Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


понеделник, 28 май 2018 г.

Силата на Благословението от Кери Къркоуд (The Power of Blessing by Kerry Kirkwood)

Силата на Благословението от Кери Къркоуд (The Power of Blessing by Kerry Kirkwood)
(Молете се за това във вашия дом)Това е Господен дом.
Това е Ветил; това е място на благословение.
Божият мир управлява и царува тук.
Никой нечист дух няма място в този дом.
Отхвърлям всеки дух на борба, разделение и раздори.
Отхвърлям духа на бедност.
Аз се позовавам на благословението на Господа, което обогатява и не дава скръб.
Освобождавам присъствието (помазанието) на Господа върху на жена ми (или съпруга ми) и на децата си.
Децата Ми ще бъдат научени от Господа и ще бъде върху тях Христовия мир.
Никакво оръжие скроено против нас, няма да успее. (вж. Исая 54:17).
Всеки глас, издигнат в съд няма да успее, защото това е наследството на Господните чада.


Благословение за семействата
(Молете се така за семейството си.)


Аз благославям моето семейство с откровението на Христос и отхвърлям всички наследствени повтарящи се цикли на саботаж.
Признавам и приемам потенциала на творчеството, което Бог има върху моето семейство.
Ние сме преминали от царството на тъмнината в Божието семейство.
Нека силата на Христовата кръв ни освободи от всяко семейно проклятие и корен, които не са били насадени от нашия Небесен баща.
Аз прокламирам името на Божия Син Исус Христос над живота на моето семейство.
Нека да се изпълни съдбата и целта на Бога в моето семейство!
Почитай баща си и майка си и прославяйте Бог тук на земята.
Нашият Небесен Отец ни благославя и ние сме Негови синове и дъщери и имаме надежда и бъдеще.
Нашата съдба е запечатана чрез кръвта на Исус и нашето изкупване е изплатено в пълен размер.
Това е наследство за нас и никой няма да ни го отнеме от Неговата ръка.
Ние живеем под това благословение, с което Бог ни благославя и ще влезем в наследството на нашия Отец на небето.


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...