Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 11 януари 2011 г.

Обитаващият Свят Дух

Обитаващият Свят Дух


Една много ясна черта за всяка личност е нейната способност да говори. На Петдесятница Святият Дух слезе от небето и говори на „чужди езици” чрез учениците (Деяния 2:4). Чрез това Той показа, че идва като Личност, за да обитава на земята. Сега Той е постоянният, личен представител на Божеството, който пребивава на земята. От Петдесятница насам, всеки път когато Святият Дух идва, за да живее като Личност в тялото на вярващия, Той изявява присъствието Си като говори чрез устата на този вярващ на нов език, предаден свръхестествено.

Всъщност Той казва: „Сега знаете, че Аз съм тука като Личност, за да обитавам във вашите тела.“ Поради тази причина в 1 Кор. 6:19 Павел казва: „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога?“ Той подчертава, че говоренето на езици не е просто кратко свръхестествено преживяване, а божествен белег, че Святият Дух като Личност живее в тялото на вярващия и по този начин го прави свещен храм. Тази истина задължава всеки вярващ да пази тялото си в състояние на святост, което е подходящо за Божия храм.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз заявявам, че тялото ми е храм на Святия Дух, изкупен, очистен чрез кръвта на Исус. Амин!

Дерек Принс

Благословение!
http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 2 януари 2011 г.

Какво Исус би направил (КИБН)? What Would Jesus Do (WWJD)?

Какво Исус би направил (КИБН)? What Would Jesus Do (WWJD)?


Бог казва... Аз казвам.

Бог каза: Много добре изглежда!
    Аз казах: Благодаря. Но... За какво става дума?


Тази гривна КИБН (Какво Исус би направил) която си сложил.
    Оо. Да, аз имам пет.

Аз знам.
За всяка имаш подходяща дреха в гардероба, нали?
    Да. Готино, а?

Ти имаш доста добра колекция.
    Йее.

Жалко, че не е повече.
    Е, ще получа още няколко в крайна сметка.
    В края на краищата, те правят разходи.

Не, Аз не говоря за добавяне на повече гривни към колекцията.
Но ти сте прав, има разходи.

    Ъ-ъ. Имам чувството, че не мислим за едно и също, не е ли така, Господи?

Не.
    Виж, аз малко бързам, Господи.
    Така че, ако имаш нещо да ми кажеш, можеш да ми го кажеш?

Аз вече имам.
    Мисля, че не хванах.

Нека да го повторим отново, искаш ли? Виж 1 Йоан 2:4-5.
    Ъ-ъ. Добре. Дай ми една секунда.

Тя е под леглото ти.
    Какво?

Твоята Библия.
    Как знаеш къде да я търся...

Aз съм Бог, не помниш ли? Знам всичко. 
    О, да. Добре. Ето: 
    
"Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него, но ако някой пази словото Му,
    неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него (Бога).
    Това е начин да се разберем дали сме християни или не?
    Така че... покажи ми Господи. Какво искаш да ми кажеш?

Аз ти казвам, със сигурност би било хубаво, ако тази гривна КИБН която носиш, да беше повече от модна изява.
Но ако бъде така... това има цена.
    Ей, чакай за секунда! Аз не я нося като прищявка!
    Знам какво означава.
    Аз вярвам в това.

Да вярваме са само думи... но да живеем друг начин на живот са две различни неща.
    Слушам.

Е, наистина да живеем начин на живот както КИБН може да струва нещо.
    Приятели?

И може би някои приятели.
    Момичета ли?

И може би времето ти.
    Моите телевизионни предавания ли?

КИБН означава да се запиташ, "Какво би направил Исус", преди да направиш каквото и да е.
    Ами, да... технически.

Извини ме?
    Исках да кажа, че... всички знаем, това, което буквите означават.


Но...
    Но, да го вземем на сериозно.
    Искам да кажа, действително да си зададем този въпрос...
    Е, това ще промени много неща... или поне малко!

Виж 1 Йоан 2:6.
    Добре. Ето, намерих го.
    
"Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос".
    Хммм.

Така че, как трябва да бъде?
Модна изява или начин на живот, подкрепен с ангажимент?
    Но Господи, аз не съм сигурен, че наистина разбираш.
    Ако аз наистина попитам какво би трябвало да направя... добре.
    Най-вероятно няма да отида на кино на което мислех да отида този петък с Брайън.


Не, точно това, не.
    Ти навярно не би искал да вися с Кари толкова много.
    Тя краде от магазините.

И тъй като ти не правиш нищо, за да я изобличиш или да се опиташ да й говориш за мен, тя те дърпа надолу.
Да, бих искал да се откажеш да си губиш толкова много време с нея.
    Господи, ако започна да си задавам този въпрос...

Ако не, и продължиш да носиш тази гривна, ти мамиш себе си.
    Това е малко жестоко, не мислиш ли?

Прочети Думите ми отново. Тези, които са в 1 Йоан 2:4.
Прочети тази част на стиха. "Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е".

    Ох.

Да. . . ох. Аз умрях за тези думи.

    Знам.

Аз също умрях, за да ти дам силата, която ти трябва да приложиш тези думи на практика.

    Аз не съм толкова силен, Господи.

Аз знам. Аз те направих (създадох), не помниш ли?

Аз съзнавам, че си слаб.
Зная твоите изкушения.
Но мога да те снабдя с всичко необходимо, от което се нуждаеш за да станеш всичко това за което съм те призовал да бъдеш.

    Ти знаеш какво означава това, нали?
    Може да прекарам няколко петъка вечер в къщи сам.

Не, не си сам. Аз съм ти обещал никога да не те оставя.

Бих искал да прекарам този петък вечер с теб.

    Това наистина ли е?

Толкова реално, колкото пролях кръвта си.

    Но... Петък вечер... сам с Бога?

О, детето ми, нещата, които искам да направя в живота ти.

Сънищата, които искам да ти дам!
Откровенията, които искам да ти разкрия.
Аз имам толкова много за теб, че твоя ум не може да схване всичко, което искам да ти кажа сега.

    Уаа. За мен? Това е нещо вълнуващо!

За теб. Ти си този специален.

Аз сънувам (мечтая) големи неща за теб.

    Аз съм също много добър в сънищата, Господи.

Да, ти си.

Но моите мечти са още по-големи, отколкото въображението ти! Виж Ефесяни 3:20.
    Да! Ето, тук е.
    “А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим".

А какво да кажем за Еремия 29:11?

    Старият завет. Взех го. "Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда."
    Уаа.

Детето ми, обичам те прекалено много, за да те оставя да се провалиш.

Боли Ме това, да гледам как ти приемаш КИБН (Какво Исус би направил) просто като една гривна на китката ти и нищо повече, когато това означава много повече.
    Съжалявам, Господи. Наистина никога не съм си мислел за това.

Виждаш ли, аз преминах през такова страдание, ти даже не можеш да си въобразиш...така че ти можеш да живееш както КИБН (Какво Исус би направил) вместо само да я носиш тази гривна.

    Това е много да го преглътна.

А аз го направих, защото те обичам.

    Но Господи, аз не заслужавам такава любов.

И знаеш ли какво?

Ако ти беше единствения човек в целия свят, Аз пак щях да премина през разпятието, само за теб!
    Господи Исусе, ще ми простиш сега?
    Толкова съжалявам. Никога не съм искал да приемам Твоята смърт, просто ей така, като даденост.
    Не искам да бъда фалшив.
    Искам да бъда истински и изпълнен с теб.
    Искам хората да виждат разлика в моя живот.
    Съжалявам, че съм Те приел като даденост.
    Исусе, изпълни ме.
    Насити ме.
    Работи в мен.
    Нека бъда пречистен в Твоите ръце.
    Нека бъда Твой образ.

Да!

    Господи, аз трябва да бързам сега за моя пиано урок, и веднага след като свърша, имам важна среща.

О?

    С моята Библия и Моят небесен Отец.
    Ние трябва да говорим за моите приятели, моето време и моите развлечения.

Знаеш ли какво?

    Какво?

Това е точно това, което Исус би направил!


Автор Неизвестен
Прочетете Цялата Статия...