Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 12 април 2019 г.

Молитва за освобождение от атака на безпокойство, паническа (паник) атака и страх! (Breaking The Spirit of Anxiety, Panic attacks and Fear)

Молитва за освобождение от атака на безпокойство, паническа (паник) атака и страх! (Breaking The Spirit of Anxiety, Panic attacks and Fear)


Това е молитва за хора, които страдат от атака на безпокойство, панически атаки и изпитват страх. Коренът на паническата атака е страха и страхът може в някои случаи да ви причини парализиране по такъв начин, че не ви позволява да реагирате или невъзможност за реакция. Това може да стане и по време на сън.

Бог ни обича и иска да сме свободни. Ако познаете истината, истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:32) Трябва да приемем любовта, която Бог има към нас. Бог не ние е отхвърлил. Той толкова ни възлюби, че изпрати Единородния Си Син, за да не погине ни един, а който вярва в Него да има вечен живот. (Йоан 3:16)
Ние сме създадени по Негов образ и подобие.
Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила. (2 Петър 1:3)
В любовта няма страх (не съществува заплаха), но напълно развитата (пълноценна, съвършена) любов изпъжда страха и всяка следа от ужас! (1 Йоан 4:18)
Ако до този момент не сте приели Исус за Спасител, приемете го.

Кажете на глас:
Отче, аз заставам сега пред теб и предавам живота си изцяло на Теб. Ти изпрати Сина Си, Исус Христос тук на земята в плът да пролей кръвта Си за моите грехове и да ме избави от властта на тъмнината. Аз приемам Твоят Син Исус Христос за мой Спасител и се покайвам за греховете си. Благодаря Ти за спасението и вечния живот, който Ти ми даде и сега ме изпълни със Святия Си Дух. Амин!


Сега вие сте Божие чадо и Бог ви е приел в Неговото царство, царството на светлината. Освен това Бог ви дава власт в името на Неговия Син Исус Христос да заповядате на силите на тъмнината да напуснат. Това са демонични сили на тъмнината, които се опитват да тормозят човека, които го лъжат, като вкарват в ума му негативни мисли с цел да съсипят живота му.
Но ние сме деца (чада) на светлината и тези сили нямат власт над нас.

Словото казва:
Исус: Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди. (Лука 10:19)

Исус победи на кръста всички тези сили на тъмнината и ги изложи на показ.
И вас (ние), които бяхте мъртви чрез прегрешенията си ....., вас (нас) съживи с Него, като прости всичките ви престъпления; и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го от сред и го прикова на кръста;  и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него. (Кол. 2:13-15)
Исус взе победата за нас над всичко което се опитва да застане срещу нас. Той, Исус победи атаките на паника, атаките на безпокойство и победи страха на кръста с пролятата Си кръв. Скъпоценната кръв на Исус е достатъчна за всичко!

Кажете на глас:
С властта, която ми е дал Исус и в името на Исус заповядвам на духа на страх да напусне, заповядвам на демоничните сили на тъмнината, които ми причиняват панически атаки, атаки на безпокойство, връзките им да бъдат разкъсани и да напуснат.
Дух на страх, (дух на аборт - при жени, които са правили аборт, дух на смърт да напусне!), всеки дух на тъмнината, който се опитва да ме атакува да напусне. Аз заставам в името на Исус срещу всеки план на врага (сатана), който се опитва да ме прави отпуснат, бездействен, да ме скове и парализира и разкъсвам оковите и връзките му и силата му.
Аз излизам от всяко съгласие с безпокойството, паниката и страха, които се опитват да ми дават ужаси през нощта в сънища и видения.
Аз говоря на ума си: изцеление, на душата си: изцеление в името на Исус и в кръвта на Исус. Бог ми е дал Христов ум! Аз имам Христов ум.
Заповядвам на нервната си система да се подчини на словото на Бога.

Словото казва:
Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Фил. 4:6-7)
Не бой се, защото Аз съм с тебе; Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; Ще те укрепя, да! ще ти помогна. Да! ще те подпра с праведната Си десница, (Исая 41:10)


Заповядвам яснота в мислите ми и разбиране в ума ми.
Аз декларирам, че страха няма място в моя живот и декларирам от сега нататък, че няма да се страхувам и страха не ще ме ръководи в всекидневния живот.

Словото казва:
Бог не ми е дал дух на страх, а на сила, любов и себевладение. (2 Тим 1:7)
Ще казвам за Господа: Той е прибежище мое и крепост моя, Бог мой, на Когото уповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелен мор. С перата Си ще те покрива; И под крилата Му ще прибегнеш; Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне.
Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое ... Затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра (дома) ти. Защото ще заповяда на ангелите Си за тебе Да те пазят във всичките ти пътища. (Псалм 91:2-11)


Няма да ме сполети никакво зло и язва няма да се доближи до дома ми.
Аз заставам срещу всички думи на страх, паника и безпокойство, които са изговорени срещу мене, разкъсвам връзките им и ги унищожавам с кръвта на Исус. Те нямат вече сила над мен.
Аз разкъсвам всяка връзка на дух на контрол и манипулация в името на Исус, които ми причиняват объркване, озадачаване или сащисване. Аз прекъсвам тази връзка в името на Исус на този демоничен дух, който ми причинява треперене и страх, който причинява моят ум да се безпокои и тревожи за неща, които ние не можем да контролираме.
Аз прилагам кръвта на Исус, аз съм покрит с кръвта на Исус от върха на главата до петите и декларирам, че нито едно оръжие на страх, безпокойство и паника не ще ме владее от днес и отсега нататък. Страхът вече не е част от моя живот.
Аз декларирам, че съм свободен(а) от дух на страх, дух на паническата атака и дух на безпокойство.

Словото казва:
Нито едно оръжие скроено против тебе (мене) не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, и правдата им е от Мене, казва Господ. (Исая 54:17)


Нито едно оръжие не ще успее против мен, защото ние сме победители чрез Исус Христос.
Словото казва:
Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. (Римляни 8:37)


Аз декларирам отново, че съм свободен(а) в Исус. Благодаря Ти, Господи за победата, която ми даде и ще се наслаждавам на живота, отсега нататък който си ми дал с радостта, която е в Теб.

Сега се моля Господи изпълни ме с Божия мир, Христовия мир, който никой ум не може да схване. Христовия мир и Божията любов да изпълнят всяка клетка на моето тяло, душата ми, сърцето ми. Боже искам да усетя, да разбера любовта, която имаш към мен. В любовта няма страх, съвършената любов изпъжда страха. (1 Йоан 4:18)

Словото казва:
Твоята любов Господи никога не пресеква; Твоите милости са нови всеки ден; страхотна е Твоята вярност. (Плачът на Еремия 3:22-23)
Ще очаквам всеки ден Твоите милости!


Словото казва:
Радостта в Господа е моята сила. (Неемия 8:10)
Нека се веселят всички, които се надяват на Тебе (Господи). (Псалм 5:11)


Ще очаквам всеки ден Твоите милости!
Словото казва:
Твоята любов Господи никога не пресеква; Твоите милости са нови всеки ден; страхотна е Твоята вярност. (Плачът на Еремия 3:22-23)


Аз декларирам победа във всяка област на моя живот. Нека Господи твоето царство да дойде и Твоята воля да бъде в моя живот.
Благодаря! Амин!

Четете тази молитва всеки ден по колкото пъти ви е необходимо, докато вярата ви в Бог се укрепи и получите пълна победа. Четете всеки ден Новия завет на глас и вярвайте в Божието слово. Бог е верен и никога няма да ви остави!
Ако имате непростителност, освободете се като простите на човека към който държите тази непростителност и ще получите пълно освобождение.

https://www.youtube.com/watch?v=m5z9N0CPS1Q

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...