Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


четвъртък, 11 февруари 2010 г.

Какво съм аз в Христос?

Какво съм аз в Христос?


Еф. 1:4 Аз съм избран в Христос преди създанието на света.
Гал. 3:13 Христос ме изкупи от проклятията на закона.
Еф. 1:7 Аз съм изкупен. Аз съм опростен чрез Христовата кръв.
Кол. 1:14 Аз съм изкупен и греховете ми са простени.
Кол. 1:13 Бог ме избави от властта на тъмнината и ме пресели в царството на Своя възлюбен Син.
Рим. 5:1 Аз съм оправдан чрез вяра и имам мир с Бога.
2 Тим. 1:9 Аз съм спасен и призван по Божията благодат.
Рим. 6:3 Аз съм кръстен в Исус Христос чрез Неговата смърт на кръста.
Рим. 6:8 Аз съм умрял в Христа за греха и вярвам, че живея с Него.
1 Кор. 7:23 Аз съм купен с цена.
1 Кор. 10:16 Аз имам общение в Христовата кръв и в Христовото тяло.
1 Кор. 11:25 Аз съм в завет с Господа Исуса Христа.
Гал. 2:20 Аз се съразпнах с Христос и сега вече не живея аз, но Христос живее в мен.
Рим. 6:6 Аз не съм роб на греха.
1 Кор. 2:16 Аз имам Христов ум.
Еф. 2:5 Аз съм съживен заедно с Христа.
Кол. 2:12 Моето старо естество умря на кръста и сега живея в Христос.
Кол. 3:10 Аз съм нов човек и се подновявам в познание по образа на този, който ме е създал.
2: Кор. 5:21 Аз съм праведен пред Бога чрез Исус.
Еф. 1:13 Аз съм запечатан с обещания Свят Дух като залог.
1 Кор. 2:12 Аз имам духа, който е от Бога.
1 Кор. 6:17 Аз съм съединен с Господа и един дух с Него.
2 Кор. 3:17 Господният Дух е с мен и аз съм свободен.
Гал. 5:18 Аз се водя от духа и не съм под закон.
Гал. 2:20 Аз живея с вяра, която е в Божият Син, който ме възлюби и предаде Себе си за мен.
Гал. 5:1 Аз стоя твърдо в Христовата свобода.
Евр. 2:11 Аз съм осветен и едно в Бога.
Еф. 1:5 Аз съм осиновен в Бог чрез Исуса Христа.
Еф. 2:6 Аз седя заедно с Христос в небесните места.
Еф. 2:18 Аз имам достъп до Отец чрез Святият Дух.
Еф. 3:12 Аз имам дръзновение и увереност в Бога чрез вяра.
2 Тим. 1:7 Бог ми е дал Дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
Еф. 4:16 Аз пристъпвам дръзновено към престола на благодатта за да придобия милост и благодат.
1 Пет. 1:5 С Божия сила съм варден чрез вяра за спасение.
Еф. 6:14 Аз стоя препасан с истината през кръста и вярата е мой щит.
2 Пет. 1:4 Подарени ми са най големите и скъпоценни обещания.
Еф. 1:3 Аз съм благословен с всяко духовно благословение чрез Христос.
Гал. 3:29 Понеже съм Христов, аз съм Аврамово потомство.
Отк. 1:8 Моят Бог е Алфа и Омега, който е, който е бил и който иде, Всемогъщия.
Нему да бъде славата!

Няма коментари:

Публикуване на коментар