Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 31 януари 2016 г.

Нашето призвание – Смит Уигълзуърт (Our Calling (part 2) - Smith Wigglesworth)

Нашето призвание – Смит Уигълзуърт (Our Calling (part 2) - Smith Wigglesworth)


Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. (Ефесяни 4:4)

Чувствам, че Бог иска да ми каже думи за призоваването ви. Много хора са призовани, но те са пропуснали, защото са небрежни в слушане.
Има нещо в поканата, възлюбени. "Много са поканени, а малцина избрани."
Аз искам с голямо сърце тази сутрин, да вярваме, че всички ние сме избрани. Вие питате, "Може ли да бъде така?" Да, възлюбени, може, не малцина избрани, но много от тях избрани. 

И как ще бъде изборът? Изборът винаги е първо ваш. Ще откриете, че дарбите са вашия избор на първо място. Ще откриете, че спасението е вашия избор. Бог е направил всичко това, но вие трябва да изберете. И така Бог иска, особено тази сутрин, да вземете присърце това призоваване, за да имате тази голяма застъпническа жар на молене, Светия да ви подготви за това прекрасно мистично Тяло (църквата). 

Призован! Възлюбени знам, че някои хора имат представата (и това е голяма грешка), че не са успешни във всичко, което докоснат, защото са се провалили в толкова много неща, които са им били в желанието да продължат напред, защото те не са се стремили достатъчно в молитва като някои други, а може би са си мислели, че няма надежда за тях в това призвание. 

Сатана идва и казва: "Виж черния каталог на безпомощната си немощ! Никога не очаквай да бъдеш в това призвание! "Да, ти можеш брат! Бог го има в Писанията. О, братко мой, това е слабостта, която те прави силен!". Това е, последният ще бъде първи. Какво ще ни промени? Когато изповядваме нашата безпомощност. Бог казва, че ще нахрани гладните с блага, но ситите Той отпраща празни надалеч. 

Ако искате да растете в благодатта и познанието на Божията благодат, бъди достатъчно гладен, за да бъдеш нахранен, бъди достатъчно жаден да плачеш, бъди съкрушен достатъчно, че нищо друго да не желаеш да имаш на света, без Той да дойде в теб. Четох снощи в моята Библия, тя е толкова прекрасна, "И Бог ще обърше всяка сълза от очите им ..." (Откровение 21:4). 

Слава Богу. Алилуя! Нека Бог да го направи тази сутрин. Нека Той да обърше всяка сълза. Нека да утеши сърцето ти. Нека Той да укрепи слабостта ти. Нека да те накара да дойдеш на място на успех. Нека Бог ти помогне в мястото, което е Той е избрал за теб, защото "мнозина са призвани, а малцина избрани." Но Бог има голям избор! 

Той е голям Исус! Ако мога да Го измеря, бих бил много малък. Но аз не мога Го измери, и знам, че Той е много голям. Радвам се, че не може да се измери Исус, но аз съм доволен, че мога да Го докосна; това е същото. 
Един Господ, една вяра, едно кръщение. Ефесяни 4:5.

Нашето призвание – част от проповед на Смит Уигълзуърт (Our Calling (part 2) - Smith Wigglesworth)
http://www.smithwigglesworth.com/sermons/misc7.htm

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

петък, 15 януари 2016 г.

Как да чуваме Божия глас! Свръхестествено: Сид Рот с Гари Уетстоун

Как да чуваме Божия глас! Свръхестествено: Сид Рот с Гари Уетстоун

Умът на човека е проектиран от Бог, за да отговори на Неговия глас. Човек се вслушва в четири източници на мъдрост: гласа на Бог- Божият Дух, логика на ума ни, вслушва се в плътта - похотта на плътта, похотта на очите, гордостта на живота, вслушва се в гласа на врага. Така, човешкият ум може да слуша само четири гласове. Ако ние затворим двата от гласовете, на плътта, защото ние сме умрели в Христос, и гласа на врага, който има власт над царството на тъмнината, ние имаме само две други възможности: нашата логика и гласа на нашия дух, който е Божия глас.
Всеки от нас има достъп всекидневно до гласа на Бога. Той ще ни ръководи поучително, социално, логически, физически и финансово. Той ще ни дава насока и участие. Ще ни води в различни области на живота. Ще имаме познания за хората, защото Бог ни е дал, не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Той иска да ни подари.

Какво се случва обикновено в молитвеното събрание? - духът на Бог идва. Вие сте на молитвено събрание. Духът на Бог се движи в молитвеното събрание. Хората започват да чуват гласа на Бога. Тогава някой се изправя и казва каква е програмата по-нататък. Веднъж влезем ли в Божието присъствие, трябва да останем в него. Не трябва да спираме Божието помазание.

Направихме 40-дневен информационен пост, който ни отведе в личното присъствие на Бог. Без развлечения, без музика и странични разговори. Премахнахме всичко, което ни разфокусира от личното присъствие на Бог в живота ни. Ние се съсредоточихме върху обитаващия в нас Христос, живия Бог. Няма друг живот. Ние сме на Тялото Христово. Защо да играем на църква, когато можем да бъдем самата църква. Защо да слагаме някакви правила на служба в църквата, които не вършат работа. Хората се местят от църква на църква и търсят някакъв Бог някъде, а Той е в тях. И най-важното е, че животът на Бог в тях е проектиран да се прояви чрез тях. Тялото Христово не е проектирано да има пейка, амвон и среда. То е проектирано да има един жив израз на Живия Бог, който е във всеки вярващ, който излиза и показва силата и живота на Исус Христос.

Ето какво се случи с хора през този информационен пост. Имахме един човек, който е сгоден за вярваща жена цели 12 години и не можеше да поеме ангажимент. Всеки говореше с него за това. Всеки се молеше за него. Той не можеше да прескочи прага. Изкара 40-дневния информационен пост и взе решение. Той сподели: "Аз видях точно, какво се беше случило."
Защото нашият дух знае точно проблемите ни. Ние видяхме хора да напускат работата си и да започват бизнес. Една двойка напусна църквата и отиде на мисия.

Искам сега да ви водя в молитва и (първо) всичко, което не е от Бога в живота ви ще бъде изгорено като плява и ние ще влезем Божието провидение за нас.
(Второ) Ако се ръководите от някой друг, или от нещо, всичко, което мислите и правите в следствие от ръководството на някой друг, освободете го, защото Божия Дух не присъства и това не е от Него.
(Трето) Всичко, което изглежда да пречи да влезете в присъствието на Бог, премахнете го. Сега влизаме в молитва. Възложете всяка ваша грижа на Господа в момента. Вземете всички грижи, всяка тежест, всяко бреме и ги предайте на Бог.

Прекъснете връзката, заглушете гласа (на проблемите, грижите и безпокойствата) и влезте в присъствието на живия Бог.
Кажете на глас:
Отче, възлагам всяка моя грижа на Теб в момента. Сега се освобождавам от всичките си грижи, всяка тежест и всяко бреме в името на Исус. Животът ми принадлежи на Теб, Боже. Оставям се в Твоите любещи ръце. Животът, който живея не принадлежи на мен, а на Теб. Животът е твой. Аз съм разпнат заедно с Христос. Твоят живот е в мен. Господи, благодаря Ти, че ме освободи от товара, от бремето, които аз не мога да нося и ми даде Твоето бреме, което е леко да се носи. (Матей 11:28-30)
(Ако някой от вас има наранена душа от обида, горчивина в сърцето, непростителност към някого, освободете се в Името на Исус)
Отче, аз прощавам на всеки, който ме е наранил, обидил или огорчил..... (кажете името на човека) и освобождавам сърцето си в мощното име на Исус. Аз прощавам, защото Ти си простил на мене. Чрез Твоята кръв, те са простени. И сега благодаря Ти, Боже, че Ти махна всяка крепост, въображение и високо нещо в ума ми, което се издига против познанието на Бога. (2 Кор. 10:5) Ти, Боже заглуши тормоза, объркването и хаоса в ума ми, и аз го декларирам в мощното име на Исус. И сега аз мога да чувам ясно Божия глас. Защото Святият Ти Дух е в мен. Благодаря Ти, Боже за мира и мъдростта, която Ти ми даде в сърцето и ума ми чрез Твоя син Исус Христос. Благославям Те, Боже. В името на Исус се моля. Амин!


http://d3tnb2mam8l2qt.cloudfront.net/sites/default/files/IS712Transcript_Whetstone.pdf

Сид Рот с Гари Уетстоун на английски:


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 13 януари 2016 г.

Хваленето на Бог побеждава депресията!

Хваленето на Бог побеждава депресията!


Аз стоях извън навеса на лодката в сряда вечер пред нашия дом в общение и Господ ми проговори. Той каза: "Аз искам да ти дам ново оръжие за моите хора." Човече, Исус знае как да привлече вниманието ми!

"Да, сър", отговорих аз, "Бих много искал да го знам." Без забавяне, Той ясно ми каза, "Хваленето на Бог побеждава депресията."

Духът на Господа Иеова е на мене; Защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките, пратил ме е да превържа сърце съкрушените, Да проглася освобождение на пленниците, и отваряне затвора на вързаните; Да проглася годината на благоволението Господно, и деня на въздаянието от нашия Бог; Да утеша всичките наскърбени; Да наредя за наскърбените в Сион, да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда насадени от Господа, за да се прослави Той. (Исая 61:1-3)

Разбира се, това не е нова истина, както можем да видим в Исая 61:1-3 и други стихове; но за мен в този момент, това е свежо откровение. И аз вярвам, че е откровение, и че трябва да обърна внимание на тялото Христово, особено сега, когато виждаме толкова много обезсърчение около нас.

Ние трябва да занапомним, че сме в една духовна война, която изисква духовни оръжия и хвалението е оръжие!
Светиите ще тържествуват славно, ще се радват на леглата си. Славословия към Бога ще бъдат в устата им, и меч остър от двете страни в ръката им.(Псалм 149: 5-6)

Първото бойно поле, с което трябва да се справим е нашият собствен ум. Писанията ни казват, че ние трябва да бъдем силни в Господа, и радостта на Господа е нашата сила. Ако ние се поддаваме на обезсърчение, униние и депресия, тогава ние трябва да вземем оръжието на хваление и да се веселим в Неговата слава. Неговата слава ще дойде, когато Го хвалим.

Както повечето от вас знаят, очакват ни трудни дни. Ние трябва да приготвим за тези времена нашите духовни, умствени и физически нужди. Аз не вярвам, че нещата ще станат по-лесни; те вероятно ще се влошат. Но тази истина остава: хваленето на Бога побеждава депресията!

Хвалението на Бога е това, което накара ангелите да освободят Павел и Сила от затвора.
И в полунощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги чуваха. И внезапно настана голям трус, така че основите на тъмницата се поклатиха и веднага бяха отворени всички врати, и оковите на всичките се развързаха. (Деяния 16: 25-26)

Хвалението на Бога е това, което направи Йосафат да победи войските на моавците и амонците.
Тогава, като се съветва с людете, нареди някои от тях да пеят на Господа и да хвалят великолепието на Неговата светост като излизат пред войската казвайки: Славословете Господа, защото милостта Му е до века. И когато почнаха да пеят и да хвалят, Господ постави засади против амонците и моавците, и против ония от хълмистата страна Сиир, които бяха дошли против Юда; и те бяха поразени. (2 Летописи 20: 21-22)

Хвалението на Бога е оръжие. То не само призовава ангелите за защита, но както видяхме в Исая 61: 3, то прогонва демони на отчаяние, депресия и тъга. Цар Давид знаеше това. Въпреки че той беше силен воин, той трябваше да се насърчава в Господа. В 1 Царе 30, ние го виждаме в много трудна ситуация. След завръщането си в Сиклаг от бойното поле, той и хората му намират града изгорен и всички хора отвлечени! Те са пътували три дни пеша, за да се върнат при своите семейства, само за да открият домове си разрушени и техните съпруги, синове и дъщери, заловени от амаличаните. В 1 Царе 30:4, ние виждаме силата на обезсърчението и депресията, която бе върху Давид и мъжете му.
Тогава Давид и людете, които бяха с него повдигнаха глас и плакаха, докато не остана вече сила да плачат. (1 Царе 30:4)

Тази трагедия далеч надхвърля просто загубата на домовете и близките им, пленени от врага! Те плакаха високо, докато не им остана вече сила да плачат. Те са достигнали точката на пълно и крайно отчаяние.

За да влошат още повече нещата, стих 6 ни казва, че мъжете са били толкова отчаяни, че искаха да убият с камъни Давид.
И Давид се наскърби много; защото людете говореха да го убият с камъни, защото душата на всички хора бе преогорчена, всеки за синовете си и за дъщерите си. (1 Samuel 30:6а)

Давид се наскърби много, но псалмистът на Израел (Давид) беше боец и воин и отговорът му беше точно обратното.
Но Давид се укрепи в Господа своя Бог. (1 Samuel 30: 6б)

Давид "се укрепи в Господа своя Бог", той не се отчая от обстоятелствата. Давид търсеше Господа и Той му отговаряше. Можем да видим, че това е навика му в книгата на Псалмите. В останалата част от историята, се казва че Давид и мъжете му си възвърнаха всичко и също придобиха плячка от битката. Важно е да забележим, че Давид се укрепи в Господа и победата дойде.

Чарлс Суиндол казва: "Животът е 10% от това, което се случва с вас и 90% от това как реагирате." Когато опасните или зли времена идват на нас, ние трябва да реагираме, като отворим устата си и хвалим нашия Бог.

Ние славим Бога, заради това, че Той е това което е. Той е добър и ни обича и ние имаме толкова много неща, за да Му бъдем благодарни. Най-хубавото е, че ние имаме надежда и наследство, което не е от този свят. Въпреки че нашите земни тела ще умрат, ние никога няма да умрем, нашето тяло ще се превърне в духовно тяло. Така че без значение е, какво става в света, ние имаме обещание от Бога и нека непрекъснато да славим Бога с плода на устните ни.

Защото тук нямаме постоянен град, но търсим бъдещия. Прочее, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, сиреч, плод от устни, които изповядват Неговото име. (Евреи 13:14-15)
Ние трябва да Го славословим и хвалим непрекъснато, без значение какви са обстоятелства ни.

За всичко благодарете, защото това е волята на Бога в Христа Исуса. (1 Солунци 5:18)

Словото казва, че във всяко нещо да благодарим. Забележете също, че той не казва да му благодарим за всичко (включително лошите обстоятелства), но ние трябва да Му благодарим, когато се намираме всред тях. Това е обратното на оплакването от тях. Децата на Израел не бяха допуснати да влязат обещаната земя поради тяхното недоволство и ропот, което е следствие от неверието. Вярата е обратното на страха и вярата произвежда хваление! Независимо от това, което се случва около нас, ние винаги можем да славим Бога за наследството, което имаме, че е нетленно, неоскверняемо, и което не повяхва, запазено на небесата за вас. (1 Петър 1:4).
Във всичко, ние можем да благодарим и хвалим нашия Бог, защото Той е добър! Хвалението на Бог е чудесно оръжие, нашето тайно оръжие, което ние, Неговите деца, можем да използваме. Казвам "тайно", защото светът не го има, нито пък го разбирам. Използвайте го. Отвори си устата и просто започни да Му благодариш за това, което той е направил за теб, за това, кой е Той и за надеждата, която имаме в Него.

Без значение какво се случва около нас, ние сме оборудвани с това оръжие "хваление" – чрез него можем да унищожим делата на врага. Трябва да пеем и славим Бога в разгара на разразилата се буря, както казва Авакум:
Защото, ако и да не цъфти смоковницата, нито да има плод по лозите, трудът на маслината да се осуети, и нивите да не дадат храна, стадото да се отсече от оградата, и да няма говеда в оборите, пак аз ще се веселя в Господа, ще се радвам в Бога на спасението си. Иеова Господ е силата ми; Той прави нозете ми като нозете на елените, и ще ме направи да ходя по височините си. (Авакум 3:17-19)

Praising God Beats Depression - Dale M. Sides

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...