Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


вторник, 13 септември 2016 г.

Ако Бог е откъм нас кой ще бъде против нас? - Римляни 8:31

Ако Бог е откъм нас кой ще бъде против нас? - Римляни 8:31


Моят любим стих в Библията, при който винаги ме полазват тръпки е: "Какво да кажем за тези неща? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? "(Римляни 8:31) Всемогъщият Бог е суверенен над всичко и Той е недосегаем. Нищо не може да се сравнява с Неговата слава, мощ, сила, знание, прошка, благословение, богатство, любов, милост, благодат, всемогъщество, всезнание, вездесъщност, умение, величие, святост, праведност, достъпност, чувствителност, търпение, нежност, мир, благост, кротост, радост, доброта, вярност, благост, агапе любов, последователност, съчувствие, съпричастност, красота, власт, и всичко друго, което евентуално можем да си помислим. Казано, БОГ е страхотен!

Какви неща?
Този, който ни е приготвил всичко е Бог, в Когото като повярвахме ни е запечатал с Духа като гаранция или залог. (Еф. 1:13)
Този стих започва с въпроса: "Какво да кажем за тези неща?" За какви неща се позовава Павел? Отговор на този въпрос има в стих 28, на същата глава.

Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. (Рим. 8:28)

Този стих извежда концепцията за предопределението. Трябва да сте призован от Бог, за да бъдете в Неговото вечно семейство. Предопределението е чувствителна тема, защото Библията ясно казва, че Бог избира този, който Той избира. Мнозина смятат Бог като един диктатор и Който използва хората като пионки за собствено удоволствие и удовлетворение. Това не е истина. Трябва да погледнем Писанията като цяло, за да разберем кой Бог избира.

В 2 Петър 3:9 се казва: "Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние." Ако Бог пожелае, никой няма да погине, тогава Той със сигурност няма да осъди никой в ​​ада. Бог е знаел преди началото на създанието, които биха избрали да Го обичат. Това са избран народ, който Той е призовал да върши Неговата воля. Бог никога няма да остави някого извън вечността в небето, ако те наистина Го обичат и са се покаяли се за греховете си. Това е, което казва този стих.
Ето какво казва1 Йоан 4:16: "Бог е любов." Любовта е пълна противоположност на злото. Бог не обича злото. Когато има ясно разбиране за предопределението, Римляни 8:28 прави ясен смисъла. "За тези, които обичат Бога всичко съдействува за добро." Ако изберете да следвате и обичате Бога, всички неща ще работят заедно за добро, дори когато нещата изглеждат безнадеждни.

Дали е Бог откъм нас?
В Римляни 8:31 се казва, че "Бог е откъм нас." Ето някои писания, които изразяват как Той наистина е откъм нас.
"А Бог е, Който ни е образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог на това." (2 Коринтяни 5:5) Бог не иска от нас да се провалим. Той ни е изпратил Светия Дух да ни води и напътства.
"А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исуса Христа, и даде на нас да служим за примирение. (2 Коринтяни 5:18)

"Но Бог показва Своята любов към нас в това, когато още бяхме грешници, Христос умря за нас." (Римляни 5:8) Бог е за нас толкова много, че даде Своя Единороден Син в жертва да плати пълния дълг от греха на човечеството. Той направи това, за да ни примири със Себе Си.

"Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас." (1 Йоан 4:19) Той вече ни е възлюбил преди ние да дадем живота си на Него. Бог определено е за нас.
"И това е обещанието, което Той направи за нас - Вечен живот" (1 Йоан 2:25) Ние сме сигурни - вечен живот с Бога.

Може ли вярващите да бъдат победени?
"Кой ще бъде против нас?" (Римляни 8:31) Отговорът на този въпрос е "никой." Разбира се, ние може да бъдем преследвани и наранени, тук на земята, но вечно ще живеем и ще се наслаждаваме на славата на Христос завинаги. "Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от този, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла." (Матей 10:28)
Ние никога няма да бъдем победени вечно. Да благодарим на Бог, че Той е откъм нас.

Ако наистина вярвате в Исус Христос и сте го направили Господ и Спасител на живота си, можете да имате доверие в Римляни 8:31. Бог обича Своите деца! Остани силен в слово и молитва, докато се стремиш да живееш живот, достоен за званието. Бог да те благослови!
http://www.whatchristianswanttoknow.com/if-god-is-for-us-who-can-be-against-us-verse-and-meaning/

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...