Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 16 октомври 2011 г.

Божията мъдрост за всеки ден 11 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 11 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...

Веселото сърце е лекарство от Бог!


Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Притчи 17:22

Този стих в Притчи 17:22 ни разкрива, че нашето поведение се отразява на физическото състояние на тялото ни. Ако човек поддържа радостен дух, то е като доза лекарство, която носи изцеление на тялото. Да бъдеш щастлив и с положителна настройка действително може да помогне на хората със сърдечни заболявания и да избегне сърдечни пристъпи и други здравословни проблеми, казва неотдавнашно проучване на Вашингтонския университет. Лекарите са открили още, че един сърдечен смях предизвиква малък, но краткотраен спад на кръвното налягане. Някои лекари дори препоръчват на пациенти с депресия и други сериозни заболявания да добавят смях в списъка си на лекарства. Те препоръчват на своите пациенти да гледат забавни филми, защото смеха освобождава ендорфини в мозъка. Ендорфините оказват обезболяващо и успокояващо действие на организма. Учените само потвърждават това, което Библията препоръчва като истина за изцеление.

Хората, които са с негативни и песимистични мисли се поддават много по-лесно на болести, отколкото тези, които имат положителна нагласа.
Нашите кости съдържат костен мозък, която е от жизнено значение за здравословното състояние на тялото ни, който се състои главно от кръвни клетки, във всички етапи на развитие, които се освобождават непрекъснато в кръвния ни поток. Червените кръвни телца съдържат железни съединения (хемоглобин), което ни дава сили и енергия, а белите кръвни клетки (левкоцити) защитават организма от инфекции. Тромбоцитите са от съществено значение за формирането кръвен съсирек, когато е необходимо.

Нашето душевно състояние се отразява на съдържанието на кръвния ни поток, а от там и на състоянието на нашите кости. Негативизмът и песимизмът, които ограбват нашата радост, водят до изсушаване на костите ни, което се отразява на нашето физическото състояние.

С лъжи и измами дяволът се стреми да ни отнеме радостта и мира, които Бог ни дава. Човекът е дух, душа и тяло, но духът е, който ни оживява и дава живот. Той трябва да бъде водещ, защото той ни свързва с Бог. Исус ни казва в Йоан 3 глава: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Да се родим отново означава да повярваме в Единородния Син на Бог, който Той изпрати тук на земята. Това е новорождение, да се родим от Божия Дух. Това е една промяна в нашето сърце, която води и до изцеление. Това не означава, че ще сложим край на всичките си проблеми тук на земята, защото ние живеем в един грешен свят, но Той ни обещава, че ще бъде с нас винаги. Исус ни казва: Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. (Йоан 14:1)
И отново в Матей 11:28 Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. 29 Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. 30 Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.

Когато душата ни е измъчена, когато се чувстваме натоварени и обременени и не можем да си носим товара си, трябва да знаем, че имаме един там горе на небето, който чува нашите молитви и ходатайства за нас (Исус).

Молитва: Скъпи Боже, аз вярвам всичко това, което казваш в словото си и съм уверен, че ти ще чуеш молитвата ми, затова заставам пред Теб. Ти знаеш какво имам в сърцето си и товара, който нося. Моля те, обнови сърцето ми с Твоя оживотворяваш Дух. Аз ти давам моя товар, който не мога повече да нося и ми тежи (казвате всичко, което ви тежи) и искам ти да ми дадеш твоя, който е лек (Твоя мир). Искам да изпълниш сърцето ми с Твоята любов, радост и мир не само за мен, но и от мен да тече към другите. Искам Твоето лекарство всеки ден. Благодаря Ти. В името на Исус се моля, Амин!

Други статии - Божията мъдрост за всеки ден - Притчите на Соломон
http://bible.com/index.php
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

петък, 14 октомври 2011 г.

Жива жертва

Жива жертва


В предишните глави на Римляни сме изправени пред едно величествено богословие. Приложението му започва с телата ни; ние трябва да представим телата си на Бога като жива жертва. Често си мислим: „Тялото не е толкова важно; душата е тази, която е важна. Но нека да използваме една практична аналогия: Ако поискам чаша вода, аз получавам и съда и съдържанието. Не мога да получа водата без чашата. Това е, което Бог казва. Той иска съда, тялото и неговото съдържание, душата. Не можем да дадем съдържанието без съда.

Какво означава телата ни да бъдат „жива жертва“? В Стария Завет жертвените животни са били убивани и след това слагани на олтара. Бог казва: „Аз искам твоето тяло точно така цялостно както старозаветните жертви, но с една разлика. Не искам тялото ти мъртво, а живо. Когато имам тялото ти, Аз имам теб.“ В Матей 23 глава Исус говори на фарисеите и им обяснява кои неща са наистина важни в службата им на Бога. Те му отговориха, че жертвата е по-важна от олтара. Исус възкликна: „Вие слепци, кое е по-важно – жертвата или олтарът, който я освещава?“ (Матей 23:19). Олтарът освещава жертвата, която се намира върху него. Приношението е свято когато се постави на Божия олтар. По същия начин е и с телата ни. Когато положим телата си на Божия олтар, те стават святи и отделени за Бога. Това е едно действие, което всеки един от нас трябва да направи.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за Твоето снабдяване за моето тяло. Аз представям себе си на Бога като жива жертва и прогласявам, че моето тяло е за Господа и Господ е за тялото. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...