Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 2 юни 2013 г.

Предвестници на Христос – Кори Расъл (Corey Russell - Forerunner Christian Fellowship - July 17th 2011)

Предвестници на Христос – Кори Расъл (Corey Russell - Forerunner Christian Fellowship - July 17th 2011)

Моля се, Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, да ни даде дух на мъдрост и откровение в познание за Него, духовните ни очи да бъдат отворени, да разберем Неговото призвание към нас, Неговото наследство за нас, Неговата сила към нас.

Отче, освободи ме от мъртва религия (мъртви дела) и отвори ме за Твоето откровение. Освободи ме от това бездействие, от съня, от това дремене, фалшиво задоволство, които са около мен дълго време, които ми даваха фалшива близост към Теб, и аз загубих вълнението, усещането, възбудата в откриване на Ти Кой Си и истинската близост към Теб. Ние никога няма да сме в състояние да открием височината и дълбочината на съкровищата, които са в Бог. Неговата премъдрост и знание. Ние никога не можем да стигнем до края. Това е моята молитва: Боже освободи ме от религия и въведи ме в откровениe.


Познаването на Бога е централен и голям проблем пред църквата. Това е по-голям от всичките проблеми на небето и земята, които се изправят срещу нас едновременно.
Това, което тайно и наистина вярвам, за това Кой е Той е в това, което Той казва за Себе си, Неговия характер, Неговата природа, Неговата личност. Това е от съществено значение, както основите на една сграда, е да имаме правилно познание за Бог в нашия християнски живот. Нашият християнски живот ще бъде, падаме или стоим на основата на това, което тайно вярваме за Бог. Бог е, Който говори на сърцето ни. Той не е човек, който гледа на това, което хората гледат. Той е Този, който работи вътре в нас за това, което ние наистина вярваме за Него. Точно сега има толкова много лъжи, крепости в ума ни, толкова много извращения на природата за Бог, които са израснали през целия ни живот в сърцата ни чрез динамиката на отношенията, чрез определени религиозни идеи и ние сме формирали тези лъжи във вътрешната страна на нашите умствени емоции. Вътре в нас тези неща действително се превъзнасят против познанието за Бог. Но ние трябва да вземем Божието слово и да започне да получаваме това, което Бог казва за себе си и да започнем да приемаме това, Кой е Бог и това, което Той казва за себе си. Да видите тези небостъргачи, наречени крепости и да ги съборим вътре в нас и да започнем да виждаме истината издигната вътре в нас, смисъла на живота ни, желанията ни от вътре на вън.

Бог няма начало и Той няма край. Вечността на Бог трябва да бъде центъра на виждането ни за Бога. Основата, върху която нашата християнска вяра трябва да почива. Откровението, че Бог е вечен е много важно, защото, ако ние можем да възприемем вечността на Бога тогава ще можем да започнем да разбираме всичките Негови характеристики.

Прекарвах осем часа на ден в молитва, поклонение, плач, медитация за вечността на Бога. Бог няма начало и Той няма край. Затворих очите си, мислите ми се насочиха към Битие първа глава. Не знаех, но нещо вътре в мен започват да ме променя. Нещо вътре в мен започна да разчупва близостта на временното в моя живот. Всичките ми чувства за хвала на хората и всичките ми желания да бъда забелязан, да бъда видян и всичките мои страсти към нещата от този свят избледняха и аз започнах да разбирам, че Бог е моят дом. Бог е вечен и ако сега се присъединя към Него, аз никога няма да умра. Аз ще бъда част от вечността.

Аз започнах да усещам чувствата ми към временното разчупени, освободени. Аз започнах да усещам дух на тишина и поклонение да идва на мен. Познай какво вечността на Бог ще направи? Тя ще започне да укротява всичките ваши мнения и становища, всичката ви арогантност, всичката ви гордост, всичко себично. Ние сме поколението на Фейсбук (Facebook). Нашето поколение има мнение за всичко, но аз ви обещавам, че всичко ще се промени когато застанете в тиха медитация и започнете да се взирате в Оня, Който няма начало. Този, който не е Сътворен, Този, Който е без промяна от вечността и да започнете да стоите пред Канарата. Устните ви остават безмълвни, коленете ви започват да треперят, сълзи потичат от очите ви и сърцето ви започва да се покланя, като казвате, Боже Ти си чудесен. Мислех, че знам за Теб. Толкова много съм говорил за Теб. Моите догми и моите учения са нищо.

Ти си Личност и то без начало. Всичко, което знаем, има начална точка и крайна точка. Всяко нещо което виждаме е създадено от най-малката амеба на дъното на океана до серафимите около Божия трон, всички сме един клас, който се нарича създаден клас, но Бог е съвсем друг клас, наречен несътворен. Бог е несътворен. Той е без начало. Когато Исус каза: Аз съм Алфа, Той не лъже. Ако отгърнем страниците на Битие 1, това което става преди създанието на света, ние започваме да вникваме в живота и общението и интимността между главата Бог, преди да е имало още сътворение. Бог е съществувал и ние се мъчим да проумеем с ума и сърцето, кой е създал Бог. Къде е началото? Покланяме се пред Него, защото започваме да разбираме, че стоим пред Исус, който е вечен, Светият Дух е вечен, Отец е вечен. Псалм 90 казва, че Той е наше обиталище из род в род. Когато получим откровение за вечността, Той ни кара да броим дните си, кара ни да живеем с дух на мъдрост в сърцето, да оценяваме всеки миг, всяка възможност, и казваме: Господи позволи ми да бъда в тази вечност. И защо е толкова важно да си напрегнем ума за вечността на Бог, защото ще започнем да разбираме, че Бог няма начало. След това ще започнем да разбираме, че Неговата любов е без начало. Що за любов? Вечна любов. Неговата милост е вечна милост. Неговото владичество е власт на правда, величието Му е вечно и това значи, че Бог не получава любов от никого и никой не може да я отнеме. Бог не получава мъдрост от никого, Той е мъдрост. Бог никога не е научиш нищо от никого.

Преди създаването на света Бог вижда сътворението на човека, идване човечеството в съществуване, знаейки какво ще се случи, стъпка по стъпка, предсказвайки точно с пророческа декларация, че от семето на тази жена ще дойде потомък, човек, който че ще разбие главата на змията, и това разкрива в пълнота плана на Бог от самото начало.
Обичам брилянтността на Бог, когато се разхождам през страниците на Стария завет. Вижте това пътешествие, как Той Бог доведе до това семе и изпълнението на времето, когато семето даде плод, формира се, присъедини ръцете си към нас в нашето пътуване, в нашето унижение, в нашето съкрушаване, в бедност. Събира ни в себе си и казва, защото не е имало човек, който устоява тази празнота, Аз отивам да застана в пролома и в правото ви на съюз с мен, Аз декларирам вашата правда.
Исус върви по тази безкраен път, всяко изкушение, което може да носи човек, устоява всяка дива атака на врага. Той отива, Той се разпъва между небето и земята, между тъмнината и светлината и застава пред Бога и казва Татко каквото, принадлежи на целия човешки род, Аз искам да Го фокусираш и излееш в пълна сила върху Мен.
И в този момент Той получи Божия гняв за греховете на света, отиде в гроба, три дни по-късно Той разрушава властта на смъртта, четиридесет дни по-късно се изкачва до дясната страна на Бога и Той ни взима заедно с Него в присъствието на Бог. И ни декларира праведни пред Бога.
Дълбочината на богатството и мъдростта на Бога. Кой знае ума на Господа? Който е му бил съветник да Го е научил. Бог е брилянтен. Имаме нужда от свежо докосване на нашите духове. В разгара на нашата медитация и нашето четене на словото имаме нужда от свеж въздух - дълбочината на богатството на мъдростта и познанието на Бога.
Бог иска да взриви нашите религиозни ограничения и да възстанови поклонението в сърцето ни към Него. Поклонение, което избликва всеки ден, поради откровението за Бог. Когато видим нарастване на светостта ни по отношение на Бог, обратно отново в душата на човека ще видите съживления. Ние ще видим пробуждане, ние ще видим на растеж, който да дава плод...

Ефесяни 1:16-19 е изключителна молитва. Павел се моли, Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец да ни даде дух на мъдрост и дух на откровение в познаването за Него, очите ни да бъдат отворени, за да знаем Неговия призив, наследството Му и силата Му. Това е моята молитва - Боже избави ме от мъртва религия и отвори ме за откровение, събуди ме от дрямката на това невярно самодоволство, че съм си мислил толкова дълго време, че съм близо до Теб, а съм загубил това вълнение в търсенето на откритието за Теб. Амин!
Аз имах общение с Бог преди няколко години. В общението Той събуди духа вътре в мен. В Исая 6, Исая вижда пеенето на серафимите: Свят, Свят, Свят е Господ Бог на Силите по цялата земя. Господ ми говори и ми каза Светият в Исая 6:3 е разкрит в Исая 40:6-26. Ако искате да видите описанието на Светият ... да разберете кой е Бог, какъв е Бог и как изглежда за теб.
Нашият Бог е най-могъщо същество във Вселената и той е най-любящата, най-щедрата, най-състрадателната и най-страхотната Личност във Вселената. Там няма никой като Неговото сърце и като Неговата мощ. Вие имате пряка връзка с Него чрез силата на Исус Христос. Имаме пряка връзка с Него точно сега. Това е нещо просто, и ние трябва да го разберем. Ние трябва да се израснем в познанието на Бога, за да започнем да променяме всичко около нас.

Четете в 2 Петър 1, благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога. Ако искате да получите благодат в живота си, трябва да растете в познаването на Бога. Ако искате да получите мир в живота си, трябва да растете в познаването на Бога. Той ще донесе благодат, това ще донесе сила.


Когато чета Откровение 4 аз не съм в Канзас Сити вече, но аз стоя на стъклено море с пламтящ огън. Стоя пред Бога, който свети като яспис. Аз говоря за реални неща. Това е по-реално, отколкото ние знаем, и чрез вяра в Христа Исуса, ние трябва да проумеем мястото, където в момента стоим. Апостол Йоан е бил в изстъпление в духа, той е видял отворена врата в небето и чува глас, който казва ела тук горе. Веднага аз виждам престол. Престолът описван от Битие през целия път до края. Това е престола на Бог и на престола стои нашия Отец. Павел Го нарича Отец на славата, Яков Го назовава Отца на светлините, на еврейски се нарича Отец на Силите, Псалм 104 казва, че Бог се облича в светлина като с дреха, 1 Тимотей казва, че Бог е непристъпна светлина, 1 Йоан казва Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Той е ослепителна светлина, и Тази светлина е жива. Тя всъщност има индивидуалност и в Тимотей се говори за това, че ние трябва да се свържем с тази светлина. Йоан вижда Един като светлина, която свети като яспис, гори като сардис и дъга като смарагд около Него. Това са три отделни описания на Бога. Знаеш ли какви са те, Бог е чудесен. Второ Бог е пламенен и трето Бог е най-добрият, най-милостивият, верен в завет. Никой не е като нашия Бог, Той е чудесен, Той е сияещ, Той е нежен и Той няма да те остави. Каква е най-ясната и чиста картина на един милостив пазещ завет Бог? Какво прави Той? Той взема проститутки и ги прави царици, Той взема просяци да ги прави царе, Той взема отхвърлените и декларира правото им в Неговото присъствие. Той взема своите врагове като нас и поставя Неговия дух вътре в нас и ни избавя от властта на Сатана, от греха и смъртта, и не само това, но той ни издига нагоре и всъщност ни поставя на престол възможно най-близко до Него. Той известява това, което прави: Аз те облякох с Моята праведност. Вие сте увенчани със златна корона и Моят престол е ваш.

Какво ще се случи, когато църквата се събуди от сън (дрямка) и започне да расте в това откровение. Какво ще се случи, когато се отвърнем от това християнството за 45 минути на седмица и посветим шест дни и двадесет и три часа и 15 мин. напълно откъснати от реалността за която говорим и в която грешим. Какво ще се случи, когато църквата започне да се отърсва от праха и сложи върху себе си красивите дрехи наречени свещеничество, наречени красота, наречени поклонение, наречени невяста. Тя ще стъпи в наследството си, да. Аз съм невястата на Агнето на Бог, Божият Агнец. Ние ще царуваме вечно с Божия Син.
Какво ще се случи, когато църквата разбере, че без присъствието на Бог не може да стане по-чиста, отколкото е в момента и не може да стане по-близо, отколкото е в момента. Трябва да разберем какъв е проблемът, наистина ние мислим, че Бог е лъжец. Ние наистина не вярваме, когато говорим за Бог. Загубихме силата на словото в нашето поколение и когато Бог декларира нещо, това е просто както друг човек говори думи и не разполагат с тежест.
Но когато Бог декларира, че сте праведни това не е дим в очите ви. Той го обеща и го направи. Какво ще се случи, когато църквата се събуди, светкавиците, гърмежите и гласовете ще се върнат в църквата. Това се нарича изражение на Бог. Това се нарича силата на Бог, това се нарича гърмежа на Божия глас, силата на Божието величие. Когато започне да се прокламира Бог, изцелително помазание започва да тече, светкавици от небето докосват най-твърдата съпротива на сърцата и най-противоположните упорити сърца. Тишина за момент, когато започваме да виждаме пратеници да идват от престола на Бог и да започват да пророкуват какъв е Той... Това е изражение на Бог. И това, което е израз на Бога, освобождение на хора, които знаят кои са вече те и на Кого принадлежат.

Йоан вижда пред престола горящи седем огнени светила, той вижда стъклено море, което се смесва с пламтящ огън (Откровение 4). И около престола и сред престола са четири живи същества, наречени на серафими. Библията казва, че те имат очи около тях и те не престават денем и нощем да казват: Свят, Свят, Свят е Господ Бог Всемогъщ, който е бил, който е и който ще дойде. Защо Бог им даде всички тези очи? Аз (Бог) искам да гледате към Мен през цялото време както тези същества. Вашата работа е да гледате към Мен. Това е, което искам да направите, да гледате на Мен. Защо те не престават денем и нощем, защото Той Бог никога не спира да разкрива нови откровения за това Кой е Той, с описание и откровение на Неговата сила, Неговата мъдрост и Неговата правда, Неговата доброта, милост, слава. Той продължава отново и отново, и отново, и те пеят в поклонение: Свят, Свят, Свят .. Така те са пеели и продължават да пеят в продължение на милиони години. И през цялото време получават свежи откровения.

Има ли свежо обявяването, което да излиза от вас и свежо откровение, идващо към вашия дух от Божието слово и чрез силата на Святия Дух? Той иска да ни промени, да ни събуди. Да горим. Той Бог иска да освободи очите ни от Холивуд, от сериали, от порнография, от видео игри.
Боже, избави очите ни от духа на това поколение, който се нарича дух на оглупяване. Трябва да кажем на Бог, 45 минути не е достатъчно, аз искам близост с Бога. Това е въпросът. Това е, което ще ни даде страх от Господа отново. Възстановяване на поклонението. Погледнете към Павел, човекът обладан с познанието за Бога. (Фил. 3) Можете да видите човек с голямо виждане. Той се е вкопчил в откровението за Христос. Той жадува да Го познава, силата на Неговото възкресение, общението в Неговите страдания. Той се впуска към прицелната точка. Втурва се напред, като забравя миналото.

Мнозина тук се нуждаете да забравите нещо. Много от вас са пропуснали последния сезон в живота си, били на това глупаво място. Ти си живял с този безпомощен дух и това е добре за един сезон. В собственото ти сърце се е настанило самодоволство, което води до пристрастяване. Това води до отворени врати в други области на празнота, която се установява в духа ви. Чувствате се виновни, че не сте в присъствието на Бог. Трябва да преодолейте себе си, извикайте към Бог, Боже днес е нов ден. Аз получих прощение, нека сега да се придвижа напред.
Вие трябва да забравите, да изтриете последните шест месеца от живота си и да започне да казвате днес е ден на спасение. Днес аз сложих черта. Други от вас все още живеят в спомени за това, което се е случило в последните години. Вие не горите в огън днес както трябва да бъде. Сърцето ви не се е събудило. Вие се нуждаете да забравите репутацията си (своята правда). Вие трябва да забравите този начин на мислене. Не ме интересува колко дълго сте правили това нещо. Нашето пътуване трябва да бъде винаги с благодарение, и винаги да бъдем жадни.
Искам да съм богат в духа си, да достигна това, което се нарича библейското християнство и да позная това, което Бог го нарича, благодат. Не тази благодат, която те прави мързелив, а тази която е за Слава на Бога, да пребъдеш в Христа Исуса. Алелуя!
Тази благодат, която всъщност ви завежда там, където никога няма да отидете чрез собствените си сили. Аз говоря за тази благодат. Ние толкова дълго време живяхме в детския басейн на християнството. Какво ще кажеш, да престанем да се плискаме в този детски басейн и започнем да се движим напред чрез плуването. Знаете ли какво прави тази благодат? Тя ви катапултира в друга сфера, вие не мислите вече за живота си, вие жертвате себе си. Вие не правите това. Той, който е във вас прави това. Това се нарича благодат. В 1 Кор. 15:10 Павел казва, аз се труда повече от всички вас, а не аз, но Божията благодат, която работи вътре в мен.
Тя ще ви заведе там, където никога не може да отидете. Това е начина. Амин. Повече от всичко искам познанието за Бога.
Когато някога намирам апатия в мен, установяваща се в сърцето ми или фамилиарно мислене. Какво да правя? Връщам се там, където бях преди. Боже, искам да излееш отново огъня си върху мен. Това е моят лакмус тест. Не искам да се чувствам така повече, плача и ридая към Бога да се върна отново при Него.
Ние сме създадени да живеем и да дишаме чрез словото от устата на Бога, да прегърнем думите Му. Бог иска да отвори една врата в живота ни, да освободи духа на откровение, да ни избави от мъртва религия. Не ме интересува колко знаеш, не ме интересува колко време сте в тази игра, днес е ден на свежа среща с духа на откровение, очите ви са направени да гледат красота. Очите ти и ушите ти са направени да гледат и слушат Бога. Сега е време да спрем продажбата на първородството си за супа от леща и да започнем да молим Бог за наследството. Наследството ни е познанието за Бога. Наследството ни е познанието за Бога.

Издигнете си ръцете сега, можем да помолим за присъствието на Бог да дойде. Боже, Ти си Личност красива, по-силна от всичко в този свят. Твоята любов, твоите удоволствия, твоята личност, твоята красота, характер, Кой си Ти е по-опияняващо от всякакво удоволствие в този свят. Ние сме направени за вечността. Отче се моля точно сега в името на Исус. Сложете ръце на очите си. Ние трябва да посветим нашите очи на Господа. Той идва да просвети. Вижте Отец сега блестящ на престола, стоящ сред стъклено море. Искам да говоря директно на сърцето ти.

Кажете, Отче в името на Сина, аз те моля да ми простиш за отваряне на очите ми, отваряне съзнанието ми и за откриване на духа ми към всички форми на извращение, неморалност и духа на това поколение. Аз Те моля да ми простиш сега. Искам кръвта на Твоя Син да ме покрие от върха на главата ми до петите ми. Искам да бъда чист, мислите ми да бъдат чисти, моите емоции да бъде чисти, моите желания да бъдат чисти. Измий ме Исусе, прости ми Исусе. В името на Исус аз затварям всяка врата, всяка врата на тъмнината, всяка врата за демонично потисничество. Сатана в името на Исус ти заповядвам да напуснеш съзнанието ми, да оставиш емоциите ми, заповядвам ти да напуснеш волята ми, тялото ми. Ти не си ми господар, Исус е господарят ми. Аз унищожавам всяко споразумение с теб и ти заповядвам да напуснеш точно сега. Аз не съм вече твоя собственост. Отче моля се в името на Исус изпълни ме с дух на мъдрост, откровение в познаването за Теб.

Отвори очите ми, искам да те видя, като никога не съм те виждал. Искам да Те чуя, както никога не съм Те чувал. Докосни духа ми сега. Заповядвам на всички духове на извращения и неморалност, всички духове на депресия и угнетения, на страст към алкохол, които се намират, духове на мъчение, заповядвам ви в мощното име на Исус Христос да напуснете, заповядвам ви да напуснете тези обичани светии точно сега. В името на Исус ние слагаме черта и казваме край. Свобода на пленниците, свободата на съзнанието, свободата на емоциите в името на Исус. Чакайте Господа. Време е за свежо откровение. Не вярвай повече лъжите на дявола. Освети очите си днес и се посвети да търсиш познанието за Бога.
Днес Господ ми даде очи да гледам Теб, Господи, аз искам познанието за Теб. Искам да открия Кой Си. Искам това да ми бъде забавление. Искам да Те познавам Боже, искам да си купя мехлем и да помажа очите си, за да виждам. (Отк. 3) Припомнете си историята на слепия човек на име Вартимей. Когато разбра, че Исус минава той извика, Сине Давидов, смили се за мен. Исус каза: какво искаш да направя за теб. И слепецът каза: Да виждам. Той е уморен от тази слепота. Той не я иска тази слепота повече.
Боже моля се, ние сме уморени от слепота в църквата, от глухотата. Боже, искам да докоснеш очите ми, искам да си купя пречистено злато от Теб, да се обогатя. Ела Свети Душе. Боже избави ме от мненията на хората, от оценката на хората. Запали Господи сърцата ни, вложи страх от Теб в нашите очи. Ние се даваме на Теб като жива жертва. Господи освободи огън върху нашите сърца. Отвори небесата Господи и говори. Духът на откровение идва! Амин!Corey Russell - Forerunner Christian Fellowship (July 17th 2011)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...