Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 11 септември 2014 г.

Ако Ме любите... Йоан 14:15

Ако Ме любите... Йоан 14:15


Как е възможно да опазим тази заповед – да обичаме така, както Той ни обича? Как можем да ходим в подобна любов? Щом това е заповед от Бога, значи не е невъзможно. Невъзможно е само, когато се опитваме да го постигнем със собствени сили. Би било нечестно Господ да ни даде неизпълнима заповед. Вижте добре следните думи на Исус: Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.(Йоан 14:15).

Подготвях се за служба, когато Божият Дух ми посочи тоя стих. Усетих го така: "Джон, ако Ме обичаш, ще го докажеш чрез спазването на Моите заповеди." След като размишлявах върху това няколко минути, Господ ми каза да прочета стиха отново. Прочетох го. Той проговори: “Не разбра какво искам да ти кажа – прочети го отново.” Това продължи, докато не прочетох стиха около десет пъти. Най-после казах: “Господи, прости моето невежество; покажи ми какво искаш да кажеш.” Отговори: “Джон, смисълът на думите Ми не е, че ако спазиш Моите заповеди, ще докажеш, че Ме обичаш. Аз вече знам дали Ме обичаш или не! Това, което казвам, е, че ако човек е истински влюбен в Мен, той ще придобие способност да изпълнява заповедите Ми!” Става дума за взаимоотношение, а не за закон.


Аз тълкувах нещата, сякаш бяха закон. Много хора днес познават Господа по този начин. Те са заменили любовните взаимоотношения с Него със седемте стъпки към изцелението, четирите точки за спасение, петте стиха за преуспяване и кръщение в Святия Дух. Смятат, че по някакъв начин Бог може да бъде ограничен в тяхната кутия с обещания, които да бъдат изваждани и изповядвани според собствената им преценка. После се чудят защо имат толкова много проблеми с греха! Защо Неговите заповеди са толкова трудни за изпълнение? Защото хората не са закоренени в Божията любов!

Нека да дадем пример. Влюбвали ли сте се някога? Когато бяхме сгодени със съпругата ми Лиза, аз бях влюбен до уши. Постоянно мислех за нея. Правех всичко възможно, за да прекараме колкото се може повече време заедно. Ако тя се нуждаеше от нещо, независимо какво правех или колко часа беше, аз скачах в колата и й го доставях. Нямаше нужда да се насилвам да говоря на хората за нея – хвалех я на всеки, който би слушал. Поради силната ми любов към нея, за мен беше удоволствие да правя всичко, което тя пожелаеше. Не правех тези неща, за да докажа, че я обичам; правех ги, защото вече я обичах! Тя беше центърът на моето внимание. Чувствата ми бяха насочени към нея. Вече не се интересувах от никакви стари приятели. Не желаех никое друго момиче. Тя беше зеницата на окото ми.
Но след няколко години насочих вниманието и привързаността си към други неща, като например служението. Вече с усилие правех нещо за нея. Приемах Лиза за даденост и тя не беше чак толкова в мислите ми. Купувах й подаръци по задължение на Коледа, на годишнини и рождени дни – и дори това представляваше известно усилие. Нашият брак беше застрашен. Първата ни любов умираше! Понеже силата на нашата предишна любов вече липсваше, беше трудно дори да се спогаждаме.
Тогава Бог обърна сърцето ми и ми даде да видя какъв егоист съм станал. По милост Той запали отново пламъците на нашата първа любов и изцели брака ни.

В светлината на всичко това можете да разберете защо Исус каза: Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. И тъй, спомни си от къде си изпаднал, и покай се, и върши първите си дела; и ако не, ще дойда при тебе скоро и ще вдигна светилника ти от мястото му, ако не се покаеш” (Откровение 2:4-5).
Тук Исус говори на Църквата! Какво иска да каже с “покай се и върши първите си дела”? Преди да изрече всичко това Господ казва: “Зная твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите човеци”. Значи не става въпрос за хора, които бездействат. Защо тогава казва: “Покай се и върши първите си дела?” Отговорът е, че в момента те Му служат по задължение, а не от любов. Господ казва: покай се – промени сърцето си, нека любовта ти към Мен да се възобнови; отхвърли своите идоли и отново Ми служи от любов, а не по навик! Ако сърцето ни е закоренено в дълбока любов към Него, тогава спазването на заповедите Му не е тегота, а удоволствие!

Как да се влюбим в Него и да останем в това състояние? Отговорът е в следните стихове: “И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа, търсете това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното, а не за земното… Затова умъртвете природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, злапощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство” (Колосяни 3:1-5). Ще мислиш за това, което търсиш! Ако търсиш успеха, твоите мисли ще бъдат насочени към успех - дори това да е служението! Докато бяхме сгодени, аз постоянно мислех за Лиза – как да прекарам повече време с нея. Исках да съм колкото се може повече в нейното присъствие. Когато търсим Божието присъствие, нашите мисли са насочени към Него.

Много християни ходят на църква, дават десятък, пеят песни на хваление и поклонение, кимат в съгласие с проповедта на служителя и вероятно помагат в служението, но всичко това става по задължение. Но ако някой спомене областта, към която са насочени техните интереси, като предстоящия футболен мач в понеделник например, те се надигат с искрящ поглед и с голямо вълнение започват да коментират кой според тях ще победи и защо. Къде са насочени интересите им? Това, към което са насочени твоите интереси, ще доминира мисленето ти. Аз нямах проблеми да мисля за Лиза винаги, когато работата не изискваше пълното ми внимание. Веднага щом вниманието ми се освободеше от работата, умът ми превключваше към това, от което се интересуваше - Лиза! Когато в началото започнах да гледам “Далас Каубойс”, те ангажираха твърде малка част от вниманието ми. Но колкото повече ги гледах, моят интерес започна да нараства, говорех и мислех за тях, докато те се превърнаха в идол в живота ми. Съответно, колкото повече търсиш Господното присъствие, толкова повече Той ще ти се открива, което ще разпалва още по-голям копнеж по Него; докато това желание те завладее!
Исус говори по въпроса в Йоан 14:21 “Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби, а който Ме люби (човек, който Го търси с цялото си сърце), ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему”. Колкото повече преживяваме Неговото изявено присъствие, толкова повече ще Го желаем.
Много хора се провалят, защото престават да търсят, щом не Го чувстват наблизо. Бог казва в Еремия 29:13 “И ще Ме потърсите и ще Ме намерите, когато Ме потърсите с цялото си сърце”. Ключът е да Го търсим с цялото си сърце! Ако си загубил нещо много ценно, ти не го търсиш пет минути и после да се откажеш. Ще го търсиш, докато го намериш, независимо колко време е нужно! В Евреи 11:6 пише: Той възнаграждава тия, които Го търсят”. Трябва да търсим, докато не намерим, защото Той ни е обещал, че ако усърдно Го търсим, ще Го намерим.
Може да не е според нашите планове, но ще Го намерим!
Книга: Добър корен – добър плод, Джон Бивиър
http://books.ekipirane.com/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...