Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 26 февруари 2016 г.

Не се страхувай! - Насърчение от Словото на Бога

Не се страхувай! - Насърчение от Словото на Бога


  Не бой се, защото не ще бъдеш посрамена; И не се смущавай, (не се депресирай) защото не ще бъдеш поругана, опозорена (облечена със срам). Защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, И няма вече да помниш укора, който си носила във вдовството си. Защото твоят съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите. И изкупителят ти е Светият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя. (Исая 54:4-5)

Не бой се, не се страхувай, „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ (2 Тимотей 1:7)

Предай на Господа пътя си. И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. (Псалм 37:5)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/>

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 24 февруари 2016 г.

Защо един любящ Бог ни казва да се боим от Него? - Еклесиаст

Защо един любящ Бог ни казва да се боим от Него? - Еклесиаст


Авторът на Еклесиаст пише: "Нека чуем края на цялото слово: Бой се от Бога и пази заповедите Му, понеже това е всичко за човека" (Еклесиаст 12:13). Подобно изявление на пръв поглед изглежда, че в противоречие с други стихове в Библията, като например този, в който апостол Йоан пише: "Бог е любов" (1 Йоан 4:8). Но очевидното противоречие изчезва, когато стигнем до по-пълно разбиране на вида на страх за който в Библията се говори.

Бог ни обича, и любовта е много повече от законите и повеленията, които Той ни е дал. Едно от първите неща, които ние научаваме, когато започваме да разбираме Бог е, че Той мрази греха, и че тези, които избират да го практикуват напук на Неговия закон ще умрат.


Това е нещо, от което трябва да се страхуваме. И така, когато в началото започнем да се покоряваме на Бог, това е страх от алтернативата, която е смърт. Но колкото повече се покоряваме на Бог, като спазваме Неговите повеления, толкова повече започваме да разбираме Божията любов към нас. Ние почваме да виждаме, че Божиите закони не са просто произволен набор от правила, които Той ни е дал, само защото така е решил.

Тогава ще разбереш страха от Господа, и ще намериш познанието за Бога. (Притчи 2:5)


В страха от Господа има силна увереност, и Неговите чада ще имат прибежище. (Притчи 14:26)


Наградата на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот. (Притчи 22:4)


Ние откриваме, че Неговите закони са добри, защото Той знае, че ако ги следваме ще ни даде най-добрия възможен живот. Яаре (Yare), еврейската дума, преведена като „страх“ в Еклесиаст 12:13, означава не само да се страхуваме. Тя има допълнителни значения, като - да се боим от, да почитаме, да отдаваме чест и уважение.
Бог не иска от нас да бъдем в непрекъснат страх от Него, макар че това може да бъде в началото, когато започнем в отношенията си с Него.

Правилно, зрял страх от Бога означава да имаме почит и уважение към най-могъщо Същество във Вселената и законите, които Той е постановил са за наша полза. Ние се боим от Бог и пази заповедите Му, защото Той е любов. Какво можем да направим, освен да имаме страхопочитание и благоговение пред Него.
И така:


Страхът от Господа е Неговото съкровище. (Исая 33:6)


http://www.ucg.org/bible-study-tools/bible-questions-and-answers/why-does-a-loving-god-tell-us-to-fear-him

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

сряда, 10 февруари 2016 г.

Загубили ли сте си ревността (страстта) към Бога? Ето как да я възстановите.

Загубили ли сте си ревността (страстта) към Бога? Ето как да я възстановите.


Бог е страстен в Неговата любов към нас. Софония 3:17 казва: "Господ твой Бог е всред тебе, Силният, Който ще те спаси. Ще се весели за тебе с радост, ще те успокои в любовта Си, ще се весели за тебе с песни."


Бог те обича толкова много, че пее над тебе. Той е толкова ревностен за теб, че Той изпрати Сина Си Исус Христос да те спаси. И Той иска да бъдеш страстен в любовта си към Него. Искате ли отново да изпитате ревността си към Бога?

Припомни си страстта, която си имал за Господа, когато за първи път си дал живота си на Исус? Не забравяй, вълнението и ентусиазма, които си имал? Понякога разочарованията и трудностите в живота ни карат да загубим част от нашата страст. Понякога това е просто в течение на времето, което причинява любовта ни към Бог, да стане рутинна и по-малко страстна. Няма нищо повече Сатана да обича, освен един неревностен християнин! Ако вашата вяра е станала рутинна и сте загубили страстта си, знайте, че е време да се промени това. Не живей ни един ден на скучно, рутинно, безстрастно християнството!


Ето три стъпки, за да изпиташ отново ревността си към Бога:
1. Вземете решение да си възвърнете ревността към Бог. В решението ви има сила. Решете днес, че нищо няма да ви попречи да възвърнете страстта си към Бога.

2. Признайте, че сте загубили ревност към Бог. Вие ще бъдете изненадани, колко много християни се отричат от това състоянието. Преминаването през религиозни увлечения може да затъмни духовните ви сетива и да не видите собственото си състояние. Но Бог може да отвори духовните ви очи! Ако радостта ви е изчезнала, ако мечтите ви са умрели, ако сте загубили вашата страст, изповядайте се пред Бога днес. Може би ще искате да го признаете на някой, който може да се моли с вас, докато отново си върнете в ревността си към Бог. Направете го!

3. Действайте. Бог ще ви помогне в Неговата част, но Той също така очаква от вас да направите вашата част. Обявете пост и отделете време за молитва и четене на Словото. Така предприемате стъпка към възвръщане на вашата страст, ентусиазъм и радост.

Така, как е сега вашата ревност към Бога? Запалени ли сте за Бог или сте просто хладни? Изпълнени ли сте с вълнение и цел или просто това е една кратка емоция? Днес е денят да започнете ново начало. Бог е изпълнен с толкова много ревност за нас, че той заслужава нищо по-малко от цялостна сърдечна ревност от нас, да Го търсим и познаваме повече.
Бог до завист ревнува за Духа, който е турил да живее в нас. (Яков 4:5)

http://www.jentezenfranklin.org/lost-passion-god-heres-recover/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...