Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 15 януари 2015 г.

22 Въпроса, които си е задал Джон Уесли преди 200 години

22 Въпроса, които си е задал Джон Уесли преди 200 години


1. Съзнателно или несъзнателно – изграждам ли си образ на по-добър от колкото съм? - лицемер ли съм?
2. Честен ли съм във всичките мои действия и думи или обичам да преувеличавам?
3. Дискретен ли съм спрямо този, който ми е казал нещо поверително?
4. Може ли да ми се има доверие?
5. Роб ли съм на дрехи, приятели, работа или навици?
6. Стеснителен ли съм, самосъжалявам ли се, самооправдавам ли се?
7. Библията жизненоважна ли е за мен?

8. Отделям ли време за Бог да ми говори чрез Словото?
9. Доволен ли съм от моята молитва (получавам ли това за което се моля)?
10. Кога за последно съм говорил с някого за моята вяра?
11. Моля ли се за парите и средствата, които изразходвам?
12. Лягам ли си, и ставам ли навреме?
13. Непокорен ли съм на Бог по някакъв начин?
14. Продължавам ли да правя нещо, което тревожи моята съвест?
15. Победен ли съм в някоя сфера на моя живот?
16. Завиждам ли, критикувам ли, нетактичен ли съм, раздразнителен ли съм, докачлив ли съм, недоверчив ли съм?
17. Как си прекарвам свободното време?
18. Горделив ли съм?
19. Благодарен ли съм на Бог?
20. Има ли някой от когото се страхувам, не харесвам, критикувам, от когото се възмущавам, или когото пренебрегвам често? Ако има такъв човек – какво правя по въпроса?
21. Случва ли се да мърморя или да се оплаквам?
22. Христос реален ли е за мен?


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...