Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 22 май 2011 г.

Да представяме себе си на Бога

Да представяме себе си на Бога

Божието решение за старата природа може да се обобщи с една дума:екзекуция. Екзекуцията се случи на кръста, когато Исус умря и нашият стар човек беше разпнат с Него. Как прилагаме това Божие решение в живота си?


 Наставленията на Павел могат да бъдат следвани само от тези, които са положили вярата си в Исус и са приели Неговата заместителна жертва за себе си. Някой е казал: „Ако искаш някога да стигнеш до небето, трябва да се научиш да казваш „не“. Това със сигурност е истина. Павел ни посочва, че трябва да решим в ума си и да застанем твърдо срещу греха. И грехът и Сатана могат да разпознаят между това, когато само говорим думи и кога наистина имаме пред вид това, което казваме. Ние трябва да прокламираме тези думи с увереност. Тогава, чрез вяра в Исус нашата воля е освободена от доминирането на греха.  Нашата отговорност е да упражняваме волята си правилно. Бог няма да направи това вместо нас. Това е точката, при която трябва да разпознаваме нашата отговорност да наглеждаме и насочваме волята си.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, за Твоята победа на кръста. Аз сега заставам и прокламирам, че грехът и Сатана нямат никакво право и никаква сила върху мен. Частите на моето тяло са инструменти на правдата, предадени на Бога за да му служат и да бъдат за Негова слава. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 9 май 2011 г.

Радикално покорство

Радикално покорство


Когато правим тази изповед, ние трябва да бъдем радикални. Християнството е радикална религия. Думата радикален означава „който се отнася до корена“. Когато Йоан Кръстител говори за благоговението и за Исус, той каза: „А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля.“ (Мат. 3:10).
Бог няма да подреже няколко клонки или дори да отреже пъна на дървото. Той ще отиде директно в корена. Той изисква дървото да принася добър плод. Ако едно дърво не принася добър плод, Бог казва, че то трябва да бъде отсечено. Сред по-младото поколение има тенденцията да е радикално. Мисля, че тази склонност трябва да бъде насърчавана – в правилната посока. 
Да съм честен, ние по-старите поколения често сме правили компромис вместо да сме били радикални. Ние трябва да сътрудничим на Святия Дух, Който често ни призовава към видимо радикални решения.
"И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас." (Римл. 8:11)
 Павел прави едно забележително изявление тук. Той казва, че Святият Дух – Духът на Бога – е Този, Който е възкресил мъртвото тяло на Исус от гроба. И ако имаш същия този Свят Дух в тялото си, тогава Той може да направи много от това, което ти се нуждаеш в твоето тяло чрез Неговата сила. Каква радикална истина!

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз прокламирам, че ще преследвам радикално покорство и ще сътруднича на Святия Дух, защото тялото ми е храм на Святия Дух, изкупено, очистено и осветено чрез кръвта на Исус. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Стихове: http://biblia.duh-i-istina.net/


Прочетете Цялата Статия...