Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 3 февруари 2010 г.

Какво значи разкаяно сърце?

Какво значи разкаяно сърце?


Какво значи да имаме разкаяно сърце? Това значи, да имаме сърце като Давид. Бог познаваше сърцето му и затова го помаза за цар на Израел. Безгрешен ли беше Давид? Разбира се, не. Давид съгреши, но осъзна греха си. Това е важното, да видим греха си. И Давид се разкая и застана пред Бог с искрено сърце. Бог приема разкаяно сърце и не го отхвърля.
Жертви на Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш. (Псалми 51:17)
Бог е милостив към всеки, който застане пред Него каже: Прости ми Боже.

Омръзнало ми е от въпроси на педесятници с доктрини (не ме разбирайте неправилно, аз обичам Педесятница, Деяния 2), които задават на новоповярвали или на християни от други деноминации. Като например, „Ти брате кръстен ли си в Духа?”. Сякаш, като не е кръстен е втора категория християнин и в небето ще прислужва на тези, които са кръстени. Други въпроси, като започна да съветвам някой „Ти брате от колко години си християнин? или Ти брате, на колко си години?”. Ще ви кажа, сърцето е важно, не откога си повярвал, не е важно на колко години си, а сърцето, сърцето и пак сърцето.


Аз имам сега въпрос: „Ти брате, кога последно каза, Господи прости ми? Или събуждал ли те е Бог през нощта и да скочиш от леглото и да паднеш на колене и да молиш за прошка. Няма значение за минало събитие или сегашно. С Бог няма шега, че Исус е умрял на кръста за на,с не ни предпазва от Божието изобличение (не обвинение).
Прочетете това в Изход 4:24 А по пътя, в гостилницата, Господ посрещна Моисея и искаше да го убие. Тогава Сепфора взе кремък та обряза краекожието на сина си, допря го до нозете му, и рече: Наистина ти ми си кървав младоженец. След това Господ се оттегли от него.
Ако искаме да служим на Бог и Той да ни използва, трябва да се подчиняваме за всичко.
Мен доктрини за кръщение не ме интересуват. Ако имаш брате доктрини, казвам ти излез на улицата и ги доказвай и след това ще си говорим. С доктрините да се занимават теолозите. Като отворя една такава книга с доктрини, гледам по бързо да я затворя. Не пренасяйте битката вътре в църквата и между самите християни, битката е отвънка. На улицата, в работата и другаде. Църквата е място където да се подготвим и да излезем навън.
Какво казва Йоан Кръстител в Евангелето на Йоана 3:9 А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй, всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огън се хвърля.
Не забравяйте и притчата, която казва Исус в Лука 13:6 Каза и тая притча: Някой си имаше в лозето си посадена смоковница; и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: Ето три години как дохождам да търся плод на тая смоковница, но не намирам; отсечи я; защо да запразня земята? А той в отговор му рече: Господарю, остави я и това лято, докле разкопая около нея и насипя тор; и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш.

Страшно е нали. Брадва...

Брате (тук нямам предвид, някой си брат) колко време в молитва се молиш за собствените си проблеми и за проблемите на другите или дяволът те държи в окови и не можеш да излезеш от собствените си проблеми. Трябва да излезем от тази конфортна зона, която сме си създали около нас и да видим проблемите на другите, проблемите на най обикновенните хора, вярващи или невярващи (да им кажем, искам да се помоля за теб, кажи ми за какво, какво ти тежи на сърцето?), проблемите на града, проблемите на България.

Лятото, кагато си бях в родния град Сливен ходих до един приятел и той слезе долу пред блока. Решихме да седнем в градинката и да си поприказваме. Но аз се разприказвах с възрастните жени там, и попаднах на една върла атеистка. Но както и да е, няма сърце за покаяние, отиваме при друга пейка, но ни предупредиха, че жената не е добре с „мозъка” нямало смисъл да и говорим. Отидохме при нея, тя в началото се страхуваше, че ще и вземем храната, някой и беше дал сандвич. Бедна, измъчена, слаба и болна жена, беше излязла да вземе малко чист въздух. Питах я, вярва ли в Исус, Тя ми казва, „не знам”. Искаш ли да се покаеш, „не знам”. Казах и, сега повтаряй след мен. Тази жена, която не беше добре „с мозъка” повтори цялата молитвата за покаяние дума по дума. Така Бог си прибира своите, нищо че не са добре „с мозъка”. Такива хора съм сигурен, че ще влязат в Божието царство.

Трябва да следваме Божието водителство, а не да бием въздуха с разни сухи доктрини. Ап. Павел казва: И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно; така удрям, не като че бия въздуха; (1 Кор. 9:26).
Бог праща непрекъснато хора при нас. Просто трябва да сме в Духа, да виждаме това. Кафенето е също място, ако сме седнали да пиеме кафе с някой познат да се помолим. С някой трябва да си нежен, мил и внимателен, а с друг, който отхвърля малко трябва да го поуплашим за да се покае. Сигурен съм, че ще запомни това, което му казваме и ще си мисли за това от време на време. Бог ми е водил хора при мен, които не съм ги виждал много години готови за покаяние. След разговор половин или един час вече са се покаяли.

През моето служение на Бога съм правил много грешки, но съм се покайвай и съм продължавал напред. Чрез грешките Бог ме е учил и продължава да ме учи. Падал съм и Бог ме е вдигал и му благодаря. Дяволът ме е лъгал, Бог ми е отварял очите да видя измамите му. Благодаря му.
Това, че не ме приемат навсякъде не мой проблем. Една сестра ми казваше, ти брат така не трябва да говориш за Бога. Недей да ги водиш направо в молитва за покаяние. Тя/Той, нека да кажат молитвата щом искат, като ги питам, поне ще я запомнят и един ден ще застанат на колене пред Господа и ще я кажат. Много хора не зная дали ще ги видя повече. Аз искам да знам, че съм им говорил. Гледам да не изпусна някой, защото много съм изпуснал и ги няма вече, заминаха си. Някои съм ги чакал чак на смъртното легло да приемат. Така стана с вуйчо ми. Говорих му много години, не се покая. Получи мозъчен инсулт и като говори не му се разбираше. Питах вуйна ми мога ли да му говоря за Бога. Тя ми разреши. И какво стана мислите? Повтори цялата молитва много разбираемо. Замина при Бога. Това е. Бог си прибира избраните. Нали сме ловци на човеци. Дали ме приемат, дали не, няма значение за мен, Бог ще ми даде нови приятели. Той даже ми ги води. Благодаря му. Не трябва да се страхуваме, че когато говорим за Исус на приятелите си ще ги загубим. Ще ви кажа, така е трябвало да стане. Бог ще ни свържи с други.

Християните с доктрини собствени или заучени, надъхани с разни човешки учения уж по Библията разколебават много християни и съсипват църквите. Мен никой не ме учил, нито съм карал курсове как да благоветсвам. Не ги отричам тези неща, за някои може да са полезни. Но истинското училище е навън, на улицата (може сега и на интернет да блогирате и да участвате във форуми и да благоветсвате). Оставете да ви води Святият Дух. Словото казва, нямате нужда, кой да ви учи. Святият Дух ще ви дава, ще ви съветва, упътва. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина (Йоан 16:13).
И отново в Йоан, А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. (Йоан 14:26).

И така разкаяното сърце е това, което Бог люби и не отхвърля. Да застанем пред Него с разкаяно сърце. Но внимавайте, какво Му обещавате. Когато сме в голяма нужда, всичко можем да Му обещаем, но знайте след това идва изпитанието. [И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; (Лука 22:31). Трябва да удържим това, което сме обещали на всяка цена. Бъдете твърди!

Завършвам с Откровението на Йоана.
И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе [скоро] и ще дигна светилника ти от мястото му, ако се не покаеш. (Откровение 2:5)
Съветвам те да купиш от Мене злато, пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да се не яви срамотата на твоята голота, и колурий, за да помажеш очите си, та да виждаш.
(V)

Нека сега с разкаяно сърце да застанем пред Бога и да кажем, Боже прости! Твой съм. Ти разполагай с мен. Моят живот е Твоите ръце. Учи ме, напътствай ме, води ме. Нека да бъда като глината в ръцете на Грънчаря (в Твоите ръце, Боже). Направи от мен съд за почетна употреба.
Благодаря Ти, Боже. Амин.

Бог да ви благослови всички и наистина да устоим до края.


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар