Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 23 юни 2011 г.

Тялото ми е за Господа

Тялото ми е за Господа


Днес наричаме сексуалната неморалност „секс преди брака“. Но Бог не е променил оценката Си за този грях. Тялото не е за предбрачен секс. То е за Господа. И тогава: „Господ е за тялото“ също. Не е ли чудесно? Ако предадем телата си на Господа, тогава Господ е за телата ни. Павел е бил много земен човек и е говорел на хората за неща, които наистина ги засягат. Той продължава: "Бягайте от блудството. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудства, съгрешава против своето си тяло" (стих 18).
Много хора тълкуват този пасаж като предупреждение за болестите, които се предават по сексуален път, като СПИН, гонорея или сифилис. Това наистина може да са последствия от сексуалната неморалност, но поучението на Павел означава много повече от това. Ние застрашаваме телата си, когато извършваме каквато и да е неморалност. Много често, когато християните търсят изцеление и не го получават, истинската причина е неморалност. В повечето случаи, Бог изисква от нас да потърсим истинската причина, да се покаем за нея и да оправим нещата преди да можем да получим изцеление от Него. 

Отклик на вяра:  Благодаря Ти, Исусе, за Твоята победа на кръста. Аз предавам тялото си на Бога като заявявам, че моите части са инструменти на праведност, предадени на Бога за Негово служение и за Неговата слава. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...