Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 29 септември 2011 г.

Nomi Teplow – Kumi Ori (Arise, Shine – Стани, Свети), Исая 60

Nomi Teplow – Kumi Ori (Arise, Shine – Стани, Свети), Исая 60

Arise, Shine
For your light is come
And the glory of the Lord is risen upon you
Lift up your eyes about you and see
All are gathered together
They come to you
Your sons will come from afar
And your daughters will be nursed at your side

Стани и свети
Защото дойде светлината ти
И славата Господна те осия (Исая 60:1)
Повдигни очите си наоколо и виж
Те всички се събират
Идват при теб
Синовете ти ще дойдат отдалеч
И дъщерите ти ще бъдат носени на ръце (Исая 60:4)


Whereas you have been forsaken and hated
So that no man went through you
I will make you an excellency
A joy of many generations
And the Lord shal be unto you an everlasting light

Вместо това, че беше оставен и намразен
И никой не преминаваше през теб
Ще те направя вечно величие
Радост от поколение в поколение (Исая 60:15)
И Господ ще ти бъде вечна светлина (Исая 60:19)

Arise, Shine … Стани, Свети ...  


Kumi Ori (Arise Shine) English - Nomi Teplow קומי אורי - נעמי טפלו


Благословение!
С Божието слово всеки ден...
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
...  

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 20 септември 2011 г.

Изповед на вяра

Изповед на вяра

Господ ми показа, че много християни, ако погледнат миналото си, ще признаят, че са правили много негативни изповеди. Може би си говорил за това, което не можеш да направиш или си обсъждал провалите и разочарованията си. Но, вижте, изповедите ни определят посоката, в която ще вървим. Има един много хубав пример, който илюстрира тази истина. Това е историята за дванадесетте съгледвачи, които Мойсей изпраща в Обещаната земя. Двама се върнаха с положителна изповед, а десетима - с отрицателна „Не можем!“ Положителната изповед беше: „Ние можем!“ Всички израилтяни определиха съдбите си чрез изповедта си. Тези, които казаха: Не можем!“ не можаха. А тези, които казаха: „Можем!“ можаха.

Може да си произнасял негативни думи и изповеди, които не прославят Исус или да си хранил разочарования, които са те връзвали в безсилие или провал. Ако изповядваме провал, провалът ще е наш дял. Ако изповядваме вяра, Бог ще бъде наш дял.
Просто изповядай: „Господи, покайвам се, че съм връзвал ръцете Ти поради неверието и негативното си мислене. Ограничавал съм това, което можеш да извършиш в живота ми.“ Писанията казват: „Ако зповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.“ (1 Йоан 1:9). Когато отхвърлиш негативните изповеди, благодари на Бога, че си излязъл от тази мрачна, самотна долина. Кажи: „Мога всичко чрез Христос, Който ме подкрепява“, което е буквален цитат от Филипяни 4:13.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Агнето. Аз прогласявам, че „Мога всичко чрез Христос, Който ме подкрепя“ и че аз побеждавам Сатана чрез кръвта на Агнето и чрез словото на моето с видетелство и не обичам живота си до смърт. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...