Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 15 април 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 9 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 9 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Благословения ще съпътстват праведния!


Притчи 10:6 Благословения почиват на главата на праведния, a насилие ще скрие устата на безбожните (нечестивите). 7 Паметта на праведния е благословена, а името на нечестивите ще изгние. 8 Мъдрият по сърце приема заповеди, а безумен бъбрица (бъбривия глупак) пада. 9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, а който изкривява пътищата си ще се познае.

Ежедневни мисли
Тези стихове в Притчи правят сравнение между праведния и нечестивия, и посочват това, което идва за всеки един от тях в резултат на техните думи и действия. Стих 6 ни казва, че само праведния човек ще бъде благословен, а насилие има при нечестивите. Устата им крие насилие, а сърцето им ражда планове за насилие. Ето какво казва пророк Езекиил за тези, които са отхвърлили Бог: В тебе са вземали подкупи за да проливат кръв; ти си вземал лихва и придобивка; и с насилие си се обогатявал от ближните си (Езекиил 22:12).
Богатството, което се придобива бързо, обикновено не е с честен труд и няма благословение в него. На богатството, което бързо се придобива из начало, сетнината не ще бъде благословена (Притчи 20:21). Много примери в живота ни показват, че това богатство лесно се загубва и не само това, но и с тези, които са го придобили, често се случва това: Виждал съм нечестивия страшен, И разпрострян като зелено дърво на своята си почва; Но когато преминах, ето нямаше го; Търсих го, и не се намери. (Псалм 37:35-36)

Апостол Павел ни предупреждава да страним от нечестивите, да не се събираме с тях. Те имат вид на благочестиви, но устните им са лъжливи. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; и от такива страни (2 Тимотей 3:5). Бог е обещал за безбожните (нечестивите), ако не се отвърнат от делата си: Нечестието му ще се върне на самата негова глава, и насилието му ще слезе на самото негово теме (Псалми 7:16).
Или каквото посеем, това и ще пожънем. Ако следваме съветите, които Бог ни дава в Словото, ще получим благословение. Ако продължаваме да ходим в пътя на греха, ще получим проклятия (зло). Това са последствията на греха.

Стих 7 ни казва, че ние хората ще си спомняме за делата на правдивите с благословение, а за делата на нечестивите с проклятие. Нашите национални лидери попаднат в същата категория. Задават ли си въпроса, с какво ще бъдат запомнени?

Стихове 8 и 9 ни казват, че този, който е мъдър слуша заповедите на Бога, а глупавия ги пренебрегва и последствието е падение. Ще паднат тези, които не ходят справедливо. Тези, които ходят по Божието Слово ще са със сигурни стъпки, тъй като те се ръководят от Духа на Бог. Тези, които живеят безбожно (покварено, извратено) не могат да скрият делата си, със сигурност ще се научат от хората. Ето какво се казва в този стих от Притчи: Даже и детето се познава по това, което върши, дали делата му са чисти и прави (Притчи 20:11).
Ние ставаме известни с дела си. Много християни казват правилните неща, но с живота си показват, че те не са "превърнали думите в реалност." Исус говори в Новият Завет: Тия люде [се приближават при Мене с устата си, и] Ме почитат с устните си; Но сърцето им далеч отстои от Мене (Матей 15:8).

В стих 8 се казва, че "безумния бъбрица" ще падне. Думата бръщолеви означава лице, което дрънка глупости и който е празен "дърдорко". Когато, човек говори неверни неща, когато използва нецензурен език и говори грозни неща за другите това е в ущърб на собствения му живот. Библията ни казва да пазим езика си и да говорим неща, които са добри и поучителни.

Понякога си задаваме въпроса, защо толкова много се трудим, а труда ни отива напразно? Отговорът е защото го няма благословението.
Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо (Притчи 10: 22).

Молитва: Скъпи Отче, благодаря Ти за съветите, които ни даваш в Твоето Слово (Библията). Прости ми, че съм съгрешавал с устата си, говорил съм думи, с които съм наранявал и обиждал други хора и с това съм те наскърбявал. Разбирам, че това е било пречка да получа благословенията, които Ти си обещал за всеки, който пази Словото Ти. Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат прави пред Тебе. Прости ми за всичко и ми помогни да се променя. Моля се в името на Исус, Амин!

Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си. (Второзаконие 28:6)
Благословение на всички!

http://biblia.duh-i-istina.net/
Прочетете Цялата Статия...

събота, 10 април 2010 г.

Благословено благоуспяване!

Благословено благоуспяване!


Блажен е оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, и в пътя на грешните не стои; и в събранието на присмивателите не седи; но се наслаждава в закона на ГОСПОДА, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, и чийто лист не повяхва; във всичко, що върши, ще благоуспява. Псалом 1:1-3

„Блажен”: първата дума от Псалмите съдържа същността на всичко, което следва. Благословенията, които се разкриват, вървят в две посоки: от Бога към човека и от човека обратно към Бога. Давид обобщава блаженствата, обещани на човека в едно кратко, съдържателно изречение: „Във всичко, що върши, ще благоуспява.” Как можете да бъдете такъв човек - благословен от Бога, така че във всичко, което вършите да успявате? Давид поставя пет условия: първите три са отрицателни, а останалите две - положителни.

Първо, отрицателните: не трябва да ходите по съвета на нечестивите; и не трябва да стоите в пътя на грешните; не трябва да седите в събранието на присмивателите. Има един решаващ въпрос: От къде идва вашият съвет? Съветът, който следвате, определя курса на живота ви. Ако съветът ви идва от хора, които отхвърлят Божиите принципи и не зачитат Неговите изисквания, не можете да претендирате за благословенията Му. След това, положителните: трябва да се наслаждавате в Господния закон и да размишлявате върху него ден и нощ. Върховният източник на целия мъдър и праведен съвет е законът на
Господа. Ако изпълвате сърцето и ума си непрестанно с Неговия закон (слово), и ако съобразявате живота си с него, тогава благословенията и успехът са вашият определен от Бога дял. Вероятно сте уморени от разочарования и провали. Тогава обърнете внимание на тези правила.

Размишлявайте върху тях. Прилагайте ги. Те ще подействат в живота ви. Сам Бог гарантира успеха ви. И помолете Бога: Господи, аз ще последвам примера на Давид и ще кажа: „Твоите свидетелства са моя наслада и мои съветници” (Псалом 119:24).

Дерек Принс

Молитва: Скъпи Отче, Ти си наш Създател, Ти си ни дал живот и искаш този живот да бъде изобилен, пълен с добри плодове. Ти ни благославяш, но тези благословения понякога не достигат до нас заради греха, който вършим, понякога поради незнание, но много често ние знаем, че това което вършим те наскърбява и въпреки това го вършим. Отче, моля те помогни ми да следвам този път, който Ти искаш, пътя на благословението, пътя на Твоите обещания за всеки един от нас. Дай ми ревност да чета Словото Ти и да разбирам и върша това, което е угодно пред Теб, защото не искам нищо да спира Твоите благословения за мен и Твоята закрила, когато се нуждая. Моля се в името на Исус. Амин
Прочетете Цялата Статия...

сряда, 7 април 2010 г.

Толкова време съм с вас и не ме ли познаваш Филипе?

Толкова време съм с вас и не ме ли познаваш Филипе?


Исус му казва: Толкова време съм с вас и не ме ли познаваш Филипе? Йоан 14:9

Познаваме ли Исус? Ако го познаваме не трябва да правим повече компромиси. Да не си казваме, сега това го правя за последен път и повече няма. Правим така, защото виждаме някаква изгода или материална полза за нас. Чувстваме, че оскърбяваме Святия Дух, но като си кажем това, получаваме едно лъжливо успокоение. Трябва да не се заблуждаваме. Следващият път отново се изправяме пред същия компромис и продължаваме така.

Ние много добре знаем какво е грях (не убивай, не кради) и какво не е. Но там някъде по средата се опитваме да извлечем някаква времена полза за нас, като наскърбяваме Святия Дух. Но ето какво казва Словото:
Господарят му рече: Хубаво, добри и верни слуго! в малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си. Матей 25:21 Колко е лесно да влезем в радостта на Господаря си (Исус), като се откажем от нещо в ползата на някой друг или постъпваме така както ни съветва Святия Дух. Изпитвали ли сте тази радост? Опитайте!

Исус казва: Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби. Йоан 14:21 Като спазваме Неговите заповеди ще покажем любовта си към Него. Нека да любим на дело, не само на думи!

Молитва: Боже прости ми за тези малки компромиси, които често правя и с това наскърбявам Святия ти Дух. Помогни ми наистина да покажа моята любов към Теб и към Твоя син Исус на дело, не само на думи. В името на Исус се моля. Амин!

http://biblia.duh-i-istina.net/
Прочетете Цялата Статия...

петък, 2 април 2010 г.

Достойно е агнето! Worthy is the Lamb! - YouTube

Достойно е агнето! Worthy is the Lamb! - YouTube
Дарлин Зех Darlene Zschech - автор и изпълнител


Достойно е Агнето, което е било заклано, да приеме сила и богатство, премъдрост и могъщество, почит, слава и благословение. Откровение 5:12

Благодаря Ти за кръста Господи

Благодаря Ти за цената която плати
Понесъл моя грях и срам
С любов Ти дойде
И донесе чудна благодат

Благодаря Ти за тази любов, Господи
Благодаря Ти за прободените ръце
Измий ме в Твоя очистваш поток
Сега всичко което знам е
Твоята прошка и прегръдка

Достойно е Агнето
Седящо на трона
Увенчан с много корони
Ти царуваш победоносно

Нависоко и издигнат
Исус Сина на Бог
Любимия на небесата разпънат
Достойно е Агнето!
Достойно е Агнето!

Исус: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее; и и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Йоан 11:25-26

Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 1 април 2010 г.

Причина за жертвата на кръста и възкресението

Причина за жертвата на кръста и възкресението

Който беше предаден за нашите прегрешения и беше възкресен за нашето оправдание. Римляни 4:25


Библията ни казва, че Христос е бил предаден за нашите грехове (прегрешения) и възкръснал от мъртвите за нашето оправдание. Вие може би вече знаете защо Исус е умрял за греховете ни, но знаете ли значението на Неговото възкресение от мъртвите?

Нека ви дам един пример за да ви помогне да разберете значението на възкресението на Исус.
Да речем, че живеете в чужбина. Един ден обаче се случва, че нарушавате един от законите на страната. Можете да обжалвате пред царя за милост, но той ще каже: "Законът си е закон. Не мога да го променя заради вас. Какво ще кажат другите за моята справедливост? Все пак, ако може да си намерите заместник да излежи наказание от три месеца в затвора, аз ще позволя"

С Божията благодат вие имате този заместник. Той отива в затвора от ваше име и не го виждате за известно време. Дни, седмици и месеци ще минат.
Сега, как и кога ще знаете, че вашето престъпление изцяло е понесено? Кога ще бъдете в състояние да си отдъхнете спокойно, по отношение на вашето престъпление? Тогава, когато видите този Заместник свободен отново! Когато го видите излязъл от затвора, вие ще знаете, че наказанието е изцяло изтърпяно. Вие ще знаете, че сега сте оправдани и никой не може да предяви обвинение срещу вас за вашето престъпление. Няма повече да се страхувате от царя или от неговата охрана, че ще дойде след вас, защото вие знаете, че този, който е наказан на ваше място е изтърпял наказанието.

Даже и да не сме извършили някакво престъпление според закона, можем ли да кажем, че нямаме грях? Не, не можем и най малката лъжа пред Бог е грях.
Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец. 1 Йоан 1:8-10

Приятели, Исус, нашият заместник е платил дълга ни, който ние не можем да платим. На кръста, Той понесе греховете през целия ни живот.
В когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат. Ефесяни 1:7
Бог сложи този товар на Исус и след това Исус понесе наказанието за всеки един от тези грехове. Исус стана наш Откупител. Това, което ни разделяше от Бог (греха) беше премахнато. Ние вече имаме достъп до Бог, ако приемем Исус за наш заместник, наш Спасител.
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога. Ефесяни 2:8

И на третия ден Бог го възкреси от мъртвите. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Ако не беше Исус възкресен нашата вяра във вечния живот щеше да бъде напразна. 1 Коринтяни 15:20
Гробницата на Исус остана празна. Исус не е там, защото Той сега е от дясната страна на Отец и ходатайства за нас.
Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно. Евреи 4:16
Неговото възкресение и празния гроб завинаги ще бъдат наша гаранция, че ние сме били напълно оправдани и надежда за вечен живот.

Молитва: Скъпи Отче, прости ми, че съм ти съгрешавал през целия си живот. Разбирам защо Исус понесе греховете на всички, както и моите на кръста. Ти си свят и никой не може да застане пред Теб, ако не се обърне към Твоя Син. Сега приемам Твоя син Исус за мой Откупител за греховете ми и мой личен Спасител. Аз вярвам в Неговото възкресение на третия ден и вечният живот, който Ти ми подари чрез Него. Амин!

Благословение!

http://www.josephprince.org/
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/
Прочетете Цялата Статия...