Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 16 декември 2011 г.

Показване на милост към Израел

Показване на милост към Израел 


Господ няма да остави хората Си. 
Важно е за всички нас да признаем истината на това, което Исус каза на самарянката на кладенеца: "Спасението е от юдеите." (Йоан 4:22). Без юдеите ние нямаше да имаме патриарси, пророци, апостоли и Библия, а също и Спасител! Без всички тези, какво спасение щяхме да приемем? Никакво! Библията показва ясно, че Бог изисква християните от всички други нации да признаят дълга си към юдеите и да направят всичко, което могат, за да им се отплатят. В Римляни 11:30,31 Павел обобщава всичко, което е казал относно дълга и отговорността на езичниците християни спрямо Израел: 

Защото както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост, също така и те сега не се покоряват.
С други думи, поради Божията милост, която е дошла към нас, християните езичници чрез Израел, Бог изисква от нас на своя страна да показваме милост към Израел. Как можем да изпълним това задължение? Ето четири практични начина, по които можем да направим това. Първо, можем да изработваме и да изразяваме отношение на искрена любов към евреите. Второ, можем да се наслаждаваме и да демонстрираме изобилието на Божите благословения в Христос по такъв начин, че евреите да станат ревниви и да пожелаят това, на което ние се радваме. Трето, можем да търсим доброто на Израел чрез молитвите и молбите си, така както Библията ни насърчава за това (виж Римляни 10:1). Четвърто, можем да търсим начин да изплатим дълга си към Израел чрез практични действия на благост и милост. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, че Ти си посветен на Израел. Аз ходатайствам за тази нация сега. Признавам дълга си към юдеите и заявявам, че ще се отплатя подобаващо по практичен начин, а също и чрез показване на милост – защото Господ няма да остави хората Си. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com


Прочетете Цялата Статия...

петък, 9 декември 2011 г.

Изцелител на сърцесъкрушените, Господ няма да остави хората Си

Изцелител на сърцесъкрушените, Господ няма да остави хората Си

В Псалом 147:2,3 четем:

Това са прекрасни думи, но най-вълнуващото е, че те се изпълняват в това поколение, във времето, в което живеем. Видял съм изпълнението на тези думи. Имал съм привилегията да живея в юдейската част на Ерусалим през май 1948 година, когато държавата Израел беше наново родена след две хиляди години. Днес Господ съгражда Ерусалим. Той събира заточениците на Израел. Той изцелява сърцесъкрушените и превързва раните им. Това са добри новини за всички, които ще се обърнат към Бога. Това са добри новини за Божите хора – Израел. Това също са добри новини и за Църквата на Исус Христос, защото същият Бог, Който събира Израел, събира и Църквата обратно при Себе Си като ни въвежда в наследството ни, изцелява раните ни и превързва съкрушените ни сърца. 

Има едно нарастващо служение на Святия Дух, което е много специално – служене на сърцесъкрушените. То е за тези, чиито сърца са наранени. Ако носиш рана в себе си, обърни се към Бога и кажи: "Господи, това е време на възстановяване. Това е време на събиране отново. Ти изцеляваш сърцесъкрушените. Ти превързваш раните им. Господи, ти знаеш раната, която съм носил в себе си толкова дълго в сърцето си. Ще ме изцелиш ли?“ И невидимият пръст на Бога, Святият Дух, ще се протегне там където никой хирург не може да достигне и ще докосне това наранено място в живота ти, за да ти донесе изцеление и възстановяване. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, че Ти си посветен на Израел. Аз ходатайствам за тази нация сега и заявявам, че точно както Бог изцелява сърцесъкрушените и превързва раните на Израел, Той носи изцеление и възстановяване в моя живот, защото Господ няма да остави хората Си. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

петък, 2 декември 2011 г.

Нашето унижено тяло

Нашето унижено тяло


Когато човекът се разбунтува срещу Бога, това оказа влияние на цялата му личност. Думата, която  Писанията употребяват, за да опишат това състояние е покварен. Всяка област от човешката личност е засегната – духовната, моралната и физическата. Смъртта е краят на физическото тление. Павел казk4;а: "Затова, чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха. (Римляни 5:12). Чрез греха отровата на покварата влезе в нас. Първо Коринтяни 15:56 ни казва: „Жилото на смъртта е грехът.“ Точно както пчелата или осата вкарват отровата си в тялото чрез жилото, така и Сатана вкарва отровата на покварата и смъртта чрез жилото на греха.

 Ние всички станахме покварени създания. Във
Филипяни 3:21 Павел нарича сегашните ни тела  "смиреното състояние на тялото“. Ние сме в едно "смирено състояние“, унижено поради бунта срещу Създателя. Без значение колко елегантни, здрави, силни, богати или известни сме, ние живеем в унижени тела. Може да се храним с най-изисканите храни и да пием най-вкусните напитки, но въпреки това ще трябва да ходим до тоалетна. Може да сме силни и здрави, но когато е горещо започваме да се потим. Дали сме богати или бедни, ние всички се потим. Тези вродени функции на тялото ни напомнят, че ние всички сме бунтовници и престъпници, чиито тела са подчинени на тление. Прекарах пет години обучавайки африкански учители и бях заинтересован от атлетичните им способности. Казвах на тези илни млади мъже: "Просто помнете, че един малък комар може да дойде и да вкара хоботчето си във ас и тогава се превръщате в трепереща, разтърсвана от треска маса.“ Това е нашето унижено тяло. Добрата новина е, че Исус умря, за да ни изкупи и то не само душите ни. Той изкупи човека като цяло – тяло, душа и дух. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за Твоето снабдяване за моето тяло. Аз прокламирам, че Исус умря,  за да ме изкупи напълно. Затова, моето тяло е за Господа и Господ е за тялото ми. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...