Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 22 март 2011 г.

Силата на поста! - Дерек Принс

Силата на поста! - Дерек Принс


Защо постихме, казват, а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето, вие постите за да се препирате и карате и за да биете нечестиво с пестници. Днес не постите така щото да се чуе горе гласът ви. Такъв ли е постът, който Аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? (Исая 58:3-5)

    За хората, които са описани тук, постът е бил просто една приета част от религиозния ритуал (този вид пост, който е бил практикуван от фарисеите по времето на Исус). Вместо истинско покаяние и смирениe, те са продължавали с обичайните си светски дела и са поддържали лошото си отношение на завист, егоизъм, гордост и потисничество.
    Постът, който е угоден на Бога, от друга страна, произлиза от съвсем различни мотиви и отношение: „Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените и да счупваш всеки хомот? (стих 6). Писанията и опитът потвърждават истината, че има много връзки, които не могат да бъдат развързани; има бреме, което не може да бъде отместено; робства, които не могат да бъдат разчупени и много депресирани хора, които никога няма да бъдат свободни докато Божите хора – и особено техните лидери – не се покорят на Божия призив за истински пост и молитва.
    Исая продължава да описва нашето отношение към нуждаещите се и потиснатите: „Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни?“ (стих 7). Постът трябва да е свързан с искрено и практично милосърдие спрямо хората около нас – особено тези, които се нуждаят от нашата материална и финансова помощ.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз ще се покоря на Божия призив за пост и молитва като избрания от Бога начин за развързване на връзки, премахване на робство, освобождаване на потиснатите и разчупване на робство. Аз заявявам, че Сатана няма място в мен, няма сила над мен, няма никакво право на претенции спрямо мен. Всичко е уредено чрез кръвта на Исус! Амин.

Дерек Принс

Дяволът не се страхува от нас когато постим един ден от време на време. Но когато се посветим редовно да постим за по дълъг период, например една седмица или да постим редовно всяка седмица по един ден тогава наистина му създаваме проблеми. Защото ето какво се казва в Лука 4:14 „А Исус се върна в Галилея със силата на Духа”. Ние излизаме от поста със силата на Святия Дух, но на едно нещо трябва да устоим и това са изкушенията: И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време. (Лука 4:13) (Бел. От блога)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

събота, 5 март 2011 г.

А те го победиха

А те го победиха


Сатана няма място в мен, няма власт над мен, нито изисквания спрямо мен. Всичко е решено чрез кръвта на Исус! Много добре си спомням кога започнах да давам това свидетелство. Мислех си „Чудя се къде ли дяволът ще ме удари следващия път?“ Познавам хора, които не свидетелстват, защото се страхуват да не би да стане нещо лошо с тях ако го направят; но това означава да играеш по правилата на дявола. Запомни, че това е неговият начин да те спре да направиш това, което ще те постави извън обсега му. 
Само чрез словото на твоето свидетелство можеш да приемеш благословенията от кръвта. Kогато изречеш това свидетелство за пръв път ще изглежда сякаш целият ад се изправя срещу теб. Добре тогава, слава на Бога! Кажи го отново!

Библията казва:
„Нека държим това, което сме изповядали (Евреи 4:14). И тогава, когато всичко наистина се надигне, Писанията казват: „нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме“ (Евреи 10:23). Продължавай да го повтаряш. Не зависи от нашите чувства. Не зависи от ситуацията ни, симптомите или обстоятелствата. Тази истина е вечна като Божието Слово. То е установено завинаги на небето. (Виж Псалм 119:89). Сатана няма място в нас, няма власт над нас, нито изисквания против нас.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че Сатана няма място в мен, няма сила над мен, нито изисквания спрямо мен. Всичко е решено чрез кръвта на Исус! И аз възнамерявам да провъзгласявам това отново и отново! Амин.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...