Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 16 декември 2011 г.

Показване на милост към Израел

Показване на милост към Израел 


Господ няма да остави хората Си. 
Важно е за всички нас да признаем истината на това, което Исус каза на самарянката на кладенеца: "Спасението е от юдеите." (Йоан 4:22). Без юдеите ние нямаше да имаме патриарси, пророци, апостоли и Библия, а също и Спасител! Без всички тези, какво спасение щяхме да приемем? Никакво! Библията показва ясно, че Бог изисква християните от всички други нации да признаят дълга си към юдеите и да направят всичко, което могат, за да им се отплатят. В Римляни 11:30,31 Павел обобщава всичко, което е казал относно дълга и отговорността на езичниците християни спрямо Израел: 

Защото както вие някога не се покорявахте на Бога, но сега чрез тяхното непокорство сте придобили милост, та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост, също така и те сега не се покоряват.
С други думи, поради Божията милост, която е дошла към нас, християните езичници чрез Израел, Бог изисква от нас на своя страна да показваме милост към Израел. Как можем да изпълним това задължение? Ето четири практични начина, по които можем да направим това. Първо, можем да изработваме и да изразяваме отношение на искрена любов към евреите. Второ, можем да се наслаждаваме и да демонстрираме изобилието на Божите благословения в Христос по такъв начин, че евреите да станат ревниви и да пожелаят това, на което ние се радваме. Трето, можем да търсим доброто на Израел чрез молитвите и молбите си, така както Библията ни насърчава за това (виж Римляни 10:1). Четвърто, можем да търсим начин да изплатим дълга си към Израел чрез практични действия на благост и милост. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, че Ти си посветен на Израел. Аз ходатайствам за тази нация сега. Признавам дълга си към юдеите и заявявам, че ще се отплатя подобаващо по практичен начин, а също и чрез показване на милост – защото Господ няма да остави хората Си. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com


Прочетете Цялата Статия...

петък, 9 декември 2011 г.

Изцелител на сърцесъкрушените, Господ няма да остави хората Си

Изцелител на сърцесъкрушените, Господ няма да остави хората Си

В Псалом 147:2,3 четем:

Това са прекрасни думи, но най-вълнуващото е, че те се изпълняват в това поколение, във времето, в което живеем. Видял съм изпълнението на тези думи. Имал съм привилегията да живея в юдейската част на Ерусалим през май 1948 година, когато държавата Израел беше наново родена след две хиляди години. Днес Господ съгражда Ерусалим. Той събира заточениците на Израел. Той изцелява сърцесъкрушените и превързва раните им. Това са добри новини за всички, които ще се обърнат към Бога. Това са добри новини за Божите хора – Израел. Това също са добри новини и за Църквата на Исус Христос, защото същият Бог, Който събира Израел, събира и Църквата обратно при Себе Си като ни въвежда в наследството ни, изцелява раните ни и превързва съкрушените ни сърца. 

Има едно нарастващо служение на Святия Дух, което е много специално – служене на сърцесъкрушените. То е за тези, чиито сърца са наранени. Ако носиш рана в себе си, обърни се към Бога и кажи: "Господи, това е време на възстановяване. Това е време на събиране отново. Ти изцеляваш сърцесъкрушените. Ти превързваш раните им. Господи, ти знаеш раната, която съм носил в себе си толкова дълго в сърцето си. Ще ме изцелиш ли?“ И невидимият пръст на Бога, Святият Дух, ще се протегне там където никой хирург не може да достигне и ще докосне това наранено място в живота ти, за да ти донесе изцеление и възстановяване. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, че Ти си посветен на Израел. Аз ходатайствам за тази нация сега и заявявам, че точно както Бог изцелява сърцесъкрушените и превързва раните на Израел, Той носи изцеление и възстановяване в моя живот, защото Господ няма да остави хората Си. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

петък, 2 декември 2011 г.

Нашето унижено тяло

Нашето унижено тяло


Когато човекът се разбунтува срещу Бога, това оказа влияние на цялата му личност. Думата, която  Писанията употребяват, за да опишат това състояние е покварен. Всяка област от човешката личност е засегната – духовната, моралната и физическата. Смъртта е краят на физическото тление. Павел казk4;а: "Затова, чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха. (Римляни 5:12). Чрез греха отровата на покварата влезе в нас. Първо Коринтяни 15:56 ни казва: „Жилото на смъртта е грехът.“ Точно както пчелата или осата вкарват отровата си в тялото чрез жилото, така и Сатана вкарва отровата на покварата и смъртта чрез жилото на греха.

 Ние всички станахме покварени създания. Във
Филипяни 3:21 Павел нарича сегашните ни тела  "смиреното състояние на тялото“. Ние сме в едно "смирено състояние“, унижено поради бунта срещу Създателя. Без значение колко елегантни, здрави, силни, богати или известни сме, ние живеем в унижени тела. Може да се храним с най-изисканите храни и да пием най-вкусните напитки, но въпреки това ще трябва да ходим до тоалетна. Може да сме силни и здрави, но когато е горещо започваме да се потим. Дали сме богати или бедни, ние всички се потим. Тези вродени функции на тялото ни напомнят, че ние всички сме бунтовници и престъпници, чиито тела са подчинени на тление. Прекарах пет години обучавайки африкански учители и бях заинтересован от атлетичните им способности. Казвах на тези илни млади мъже: "Просто помнете, че един малък комар може да дойде и да вкара хоботчето си във ас и тогава се превръщате в трепереща, разтърсвана от треска маса.“ Това е нашето унижено тяло. Добрата новина е, че Исус умря, за да ни изкупи и то не само душите ни. Той изкупи човека като цяло – тяло, душа и дух. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за Твоето снабдяване за моето тяло. Аз прокламирам, че Исус умря,  за да ме изкупи напълно. Затова, моето тяло е за Господа и Господ е за тялото ми. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 23 ноември 2011 г.

Вяра дадена от Бог! - Смит Уигълзуърт (God-Given Faith - Smith Wigglesworth)

Вяра дадена от Бог! - Смит Уигълзуърт (God-Given Faith - Smith Wigglesworth)


Прочетете Евреи 11:1-11. Вярвам, че има само един път за всички съкровища на Бога, и това е пътят на вярата. С вяра и само с вяра ние влизаме в познанието на качествата и ставаме съучастници на блаженствата, и сме съучастници в славата на нашия възнесъл се Господ. Всички Негови обещания са "Да" и "Амин" за тия, които вярват.
Бог ни приближава към Себе си по Свой собствен начин. Това е през отворената врата на благодатта. Това е пътят, който е отворен. Това е чудесен път, и всичките Му светии могат да влязат по този начин и да намерят покой. Бог е отредил, че праведният ще живее само чрез вяра. Аз намирам, че всичко се проваля, ако не се основава на скалата Христос Исус. Той е единственият път, истината и живота. Пътят на вярата е Христовият път, да Го получим в Неговата пълнота и ходене в Него; получаващи Неговия съживяващ живот, който насища, движи се и ни променя, поставя ни на място, където винаги има Амин в сърцата ни, за всичко по волята на Бог.


Като четем 12-та глава от Деяния, аз намирам, че хората се молеха цяла нощ Петър да излезе от затвора. Те са имали ревност, но изглежда им липсвало вяра. Те трябвало да бъдат похвалени за тяхното усърдие в прекарване на времето си в молитва безспир, но вярата им, явно не можеше да се измери с този прекрасен отговор. Рода имаше повече вяра, отколкото останалите от тях. Когато Петър дойде и почука на вратата, тя се завтече, и на момента, в който тя чу гласът на Петър, тя се завтече отново с радост и каза, че Петър стои пред портата. ”А те й рекоха: Ти си луда. Но тя настояваше, че това що им казва е вярно.” Тя настояваше, че е така.
Захария и Елизабет със сигурност са искали син, но когато ангелът дойде и каза на Захария, че той трябва да има син, той беше изпълнен с неверие. И Ангелът каза: "Ти ще бъдеш ням, защото нk7; повярва думите ми."
Но ако се вгледате в Мария. Когато дойде ангелът при нея, Мария каза:
"нека ми бъде според както си казал." Това беше нейното "Амин" на волята на Бог. И Бог иска от нас "Амин" в живота ни, извиращо от нас Амин, могъщо движещо се Амин, вдъхновено от Бога Амин, което казва: "Това е, защото Бог е говорил. То не може да бъде друго. Това е невъзможно да бъде другояче. "
Нека разгледаме този 5-ти стих, " С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели; понеже преди неговото преселване беше засвидетелствувано за него, че е бил угоден на Бога."

Има два вида вяра. Налице е естествена вяра. Но свръхестествена вяра е дар от Бога. В
Деяния 26:19 Павел казва на Агрипа на това, което Господ му казва да проповядва: "Да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в Мене."
Това ли е вярата на Павел? Не, това е вярата, която Светият Дух дава. Това е вярата, която Той довежда до нас, когато ние се насилим отвътре да се приближим до Бога. Искам да изразя пред вас тази разлика между нашата вяра и вярата на Исус. Нашата вяра идва към своя край. Повечето хора на това място са стигнали до там, където те казват: "Господи, аз не мога да отида по-нататък. Стигна съм до тук и не мога да отида по-нататък. Използвал съм всичката си вяра, която съм имал и сега трябва просто да спря и да чакам."


Спомням си един ден в Ланкашир, Великобритания, обикалях наоколо, за да видя някои болни хора. Заведоха ме в една къща, където една млада жена лежеше на легло, много безпомощен случай. Много сатанински прояви се манифестираха в нея и аз го видях. Тя беше една млада жена, прекрасно дете. Съпругът й, сравнително млад човек, дойде с бебето, и се наведе да целуне жена си. В момента, в който той го направи, тя се хвърли на другата страна, просто както лунатик би направил. Това беше много покъртително. Тогава той взе бебето и приближи устните на бебето към майката. Отново друга дива вид проява се случи. Аз попитах този, който се грижеше за нея, "Имаш ли някой, който да ти помага?" "О", те казаха, "Ние имаме всичко." "Но," казах аз, "а духовна помощ?" Нейният съпруг щурмува казвайки: "Помощ? Вие мислите, че ние вярваме в Бог, след като сме имали седем седмици без сън при маниакални условия."
Тогава тази млада жена на около осемнадесет или около просто се ухили към мен и премина през вратата. Това ме доведе до място на състрадание към тази жена. Нещо трябваше да се направи, без значение какво е то. След това с цялата си вяра, аз започнах да опитвам да проникна до небесата, и набързо излязох от тази къща, и ще ви кажа, защото никога не съм видях човек да получи нищо от Бог, който се е молил на земята. Ако искате да получите нещо от Бог, вие трябва да пребъдете в небесата, защото всичко е там. Ако живеете в царството на земята и очаквате нещо от небето, то никога няма да дойде. И като усетих в присъствието на Бог ограниченията на моята вяра, дойде друга вяра, вяра според обещанията, вяра в Божието Слово. И в това присъствие, аз се върнах отново на земята, но не същия човек. Бог дава вяра, която може да разклати ада и всичко останало.
Казах: "Излизайте от нея, в името на Исус!" И тя се претърколи и заспа и се събуди след четиринадесет часа, напълно нормална и перфектно цяла.


Налице е един процес. Енох ходи в Бога. Това трябва да е било всичките тези години, като той е пребъдвал, и е преживявал, и е издържал, и е вярвал и е видял и е бил в такова близко взаимоотношение и връзка с Бога, че нещата се задвижиха на земята и той започна да се движи към небето. Най-накрая това беше невъзможно за него да спре. О, Алелуя!
В 15-та глава 43 стих от 1-во Коринтяни, четем за тялото че, ”сее се в немощ, възкръсва в сила”. Струва ми се, че ако търсим за превод на това, Господ ни казва нещо за тази сила сега, да пребъдем в тази сила, а не в немощ.

Има едно нещо, което Бог ми е дал от младостта ми, вкусът и насладата към моята Библия. Мога да кажа пред Бога, че аз никога не съм чел друга книга, освен моята Библия, така че аз не знам нищо за книгите. Струва ми се по-добре да вземеш книгата на книгите за храна на душата си, за укрепване на вярата си, както и за изграждането на вашия характер в Бога, така че през цялото време да се променяте по Божието подобие.


А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят. (Евреи 11:6)

Виждам, че не е възможно да се угоди на Бог в нищо, освен чрез вяра, и всичко, което не е от вяра е грях. Бог иска от нас да видим, че планът на вярата е идеята и принципа на Бога. В тази връзка аз обичам да си припомням в мислите ми красивите думи, в 2-ри стих на 12 глава на Евреите: "Гледайки Исуса, като автор и Усъвършител на нашата вяра." Той е автор на вярата. Бог създаде чрез Него света. " Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало." (Йоан 1:3) И поради превъзходното изобилие на радост в нас от толкова велико спасение, Той стана автор на жива вяра. И чрез този принцип на жива вяра, гледайки към Него, който е Автор и Усъвършител на вярата ни, ние се променяме в същия образ, от слава в слава чрез Господния Дух.
Бог има нещо по-добро за вас, отколкото някога сте имали в миналото. Влез в цялата пълнота на вяра и сила и живот и победа, която Той е готов да предостави, като забравите нещата от миналото, и натиснете към наградата на високото си призвание в Христа Исуса.

Източник: http://www.smithwigglesworth.com/sermons/ftp1.htm

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 2 ноември 2011 г.

Изцеление за тялото

Изцеление за тялото


На кръста Исус понесе нашите грехове в Своето тяло, което стана жертва за грях. Той пое проклятието, което ние заслужавахме върху Себе Си в тялото Си на кръста, за да можем ние да бъдем освободени от греха. Писанията казват също: „Той взе на себе Си нашите немощи и болестите ни понесе“ (Матей 8:17) в тялото Си, за да можем ние да бъдем изцелени. Що се отнася до Бога, нашето освобождение от греха е вече факт. Що се отнася до Бога, всичко вече е извършено.

Интересно е да отбележим, че Новият Завет не поставя изцелението в бъдещето, а в миналото. Ние сме изцелени още от времето на смъртта на Исус „с чиято рана вие бяхтеизцелени“. Изцелението вече е снабдено. Християните понякога си мислят: „Как мога да разбера дали е Божията воля за мен да бъда изцелен?“ Аз обикновено отговарям: „Ако си посветен християнин, изкупен от кръвта на Исус, мисля, че задаваш погрешния въпрос. Въпросът не е: „Как мога да разбера дали е Божията воля за мен да бъда изцелен?“ Въпросът е: „Как мога да придобия изцелението, което Бог вече е снабдил за мен?“

Божията цел е да ни запази целите: дух, душа и тяло както Павел каза: „А сам Бог на мира да ви освети напълно; и дано се запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок, до пришествието на нашия Господ Исус Христос.“ (I Сол. 5:23).

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за Твоето снабдяване за тялото ми. Аз прокламирам, че чрез смъртта на Исус на кръста, аз бях опростен и изцелен и Божията цел е да ме запази целия – дух, душа и тяло. Моето тяло е за Господа и Господ е за тялото ми. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Прочетете Цялата Статия...

неделя, 16 октомври 2011 г.

Божията мъдрост за всеки ден 11 - Притчите на Соломон

Божията мъдрост за всеки ден 11 - Притчите на Соломон
Бъдете благословени, като четете тези редове...

Веселото сърце е лекарство от Бог!


Веселото сърце е благотворно лекарство, а унилият дух изсушава костите. Притчи 17:22

Този стих в Притчи 17:22 ни разкрива, че нашето поведение се отразява на физическото състояние на тялото ни. Ако човек поддържа радостен дух, то е като доза лекарство, която носи изцеление на тялото. Да бъдеш щастлив и с положителна настройка действително може да помогне на хората със сърдечни заболявания и да избегне сърдечни пристъпи и други здравословни проблеми, казва неотдавнашно проучване на Вашингтонския университет. Лекарите са открили още, че един сърдечен смях предизвиква малък, но краткотраен спад на кръвното налягане. Някои лекари дори препоръчват на пациенти с депресия и други сериозни заболявания да добавят смях в списъка си на лекарства. Те препоръчват на своите пациенти да гледат забавни филми, защото смеха освобождава ендорфини в мозъка. Ендорфините оказват обезболяващо и успокояващо действие на организма. Учените само потвърждават това, което Библията препоръчва като истина за изцеление.

Хората, които са с негативни и песимистични мисли се поддават много по-лесно на болести, отколкото тези, които имат положителна нагласа.
Нашите кости съдържат костен мозък, която е от жизнено значение за здравословното състояние на тялото ни, който се състои главно от кръвни клетки, във всички етапи на развитие, които се освобождават непрекъснато в кръвния ни поток. Червените кръвни телца съдържат железни съединения (хемоглобин), което ни дава сили и енергия, а белите кръвни клетки (левкоцити) защитават организма от инфекции. Тромбоцитите са от съществено значение за формирането кръвен съсирек, когато е необходимо.

Нашето душевно състояние се отразява на съдържанието на кръвния ни поток, а от там и на състоянието на нашите кости. Негативизмът и песимизмът, които ограбват нашата радост, водят до изсушаване на костите ни, което се отразява на нашето физическото състояние.

С лъжи и измами дяволът се стреми да ни отнеме радостта и мира, които Бог ни дава. Човекът е дух, душа и тяло, но духът е, който ни оживява и дава живот. Той трябва да бъде водещ, защото той ни свързва с Бог. Исус ни казва в Йоан 3 глава: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Да се родим отново означава да повярваме в Единородния Син на Бог, който Той изпрати тук на земята. Това е новорождение, да се родим от Божия Дух. Това е една промяна в нашето сърце, която води и до изцеление. Това не означава, че ще сложим край на всичките си проблеми тук на земята, защото ние живеем в един грешен свят, но Той ни обещава, че ще бъде с нас винаги. Исус ни казва: Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене. (Йоан 14:1)
И отново в Матей 11:28 Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. 29 Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си. 30 Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.

Когато душата ни е измъчена, когато се чувстваме натоварени и обременени и не можем да си носим товара си, трябва да знаем, че имаме един там горе на небето, който чува нашите молитви и ходатайства за нас (Исус).

Молитва: Скъпи Боже, аз вярвам всичко това, което казваш в словото си и съм уверен, че ти ще чуеш молитвата ми, затова заставам пред Теб. Ти знаеш какво имам в сърцето си и товара, който нося. Моля те, обнови сърцето ми с Твоя оживотворяваш Дух. Аз ти давам моя товар, който не мога повече да нося и ми тежи (казвате всичко, което ви тежи) и искам ти да ми дадеш твоя, който е лек (Твоя мир). Искам да изпълниш сърцето ми с Твоята любов, радост и мир не само за мен, но и от мен да тече към другите. Искам Твоето лекарство всеки ден. Благодаря Ти. В името на Исус се моля, Амин!

Други статии - Божията мъдрост за всеки ден - Притчите на Соломон
http://bible.com/index.php
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://kak-da-vqrvame.blogspot.com/

Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

петък, 14 октомври 2011 г.

Жива жертва

Жива жертва


В предишните глави на Римляни сме изправени пред едно величествено богословие. Приложението му започва с телата ни; ние трябва да представим телата си на Бога като жива жертва. Често си мислим: „Тялото не е толкова важно; душата е тази, която е важна. Но нека да използваме една практична аналогия: Ако поискам чаша вода, аз получавам и съда и съдържанието. Не мога да получа водата без чашата. Това е, което Бог казва. Той иска съда, тялото и неговото съдържание, душата. Не можем да дадем съдържанието без съда.

Какво означава телата ни да бъдат „жива жертва“? В Стария Завет жертвените животни са били убивани и след това слагани на олтара. Бог казва: „Аз искам твоето тяло точно така цялостно както старозаветните жертви, но с една разлика. Не искам тялото ти мъртво, а живо. Когато имам тялото ти, Аз имам теб.“ В Матей 23 глава Исус говори на фарисеите и им обяснява кои неща са наистина важни в службата им на Бога. Те му отговориха, че жертвата е по-важна от олтара. Исус възкликна: „Вие слепци, кое е по-важно – жертвата или олтарът, който я освещава?“ (Матей 23:19). Олтарът освещава жертвата, която се намира върху него. Приношението е свято когато се постави на Божия олтар. По същия начин е и с телата ни. Когато положим телата си на Божия олтар, те стават святи и отделени за Бога. Това е едно действие, което всеки един от нас трябва да направи.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за Твоето снабдяване за моето тяло. Аз представям себе си на Бога като жива жертва и прогласявам, че моето тяло е за Господа и Господ е за тялото. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 29 септември 2011 г.

Nomi Teplow – Kumi Ori (Arise, Shine – Стани, Свети), Исая 60

Nomi Teplow – Kumi Ori (Arise, Shine – Стани, Свети), Исая 60

Arise, Shine
For your light is come
And the glory of the Lord is risen upon you
Lift up your eyes about you and see
All are gathered together
They come to you
Your sons will come from afar
And your daughters will be nursed at your side

Стани и свети
Защото дойде светлината ти
И славата Господна те осия (Исая 60:1)
Повдигни очите си наоколо и виж
Те всички се събират
Идват при теб
Синовете ти ще дойдат отдалеч
И дъщерите ти ще бъдат носени на ръце (Исая 60:4)


Whereas you have been forsaken and hated
So that no man went through you
I will make you an excellency
A joy of many generations
And the Lord shal be unto you an everlasting light

Вместо това, че беше оставен и намразен
И никой не преминаваше през теб
Ще те направя вечно величие
Радост от поколение в поколение (Исая 60:15)
И Господ ще ти бъде вечна светлина (Исая 60:19)

Arise, Shine … Стани, Свети ...  


Kumi Ori (Arise Shine) English - Nomi Teplow קומי אורי - נעמי טפלו


Благословение!
С Божието слово всеки ден...
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
...  

Прочетете Цялата Статия...

вторник, 20 септември 2011 г.

Изповед на вяра

Изповед на вяра

Господ ми показа, че много християни, ако погледнат миналото си, ще признаят, че са правили много негативни изповеди. Може би си говорил за това, което не можеш да направиш или си обсъждал провалите и разочарованията си. Но, вижте, изповедите ни определят посоката, в която ще вървим. Има един много хубав пример, който илюстрира тази истина. Това е историята за дванадесетте съгледвачи, които Мойсей изпраща в Обещаната земя. Двама се върнаха с положителна изповед, а десетима - с отрицателна „Не можем!“ Положителната изповед беше: „Ние можем!“ Всички израилтяни определиха съдбите си чрез изповедта си. Тези, които казаха: Не можем!“ не можаха. А тези, които казаха: „Можем!“ можаха.

Може да си произнасял негативни думи и изповеди, които не прославят Исус или да си хранил разочарования, които са те връзвали в безсилие или провал. Ако изповядваме провал, провалът ще е наш дял. Ако изповядваме вяра, Бог ще бъде наш дял.
Просто изповядай: „Господи, покайвам се, че съм връзвал ръцете Ти поради неверието и негативното си мислене. Ограничавал съм това, което можеш да извършиш в живота ми.“ Писанията казват: „Ако зповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда.“ (1 Йоан 1:9). Когато отхвърлиш негативните изповеди, благодари на Бога, че си излязъл от тази мрачна, самотна долина. Кажи: „Мога всичко чрез Христос, Който ме подкрепява“, което е буквален цитат от Филипяни 4:13.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Агнето. Аз прогласявам, че „Мога всичко чрез Христос, Който ме подкрепя“ и че аз побеждавам Сатана чрез кръвта на Агнето и чрез словото на моето с видетелство и не обичам живота си до смърт. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

неделя, 24 юли 2011 г.

Възкресенски живот

Възкресенски живот

В Левит 17:11 се казва: „Животът на тялото е в кръвта“. Когато Исус проля кръвта Си, Той всъщност изля живота Си. Според моето разбиране, животът на Бога беше излян във Вселената. И никой ум не може да проумее пълнотата на това откровение.

„Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.“ (Йоан 6:53,54)

Имайте предвид, че нашето изкупление не е пълно докато не бъдем възкресени. Във Филипяни 3:12 Павел казва: „Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бях уловен от Христос Исус“, което е „възкресението от мъртвите“ (стих 11). Някои хора са с впечатлението, че телата им не са важни. Но Бог казва, че телата ни са много важни – те са храмове на Святия Дух. Те са „страшно и чудно направени“ (Псалм 139:14). И Бог няма да остави телата ни в състояние на разложение. Той ще ги възкреси в слава както направи с тялото на Исус. Изкуплението е пълното изработване от жертвата на Исус и то се изявява при възкресението.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Агнето. Като Павел, „Аз гоня, за да мога да достигна възкресението на мъртвите.“ Аз завявам, че побеждавам Сатана чрез кръвта на Агнето и силата на моето свидетелство и не обичам живота си до смърт. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 23 юни 2011 г.

Тялото ми е за Господа

Тялото ми е за Господа


Днес наричаме сексуалната неморалност „секс преди брака“. Но Бог не е променил оценката Си за този грях. Тялото не е за предбрачен секс. То е за Господа. И тогава: „Господ е за тялото“ също. Не е ли чудесно? Ако предадем телата си на Господа, тогава Господ е за телата ни. Павел е бил много земен човек и е говорел на хората за неща, които наистина ги засягат. Той продължава: "Бягайте от блудството. Всеки друг грях, който би сторил човек, е вън от тялото; но който блудства, съгрешава против своето си тяло" (стих 18).
Много хора тълкуват този пасаж като предупреждение за болестите, които се предават по сексуален път, като СПИН, гонорея или сифилис. Това наистина може да са последствия от сексуалната неморалност, но поучението на Павел означава много повече от това. Ние застрашаваме телата си, когато извършваме каквато и да е неморалност. Много често, когато християните търсят изцеление и не го получават, истинската причина е неморалност. В повечето случаи, Бог изисква от нас да потърсим истинската причина, да се покаем за нея и да оправим нещата преди да можем да получим изцеление от Него. 

Отклик на вяра:  Благодаря Ти, Исусе, за Твоята победа на кръста. Аз предавам тялото си на Бога като заявявам, че моите части са инструменти на праведност, предадени на Бога за Негово служение и за Неговата слава. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

неделя, 22 май 2011 г.

Да представяме себе си на Бога

Да представяме себе си на Бога

Божието решение за старата природа може да се обобщи с една дума:екзекуция. Екзекуцията се случи на кръста, когато Исус умря и нашият стар човек беше разпнат с Него. Как прилагаме това Божие решение в живота си?


 Наставленията на Павел могат да бъдат следвани само от тези, които са положили вярата си в Исус и са приели Неговата заместителна жертва за себе си. Някой е казал: „Ако искаш някога да стигнеш до небето, трябва да се научиш да казваш „не“. Това със сигурност е истина. Павел ни посочва, че трябва да решим в ума си и да застанем твърдо срещу греха. И грехът и Сатана могат да разпознаят между това, когато само говорим думи и кога наистина имаме пред вид това, което казваме. Ние трябва да прокламираме тези думи с увереност. Тогава, чрез вяра в Исус нашата воля е освободена от доминирането на греха.  Нашата отговорност е да упражняваме волята си правилно. Бог няма да направи това вместо нас. Това е точката, при която трябва да разпознаваме нашата отговорност да наглеждаме и насочваме волята си.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Исусе, за Твоята победа на кръста. Аз сега заставам и прокламирам, че грехът и Сатана нямат никакво право и никаква сила върху мен. Частите на моето тяло са инструменти на правдата, предадени на Бога за да му служат и да бъдат за Негова слава. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 9 май 2011 г.

Радикално покорство

Радикално покорство


Когато правим тази изповед, ние трябва да бъдем радикални. Християнството е радикална религия. Думата радикален означава „който се отнася до корена“. Когато Йоан Кръстител говори за благоговението и за Исус, той каза: „А и брадвата лежи вече при корена на дърветата; и тъй всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и в огъня се хвърля.“ (Мат. 3:10).
Бог няма да подреже няколко клонки или дори да отреже пъна на дървото. Той ще отиде директно в корена. Той изисква дървото да принася добър плод. Ако едно дърво не принася добър плод, Бог казва, че то трябва да бъде отсечено. Сред по-младото поколение има тенденцията да е радикално. Мисля, че тази склонност трябва да бъде насърчавана – в правилната посока. 
Да съм честен, ние по-старите поколения често сме правили компромис вместо да сме били радикални. Ние трябва да сътрудничим на Святия Дух, Който често ни призовава към видимо радикални решения.
"И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас." (Римл. 8:11)
 Павел прави едно забележително изявление тук. Той казва, че Святият Дух – Духът на Бога – е Този, Който е възкресил мъртвото тяло на Исус от гроба. И ако имаш същия този Свят Дух в тялото си, тогава Той може да направи много от това, което ти се нуждаеш в твоето тяло чрез Неговата сила. Каква радикална истина!

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз прокламирам, че ще преследвам радикално покорство и ще сътруднича на Святия Дух, защото тялото ми е храм на Святия Дух, изкупено, очистено и осветено чрез кръвта на Исус. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Стихове: http://biblia.duh-i-istina.net/


Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 14 април 2011 г.

Безмилостният кръст

Безмилостният кръст


Някои хора се борят със страх, депресия, самота, похот и гняв. Един съветник може да ни помогне донякъде но в крайна сметка, решението е в наши ръце – кръста на Исус Христос. Ние трябва да разпознаем тази природа вътре в нас и да разберем откъде се надига. 
В процеса на служението си на освобождение от демони съм разбрал, че има два демона, които действат като пазачи на вратата. Те отварят врата за следващия демон. Те са самосъжаление и огорчение. 

Самосъжалението е изключително силно оръжие на Сатана и никой не може да си позволи да храни огорчение в себе си. В даден момент трябва да станем безмилостни. Кръстът е напълно безмилостен – в него няма нищо удобно, привлекателно или приятно. Но ние благодарим на Бога за него, понеже той е нашият изходен път. Той е Божието снабдяване. 

Повечето от нас имат някакъв "голям" грях – грях, с който сме свикнали толкова много, че мислим, че е част от нас самите. Трудно ни е да го намразим, защото това е все едно да мразим себе си. Интересно е, че моят "голям" грях съществуваше и при баща ми преди мен. Децата наследяват много неща от родителите си и определени начини на поведение са пред очите ни. Аз виждам поведение в себе си, което е директно отражение на поведението на баща ми. Трябва да искаме от Святия Дух да ни разкрие природата на проблемите ни. Назови ги с истинските им имена (най-вероятно няма да са красиви) – може да е похот, лъжа или гордост. След това трябва да кажем "В името на Исус, този грях е разпнат. Аз го слагам на кръста. Няма да позволя да ме владее. Аз съм свободен чрез кръста."

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че в Исус „големият“ грях в моя живот (назови го) е разпнат. Аз го слагам на кръста. Няма да му позволя да владее живота ми повече. Сатана няма място в мен, няма сила над мен и няма право на никакви претенции спрямо мен. Всичко е уредено чрез кръвта на Исус! Амин

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 5 април 2011 г.

Разбиране за бойното поле

Разбиране за бойното поле


Нашата битка срещу Сатана се води в духовната област. Затова, оръжията са духовни и подходящи за областта, в която се воюва. Изключително важно е да разбираме къде се води битката. Павел използва различни думи във 2 Коринтяни, за да говори за бойното поле и за нашите цели. В различните преводи откриваме следните думи: „въображение“, „размисли“, „предположения“, „аргументи“, „знание“ и „мисъл“. Забележете, че всяка една от тях се отнася до областта на ума. Ние трябва да разбираме напълно, че бойното поле е в нашите умове. Сатана води война с всички сили, за да пленява умовете на човешката раса. Той издига крепости и укрепления в умовете ни и е наша отговорност, като представители на Бога, да използваме духовните си оръжия, за да събаряме тези крепости, да освобождаваме умовете на мъже и жени и след това да ги пленяваме в покорство на Христос. 
Каква изумителна задача! Сатана преднамерено и систематично изгражда крепости в умовете на хората. Тези крепости се противопоставят на истината на благовестието и на Божието Слово и ни пречат да приемаме посланието на благовестието.
 
Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че чрез тази кръв събарям крепостите на Сатана, които той е изградил в ума ми. Аз заявявам, че сатана няма място в мен, няма сила над мен и няма право на никакви претенции спрямо мен. Всичко е уредено чрез кръвта на Исус! Амин.

Дерек Принс

Издателство „Бъдеще и Надежда” - безплатни публикации на Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Прочетете Цялата Статия...

вторник, 22 март 2011 г.

Силата на поста! - Дерек Принс

Силата на поста! - Дерек Принс


Защо постихме, казват, а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето, вие постите за да се препирате и карате и за да биете нечестиво с пестници. Днес не постите така щото да се чуе горе гласът ви. Такъв ли е постът, който Аз съм избрал? Ден, в който трябваше човек да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? (Исая 58:3-5)

    За хората, които са описани тук, постът е бил просто една приета част от религиозния ритуал (този вид пост, който е бил практикуван от фарисеите по времето на Исус). Вместо истинско покаяние и смирениe, те са продължавали с обичайните си светски дела и са поддържали лошото си отношение на завист, егоизъм, гордост и потисничество.
    Постът, който е угоден на Бога, от друга страна, произлиза от съвсем различни мотиви и отношение: „Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на ярема, да пускаш на свобода угнетените и да счупваш всеки хомот? (стих 6). Писанията и опитът потвърждават истината, че има много връзки, които не могат да бъдат развързани; има бреме, което не може да бъде отместено; робства, които не могат да бъдат разчупени и много депресирани хора, които никога няма да бъдат свободни докато Божите хора – и особено техните лидери – не се покорят на Божия призив за истински пост и молитва.
    Исая продължава да описва нашето отношение към нуждаещите се и потиснатите: „Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш и да се не криеш от своите еднокръвни?“ (стих 7). Постът трябва да е свързан с искрено и практично милосърдие спрямо хората около нас – особено тези, които се нуждаят от нашата материална и финансова помощ.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз ще се покоря на Божия призив за пост и молитва като избрания от Бога начин за развързване на връзки, премахване на робство, освобождаване на потиснатите и разчупване на робство. Аз заявявам, че Сатана няма място в мен, няма сила над мен, няма никакво право на претенции спрямо мен. Всичко е уредено чрез кръвта на Исус! Амин.

Дерек Принс

Дяволът не се страхува от нас когато постим един ден от време на време. Но когато се посветим редовно да постим за по дълъг период, например една седмица или да постим редовно всяка седмица по един ден тогава наистина му създаваме проблеми. Защото ето какво се казва в Лука 4:14 „А Исус се върна в Галилея със силата на Духа”. Ние излизаме от поста със силата на Святия Дух, но на едно нещо трябва да устоим и това са изкушенията: И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от Него за известно време. (Лука 4:13) (Бел. От блога)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

събота, 5 март 2011 г.

А те го победиха

А те го победиха


Сатана няма място в мен, няма власт над мен, нито изисквания спрямо мен. Всичко е решено чрез кръвта на Исус! Много добре си спомням кога започнах да давам това свидетелство. Мислех си „Чудя се къде ли дяволът ще ме удари следващия път?“ Познавам хора, които не свидетелстват, защото се страхуват да не би да стане нещо лошо с тях ако го направят; но това означава да играеш по правилата на дявола. Запомни, че това е неговият начин да те спре да направиш това, което ще те постави извън обсега му. 
Само чрез словото на твоето свидетелство можеш да приемеш благословенията от кръвта. Kогато изречеш това свидетелство за пръв път ще изглежда сякаш целият ад се изправя срещу теб. Добре тогава, слава на Бога! Кажи го отново!

Библията казва:
„Нека държим това, което сме изповядали (Евреи 4:14). И тогава, когато всичко наистина се надигне, Писанията казват: „нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме“ (Евреи 10:23). Продължавай да го повтаряш. Не зависи от нашите чувства. Не зависи от ситуацията ни, симптомите или обстоятелствата. Тази истина е вечна като Божието Слово. То е установено завинаги на небето. (Виж Псалм 119:89). Сатана няма място в нас, няма власт над нас, нито изисквания против нас.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че Сатана няма място в мен, няма сила над мен, нито изисквания спрямо мен. Всичко е решено чрез кръвта на Исус! И аз възнамерявам да провъзгласявам това отново и отново! Амин.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

събота, 26 февруари 2011 г.

Спасение чрез покаяние. Умиване и обновление!

Спасение чрез покаяние. Умиване и обновление!


Процесът на спасение включва умиване и обновление.
Той (Бог) ни спасява не въз основа на дела, които ние сме извършили в праведност, но според Своята милост, чрез умиването и възраждането и обновлението чрез Святия Дух. (Тит 3:5 ).


Нека да разгледаме тези твърдения накратко като започнем с умиването или очистването. Само кръвта на Господ Исус Христос може да очисти грешника от всеки грях. Как можем да приемем това очистване? „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда“ (I Йоан 1:9).

Бог не само прощава нашето минало, но също ни очиства от цялата поквара на греха. В същата глава Йоан каза, че кръвта на Исус, Божия Син, е която ни очиства (виж стих 7). Втората фаза от този процес е възстановяване или новораждане. Исус каза на Никодим: „Истина, истина ти казвам, ако някой не се роди отново, той не може да види Божието Царство (Йоан 3:3). Това е рождение, което идва от Божията област горе на небето. Малко по-надолу Исус казва: „Това, което е родено от плътта, е плът; а това, което е родено от Духа, е дух“ (Йоан 3:6). Когато сме се родили от майките си, това е било раждане на физическите ни тела и на плътската ни природа. Това не е раждането, което носи спасение. Ние трябва да приемем напълно нов живот, който е роден в нас чрез Духа на Бога отгоре. Това се нарича възраждане или новораждане.


Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз заявявам, че Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях чрез Неговата кръв и приемам възраждане и новораждане – един напълно нов живот роден в мен чрез Духа на Бога. Моето тяло е храм на Святия Дух, изкупен, очистен чрез кръвта на Исус. Амин.

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 10 февруари 2011 г.

Библията - огледало на душата

Библията - огледало на душата


Библията е огледало на душата, но резултатът, който произвежда у нас, до голяма степен зависи от нашия отклик.
В естествения живот, когато се оглеждаме в огледало, ние го правим, за да променим нещо от външния си вид, което не ни харесва. Ако видим, че косите ни са разрошени - сресваме ги; ако дрехите не ни стоят добре - оправяме ги; ако забележим белези на някаква инфекция, съветваме се с лекар за подходящо лечение.
За да имаме полза от огледалото на Божието Слово, трябва да действаме по подобен начин. Ако огледалото покаже състояние на духовна нечистота, трябва незабавно да потърсим очистването, което идва чрез Христовата кръв. Ако огледалото разкрие някоя духовна инфекция, трябва да се консултираме с Великия Лекар (Бог) на душите ни, Този, Който прощава всичките ви беззакония; Който изцелява всичките ви болести.
Само когато действаме практически и без никакво отлагане, относно това, което огледалото на Божието Слово ни е разкрило, ние можем да получим прощението, очистването, изцелението и всичките други благословения, които Бог е приготвил за нас.
Точно тук много хора не успяват правилно да употребят Божието огледало и претърпяват голяма духовна и вечна загуба. Чрез слушането и четенето на 
Божието Слово и действието на Святия Дух те идват под изобличение относно онези неща в сърцата и живота им, които са нечисти, вредни и неугодни на Бога. Когато погледнат в огледалото на Божието Слово, те виждат собственото си духовно състояние така, както Самият Бог го вижда. 
Първата им реакция е съжаление и угризение. Те разбират нуждата си и опасността, в която се намират. Дори е възможно да излязат напред пред амвона на някоя църква да се молят и проливат сълзи. Но всичко свършва дотук. Няма истинска резултатна промяна в начина им на живот. Още на следващия ден всичко започва да избледнява и те започват да се нагаждат към старите си пътища.
Много скоро такъв човек забравя какъв е бил. Той вече не си спомня неприятните истини, които Божието огледало така ясно и вярно му е разкрило. Съвсем невъзмутимо и твърдо продължава да следва посоката, която го отвежда и по далеч от Бога.
Обаче огледалото на Божието Слово може да отрази не само неприятното, но и приятното. То може да изяви не само това, което сме в нашето паднало състояние без Христос, но също и какво можем да станем чрез вяра в Христос. То може да ни разкрие не само парцаливата дрипа на собствената ни правда (И всичката ни правда е като омърсена дреха. Исая 64:6), но и бялата дреха на спасението и блестящата роба на праведността, която можем да получим чрез вяра в Христос. Може да ни разкрие не само покварата и несъвършенството на стария човек без Христос, но също и святостта и съвършенството на новия човек в Него.

Ако веднага след като Божието огледало ни разкрие истината за нашия грях и нечистотата, незабавно действаме въз основа на това разкритие - ако се покаем, повярваме и се покорим на евангелието - тогава следващия път, когато погледнем в огледалото, вече няма да виждаме старата си грешна природа, а ще се видим така, както Бог ни вижда в Христос - простени, чисти, оправдани, нови създания. Тогава разбираме, че чудото в нашия живот се е случило.
Вярното огледало вече не разкрива нашите грехове и падения, а истината от 2 Кор. 5:17,18:
За туй, ако е някой в Христа, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа, и даде на нас да служим за примирение.

Не само старите неща са преминали и всичко е станало ново, но всичко е от Бога. С други думи, Сам Бог поема отговорността за всички черти на новото създание в Христос, разкрити в Неговото огледало. В това няма нищо от човешките пътища и начини. Всичко е от Самия Бог благодарение на съвършената размяна на кръста.
Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога. (2 Кор. 5:21)
Христос беше направен грях с нашата греховност, за да станем ние правда с Неговата праведност. Какво представлява Божията правда? Тя е без петно и недостатък; правда, която ни е вменена в Христос.
Нужно е старателно и продължително да се оглеждаме в това Божие огледало, докато започнем да се виждаме така, както Бог ни вижда.

Извадки от книгата на Дерек Принс "Основи на Християнството 1"
Книжарница CLC България
Християнска книжарница "Бъдеще и Надежда"


Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 2 февруари 2011 г.

Слушане на Божия глас

Слушане на Божия глас


Нашите съдби, за добро или лошо, се определят от гласа, който избираме да слушаме. Слушането на гласа на Господа и покорството на това, което Той казва ще донесе благословения. Пренебрегването на гласа на Господа ще донесе много проклетии. Не е възможно да се покоряваме на Господа без преди това да сме чули гласа Му, тъй като Неговият глас ни казва това, което Той иска. Много хора, които казват, че са християни, всъщност са нечувствителни към гласа на Бога. Ние можем да продължим нашите религиозни дейности и задължения, но те са като навик и са формални – модели на религиозно поведение, които ние сме развили и които са лишени от непрекъснатото усещане за Божия глас.

През всички диспенсации Бог изисква от Своите хора да слушат гласа Му. В Еремия 7-ма глава Бог обяснява какво точно изисква от Израел, когато го изкупва от Египет. Първото нещо, което Той има пред вид не е спазване на Закона за принасяне на жертви, а слушане на Неговия глас. Неговият глас беше този, който трябваше да ги води да спазват Закона и да принасят необходимите жертви. Само външното спазване на Закона не беше от полза, ако те не правеха това като резултат от чуването на Божия глас. Ключовото изискване на Бога е да слушаме гласа Му.
„Защото не говорих на бащите ви, нито им дадох заповеди за всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох из Египетската земя. Но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми и Аз ще ви бъда Бог, и вие ще Ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви заповядам, за да благоденствувате. (Еремия 7:22,23)
Простото изискване е: „Слушайте гласа Ми и Аз ще бъда ваш Бог.“ Това обобщава всичко по възможно най-простия начин. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз заявявам, че слушам гласа на Господа и се покорявам на това, което Той казва. Заявявам Неговата истина за мен: „Слушай гласа Ми и Аз ще бъда Твой Бог. “Моето тяло е храм на Святия Дух, изкупен, очистен чрез кръвта на Исус. Амин. 

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 11 януари 2011 г.

Обитаващият Свят Дух

Обитаващият Свят Дух


Една много ясна черта за всяка личност е нейната способност да говори. На Петдесятница Святият Дух слезе от небето и говори на „чужди езици” чрез учениците (Деяния 2:4). Чрез това Той показа, че идва като Личност, за да обитава на земята. Сега Той е постоянният, личен представител на Божеството, който пребивава на земята. От Петдесятница насам, всеки път когато Святият Дух идва, за да живее като Личност в тялото на вярващия, Той изявява присъствието Си като говори чрез устата на този вярващ на нов език, предаден свръхестествено.

Всъщност Той казва: „Сега знаете, че Аз съм тука като Личност, за да обитавам във вашите тела.“ Поради тази причина в 1 Кор. 6:19 Павел казва: „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога?“ Той подчертава, че говоренето на езици не е просто кратко свръхестествено преживяване, а божествен белег, че Святият Дух като Личност живее в тялото на вярващия и по този начин го прави свещен храм. Тази истина задължава всеки вярващ да пази тялото си в състояние на святост, което е подходящо за Божия храм.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус и за работата на Твоя Свят Дух. Аз заявявам, че тялото ми е храм на Святия Дух, изкупен, очистен чрез кръвта на Исус. Амин!

Дерек Принс

Благословение!
http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 2 януари 2011 г.

Какво Исус би направил (КИБН)? What Would Jesus Do (WWJD)?

Какво Исус би направил (КИБН)? What Would Jesus Do (WWJD)?


Бог казва... Аз казвам.

Бог каза: Много добре изглежда!
    Аз казах: Благодаря. Но... За какво става дума?


Тази гривна КИБН (Какво Исус би направил) която си сложил.
    Оо. Да, аз имам пет.

Аз знам.
За всяка имаш подходяща дреха в гардероба, нали?
    Да. Готино, а?

Ти имаш доста добра колекция.
    Йее.

Жалко, че не е повече.
    Е, ще получа още няколко в крайна сметка.
    В края на краищата, те правят разходи.

Не, Аз не говоря за добавяне на повече гривни към колекцията.
Но ти сте прав, има разходи.

    Ъ-ъ. Имам чувството, че не мислим за едно и също, не е ли така, Господи?

Не.
    Виж, аз малко бързам, Господи.
    Така че, ако имаш нещо да ми кажеш, можеш да ми го кажеш?

Аз вече имам.
    Мисля, че не хванах.

Нека да го повторим отново, искаш ли? Виж 1 Йоан 2:4-5.
    Ъ-ъ. Добре. Дай ми една секунда.

Тя е под леглото ти.
    Какво?

Твоята Библия.
    Как знаеш къде да я търся...

Aз съм Бог, не помниш ли? Знам всичко. 
    О, да. Добре. Ето: 
    
"Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него, но ако някой пази словото Му,
    неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него (Бога).
    Това е начин да се разберем дали сме християни или не?
    Така че... покажи ми Господи. Какво искаш да ми кажеш?

Аз ти казвам, със сигурност би било хубаво, ако тази гривна КИБН която носиш, да беше повече от модна изява.
Но ако бъде така... това има цена.
    Ей, чакай за секунда! Аз не я нося като прищявка!
    Знам какво означава.
    Аз вярвам в това.

Да вярваме са само думи... но да живеем друг начин на живот са две различни неща.
    Слушам.

Е, наистина да живеем начин на живот както КИБН може да струва нещо.
    Приятели?

И може би някои приятели.
    Момичета ли?

И може би времето ти.
    Моите телевизионни предавания ли?

КИБН означава да се запиташ, "Какво би направил Исус", преди да направиш каквото и да е.
    Ами, да... технически.

Извини ме?
    Исках да кажа, че... всички знаем, това, което буквите означават.


Но...
    Но, да го вземем на сериозно.
    Искам да кажа, действително да си зададем този въпрос...
    Е, това ще промени много неща... или поне малко!

Виж 1 Йоан 2:6.
    Добре. Ето, намерих го.
    
"Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос".
    Хммм.

Така че, как трябва да бъде?
Модна изява или начин на живот, подкрепен с ангажимент?
    Но Господи, аз не съм сигурен, че наистина разбираш.
    Ако аз наистина попитам какво би трябвало да направя... добре.
    Най-вероятно няма да отида на кино на което мислех да отида този петък с Брайън.


Не, точно това, не.
    Ти навярно не би искал да вися с Кари толкова много.
    Тя краде от магазините.

И тъй като ти не правиш нищо, за да я изобличиш или да се опиташ да й говориш за мен, тя те дърпа надолу.
Да, бих искал да се откажеш да си губиш толкова много време с нея.
    Господи, ако започна да си задавам този въпрос...

Ако не, и продължиш да носиш тази гривна, ти мамиш себе си.
    Това е малко жестоко, не мислиш ли?

Прочети Думите ми отново. Тези, които са в 1 Йоан 2:4.
Прочети тази част на стиха. "Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е".

    Ох.

Да. . . ох. Аз умрях за тези думи.

    Знам.

Аз също умрях, за да ти дам силата, която ти трябва да приложиш тези думи на практика.

    Аз не съм толкова силен, Господи.

Аз знам. Аз те направих (създадох), не помниш ли?

Аз съзнавам, че си слаб.
Зная твоите изкушения.
Но мога да те снабдя с всичко необходимо, от което се нуждаеш за да станеш всичко това за което съм те призовал да бъдеш.

    Ти знаеш какво означава това, нали?
    Може да прекарам няколко петъка вечер в къщи сам.

Не, не си сам. Аз съм ти обещал никога да не те оставя.

Бих искал да прекарам този петък вечер с теб.

    Това наистина ли е?

Толкова реално, колкото пролях кръвта си.

    Но... Петък вечер... сам с Бога?

О, детето ми, нещата, които искам да направя в живота ти.

Сънищата, които искам да ти дам!
Откровенията, които искам да ти разкрия.
Аз имам толкова много за теб, че твоя ум не може да схване всичко, което искам да ти кажа сега.

    Уаа. За мен? Това е нещо вълнуващо!

За теб. Ти си този специален.

Аз сънувам (мечтая) големи неща за теб.

    Аз съм също много добър в сънищата, Господи.

Да, ти си.

Но моите мечти са още по-големи, отколкото въображението ти! Виж Ефесяни 3:20.
    Да! Ето, тук е.
    “А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим".

А какво да кажем за Еремия 29:11?

    Старият завет. Взех го. "Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда."
    Уаа.

Детето ми, обичам те прекалено много, за да те оставя да се провалиш.

Боли Ме това, да гледам как ти приемаш КИБН (Какво Исус би направил) просто като една гривна на китката ти и нищо повече, когато това означава много повече.
    Съжалявам, Господи. Наистина никога не съм си мислел за това.

Виждаш ли, аз преминах през такова страдание, ти даже не можеш да си въобразиш...така че ти можеш да живееш както КИБН (Какво Исус би направил) вместо само да я носиш тази гривна.

    Това е много да го преглътна.

А аз го направих, защото те обичам.

    Но Господи, аз не заслужавам такава любов.

И знаеш ли какво?

Ако ти беше единствения човек в целия свят, Аз пак щях да премина през разпятието, само за теб!
    Господи Исусе, ще ми простиш сега?
    Толкова съжалявам. Никога не съм искал да приемам Твоята смърт, просто ей така, като даденост.
    Не искам да бъда фалшив.
    Искам да бъда истински и изпълнен с теб.
    Искам хората да виждат разлика в моя живот.
    Съжалявам, че съм Те приел като даденост.
    Исусе, изпълни ме.
    Насити ме.
    Работи в мен.
    Нека бъда пречистен в Твоите ръце.
    Нека бъда Твой образ.

Да!

    Господи, аз трябва да бързам сега за моя пиано урок, и веднага след като свърша, имам важна среща.

О?

    С моята Библия и Моят небесен Отец.
    Ние трябва да говорим за моите приятели, моето време и моите развлечения.

Знаеш ли какво?

    Какво?

Това е точно това, което Исус би направил!


Автор Неизвестен
Прочетете Цялата Статия...