Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 9 февруари 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 2 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 2 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Приеми съвет!
Притчи 4:20 Сине мой, внимавай на думите ми, Приклони ухото си към беседите ми. 21 Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си; 22 Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за цялата им снага.
Ежедневни мисли
Книгата на Притчите на Соломон ни съветва, като ни предупреждава, да слушаме и се подчиняваме на Божиите думи. "Внимавай на думите ми" означава просто да се обърне внимание на думите на Бог. Ние можем да чуем Божието слово, без всъщност реално да сме го чули. В стих 20, "Приклони ухото" означава да слушаме с нашите духовни уши или да слушаме с ушите на сърцата ни. Много пъти в Новия завет, Исус говори на хората, той казва думите: "Който има уши да слуша, нека слуша."
Марк 4:9 А той им рече: Който има уши да слуша, нека слуша.
Исус, знаейки, че никой от нас не може да чуе (разбере) това, което той казва в духа освен, ако не дойде при Него с правилно отношение на сърцето. Ние трябва да желаем да слушаме това, което Той казва. Ето защо тези, които не познават Исус, може да четат Библията, но да не я разбират. Те могат да се съгласят, че е една историческа книга, или една история, но те не могат да я разберат, докато не застанат пред Бог със смирено сърце, готови да поискат прошка, защото Бог не пожали живота на Единородния си Син Исус за нас.
Притчи 4:21 ни казва, че ние трябва не само да четем Божието Слово усърдно, но също трябва да скрием Словото в сърцата ни. Ако желаем да растем във вяра и мъдрост, ние трябва да четем и прилагаме Божието Слово за всяко нещо в живота ни. Ако правим това, стих 22 ни казва, че ще преживеем истински живот. С разбиране и прилагане на Божието Слово в живота ни, ние ще благоуспяваме в всичко и ще бъдем здрави, както ще благоуспява душата ни. Господ иска да да сме здрави в дух, душа и тяло!
Молитва:
Небесени Татко(Отец), аз се радвам, че Ти наистина се грижиш за мен. Ти искаш да те познавам повече и повече, като чета Твоето Слово. Чрез Твоето Слово, Ти ни съветваш, Ти ни учиш как да живеем и да благоуспяваме във всичко, което правим. Нека да запомняме Твоите съвети и да ги прилагаме в живота успешно, защото те са като чисто злато. Чрез тях Ти ни предупреждаваш, защото ни обичаш и в тяхното опазване има голяма награда.
Ако някой има проблем за разрешаване или се тревожи за нещо, или болест може да се помоли така: Господи Ти си ме създал, Ти знаеш мислите ми, проблемите, тревогите ми и болестите ми. Моля те сега помогни ми за.....или изцели ме от..... Аз зная, че ти чу моята молитва и вярвам, че ще ми помогнеш, защото те обичам, като мой Небесен Татко и вярвам в Теб. Благодаря Ти за всичко, което ми даваш. В името на Исус. Амин

http://bible.com/index.php
http://bojieto-slovo.blogspot.com/

http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Няма коментари:

Публикуване на коментар