Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 7 септември 2018 г.

Най-важното решение, което трябва да вземете!

Най-важното решение, което трябва да вземете!


Изпитвате ли неудовлетворение от живота си? Ако е така, не сте единствените. Толкова много хора са уморени, изтощени, празни и недоволни. Някои са опитали да намерят в религията разрешение на начина, по който се чувстват, но вместо това откриват единствено безжизнени и ненужни правила, които изобщо не могат да следват. Ако сте опитали религия, това не означава че сте се докоснали до Бога в търсене на отговор за вашия объркан и пълен с чувство на вина живот.
Ако се нуждаете да бъдете обичани, ако се нуждаете от приятел, ако се нуждаете от прошка на греховете си и ако се нуждаете от бъдеще... отговорът за вас е Исус Христос. Той чака, за да ви даде този нов живот и да ви превърне в едно съвсем ново създание.


Ако не сте удовлетворени от живота си, вие трябва да промените нещо. Ако продължавате да правите същите неща, които винаги сте правили, ще водите живота, който винаги сте водили. Трябва да вземете решение и то е най-важното решение, пред което някога сте се изправяли.
Този избор е по-важен от избора на кариера, от това къде ще посещавате колеж, за кого ще се ожените, как ще инвестирате парите си или къде ще живеете. Вечността е време, което няма край и всеки един от нас трябва да знае къде ще я прекара. Има живот след смъртта. Когато умрете, вие няма да спрете да съществувате, а само ще започнете да съществувате на друго място. За смъртта говорят, че е като преминаване през въртяща се врата. Тръгвате си от едно място, но отивате на друго.

Искате ли да имате взаимоотношение с Бога тук, на земята, както и да прекарате вечността с Него?
Ако е така, вие трябва да приемете Исус Христос за свой личен Спасител. Всички ние сме съгрешили и се нуждаем от Спасител. Бог изпрати Своя единствен Син, за да плати цената за нашите грехове. Той бе разпънат на кръст и проля невинната Си кръв като наказание за нашите престъпления. Умря и беше погребан, но на третия ден възкръсна от смъртта и сега седи на небето, от дясната страна на Бог Отец. Той е вашата единствена надежда за мир, радост и възможността да стоите в правилни взаимоотношения с Бога.
За да бъдем спасени от греховете си, Библията ни учи, че трябва да изповядаме и да признаем, че Исус е Господ и да повярваме със сърцата си, че Бог го е възкресил от мъртвите.

„Защото, ако изповядате и признаете с устните си, че Исус е Господ и в сърцето си повярвате (ако се придържате към, доверявате се и уповавате на истината), че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасите." (Римляни 10:9)

Тази вяра е много повече от признаване на даден факт с ума, тя е сърдечна и искрена увереност. Много хора знаят, че има Бог, но не предават живота си на Него. Бог е Авторът на живота и иска вие по свое желание и с радост да Му поверите вашия живот. Той ви е създал със свободна воля и никога няма да ви насили да изберете да Му се доверите. Но избора, който правите или не правите, ще окаже влияние на качеството на живота, който живеете тук, на земята, както и ще определи къде ще прекарате вечността, след като починете.
Справяте ли се добре с управлението на живота си? Ако не, защо да не го предадете на Онзи, който ви е сътворил и знае много повече за вас, отколкото вие някога ще успеете да научите за себе си. Ако си купя автомобил и се окаже, че имам проблеми с него, аз го карам при хората, които са го произвели, за да могат да го поправят. Същият принцип важи и при Бога, Той ви е създал и много ви обича. Ако животът не ви удовлетворява, тогава предайте го на Него, защото само Той може да го поправи.
Както вече казах, нищо няма да се промени, ако първо не вземете това решение. Искате ли да бъдете християнин? Готови ли сте да предадете не само греховете си, но и живота си на Бога? Готови ли сте да се откажете от греховните си пътища и да се научите как да водите един съвсем нов живот, който е с Бога и за Бога? Ако е така, продължете да четете нататък, защото ви предстои един живот, който надминава и най-смелите ви мечти и представи. Този живот е на ваше разположение. Никой не е лишен от достъп до него.
Ето какво казва Бог за вашето бъдеще:
„Защото аз зная плановете и мислите, които мисля за вас, казва Господ, планирам и мисля за добруване и мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда." (Еремия29:11)

Никой не може да избере вместо вас. Вие и само вие можете да решите това. Колко качествен живот искате да живеете? Наистина ли сте удовлетворени да следвате примера, който ни показва нашето общество днес? Божието слово говори, че сме дошли на този свят, без да донесем каквото и да било и ще си тръгнем от него, без да вземем нещо (1 Тимотей 6:7).
Бог е Алфа и Омега, началото и края. В началото е бил Бог и в края отново ще бъде Бог. Всеки човек ще се изправи пред Бога и ще отговаря за своя живот (Римляни 14:12). Сега е моментът да се подготвим. Винаги съм казвала: „Готови или не, Исус идва". Затова пригответе се още сега, вземете правилното решение днес, защото утре може вече да е твърде късно.

МОЛИТВА ЗА СПАСЕНИЕ
Татко небесен, обичам Те. Идвам при Теб днес с вяра и Те моля да простиш греховете ми. Исус, аз вярвам в Теб. Вярвам, че Ти си умрял на кръста заради мен и си пролял невинната Си кръв заради мен. Заел си моето място и си поел всичките наказания, които аз заслужавах. Вярвам, че Ти си умрял, бил си погребан и на третия ден си възкръснал от мъртвите. Смъртта не е могла да те задържи. Ти си победил Сатана и държиш ключовете на ада и смъртта. Вярвам, че си направил всичко това заради мен, защото ме обичаш. Искам да бъда християнин. Искам да Ти служа през всичките дни на живота си. Искам да се науча да живея този нов живот, който Ти си ми обещал. Приемам те, Исус и се предавам на Теб. Вземи ме такъв, какъвто съм и ме направи това, което Ти искаш да бъда.
Благодаря Ти, Господи, че ме спасяваш. Изпълни ме със Святия Си Дух и ме научи на всичко, което трябва да знам. Сега вярвам, че съм спасен, новороден и когато умра, ще отида на небето. Небесни Татко, ще се наслаждавам на своя път и ще живея за Твоя слава! Амин!

ТОЗИ НОВ ЖИВОТ - ДЖОЙС МАЙЕР
Да разберем какво означава да сме християни.


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 28 май 2018 г.

Силата на Благословението от Кери Къркоуд (The Power of Blessing by Kerry Kirkwood)

Силата на Благословението от Кери Къркоуд (The Power of Blessing by Kerry Kirkwood)
(Молете се за това във вашия дом)Това е Господен дом.
Това е Ветил; това е място на благословение.
Божият мир управлява и царува тук.
Никой нечист дух няма място в този дом.
Отхвърлям всеки дух на борба, разделение и раздори.
Отхвърлям духа на бедност.
Аз се позовавам на благословението на Господа, което обогатява и не дава скръб.
Освобождавам присъствието (помазанието) на Господа върху на жена ми (или съпруга ми) и на децата си.
Децата Ми ще бъдат научени от Господа и ще бъде върху тях Христовия мир.
Никакво оръжие скроено против нас, няма да успее. (вж. Исая 54:17).
Всеки глас, издигнат в съд няма да успее, защото това е наследството на Господните чада.


Благословение за семействата
(Молете се така за семейството си.)


Аз благославям моето семейство с откровението на Христос и отхвърлям всички наследствени повтарящи се цикли на саботаж.
Признавам и приемам потенциала на творчеството, което Бог има върху моето семейство.
Ние сме преминали от царството на тъмнината в Божието семейство.
Нека силата на Христовата кръв ни освободи от всяко семейно проклятие и корен, които не са били насадени от нашия Небесен баща.
Аз прокламирам името на Божия Син Исус Христос над живота на моето семейство.
Нека да се изпълни съдбата и целта на Бога в моето семейство!
Почитай баща си и майка си и прославяйте Бог тук на земята.
Нашият Небесен Отец ни благославя и ние сме Негови синове и дъщери и имаме надежда и бъдеще.
Нашата съдба е запечатана чрез кръвта на Исус и нашето изкупване е изплатено в пълен размер.
Това е наследство за нас и никой няма да ни го отнеме от Неговата ръка.
Ние живеем под това благословение, с което Бог ни благославя и ще влезем в наследството на нашия Отец на небето.


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 19 март 2018 г.

Как работи Светската система? – Клей Сайкс (The World's System Exposed - Clay Sikes)

Как работи Светската система? – Клей Сайкс (The World's System Exposed - Clay Sikes)


Много хора в тялото на Христос изпитват неуспех след неуспех в много аспекти на живота. Изпитанията на християните са били много тежки - провалени бизнеси, служения, църкви, християнски училища, трудности при взаимоотношенията , загубените работни места, изгубените възможности. Списъкът продължава и продължава, но никога досега не сме чували толкова много от местната църква и телевизионния амвон за това, колко "благословени" трябва да бъдем. Аз съм съгласен с това послание като такова, ако посланието поставя по-скоро акцента върху "Господа на благословението", отколкото върху "благословението". Въпреки това е справедливо да се отбележи, че съществува голямо противоречие между това, което се проповядва и реалността в Христовото тяло, особено в Съединените щати. Малцина християнски лидери излязоха да признаят ужасните проблеми, пред които е изправено тялото. Непрекъснато да се казва, че трябва да бъдем "благословени", но все още не признаваме трудностите, пред които сме изправени или да предоставим решения на проблема е разочароващо. Много хора в тялото чувстват тази неудовлетвореност и както мен самия, викат към Бог за отговор. Може би Божието слово ни дава отговор - "Трябва да минем през много трудности, за да влезем в Божието царство" (Деяния 14:22).

Божието слово ясно предвижда, че Бог желае да благослови Своя народ, но ние като тяло понякога сме по-прокълнати от благословени. Няма да започвам да говоря за тялото на Христос в САЩ или на други места, но все пак е очевидно, че голяма част от най-големите затруднения изглежда се концентрират във и около финансовите въпроси. Години на молитва и това, което според мен е мощен ход на Бог, ни насочват към разпознаване и получаване на разбиране за двете системи, които постоянно се конкурират за влияние върху хората - Светската система и Божието царство. Също така изглежда, че Светската система не е ефективна за онези "призовани" да ходят в Царството. Много, като мен, са докоснали Светската система с катастрофални резултати. Може ли да се окаже, че безсилното състояние на Църквата е резултат от докосването на грешната система? Ние ще се разгледаме тази възможност по-дълбоко, като търсим истината от Светия Дух.

Докато всички бихме искали да мислим, че вървим и прилагаме Божието царство във всички аспекти на нашия християнски живот, признаваме, че повечето от нас се ангажират със Светската система по-често, отколкото осъзнаваме. Целта на това писание е да се съсредоточим върху потенциалните области, чрез които ние сме въвлечени в Светската система и следователно отделени от метода на Царството или пътя на Царството. Важно е да отбележим, че е напълно възможно да вървим в Царството в различни аспекти на нашия живот и в Светската система в други - всъщност това е може би правило, а не изключение. Възможно ли е тази корумпирана система да заличи потока на Божията сила, благосклонност и посока в нашия живот? Споменавам "посока" поради огромното значение на нашето послушание - трудно е да бъдем послушни, ако нямаме правилна посока. Някои може да бъдат изненадани да научат, че "благословението" (blessing) в Малахия 3:10 буквално означава "думи на благословение" (benediction) или "добър поток от думи" - посока от небето. Когато докосваме Божието царство в нашето даване, не можем да очакваме долари да валят от небето, но може да очакваме Божието направление, което ще доведе до Неговия изобилен поток. Защо това не се случва в реална степен в Христовото тяло (Църквата)? Може би не се докосваме до Божието царство в нашето даване. Може би по някакъв начин действа проклятие в нашите финанси. Някои важни исторически, духовни и библейски аспекти на Светската система заслужават да споменат, за да зададат тона на това писание.
В градината, Адам отвори вратата на злото да влезе в Божието творение на земята, като по този начин създаде или въведе нова система - нов ред, наречен Светска система. Тази система се характеризира със своята крайна омраза и презрение към Бога. Светът "не познаваше Бога" (1 Коринтяни 1:21), "мразеше" Христос (Йоан 15:18) и "не може да получи" духа на истината (Йоан 14:17). "Неговите дела са зли" (Йоан 7: 7) и "приятелството със света е враждебност към Бога" (Яков 4: 4).
Противоположно Исус каза: "Моето Царство не е от този свят" (Йоан 18:36). Той е "победил света" (Йоан 16:33) и "победата, която е победила света" е "нашата вяра" в Него (1 Йоан 5:4). Когато Адам падна, от разходка в прохладата на градината, където бяха посрещнати всички нужди, се наложи да се мъчи и да полага усилие за всяка своя нужда. Какво отличава Адам след падането от предишното му състояние (вървеж) с Бога? Адам повече не можеше да чуе Бога за Неговото напътствие - той вече беше зависим от себе си. Тук трябва да разгледаме думите на Исус в Йоан 17:14-17: "Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света както и Аз не съм от света. Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина." Две основни точки изникват от тези стихове: Божиите "призовани" мъже и жени не могат повече да функционират в Светската система, че човек на света може да чуе "истина", но от по-голямо значение е, когато християните докоснат Светската система, е трудно да чуят (Божият глас); Когато християните докосват Божието царство, истината е всичко, което те могат да чуят. Онези, които наистина ходят в Божието царство, знаят свободата, идваща от истината. („истината ще ви направи свободни“)

Да докоснеш системата на света е, да се блъскаш с труд и напрежението
Ние преминаваме от Божието царство към Светската система, когато заместим Бога и Неговите ресурси с човек (често себе си) и с неговите ресурси.
Когато обстоятелствата ни накарат да сменим Бога на престола на сърцата си със себе си, и да сменим царството (Битие 3:6). Светската система се характеризира с труд и напрежение (Битие 3:17) - Божията благодат не е в Светската система. Адам беше в подобна градина, вършейки същия вид селскостопански начинания, но все пак излезе от определената от Бога лекота в тези усилия за една постоянна и продължителна работа с трудност и напрежение, характеризираща се с робски труд и разочарование. Градинарството, макар и светското начинание не е неправилно, точно както бизнесът, служението, науката и други елементи на живота на земята не са погрешни, но когато включим Светската система в тези неща, губим лекотата определена от Бог в тази дейност. Няма да споря, че всички богоизбрани дейности са лесни, но те са надарени с Неговата благодат, която е достатъчна. Благодатта премахва безпокойството и напрежението без значение нивото на трудност и в сърцата ни се стича дълбок мир преди, по време и след начинанието ни. "Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух." (Римляни 14:17). Просто казано, Божието царството е състояние на сърцето.

В Царството много повече всичко се постигат с по-малко усилия. Всяко дело носи умора, но труда в Христос, независимо дали е светско или духовно усилие, ще донесе почивка и освежаване. "Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. " (Матея 11:29).
Ако една работа води да се трепем от труд, това не е от Бог или просто сме изоставили почивката от Бога. Когато почивката става безпокойство, пак сме превключили царствата.

Ако ние съзнаваме, че съществуват две системи, които се конкурират за нашето участие, това, което произвежда живот и живот, който произвежда смърт, няма ли да изберем тази, който създава живот? Разбира се, че ние ще, но трябва да познаваме системите, за да ги диференцираме. Мнозина, като мен, не успяха да различат Ерусалим от Вавилон. Тънкостта на системата на Вавилонския свят е както ангажираща, така и опияняваща; Нейните традиции са трудни да се откажат, но все още смъртоносни за един Божи мъж или жена на провидението. Вавилон предлага престиж, сила, признание, сигурност и материално благословение от човека. Божието царство предлага престиж, сила, признание, сигурност и материално благословение от Бога. От кой източник зависиш? Вашата честна оценка на въпроса може да разкрие към коя система сте се привързали в конкретни усилия. Този въпрос трябва да се прилага еднакво за пастори и християнски бизнесмени. Ще обсъдим повече за това, както се отнася до десятъка и църквата по-късно в това писание.

Досега сме установили две точки; Светската система е враждебна към Бога и същевременно създава трудности за християнските вярващи, но каква точно е Светската система? Как да я идентифицираме и да я разпознаем, когато влезе в живота ни? Светската система е духовна сила или тяло на вярвания и ценности, които въплъщават или изграждат ценностна система, създадена от бога на този свят - Сатана. Това е системата, която замени Божието царство, което Адам загуби в голямото падание. Световната (Светска) система ще произвежда за тези, които се придържат към нея, но на каква цена? За да спечелите ценностите на тази система, са налице определени разходи, преди всичко нашия близък вървеж в Духа с нашия Господ: Вие не можете да ангажирате Световната Светска) система и Божието царство едновременно в една и съща област; Винаги ще бъдете ангажирани или с едната или с другата. Напълно възможно е църковните и християнските бизнес лидери да навлязат в Царството в някои области и да приемат вероятно Световната система в други. Днес има много хора, които са в близост с Бог в определени области и не са толкова благословени в другите. Възможно ли е в областите на нашия живот на които разчитаме на себе си за отговори и решения, че чрез това ние се откъсваме от Божия поток?

Световната система свободно предлага начин на мислене и ценности, както и определена методология за получаване на тези ценности. 1 Коринтяни 2:12 се отнася до "Духа на света". 3:19, "мъдростта на света"; 7:31 "нещата на света"; Тит 2:12, "светските страсти." Накратко, Световната система е примамка, която призовава всеки човек на земята в своето сърце, и нейната мрежа, една сложна система на улавяне и задържане, но словото ни увещава да се "пазим неопетнени от света" (Яков 1:27 ). Всеки, който мисли, че може и напълно да се измъкне от примамката на света е измамен (Осия 4:6 Народът Ми загина от липса на знание.).
Желанието на Отца е, да осъзнаем примамката и нейната изключителна финес (неуловимост). Невежеството често е прикрито като традиция и нашите традиции, тъй като се отнасят до световната система, не идват като неподчинение, но не са по-малко смъртоносни и демонични. Както беше посочено, традициите на Световната система са трудни за отделяне от човешките същества - традициите на човека правят Божието слово без никакво въздействие.
Ние често се чувстваме комфортно с тези неща, които убиват съдбата на нашия християнски вървеж, като предпочитаме сигурността на това, което знаем, отколкото истинското доверие в Бога за области, които не знаем. Накратко, нашите собствени традиции често са най-големите стени на задържането в нашия живот. За тези, които имат уши да чуят, обърнете внимание на това повикване за събуждане! Предполагаемият ни начин на живот в миналото скоро ще доведе до вулканични последици.

Докато приемаме, че грехът е сатанински, ние бавно признаваме, че световната система е сатанистка. Греховете на плътта са очевидни за повечето, но завладяването на Световната (Светска) система е толкова тънко, че лесно може да завладее много светии, особено в бизнеса и финансите и често в служението. Ние не трябва да задоволяваме желанията на грешната природа; казва ни се, че те противоречат на Божия Дух (Галатяни 5:16-26).

В нашето общество, или може би по-добре казано, в очите на Световната система, амбицията винаги е била смятана за добродетелна, дори егоистичната амбиция не се възприема като лошо нещо, а по-скоро агресивно желание да се напредва. Ние аплодирахме тези с такива характеристики и презираме тези без тях. Този начин на мислене лесно стана част от Църквата - по-големи сгради; повече телевизионно време; по-големи и по-бързи самолети и по-големи щабове и офиси се превръщат в предпочитане на много, ако не на повечето служения. От първостепенно значение е да признаем, че това, което се оспорва тук, не е Бог, който дава растеж и увеличение, а по-скоро човешки усилия за растеж под знамето на Бога. Нека никога не бъркаме "добрите дела" с "Божиите дела".

Някои биха се изненадали, както бях аз, че едно от действията на грешната природа, споменати са сексуална неморалност, пиянство, идолопоклонство, раздори и омраза, е ЕГОИСТИЧНИ АМБИЦИИ (ПАРТИЗАНСТВА) (Галатяни 5:20). Колко християнски бизнесмени, ръководители на християнската телевизия, църковни лидери, мисионери, пастори или евангелизатори биха помислили, че техните амбиции биха могли да бъдат извън това, което Святият Дух е наредил? Амбицията, извън определените от Бога граници е очевидно, сляпа характеристика на Световната система. Когато тази амбиция се позволява без да се проверява, тя ще замени царството и Божието най-добро във всяка ситуация - класически, най-хубавото на човека отново ще замени Божието най-добро.

Добрата работа, произведена от "Дървото на познанието за доброто и злото", също е сляпа характеристика на световната система. Световната система е пълна с "добри деятели" (do gooder), които правят "добри дела", за да оправдят собствената си съвест, че не нямат или не искат Бог в живота си, но нашата праведност е като мръсни дрипи в Божиите очи. Дъхът на на добрите деятели на Световната система определено нахлува в Църквата. Нашите "добри дела" често са заместител на липсата на истинска връзка с Отца. Повечето, които нямат дълбока интимна връзка, ще се стремят да създадат или да направят нещо – като външно доказателство за голямата си любов към Бога. Това е нормално и природно явление и е представено на нас от Петър в Матей 17:1-8. Петър, като мнозина от нас, уверено предполага, като заявява: "Ще направя тук три скинии ..." (Матей 17:4). Без дори да знае значението на видението, Петър уверено вече е разбрал своята роля. Преди няколко години Господ ми проговори и каза: "Грехът на презумпцията (предположението) често се крие в благородни цели". Традиционно бяхме податливи на всеки, който опакова нещо в религиозна кърпа и благородна цел и го продаде като от Бога. Бог желае дълбоки взаимоотношения със Своя народ, достатъчно дълбоки, че никоя цел, освен Неговата воля, никога да не може да нахлуе в сърцата ни.

Преди да оставим тази тема, нека разгледаме по-нататък размахът на истината, който се излъчва от Матей 17:1-8. Нека първо да кажа, че предполагаемите действия под егидата на "Бог каза" обикновено притежават определена връзка с най-егоистичната дума - Аз. След като видя преображението на Исус, Петър проговори. Никой дори не го питаше и какво каза? "Добре е да сме тук ... ще ..." Версията на Кинг Джеймс (King James Version) казва: "Хайде да построим ..." Колко познати са думите "Елате да изградим" в тялото на Христос? Вярно е, че е добре да са там, но не поради причините, които е казал Петър, че той не е имал представа какво да говори и е действал със същата презумпция, която често правим. За тях беше добре да видят славата на Господа. Добре било и за тях да чуят изобличението на Отца, когато каза: "Него слушайте". Те не бяха там, за да чуят Мойсей (представляващ закона) или Илия ( представляващ църквата), а да чуят и свидетелстват за Исус. Само поради тази причина те бяха заведени на планината; техният фокус трябваше да бъде върху Него (Исус) и Него самия. ТРЯБВА да започнем да чуваме с яснота и да разберем гласа, който ни увещава (съветва), и да забравим какво можем да построим и да започнем да се "вслушваме в Него". Това е "Аз-ът" на човека, който ни е държал в неприязън с Божиите цели. Никога няма да имаме Неговите обещания, докато "Аз" не бъде заменен с "Той ще", защото "нито Му са потребни служения от човешките ръце" (Деяния 17:25).

Църквата трябва да разбере, че най-добрите човешки намерения и стремежи да построи за Него няма да послужат на Неговите цели.
Много служения и християнски бизнеси днес са обсадени от амбиции, които нямат нищо общо с Бога. Павел ни предупреждава за празнината, която поставяме между Бог и нас, когато призоваваме апетитите на собствените ни амбиции извън Божия Дух - "Аз ви предупреждавам, както направих преди, че онези, които живеят по този начин, няма да наследят Божието царство" (Галатяни 5:21). Важно е да отбележим тук, че ние не говорим за спасение, като отиване в небето; говорим за Царството, в което Бог ни е привлякъл да ходим на земята - място на помазание и благодат, украсено с Неговия мир, където се посреща всяка необходимост. Амбицията и усилията извън Бога, особено ако са направени в името на Бога, ще предизвикат хаос. Защо, може да попитате? Световната система няма да работи за Бог-призованите мъж или жена. Чудете ли се понякога, защо някои дейности работят толкова добре за някои, а не толкова добре за другите? Световната система работи за хората на света. Световната система никога няма да служи на божи човек. "Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето; но вие не сте от света, но ви избрах от света, затова светът ви мрази" (Йоан 15:19).

Не само, че Световната система мрази "призования" човек, но и Бог ни "призова", по Свой избор от Световната система. Световната система ни мрази и Бог ни е наредил да излезем от нея - две отлични причини да я избегнем. Това е като смесване на масло и вода; едното не може да служи на другото. Световната система НЕ МОЖЕ да служи на "призования" човек, колкото "призования" човек може да служи на Световната система. Амбицията, алчността, желанието за неща пред Бога, любовта към парите, жаждата, гордостта, нетърпението и тщеславието нямат част от Божието царство.

Много е важно да се отбележи, че Сатана е изкусен звяр и е наивно от наша страна да вярваме, че Той САМО се противопоставя на светиите чрез греха и тяхната плътска природа. Признайте, че неговата най-фина атака в опозиция на Бога, е способността му да се позовава на Световната система върху и в живота на християните. Познайте как Световната система се е провокирала апетита си в Църквата. Световната система произвежда смърт за всичко до което се докосва, като отрича живота на Царството, което Бог възнамерява да имаме. Много служения, които веднъж са се доверили на Бога за финансите си, сега са се обърнали към пощенския списък, телевизионната реклама и проповедите, като използват хипнотични и емоционални манипулации, за да "пострижат овцете" финансово, за да посрещнат огромни бюджети. Библията цитира много примери на мъже, които започнаха Божията задача, но отвориха път на гордост и доверие в себе си, вместо в Бога. Вярвам, че съм в безопасност, казвайки, че това не е угодно на Бога.

Давид научи мощен урок за това, как Бог гледа на самочувствието на човека в 1 Летописи 21:1-3; Сатана се надигна против Израиля и поощри Давид, за да извърши преброяване на Израил. и Давид каза на Йоав и на военачалниците: Иди, преброй израилтяните от Вирсавее до Дан, и ми съобщи, за да зная колко са, но Йоав отговори:  Господ дано притури на людете Си стократно повече отколкото са! но господарю мой царю, те всички не са ли слуги на господаря ми? защо господарят ми желае това? защо да стане причина на вина у Израиля? Обаче, царската дума надделя над Иоава. И тъй, Иоав тръгна, и като обходи целия Израил, върна се в Ерусалим. Сърцата ни могат да ни мамят, а примамката на ежедневната система на света приканва към самозадоволяване чрез стратегия и мислене. Ако човек от характера на Давид може да бъде измамен от тази натрапчива система, така може да стана и с всеки вярващ.
Тази липса на доверие от страна на Давид струва живота на 70 000 души. Ние никога не трябва да гледаме към себе си за отговор - ние никога не трябва да "преброим" или "да броим войските", за да видим дали сме способни или дали е възможно да постигнем каквото Бог ни е призовал да направим. Не трябва да гледаме в себе си за отговори и да отхвърляме Божията сила. Ако имаме Божието слово, Божието време, и Божието как да, не можем да се провалим. За съжаление, аз съм виновен, че не успях в това "как да" и се провалих (вижте 2 Царе 6:1-13), моето утешение е, че и другите (библейско) са направили същото.

Може би този параграф ще бъде най-важният и задълбочен аспект на този коментар. Аз се моля това да донесе откровение в духа ви и да повишите вашето разбиране. Сатана пряко контролира всеки елемент от всяка система, организация или структура, където доминира силата на естествения (душевния) човек. Естественият човек се вслушва във и върви с духа на света, често незабележимо в рамките на християнските организации. Чрез този привидно безобиден вървеж се отрича Божията сила. Когато самоувереността ни застане начело на нашето съществуване, внезапно действаме в нашата власт, а не в Божията. Тук опасността се крие в "призования" човек. Трябва да умрем за себе си и себичните пътища, ако наистина очакваме Божията сила да действа. Ключовете към това Божествено съществуване са доверие и търпение: Убедете се, че Бог ще отговори и имайте търпението да го чакате, за да ни покаже нашата роля.
Интересно е, че страхът и принудата карат онези, които действат в сферата на Световната система: Доверието и търпението са полярни противоположности, но са истинският характер на онези, които ходят в Божието Царство на тази земя. Отново, честна оценка на решенията, взети от страх или принуда, разкрива "къде" в нашия живот Световната система свободно царува.

През април 1988 г., докато бягах (спортувах), Господ ми проговори за тези променящи живота ми думи – "Откажи се от Световната система за наградата си и придобий Метода за приемане на Царството. Ако се включиш в Световната система, ще бъдеш зависим от нея за твоята награда." Макар че прекарах последните десетина плюс години напред в разбирането на тези думи, почти веднага разбрах, че променяйки методите си за получаване, може би ще започна да се ангажирам с метода на Царството. Моите стари методи на контрол, извънредно усилие, принуда, манипулация и други елементи, които представляват тип А личност, трябва да си заминат, но честно казано, до този момент трябва да се предпазя от силно мотивирания, ентусиазиран и изпълнен с енергия подход да правя нещата.

Моето собствено свидетелство говори за провал на милиони долари като християнски бизнесмен. Моята неспособност да отделям собствените си амбиции от Господните остана като трън откъм мен, и сега дори съм установил някои характеристики, които бързо разкриват в каква система се докосвам. Тъй като двете системи на нашата дискусия не се виждат с просто око и не са лесно разпознаваеми, но трябва да бъдат разпознати. Чувството за познание започна да се развива в мен, разкривайки коя от двете системи работя във.
Както беше посочено, едната се характеризира с Божията почивка, а другата предизвиква безпокойство. Често нашите мисли ни предлагат да се ангажираме в едната или другата от двете системи. Всичко, което предизвиква стрес и бъркотия, вероятно е резултат от докосването на грешната система. Бизнес, министерства, работни места, къщи, лодки, самолети, пари или вещи от всякакъв вид сами по себе си не са зли - духът зад тях определя тяхното влияние в нашия живот. Когато усетя, че започва да действа неправилният дух, аз се научих да се оттеглям и да се моля. Да продължиш е безумие.

Тук откриваме още една представа за системата, в която работим. В книгата си "Не обичай света" Уочман Ни (Watchman Nee) пише: "Когато материалните неща са под духовен контрол, те изпълняват подчинената си роля. Освободени от това ограничение, законът на тяхната природа се самоопределя и техният светски характер се доказва от курса, който те вземат. " Уочман Ни споменава много примери за християнските училища, когато се построиха и учредиха, бяха определени от Бога и доведоха до много промени в християнството, но сега не са нищо повече от училищни сгради, в които едва ли се споменава Христос. Световната система насърчава идеята, че "нещата", "силата" и "гордостта" са това, за което работим, следователно "нещата", "силата" и "гордостта" ни притежават. В Пътя на Царството "нещата" играят напълно подчинена роля в живота ни - те се използват да служат на Бога и не притежават никаква реална стойност в сравнение с предмета на Царството (Матей 6:33 Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави). Когато "нещата" започват да се движат към мен и се опитват да ме контролират, първата ми нагласа е да се моля и да представя проблема на Бога. Когато "нещата", включително и служението, стават твърде важни за нас, те не са от нас.

За мен следващото Писание окончателно обяснява ключа към живота на Царството: "Ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно, но ако умре, ще донесе много плод" (Йоан 12:24). Веднъж, докато се молех над това писание, попитах Святия Дух какво означава "самотно". Той отговори, като ми каза, че "самотно" означава без Мен. Смъртта е ключът към живота; (Нашата) смърт е ключът към (Неговия) живот. Когато всичко, което е било поставено в ръцете ни, като на настойник, започвайки със собствения ни живот, наистина е предадено на Отца и Неговата воля, животът на Царството ще оживее в нас - нашата смърт ще се е случила и животът Му ще е започнал в нас. Въпреки, че това може да звучи лесно, осъзнайте, че трябва да имате Божията благодат, за да изпълните тази задача, и тя трябва да се извършва ежедневно.

Светската система непрекъснато ще прилага законите си върху всеки човек, който черпи дъх на тази земя, и ако не държим живота си постоянно под контрол, ние ще се озовем в средата на Светската система, като се чудим как се е случило това толкова бързо. Как се случва това? Отклонения и ситуации, които се появяват "като ревящ лъв", страхът е ключовият компонент. Ако Сатана може да ни измъкне от мястото ни в нашето Царство и да ни върне в Светската си система чрез нашите действия, той може успешно да забави или да разруши Божия план за нашия живот. Сатана има власт в своята система и никой в ​​Божията система, така чрез постоянни и често скрити усилия ни връща обратно в своя си свят. "Внимавайте на себе си, врагът ти, дяволът се върти като ревящ лъв, търсещ някой, който да погълне, устоявай на него, стои твърд във вярата ..." (1 Петрово 5:8).

Да вървиш в пътя на Царството предлага много предизвикателства. Обстоятелствата и натискът може бързо да променят състоянието ни от почивка в Господа в неспокойствие. Отчаяните ситуации често произвеждат отчаяни хора, които правят отчаяни неща, като по този начин отнемат вървежа и доверието ни в Бога, като търсим в себе си отговори, или по-добре да кажа, като влезем отново в Светската система.

Ключовата характеристика на истинското обитаване в Царството е способността да не се обръщаме към нищо друго, освен към Бог, независимо от предизвикателството или отклонението. Като участници в състезание ние се учим да се състезаваме и да се съсредоточаваме върху това, да останем във вървежа, без значение от разсейването около нас – по-лесно да се каже, отколкото справяне, но с практика и дисциплина. Мъжете и жените от Светската система зависят от себе си; идеята да зависиш от някого, различен от теб е чуждо и отблъскващо. Нашето предизвикателство е да останем фокусирани и да се доверяваме на Бог по всяко време, не само във време на неприятности и трудности. Цар Давид свали гарда си, когато всичко вървеше добре, оставяйки ни урока за Витсавее, че зависимостта от Бога след битката е по-важна отколкото преди.

Търсене на по-дълбоко разбиране
Раздвижен от Святия Дух, усилията ми са да осъзная къде и как ние несъзнателно позволяваме на Световната система да навреди на живота ни индивидуално и колективно. През последните четиринадесет години осъзнах болезнено, че тази система вече няма да работи за мен. Бях обучен в нея, образован от нея, но сега вече не работи.
При откриването на това, както беше отбелязано по-горе, изглеждаше, че всичко, което се стараех да направя, не успяваше. Всичко работеше преди, но сега, поради необясними причини, вече не работи. При моя провал извиках към Бога: "Защо?" Единственият Му отговор беше "Моята милост". Защо системата вече не работи и как да се включа в Пътя на Царството, беше викът на сърцето ми. Колкото повече Го търсех по този въпрос, толкова повече Той ми показваше. В много отношения докосвах Светската система в абсолютно невежество. Както вече казах, моето твърдо вярване е, че голяма част от безсилното състояние на църквата днес се основава на това, че тя, църквата се докосва до грешния ред. Когато Адам падна, той влезе в новия ред на земята, създаден и автор на който е Сатана. Тази система контролира света от време на падението. Мисията на Сатана винаги е и винаги ще бъде да налага Светската система - система, която се противопоставя на Бога и на Божия ред.
С Исус дойде нашето изкупление не само от греха и смъртта, но и от създадения от Сатана ред. Бог никога не ни отнема нещо, без да ни доведе до нещо по-добро. Навлезли в 21-ви век, нововъзникваща истина и откровение продължават да правят разлика между двете противоположни сили, светлината на Божия Дух сега разкрива и ни насочва към по-добро разбиране. Светът принадлежи на Сатана; Царството принадлежи на Бога. Време е да разпознаем двете системите!

Десятъка и Църквата
Вероятно никой субект няма да предизвика опозиция от църковните водачи, особено пастори, като това, което ще бъде обсъдено в този раздел. Предлагам го за ваша преценка и разсъждение. В началото на това писане споменах, че безумието на системата на Вавилонския свят е както ангажиращо, така и опияняващо; нейните традиции са трудни да се предадат (да ги откажем), но все още смъртоносни за един вярващ мъж или жена на съдбата. Вавилон предлага престиж, сила, признание, сигурност и материално благословение от човека. Божието царство предлага престиж, сила, признание, сигурност и материално благословение от Бога. От кой източник зависиш? Вашата честна оценка на въпроса може да разкрие към коя система сте привързани в конкретните начинания. Този въпрос трябва да се прилага еднакво за пастори и християнски бизнесмени, но заради този коментар, нека се съсредоточим върху пасторите и църковните водачи.

Ще започна с това, че по време на годините ми на голяма финансова благословия не съм дал десятък - просто се молих, Бог ми говореше и аз давах. В по-късните години започнах да се поддавам на посланието, което непрекъснато чувах и почитателно пишех чека си за 10% от нетните ми печалби. Това не беше направено с вяра, нито чувствах истинско духовно покорство или радост (2 Коринтяни 9:7, Всеки да дава както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не по принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.) - Просто се подчинявах на закона на Писанията както всички останали - една традиция се роди в мен и аз от невежествено не я поставих под въпрос. Едва преди да напълно да останем без пари, дори и за основните неща, започнах да поставям под съмнение истинската същност на десятъка. Тук е от най-голямо значение да кажа, че вярвам в даването; Вярвам в пожертвованието, НО САМО ВЯРВАМ, КОГАТО БОГ МЕ ВОДИ. Не вярвам, че Бог притежава 10 процента, аз вярвам, че Бог притежава 100 процента (Псалм 24:1, Господна е земята и всичко, що има в нея.) и аз трябва да правя с Неговите пари, както Той ми казва.

Като продължавах да се подчинявам на закона, систематично се отклонявах от икономиката на Царството, а финансите ми се оказали от лошо до по-лошо. Когато извиках към Бога и попитах "Защо" Той отговори само: "Моята милост!" През това изключително трудно време започнах да виждам някои мощни истини (Деяния 14:22).

Повечето от настоящите учения за просперит и налагане на десятъка в посланията са изградени около и от страх; специално страхът от ограбването на Бога (Малахия 3:8). Чрез насаждане на вина и срам, и чрез силната на манипулацията на Светската система, лидерите успят да изнудят големи суми от Божия народ, като не само взеха действителните пари (чрез този процес), но и радостта и вярата, произтичащи от даването, когато Бог води, истинския Царски път. На Христовото тяло (Църквата), както и на мен самия, непрекъснато е било казвано, че нашите финансови проблеми са резултат от това, че не даваме. Цитирани ни е Малахия 3:10: "Опитайте Ме сега в това, заявява ГОСПОД на Войствата, и виж дали няма да ви отваря небесните отвори и да ви излея толкова благословение, че няма да имате достатъчно място за него (в изобилие)". Посланието е, да изпитаме Бога с нашето даване и Той ще ни благослови. Това не само не насърчава любовта към Бога, но също така по-важното е, че насърчава егоизма. Това означава, че можем да постигнем форма на праведност в и чрез нашето даване (Исая 64:6 Защото всички станахме, като нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха...). Това много религиозно насърчава даването ни като дейност - това е Вавилонската система, която напълно противоречи на новозаветните учения в Ефесяни 2:8,9, (Защото по благодат сме спасени чрез вяра, и то не от самите нас; това е дар от Бога.) без да се противопоставяме на Матей 4:7 (Писано е още, да не изпитваш Господа твоя Бог.), което ни предупреждава да не поставяме Бог на изпитание,
Друго наблюдение направих през това критично време в живота ми. Забелязах, че много пъти сме били призовани да даваме на големи служения, за по-големи сгради и други ненужни неща, докато мнозина в Църквата се нуждаят от храна. Никога не съм имал истински мир за това, дори да съм участвал в това учение, че "благословеният" трябва да бъде благословен още повече. Разбира се, "благословеният" в този случай са нашите християнски водачи, които се отделят от Тялото (Христово), като се наричат ​​духовници и нас миряни. Докладвам тук, че имах изключително трудно време да намеря нещо по този въпрос в Новия завет, но не можах да намеря нищо за десятъка. Що се отнася до заобикалянето на бедните, за да дават за по-големи самолети, по-големи сгради, по-голяма администрация, цитирам отличната статия на Джак Хелсър (Jack Helser), озаглавена "Да даваш десятък или да не даваш", която може да бъде намерена на нашия уебсайт на www.lighthouseprophecy.com.
Джак пише: "В Матей 25:31-46, Исус повтори желанието си да помогне на бедните в притчата за разделяне на овцете от козите, където Исус ще възнагради онези, които хранят гладните и обличат бедните. Тъй като Исус ни осъжда за грижата ни за бедните и гладните и тъй като ни заповядва да проповядваме благовестието по целия свят, защо повечето от нашите дарове се използват за църковни сгради и заплати и само малък процент, посветен на бедните, за мисии и евангелизиране? " "Църквата прави кози от нас, като не храним гладните и не обличаме бедните с нашите приноси?
Нека да не чакаме Христовия съд, за да разберем това!"

"Ранната църква имаше много по-добро разбиране за намерението на Христос да се грижи за нуждите на тялото Христово, отколкото ние днес. Доказателството за грижата един за друг може да се види в Деяния 2:44-47 и Деяния 4:32-37 където тялото на Христос сподели всичко и чрез даването им елиминира бедността и задлъжнялостта. Всъщност, в Деяния 4:34 се казва, че между тях нямаше "нуждаещи се" хора. "Предоставянето на жертви за изхраване на Христовото тяло беше често в ранната църква. В Деяния 11:27-30 църквата в Антиохия събра дарение за вярващите в Юдея, които изпитваха гладни времена.
Статията на Джак Хелсър се занимава в дълбочина с темата за десятъка и насърчавам всички, които искат да я прочетат. По-рано заявих, че страхът и принудата, противоположностите на вярата и търпението, са ключови мотиви на онези, които действат в Светската система. Интересно е да се отбележи, че старите и новозаветните мотиви са свързани и с тези противоположности. Аз пак цитирам от статията на Джак Хелсър: "Въпреки че десятъкът не е изискване за тялото на Христос, все още сме инструктирани да даваме." Това, което се промени от Стария Завет до Новия, е нашата мотивация за даване задължително - една десета (десятък). В Новия Завет трябва да даваме с радост, когато сме водени да даваме (2 Коринтяни 9:7), а не чрез принуда.

Джак Хелсър също ни дава това прозрение със следния параграф. "По въпроса за даването, Йоан 8:36 може да изглежда като странно Писание, за да цитирам:" Така че, ако Синът ви освободи, вие ще бъдете наистина свободни." Въпреки че е вярно, че Исус ни освободи от проклятието на (Гал. 3:10-13), грехът и смъртта (Римляни 8:2), нашият провал да даваме, както Исус ни е научил държи Църквата във финансово робство и възпрепятства Църквата да върши работата на Христос на земята. Колко Божии деца не успяват да достигнат пълния си потенциал като служители на Евангелието, защото им липсва снабдяване? Ние чрез даването и споделянето си подготвяме Църквата за служене, премахваме глада и бедността и реализираме пълнотата на нашата свобода в Христос." "Ние вече не можем да си позволим да злоупотребяваме с нашите предложения за църковни сгради, църкви, конферентни центрове, многофункционални сгради, климатици, подплатени пейки, тръбни инструменти и други подобни, които скоро ще бъдат забравени, докато Божиите деца гладуват, бедни и зле подготвени да служат на Евангелието, и не като Авел, ние трябва да дадем най-добрите си дарове на истинската Църква - хората - защото ние обичаме Бога и искаме да видим Божието дело извършено на земята ".

Десятъка е проклятие!
"Често си задавах труден въпрос за изливането на благословение в Малахия 3:10, но се отказах да отговоря, защото навярно това може да направи Бог лъжец! Накрая един от моите близки приятели ме попита за същия въпрос - и аз знаех, Бог искаше да дам честен отговор: "Защо след десятъка, десятъка и десятъка никога не виждаме отворените небесните отвори?" Веднага чух Святия Дух да казва: "сеенето в лъжа не води до благословение". Святият Дух ме впечатли, че Малахия 3:10 не е лъжа само по себе си, а по-скоро се превърна в лъжа от служители, които го използват, за да изнудят десятъка от своите събрания. По време на размишляване, Святият Дух ми внуши да чета Галатяни и чух, че Духът казва: "Исус плати десятъка за вас". На следващия ден четох и препрочетох отново Галатяни.
"Накратко, в Галатяни 3:10 се казва:" Всички, които разчитат на спазването на закона, са под проклятие ... " и Галатяни 3:25 казва:" Ние вече не сме под надзора на закона." Галатяни 5:3 казва, че ако следваме дори една част от закона, ние сме длъжни да се подчиняваме на целия закон! Библията продължава да казва в Галатяни 4:24-26 и Галатяни 4:28-31, че следвайки закона ние ставаме роби, следвайки Духът ние сме Божии синове и така нетният ефект на десятъка, тъй като идва от закона е, че той ни прави роби и ни връща под проклятието на закона. "Не е чудно, че не сме благословени, защото даваме десятък от подчинение на закона, а закона е проклятие! Чрез проповядването на десятъка служителите проклинат църквата и се доказват като фалшиви братя (Галатяни 2:4, Галатяни 5:8), които стоят в опасност от осъждане (Галатяни 1:8-9, Галатяни 5:10, Галатяни 6:7-8)."
"Чудно ли е, че след като даваме десятък от години ние не сме виждали отворените вратите на Небето?" Галатяни 5:18 казва: "Ако сте водени от духа, не сте под закон." И така, човек трябва да попита: ние ръководени ли сме от Духа, освен даването, което е насочено от закона? "НЕ! Исус ни е дал десятък, защото сме умрели в закона чрез Христос (Римляни 7:4, Римляни 8:2, Римляни 10:4, Галатяни 3:13) В момента, в който се опитваме да се направим праведни чрез възобновяване на практиката на която и да е част от закона, ОСКЪРБЯВАМЕ ХРИСТОС, сякаш бихме казали: "Жертвата на Исус не беше достатъчна да плати всичко!" ние гледаме на Христос, като на по-малко от съвършената и пълна жертва за нашите дългове - нашия грях - ние отричаме Неговото пълно господство и сме под проклятието на закона".
"Нека аз да рисувам картината за вас, която Отец е нарисувал за мен относно десятъка или за друг закон на Стария Завет. Ако след като Исус умря да плати цената за греха, и ние все още трябва да се подчиняваме на всяка част от закона, тогава Исус НЕ е всъщност заплатил цената за ВСИЧКИ грехове. Ако имаше грях, който кръвта на Исус не покриваше, осъждението щеше да изглежда така: "Исус прощава всичките ти грехове – НО ПОЧАКАЙТЕ - ти си осъден на Ада, защото смъртта на Исус не покрива някои ваши провали да се подчинявате на определени приложни закони ... " Проповядването на Исус и на закона означава, или имаме нужда от втора жертва за грях, за да платим за това, което Исус не покрива, ИЛИ ще бъдем осъдени, че не спазвате законите, които не са обхванати от кръвта на Исус.

Джек завършва с писането: "След като завърших моето проучване, Господ попита един последен въпрос: Каква сграда някога е спечелила човек за Христос?" "Помолете Бог да ви покаже какво да дадете и на кого и помнете, че думите Му "Хранете овцете " (Йоан 21:17) докосват много по-дълбоко от проповедта на пастора неделя сутрин, и те са буквални ".
В резултат на горното разбиране вярвам, че аз съм под проклятието на закона, като се подчинявам на един елемент от старозаветния закон. Вярвам, че голяма част от Църквата днес също е под това проклятие. Освен това вярвам, че много пастири се подкрепят финансово от десятъка и следователно се доверяват на хората (Светската система) за огромните царства, които са изградили за себе си. Да кажат на техните събрания, да се молят и да чуят Бог за това, което трябва да дадат и къде да го дадат, ще се изисква доверие в Бога (Божието царство), но традицията на десятъка и удобството, че хората от църквата ще продължат да плащат клубните си такси от десет процента е много по-лесно и не изисква никаква вяра. Ако таксите по някаква причина паднат, малко манипулиране на амвона ще ги възстанови на по-високи нива - всичко това са аспекти на Светската система.

Истинските наследници ще ходят в Царството
Вавилонската система е човекът, който зависи от човека, човек, който е зависим от богатството, човек в зависимост от системите, доктрините и формулите. Пътят на Царството е човек, който зависи от Бог и напълно се доверява на Бога - "Потърсете първо Божието царство ..." Пророческо откровение говори за време, когато Бог ще извика остатък, който не само разпознава, но също твърдо отказва да продължи да се ангажира в Светската система. Уморен от поражението и безсилието, че тази система е деформирала Църквата, това остатъчно семе ще започне да функционира само по пътя на Царството. Само тези с най-голяма смелост и доверие в Бога ще ходят в този богат принцип на Царството.
"В онзи ден остатъка от Израил, оцелелите от Яковия дом, няма да разчитат повече на този (Световната система), който ги порази, но наистина ще разчитат на Господ, Светия Израилев., останалото от Яков ще се върне при Могъщия Бог "(Исая 10:20,21).
Тези, които наистина разчитат на Бога, повече няма да разчитат на Светската система. Истинският остатък на Бога няма да заема пари за нуждите си, а ще разчита на Бога; те ще ходят в любов и ще останат незасегнати от атаките на хората. Този остатък ще постави Бог пред всичко и като такъв ще имат винаги ресурсите да вършат това, което Бог казва ... Остатъкът върви по тесен път - път, по който малцина избират да ходят.

Една от най-големите противоположности на тези две системи е, че едната е изпълнена със съмнение, страх и несигурност, докато другата е изпълнена с мир. Едно нещо, което Светът не може да имитира, е Божият мир. Както е посочено в цялата тази статия, ние използваме една от двете системи по всяко време на живота си, но от много по-голямо значение е фактът, че трябва да се научим да ангажираме правилната система, защото, както вече говорихме, сериозните духовни въпроси са когато се докосваме до света. Светът се занимава с презумпция (предположения), зависи от науката, от най-важните факти и изследвания, за да реши в крайна сметка конкретен път. Човек от Царството може да използва науката, важни факти и изследвания, но никога няма да зависи от тях, нито пък ще предполага в процеса на вземане на решения - той ще се движи въз основа на това, което "казва Бог".
Бог често ни показва чрез нашият опит в живота да разкрие чудесно откровение. Такова аз започнах да виждам, като възникващ модел на Бог в моя бизнес с недвижими имоти. Тъй като страдах от ужасни финансови затруднения, нуждата от пари често ставаше голяма - самата природа на бизнеса с недвижими имоти е празник или глад. Това, което забелязах през годините бе, че всеки път, когато се надявам на някаква сделка или транзакция и почти да стигне до финализиране се разпада. Сделка след сделка след сделка следваше същия модел - Бог често говори чрез модели и дизайн. Най-накрая ми просветна, че Бог се опитва да ми каже нещо, но моята харизматична теология крещеше "дявол, дявол! или "не сте дали достатъчно" или "нямате достатъчно вяра".
Слушайте този Божий светия, ако моделът продължава да съществува, бъдете отворени, за да промените фокуса или посоката си - може би Бог предизвиква вашето традиционно мислене. Бог веднъж ми каза: "Невежеството често е прикрито като традиция". Традиционното ми образование ме накара да се съсредоточа изцяло върху неправилните проблеми, като по този начин утежнявам проблема. Неправилният фокус създава проблеми. Това е естествено и физическо явление. Духовно аз се съсредоточих върху дявола, когато изцяло Бог се опитваше да ми покаже нещо много по-важно: "Изградете доверието си в Мен, а не в финализиране на сделки". Трябва да се обърнем навътре, за да се обърнат нещата навън. Вътрешните неща трябва да влязат в ред, за да дойдат в ред външни неща.
Това, което нищо неподозиращо направих, беше да позволя на моята необходимост от пари и следователно и моето доверие да не бъдат в Бог, като мой доставчик, да гледам на сделката като на доставчик - сделките се осигуряват в Светската система, а Бог осигурява снабдяването в Царството. Преминах от гледане и вяра в Бог за всичко в моя живот (Пътя на Царството), към доверие в човек или пари (мамон), или в Светската система за моите нужди. Това беше състояние на сърцето, за което Бог се занимаваше толкова внимателно с мен. Той все още използва недвижимите имоти, за да осигуря финансовите ми нужди, но Бог сега е моят източник, а не моите собствени усилия. Чувствителността се е превърнала в "мъртъв съм за нея" (сделката)? Това е важен урок, тъй като Господ използва Писанията, за да позволи моето разбиране да се разшири.
Аз отново използвам едно от любимите ми Писания, за да илюстрирам принципа; "Освен ако зърното не падне в земята и умре, то остава самотно, но ако умре, то дава много плод" (Йоан 12:24). Трябва да остана мъртъв за сделките, които правя, за да стават. Както по-горе е написано, "остава самотно" означава без Бог. Ако не съм мъртъв за сделките, Бог не може да участва. Нашата смърт произвежда живота Си. Докато продължаваме да седим на престола на сърцата си, оставяме малко място за Бог. Гарантирано е, че това състояние ще предизвика тревожност и стрес. Напротив, мирът, който трябва да бъде мой доставчик, не може да бъде измерен с думи.
Докато моят фокус е върху Бог като мой доставчик, Бог е свободен да ме благославя, както Той смята за подходящо. Неговата почивка винаги ще произвежда Неговата посока. Когато съм зает да преследвам нещата далеч от Божията посока, поради това, че имам нужда от неща, аз оставям Божия мир, посоката на Бога и впоследствие Божието снабдяване.

Почивката в Бога произвежда посоката на Бог (Това е невъзможно за онези, които докосват Светската система)
С изоставянето на Световната система и усвояването на метода на Царството, започва началото на влизането в почивката на Бог. Трябва да се научим как да работим, докато почиваме в Бога (Евреи 4:10,11). Писанията казват: "Господният слуга не трябва да се бори (с трудности или препира с противниците си, или да прави усилия) " (2 Тимотей 2:24). Колко борба (или стремежи и усилия) има в нас? Стремежът е продукт на Светската система. Когато се оставим да бъдем водени от Духа, ние автоматично се стремим да правим собствените си неща - форма на стремеж или усилия.
Когато усещам, че се стремя да направя нещо да се случи, аз се връщам назад - "Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите ... безполезно е на вас да ставате рано, да лягате късно и да ядете хляб на скръб ..." (Псалм 127:1,2). Когато престанем да общуваме със Святия Дух, и се занимаваме със собствените си цели, а не Го слушаме, борбата (стремежът - Светската система) е върху нас. Да останем в Духа ни държи в Божието направление и далеч от собствения ни стремеж. Адам излезе от Божието снабдяване, за да "обработва земята" след падението (Битие 3:23).
Както вече беше дискутирано, това даде на Сатана власт да създаде Светската система. Това, което някога е било лесно за Адам, сега е с голяма цена. Бог желае да се върнем в състоянието преди падението, където имаше снабдяване в нашия живот - системата на Царството. Исус стана вторият Адам и беше умъртвен и със Своята смърт отхвърли законната власт на Светската система на земята. Неговата изкупителна сила е установила нашето законно право на нова система и тя се нарича Божие Царство.
Църквите, които учат на църковната дейност не само ангажират Светската система, но и погрешно освободиха същия дух в Божиите светии. Църковата дейност никога няма да доведе до живот, освен ако църквата не бъде призована от Бога да се ангажира с такива дейности. Бизнес дейностите могат да произведат, но никога не осигуряват живот, ако не бъдат призовани и назначени от Бога.
Нашите стремежи или ангажирането ни със Световната система причинява трудни обстоятелства както в отношенията, така и в ефективността на изпълнение на задачата ни. Ние лесно можем да влезем в трудности и презумпции и скоро да започнем да създаваме „Исмаил“ (Битие 16:2 Аврам послуша това, което каза Сарая...). Последствията от това обикновено засягат другите, защото винаги ще произвеждаме плодове, които приличат на нас. Когато докоснем Светската система по този начин, тя освобождава същия дух, Духът на света, в тези около нас.
Нашата желана почивка (в Бог), която е противоположна на личния стремеж, е да разберете какво прави Бог в нас, чрез нас, или с някого или в някаква ситуация и да се присъедини към тази работа (Еремия 6:16, Матей 11:28, Йоан 5:19)! Това е Пътят на Царството. Еремия 6:16 по същество казва, разберете къде върви Бог и следвайте Неговите стъпки. Исус каза в Йоан 5:19: "Аз не правя нищо по собствена инициатива." Каквото Исус направи, Той Го направи в Божията почивка. Той не инициира самия процес. Той разбираше какво върши Бог в ситуацията и се присъединяваше към Него. Ако искате да създавате дела на плътта (Исмаил), инициирайте неща, които Бог не прави. Почивката се намира в това, което прави Бог.

Исус каза: "Аз правя само това, което виждам, че Отец прави." За известно време бях озадачен от това изказване, знаейки, че изключително рядко усещах Отец в молитва. Когато търсех Святия Дух за по-добро разбиране на това, ми се показа, че когато се молим, често се виждаме себе си ангажирани да вършим нещо или да усетим определена посока за нашия живот в различни начинания. Докато често виждах, че се насочвам в някаква дейност, рядко виждах Бог да го прави. Когато се приближих повече до моя Отец за тези неща, Той каза: "Виждаш правилно", освен Бог! Отговорих: "Виждам само мен." Той каза: "Не, това, което виждаш е, Мен в теб, правиш това, което съм поръчал". Това ми помогна изключително в разбирането, за ролята ми е Негово царство, разкривайки ми стратегията, изисквана в съчетание с моята вяра.
Един сигурен начин да разберете къде е Бог във всяка ситуация е да разберете, че Бог плаща за това, което Той поръчва. На първо място, ако ни заповяда да направим нещо, Той ще ни даде благодат да го направим, хората да го направят, а в крайна сметка и финансите да го направим. Задайте си въпроса: какво предлага Той по пътя на снабдяването за тези, които са назначени да работят върху проектите на Бог, за да постигнат целта? Какво е снабдяването от гледна точка на финансовите ресурси, на паричните средства, чрез които да се изпълни задачата? Ако горепосочените временни ресурси не са налице, първо духовно и физически второ, шансовете са, че Бог не е тук, въпреки че често изисква голяма вяра дори за ресурсите.
Често Бог може да каже, че първата стъпка, за да постигнеш нещо за Него е в придобиването на вярата и за получаване на стратегията за ресурсите. Моят опит е, че хората винаги ще имат предимство пред парите за всеки проект, който съм направил, въпреки че това е само моят опит. Тези, които се движат в посоката и напътствие от Светия Дух са духовни синове; тези, които се движат в резултат на парите са наемници - знаете разликата!
Светската система се движи от егоистични амбиции и винаги гледа на себе си или на човека за посока. Често тези движения се генерират от алчност, амбиция и търсене на сила или позиция. Азът е винаги в основата на посоката и винаги ще отговаря за себе си - един човек не показва отговорност пред никого. Много служения, големи и малки, страдат от този дух, който категорично е Светската система и изглежда по-скоро като Корпоративна Америка, отколкото Божия дом.
Тези, които живеят по метода на Царството, се движат от Духа. Те са напълно подчинени на Духа и са отговорни пред Бога. Неговите най-висшите цели са техните мотиви. Те разбират, че когато облакът се движи, те трябва да се движат с него. Аз не контролирам. За онези, които живеят по този начин, важен урок, който трябва да научите, е никога да не набивате колчетата на палатките си толкова дълбоко, че да сте заети след това, опитвайки се да ги изкарате, когато облакът и тълпата са напуснали. Светската система придава постоянство по много въпроси и притежания в живота. Трябва да останем отворени за движението на Духа с малко или никакво привързване към нещата. Жителите на Царството са отдадени и свободно се движат в Духа. За да живеем по Метода на Царството, трябва да бъдем чувствителни по всяко време към движението на облака (Изход 13:21,22). Не можем да останем там, където беше облакът вчера - трябва да отидем там, където е днес. Облакът винаги е в предната част и никога не е отзад.

Друг основен контраст на двете системи, както беше споменато по-рано, се намира в "добрите идеи" срещу "Божиите идеи". Много служения и църкви работят върху основата на "добрите идеи" - неща, които изглеждат и звучат добре, но с липса на вдъхновение от Бог. Божиите църкви притежават Божията сила. Човешките църкви притежават човешката сила. Сравнително лесно е да се определи в коя от двете системи стоим. Тези, които са основани на участие в Дървото на познанието за доброто и злото, ядат плодовете на светската система. Тези, които действат в Божието царство, участват в Дървото на живота. Само от това дърво може да се намери животът на Бога. Ако ядете от Дървото на Живота, вие сте водени от Божия Дух във вашите усилия. Духът на Бога води истинските синове и дъщери на Бога.

Вяра и стратегия
Световната система е перверзна имитация на метода на Царството. "Добрите идеи" са заместител на "Божиите идеи". Всички "Божии идеи" са вяра, съчетани с конкретна определена от Бог стратегия. "Добрите идеи" имат стратегия за завършване, както и "Божиите идеи". "Добрите идеи са точно това - идеите на човек заедно с човек са създали метод за осъществяване на идеята. Използването на определена от Бог стратегия допълва "Божиите идеи". Стратегията е неразделна част от действието на вярата.
Стратегията е Божието направление и "подредени стъпки" за нас, да познаем нашата страна в Неговия план. Без стратегия вярата е мъртва. Казано по друг начин: "Вярата без дела е мъртва". Делата в това писание означават стратегия, назначена от Бог. "С мъдрост, разбирам" - Мъдростта е "посоката" на Бога, разбиране "как да". Книгата на Неемия е един от най-големите изложения "на стратегията в Библията. Както Неемия знаеше, голямата разлика между системите е, че човекът, използвайки Пътя на Царството, се освобождава от създаването на собствената си стратегия или посока. Неемия имаше Божията стратегия и успешно завърши работата си.

Проблеми в запазване на силата
В заключение, интересно е да отбележим, че в Царството нещата, които ни натоварват, често са нещата, които Бог ни призовава да направим. (Виж Неемия 1:1-4). Хванете тази концепция; в Царството, проблемите пазят силата - проблемите или тежестите, с които се сблъскваме, често са предназначени да ни дадат сила в тази конкретна област, след като сме преодолели проблема. Защо е така? Погледнете какво е направил Неемия (Неемия 1:4-11). Той се моли и получи стратегията на Бог да преодолее тежестта / проблема. Тежестта / проблемът, пред който е изправен Неемия, е еврейският остатък и тяхната защита - знаеше, че възстановяването на стената около града е жизненоважно за тяхната защита. Докато се молеше, той получи правомощия да изпълни задачата, като получи конкретната стратегия за преодоляване на проблема. По същия начин, тъй като сме изправени пред проблеми, и тъй като Бог нарежда нашите стъпки, можем да разглеждаме проблемите като потенциални области за получаване на сила. Кой по-добре да служи на брака, този, които Бог е оправдал чрез брачно възстановяване. Кой по-добре да служи на финансите, този, които Бог е възстановил финансово.

Преди няколко години почувствах огромна тежест или копнеж да разработя софтуер за моята организация за недвижими имоти. Макар че не знаех как да постигна това, в крайна сметка успях да постигна Божията стратегия за победата. Ако някога съм принуден да направя друг софтуерен проект, сега съм овластен в тази област в резултат на моя опит. Лъвът и мечката подготвиха Давид за Голиат. Интересното е, че Бог ще използва нашето минало, за да ни подготви за нашето бъдеще. Хората от Царството се запитват във всяка ситуация: "Господи, какво ми казваш чрез това?" Това не е характеристика на онези, които ходят в Светската система. Когато се озовем в гняв, оплакваме се и се оплакваме, когато идва неприязън, ние се докосваме до духа на света, място на развала и смърт.
Когато ни е дадена стратегията или мъдростта да решим проблема, е малко вероятно проблемът да има сила над нас отново. Словото казва, че "да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли. (2 Кор. 2:11)". Християните често са виновни, като се молят за вяра, когато всъщност трябва да се молят за стратегия или за специфичната си част в решаването на проблема. Дарът на разпознаване ясно ще каже кога е време просто да чакаме Бог или да започнем да се молим за и да приемем стратегия. Царските хора търпеливо очакват Божията стратегия.
Промените идват в Христовото тяло – наследниците ще вървят по Пътя на Царството, тъй като Светската система ще продължава да бъде излагана и изкоренявана от църквата и Божия народ. Толерантността към рекламата, програмите и формулите, развлеченията, духовната гордост, арогантността и посланията "благослови ме" ще намалеят, когато тялото започне да живее в царския живот. Самоуправляващата се религиозна теология, която казва: "Ако направя това, Бог ще направи това", ще бъде заменена от истинска и доверителна връзка с Бога. Истинското послушание се основава на истинските отношения, а не на религиозните учения за самоуправление. "Божието царство не е ядене и пиене, а правда, мир и радост в Светия Дух" (Римляни 14:17). Божието царство не се основава на външни неща, то се основава на вътрешното в сърцето.
Молете се усърдно, да започнем да се изявяваме като Царски хора и победители в този свят и неговата зловеща система.

Източник:
http://www.markswatson.com/sikes1.htm

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...