Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


Какво е проклятие и освобождение от проклятие?

Какво е проклятие и освобождение от проклятие?


Много хора не знаят за негативното и потискащо влияние на проклятията на други хора върху нас, както и влиянието на нашите собствени проклятия. Библията казва, че има голяма сила и власт в думите, които говорим. В допълнение, ние не вземаме на сериозно, че проклятието действа като задължителна сила в нашия живот. И не само проклятия, но и недоволство, непрекъснато оплакване и критицизъм, клюки, нецензурни думи (смятаме, че псуването е нещо нормално), както и молитви и магии на врачки, баячки и разни заклинатели, могат да донесат потиснато настроение, немощ и намаляване на жизнената ни енергия. Много е опасно само проклинането. Гневът, само осъждането, самокритикуването, лъжата водят до освобождаване на негативни и разрушителни сили в живота на човек. По този начин, ние всичко се опитваме да си обясним с нашия "лош късмет."
Причината, поради която нашето поведение и думи имат такава власт за добро или зло е проста. Ние сме създадени по Божия образ (Битие 1:26), ние имаме творческа сила. Предвид Божия Дух - Бог ние е вдъхнал Духа си в нас - думите, които ние говорим имат духовна сила. Когато нашите мисли са изразени в думи, нашият дух им дава творческа власт и те имат духовно и земно влияние. Силните емоции в духа ни, насочени срещу някой друг също имат този вид въздействие.
Има живот и смърт в думите, които произнасяме (Притчи 18:21). Ние можем да насърчаваме или обезсърчаваме. Нашите думи може да поучават и благославят или да проклинат и унищожават. Изграждаме или поваляме с думите, които изговаряме. Исус ни съветва, да благославяме, а не да проклинаме.
Когато проклинате, злословите, молите се с контролиращи молитви или имате враждебност и омраза вие сте под влияние на силите на злото и давате възможност на злото да работи чрез вас. Освобождаване от проклятия включва освобождение от силите на зло в поднебесните места. Проклятията могат да се предават и по наследство. Грехът е една от основните причини за проклятие, което води и до болести (Второзаконие 28). Той може да ни управлява и контролира. Как да се освободим? Само чрез покаяние.
Молитва за разчупване (освобождение) от проклятие
Молитви за разчупване на проклятие са сходни с молитвите за прекъсване на връзките ни със силите на злото. Всяка връзка на проклятие (прехвърляне на злото), между един и друг човек трябва да бъде прекъсната за да се прекрати силата на изговорените думи, независимо дали ние сме изговорили тези думи или другата страна. Знайте, че има само една сила, която може да ни освободи от проклятие и това е Бог и Неговият Син Исус. Бог е дал на Исус всяка власт на земята и в небесата.


Кажете тази молитва на глас:
Небесни Татко, признавам, че има само един истинен и жив Бог и това си Ти, който съществуваш като Отец, Син и Святи Дух. Приемам Исус Христос за Божи Син и мой Спасител. Той е Словото, което стана плът и пребивава между нас (Йоан 1:1,14). Вярвам, че Исус дойде да съсипе делата на Сатана и Той ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, тържествувайки над тях (1 Йоан 3:8). Исус Христос ме изкупи от проклятията на закона (Гал. 3:13). Аз съм изкупен и опростен чрез Христовата кръв (Ефес. 1:7). Аз съм спасен чрез Божията благодат, чрез вяра (Ефес. 2:8). Исус Христос е за мен пътят, истината и живота (Йоан 14:6). Моля те сега да ме очистиш чрез Христовата кръв от всяко проклятие. Прости ми думи на проклятие, които съм говорил към другите съзнателно или несъзнателно. Премахни всяко проклятие изговорено срещу мен, всяко проклятие, което се предава по наследство на мен, моите деца, жена ми (мъжа ми) и други и го унищожи чрез силата на Христовата кръв. Прости ми, че съм посещавал гледачки (на кафе, карти и др.), баячки и разни заклинатели. Благодаря Ти Отче, че ме освободи от властта на тъмнината и ме пресели в царството на Твоя възлюбен Син Исус Христос (Кол. 1:3). Разбирам, че Твоето Слово е истина и избирам да говоря истината с любов (Ефес. 4:5). Изпълни ме сега със Святия си Дух и нека Той да ми бъде учител и да ме упътва за всяка истина (Йоан 16:13). В името на Исус Ти благодаря. Амин.Обърнете внимание на усещането на свобода, мир и радост, което ще имате след като кажете тази молитва. Това е вашето доказателство, че Бог ви обича и милее за вас.


Благословениe или проклятие - Изборът е ваш!


Това може да сте вие и вашето семейство. Или може би съседното семейство, или човекът, с когото работите. Без значение кой е, неговият или нейният живот представлява поредица от разочарования, безизходици и дори трагедии. Някак си тази поредица никога не свършва.
От друга страна всички познаваме семейства с подобен произход и социално положение и въпреки това изглежда, че бедата никога не ги достига. При тях всичко е „прекалено добре, за да бъде истина”.
И в двата случая действат невидими сили, които определят съдбата на всеки човек, било то за добро или зло.
Библията ги определя съответно като благословения и проклятия. Нещо повече, тя показва как трябва да се отнасяме към тези сили, така че да можем да се радваме на ползотворните последствия от едните и да се пазим от другите.
Библейското разбиране на благословенията и проклятията и начина, по който те действат, ще ви даде напълно нова гледна точка върху собствения ви живот и отговора на проблемите, които са ви обърквали и разочаровали.

Борба със сенки


За повърхностния наблюдател човешкият живот представлява объркана смесица от светлини и сенки, подредени по неразпознаваем модел, който се управлява от невидими закони. Нека погледнем живота на двама души. Те имат сходен произход и възможности, и вървят в една и съща посока. Въпреки това единият почти винаги ходи в светлината на успеха и удовлетворението, а другият, който е близо до него, едва вижда тази светлина. Той непрекъснато е под сянката на неуспеха и разочарованието, и животът му угасва преждевременно.
Нито единият, нито другият разбира силите, които действат в живота им. Източниците на светлината и сянката остават скрити за тях. Може би те никога не са си давали сметка за възможността източникът на светлина и сянка да се намира в предходните поколения.
Библията ясно говори за тези сили. Всъщност, тя може доста да ни каже за тях. Библията ги нарича съответно благословения и проклятия.
Нека за момент да се вгледаме по внимателно в човека под сенките. Той върши всичко, което е правилно: сменя си работата или мястото, където се е установил; придобива по големи професионални умения; изучава най новата литература за позитивно мислене. Може би дори минава курс, за да се научи как да се освободи от някакъв мистериозен „потенциал” в себе си.
Въпреки това успехът непрестанно му се изплъзва. Децата му са непокорни, бракът му е под напрежение, инцидентите и болестите са постоянни. Целите, към които грижливо се е стремял се изплъзват между пръстите му като вода измежду пръстите на удавник. Преследван е от чувството на неминуем провал, който вероятно би могъл да отложи, но не и да предотврати.
През целия си живот той има усещането, че се бори срещу нещо, което не може да определи - нещо безформено и изплъзващо се. Понякога му се струва, че се бори със сянка. Но без значение колко упорито се бори, той не може нито да посочи, нито схване причината за проблема си. Често чувства, че се предава.
"Каква полза? - възкликва той - Изобщо не ми върви! Баща ми имаше същите проблеми. И той беше неудачник!"
Разбира се, човекът под сенките може да бъде и жена. Тя се е омъжила рано и е тръгнала с много планове за успешен брак и щастлив дом. Обаче скоро открива, че се намира в една невидима люлка - един ден „горе”, на следващия „долу”. Тя постоянно минава от един физически проблем в друг и никога не може да се радва на добро здраве. Синът й започва да взема наркотици, по късно съпругът й я напуска. И един ден тя се опомня и разбира, че е станала алкохоличка.
Както мъжът под сенките, така и тази жена е вършила правилни неща. Изучавала е книги за храненето и детската психология. В непрекъснато преследване на успеха, тя е била подтиквана отново и отново да полага усилие след усилие като всяко едно от тях е изисквало цялата сила, която може да събере.
Въпреки това тя вижда как целите, които самата тя никога не би могла да достигне, се постигат от други жени с по слаба мотивация и квалификация.
Когато се вгледате по отблизо в човека под сенките, вероятно виждате нещо, което ви напомня за самия вас. Чувствате се като че ли виждате собствения си живот, но някак си отстрани. Шокиран, започвате да се чудите дали причината за вашия проблем не е същата: проклятие, чийто начало е в предишните поколения.
Или пък, може би не виждате себе си, но някой ваш близък - съпруг, съпруга, член на семейството или скъп приятел. Често сте страдали за този човек и сте копнели за лъч надежда, но винаги напразно. Сега стоите пред едно възможно обяснение на сенките, което е нова идея за вас. Възможно ли е наистина коренът на проблема да е проклятие!
Спомняте си случки и ситуации в живота си или в живота на вашето семейство, които са изглеждали безсмислени. Често пъти сте се опитвали да ги изличите от мислите си, но никога не сте успявали напълно. Разбирате, че имате нужда от повече знания и си мислите: "Вероятно аз съм човекът под проклятието, какво мога да направя? Каква би могла да бъде причината?"
Проклятието би могло да се оприличи и на една дълга, зла ръка, която се протяга от миналото. Тя е положена върху вас с тъмна, угнетяваща сила, която подтиска пълното проявление на личността ви.
Вие никога не се чувствате свободен да бъдете такъв какъвто сте. Чувствате, че имате потенциал вътре в себе си, който никога не се развива напълно. Винаги очаквате от себе си повече, отколкото можете да постигнете.
Или отново тази дълга зла ръка може да доведе до препъване, докато ходите. Пътят пред вас изглежда ясен, но от време на време се спъвате, въпреки че не можете да видите в какво сте се спънали. Поради някаква ужасяваща причина, моментите, в които се спъвате са тия, в които сте на път да постигнете някаква дълго преследвана цел. Обаче целта ви се изплъзва.
Всъщност, думата ужасяваща би могла да се оприличи на една червена предупредителна светлина. Преживели сте събития и ситуации, за които не можете да намерите естествена разумна причина. Изглежда, че в действие е някаква сила, която не се подчинява на обичайните и общоприети естествени закони.
Има една дума, която обобщава резултатите от проклятието: безизходица. Постигате определено ниво в живота си и всичко изглежда готово за блестящо бъдеще. Притежавате всички очевидни качества и въпреки това, нещо не върви! Започвате всичко отначало и достигате до същото ниво както преди, но отново нещо не става. След като това се случи няколко пъти, вие разбирате, че това е моделът на вашия живот. И все пак не виждате никаква ясна причина за това.
Много хора са споделяли с мен подобни преживявания. Личните подробности може да се различават, но моделът е един и същ. Често такива хора казват нещо от рода на: "Същото винаги се случваше с баща ми. Чувствам, че преживявам неговите проблеми” или "Мога да чуя как дядо ми казваше отново и отново: „Никога не ми е вървяло”.
Този модел може да се появи в различните области на човешкия живот: работа, кариера, здраве или финанси. Почти винаги това има отрицателно влияние върху личните взаимоотношения, особено в брака и семейството. Често пъти то засяга не само една отделна личност, но и по голяма социална група. Най често това е семейството, но може да се разпростре и върху по широк кръг от хора като например общност или нация. Подвеждащо е обаче да се предполага, че проклятието винаги кара хората да пропадат. Човек може да постигне това, което изглежда като истински успех и въпреки това да е притесняван от разочарования и никога да не може да се радва на плодовете от успеха.
По време на едно служебно пътуване в Югоизточна Азия срещнах интелигентна, добре образована жена, която беше съдия от кралско потекло. Тя бе приела Исус като личен Спасител и не се сещаше да има някакъв неизповядан грях в живота си. Въпреки това ми каза, че не се чувства напълно удовлетворена. Успешната й кариера и високата й социална позиция не й бяха донесли лично удовлетворение.
Докато разговарях с нея открих, че произхожда от семейство на много поколения от идолопоклонници. Обясних й, че според Изход 20:3-5 Бог е произнесъл проклятие върху идолопоклонниците до трето и четвърто поколение. След това й казах как да получи освобождение от това проклятие чрез Исус, нейния Спасител.
Понякога проклятията могат да произхождат от поколенията преди вас, но могат да бъдат и резултат от постъпки или събития, които са станали във вашия живот (или произнасяне на думи, понякога най обикновени, но които съдържат проклятие към нас самите или към наши близки, бел. от блога). Или може проклятието от предишните поколения да се поддържа от неща, които вие сами сте направили. Но без значение какъв е източникът на вашия проблем, едно нещо е сигурно: вие се борите с нещо, което нито можете да определите, нито можете да разберете.
Подобно на тази жена вие също може да сте вкусили от успеха. Наистина познавате сладостта от него, но той никога не е траен. Внезапно, без никаква причина, която можете да обясните, вие откривате, че сте неудовлетворени. Депресията ви обгръща като облак. Всичките ви постижения ви изглеждат толкова безсъдържателни.
Поглеждате другите, които както изглежда в подобни обстоятелства, са доволни и се питате: "Какво не е наред с мен? Защо никога не преживявам истинско удовлетворение?”
Може би в този момент вие си мислите нещо от рода на: "Някои от тези неща описват точно мен. Означава ли това, че за мен няма надежда? Трябва ли да продължавам така до края на живота си?"

Не! За вас има надежда! Не се обезсърчавайте. Когато продължите да четете тази книга, ще откриете, че Бог ни е дал лек и ще получите прости практични съвети как да ги приложите в собствения си живот.

Междувременно ще бъдете насърчени от следното писмо, които получих от човек, който е слушал радиопрограмата с библейско поучение: От проклятие към благословение.
Благодаря ви за излъчената наскоро радиопрограма по въпроса за проклятията и за книжката „От проклятие към благословение”. Те много промениха живота ми.
През по голямата част от живота си бях измъчвана от повтаряща се депресия и пет години бях под наблюдението на психиатър.
Тази пролет една жена се моли заедно с мен и за мен и аз се отрекох от всички окултни занимания като карти таро и чаени листа. Слава на Бога за началото на истинската свобода.
След това чух от вашата програма за вероятността да съм по проклятие без наистина да го зная и се молих с вас, докато вие се молихте за освобождаване от проклятия. Сега съм свободна! Сякаш един бент се отприщи и Бог вече може да се движи в моя дух. Преградата я няма и през последните няколко седмици израснах толкова много духовно, че само мога да Го (Бог) славя за Неговото благословение. Понякога си поплаквам като си помисля за това, което Той е извършил и продължава да върши за мен. Такова облекчение е да мога да се отпусна. Наистина ние се покланяме на чудесен Бог!

Извадки от Глава 1 на книгата на Дерек Принс, „Благословение или проклятие - Изборът е ваш”.
Издателство „Бъдеще и Надежда”, книга: „Благословение или проклятие - Изборът е ваш”

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/ Прочетете Цялата Статия...

Няма коментари:

Публикуване на коментар