Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 7 октомври 2014 г.

Имайте вяра в Бога - Смит Уигълзуърт (Have Faith in God - Smith Wigglesworth)

Имайте вяра в Бога - Смит Уигълзуърт (Have Faith in God - Smith Wigglesworth)


Това е време, когато ние трябва да се укрепваме във вярата, да растем в познанието за Бог. Бог декларира в Словото Си, че само чрез вяра ще живее човек. Всеки може да се промени чрез вяра, без значение как е бил окован. Знам, че Божието слово е мощно. Една дума от него, може да се промени една нация. Неговото слово е от века и до века. Божието слово е входа, това нетленно семе, чрез което ние сме родени отново и сме влезли в този прекрасно спасение. Човек не живее само с хляб, но ще живее с всяко слово, което излиза от устата на Бога. Това е храната на вярата. "Вярата идва от слушане, а слушането от Божието Слово."

Навсякъде хората се опитват да дискредитират Библията и да отнемат от нея всичките чудеса. Един проповедник казва: "Ами, знаете ли, Исус нареди предварително това вързано осле, и мъжете трябваше само да им кажат, което те и направиха." Аз ви казвам: Бог може да организира всичко, без да е близко. Той може да се планира за вас, и когато Той планира за вас, всичко е мир. Всички неща са възможни, ако повярвате.
Друг проповедник каза: "Това беше лесно нещо за Исус, да се хранят хората с пет хляба. Хлябовете, бяха толкова големи в тези дни, че това е просто въпрос да ги нарежете на хиляди парчета. "Но той забрави, че едно малко момче донесе тези пет хляба по целия път в обедната си кошница. Няма нищо невъзможно за Бога. Всичко невъзможно е в нас, когато ние измерваме Бог в ограниченията на нашето неверие.

Ние имаме чудесен Бог, Бог, чиито пътища са неизследими, и чиято благодат и сила са неограничени. Аз бях в Белфаст един ден и видях един от братята на събранието. Той ми каза: "Уигълзуърт, аз съм смутен. В мъка съм през последните пет месеца. Имах една жена в моето служение, която винаги се молеше благословията на небето да слязат долу на нашите срещи. Тя е стара жена, но нейното присъствие винаги беше вдъхновение. Но преди пет месеца тя падна и си счупи бедрото. Докторите я поставиха в гипс, и след пет месеца го махнаха. Но костите не са били в правилно положение и така тя падна и си счупи бедрото отново."

Той ме заведе в къщата й, жената лежеше в легло от дясната страна на стаята. Казах й: "Е, какво е положението?" Тя каза: "Изпратиха ме вкъщи неизлекувана. Лекарите казват, че съм толкова стара, и костите ми няма да зараснат. Няма достатъчно минерални вещества в костите ми и нищо не може да направи, трябва да лежа в леглото през останалата част от живота си. "Казах й: "Можеш ли да повярваш в Бог? "Тя отговори, "Да, откакто чух, че си дошъл до Белфаст моята вяра се съживи. Ако се помолиш, аз ще повярвам. Знам, че няма сила на земята, която може да направи костите на бедрото ми да зараснат, но знам, че няма нищо невъзможно за Бога. "Аз казах: " Вярваш ли, че Той ще го направи сега? "Тя отговори:" Да."

Чудесно е да видите хора, които вярват. Бог знае всичко за този крак и че е бил счупен на две места. Казах на жената: "Когато се моля, нещо ще се случи." Нейният съпруг седеше там; той е бил на стола си в продължение на четири години и не може да ходи стъпка. Той извика: "Аз не вярвам. Аз няма да повярвам. Ти никога няма да ме накараш да повярвам. "Аз казах: "Добре", и положих ръце на жената в името на Господа Исуса. В момента, в който положих ръцете си върху нея, силата на Бог дойде върху нея и тя извика: "Аз съм изцелена." Аз казах: "Аз няма да ви помогна да станете. Бог ще направи всичко това." Тя се изправи и тръгна нагоре и надолу из стаята, като хвалеше Бога.

Съпругът й беше изумен от това, което се случи с жена му и той извика: "И аз искам да ходя, искам да ходя." Аз му казах: "Ти стар грешнико, покай се." Той извика: "Господи, Ти знаеш никога не съм искал това, което казах. Знаеш ли, аз вярвам." Аз не мислех, че той е имал предвид това, което каза. Така или иначе Господ е състрадателен. Ако Той ни вменяваше нашите грехове, където би бил всеки един от нас? Ако ние се обърнем към Него, Бог никога няма да ни отхвърли. Трябва да вярваме, че всички неща са възможни. Аз положих ръце върху него и Божията сила влезе право в тялото му; и тези крака, за първи път от четири години насам, получиха власт да движат тялото му и той тръгна нагоре и надолу и навътре и навън. Той каза: "О, колко чудесни неща, Бог извърши за нас тази вечер!"
"Всичко каквото желаете, когато се молите, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне."
Приближете се към Бог, и Той ще се приближи към вас;
и Той ще ви посрещне на границата на това, което желаете, когато достигнете в тази обикновена вяра.

Един човек дойде при мен на една от моите срещи, който беше видял други хора излекувани и иска да бъде излекуван също. Той обясни, че ръката му е била фиксирана в определена позиция в продължение на много години и не можеше да я движи нормално. "Имаш ли вяра?", Попитах аз. Каза ми, че е имал много вяра. След молитвата беше в състояние да движи ръката си в кръг. Но той не беше доволен и се оплака: "Аз чувствам малко проблем точно тук", сочейки към определено място. "Знаеш ли какъв е проблема с теб?" Той отговори: "Не" Аз казах: "несъвършена вяра." "Всичко каквото желаете, когато се молите, вярвайте, че сте го получили, и ще ви се сбъдне."

Вярвахте ли, преди да бъдете спасени? Много хора могат да бъдат спасени, но те искат първо да се почувстват спасени. Никога не е имало човек, който да е спасен преди да повярва. Божият план е винаги този, ако вярвате, ще видите славата Божия.
Вярвам, че Бог иска да ни доведе до определено място на непоколебима вяра и увереност в Него.


Have Faith in God
http://www.smithwigglesworth.com/sermons/eif1.htm

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...