Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 28 ноември 2014 г.

Вкоренени и назидавани в Него.

Вкоренени и назидавани в Него.


Нагласа за изобилна благодарност е Божията воля за вас, защото тя развива вашата вяра.

Как благодарността може да развие моята вяра?
Това се случва, когато времената са трудни - когато нещата нямат смисъл, когато не можете да разберете защо става така, когато вашите молитви са без отговор, когато всичко върви по начина, който не искате. Това се случва, когато при тези обстоятелства вие казвате, "Боже, знам, че Си в контрол. Знам, че ме обичаш, и знам, че това, което се случва сега, може да се преобърне в добро. Благодарен съм, че ти си по-голям от моя проблем."


Всеки може да благодари на Бога за добри неща. Но ако можете да благодарите на Бога дори и в лошите времена, вашата вяра ще стане по-силна, ще се вкорени по-дълбоко.

Пророк Авакум преживява трудни времена. Той каза: Защото, ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети, и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата, и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. (Авакум 3: 17-18)

В разгара на всички лоши неща, които се случват, Авакум се зарадва. Каква е неговата причина за благодарност? "Аз ще се радвам в Бога, Спасителя мой." Когато всичко останало смърди в живота, вие можете да бъдете благодарни, защото Господ е твоят Спасител. Той ще ви извади на повърхността. Вие не сте сами. Той не ви е изоставил. Затова да благодарим на Бога!

Това е най-добрият тест за дълбочината на вашата вяра. Можете ли да благодарите на Бога, когато животът смърди? Когато минавате през трудни времена. Не гледайте на това, което сте загубили. Вижте какво е останало, и бъдете благодарни за това!

Можете да бъдете благодарни на Бога само защото е Бог. Той не е обещал, че няма да минаваме през трудни ситуации, но нашата вяра тогава се укрепва.

Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилстващи в нея с благодарение. (Колосяни 2:7)
Божията воля е изобилна благодарност - във всичко да благодарим. Защо? Благодарността почита Бога, тя създава общение, и тя развива вашата вяра.

Помислете си за това:
Каква е обичайната ви реакция при трудни обстоятелства? Как мислите, че Бог иска да отговори?
Какво означава да почитаме Бога?
Как сте виждали Бог да укрепява вярата ви през трудни обстоятелства в живота ви?

http://rickwarren.org/devotional/english/trusting-god-through-gratitude

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 23 ноември 2014 г.

Ние сме победители чрез Исус Христос!

Ние сме победители чрез Исус Христос!


Бог бди над вас, така че Той не се вслушва във вашите страхове. Доверете се на Бога, и не се поддавахте на страховете си. Това е избор.
В 2 Коринтяни 1:10 се казва, че Бог от такива ужасни опасности ни е спасил, и нашата надежда е в Него, че той ще ни спаси отново.

Божието обещание към вярващите е, без значение какво се случва с нас, това работи за наше добро - ако ние Го обичаме и Го следваме. Ако вие сте вярващ, Библията казва, че всичко съдействува за добро за тези, които любят Бога (Римляни 8:28). Не, че всички неща са добри,но че те съдействуват заедно за доброто,и това означава, че ние трябва да престанем да се вслушваме в нашите страхове.
Не съществуват трудност, травма, поражение, или бедствие в живота на вярващия, че Бог да не може в крайна сметка да ни даде добър изход. Така че ние не трябва да се страхуваме за бъдещето.

Страховете водят до неверие и показват, че ние не се доверявате на Бога. Доверете се на Бог във всичко. Заменете страховете си с доверие към Бог.

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Филипяни 4:6-7)

http://rickwarren.org/devotional/english/don't-give-in-to-your-fears2

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...