)
Ние не трябва да живеем с тези мисли, няма място повече за срам. Ние сме изградени върху основата на истината и ходим в любов.
Ако ние не сме сигурни в нашата стойност в Христос, как ще дадем надежда на другите.
Ние сме вече одобрени, ние сме приети като Божие чада. Ние сме обичани от Бог. Кажете "Да“. Не става вече въпрос за провалите, а за това че сме Негови, обичани и простени. Благодаря Ти Боже за любовта, която изля върху мен, за да разбера кой съм.
В процеса на растежа Бог разкрива тъмнината в някои скрити области в нас и ние я разчупваме и не е вече част от нас. Ние сме приятели на Христос. Не трябва да се оплакваме, че сме се провалили, да се унижаваме и да критикуваме себе си, като казваме, че сме това или онова. Или даже защо сме спасени.

Но ние попадаме в ситуация в която трябва да обичаме Бог повече и повече, защото Той изявява в нас нещата, които не трябва да ни контролират (определят) повече живота ни.
Бог прави така, да видим в сърцето си неща, които не сме виждали преди. Така, че да бъдем на мястото, където трябва да бъдем. И Той е верен и справедлив да ни прости. Така че, ние сме простени и ни очиства от всичко нечисто. Ние изглеждаме добре пред Него, обичани сме.
За Него е удоволствие да принадлежим към Неговото царство.
Това не ме прави перфектен във всичко, но Той ми помага да раста и ме усъвършенства в Христос.
Амин!Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 27 април 2014 г.

Усещания за жажда – неправилно считани като психологични нарушения

Усещания за жажда – неправилно считани като психологични нарушения


Ние сме все още водозависими
Ролята на телесната вода за живота на всички биологични видове, включително и на човека, не се е променила. Днес, когато хората са изложени на стрес или попадат в ситуации, които очакват, че може да станат стресиращи, на физиологично ниво настъпва промяна в процеса на водна регулация.
Подобен процес на режим за използване на водните резерви, при очаквано ограничено постъпване на вода в тялото, става отговорност на една сложна телесна система. Този процес се запазва, докато организмът получи ясни сигнали, че ограниченията в постъпването на вода са преодолени. Мозъкът има абсолютен приоритет пред останалите телесни структури.

Разбирането, че приемането на чай, кафе, алкохол и безалкохолни напитки вместо чиста естествена вода може да задоволи нуждите на организма от вода, е елементарна грешка, особено ако човекът е подложен на ежедневен стрес. Вярно е, че тези напитки съдържат вода, но повечето съдържат и дехидратиращи субстанции като например кофеин. Тези субстанции отнемат от организма освен водата, в която са разтворени, и вода от резервите на тялото. Когато пиете кафе, чай (черен или зелен), от вашето тяло се отделя повече вода от приетата с тези напитки. Друг начин, по който тялото губи вода след приемането на горещи напитки, е изпаряването през порите на кожата, за да се охлади затопленото отвътре тяло.

При настъпила дехидратация в организма става преразпределение на наличната вода. Наличната вода се поставя под контрол и се отпуска на структурите, които в момента имат най-голяма необходимост. Този проблем може лесно да бъде решен по естествен път чрез приемането на повече вода. Често обаче вместо вода в организма се вкарват мощни химични продукти, тъй като не се познава важността на течната съставка на тялото и как да се разпознава дехидратацията, и вместо да се установи обезводняването се поставя някаква диагноза. Какъв е резултатът? Безуспешно се лекуват рецидивиращи "болести".
Това може да доведе до пагубни последици за телесните клетки, включително до увреждане на генетичния им апарат. Хроничната дехидратация може да се отрази и на потомството. Човешкият организъм, който е напълно зависим от водата за изпълнение на жизненоважните си функции.

Трябва да се научим да разпознаваме симптомите на дехидратация и да разберем, че лечението е просто – вода и само вода. Това е изключително важно за опазване на нашето здраве.

Новооткрити усещания за жажда
Изброените по-долу усещания, някои от които наричат "психологични нарушения", са в действителност сигнали за дехидратация. Това отваря врата за дявола и неговите демонични сили, които използват всеки химически дисбаланс в нашето тяло, за да ни атакуват.

1. Чувство за безпричинна умора
Водата е главният източник за образуване на енергия в тялото. Даже храната, която се счита за добър източник на енергия, няма никаква стойност, ако не бъде хидролизирана от водата и заредена с енергия по време на този процес. Нещо повече, енергиен източник за трансмисията на нервните импулси и за директивите за действие, които правят нещата да се случват, е хидро-електроенергията, образуваща се в нервните пътища и връзките им с мускулите и ставите.

2. Лесна раздразнителност и прекомерна избухливост
Това е начин за измъкване чрез прекъсване на консумиращия мозъчна енергия процес. Дайте на раздразнителните хора две чаши вода и ще видите как ще се успокоят и станат любезни.

3. Чувство за напрегнатост
Това е начин, по който фронталните части на мозъка изразяват опасенията си от недостига на вода за изпълнение на функциите им. Не мога да си представя по-красноречив начин, по който мислещият мозък би съобщил на нехайния си собственик за тревогата си от дехидратацията на тялото. Може би, когато тялото е искало вода, то е получило други напитки, неотговарящи на действителните му потребности.

4. Обезсърченост и неадекватност
Най-важни за тялото са резервите му от незаменими аминокиселини. Тези видове аминокиселини се ползват за толкова много различни функции, включително предаването на нервните импулси, че мозъкът оценява техния недостиг като липса и невъзможност да изпълнява функциите си. Изчерпването на някои незаменими аминокиселини в резултат на дехидратация води до чувство за обезсърченост.

5. Депресия
Това е проява на по-сериозна фаза на дехидратацията, когато тялото е използвало част от антиоксидантите си, за да може да се справи с токсичните отпадъци от метаболизма си, неизведени от тялото поради недостатъчната продукция на урина (поради недостиг на вода). Между тях са аминокиселините триптофан и тирозин, които се използват в черния дроб за неутрализиране на токсичните отпадъци. Мозъкът използва триптофана за производството на серотонин, меланин, триптамин и индоламин, които са жизненоважни невротрансмитери, балансиращи и интегриращи функциите на организма. Тяхната недостатъчност води до депресия. Мозъкът използва тирозина за производството на "енергичните" невротрансмитери адреналин, норадреналин и допамин, чиито недостигът прави човека пасивен и тъжен.

Разглеждайки ролята на водата при емоционалните проблеми, ми се иска да цитирам писмото на един читател по повод моята книга „Тялото жадува за вода".
М. С. пише: "Водата промени живота ми." М. С. бил с диагноза "Маниако-депресивна психоза — лека степен" и от-4-5 години се лекувал с литий. Пише, че започнал да приема вода, сол и някои витамини според инструкциите в книгата и след два месеца спрял да взема литий. М. С. се лекувал от девет години без особен успех, но сега казва „наистина придобих сили за живот".
Прочетете статията: Депресия - липса на сол в организма, най обикновена нерафинирана морска или каменна сол.

6. Тежест в главата
Това е белег, че за изпълнение на функциите си мозъкът е разпоредил повишаване на кръвната циркулация. Тежестта в главата може да е предвестник на мигренозно главоболие. То настъпва, ако повишеният прилив на кръв към мозъка не успее да хидратира адекватно мозъчните клетки. Не забравяйте, че при постоянното си функциониране мозъчните клетки също произвеждат токсични отпадъци, които трябва непрекъснато да бъдат обезвреждани. Мозъчните клетки не могат да понесат натрупването на кисели вещества във вътрешността им. Тежестта в главата може да отразява тази фаза от физиологията на мозъка.

7. Нарушения на съня (особено при по-възрастните)
Нощният сън не може да бъде спокоен, ако тялото страда от недостиг на вода. Един осем часов сън ще задълбочи дехидратацията поради загуба на вода при дишането и евентуално изпотяване. Приемането на вода и малко сол възстановява бързо ритъма на съня. Следващото писмо е от един човек, който намира, че моята „Програма за лечение с вода" е повлияла благотворно на много негови проблеми, включително на честото му събуждане. Неговият разказ илюстрира много от сетивните симптоми на дехидратацията, които вече описах.

Писмо:
Името ми е Д. X. Прочетох голяма част от информацията в сайта ви и бях много впечатлен. Досега съм провел триседмично „Лечение с вода" и мога да кажа, че определено се чувствам по-добре.
Кръвното ми налягане е по-ниско, а пулсът - 58. Спя по-добре през нощта и съм по-бодър през деня. По-спокоен съм и по-малко се тревожа. Изобщо всичко досега е положително. Станах Ваш привърженик и ще разпространявам добрата новина. Благодаря Ви още веднъж за това, че помагате безкористно на хората. Д.Х.

8. Гняв и избухване
Това са по-експресивни начини за показване на дехидратацията от тези, които бяха описани в точка 2 "Лесна раздразнителност и прекомерна избухливост".

9. Необосновано нетърпение
За мозъка внимаването по време на урок или курс е задача, свързана с консумирането на енергия. Ако се изчерпи енергийният му резерв, мозъкът трябва да спре изпълнението на тази задача, колкото е възможно по-бързо. Този процес на бързо прекъсване на вниманието се нарича "нетърпение". Не забравяйте, че водата може да произведе хидроелектрическа енергия с такава скорост, че да попълни изразходваното количество. Енергията, получавана от разграждането на храната, трябва да премине много стъпки от молекулярното си преобразуване до складирането й в клетките. Но дори и този процес изисква вода за хидролиза, за да могат компонентите на храната да станат използваеми като източник на енергия.

10. Кратко задържане на вниманието
Това е друг процес, дължащ се на спиране изпълнението на задача за фокусиране на вниманието или за усвояване на информация от страна на мозъка. Колкото по-добре хидратиран е мозъкът, толкова повече енергия за запечатване на информацията в паметта се изработва. Дефицитът на внимание при децата нерядко се дължи на приемане на газирани напитки вместо вода.

11. Недостиг на въздух
При здрави хора без белодробно заболяване и инфекции това е признак на дехидратация. Хората, които искат да правят физически упражнения без да се задъхват, трябва да пият вода преди да се заемат с каквито и да е упражнения.

12. Силно влечение към кафе, газирани и алкохолни напитки
Това също е сигнал, който ви дава мозъкът за необходимостта от оводняване на тялото ви.Силното влечение към тези напитки е условен рефлекс, който асоциира хидратирането с тяхното приемане, но приемането им в действителност засилва дехидратацията. Продължителната дехидратация води до стрес, на който мозъкът отговаря с образуване на хормони на стреса, включително ендорфини — естествени опиати, помагащи на организма да преодолее кризата. Една от причините хората да продължават да употребяват тези напитки е пристрастяването към нивото на собствените им ендорфини. Това е причината за пристрастяването към кофеина и алкохола и за симптомите на абстиненция. Следващият стадий от това пристрастяване е използването на лекарства, повишаващи секретирането на ендорфини. Затова предотвратяването на зависимостите трябва да започне още в детската възраст с изключване на напитките, съдържащи кофеин.

Предупреждение:
Кофеинът и алкохолът принуждават бъбреците да изхвърлят част от водните резерви на тялото!
Претоварването с храна води до сгъстяване на кръвта, преминаваща през белите дробове, където тя губи още вода чрез изпаряване!

Как да пием вода?


На един килограм телесно тегло се падат 30 мл вода. Например при тегло 70 кг се приема малко повече от 2 литра вода дневно (2.1 л.). На 2 литра вода се прибавя от една щипка до половин чаена лъжичка сол (2.5 - 3.0 гр) в зависимост от нуждите. Вода трябва да се пие задължително половин час преди ядене и 2-2.5 часа след ядене. Сутрин след ставане от сън трябва да изпиете 2 чаши вода, за да компенсирате загубите на вода по време на сън от дишането и изпотяването.
Примерен дневен режим за пиене на вода със сол:
- 7.00 ч - вода;
- 7.30 ч - 8.00 ч. закуска;
- 10.30 ч - вода;
- 12.00 ч - вода;
- 12.30 ч - 13.00 ч - обяд;
- 15.30 ч - вода;
- 18.00 ч - вода;
- 18.30 ч - 19.00 ч. вечеря;
- 21.30 ч - вода.
Използвайте само нерафинирана морска или каменна сол. 


Източници:
Извадки от книгата на д-р Ф. Батманжелидж: Ти не си болен, а просто жаден. Водата е необходимост номер 1 за здравето на човека!


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 20 април 2014 г.

Ние вярваме - We believe - NewsBoys

Ние вярваме - We believe - NewsBoys

В това време на отчаяние
Когато всичко, което знаем е съмнение и страх
Има само една Основа (Исус)
Ние вярваме, ние вярваме,
В това отчаяно поколение
Когато всичко е тъмно, Ти (Бог) ни помагаш да видим
Има само едно Спасение
Ние вярваме, ние вярваме.

Ние вярваме в Бог Отец
Ние вярваме в Исус Христос
Ние вярваме в Святия Дух
И Той ни е дал нов живот
Ние вярваме в разпятието
Ние вярваме, че Той победи смъртта
Ние вярваме във възкресението
И Той ще се върне отново, ние вярваме.


Нека нашата вяра да бъде повече от химните
По-голяма от песните, които пеем
И в нашата слабост и изкушения
Ние вярваме, ние вярваме!

Ние вярваме в Бог Отец!
Ние вярваме в Исус Христос!
Ние вярваме в Святия Дух!
И Той ни е дал нов живот!
Ние вярваме в разпятието!
Ние вярваме, че Той победи смъртта!
Ние вярваме във възкресението
И Той ще се върне отново!

Нека да се намерят изгубените и мъртвите да бъдат възкресени!
Тук и сега, нека любовта владее!
Нека църквата да живее в любовта на нашия Бог
Ние вярваме, ние вярваме!
И портите на ада няма да надделеят!
Силата на Бог, разкъса завесата!
Сега ние знаем, любовта Ти (Боже) никога няма да се провали!
Ние вярваме, ние вярваме!

Ние вярваме в Бог Отец
Ние вярваме в Исус Христос
Ние вярваме в Святия Дух
И Той ни е дал нов живот!
Ние вярваме в разпятието!
Ние вярваме, че Той победи смъртта!
Ние вярваме във възкресението!
И Той ще се върне,
Той ще се върне отново!
Той ще се върне отново!
Ние вярваме!
Ние вярваме.
Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 16 февруари 2014 г.

В следващият момент аз бях в небесата... - Пост и молитва, Стивън Брукс

В следващият момент аз бях в небесата... - Пост и молитва, Стивън Брукс

В следващият момент аз бях в небесата, когато Господ Исус Христос се появи и пристъпи към мен. Той каза: „Тези, които Аз призовавам да оперират в Моя Дух сила на съживление са тези, които трябва напълно да Ми се доверят. Аз не избирам, както човек избира, но Аз избирам съдове, които света отхвърля като глупави и безполезни (безстойностни). Често тези съдове имат наследени слабости, които Аз знам и нарочно ги избирам, поради техните човешки слабости. За да преодолеят това, те трябва постоянно да уповават на Моята сила и благодат. Колкото е по-голямо помазанието и по-голяма славата, толкова те повече трябва да уповават на Мен. Аз ще изпълня всеки съд със силата на Духа, ако те смирено Ме търсят с цялото си сърце.“

Господ Исус ме погледна и се усмихна: „Ти знаеш необходимите стъпки, за да влезеш в помазанието на последните дни, за което Аз имам желание за теб. Идващото изливане на Моя Дух ще превъзхожда многократно всички предишни съживления.

„Да, Господи,“ Аз отговорих, „само понякога е много трудно. Само чрез Твоята благодат мога да вървя в Твоя път; изглежда че това изисква всичко, което е в мен да стои фокусирано и да не се разсейвам.“

„Жертвата действително е голяма“ Господ отговори, „но добре, крайният резултат си заслужава.“ Видях проблясък в Неговите очи, когато каза това.“ После Той взе нещо, което изглеждаше на малка книга и я държеше в ръката Си пред мен. Аз знаех, че книгата съдържаше „необходимите стъпки“, които Исус изискваше от някой да оперира в очакваното в последните дни изливане на Неговата слава. Книгата изглеждаше да бъде 70 страници и с размер на ръката ми. Той тогава вложи книгата в сърцето ми. Неговата ръка и книга влязоха директно в сърцето ми. Главите на книгата бяха къси статии, които веднага се откриха на моя дух. Аз видях озаглавени глави, като „Апостолска дързост“, „Експлозивна сила чрез молитва и пост“, „Израел, юдеите и ти“, „Бъди свят, както Твоя Отец в небесата е свят“ заедно със съответните текстове. Всяка статия беше кратка, няколко страници и точно по темата, нищо сложно или трудно за разбиране. Имаше и други глави в книгата, всяка от тях говореше за ключовете да вървим в Духа и да разберем как да пожънем голяма жетва на души и животи за спасение.

После Господ Исус Христос отстъпи и ми каза: „Аз те призовах да работиш за съживление. Ти ще оперираш в силата на Духа Ми и ще изявяваш Моята слава с знамения и чудеса. Стой смирен, престоявай в молитва, и ти ще доведеш много в Моето царство. Върви сега, сине Мой, и бързай за работата за която те призовах да свършиш!“
Тези думи ми дадоха огромна радост в сърцето ми заедно с Божествено изпълване със сила.


Превод от книгата: Пост и молитва, Глава 3 – Стивън Брукс ( Fasting & Prayer, Chapter 3 Revelation knowledge Released Through Prayer and Fast – Steven Brooks)

Това не е нещо необичайно в тези последни дни, което Стивън Брукс получава като видение. Това може да се случи на всеки, който е смирен пред Бог и престоява в молитва и внимава в словото. Жертвата е на хвала. Отделяне от страстите на света в който живеем, като четене на светски вестници и хроники, гледане на светски филми и безсмислени предавания по телевизията, пилеене на време в разговори не за Бог.
Бог много често ни обръща внимание, като ни вика по име. Ние чуваме името си и се обръщаме, но не забелязваме някой да ни вика. Това е Бог, Той иска да ни научи да чуваме гласа Му и да го следваме.

Бог ми говори през нощта на 14 февруари, 2014 год. И аз се събудих с думите в мислите си: „Князете на тъмнината са вързани! Регионални духове!“ Това означава, че пътят за спасение в този град (Монреал) е освободен.
Ние се молим от миналата година Бог да излее Духа Си на съживление в този град според пророк Йоил и Деяния на апостолите.
"И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища; Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват. (Деяния 2:17,18)
Днес 2 дни по-късно Бог отново говори в съня ми, малко преди да се събудя: Искайте и ще ви се даде! (Матей 7:7)
Сега е време да искаме! Искаме Бог да ни даде Монреал!
Искайте града в който живеете, Бог да ви го даде!
Търсете мира на града гдето ви направих да бъдете закарани..., и молете се за него на Господ; понеже в неговия мир ще имате и вие мир. (Еремия 29:7)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 8 февруари 2014 г.

Слава – Изживяване на атмосферата в небето от Рут Уард Хефлин (Glory - Experiencing the Atmosphere of Heaven by Ruth Ward Heflin)

Слава – Изживяване на атмосферата в небето от Рут Уард Хефлин (Glory - Experiencing the Atmosphere of Heaven by Ruth Ward Heflin)През нощта на 20 юни 1971, аз видях живите същества (около престола на Бог), и в рамките на няколко секунди, животът ми е преобърна с главата надолу. Знаех, че ще живея в Ерусалим и това ще бъде част от Божия план за града и хората му. През годините съм виждала различни страни (аспекти) на живите същества отново и отново. Те са онези, които подкрепят престола на Бога.
Живите същества са пример за мен за престола на Бога, СЛАВАТА около престола и движението на престола в Негова власт по цялата земя. Както другите небесни същества са над отделните нации или области на земята, аз лично вярвам, че живите същества са небесни същества, които бдят над Израел в изпълнение на Божиите цели.


Въведение
Аз съм родена в славата една неделя след вечерната служба. Родителите ми бяха петдесятни пионери. По времето, когато бях родена, те са живели в училищните стаи на църквата, която са основали в Ричмънд, Вирджиния. Аз съм родена в тези стаи в
слава на Бога, която се проявяваше в тяхното служение. Когато бях малко момиче, аз ходих директно от училище до църквата в сряда следобед. Вярващите на църквата се събираха за молитва от един до четири часа следобед. Присъствах на повечето от тези молитвени събрания.

Първите два часа те представяха техните молби и ходатайства пред Бога. През последният час те просто се наслаждаваха на Неговото присъствие. Това бяха най-добрите времена. Всеки петиция, която те биха могли да си помислят беше представена пред Бог. В този момент Святия Дух се изливаше като река.
Звуци на слава, идващи в духа ми през тези години, ме поддържаха в моето служение по целия свят. Аз съм била на хиляди срещи и съм чула хиляди проповеди, но най-голямо влияние в живота ми оказаха тези славни звуци, които излизаха през последните часове на тези молитвени събрания, където Божиите хора докосваха вечното царство. Както въздухът е в атмосферата на земята, така славата Господна е атмосферата на Небето. Тя ни издига над земното, в самото присъствие на Бог.

По-късно, когато се преместих в Ерусалим, да живея и да се покланям на хълма Сион, Господ започна да ми показва прогресията от ХВАЛЕНИЕ към ПОКЛОНЕНИЕ и после към СЛАВА и връзката между трите. Аз се озовах в споделянето на тези прости истини с Божиите хора от цял свят.

Хвала ... докато духът на поклонение дойде.
Поклонение ... докато славата дойде.
Тогава .... застанете в славата.


Ако можете уловете тези най-основните принципи на хваление, поклонение и слава - толкова просто, че ние често ги пропускаме - можете да има нещо друго, което искате в Бога.
Няма значение, ако сте сам и нямате с кого да се съгласите в молитва. Няма значение на какъв етап сте във вашето духовно развитие.

Движете се Божията слава, и всичко става възможно!

Книга: Слава – Изживяване на атмосферата в небето от Рут Уард Хефлин (Glory - Experiencing the Atmosphere of Heaven by Ruth Ward Heflin)
Връзка: http://cpt.calvarycampground.org/wp-content/uploads/glorybooks/Glory.pdf

Това е поколението на ония, които Го търсят. Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков. (Псалм 24:6)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 30 януари 2014 г.

Християнски начин на живот (топъл или студен) Тод Уайт - Lifestyle Christianity (HOT or COLD) Todd White

Християнски начин на живот (топъл или студен) Тод Уайт - Lifestyle Christianity (HOT or COLD) Todd White

Исус каза: Аз желая да беше поне топъл или студен, но понеже твоята любов е хладка, Аз ще те повърна от устата Си.
Хората, които ви знаят, че сте християнин, нека да ви питам? Виждат ли във вас? Виждат ли във вас?
Ти вървиш според евангелието (словото), виждат ли те Христос във вас? Това, което Бог иска да направиш е, да се откажеш от всичко за което не си създаден от самото начало. Ти не си създаден за себе си, ти си създаден за Него. Това, което Бог иска е, да се откажеш. Няма значение дали си бил теолог или колко време си бил в библейски институт или какво да е нещо друго, събуди се, няма значение твоето минало.

Събуди се!
Бог каза: да търсим първо Божието царство. Възкръсни и осияй тяло Христово, защото дойде времето! Какво достойно време на призоваване! Аз ви призовавам точно сега, да вървите в простотата на Христос.
Аз ви призовавам да установите вашия ум, вашите мисли на това, което е горе (Христос), не на земните неща.
Аз ви призовавам да разберете кои сте. Вие сте Божи мъже и Божи жени. И ако вие стъпите на правилното място, вие ще разрушите ада за да имате живот.

Аз съм отегчен да наблюдавам хора, които си мислят сякаш дяволът ще се качи на небесата. Той е гневен, отхвърлен, той е лъжец. Той дойде за да открадне, убие, и да разруши. Всичко, което знае е, колкото се може да мами Христовото тяло, за да не може да види то, какво всъщност е. И иска още някой да мисли като него.

Аз не мога да си помисля да живея една секунда по-малко от това, за което Бог ме е създал! Евангелието (Словото) не трябва да се знае само заради доктрините. Трябва да се знае заради ревността и горящото желание да се сподели на хората около нас да го чуят.
Трябва да ви виждат, като хора без лицемерие, като хора без компромиси. Като хора, които сте всеотдайни и предадени напълно на Бог.

Бог иска да бъдете напълно различни хора, раса от хора, които света никога не е виждал.
Той (Бог) иска да горите, да бъдете светлина, която свети в тъмнината, чудесна красива светлина.


Да бъде някой хладък (християнин) е провал за света, защото той има вид на благочестие, а отрича силата му.
Извинения не са валидни, защото ние ще застанем един ден пред Бог и те няма да имат никаква стойност.

Топъл
Студен
Избери!
Забрави миналото си!

Стани ревностен!

Поколение на вярващи
Изпълнени с огън


Исус е чудесен! Той плати цената да имаме изобилен живот. Той плати цената, не само да отидем на небето, но небето да дойде чрез нас, за да щурмуваме ада за да имаме живот.

Топъл или студен!
Избери!


Не бъди хладък. Гори от ревност! Гори за тези неща. Не се връщай назад, обърни се към Исус. Не се срамувай да казваш името на Исус.

Християнски начин на живот!Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 18 януари 2014 г.

Откровение на знание освободено чрез молитва и пост – Стивън Брукс (Steven Brooks)

Откровение на знание освободено чрез молитва и пост – Стивън Брукс (Steven Brooks)


Преди време посетих служител в Калифорнийска църква. Бях уведомен, че ще бъда настанен в много приятен хотел. Когато пристигнахме в хотела бяхме шокирани да видим стар, с някои счупени стъкла на прозорци хотел и обикалящи около него съмнителни лица. Помислих си, че сме в някоя страна от третия свят, а не в Америка.
Бяхме много уморени с Кели (съпругата ми) и не споменахме на пастора нашето разочарование. Ние си легнахме да спим със сърца, които избраха да не се огорчават. Тази нощ в този изоставен хотел Господ Исус Христос ме посети. От известно време не спях. Събудих се в леглото и гледах пред мен. Часовникът показваше 4:30 сутринта. Забелязах, че съпругата ми и дъщеря ми звучно спят, когато Христос ми се яви, докосвайки ме с Ръката си и ме покани да отида с Него. Той ме издигна и вървеше с мен, когато стъпихме на голяма книга, която беше голяма колкото къща.

Това беше книгата на Яков (Посланието на Яков). Повечето от тези чудни небесни откровение ми се случват в моменти на най-голямо смирение. Колкото сме в изпитанията, през които ние преминаваме, толкова са по-големи откровенията и познанията ни за Него.
Аз бих предпочел да спя в един изоставен хотел и да имам откровение от Исус Христос отколкото да стоя в един пет звезден хотел без Неговото присъствие.

"Молитвата е докосване до нещо невиждано; постът е освобождаване от всичко видимо и временно. Постът помага да изразим, да потвърдим, че сме готови да жертваме всичко, даже самите себе си, за да се доближим до Божието Царство. - Андрю Мъри (Andrew Murry)

Когато влязох в книгата на Яков, аз не само получих голямо откровение, но изпитах също всичко. Чух и почувствах, че Святия Дух ме развеждаше в посланието на Яков по времето, когато беше написано. Господ отдели време да ми сподели за много силното изявление на Яков до някои членове на църквата. Той каза:

Прелюбодейци! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. (Яков 4:4)

"Ако ти кажеш, ще постя Боже, ако ми позволиш, ти никога няма да постиш. Ти си студен и безразличен. – Дуайт Муди (Dwight L. Moody)

Има много в църквата днес, които се преструват, че следват Христос. Техните устни изповядват Христос, но техните дела ги изобличават, като с измамни сърца. Това са християни, които се опитват да бъдат добри, за да не отидат в ада, но те продължават да обичат света и не се отказват да предадат страстите си, които стоят на първо място в сърцата им. Яков нарича тези християни "прелюбодейци“.
Повечето от проповедите в църквите са мотивиращи и насърчителни, но ние трябва да проповядваме цялото Слово на Бог.
Защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля. (Деяния 20:27)

Павел не проповядваше само едно поучение, но той споделяше изцяло Божията воля. Днес повечето църкви са предимно центрирани на позитивни, мотивиращи послания, за да направят хората да се чувстват добре. И това е очевидно причината за липсата на благословение в техния живот.

В Стария завет, когато народа на Израел ходеше съгласно закона и постановленията, те бяха благословени. Но когато вършеше духовно прелюбодейство и техните сърца се обръщаха към други богове, те страдаха от последствията на греха и техния благословен живот западаше. Това е, което Яков иска да каже за разочарованието на християните, чийто молитви не са отговорени и защо нещо не е наред с техния живот. Това е защото техните приоритети и измамни сърца са пълни със страсти от този свят. Когато Бог ме въведе в стих пети, моето сърце почувства Божието сърце.

Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завист ревнува за духа, който е вселил да живее в нас? (Яков 4:5)

През това време, че Бог ми даде да почувствам постоянното предателство и отхвърляне, което Му се случва всеки ден, когато хората Го мамят чрез флиртуване със света и се съблазняват от корумпираната пропаднала световна система, която отхвърля Бог и всичко което Той представя.

Това ми напомни за юдовия цар Аса, който беше предан на Бог и видя чудесата Му.
...Етиопянинът Зара излезе против тях с една войска от един милион мъже... Тогава Аса извика към Господа своя Бог и рече: Господи, безразлично е за Тебе да помагаш на мощния или на оня, който няма никаква сила; помогни нам, Господи Боже наш, защото на Тебе уповаваме, и в Твоето име идем против това множество. Господи, Ти си нашият Бог; да не надделее човек против Тебе. (2 Летописи 14:9,11)

Отговорът на молитвата беше страхотен. Етиопците бяха разгромени! Бог започна да работи мощно чрез цар Аса. Но тогава дойде предателството. По-късно когато беше заплашен от много по-малка армия от северното царство на Израел, Аса не се посъветва с Бог, а нае армия от Сирия да се бие за него. Това наскърби много Божието сърце. Бог изпрати пророк до цар Аса, казвайки:

Етиопяните и ливийците не бяха ли огромно множество, с твърде много колесници и конници? Но пак, понеже ти упова на Господа, Той ги предаде в ръката ти. Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него. (2 Летописи 16:7-9)

Ние трябва да имаме лоялни (предани) сърца. Святият Дух, който живее в нас е много ревнив за нашия завет с Господа. След като почувствах Божието сърце и болката от предателството през която Бог понякога преминава, аз достигнах до точката където моето сърце щеше да избухне. Вълни на гняв и дълбока болка от отхвърлянето проникнаха в моето сърце на моменти, поради множеството вярващи, които всекидневно лъжат Бог. В момента в който, почувствах че не мога да поема повече от товара Бог ме отведе от книгата на Яков. Аз съм чел посланието на Яков много пъти, но никога съм нямал идея колко въздържан и ревностен е Бог към нас. Аз не желая никога да Го провокирам. Харесвам този превод:

Вие мамите Бог. Ако всички вие искате своя собствен път, флиртуването със света е начин да го получите, но вие ще станете врагове на Бог и Неговия път. Не си мислете, че Бог не Го е грижа. Притчата казва: Той е огнено ревнив“. И това, което ни дава чрез любовта Си е много повече от всичко друго, което можем да получим. (Message Bible, Яков 4:5)

Постът е добър начин да прекъснем любовната афера със света и да си обърнем очите към Бог.

Приближавайте се при Бога, и ще се приближава и Той при вас. (Яков 4:5)

В това видение в хотела, след като излязох от книгата (посланието) на Яков Бог лично ми говори за моето служение. Той ме насърчи да бъда твърд в проповядването на Неговото слово и в моленето за болни.

Когато ходим със сърца напълно доближени до Бог, ние често имаме опитности, които ни пренасят далеч над нашите умствени способности в едно изключително учение на Святия Дух, отварящ нашите духовни очи.

Пост и молитва, Глава 7 – Стивън Брукс ( Fasting & Prayer, Chapter 7 Revelation knowledge Released Through Prayer and Fast – Steven Brooks)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...