Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


сряда, 31 октомври 2012 г.

Защо да седим тук, докато умрем?

Защо да седим тук, докато умрем?


В Четвъртата книга на царете, Библията ни открива една забележителна история. Разказва се за чудото, което Бог направи чрез четиримата прокажени мъже. Те седяха вън от портите на град Самария.
По това време сирийския цар Венедад с цялата си многохилядна войска държеше града в обсада.
Това продължи толкова дълго, че всичко живо в окупирания град умираше от глад. Никаква храна, никаква надежда, нищо – само смъртта витаеше наоколо. Сирийските войници, разположени на стан около града, имаха в изобилие храна, сребро и злато.

А във входа на портата имаше четирима прокажени; и рекоха си един на друг: Защо да седим тук докле умрем? ...
И така, на мръкване станаха за да отидат към сирийския стан, а когато стигнаха до края на сирийския стан, ето, нямаше никой там.
Защото Господ беше направил да се чуе в стана на сирийците тропот от колесници и тропот от коне, тропот от голяма войска; и те бяха си рекли един на друг: Ето, Израилевият цар е наел против нас хетейските царе и египетските царе, за да дойдат върху нас.
Затова, бяха станали и побягнали в полусветлината, като оставиха... целия стан, както си беше, - и бяха побягнали за живота си.
И когато тия прокажени стигнаха до края на стана, влязоха в един шатър та ядоха и пиха, и взеха от там сребро, злато и дрехи...
Тогава рекоха помежду си: Ние не правим добре; тоя ден е ден на добри вести, а ние мълчим; ако чакаме докле съмне, възмездието ни ще ни постигне; нека, прочее, отидем да известим това на царския дом. (4 Царе 7:3-9)
Тогава людете излязоха та разграбиха стана на сирийците. Така, една сата чисто брашно се продаваше за един сикъл, и две сати ечемик за един сикъл, според Господното слово. (4 Царе 7:16)


Забелязахте ли първото нещо, което направиха прокажените?
ТЕ СИ КАЗАХА един на друг: "Защо седим тук, докато умрем?”

Второто нещо, което направиха, бе, че се раздвижиха. ТЕ СТАНАХА. Когато започнаха да действат, Бог направи нещо за тях.
Третото нещо бе, че прокажените тръгнаха към врага. Бог направи да се чуе в стана на сирийската армия тропот на колесници. Многобройната армия побягна в ужас, изоставяйки всичко.

Сега искам да ви кажа следното:
Говори това, което Божието Слово казва.
СТАНИ!

Върви целенасочено срещу онези, които застават против тебе.
Дяволът в ужас ще бяга от теб!


Докато прокажените бяха в стана и се угощаваха преизобилно, много от хората в града умираха от глад.
Забележи, че прокажените си рекоха един на друг и станаха за да отидат към врага.

В града хората умираха от глад. Те бяха загубили всяка надежда. Имаше достатъчно храна, но те не ЗНАЕХА за това.

Аз искам ти да знаеш, че си благословен, освободен и изцелен в Исус Христос!
Просто го приеми, вярвай и действай!


Изповедите на един баптистки проповедник – Джон Остин

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 24 октомври 2012 г.

Искай Божието най-добро!

Искай Божието най-добро!
1. Ако искаш Божието най-добро, искай Божието най добро. Не се задоволявай с нищо по малко. Искай Божието най добро.
2. Ако искаш Божието най-добро, гледай на Исус.
3. Ако искаш Божието най-добро, размишлявай върху Божието Слово.
4. Ако искаш Божието най-добро, сприятели се със Святия Дух.
5. Ако искаш Божието най-добро, слушай и се покорявай на Бога незабавно.
6. Ако искаш Божието най-добро, бъди внимателен как и какво слушаш. Това означава, че трябва да бъдеш внимателен какво преминава през очите ти, ушите ти и другите сетива. Това означава, че трябва да приемаш от Библията повече от всичко друго. Това означава, когато чуеш неща, които не са в съотвествие с Библията, да не им се покоряваш, да не им отдаваш никакво внимание. Много хора слушат лъжите на дявола, защото не знаят Библията и не знаят какво Библията казва за нас. Ако искаш Божието най добро, интересувай се повече от вечните, отколкото от временните неща. Погрижи се приоритетите ти да бъдат правилно подредени. Къде е домът ти, във вечността или тук?
7. Ако искаш Божието най добро, позволи Бог да избира вместо теб.

Жените в църквата 2 – Рут, Дерек Принс


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 17 октомври 2012 г.

Като рикаещ лъв - Кенет Е. Хегин

Като рикаещ лъв - Кенет Е. Хегин


През 1942 г., докато пастирувах в Източен Тексас, имах изпитание в тялото си. Не казах на никого за него, само на Господа. Молех се и вярвах, че Той ще ме изцели. След това отстоявах своята позиция.
През нощта се събуждах с притеснителни симптоми в сърцето, ставах и се молех. Борих се с това нещо около шест седмици.
Една нощ ми беше много трудно да заспя. Най-накрая, след като се помолих, задрямах и имах сън. Убеден съм, че Господ е говорил само четири пъти в живота ми чрез сънища, но сън като този не бе случайно съвпадение. Той беше от Господа. Когато се събудих, моментално разбрах какво означава. (Ако не разбереш веднага значението на един сън, забрави го.)

В този сън изглеждаше, че аз и един друг служител се разхождаме по някакъв параден плац или игрище. И от двете ни страни имаше трибуни. Докато вървяхме напред и си говорехме, мъжът подскочи и извика: "Виж!"
Обърнах се и видях два яростни ридаещи лъва. Мъжът започна да бяга. Аз започнах да бягам с него. Тогава спрях и му казах, че сме твърде далеч от трибуните, за да излезем на безопасно място. Не бихме могли да избягаме от тези лъвове.
Спрях се напълно тих, обърнах се и се върнах, за да срещна лъвовете. Те тръгнаха към мен с оголени зъби, ридаещи.
Треперех. Казах им: "съпротивявам ви се в името на Исус. В името на Исус не можете да ме нараните." Просто стоях там. Те дотичаха до мен като две котенца, подушиха около глезените ми и накрая си тръгнаха весело, без да ми обръщат внимание.
Тогава се събудих. Знаех точно какво Бог ми казваше. Стихът от 1 Петрово 5 дойде в мен. Там се казва:"Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като ридаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата..." (ст. 8,9).

Физическата битка, в която воювах, бе спечелена точно тогава. Симптомите изчезнаха моментално и аз бях здрав. Устоях позицията си. Не се предадох. Спечелих.
Ефесяни 6:10 казва: "Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество."
Много хора четат този стих и мислят, че Господ им казва да бъдат силни в себе си. Но Писанието не казва и дума за това да бъдеш силен в себе си. Казва да бъдеш силен в Господа.
"Не знам дали ще мога да се справя" - казват хората.
Разбира се, че можеш да се справиш. Дори и не мисли за това. Бъди силен в Господа. Бъди силен в силата на Неговата мощ, а не с твоя собствена сила или мощ.
Първо Йоан 4:4 казва: "Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, който е във вас, от онзи, който е в света."
"Онзи, който е в света" е Сатана, богът на този свят и началникът на началствата, властите и силите на тъмнината в този свят.
Но силата, която е в теб, е по-велика от силата, която е в света, защото силата, която стои зад нашата власт, е по-велика от тази, която стои зад враговете ни.

Откъс от книгата: Властта на вярващия - Кенет Е. Хегин
http://pobeditelite.narod.ru/fan12.html

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...