Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 28 март 2010 г.

Цветница (Palm Sunday) - предсказано ли беше всичко?

Цветница (Palm Sunday) - предсказано ли беше всичко?

Има само една книга, в която, каквото е казано от пророците на Бог, това се сбъдва и това е Библията. В Стария Завет се казва, още преди да се е родил (или да дойде) Исус за Неговото идване следното:
Радвай се много синова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, Да! на осле, рожба на ослица.(Захария 9:9).

Пророчеството се изпълни около 500 години след това:
На следния ден едно голямо множество, което бе дошло на празника, като чуха, че Исус идел в Ерусалим, взеха палмови клони и излязоха да Го посрещнат, викайки: Осана! благословен, Който иде в Господното име, Израилевият Цар! А Исус като намери едно осле, възседна го, според както е писано: - "Не бой се дъщерьо Сионова. Ето твоят Цар иде, Възседнал на осле". (Йоан 12:12-15)

Според евангелията, преди да влезе Ерусалим, Исус е бил близо до Витания и Витфагия. Исус изпраща двама ученици в селото, което е срещу тях, за да доведат магаренце, които е било вързано и което никой човек не е възсядал. Той им казва: Ако ви питат кажете, че на Господа трябва.

Исус влезе в Ерусалим на магаре. Тълпата го посрещна на улицата с викове "Осанна Благословен!, Който иде в името на Господ." (Псалм 118:26) Те сложиха палмови клони и дрехи пред Исус. Това беше особено тревожно за религиозните лидери, които завидяха на Исус. Те настояха пред Исус, че тълпата трябва да млъкне, но той отвърна, че дори ако тълпата млъкне, камъните ще извикат.
Събитията от следващата седмица завинаги ще променят света. Исус е в Ерусалим и тълпата го приветства като цар. Но в края на седмицата те искаха смъртта му. А той (Пилат) каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: Да бъде разпнат. (Матея 27:23) И това стана за да се изпълни пророчеството. Исус: „Но как биха се сбъднали писанията, че това трябва да бъде така” (Матея 26:54)

Неговите последователи го изоставят в страх. Никой от близките му последователи наистина не разбира събитията от Цветница и седмицата след това (Великден). Учениците Му изпърво не разбраха това; а когато се прослави Исус, тогава си спомниха, че това бе писано за Него, и че Му сториха това. (Йоан 12:16)
Исус им се явява по късно. И Той им рече: О несмислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците! (Лука 24:25)
Те всички очакваха Исус да бъде земен цар. Но Бог ни даде нещо, толкова по-добро - една отворена врата в царството, която никога няма да се затвори за тези, които вярват в Него.
И който вярва в Него не ще се посрами.Римляни 9:33
Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.Марк 16:16

Цветница в християнския календар е неделята преди Великден (Разпъването на Исус и Неговото възкресение).
Историята за Цветница в четирите евангелията:
Матея 21:1-11, Марко 11:1-11, Лука 19:28-44, Йоан 12:12-19

http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_Sunday
http://kingskidstuff.home.att.net/palm_sunday.htm

Благословение!
Прочетете Цялата Статия...

неделя, 21 март 2010 г.

Бог чува и отговаря

Бог чува и отговаря


Тебе чака хваление, Боже, в Сион; и пред Тебе ще се изпълни обрекът. Ти, Който слушаш молитва, при Тебе ще дохожда всяка твар. Беззакония ми надвиха; Ти ще простиш престъпленията ни. Псалм 65:1-3
Често се случва при съветване на някоя обезпокоена душа, която се бори с разрушен брак или с напълно разбито здраве, да кажа на този човек съвсем честно: „Аз нямам отговора на твоя проблем. Не мога да ти кажа точно какво да правиш. Но едно нещо мога да ти кажа: Бог чува и отговаря на молитви”.
Точно това казва псалмистът тук: „Ти, Който слушаш молитва, при Тебе ще дохожда всяка твар”. Някъде в живота на всеки един от нас има един кръстопът, където се изправяме очи в очи с нуждата си от Бога. Тогава най-важното е да разбереш, че Бог отговаря на молитва. В крайна сметка, това е, което ще доведе цялото човечество при Бога - фактът, че Той чува и отговаря на молитва. Преди всичко има една специална молитва, на която Бог с удоволствие отговаря и това е
молитвата за прощение на греховете ни. Когато сме съгрешили и сме се провалили пред Бога и човека, не трябва да се връщаме назад в отчаяние.
Толкова често врагът на душите ни се стреми да ни убеди, че няма смисъл да се молим; че сме отишли твърде далече, или сме потънали твърде дълбоко. Но това не е истина! Бог все още чака да чуе молитвите ни. Ако извикаме към Него за прошка, Той ще отговори. Тогава ще можем да кажем заедно с Давид: „Беззакония ми надвиха; Ти ще простиш престъпленията ми”.
Никога не позволявайте на вината или отчаянието да ви спре да се молите. Помнете, че в дълбочината на агонията ви: Бог чува и отговаря на молитва. И сега ако вярвате на това кажете с мен: Господи, изчерпах всичките си човешки отговори, но все още вярвам, че Ти ще отговориш на молитвата ми.
Дерек Принс

Ако искате може да се абонирате да получавате неговото послание всяка седмица по емайл. Сайт: http://www.derekprince.bg. Кликнете отляво на "Начало" и след това на "Абонамент за седмичен онлайн бюлетин"
Благословение!

Молитва: Боже, Ти знаеш, че сега се намирам на кръстопът. Моята надежда е само в Теб, защото Ти чуваш и отговаряш на молитва. Съжалявам, че нуждата ме доведе при Теб. Бих искал да те познавам от преди, но аз знам, че Ти приемаш разкаяно сърце, Ти прощаваш греховете и вдигаш тези, които са паднали, Ти преобръщаш тези, които са в леглото, защото Ти си милостив. Моля те...(кажете на Бог каква ви е нуждата). Благодаря Ти, че ме изслуша.
Всичко това се моля в Името на Исус, Амин!

Дерек Принс (1915-2003)
Дерек Принс е роден в Индия в семейство през 1915 г. в британско семейство. Той получава образованието си в две от най реномираните учебни заведения във Великобритания: колежа Итън и Кеймбриджския университет. В годините от 1940 до 1949 е бил професор по древна и съвременна философия в Кралския колеж в Кеймбридж. Изучава еврейски и арамейски в Кеймбриджския университет и по късно в Еврейския университет в Ерусалим. Говори няколко съвременни езика.

В първите години на Втората световна война, докато служи в медицинския корпус на британската кралска армия, Дерек Принс преживява среща с Исус Христос, която променя живота му. За нея той пише:
От тази среща си направих две заключения, които никога повече нямах повод да променя: 1) че Исус Христос е жив; 2) че Библията е истинна, актуална, съвременна книга. Тези две заключения промениха радикално и постоянно целия курс на моя живот.
Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 15 март 2010 г.

Духовна власт

Духовна власт

В Исусовите дни хората са били принуждавани да се подчиняват на властите. Това е било навсякъде. Римските войници са имали право да накарат хората да се подчиняват на римските закони, но понякога те са превишавали властта си, искайки подкупи под заплахи за фалшив арест (Лука 3:14). Религиозните лидери също са налагали на хората да пазят закона на Мойсей и още много наредби на законниците, но те са нямали място за Исус (Лука 11:52). Например, храмовата стража арестува Исус (Лука 22:52). По късно Савел (Ап. Павел след обръщането) получава власт от първосвещеника да арестува християни и да ги хвърли в затвор (Деяния 22:4-5).

Но Исус дойде с друга власт. Вместо потисничество, Исус донесе свобода за угнетените, вместо хвърляне в затвора, освобождение на пленниците (Лука 4:18). Неговите думи превърнаха Божия закон в живот и където Той говореше, хората го слушаха, защото знаеха, че Той говори за тях. Но най-голямо учудване дойде, когато Той заповядаше на злите духове да напуснат хората, които са тормозели. Демоните слушаха и бяха принудени да се подчиняват. В предишните стихове, демонът говореше чрез устата на човек, който контролираше с цел да се присмее на Исус, но Исус му заповяда и демонът трябваше да напусне. Ядосан, че трябва да напусне човека, демона го хвърля на земята. Но човекът е невредим и когато той стана, беше напълно свободен от демоничното потисничество (Лука 4:33-35).

Хората, които не вярваха, че Исус има власт над Сатана и неговите демони правеха грешка. Тези, които мислят, че главната работа на църквата е да промени обществото, като прави добро, пропускат най важното. Причината, поради която Той дойде е да съсипе делата на дявола, (1 Йоан 3:8) така че ние бъдем свободни чрез Божията благодат и да го хвалим от сърце. Само Исус имаше власт да каже на Сатана, какво да прави и къде да отиде, но и тези, които вярват в Спасителя имат също право да използват Неговото име срещу злите духове (Деяния 19:13-20)

Докато Сатана не бъде напълно премахнат, той ще ни бъде най големия враг, а не тези хора, които ни причиняват неприятности (Еф. 6:12). Те не са наши врагове, но Сатана е нашия главен враг. Исус е приятел на всеки грешник, който се обърне към Него, защото Исус има реална власт над силите на тъмнината. Докато Той се върне, за да царува над всички народи, тези които вярват в Него са защитени чрез силата на Неговото име (Йоан 17:11). Така че, когато ние сме духовно подтиснати или атакувани, не трябва да се страхуваме, но да изискваме нашата защита от Исус. Когато виждаме злите сили около нас, ние не трябва да се сражаваме с хората (те не разбират, как са използвани), но нека силата, която е в името на Исус се справи със злите сили.

Молитва: Небесни Татко (Отче), благодаря Ти, че Исус демонстрира, че Сатана няма власт и трябва да се подчини на Неговото Име. Прости ми, че аз вярвах, че злото може да побеждава и се подчинявах на угнетенията от Сатана. Помогни сега ми да повярвам, че цялата духовна власт е дадена на Исус и Сатана се страхува от името на Исус. Помогни ми да живея в тази свобода, която Исус извоюва за мен на кръста и нека да обясня всичко това на моите приятели, за да бъдат и те освободени от страха. В Исусовото име. Амин.

Понеделник, 15-ти март 2010,
http://www.wordatwork.org.uk/

Прочетете Цялата Статия...

Утринна молитва

Утринна молитва

Пс.5:1-3. Послушай Господи, думите ми. Внимавай на размишлението ми. Слушай гласа на викането ми, царю мой и Боже мой, защото на Теб се моля. На ранина ще чуеш гласа ми. На ранина ще отправям молитвата си към Тебе и ще очаквам. Пс.16:2. Защото рекох: Ти си Бог мой. Пс.9:10. Ти не си оставил ония, които те търсят. Пс.18:28. Ти ще запалиш светилото ми, ще озариш тъмнината ми, защото чрез тебе разбивам полк, чрез Бога мой прескачам стена. Пс.18:32. Ти си, който ме препасваш със сила и правиш нозете ми като нозете на елените и ме поставяш на високите ми места. Пс.18:36. Ти си разширил стъпките ми под мене и нозете ми не се подхлъзват. Пс.86:11. Научи ме Господи пътя си и ще ходя в истината Ти. Пс.86:15. Ти си Бог съчувствителен и милостив, дълготърпелив, милосърден и истинен. Пс.19:14. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и Избавител мой. Пс.25:4. Покажи ми Господи пътищата си, научи ме на пътеките си. Води ме в истината Си и учи ме, защото Ти си Бог на спасението ми и Тебе чакам цял ден. Пс.25:9. Ти учиш кротките, смирените на пътя си. Пс.30:1. Ще те превъзнасям Господи, защото Ти си ме издигнал и не си оставил неприятелите ми да тържествуват над мене. Боже мой извиках към Тебе и Ти си ме изцелил. Пс.103:5. Ти ще наситиш с блага душата ми и ще подновиш младостта ми като на орел. Пс.31:24 Нека се укрепи сърцето ми, защото се надявам на Тебе. Пс.32:7. Боже Ти си прибежище мое. Ти ще ме пазиш от скръб. С песни на избавление ще ме обкръжаваш. Ти ще ме вразумиш и ще ме научиш пътя по който трябва да ходя. Ще ме съветваш и върху мене ще бъде окото Ти. Пс.36:9. В Тебе е изворът на живота. Пс. 42:8. Ти ще изпратиш през деня за мен милостта си и нощем песента Ти ще бъде с мене – молитва към Бога на живота ми. Пс.44:8 С Теб ще се хваля всеки ден. Пс.51:6. Научи ме на мъдрост в дълбините на сърцето ми. Пс.51:15. Ти ще отвориш устните ми и устата ми ще разгласят Твоята хвала. Пс.51:10. Боже, сътвори в мене чисто сърце и обнови устойчив дух. Пс.55:16. Аз ще извикам към Тебе и Ти ще ме избавиш. Вечер, заран и на обед ще се моля и ще плача и Ти ще чуеш гласа ми. Пс.55:22. На Теб ще възложа товара си и Ти ще ме подпреш. Пс.56:9. Когато Те призова неприятелите ми ще се обърнат назад. На тебе ще уповавам и няма да се боя. Пс.56:13. Ти си предпазил нозете ми от подхлъзване. Пс.57:1. Под сянката на Твоите криле ще се крия. Ще викам към Тебе Боже всевишни и Ти ще изпратиш от небесата милостта си и истината си. Пс.57:7. Непоколебимо е сърцето ми Боже, сърцето ми е непоколебимо. Аз ще пея и ще те славословя. Аз ще събудя зората. Ще пея и ще те хваля и славословя между народите, защото Твоята милост достига небесата и Твоята истина облаците. Славата Ти, нека бъде по цялата земя. Амин!


Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 11 март 2010 г.

Какво става, когато се разболеем?

Какво става, когато се разболеем?


Отиваме при лекар и примираме от страх какво ще ни каже. Ако изследванията са добри благодарим на Бога и продължаваме. Но ако са лоши и диагнозата е отчайваща, примираме от страх в първия момент. Все пак, като вярващи се надяваме да не седнем веднага да си пишем завещанието, но и това се случва. Най често се оставяме в ръцете на лекаря, в повечето случаи невярващ и се надяваме, че ще му благоветсваме.

Диагнозата може да е смразяваща. Какво да правим? Попадаме в изпитание. На кой е този плод? Наш разбира се. Не обръщаме внимание, че оскърбяваме Св. Дух с нашето говорене или действия. Понеже години наред не сме се променили в много неща, в които Бог искал да ни промени и не сме му дали тази възможност, сега се налага да стане това по малко по друг начин. Не че Бог ни наказва, ние сами падаме в този капан на дявола. Обаче да сме наясно. Това не този трън в плътта, за който говори ап. Павел. Не вярвам да сме станали толкова духовни като него. За хваленето и за самочувствието, което имаме малко повече, отколкото трябва, че сме християни може да се говори. Но не можем да кажем, че този трън е от Бога. Словото казва, ако ходим в Духа не сме под закон. Галатяни 5:18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон. Да, ако не сме ходили в Духа, попадаме под закона (под проклятие). Бог е милостив и много пъти ни е отървавал от най различни проблеми, но просто средствата са изчерпани (не чуваме) и Той ни оставя, както става при Йов. Тук не искам да кажа, че Йов е заслужавал, просто попадаме в подобна ситуация. Ние сме уверени, че Той ни обича. (ако някой не вярва нека да чете Словото по внимателно) Не ни е оставил. Ние живеем в греховно тяло и понякога се увличаме от разни неща и забравяме да разпънем тази плът на кръста. Когато я разпънем, какво става? Оживява, възкресява се нашето смъртно тяло. Римляни 8:11 И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.

Да продължим по нататък с болестите. Най важното е да не останем в този страх от болестта дълго време. Знаем какво може да направи страха. Да ни вкара в едно още по лошо състояние на отчаяние. Какво трябва да направим? Не първо, да тичаме при някой с дарби за изцеление или да обикаляме църквите и да представяме нуждата си (това е добре, но да не смятаме, че това е първото нещо, което трябва да направим), но първо да си припомним Божиите обещания. Да укрепне нашата вяра и надежда в Бога. Да кажем на Бога: Ти си моята канара. Псалм 42:9 Ще река на Бога, моята канара. Какво казва псалмиста в гроба няма кой да те хвали Господи. Псалм 6:5 В ада кой ще те славослови. Разбира се, не трябва и да слушаме съвета на жената на Йов.

Също е важно как захранваме това тяло. Не може да се храним безразборно без знание и мъдрост и да искаме да сме здрави. В крайна сметка това тяло е храм на Святия Дух. И друго, разпознаваме ли Господното тяло, когато ядем и пием.1 Коринтяните 11:29 Защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си. 30 По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали.

Място за отчаяние няма, място за отпадане също няма. Понякога може да се случи това, но трябва да е за кратко време. Когато сме изпълнени с Божията радост в сърцето със спасението, което имаме в Исус Христос, нашето тяло се подновява, всяка клетка се съживява за нов живот, тя се ново ражда. Когато Павел и Сила бяха в затвора и пяха оковани, какво стана? Деяния 16:25 Но по среднощ, когато Павел и Сила се молеха с химни на Бога, а затворниците ги слушаха, 26 внезапно стана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага всички врати се отвориха, и оковите на всичките се развързаха.
И нашите окови така трябва да се развържат.
Дяволът очаква да сме оклюмани, но нашата сила не е в нас, а в Бога. И чрез Него имаме сила да се изправим, да се преобърнем в леглото.Псалм 41:3 Господ ще го подкрепява на болното легло; В болестта му Ти ще преобърнеш цялото му легло.

И така, да не се страхуваме, когато ни дадат лоша диагноза, но да променим начина си на живот към по здравословен, да разпознаваме Господното тяло, когато ядем и пием. Да се покаем за всичко, за което сме упорствали в промяна и наистина да се променим. Псалм 51:23 И на онзи, който оправя пътя си ще покажа Божието спасение. Да уповаваме в Бог, защото ние сме изцелени в Неговите рани (Исус). 1 Петър 2:25 В чийто рани вие оздравяхте.

Молитва: Господи в притеснението си, аз те призовавам, както се казва в Псалм 118:5 В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и ме постави на широко място. Отче, обещавам да ти служа до края на живота си, да се вслушвам в гласа ти, да се променям, когато ме укоряваш и да следвам Твоята воля във всичко. Нека Твоята ръка ме докосне сега с изцелителната Ти сила. Благодаря Ти, че чу молитвата ми. Амин!

Благословение и изцеление.

Стихове от Библията:
http://biblia.duh-i-istina.net/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 10 март 2010 г.

Божията мъдрост за всеки ден 8 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 8 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...
Заповедта ще те пази, а наставлението ще те води!

Притчи 6:20 Сине, мой, пази заповедта на баща си, И не отстъпвай от наставлението на майка си, 21 Вържи ги завинаги за сърцето си, Увий ги около шията си. 22 Когато ходиш наставлението ще те води, Когато спиш, ще те пази; Когато се събудиш ще се разговаря с тебе.


Ежедневни мисли
Отново и отново в книгата на Притчите, младите хора са посъветвани да спазват съветите на родителите си. В тези стихове се казва, синове и дъщери да слушат думите на благочестивите родители. Младите хора, които са благословени с родители, които вярват в Бога ще получават съвети, които се основават на Божието Слово и съвети, които никога няма да ги провалят, ако те се придържат към тях.
В Новия завет също срещаме подобни стихове за децата:
Ефесяни 6:1 Деца, покорявайте се на родителите си в Господа; 2 "Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание), 3 "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".

В стих 21 се казва: "Вържи ги за винаги върху сърцето си." Това означава да ги (заповедите и наставленията от Бог) вържем с възел, който няма да се развърже, за да не ги изпуснем, да не ги изгубим никога, защото те са по ценни от златото. Словото на Бог (Божията мъдрост) не може да се оцени даже и с офирското злато. Йов 28:16 Не може да се оцени с офирско злато, със скъпоценен оникс и сапфир.

Това е предупреждение, че не само трябва да слушаме Божието Слово изговорено от нашите родители, но и да запомняме писанието и да медитираме върху него в сърцата си. Медитация означава да мислим, да премисляме, да размишляваме за смисъла на даден стих. Думата "медитирам" на иврит идва от една и съща дума, чийто корен означава преживяне. Когато една крава дъвче храната, тя я преживя, от където идва и смисъла на думата „медитирам”. Ние знаем, как кравата пасе трева, след което по-късно тя връща тревата от първия си стомаха обратно към устата, където бавно я дъвче за втори път. По същия начин, когато четем или чуваме думи от Библията е добре да ги прочетем още веднъж и да помислим за това, как можем да ги приложим в нашия живот.

Какво означава "Увий ги около шията си" ? Ако увиеме шал или шалче (шарена кърпа) около врата си, ние ще го чувстваме през цялото време и това ще ни напомня за Божието слово, а в същото време и хората със сигурност ще го забележат. Действието на Божието слово трябва да се покаже в нашия живот и то не трябва да бъде скрито. Хората трябва да знаят, че нещо е различно за нас. Библията казва, че светлината свети пред хората и не може да се скрие.
Матей 5:6 Също така, нека свети вашата виделина пред човеците, за да виждат добрите ви дела, и да прославят вашия Отец, Който е на небесата.

Стих 22 ни казва, че Божието Слово, изговорено от благочестиви родители или старейшини ще ни ръководи през деня и така също ще ни поддържа безопасно през нощта. Ние няма да спим на грешните места, което може да ни доведе до грях или заблуди. Светият Дух ни говори много често със стихове от Словото и ни припомня думите на нашите родители или други благочестивите хора, които са говорили с нас. Това е един от начините, по които Бог говори с нас. Да чуем това, което Бог ни говори и Му се покорим, така че да можем да ходим в благословие и безопасност през целия си живот.

Молитва: Небесни Татко (Отче), аз съм благодарен, че Ти можеш да ни говориш по много различни начини. Благодаря Ти, че понякога Ти използваш наши близки приятели да ни говориш чрез тях. Помогни ми, не само да чуя това, което ме съветваш, но и да се подчиня. Господи, помогни ми да прекарвам повече време в изучаване и медитация върху словото Ти в Библията. Знам, че когато правя това, аз ще получа отговор на проблемите си. Благодаря Ти Боже, че Ти ме насърчаваш чрез Твоето Слово. Нека сега Твоето благословение да бъде върху семействата на моите близки и приятели, както и върху моето, така че и те да могат да чуят слово от Теб. Говори на всички нас, за да бъдем водени от Святия Ти Дух, който Ти си обещал да ни бъде учител и съветник във всичко. Той ще ви научи на всичко. ( Йоан 14:26в) Моля се в името на Исус. Амин.

Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)

Благословение на всички и Бог да благослови България!

http://bible.com/index.php
http://biblia.duh-i-istina.net/
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 8 март 2010 г.

Чудесният съветник!

Чудесният съветник!
Ще благославям ГОСПОДА, Който ме е вразумил; още и в нощно време сърцето ми ме учи. Псалом 16:7

Мога да повторя тези думи на Давид. Знам какво е да имаш достъп до Божия съвет и го ценя повече от цялата човешка мъдрост. Много пъти съм в живота си съм се уверявал, че Господният съвет е сигурен. По-нататък в Библията Исая описва Господа като Чудесен Съветник (Исая 9:6) И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник. Думата, преведена чудесен винаги съдържа в себе си елемент на свръхестественото. Господният съвет е на по-висока ниво от човешката мъдрост, прозрение и знание. Толкова съм благодарен, че имам достъп до Неговия съвет! Мога да повторя и думите, които следват: „още и в нощно време сърцето ми ме учи”. Много пъти, когато имам неразрешен проблем, просто го предавам на Господа и заспивам, без повече да се боря с него. Тогава, в тишината на нощта, Господ ме събужда. В най-вътрешните дълбочини на сърцето ми, с този тих и нежен глас Той ми говори и ми показва отговора на проблема ми. Колко е добро да знаем, че имаме достъп до съвета на Господа! Когато стигнеш до края на своите способности, когато си премислил всичко и все още не виждаш решението, когато стигнеш до задънена улица в живота си и не знаеш накъде да се обърнеш, помни, че Господ е Чудесен Съветник! Иди при Него. Предай Му проблема си. Отвори сърцето си пред Него - защото Той говори на сърцето, а не на ума. По Своя чудесен начин, Той ще ти покаже отговора.
Послание от Дерек Принс

Молитва: Господи, на теб споделям и предавам проблемите си. Ти имаш най доброто решение за мен, защото аз вярвам в Твоите обещания. Хвани ме за ръката и ме води. Ти ще ме заведеш при тихи води. (Псалм 23:2). Няма да ме оставиш в нужда. (Псалм 23:1) Да! и в долината на мрачната сянка ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават. Псалм 23:4. Благодаря Ти.  Амин!

Ако искате може да се абонирате да получавате неговото послание всяка седмица по емайл. Сайт: http://www.derekprince.bg. Кликнете отляво на "Начало" и след това на "Абонамент за седмичен онлайн бюлетин"

Благословение!


Прочетете Цялата Статия...

сряда, 3 март 2010 г.

Да ги запомним...

Да ги запомним...
Гледайте филма Освобождението на България (Bibliata.com)


Чудесен филм за нашето освобождение. Не трябва да забравяме нашето минало, как сме били освободени, хората, които са дали живота си за нашата свобода. Много лесно можем да кажем: Бог ни освободи. Да, Той ни освободи, но беше платена цена.
Преди години съм си задавал въпроса, защо сме били толкова години под турско робство и защо сме били освободени. Отговорът дойде: Заради тези, които не пожалиха главите си и не отстъпиха от вярата, затова получихме тази свобода. И то скъпа свобода, за която загинаха повече от сто хиляди души (това включва почти всички националности в Руската империя, включително и финландци), българските опълченци и от други националности, като румънци, сърби, черногорци и още сто хиляди ранени. Във войната са участвали 554 хиляди войници от Руската армия, 35 хиляди румънци, 30 хиляди сърби и черногорци и 12 хиляди български опълченци.


Да си припомним за Едвин Пиарс, кореспондент на лондонския весник „Дейли нюз” за първата дописка, на Джордж Уошбърн и д-р Алберт Лонг за втората дописка с по големи подробности за Баташкото клане и разбира се за Джанюариъс А. Макгахан, кореспондент на „Дейли мейл”, за неговата смелост и самоотверженост да документира зверствата на османците (турците). А по време на войната следва руската армия от началото до подписването на Сан Стефанския мирен договор. Умира на 34 години в Константинопол от тиф, като оставя жена и син на 4 години.
Бог да благослови България!

Прочетете Цялата Статия...

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг. ГЛАВА 1, ДЕН 3

Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби, Клауд Кинг
ГЛАВА 1, ДЕН 3


Да се научим да бъдем Божии слуги
Много пасажи от Словото описват Исус като Божи слуга. Той дойде като Божи слуга да изпълни Божията воля за откупването на човечеството. Ето какво Павел казва за Него:
Фил. 2:5-8
“Имайте в себе си същият дух, който беше и в Христа Исуса: Който, като беше в Божият образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе Си образ на Слуга и стана подобен на човеците; и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт даже смърт на кръст”
В своите инструкции към учениците за служението си, Исус (Човешкият Син) описва своята роля в служението си така:
Мат. 20:26-28
“Но между вас не ще бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител; и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга; също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.”
Исус също ни каза за връзката с Отец, “Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас” Йоан 20:21.
Като се основавате на тези пасажи и както и с други, с които сте запознати, вярвате ли, че можете да бъдете Божии слуги? Да ____ Не ____
Били ли сте разочаровани във вашите усилия да служите на Бог и след това да сте разочаровани когато не сте имали резултат? Да ____ Не ____
Какво е слуга? Със свои думи дайте определение на слуга.
Вашето определение звучи ли така: “Слуга е този, който иска да разбере, какво господаря му иска от него, и тогава да върши.” Това светско разбиране за слуга е като, че слугата отива при господаря и казва: ”Господарю, какво искаш да направя?”. Господарят му казва, какво иска и слугата излиза и го върши.
Това не е библейско определение за слуга. Вие трябва да вземете определение според Словото.

Моето разбиране за слуга е като грънчарят и глината. (Виж Еремия 18:1-6). Глината трябва да направи две неща. Най-напред глината трябва да бъде размесена (приготвена или оформена за работа). Глината трябва да се поддава на грънчаря, така че той да може да направи, какъвто инструмент пожелае. След това глината трябва да извърши още нещо – да остане в ръцете на грънчаря. Когато грънчарят свърши направата на инструмента, този инструмент не може да върши каквото и да е. Той трябва да остане в ръцете на грънчаря. Ако предположим, че грънчаря оформи глината в чаша. Тази чаша трябва да остане в ръцете на грънчаря, така че грънчаря да може да я използува по начина по който той избере.

Това е много различно от светския възглед за слуга. Когато вие дойдете при Бог, като Негов слуга, Той първо иска вие да му позволите да размеси и оформи глината в инструмент по Негов избор. Тогава Той може да ви вземе и да ви сложи, където е Неговата воля и да работи чрез вас за постигане на целите си. Точно както чашата.
Не може да прави нищо по своята воля, така и вие трябва да бъдете там където Той иска да бъдете.

Отговорете на следните въпроси:
1. Колко много слугата може да направи от себе си (като разчита на себе си)?
__________________________________

2. Когато Бог работи чрез слугата, колко много може да извърши слугата?
__________________________________

3. Кои са двете неща, които слугата трябва да направи за да бъде използван от Бог?
__________________________________

Слугата е човек който трябва да върши две неща: 1. Да бъде оформен и 2. Да остане в ръцете на грънчаря. Тогава Създателят може да използува инструмента по свой избор. Слугата не може да направи нищо за Божието царство от себе си. Исус каза:
Йоан 15:19 и Йоан 15:5. Когато Бог работи чрез служителя си, той може да извърши всичко което Бог може да направи. Това са безгранични възможности.
Служението изисква подчинение. Служителят трябва да върши каквото е инструктиран и трябва да запомни, кой осъществява тази работа.

Ако вие работите според светската дефиниция за слуга, тази концепция ще промени вашият подход как да служите на Бог. Вие не получавате само заповеди и да отивате и да ги изпълнявате. Вие сте свързани с Бог, отговаряте Му, и коригирате своя живот така, че Той да може да върши това което пожелае.
Илия
Когато Илия оспорваше пророците на Ваал за да докаже на всички кой Бог е истински, той пое голям риск да бъде Божи служител.
Прочети 3 Царе 18:15-39 и отговори на следните въпроси:
1. Илия беше Божи служител. Колко пророци на други богове той срещна на върха Кармел?
____________________________________
2. Какво им предложи той за да се докаже кой е Истинският Бог?
____________________________________
3. Какво Илия направи до олтара на Бог?
____________________________________
4. Коя беше инициативата да предложи това оспорване? Негова или на Бог?
____________________________________
5. Какво той планира да докаже чрез своя опит?
____________________________________
6. Как отговориха хората?
____________________________________
7. Каква беше намесата на Бог?
____________________________________
8. Каква беше работата на Илия в този случай?
____________________________________

Илия беше числено превъзходен с 850 към 1. Ако Бог не покажеше Своята работа с запалването на огъня и изгарянето на жертвата, както каза Илия, Илия щеше да се провали. Това вероятно щеше да му коства живота. Илия приготви олтара на Бог. Той стоеше с Бог и вършеше всичко, което Бог му заповяда. Той действаше с покорство към това което Бог му заповядва и не оставяше на своята инициатива.

Той отиде там където Бог му каза, и когато Бог му каза той направи това, което му каза. Тогава Бог постигна целите си чрез него. Илия или Бог донесе огъня от Небесата? Какво направи Илия? Беше послушен. Илия нямаше способностите на Бог да направи тези неща. Когато Бог прави нещо, което само Бог може да го направи, всички разбират, че Той е само живият Бог. Бог извърши това чрез своя послушен слуга.

Време за размишление
Опитай се устно да отговориш на всеки въпрос.
1. Има ли разлика между качеството на работата и количеството на резултатите, когато Бог работи и когато вие работите?
2. Какво правите в своя живот лично и в църквата, което да знаете, че не може да бъде постигнато освен ако Бог се намеси? Можете ли да сравните това, което правите в своя живот и в църквата с това, ако е без Божията намеса?
3. Когато свършите нещо и се чувствате разочарован и очаквания духовен плод не се вижда, може ли причината да бъде, че вие залагате твърде малко на това което Бог може да направи?
Не прави това поради това, че трябва да го направиш
Ние сме “вършещи” хора. Ние винаги искаме да правим нещо. Понякога някой ще каже, “ Не стой само там, прави нещо.”
Аз мисля, че Бог вика и се провиква към нас, “Не прави само нещо. Застани тук! Влез в интимна връзка с Мен. Постарай се да ме опознаеш. Коригирай живота си.
Позволи ме да те обичам и да ти се разкрия, когато работя чрез теб. Ще дойде време когато ще бъдеш призован, но ние не може да пренебрегнем връзката (общението). Общението трябва да бъде от първо.
Исус каза:, “Йоан 15:5” Вярваш ли му? Без Него не можем да направим нищо. Той подчертава това.

Бог иска вие да го опознаете чрез опит. Той иска да установи интимна връзка с теб. Той иска да те включи да работиш за целите на Божието царство. Той иска да постигне своята работа чрез теб.
Искаш ли да бъдеш Божий служител? Намери къде е Той, това е от което се нуждаеш. Намери какво прави Той, тогава това е, което ти трябва да правиш. Исус каза: “Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; там ще бъде и служителят Ми, Който служи на Мене, него ще почете Отец Ми.” Йоан 12:26.
Коментар
-За да бъдеш Божи служител трябва да бъдеш оформен и да останеш в ръцете на Грънчаря.
-Далеч от Бог не можеш да направиш нищо.
-Бог може да направи всичко чрез теб.
-Когато намеря къде е Бог, тогава аз ще зная, къде трябва да бъда.
-Аз вървя в опознаването на Бог чрез опит, като се подчинявам и Той постига своята работа чрез мен.
Край на Ден 3

Knowing and Doing The Will of God, Henry T. Blackaby & Claude V. King
Предишни публикации:
Да опознаем Бог. Исус е твоя образец. Глава 1, Ден 1
Да опознаем Бог. Да разберем и да вършим волята на Бог. Глава 1, Ден 2
Стихове от Библията:
http://biblia.duh-i-istina.net/

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 1 март 2010 г.

Разбираме ли словото...?

Разбираме ли словото...?


Ако обичаме да гледаме светски филми, отговорът е, НЕ.
Ако вярваме в заблуди и ако някой брат или сестра се опита да ни коригира и ние се противим, даже и се обидим, вследствие на това, че толкова много сме самоуверени в собствената си правда, вместо да изследваме Божието Слово, отговорът е, НЕ.
Много пъти съм излизал насърчен от църквата, но само толкова. От както повярвах едно нещо съм искал да правя, да чета Словото. Когато не го чета достатъчно чувствам едно безпокойство, едно обвинение в мен. Мирът идва, Святият Дух ме изпълва когато, въпреки че не ми се чете поради съпротива в мен, продължавам да упорствам, и тогава слиза и помазанието, тогава идва и Божият мир.

Ако някой гледа светски филми, да не разправя, че разбира Словото. Ами аз брат гледам от време на време. Щом гледаш, значи обичаш да ги гледаш. Бог няма да дели славата си с идолите, които ти харесваш. Брат, ами аз се знам, че ми е проблем и се боря с това. Като знаеш защо гледаш и оскърбяваш Святия Дух. Когато го оскърбиш, Той напуска. Кой тогава ще те съветва, когато се молиш. Или ще си чуваш собствения глас или гласа на дявола и ще приемаш, че това е твоето водителство. Ако ние не се откажем от света не може да имаме Исус.

Когато чуем думата, кръвта на Исуса, усещаме ли нещо в нас или сме безразлични. Кръвта на Исус ни очисти, освободи от проклятията. Галатяните 3:13 Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Не забравяйте, проклятията се предават до 3-4 поколение. Не искаме ли да ги прекъснем още сега. Да ги сложим на кръста и да бъдем свободни. Трябва ли да бъдем още роби(Галатяните 4:7) Ако не ходим в Духа, ние сме по закон. Галатяните 5:18 Но ако се водите от Духа, не сте под закон.

Насърчения много, но това не е достатъчно. Насърчаваме се на служба, на молитва, когато споделяме с някой брат или сестра, но това не е достатъчно. Това е минималното, съвсем да не отпаднем. Движим се на ръба на християнския живот. Насърчението бързо отминава, но няма го посвещението. Да не се сърдим тогава, ако попаднем в изпитание. Тогава ни се изпитва вярата и ако е слаба няма да издържим. Но може също да излезем победители. Ако се покаем и застанем пред Бог с искрено сърце. Бог отново ще ни приеме и ще ни хване за ръката. (Псалм 73:23-25)

Когато се получава нещо даром, то не се цени много. Ако си купим скъпа придобивка ние я ценим. Спомням си, когато си купих нова кола, толкова и се радвах, грижех се нея и т.н. Без да забележа беше ми станала, като идол. След 7-8 месеца ме удариха по най невероятен начин. Никога не съм си помислил, че може да стане така. Ядосвах се, мислих си за колата, че не вече нова и т.н. Но мина и го преживях. Разбрах какво бях направил. Когато си разберем грешките и се върнем отново при Бог, Той ще ни прости. Разкаяно сърце няма да отхвърли.

Ако живеем в грях и в същото време се мъчим да служим на Бога е трудно. В началото, когато сърцето още не е закоравяло, чувстваме обвинението. Но после е по лесно. Не чувстваме вече обвинението и така си я караме. От време на време може да почувстваме нещо, но бързо ни минава сред многото грижи. Ако не кажем, не на греха, не можем да се приближим до Бога. Бог разкрива на тези, които го обичат, които изпълняват заповедите му. На тях Той разкрива. Трябва да кажем, НЕ на греха, Няма друг да го каже вместо нас. Не може да се молим, Боже освободи ме или изцели ме, когато живеем в страсти по света.
Единственият изход е, НЕ НА ГРЕХА и обратно в сянката на Неговата слава. Там ни е мястото при Него. Да вършим Неговата воля и да работим на Божията нива. Защото нивите са побелели. Йоан 4:35 Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва.

Благословение!

http://biblia.duh-i-istina.net/

Прочетете Цялата Статия...

Петър: Стани, и аз съм човек

Петър: Стани, и аз съм човек

Прочетете тези стихове в Деяния на Апостолите: 10:24 И на другия ден влязоха в Кесария; а Корнилий ги чакаше, като беше свикал роднините си и близките си приятели. 25 И когато влизаше Петър, Корнилий го посрещна, падна пред нозете му и се поклони. 26 А Петър го дигна, казвайки: Стани; и сам аз съм човек.


Много от нас християните (вярващите) търсят изцеление от различни болести. Но понякога така става, че не го търсим там, където трябва. Прекалено много вяра имаме в хора (Божии служители) с дарби за изцеление от Бога. Обикаляме от църква на църква, там където има изцелителни служби или гости служители с дарби за изцеление. Ще кажете: Да, нали те са служители на Бога с даровете, които Бог им е дал. Така е, но ние в много случаи търсим човека, а не Бога. Трябва да гледаме на Начинателя и усъвършителя на нашата вяра Исус Христос. (Евреи 12:2). Ние сме изцелени в Неговите рани. Чрез чийто рани вие оздравяхте. (1 Петър 2:24в).

Бог не си дава славата на друг. Тези братя и сестри с дарби за изцеление са благословение за църквите и за нас. Те са един съд за почетна употреба. Но нашата вяра трябва да бъде в Бога. И аз харесвам тези служения, защото нашият Бог е, Бог на знамения и чудеса. Но погледът ни трябва да е насочен към Исус, нашия посредник, който пострада за нас и отново в Неговите рани ние сме изцелени!

Даровете на Святият Дух може да се проявяват във всеки в зависимост от нуждата и волята на Нашият Отец и Създател.
Йоан 16: 23 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име. 24 До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

Благословение и изцеление!

http://biblia.duh-i-istina.net/

Прочетете Цялата Статия...