Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 6 октомври 2013 г.

Да ходим както е ходил Исус - Тод Уайт (Todd White – Testimonies)

Да ходим както е ходил Исус - Тод Уайт (Todd White – Testimonies)


Днес аз съм изумен от това, което върши Бог. Наблюдавам какво върши Бог. Училищата ще бъдат напълно разтърсени от Божията сила. Не, това не е шега. Моето сърце тупти. Ние трябва да разберем истината за Бог. Ние сме тук, защото имаме защо да живеем. Ние трябва да имаме нещо за което да живеем.
Едно момче умря днес поради самоубийство. То се самоуби. Не, няма повече! Няма повече! Самоубийството е такова нещастие!
Дяволът е депресиран, гневен и жесток и се опитва да ни направи като него.
Няма място за депресия в тялото на Христос. Няма! Ние имаме всички причини да сме радостни. Вашият живот не е загубен. Исус Христос беше разпънат на кръста, Той възкръсна от мъртвите и това е вашия живот. Това сте вие! Без значение какво мислите.

Вие трябва да се покланяте на истинския Бог. Ние нямаме никакво извинение. Вие можете да изпълните живота си с огън и всички да ви наблюдават. Мисля, че това го казва Джон Уесли: Аз целият ще горя (вътрешно) за Христос и всички ще ме наблюдават. Целият свят ще ме наблюдава как горя за Христос. Това е всичко!
Ако ти не видиш на кой се покланяш, ти се покланяш на себе си.
Помислете кои сте. Исус е състрадателен. Вие трябва да бъдете ревностни за Него. Нещо като огън трябва да гори вътре във вас. Когато аз горях за Христос, цялото ми семейство беше срещу мене. Това е ревност, няма значение кой е срещу тебе, защото Бог е с мен. Аз зная кой съм, няма значение, че хората не могат да го видят. Важното е, че ти знаеш кой си. Ти можеш да гориш за нещо и да не си като Него. Истината на евангелието дава огъня. Това е чудесно.
За мен няма значение какво мислят хората. Ако казвате, че сте последователи на Исус, вие трябва да ходите както е ходил Исус. Всеки който казва, че пребъдва в Исус, трябва да ходи както Той е ходил. Ако не, вие не вярвате в евангелието. Вие трябва да ходите както е ходил Той. И така, как Исус ходи. Той вършеше добри неща, изцеляваше всеки, който беше поробен от дявола. Той манифестираше разрушението на ада.
1 Йоан 3 е вашата мисия. Да разрушим ада. Всеки ден, няма значение къде отивате или какво мислите. Вие трябва да живеете с това, което е в сърцето ви, не с това, което е в ума ви. Нашият ум трябва да се промени. Сърцето трябва да преобладава. Сърцето ще ви казва, следвай ме. Защото със сърце вярваме. Всеки ден е свидетелство за Исус. Бог обича хората. Даже и да не вярват, аз не се нуждая да се съгласявам с тях. Когато познавам Него, аз мога да стана любов както Той е любов. Ако се надяваме на Него, ще мислим като Него. Един ден всички ще бъдем едно в Него.
Вие не трябва да бъдете мъдри според умствените си способности. Сърцето ви трябва да бъде голямо. Ако вие се мислите за мъдри, това е мъдрост от света. Тази мъдрост се основава на чувства и е демонична. Какво прави мъдростта на света? Тя е завистлива, егоистична и всичко демонично е в нея (бесовска, Яков 3:15). Когато вие мислите, че имате мъдростта на света, вие живеете в завист, егоизъм и всичко демонично е в това.
А мъдростта отгоре е чиста, миролюбива, кротка, умолима, пълна с добри плодове. Това е мъдростта от горе. Не можете да имате тази мъдрост без Бога. Вярвайте. Не можете да я придобиете с дела. Колкото повече се стремите с дела, толкова повече се съпротивлявате да се предадете в ръцете на Исус. Исус каза: Ако не ми вярвате на думите, които ви говоря, вярвайте на делата, които върша. Това са делата, които Отец върши чрез нас. Галатяни 3. Вие си мислите, че можете да вършите дела чрез собствената си сила. Кой ви омагьоса, кой ви закле? Да вършите дела, които Бог върши чрез Святия си Дух.
О,К. Бог. Ти върши делата. Но първо трябва да вярвате. Това, което направи моят Син е достатъчно. Вие не трябва да добавяте нищо повече. Какво означава това? Да се съгласим с това което направи Исус. Това е достатъчно. Исус каза: Свърши се. Той не каза, че ще продължи. Той каза: Свърши се! Какво означава това. Боже обясни? Моят Син плати цената, така че ти не си длъжен да плащаш. Ти влизаш във нещо, което е свършено. Дело, което е завършено. Павел, фарисей на фарисеите, казва всички мои мисли, мои дела са до тук. Аз ги смятам за нищо, заради това да познавам Него. Най-голямата молитва: Да Го познавам повече. Каква ще бъде нашата молитва: О Боже да те познавам повече.
Така аз пристъпих към евангелието и казах: Да на всичко, което е направил Исус. Ако дяволът каже нещо друго, аз го отхвърлям. Отхвърли го. Ако каже, че не си откупен, не слушай странни звуци в ушите си. Дяволе, изчезвай. От седем години откакто съм повярвал, аз не съм излязъл от Божието присъствие. Аз съм обладан, пълно притежание на Бога.
Аз обичам Бог толкова много и няма значение в каква ситуация се намирам. Аз съм щастлив. Защо? Защото Царят живее в мен. Исус е в мен.
Ние не трябва да ходим на лов за души, защото забравяме любовта, която трябва да имаме към хората. Питат ме: Тод колко души спаси? Аз отговарям: не знам. Любовта на Бога. Това е важното.
Питат ме: Как го правиш? Това, което правя е да ходя с Исус. Обяснявам им. Сякаш главите на хората са заклещени, не могат да разберат реалността на ходенето в Исус. Децата могат да го правят, да ходят както е ходил Исус.
Какво можете да поискате повече от това, да ходите както е ходил Исус.
Аз имах проблеми преди да позная Исус. Причина за всички мои проблеми беше, че аз бях отделен от Бог, но сега не съм. Проблемите вече ги няма. Аз имам тайни и тайна стаичка и аз съм влюбен. И аз искам да разкажа това на целия свят, където ходя. Аз искам погледа ми да бъде насочен само към Исус и да ходя както Той е ходил.
Какви бяха плодове на Исус. Чудесни. А нашите трябва да бъдат още повече. Или Бог е прав или ние не сме прави. (Йоан 14:12) Това се отнася не за специални хора като пастори или евангелисти или пророци и учители. Но за този, който вярва. За ваша полза е Аз да отида при Отца, защото моето присъствие във вас ще бъде още по силно. Вие няма да бъдете сираци. Тогава защо трябва да имаме дух на сираци. Да бъдеш сирак в Библията означава да не знаеш своя баща. Бог е нашия баща и то добър.
Аз ви обичам, но вие се нуждаете от промяна. Не трябва да бъдем безразлични, хора умират, други се самоубиват. Святият Дух е чудесен. Той се радва, когато вземем меча на Словото и го издигнем.
Неговите мотиви са да станеш както своя Създател. По Негов образ. Откуплението означава да се върнем към истинската си стойност. Ние сме създадени не за себе си, а за Него, да бъдем като Него. Да манифестираме Него, не себе си. Днес е още един ден да манифестираме него, не себе си. Какво казва милостта, ей събуди се. Добро утро. Моята милост е за тебе, Ти трябва да бъдеш като мене.
Ние не трябва да се страхуваме от хората. Трябва да се движим в страх от Бога. Но не да се плашим от Него, но да бъдем влюбени в Него. Господи Ти никога не се променяш, Ти си чудесен. Ако сатана се опита да ви докосне, той поема риск. Ако ти си Божие чадо, това е риск за него винаги.
Бог е чудесен. За мен няма друга опция, няма план Б или В, Той е за мен всичко, което имам. Той ни е създал по Негов образ и ние трябва да ходим по този начин. Изпитани в огъня. Това е и сега. Даже и да умра ще му служа. Аз съм извън ума си. Аз съм луд по Него. Да, аз съм.
Чудеса и знамения стават всеки ден. Какво правим ние? На кой служим реално? Кой е вашия Бог? Вие ли? Хайде станете, възкръснете мъже и жени на Бога. Бог ви е създал да бъдете като Него.
Аз имам изключителен характер за Бог, и защо, защото не се самоизтъквам. Бог, Христос е в мен. Слушайте. Бог издига хора, които ще бъдат посветени в характер, така че силата на Бог в тях няма да бъде под въпрос. Исус каза: Не угасявайте Духа! Как ние угасяваме Духа? Като Го спираме да тече в нас и около нас. Аз не съм изцелител, но Той чрез мен. Аз не пророкувам, но Той пророкува чрез мен. Той обича да пророкува за хората. Исус каза: Не угасявай Духа! Кое по важно? Да не наскърбяваш Духа или да не угасяваш Духа? Когато угасяваш Духа ти излизаш от властта на Божието царство и не позволяваш на Святия Дух да върши това, което само Той може да направи. Ти се проваляш и не се надяваш на Утешителя да те утеши. Когато наскърбиш Духа ти стъпваш извън характера и правдата и разбирането на кой е Сина и ти си немощен. Сега е време да имаме истинско движение на Бог в нас, когато огъня на Духа и утехата на Духа се свържат заедно в нас. Тогава ще бъдем като Исус. Това Бог иска да правим на земята.
Откъси от проповедта на Тод УайтБлагословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...