Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


Публикации в блога

Публикувани статии в блога:
2009, Декември
1. Здравето, Дар от Бога
2. Любовно Писмо от Бог

3. Добро Утро с Божието Слово...
4. Добро Утро с песен.....Достойно е агнето!
5. Духовни причини, поради, които може да боледуваме и да оздравяваме от Петър Полихронов
6. Християнски Новини...
7.Здравето – Дар от Бога от Били Смит
8. Християнски Хумор...
9. Кой е за мен Исус? или Рисунка на Исус!
10. Веселото прасенце
11.
Да опознаем Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби. Глава 1, Ден 1.
12.Духовна Война от Диин Шерман
13.Всяка седмица с послание от Дерек Принц. Порти на хваление
14.
Да опознаем Бог. Християнски курс по Хенри Блякаби. Глава 1, Ден 2.
15.Честито Рождество Христово!
2010, Януари
16.Привлечи ме близо до Теб
17.В Божията прегръдка...
18.Дарът сън - Дерек Принц
19.Духовна Война от Диин Шерман
20. Молитва по Новия Завет
21.Молитва за освобождение от заблуди
22.Какво съм аз в Христос?
23.Защо е слаба църквата ни?
24.Да блогираме в Интернет: Прав правете пътя на Господа!
25.Не мрази дисциплината! - Дерек Принц
2010, Февруари
26. Какво значи разкаяно сърце?
27.Защо не благоветсваме или имаме ли Божията любов в нас?
28.Tози невероятен Моцарт!
29.
Как да разберем дали имаме разкаяно сърце?
30.Божията мъдрост за всеки ден 1 - Притчите на Соломон
31.Божията мъдрост за всеки ден 2 - Притчите на Соломон
32.Божията мъдрост за всеки ден 3 - Притчите на Соломон
33. Закхей, слез бързо...
34. Какво съм аз в Христос?
35.Божията мъдрост за всеки ден 4 - Притчите на Соломон
36.Божията мъдрост за всеки ден 5 - Притчите на Соломон
37.Там на кръста...
Прочетете Цялата Статия...