Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 6 октомври 2013 г.

Да ходим както е ходил Исус - Тод Уайт (Todd White – Testimonies)

Да ходим както е ходил Исус - Тод Уайт (Todd White – Testimonies)


Днес аз съм изумен от това, което върши Бог. Наблюдавам какво върши Бог. Училищата ще бъдат напълно разтърсени от Божията сила. Не, това не е шега. Моето сърце тупти. Ние трябва да разберем истината за Бог. Ние сме тук, защото имаме защо да живеем. Ние трябва да имаме нещо за което да живеем.
Едно момче умря днес поради самоубийство. То се самоуби. Не, няма повече! Няма повече! Самоубийството е такова нещастие!
Дяволът е депресиран, гневен и жесток и се опитва да ни направи като него.
Няма място за депресия в тялото на Христос. Няма! Ние имаме всички причини да сме радостни. Вашият живот не е загубен. Исус Христос беше разпънат на кръста, Той възкръсна от мъртвите и това е вашия живот. Това сте вие! Без значение какво мислите.

Вие трябва да се покланяте на истинския Бог. Ние нямаме никакво извинение. Вие можете да изпълните живота си с огън и всички да ви наблюдават. Мисля, че това го казва Джон Уесли: Аз целият ще горя (вътрешно) за Христос и всички ще ме наблюдават. Целият свят ще ме наблюдава как горя за Христос. Това е всичко!
Ако ти не видиш на кой се покланяш, ти се покланяш на себе си.
Помислете кои сте. Исус е състрадателен. Вие трябва да бъдете ревностни за Него. Нещо като огън трябва да гори вътре във вас. Когато аз горях за Христос, цялото ми семейство беше срещу мене. Това е ревност, няма значение кой е срещу тебе, защото Бог е с мен. Аз зная кой съм, няма значение, че хората не могат да го видят. Важното е, че ти знаеш кой си. Ти можеш да гориш за нещо и да не си като Него. Истината на евангелието дава огъня. Това е чудесно.
За мен няма значение какво мислят хората. Ако казвате, че сте последователи на Исус, вие трябва да ходите както е ходил Исус. Всеки който казва, че пребъдва в Исус, трябва да ходи както Той е ходил. Ако не, вие не вярвате в евангелието. Вие трябва да ходите както е ходил Той. И така, как Исус ходи. Той вършеше добри неща, изцеляваше всеки, който беше поробен от дявола. Той манифестираше разрушението на ада.
1 Йоан 3 е вашата мисия. Да разрушим ада. Всеки ден, няма значение къде отивате или какво мислите. Вие трябва да живеете с това, което е в сърцето ви, не с това, което е в ума ви. Нашият ум трябва да се промени. Сърцето трябва да преобладава. Сърцето ще ви казва, следвай ме. Защото със сърце вярваме. Всеки ден е свидетелство за Исус. Бог обича хората. Даже и да не вярват, аз не се нуждая да се съгласявам с тях. Когато познавам Него, аз мога да стана любов както Той е любов. Ако се надяваме на Него, ще мислим като Него. Един ден всички ще бъдем едно в Него.
Вие не трябва да бъдете мъдри според умствените си способности. Сърцето ви трябва да бъде голямо. Ако вие се мислите за мъдри, това е мъдрост от света. Тази мъдрост се основава на чувства и е демонична. Какво прави мъдростта на света? Тя е завистлива, егоистична и всичко демонично е в нея (бесовска, Яков 3:15). Когато вие мислите, че имате мъдростта на света, вие живеете в завист, егоизъм и всичко демонично е в това.
А мъдростта отгоре е чиста, миролюбива, кротка, умолима, пълна с добри плодове. Това е мъдростта от горе. Не можете да имате тази мъдрост без Бога. Вярвайте. Не можете да я придобиете с дела. Колкото повече се стремите с дела, толкова повече се съпротивлявате да се предадете в ръцете на Исус. Исус каза: Ако не ми вярвате на думите, които ви говоря, вярвайте на делата, които върша. Това са делата, които Отец върши чрез нас. Галатяни 3. Вие си мислите, че можете да вършите дела чрез собствената си сила. Кой ви омагьоса, кой ви закле? Да вършите дела, които Бог върши чрез Святия си Дух.
О,К. Бог. Ти върши делата. Но първо трябва да вярвате. Това, което направи моят Син е достатъчно. Вие не трябва да добавяте нищо повече. Какво означава това? Да се съгласим с това което направи Исус. Това е достатъчно. Исус каза: Свърши се. Той не каза, че ще продължи. Той каза: Свърши се! Какво означава това. Боже обясни? Моят Син плати цената, така че ти не си длъжен да плащаш. Ти влизаш във нещо, което е свършено. Дело, което е завършено. Павел, фарисей на фарисеите, казва всички мои мисли, мои дела са до тук. Аз ги смятам за нищо, заради това да познавам Него. Най-голямата молитва: Да Го познавам повече. Каква ще бъде нашата молитва: О Боже да те познавам повече.
Така аз пристъпих към евангелието и казах: Да на всичко, което е направил Исус. Ако дяволът каже нещо друго, аз го отхвърлям. Отхвърли го. Ако каже, че не си откупен, не слушай странни звуци в ушите си. Дяволе, изчезвай. От седем години откакто съм повярвал, аз не съм излязъл от Божието присъствие. Аз съм обладан, пълно притежание на Бога.
Аз обичам Бог толкова много и няма значение в каква ситуация се намирам. Аз съм щастлив. Защо? Защото Царят живее в мен. Исус е в мен.
Ние не трябва да ходим на лов за души, защото забравяме любовта, която трябва да имаме към хората. Питат ме: Тод колко души спаси? Аз отговарям: не знам. Любовта на Бога. Това е важното.
Питат ме: Как го правиш? Това, което правя е да ходя с Исус. Обяснявам им. Сякаш главите на хората са заклещени, не могат да разберат реалността на ходенето в Исус. Децата могат да го правят, да ходят както е ходил Исус.
Какво можете да поискате повече от това, да ходите както е ходил Исус.
Аз имах проблеми преди да позная Исус. Причина за всички мои проблеми беше, че аз бях отделен от Бог, но сега не съм. Проблемите вече ги няма. Аз имам тайни и тайна стаичка и аз съм влюбен. И аз искам да разкажа това на целия свят, където ходя. Аз искам погледа ми да бъде насочен само към Исус и да ходя както Той е ходил.
Какви бяха плодове на Исус. Чудесни. А нашите трябва да бъдат още повече. Или Бог е прав или ние не сме прави. (Йоан 14:12) Това се отнася не за специални хора като пастори или евангелисти или пророци и учители. Но за този, който вярва. За ваша полза е Аз да отида при Отца, защото моето присъствие във вас ще бъде още по силно. Вие няма да бъдете сираци. Тогава защо трябва да имаме дух на сираци. Да бъдеш сирак в Библията означава да не знаеш своя баща. Бог е нашия баща и то добър.
Аз ви обичам, но вие се нуждаете от промяна. Не трябва да бъдем безразлични, хора умират, други се самоубиват. Святият Дух е чудесен. Той се радва, когато вземем меча на Словото и го издигнем.
Неговите мотиви са да станеш както своя Създател. По Негов образ. Откуплението означава да се върнем към истинската си стойност. Ние сме създадени не за себе си, а за Него, да бъдем като Него. Да манифестираме Него, не себе си. Днес е още един ден да манифестираме него, не себе си. Какво казва милостта, ей събуди се. Добро утро. Моята милост е за тебе, Ти трябва да бъдеш като мене.
Ние не трябва да се страхуваме от хората. Трябва да се движим в страх от Бога. Но не да се плашим от Него, но да бъдем влюбени в Него. Господи Ти никога не се променяш, Ти си чудесен. Ако сатана се опита да ви докосне, той поема риск. Ако ти си Божие чадо, това е риск за него винаги.
Бог е чудесен. За мен няма друга опция, няма план Б или В, Той е за мен всичко, което имам. Той ни е създал по Негов образ и ние трябва да ходим по този начин. Изпитани в огъня. Това е и сега. Даже и да умра ще му служа. Аз съм извън ума си. Аз съм луд по Него. Да, аз съм.
Чудеса и знамения стават всеки ден. Какво правим ние? На кой служим реално? Кой е вашия Бог? Вие ли? Хайде станете, възкръснете мъже и жени на Бога. Бог ви е създал да бъдете като Него.
Аз имам изключителен характер за Бог, и защо, защото не се самоизтъквам. Бог, Христос е в мен. Слушайте. Бог издига хора, които ще бъдат посветени в характер, така че силата на Бог в тях няма да бъде под въпрос. Исус каза: Не угасявайте Духа! Как ние угасяваме Духа? Като Го спираме да тече в нас и около нас. Аз не съм изцелител, но Той чрез мен. Аз не пророкувам, но Той пророкува чрез мен. Той обича да пророкува за хората. Исус каза: Не угасявай Духа! Кое по важно? Да не наскърбяваш Духа или да не угасяваш Духа? Когато угасяваш Духа ти излизаш от властта на Божието царство и не позволяваш на Святия Дух да върши това, което само Той може да направи. Ти се проваляш и не се надяваш на Утешителя да те утеши. Когато наскърбиш Духа ти стъпваш извън характера и правдата и разбирането на кой е Сина и ти си немощен. Сега е време да имаме истинско движение на Бог в нас, когато огъня на Духа и утехата на Духа се свържат заедно в нас. Тогава ще бъдем като Исус. Това Бог иска да правим на земята.
Откъси от проповедта на Тод УайтБлагословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

неделя, 2 юни 2013 г.

Предвестници на Христос – Кори Расъл (Corey Russell - Forerunner Christian Fellowship - July 17th 2011)

Предвестници на Христос – Кори Расъл (Corey Russell - Forerunner Christian Fellowship - July 17th 2011)

Моля се, Отец на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, да ни даде дух на мъдрост и откровение в познание за Него, духовните ни очи да бъдат отворени, да разберем Неговото призвание към нас, Неговото наследство за нас, Неговата сила към нас.

Отче, освободи ме от мъртва религия (мъртви дела) и отвори ме за Твоето откровение. Освободи ме от това бездействие, от съня, от това дремене, фалшиво задоволство, които са около мен дълго време, които ми даваха фалшива близост към Теб, и аз загубих вълнението, усещането, възбудата в откриване на Ти Кой Си и истинската близост към Теб. Ние никога няма да сме в състояние да открием височината и дълбочината на съкровищата, които са в Бог. Неговата премъдрост и знание. Ние никога не можем да стигнем до края. Това е моята молитва: Боже освободи ме от религия и въведи ме в откровениe.


Познаването на Бога е централен и голям проблем пред църквата. Това е по-голям от всичките проблеми на небето и земята, които се изправят срещу нас едновременно.
Това, което тайно и наистина вярвам, за това Кой е Той е в това, което Той казва за Себе си, Неговия характер, Неговата природа, Неговата личност. Това е от съществено значение, както основите на една сграда, е да имаме правилно познание за Бог в нашия християнски живот. Нашият християнски живот ще бъде, падаме или стоим на основата на това, което тайно вярваме за Бог. Бог е, Който говори на сърцето ни. Той не е човек, който гледа на това, което хората гледат. Той е Този, който работи вътре в нас за това, което ние наистина вярваме за Него. Точно сега има толкова много лъжи, крепости в ума ни, толкова много извращения на природата за Бог, които са израснали през целия ни живот в сърцата ни чрез динамиката на отношенията, чрез определени религиозни идеи и ние сме формирали тези лъжи във вътрешната страна на нашите умствени емоции. Вътре в нас тези неща действително се превъзнасят против познанието за Бог. Но ние трябва да вземем Божието слово и да започне да получаваме това, което Бог казва за себе си и да започнем да приемаме това, Кой е Бог и това, което Той казва за себе си. Да видите тези небостъргачи, наречени крепости и да ги съборим вътре в нас и да започнем да виждаме истината издигната вътре в нас, смисъла на живота ни, желанията ни от вътре на вън.

Бог няма начало и Той няма край. Вечността на Бог трябва да бъде центъра на виждането ни за Бога. Основата, върху която нашата християнска вяра трябва да почива. Откровението, че Бог е вечен е много важно, защото, ако ние можем да възприемем вечността на Бога тогава ще можем да започнем да разбираме всичките Негови характеристики.

Прекарвах осем часа на ден в молитва, поклонение, плач, медитация за вечността на Бога. Бог няма начало и Той няма край. Затворих очите си, мислите ми се насочиха към Битие първа глава. Не знаех, но нещо вътре в мен започват да ме променя. Нещо вътре в мен започна да разчупва близостта на временното в моя живот. Всичките ми чувства за хвала на хората и всичките ми желания да бъда забелязан, да бъда видян и всичките мои страсти към нещата от този свят избледняха и аз започнах да разбирам, че Бог е моят дом. Бог е вечен и ако сега се присъединя към Него, аз никога няма да умра. Аз ще бъда част от вечността.

Аз започнах да усещам чувствата ми към временното разчупени, освободени. Аз започнах да усещам дух на тишина и поклонение да идва на мен. Познай какво вечността на Бог ще направи? Тя ще започне да укротява всичките ваши мнения и становища, всичката ви арогантност, всичката ви гордост, всичко себично. Ние сме поколението на Фейсбук (Facebook). Нашето поколение има мнение за всичко, но аз ви обещавам, че всичко ще се промени когато застанете в тиха медитация и започнете да се взирате в Оня, Който няма начало. Този, който не е Сътворен, Този, Който е без промяна от вечността и да започнете да стоите пред Канарата. Устните ви остават безмълвни, коленете ви започват да треперят, сълзи потичат от очите ви и сърцето ви започва да се покланя, като казвате, Боже Ти си чудесен. Мислех, че знам за Теб. Толкова много съм говорил за Теб. Моите догми и моите учения са нищо.

Ти си Личност и то без начало. Всичко, което знаем, има начална точка и крайна точка. Всяко нещо което виждаме е създадено от най-малката амеба на дъното на океана до серафимите около Божия трон, всички сме един клас, който се нарича създаден клас, но Бог е съвсем друг клас, наречен несътворен. Бог е несътворен. Той е без начало. Когато Исус каза: Аз съм Алфа, Той не лъже. Ако отгърнем страниците на Битие 1, това което става преди създанието на света, ние започваме да вникваме в живота и общението и интимността между главата Бог, преди да е имало още сътворение. Бог е съществувал и ние се мъчим да проумеем с ума и сърцето, кой е създал Бог. Къде е началото? Покланяме се пред Него, защото започваме да разбираме, че стоим пред Исус, който е вечен, Светият Дух е вечен, Отец е вечен. Псалм 90 казва, че Той е наше обиталище из род в род. Когато получим откровение за вечността, Той ни кара да броим дните си, кара ни да живеем с дух на мъдрост в сърцето, да оценяваме всеки миг, всяка възможност, и казваме: Господи позволи ми да бъда в тази вечност. И защо е толкова важно да си напрегнем ума за вечността на Бог, защото ще започнем да разбираме, че Бог няма начало. След това ще започнем да разбираме, че Неговата любов е без начало. Що за любов? Вечна любов. Неговата милост е вечна милост. Неговото владичество е власт на правда, величието Му е вечно и това значи, че Бог не получава любов от никого и никой не може да я отнеме. Бог не получава мъдрост от никого, Той е мъдрост. Бог никога не е научиш нищо от никого.

Преди създаването на света Бог вижда сътворението на човека, идване човечеството в съществуване, знаейки какво ще се случи, стъпка по стъпка, предсказвайки точно с пророческа декларация, че от семето на тази жена ще дойде потомък, човек, който че ще разбие главата на змията, и това разкрива в пълнота плана на Бог от самото начало.
Обичам брилянтността на Бог, когато се разхождам през страниците на Стария завет. Вижте това пътешествие, как Той Бог доведе до това семе и изпълнението на времето, когато семето даде плод, формира се, присъедини ръцете си към нас в нашето пътуване, в нашето унижение, в нашето съкрушаване, в бедност. Събира ни в себе си и казва, защото не е имало човек, който устоява тази празнота, Аз отивам да застана в пролома и в правото ви на съюз с мен, Аз декларирам вашата правда.
Исус върви по тази безкраен път, всяко изкушение, което може да носи човек, устоява всяка дива атака на врага. Той отива, Той се разпъва между небето и земята, между тъмнината и светлината и застава пред Бога и казва Татко каквото, принадлежи на целия човешки род, Аз искам да Го фокусираш и излееш в пълна сила върху Мен.
И в този момент Той получи Божия гняв за греховете на света, отиде в гроба, три дни по-късно Той разрушава властта на смъртта, четиридесет дни по-късно се изкачва до дясната страна на Бога и Той ни взима заедно с Него в присъствието на Бог. И ни декларира праведни пред Бога.
Дълбочината на богатството и мъдростта на Бога. Кой знае ума на Господа? Който е му бил съветник да Го е научил. Бог е брилянтен. Имаме нужда от свежо докосване на нашите духове. В разгара на нашата медитация и нашето четене на словото имаме нужда от свеж въздух - дълбочината на богатството на мъдростта и познанието на Бога.
Бог иска да взриви нашите религиозни ограничения и да възстанови поклонението в сърцето ни към Него. Поклонение, което избликва всеки ден, поради откровението за Бог. Когато видим нарастване на светостта ни по отношение на Бог, обратно отново в душата на човека ще видите съживления. Ние ще видим пробуждане, ние ще видим на растеж, който да дава плод...

Ефесяни 1:16-19 е изключителна молитва. Павел се моли, Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец да ни даде дух на мъдрост и дух на откровение в познаването за Него, очите ни да бъдат отворени, за да знаем Неговия призив, наследството Му и силата Му. Това е моята молитва - Боже избави ме от мъртва религия и отвори ме за откровение, събуди ме от дрямката на това невярно самодоволство, че съм си мислил толкова дълго време, че съм близо до Теб, а съм загубил това вълнение в търсенето на откритието за Теб. Амин!
Аз имах общение с Бог преди няколко години. В общението Той събуди духа вътре в мен. В Исая 6, Исая вижда пеенето на серафимите: Свят, Свят, Свят е Господ Бог на Силите по цялата земя. Господ ми говори и ми каза Светият в Исая 6:3 е разкрит в Исая 40:6-26. Ако искате да видите описанието на Светият ... да разберете кой е Бог, какъв е Бог и как изглежда за теб.
Нашият Бог е най-могъщо същество във Вселената и той е най-любящата, най-щедрата, най-състрадателната и най-страхотната Личност във Вселената. Там няма никой като Неговото сърце и като Неговата мощ. Вие имате пряка връзка с Него чрез силата на Исус Христос. Имаме пряка връзка с Него точно сега. Това е нещо просто, и ние трябва да го разберем. Ние трябва да се израснем в познанието на Бога, за да започнем да променяме всичко около нас.

Четете в 2 Петър 1, благодат и мир да ви се умножи в познаването на Бога. Ако искате да получите благодат в живота си, трябва да растете в познаването на Бога. Ако искате да получите мир в живота си, трябва да растете в познаването на Бога. Той ще донесе благодат, това ще донесе сила.


Когато чета Откровение 4 аз не съм в Канзас Сити вече, но аз стоя на стъклено море с пламтящ огън. Стоя пред Бога, който свети като яспис. Аз говоря за реални неща. Това е по-реално, отколкото ние знаем, и чрез вяра в Христа Исуса, ние трябва да проумеем мястото, където в момента стоим. Апостол Йоан е бил в изстъпление в духа, той е видял отворена врата в небето и чува глас, който казва ела тук горе. Веднага аз виждам престол. Престолът описван от Битие през целия път до края. Това е престола на Бог и на престола стои нашия Отец. Павел Го нарича Отец на славата, Яков Го назовава Отца на светлините, на еврейски се нарича Отец на Силите, Псалм 104 казва, че Бог се облича в светлина като с дреха, 1 Тимотей казва, че Бог е непристъпна светлина, 1 Йоан казва Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Той е ослепителна светлина, и Тази светлина е жива. Тя всъщност има индивидуалност и в Тимотей се говори за това, че ние трябва да се свържем с тази светлина. Йоан вижда Един като светлина, която свети като яспис, гори като сардис и дъга като смарагд около Него. Това са три отделни описания на Бога. Знаеш ли какви са те, Бог е чудесен. Второ Бог е пламенен и трето Бог е най-добрият, най-милостивият, верен в завет. Никой не е като нашия Бог, Той е чудесен, Той е сияещ, Той е нежен и Той няма да те остави. Каква е най-ясната и чиста картина на един милостив пазещ завет Бог? Какво прави Той? Той взема проститутки и ги прави царици, Той взема просяци да ги прави царе, Той взема отхвърлените и декларира правото им в Неговото присъствие. Той взема своите врагове като нас и поставя Неговия дух вътре в нас и ни избавя от властта на Сатана, от греха и смъртта, и не само това, но той ни издига нагоре и всъщност ни поставя на престол възможно най-близко до Него. Той известява това, което прави: Аз те облякох с Моята праведност. Вие сте увенчани със златна корона и Моят престол е ваш.

Какво ще се случи, когато църквата се събуди от сън (дрямка) и започне да расте в това откровение. Какво ще се случи, когато се отвърнем от това християнството за 45 минути на седмица и посветим шест дни и двадесет и три часа и 15 мин. напълно откъснати от реалността за която говорим и в която грешим. Какво ще се случи, когато църквата започне да се отърсва от праха и сложи върху себе си красивите дрехи наречени свещеничество, наречени красота, наречени поклонение, наречени невяста. Тя ще стъпи в наследството си, да. Аз съм невястата на Агнето на Бог, Божият Агнец. Ние ще царуваме вечно с Божия Син.
Какво ще се случи, когато църквата разбере, че без присъствието на Бог не може да стане по-чиста, отколкото е в момента и не може да стане по-близо, отколкото е в момента. Трябва да разберем какъв е проблемът, наистина ние мислим, че Бог е лъжец. Ние наистина не вярваме, когато говорим за Бог. Загубихме силата на словото в нашето поколение и когато Бог декларира нещо, това е просто както друг човек говори думи и не разполагат с тежест.
Но когато Бог декларира, че сте праведни това не е дим в очите ви. Той го обеща и го направи. Какво ще се случи, когато църквата се събуди, светкавиците, гърмежите и гласовете ще се върнат в църквата. Това се нарича изражение на Бог. Това се нарича силата на Бог, това се нарича гърмежа на Божия глас, силата на Божието величие. Когато започне да се прокламира Бог, изцелително помазание започва да тече, светкавици от небето докосват най-твърдата съпротива на сърцата и най-противоположните упорити сърца. Тишина за момент, когато започваме да виждаме пратеници да идват от престола на Бог и да започват да пророкуват какъв е Той... Това е изражение на Бог. И това, което е израз на Бога, освобождение на хора, които знаят кои са вече те и на Кого принадлежат.

Йоан вижда пред престола горящи седем огнени светила, той вижда стъклено море, което се смесва с пламтящ огън (Откровение 4). И около престола и сред престола са четири живи същества, наречени на серафими. Библията казва, че те имат очи около тях и те не престават денем и нощем да казват: Свят, Свят, Свят е Господ Бог Всемогъщ, който е бил, който е и който ще дойде. Защо Бог им даде всички тези очи? Аз (Бог) искам да гледате към Мен през цялото време както тези същества. Вашата работа е да гледате към Мен. Това е, което искам да направите, да гледате на Мен. Защо те не престават денем и нощем, защото Той Бог никога не спира да разкрива нови откровения за това Кой е Той, с описание и откровение на Неговата сила, Неговата мъдрост и Неговата правда, Неговата доброта, милост, слава. Той продължава отново и отново, и отново, и те пеят в поклонение: Свят, Свят, Свят .. Така те са пеели и продължават да пеят в продължение на милиони години. И през цялото време получават свежи откровения.

Има ли свежо обявяването, което да излиза от вас и свежо откровение, идващо към вашия дух от Божието слово и чрез силата на Святия Дух? Той иска да ни промени, да ни събуди. Да горим. Той Бог иска да освободи очите ни от Холивуд, от сериали, от порнография, от видео игри.
Боже, избави очите ни от духа на това поколение, който се нарича дух на оглупяване. Трябва да кажем на Бог, 45 минути не е достатъчно, аз искам близост с Бога. Това е въпросът. Това е, което ще ни даде страх от Господа отново. Възстановяване на поклонението. Погледнете към Павел, човекът обладан с познанието за Бога. (Фил. 3) Можете да видите човек с голямо виждане. Той се е вкопчил в откровението за Христос. Той жадува да Го познава, силата на Неговото възкресение, общението в Неговите страдания. Той се впуска към прицелната точка. Втурва се напред, като забравя миналото.

Мнозина тук се нуждаете да забравите нещо. Много от вас са пропуснали последния сезон в живота си, били на това глупаво място. Ти си живял с този безпомощен дух и това е добре за един сезон. В собственото ти сърце се е настанило самодоволство, което води до пристрастяване. Това води до отворени врати в други области на празнота, която се установява в духа ви. Чувствате се виновни, че не сте в присъствието на Бог. Трябва да преодолейте себе си, извикайте към Бог, Боже днес е нов ден. Аз получих прощение, нека сега да се придвижа напред.
Вие трябва да забравите, да изтриете последните шест месеца от живота си и да започне да казвате днес е ден на спасение. Днес аз сложих черта. Други от вас все още живеят в спомени за това, което се е случило в последните години. Вие не горите в огън днес както трябва да бъде. Сърцето ви не се е събудило. Вие се нуждаете да забравите репутацията си (своята правда). Вие трябва да забравите този начин на мислене. Не ме интересува колко дълго сте правили това нещо. Нашето пътуване трябва да бъде винаги с благодарение, и винаги да бъдем жадни.
Искам да съм богат в духа си, да достигна това, което се нарича библейското християнство и да позная това, което Бог го нарича, благодат. Не тази благодат, която те прави мързелив, а тази която е за Слава на Бога, да пребъдеш в Христа Исуса. Алелуя!
Тази благодат, която всъщност ви завежда там, където никога няма да отидете чрез собствените си сили. Аз говоря за тази благодат. Ние толкова дълго време живяхме в детския басейн на християнството. Какво ще кажеш, да престанем да се плискаме в този детски басейн и започнем да се движим напред чрез плуването. Знаете ли какво прави тази благодат? Тя ви катапултира в друга сфера, вие не мислите вече за живота си, вие жертвате себе си. Вие не правите това. Той, който е във вас прави това. Това се нарича благодат. В 1 Кор. 15:10 Павел казва, аз се труда повече от всички вас, а не аз, но Божията благодат, която работи вътре в мен.
Тя ще ви заведе там, където никога не може да отидете. Това е начина. Амин. Повече от всичко искам познанието за Бога.
Когато някога намирам апатия в мен, установяваща се в сърцето ми или фамилиарно мислене. Какво да правя? Връщам се там, където бях преди. Боже, искам да излееш отново огъня си върху мен. Това е моят лакмус тест. Не искам да се чувствам така повече, плача и ридая към Бога да се върна отново при Него.
Ние сме създадени да живеем и да дишаме чрез словото от устата на Бога, да прегърнем думите Му. Бог иска да отвори една врата в живота ни, да освободи духа на откровение, да ни избави от мъртва религия. Не ме интересува колко знаеш, не ме интересува колко време сте в тази игра, днес е ден на свежа среща с духа на откровение, очите ви са направени да гледат красота. Очите ти и ушите ти са направени да гледат и слушат Бога. Сега е време да спрем продажбата на първородството си за супа от леща и да започнем да молим Бог за наследството. Наследството ни е познанието за Бога. Наследството ни е познанието за Бога.

Издигнете си ръцете сега, можем да помолим за присъствието на Бог да дойде. Боже, Ти си Личност красива, по-силна от всичко в този свят. Твоята любов, твоите удоволствия, твоята личност, твоята красота, характер, Кой си Ти е по-опияняващо от всякакво удоволствие в този свят. Ние сме направени за вечността. Отче се моля точно сега в името на Исус. Сложете ръце на очите си. Ние трябва да посветим нашите очи на Господа. Той идва да просвети. Вижте Отец сега блестящ на престола, стоящ сред стъклено море. Искам да говоря директно на сърцето ти.

Кажете, Отче в името на Сина, аз те моля да ми простиш за отваряне на очите ми, отваряне съзнанието ми и за откриване на духа ми към всички форми на извращение, неморалност и духа на това поколение. Аз Те моля да ми простиш сега. Искам кръвта на Твоя Син да ме покрие от върха на главата ми до петите ми. Искам да бъда чист, мислите ми да бъдат чисти, моите емоции да бъде чисти, моите желания да бъдат чисти. Измий ме Исусе, прости ми Исусе. В името на Исус аз затварям всяка врата, всяка врата на тъмнината, всяка врата за демонично потисничество. Сатана в името на Исус ти заповядвам да напуснеш съзнанието ми, да оставиш емоциите ми, заповядвам ти да напуснеш волята ми, тялото ми. Ти не си ми господар, Исус е господарят ми. Аз унищожавам всяко споразумение с теб и ти заповядвам да напуснеш точно сега. Аз не съм вече твоя собственост. Отче моля се в името на Исус изпълни ме с дух на мъдрост, откровение в познаването за Теб.

Отвори очите ми, искам да те видя, като никога не съм те виждал. Искам да Те чуя, както никога не съм Те чувал. Докосни духа ми сега. Заповядвам на всички духове на извращения и неморалност, всички духове на депресия и угнетения, на страст към алкохол, които се намират, духове на мъчение, заповядвам ви в мощното име на Исус Христос да напуснете, заповядвам ви да напуснете тези обичани светии точно сега. В името на Исус ние слагаме черта и казваме край. Свобода на пленниците, свободата на съзнанието, свободата на емоциите в името на Исус. Чакайте Господа. Време е за свежо откровение. Не вярвай повече лъжите на дявола. Освети очите си днес и се посвети да търсиш познанието за Бога.
Днес Господ ми даде очи да гледам Теб, Господи, аз искам познанието за Теб. Искам да открия Кой Си. Искам това да ми бъде забавление. Искам да Те познавам Боже, искам да си купя мехлем и да помажа очите си, за да виждам. (Отк. 3) Припомнете си историята на слепия човек на име Вартимей. Когато разбра, че Исус минава той извика, Сине Давидов, смили се за мен. Исус каза: какво искаш да направя за теб. И слепецът каза: Да виждам. Той е уморен от тази слепота. Той не я иска тази слепота повече.
Боже моля се, ние сме уморени от слепота в църквата, от глухотата. Боже, искам да докоснеш очите ми, искам да си купя пречистено злато от Теб, да се обогатя. Ела Свети Душе. Боже избави ме от мненията на хората, от оценката на хората. Запали Господи сърцата ни, вложи страх от Теб в нашите очи. Ние се даваме на Теб като жива жертва. Господи освободи огън върху нашите сърца. Отвори небесата Господи и говори. Духът на откровение идва! Амин!Corey Russell - Forerunner Christian Fellowship (July 17th 2011)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 20 май 2013 г.

Нуждаем се от радикално обръщане! - Кори Расъл (Radical shifting to God! - Corey Russell)

Нуждаем се от радикално обръщане! - Кори Расъл (Radical shifting to God! - Corey Russell)Аз приканвам към радикално обръщане и вярвам, че има покана да се обърнем към по-голямо познание за Бог. Аз вярвам, че има подканване от Бог към нас, в тоя момент на живота ни за нова и обновена среща с Исус Христос. Но искам да кажа много ясно, че това изисква обръщане. Това, което ви казвам има връзка с Изход 2 и 3. В Изход 3 Мойсей видя огнен пламък изсред една къпина и си каза, ще свърна да видя това велико явление. Но когато Бог видя, че Мойсей се обърна да види пламъка, който не изгаря къпината, тогава Бог го извика.

Искам да ви кажа сега, че много от вас искат да растат в познание за Бога, но без радикално обръщане, придвижване и сменяне на мястото, където се намират. Това изисква, голяма промяна във вас. Промяна в посоката ви.


Сега е време за промяна! Това е свързано с големи промени, които трябва да направите в живота си. Трябва да се отвърнем от всеки човек, всяко нещо, всяка връзка, всеки материализъм, всяко пристрастяване, които ни пречат на растежа в познанието на Исус Христос. Време е да кажем, спри се. Можете да го наричате обръщане, промяна, или спиране.

Време е да счупим огледалото, което ни казва, колко дебели сме. Спри да се определяш според външния си изглед. Време е да приключим с алкохола, който контролира живота ни от години. Време е да се откажем от компютри и телевизия, които ни връзват с порнография и неморалност. Време да прекъснем всяка връзка с хора, които ни държат далече от Исус и ни водят в безпомощен дух. Време да изхвърлим лекарствата, които потискат болката ни. Време е да изхвърлим наркотиците. Защото да знаете, това е Христос, Синът на живия Бог. Това е Господ, Създателят на небето и земята и Той изисква обръщане сега към Него.

Ние имаме генерация, която постоянно казва: Искаме да растем, Искаме да растем, Искаме да растем... Но Исус казва: Обърни се и ти ще Ме намериш. Нуждаеш се от 180 градуса промяна, даже насилие, което да разчупи това, което ти пречи и да се предвижиш в друга посока. Понеже, когато видя това (Исус) ще се придвижа към теб със скоростта на светлината. Аз (Исус) ще се обърна към теб, само искам да видя, че ти се обръщаш.

Искам да ви кажа, че Бог постоянно ми казва: Кори обърни се към Мен, ти достигна до плато в познанието си за Мен. Време е за освежаване, сега е подходящо време е за пост, подходящо време за Словото, подходящо време за молитва, подходящо време за премахване на медията. Обърни се към Мен, защото не знаеш, колко много повече те очаква.

Знаете ли, че Исус е най-чудесната, най-мощната личност, която сте срещали в живота. Няма нищо повече, което да ни задоволи, което да ни възхити, което да ни удовлетвори, отколкото да докоснем личността на Исус Христос в словото на Бога. Нищо не може да докосне човешкия дух, както Отец чрез Духа ни разкрива Сина. Нищо не може да докосне моя дух повече. Нищо друго не си заслужава да търсим. Нищо друго, не е толкова пренебрегвано в църквата. Нищо друго не е толкова атакувано от дявола. И нищо не е толкова въздигано от Святия Дух, отколкото откровението за Исус.
Обърни се сега към Исус!


Превод от ~30 мин. до ~35 мин. на проповедта.
Следва...Revelation of God's Heart & The Beauty of Christ: Father I desire (John 1...)
https://www.youtube.com/watch?v=oiLJr9nWRog

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 18 май 2013 г.

Издигане на пророци 1 част - Кори Расъл (Raising up prophets, by Corey Russell)

Издигане на пророци 1 част - Кори Расъл (Raising up prophets, by Corey Russell)Казах му, млъквай и ме карай обратно до училище. Зак ми каза добре и ме закара до училище. Паркира на училищния паркинг. По това време аз учих в колеж. Опитах да се измъкна от колата, но Святият Дух изпълни колата. Аз не знаех какво става, защото не познавах Святия Дух. Внезапно започнах да треперя много силно, сякаш получих пристъп. Започна да тече пот от мен. Синята ми риза се намокри моментално. Нещо лудо стана в колата. Някой ще попита, какво чувстваше когато се тресеше, като от пристъп в колата? Аз мислех, че бях в допир в една невидима битка за моята душа. Беше борба за моята душа. Зак започна да се моли и моли и моли...Накрая той каза в името на Исус аз вързвам духа на антихрист. Директно без колебание върза духа на антихрист. И какво стана, духът се прояви и аз не можех да поема въздух, да вдишам. Аз буквално не можех да дишам.
Зак: Кажи името на Исус.
Аз се опитвах но не можех, Ис... Ис... Ис...
Зак: Кажи го, кажи го, кажи го....
Опитвам се, опитвам се...Изглеждаше цяла вечност, този дух не ми позволяваше да кажа името на Исус. Накрая след 1-2 минути, сякаш бях полудял, декларирах името на Исус с пълна сила. Атаката върху мен се разчупи.
Зак излезе вън от колата и започна да обикаля от радост. Седем пъти около колата, както около стените на Ерихон, когато паднаха.
Аз започнах да викам: Имам въздух, имам въздух, имам въздух. След секунда, аз чух глас в мен, казвайки: Падни на лицето си и Mи дай живота си и ума си. Това беше Бог.
И аз по средата на училищния паркинг, започнах да викам: Исусе, моят живот е Твой. Аз бях освободен ....


Аз свидетелствам сега, десет години по-късно, че на 18 февруари, 1997 едно докосване на Божието присъствие, на Божията сила, силата на пристрастяване беше разчупена за момент. Да ви кажа, ние взимахме наркотици, пиехме алкохол и това беше всеки ден, живеехме в неморалност през тези тинейджърски години и едно докосване на Божието присъствие, силата на дявола беше разчупена в моя живот. Това беше мощно, но още по-мощно беше... Аз имах приятели с които взимах наркотици, които имаха среща с Исус, много по силна от тази.

Ние започнахме да виждаме в един малък град като Арканзас, в училище от 400 ученици в следващите 6 месеца 100-150 ученици да бъдат спасени, изцелени и освободени. Бог разчупи силата на Сатана. Слава на Бога. Моята приятелка (сега съпруга) от другия колеж ме попита: Какво става, чувайки какво е станало със Зак? Най-лошият човек на света, спасен от Бог. Тя ми се обади. Какво става? Зак започна да й прилага евангелски техники: Небето или ада Дайна. Небето или ада Дайна.
Тя падна на колене на училищния паркинг, давайки живота си на Исус.
И през тези 6 месеца, аз разбрах, че това движение на Бог, изливане на Неговата милост беше в резултат на молитва, застъпничество, постене, святост, викане към Бог, предхождащо години преди да имам тази среща с Исус. Нашето помазание, среща с Бог беше резултат от години на молитва и постене и вярване в обещанията на Бог.
Дайна (сега моя съпруга) и аз отделяхме обедното си време един път в седмицата и се молихме и викахме към Бог за най-отхвърлените хора в града и Бог чуваше гласа ни.

Ние бяхме спасени от съживление в града ни. Аз казвах на баба си, помажи ме с масло, сложи одеялото върху мен и започвах да се моля. След 2 години ние знаехме от Бог, че трябва да се преместим тук (Канзас, Молитвен дом) Аз получих дипломата си от колежа и си казах: аз съм сега готов за мисионер застъпник.
Аз искам да ви кажа нещо, Бог върши нещо сега на земята. Вярвате ли? Вие сте тук защото Бог върши нещо сега на земята. Отворете Библиите си на Ефесяни 1. Задавам си въпроса, защо си отдадох живота последните седем години на молитва и пост? Защото аз разбрах от Словото и съвременната история, че тези на които е дадена благодат да говорят от Бог, те са подготвени през години на мълчание и години на пребъдване дълбоко в Словото и одобрени да прокламират Словото на Бог на поколенията. Аз съм убеден че истинският глас на благовестителя, на пророка се нуждае от години на мълчание и подготовка. Бог издига поколение и го призовава в пустинята, в пустинята на молитва, пост, радикалност, посвещение, сеене на семето в земята, така че да произведе многократно в идващите години.
Аз вярвам, че ние сме в години на прелом. Ние започваме да виждаме, все повече хора търсещи Бог. Бог ни призовава обратно към апостолско служение на молитва и пост, храносмилане на Божието слово дълбоко в нас, докато стане живо, оживее в нас. И когато ние говорим ангелите започват да се движат, дявола започва да се движи. Това започва да се вижда както на небето така и в ада.

Аз призовавам за пророци. Синове и дъщери, които пророкуват. Аз не говоря за повече пророчески конференции. Това е нова начало за вас. Аз говоря за библейски пророци. Аз говоря за пророческо поколение, което се движи в същото помазание, както Еремия, което беше на Езекиил, на Даниил, на Исая. Което беше на Йоан Кръстител. Ние трябва да бъдем свидетели на огромно освобождаване на призоваване на това поколение от състояние на безпомощност, но поставено сега на предния фронт. Божието слово ще бъде освободено в това поколение. Амин.

Аз говоря за проповедници, възрастни, хвалители, застъпници, домакини (жени), хора по пазарите, че пророческо помазание идва и когато те говорят, небето свидетелства.
Аз вярвам, че най-важната молитва сега се намира в Ефесяни 1, от стих 16 до 19. Аз мисля, че апостолската молитва до църквата в Ефес е най-важната молитва, с която ние можем да се молим. Аз мога да кажа дръзко, че това не е само молитва, това е реалност. Това е достъп до познанието за Бог, което ние не сме виждали преди. Павел се моли с тази молитва, казвайки: Отче на славата. Нека всеки да каже, Отче на славата. Защо казва това. Аз вярвам, че той е в изтъпление в Духа, той е пред престола на Бог в Откровение 4.
Бог, който блести като яспис, Бог, който гори като сардис и заобиколен с дъга като смарагд. Яков Го нарича, Отец на светлината, Евреи го нарича, Отец на Духовете, Псалм 104 казва, Бог е облечен в светлина като с дреха. Божието облекло се нарича светлина! С което се облича и обгражда. 1 Тимотей казва, Бог на непрестъпна светлина, който обитава в недостъпна красота. Слава, превъзходство, излъчване.
Учениците попитаха Исус, как да се молят. И аз искам да ви кажа, че към Този, който говорим е по-важно от това, което искаме. Той иска да кажем: Отче наш, който си на небесата да се свети Името Ти. Той ни пренася в небето, ние сме пред Неговия престол, пред Неговата сила, пред светлината и светкавиците, които излизат от Него, гърмежа на гласовете. Той ни свързва с реалността, заобикаляща неговия престол и ни казва, тук е източника на откровения. Искам да ви дам да виждате, искам да ви дам да чувате и според това, което чувате и виждате да живеете.
Когато Павел казва, Отец на славата, това е неговата представа. Той се доближава до Отца на славата и иска: Нашият Отец да ви даде Дух на мъдрост и откровение в познанието за Бога. Казвам ви, това е най-важната молитва, която ние можем да кажем. Павел иска за църквата в Ефес повече отколкото тихо време (време за молитва), повече отколкото добро изучаване на Библията. Той иска църквата в Ефес да пребъдва в Святия Дух, да бъде изпълнена с Духа, така че вярващите да си представят, че се намират пред Божия престол, пред действителността заобикаляща престола на Бог и те да започнат да виждат в небето, да чуват гласовете в небето и да се свържат с действителността в небето.

Ние сега търсим откровеност, разбулване на истината. Единствения начин да бъдем откровени към това поколение е, когато бъдем откъснати от това поколение и се свържем с действителността на небето. Вярвате ли това? Колосяни 3 казва, ако сте били възкресени с Христос, търсете това което е горе. Ако вие сте били възкресени с Христос и гражданството ви е на небесата свържете се с действителността на небето. И Павел се моли за това. Той иска дух на мъдрост и откровение да ни обгръща, обхваща, да започне да гори в нас и да ни пренесе там, където славата на Бог сияе, гласът на Бог е брилянтен и жадуването в сърцето на Бог да бъде наше жадуване. Това не е бъдеще, това е реалността сега. Да просвети очите ни, да отвори очите ни да разбираме за нашата надежда, богатството на Неговото наследство и колко превъзходна е силата Му към нас, които вярваме.

Знаете ли какво е моето перифразирането на този стих? Три думи. Това трябва да стане вашия молитвен език пет до десет пъти на ден. Готови ли сте. Това аз се моля по цял ден. То е: Боже събуди ме! Боже събуди ме! Боже събуди ме! Аз се моля с това непрестанно всеки ден. И защо? Ние сме дълбоко заспали. Аз говоря за вярващи хора, хора които са приели Исус, които говорят за Исус, танцуват около Исус, знаят всичко за Него, за Неговата любов, но са толкова далеч от духа на откровение, опериращ в техния живот. Те са дълбоко заспали и не искат да знаят, че те са загърбени с дух на религиозност. Какво е духа на религиозност? Това не е това, което казват: ние сме по-духовни от другата църква. Каква е дефиницията? Духът на религиозност е, че ние си мислим, че знаем нещо за Бог, а всъщност в действителност ние не знаем нищо. Този дух ни установява във фалшиво задоволство, че ние разбираме нещата. Но искам да ви кажа, че когато духът на откровение започне да оперира в живота на човек, те започват да разбират, че са в началото, в началото, в началото на брега на океана, който се разкрива пред тях.Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 11 май 2013 г.

В скришните места на канарата (Песен на песните 1:12) – Рон Филипс (Journey Up The Stairs – Ron Phillips)

В скришните места на канарата (Песен на песните 1:12) – Рон Филипс (Journey Up The Stairs – Ron Phillips)В Божието присъствие имаме силата от която се нуждаем. Къде е тайното място на Божието присъствие? В Откровение 3 стих 7 се нарича ключа на цар Давид. Какво е, ако имаме ключа на Давид да отключим Божието присъствие. Когато застанем пред Христос и Го приемем ние имаме този ключ в нашите ръце. Исус казва в Матей 6:6, когато влезеш в тайното си място (гръцки текст) и се помолиш:
А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде на яве.
Исус ни отвори пътя чрез кръвта си до пресвятото място и ние имаме дръзновение да влезем в светилището в Неговото присъствие. (Евр. 10:19)

Ето какво се казва за този, който слуша, бди и се моли в Притчи 8:34-35:
Блажен тоя човек, който ме слуша, като бди всеки ден при моите порти, и чака при стълбовете на вратата ми, защото който ме намери намира живот и придобива благоволение от Господа.

Този, който изпълнява това, е намерил пътя до това тайно място на присъствието на Всевишния.

Исус казва, който има уши нека слуша. Благословен е този, който Ме слуша. Благословен означава, този който нищо не му липсва.
В слушането на Бог, на Неговия глас ние имаме отговор на всичко. Молитвата включва, очакване на Бог, бдене всеки ден, какво Той има да ни каже всеки ден.
Вярата се освобождава, когато четем Словото и Бог започва да ни говори и ни дава слово за нашия живот. Бог говори към всеки от нас. Той ни говори и ние трябва да се научим да Го слушаме.
Важното е да търсим Неговото лице, не Неговите ръце, защото всичко това от което имаме нужда работа, изцеление ... ще ни се прибави. Когато търсим Неговото лице, животът започва да тече в нас.
В Притчи 8 се говори за всички стъпки, които трябва да предприемем за да влезем в Божието присъствие. Даже и понякога да не чувстваме Неговото присъствие, Той ни е обещал, "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя" (Евр. 13:5)

Израелците ги сполетя голямо бедствие преди да отидат в пленничество във Вавилон. Те загубиха всичко домовете си, нивите си, реколтата си, децата им бяха поробени, взети като пленници, далеч от Божия храм и религия. То беше за тях пълно бедствие. Но въпреки това Бог им говори чрез пророк Еремия:

Защото така казва Господ: Като се изпълнят седемдесет години във Вавилон, Аз ще ви посетя и ще изпълня благото Си слово към вас, като ви върна в това място. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мене, и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце. И вие ще Ме намерите, казва Господ; и ще ви върна от плен, и ще ви събера от всичките народи и от всичките места, гдето ви бях изпъдил, казва Господ. (Еремия 29:10-14)

Ако някои от вас сега страдат от проблеми, Бог ще ви възстанови отново от всякакви проблеми, каквито и да са. Бог казва, Аз знам къде си, знам положението ти, Аз мисля за теб, Аз ще ти дам бъдеще и надежда.
Ние живеем в свят на бедствия, поради греха на Адам или страдаме поради греха на други хора. Понякога си казваме, къде е Бог в тази ситуация. Как да посрещнем проблемите? Бог казва, Аз имам отговор. Приближи се до Мен, дръж се за Мен. Аз ще чуя молитвите ти. Аз ще ти дам бъдеще и надежда. Аз ще бъда с теб. Където и да си в този момент, дръж се за обещанията на Бог в Словото Му. Той е с теб. Уповавай, Той идва.
Трябва да не се съмняваме в Неговата безрезервна любов. Той ни обича, когато се намираме по средата на нашите проблеми и трудности. Задаваме си въпроса, Боже защо се случи това? Не виждаме изход, всичко се разпада за нас. Но Той е с нас, Той ще ни вдигне отново. Бог обещава: „Ще ви дам бъдеще и надежда.“ (Еремия 29:11). Ние сме в Божите ръце. Той казва, "ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.“ (стих 13).

Да потърсим Бог с цялото си сърце, да кажем Боже моят отговор е в Теб. Да пристъпим с дръзновение към престола на благодатта. (Евр. 4:16). Той иска да си общува с нас. Той ни обича. Той иска да освободи живот в нас.


Молитва: Скъпи Господи, аз не знам какво да направя. Аз се нуждая от помощ. Аз се нуждая Ти да ме посетиш. Искам да бъда в Твоето присъствие. Аз Те чакам пред стълбовете на Твоя храм. Аз вярвам, че Ти идваш. Аз зная, че Ти си тук, но само не мога да те усетя. Аз вярвам, аз чакам. Аз вярвам, че Твоят отговор идва. В името на Исус, Амин!

Journey Up The Stairs – Ron PhillipsБлагословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

петък, 29 март 2013 г.

Свободни от стрес – Свръхестествено на Сид Рот с Лари Хутон (Sid Roth with Larry Hutton)

Свободни от стрес – Свръхестествено на Сид Рот с Лари Хутон (Sid Roth with Larry Hutton)Бог ни е дал чудесно тяло и ако ние живеем свободни от стрес имунната ни система в нашето тяло ще се справи с всяка болест. На Лари Хутон Бог е разкрил, как да живеем свободни от стрес стъпка по стъпка, свободни от безпокойства, от гняв, депресия, обесърчение, болезнени чувства и други.

Бог посещава Лари Хутон един ден в стаята му и му казва: Аз ще ти кажа какво да правиш от словото Ми и ако го правиш ти никога няма да имаш лош ден до края на живота си. Това означава не само лош ден, а свръх реакция (лошо отношение), гняв, депресия, обезсърчение, безпокойство, стрес - който оказва огромно влияние в нашето общество днес. Аз ще ти покажа как да живееш свободен от всичко това. И Той започна да ме учи, какво Исус направи на кръста. Той понеси нашите грехове, но също понеси всички негативни емоции в нас.


Бог също ми каза, че аз ще имам изпитания. Това казва и Библията, но ние ще победим света. В света имате скръб; но дерзайте, Аз победих света.(Йоан 16:33).
Имах проблеми в работата, казаха ми неща, които не бяха верни за мен. Почувствах, че всичко се разпада. Но в този момент Бог ми проговори: Когато имаш изпитания, виж какви емоции и чувства държиш. Депресията, страхът, стресът...всичко това, което чувстваш и им говори като на личност. Аз искам да им кажеш: Исус ми каза, че Той ги е преодолял и победил на кръста. И като ограби началствата и властите (силите на тъмнината), изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него. (Кол. 2:15)
В момента в който Той ми каза това, аз изговорих тези думи: Ей, Исус ви е победил на кръста, вън от мен. Аз вече получих мир от Бога, вие не сте повече в мен. В момента в който казах това, което Бог ми каза, Неговата благодат ме обгърна. Мирът ме изпълни. И следващите няколко дни, аз си казвах, не се интересувам от това, какво някой е казал за мен или какво си мисли за мен. Аз ще живея в мира и радостта на Бог.
И какво се случи тогава, всичко бе изложено на показ. (Кол. 2:15) и нещата се преобърнаха в друга посока, защото аз не се безпокоих, не се стресирах и се водих по това, което Бог ми изложи в Словото.

Затова Бог ни казва в Словото да не се безпокоим за нищо. Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. (Фил. 4:6) Той го е казал и ние трябва да го приложим.
Хората ми казват, колко е спокойно около теб, изпълнено с мир.

Какво Бог ми показа стъпка по стъпка
Бог ми каза, че Неговия мир се нарича плод, и този плод не е сезонен плод. Той ми напомни това, понеже аз съм работил като сезонен работник във Флорида. И като ми каза това, сякаш нещо експлодира в мен. Това значеше за мен, че аз мога да живея в този мир 24 часа всеки ден, през цялото време. И аз започнах да правя това. Аз не обръщах внимание на атмосферата около мен, това което казва някой, каквото прави. Аз ще имам този мир и ще живея в него през цялото време.
Исая 53 – това е голяма глава в Библията за изкуплението. Аз открих, че Исус не само понесе моите грехове, не само моите болести. Той понесе нашите скърби, тъга, стрес, депресия, душевни болки и чувства, негативни емоции, които могат да контролират и владеят нашия живот. Исус понесе на кръста всичко това, когато понеси и нашите грехове за нас, така че ние не трябва да ги носим, а Той ни даде сила да живеем свободни.
На Него дойде наказанието докарващо нашия мир. (Исая 53:5)
Ако ние вървим с Исус ние ще ходим в свръхестествен мир покриващ всяка област на живота ни, физическото ни състояние, благосъстоянието ни, емоциите ни, семейния ни живот, т.е. всичко.

Какво става, когато имате тумор на главата и започне да расте? Какво причинява тумора?
Аз не зная какво причини тумора от дясната ми страна над ухото. Започна да се подува, инфектира и много да ме наболява. Когато го докосвах с четката за коса, беше изключително болезнен. Туморът започна да расте зад ухото ми. Аз казах: Благодаря Ти Господи за мира, който ми даваш, който надминава моите разбирания, аз няма да се предам на страх. Страхът се опита да дойде. Това беше като тъмнина, която се опита да дойде в мен, демонична сила. Аз освободих моята вяра. Вярвах, че Исус ми дава мир и когато казах: "Господи, благодаря Ти за мира, който ми даваш!",Неговият мир беше като щит около мен, нищо не можеше да мине през него, никаква атака. Никакъв стрес, депресия, безпокойство, обезсърчение не можеше да мине. Аз се чувствах защитен и стоях в този мир. Аз стоях в този мир и вярвах че изцелителната сила на Исус ще подейства. Не беше мигновено, но след няколко седмици болката намаля, подуването спадна и аз бях напълно изцелен.

Какво представлява реално безпокойството?
Произходът на безпокойството и стреса е страх. Бог ми каза, че безпокойството изопачено въображение. Бог ни е дал въображение и се предполага , че ние трябва да си въобразяваме добри неща. Безпокойството изопачава добрите неща и ние се безпокоим за това или онова и си въобразяваме лоши неща. Безпокойството живее в неизвестното. То никога не изчерпва утрешните проблеми, но изтощава, отнема силите ни днес. Така безпокойството предотвратява посрещането на проблемите с Божията сила.

Безпокойството е също и гордост.
Смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. (1 Петър 5:6-7)
Бог ми каза: Когато ти казах дай товара си, грижите си, предишния стих казва, смири себе си. Ако ти не си дадеш товара, не го предадеш на Мен, ти не се смиряваш. Или с други думи, ти Ме сваляш от трона на твоя живот и слагаш себе си там, ако ти избереш да се безпокоиш, да се страхуваш или други негативни емоции. Ти слагаш себе си на трона горе, ти ставаш господар на себе си и Аз не съм в позиция да ти помогна. Ти трябва да се смириш. Гордостта не може да ти помогне.

Грижите в този свят причиняват проблемите. Не се безпокойте за живота си... (Матей 6:25)

Какво означава думата "грижа"?
Коренът на гръцката дума за "грижа" - "miriso", означава отделен, раздвоен, разделен на части. И това е което хората чувстват, когато са под стрес, страх, безпокойство. Те се чувстват, като че ли се разпадат. Както и раздвоените хора са нестабилни, колебливи в пътищата си. Те са непостоянни в пътищата си. (Яков 1:6-8) Но товарът, причинен от грижите е нещо много повече от раздвоение, човек се чувства, сякаш е разсечен на части.

Ако искате този Христов мир кажете тази молитва:
Господе Исусе, аз Ти благодаря, че Ти си моя мир и Ти вложи този мир в сърцето ми. Аз мога да живея с Твоя мир през цялото време. Аз имам плодовете на мира вътре в мен точно сега и аз ще живея в този мир до края на живота си.
Когато възникнат проблеми и изпитания, аз ще кажа на глас: Аз имам мира на Бог и аз ще позволя този мир да ме изпълни. Благодаря Ти Боже за мира, който Ти ми даде сега. Амин!
~ Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир! ~ (Числа 6:26)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/


Прочетете Цялата Статия...

събота, 2 март 2013 г.

Най-после, заяквайте в Господа!

Най-после, заяквайте в Господа!Много хора четат този стих и мислят, че Господ им казва да бъдат силни в себе си. Но Писанието не казва и дума за това да бъдеш силен в себе си. Казва да бъдеш силен в Господа. 
"Не знам дали ще мога да се справя" - казват хората. 
Разбира се, че можеш да се справиш. Дори и не мисли за това. Бъди силен в Господа. Бъди силен в силата на Неговата мощ, а не с твоя собствена сила или мощ. 

Първо Йоан 4:4 казва: "Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, който е във вас, от онзи, който е в света." 

"Онзи, който е в света" е Сатана, богът на този свят и началникът на началствата, властите и силите на тъмнината в този свят. 

Но силата, която е в теб, е по-велика от силата, която е в света, защото силата, която стои зад нашата власт, е по-велика от тази, която стои зад враговете ни. 
Нашата битка с дявoла трябва винаги да бъде със съзнанието, че имаме власт над него, защото той е победен враг - Господ Исус Христос го победи вместо нас. 
Властта на вярващия е аспект от християнския вървеж, за който малцина вярващи знаят. Някои вярват, че властта над дявола принадлежи само на избрани хора, на които Бог е дал специална сила. Не е така. Тя принадлежи на всички божи деца!  
Ние получаваме тази власт, когато се новородим. Когато бъдем направени нови създания в Христос Исус, ние наследяваме името на Господ Исус Христос и можем да го използваме в молитва срещу врага. 
Откъс от книгата "Властта на вярващия“ на Кенет Е. Хегин 

Подкрепяни с пълна сила според Неговото славно могъщество. (Колосяни 1:11)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Силата на молитвата - Място на победа!

Силата на молитвата - Място на победа!Има една чудесна история в Изход 17 глава. Това е първата битка на Израел. Амаличаните дойдоха
срещу тях в Рафидим. Исус Навиев командваше Израел, а Моисей се изкачи на върха на хълма да се моли. Движението на битката е удивително. Надделяването ту на едната, ту на другата страна продължи, докато не се разбра, че победата в битката не зависи от силата на войните, но от ходатаите на хълма. Това беше една невъоръжена ръка на молитва, която управляваше битката.


"И когато Моисей издигаше ръката си, Израил надвиваше, а когато отпускаше ръката си, Амалик надвиваше."

Необходимо е да се отбележи поуката? Победата е отплата (награда) за молитвата.
Понякога ни трябва дълго време, за да се научим, че молитвата е по-важна от организацията, по-мощна, отколкото армиите, по-влиятелна, отколкото богатството, и по-силна от придобитото знание или опит.

Побеждаващата молитва прави хората непобедими. Тези, които пребъдват в тайното място на Всевишния не могат да бъдат победени никъде. Няма невъзможни неща за молитвата!


Откъс от книгата "Пътят на молитвата” от Самуел Чадуик. (The Path of Prayer, Samuel Chadwick)
http://www.path2prayer.com/article/896/revival-and-holy-spirit/books-sermons/new-resources/famous-christians-books-and-sermons/samuel-chadwick-great-man-of-the-holy-spirit-and-prayer

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 16 февруари 2013 г.

Как да преодолеем страха? - Свръхестествено на Сид Рот със Стив Фос (Sid Roth with Steve Foss)

Как да преодолеем страха? - Свръхестествено на Сид Рот със Стив Фос (Sid Roth with Steve Foss)


Два демонични духа влияят негативно в нашия живот, опитващи се да спрат изпълнението на Божия план за нашето бъдеще.
Аз бях в молитва, виждах се отиващ до училището, където водех събрания, връзващ духове на наркотици, насилие, депресия и др. Но чувствах, че удрям на твърда стена. Внезапно ми се отвориха очите и видях над училището две огромни пипала, идващи от двете му страни, които се докосваха и обвиваха едно с друго. Закачени на тях бяха малки духове с пипала. Видях имената на тези духове: гняв, насилие, самоубийство, депресия, наркотици... След като ги видях, аз започнах да се моля и те се върнаха назад. Но когато спрях да се моля, те отново се приближиха.
Зададох въпрос: Господи, какви са тези пипала? Бог ми отговори: Това са два демонични духа. Всички останали духове вземат сила от тях. Аз продължих да се моля още половин час. Погледнах надолу и очите ми видяха под повърхността корени и имената на тези духове – дух на несигурност и дух на малоценност.


Това са духовните корени - стратегията на Сатана. Това беше стратегията на врага в Едемската градина. В Битие 3, змията дойде да измами Ева. Тя атакува жената с две неща.
Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;  но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. (Битие 3:1-4)

Всъщност, каквото каза змията, можем да го кажем по този начин: Бог те излъга, ти няма да умреш. Каквото ти е казал Бог не е вярно.
Всичко, което знаеше жената досега беше словото на Бог или истината на Бог и в това беше нейната сигурност. Когато змията започна да поставя под въпрос истинността на Бог, тя освободи духа на несигурност. Сега жената не знаеше какво да вярва. Това е влиянието на духа на несигурност.
След това змията каза на жената: Но... ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога. Но това е лъжа, защото Бог създаде човека по Негов образ и подобие (Битие 1,2)
Ние сме създадени по Негов образ и подобие, но змията постави под въпрос, кои сме ние. И освободи дух на малоценност, да се чувстваме в ниско положение, долу. Жената точно това почувства, несигурност и малоценност. Така, тя се нуждаеше от нещо, което да я изведе от това положение на несигурност и малоценност и змията и предложи ябълката.
Същата стратегия използва змията и сега. Освобождава дух на малоценност, на несигурност. В моя живот, когато вземах наркотици, аз гледах на тях, като средство да имам приятели, да изглеждам пред тях с по голяма стойност, по ценен и да се чувствам по сигурен. Но това е лъжа.

Несигурността и малоценността раждат страх. Когато Бог ги повика, човекът и жена му се скриха от Неговото лице. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. (Битие 3:8)
Стените, които изграждаме около нас, основани на страх стават за нас затвор, който ни поробва. Страхът е себично ориентиран. В състояние на несигурност и малоценност в трудните времена в които се намираме, хората се чувстват несигурни в отношенията си към другите, във финансовата сфера, в политическата сфера. Това отваря врата на страха да влезе, опитвайки се да ни защити, но така той ни държи далеч от истината.
Но Бог изпрати Своята любов да разчупи в тази битка крепостта на страх в нас. Любовта побеждава страха.
В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. (1 Йоан 4:18)
Страхът е себично ориентиран. Божията любов побеждава силата на страха. Агапе любов е това, което Бог ни дава, чувство на стойност, на сигурност и която разрушава силите на страха.

Много добри деца от църквите отиват в лоши компании. В един момент те се чувстват несигурни, малоценни. Например, за да се почувстват с по голям респект пред другите, те си боядисват косите със странни цветове, слагат си обици, слушат определена музика, ходят по партита, променят външността си, за да се харесат. Това е духът на света, дух на измама.
В момента в който жената взе ябълката, тя загуби всичко, което трябваше да получи. Така е и с младите, в момента в който вземат нещо, което е различно от това, което Бог ни дава, от мъдростта и откровението, което Христос ни дава, те загубват, това което трябва да получат. Жената не беше в състояние на несигурност и малоценност, докато не вкуса от ябълката.

Исус Христос може да ви освободи от всеки страх и панически атаки!


Кажете тази молитва за освобождение на глас:

Господи, аз приемам Твоя син Исус Христос за мой Спасител и Освободител. Господи, прости ми прегрешенията до тук. Аз вярвам, че Исус Христос е Божия син и дойде в плът на земята и на кръста проля скъпоценната Си кръв, за да ме изкупи от проклятията на закона. И на третия ден възкръсна, за да ми даде вечен живот. Благодаря Ти, Отче, че ме прие за Твое чадо и ме изпълни със Святия Си Дух.
С властта, която Ти, Исусе извоюва за мен на кръста, защото ние сме победители чрез Теб, аз заповядвам:
В името на Исус, взимам власт над духовете на страх и паническа атака и им заповядвам да напуснат. Отче, моля се за свръхестествено освобождаване на Твоята агапе любов, която ще разчупи всяко робство на страх в името на Исус, и се прекъсне корените на несигурност и малоценност. Боже, отвори духовните ми очи да приема и разбера Твоята любов, която имаш към мене. За, която Твоя Син Исус Христос стана изкупителна жертва на кръста и ме освободи от проклятията на закона и понесе наказанието докарващо моя мир – Христовият мир. Боже, изпълни ме със Святия Си Дух. Помазанието Ти строшава всеки хомот! Амин!


Има сила в Името на Исус да разчупи всяка верига! (Break Every Chain by Jesus Culture)
В Името на Исус има сила да разчупи всеки хомот и да освободи от робството на страх, панически атаки, депресия, унил дух, наркотици и от всичко, с което дявола се опитва да подтиска човека. Исус чрез кръвта Си извоюва свободата ни на кръста!

There is power in the name of Jesus
There is power in the name of Jesus
There is power in the name of Jesus
Има сила в името на Исус
Има сила в името на Исус
Има сила в името на Исус

Да разчупи всяка верига
Да разчупи всяка верига
Да разчупи всяка верига

To break every chain
Break every chain
Break every chain
Гледайте Свръхестествено на Сид Рот със Стив Фос на английски:


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Последна промяна: Окт. 3, 2016
Прочетете Цялата Статия...

Как да преодолеем страха? - Свръхестествено на Сид Рот със Стив Фос (Sid Roth with Steve Foss)

Как да преодолеем страха? - Свръхестествено на Сид Рот със Стив Фос (Sid Roth with Steve Foss)


Два демонични духа влияят негативно в нашия живот, опитващи се да спрат изпълнението на Божия план за нашето бъдеще.
Аз бях в молитва, виждах се отиващ до училището, където водех събрания, връзващ духове на наркотици, насилие, депресия и др. Но чувствах, че удрям на твърда стена. Внезапно ми се отвориха очите и видях над училището две огромни пипала, идващи от двете му страни, които се докосваха и обвиваха едно с друго. Закачени на тях бяха малки духове с пипала. Видях имената на тези духове: гняв, насилие, самоубийство, депресия, наркотици... След като ги видях, аз започнах да се моля и те се върнаха назад. Но когато спрях да се моля, те отново се приближиха.
Зададох въпрос: Господи, какви са тези пипала? Бог ми отговори: Това са два демонични духа. Всички останали духове вземат сила от тях. Аз продължих да се моля още половин час. Погледнах надолу и очите ми видяха под повърхността корени и имената на тези духове – дух на несигурност и дух на малоценност.


Това са духовните корени - стратегията на Сатана. Това беше стратегията на врага в Едемската градина. В Битие 3, змията дойде да измами Ева. Тя атакува жената с две неща.
Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? Жената рече на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: Никак няма да умрете;  но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото. (Битие 3:1-4)

Всъщност, каквото каза змията, можем да го кажем по този начин: Бог те излъга, ти няма да умреш. Каквото ти е казал Бог не е вярно.
Всичко, което знаеше жената досега беше словото на Бог или истината на Бог и в това беше нейната сигурност. Когато змията започна да поставя под въпрос истинността на Бог, тя освободи духа на несигурност. Сега жената не знаеше какво да вярва. Това е влиянието на духа на несигурност.
След това змията каза на жената: Но... ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога. Но това е лъжа, защото Бог създаде човека по Негов образ и подобие (Битие 1,2)
Ние сме създадени по Негов образ и подобие, но змията постави под въпрос, кои сме ние. И освободи дух на малоценност, да се чувстваме в ниско положение, долу. Жената точно това почувства, несигурност и малоценност. Така, тя се нуждаеше от нещо, което да я изведе от това положение на несигурност и малоценност и змията и предложи ябълката.
Същата стратегия използва змията и сега. Освобождава дух на малоценност, на несигурност. В моя живот, когато вземах наркотици, аз гледах на тях, като средство да имам приятели, да изглеждам пред тях с по голяма стойност, по ценен и да се чувствам по сигурен. Но това е лъжа.

Несигурността и малоценността раждат страх. Когато Бог ги повика, човекът и жена му се скриха от Неговото лице. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. (Битие 3:8)
Стените, които изграждаме около нас, основани на страх стават за нас затвор, който ни поробва. Страхът е себично ориентиран. В състояние на несигурност и малоценност в трудните времена в които се намираме, хората се чувстват несигурни в отношенията си към другите, във финансовата сфера, в политическата сфера. Това отваря врата на страха да влезе, опитвайки се да ни защити, но така той ни държи далеч от истината.
Но Бог изпрати Своята любов да разчупи в тази битка крепостта на страх в нас. Любовта побеждава страха.
В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. (1 Йоан 4:18)
Страхът е себично ориентиран. Божията любов побеждава силата на страха. Агапе любов е това, което Бог ни дава, чувство на стойност, на сигурност и която разрушава силите на страха.

Много добри деца от църквите отиват в лоши компании. В един момент те се чувстват несигурни, малоценни. Например, за да се почувстват с по голям респект пред другите, те си боядисват косите със странни цветове, слагат си обици, слушат определена музика, ходят по партита, променят външността си, за да се харесат. Това е духът на света, дух на измама.
В момента в който жената взе ябълката, тя загуби всичко, което трябваше да получи. Така е и с младите, в момента в който вземат нещо, което е различно от това, което Бог ни дава, от мъдростта и откровението, което Христос ни дава, те загубват, това което трябва да получат. Жената не беше в състояние на несигурност и малоценност, докато не вкуса от ябълката.

Исус Христос може да ви освободи от всеки страх и панически атаки!


Кажете тази молитва за освобождение на глас:

Господи, аз приемам Твоя син Исус Христос за мой Спасител и Освободител. Господи, прости ми прегрешенията до тук. Аз вярвам, че Исус Христос е Божия син и дойде в плът на земята и на кръста проля скъпоценната Си кръв, за да ме изкупи от проклятията на закона. И на третия ден възкръсна, за да ми даде вечен живот. Благодаря Ти, Отче, че ме прие за Твое чадо и ме изпълни със Святия Си Дух.
С властта, която Ти, Исусе извоюва за мен на кръста, защото ние сме победители чрез Теб, аз заповядвам:
В името на Исус, взимам власт над духовете на страх и паническа атака и им заповядвам да напуснат. Отче, моля се за свръхестествено освобождаване на Твоята агапе любов, която ще разчупи всяко робство на страх в името на Исус, и се прекъсне корените на несигурност и малоценност. Боже, отвори духовните ми очи да приема и разбера Твоята любов, която имаш към мене. За, която Твоя Син Исус Христос стана изкупителна жертва на кръста и ме освободи от проклятията на закона и понесе наказанието докарващо моя мир – Христовият мир. Боже, изпълни ме със Святия Си Дух. Помазанието Ти строшава всеки хомот! Амин!


Има сила в Името на Исус да разчупи всяка верига! (Break Every Chain by Jesus Culture)
В Името на Исус има сила да разчупи всеки хомот и да освободи от робството на страх, панически атаки, депресия, унил дух, наркотици и от всичко, с което дявола се опитва да подтиска човека. Исус чрез кръвта Си извоюва свободата ни на кръста!

There is power in the name of Jesus
There is power in the name of Jesus
There is power in the name of Jesus
Има сила в името на Исус
Има сила в името на Исус
Има сила в името на Исус

Да разчупи всяка верига
Да разчупи всяка верига
Да разчупи всяка верига

To break every chain
Break every chain
Break every chain
Гледайте Свръхестествено на Сид Рот със Стив Фос на английски:


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Последна промяна: Окт. 3, 2016
Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 14 януари 2013 г.

Силата на Бог в поклонение! - Свръхестествено на Сид Рот с Ладона Тейлър

Силата на Бог в поклонение! - Свръхестествено на Сид Рот с Ладона Тейлър (Power of God in the true worship - Sid Roth with Ladonna Taylor)

Когато Ладона Тейлър свири на цигулка , нещо свръхестествено се случва, музика от небето буквално слиза и много хора се освобождават от болки, болести, депресия, мисли за самоубийство и други.

След проблеми и мисли за самоубийство, Бог й се явява и говори за бъдещето й. Казва й: "Ако ти не дойдеш при мен както преди, ти няма да намериш съдбата, която имам за теб. Ти трябва да четеш Словото, за да ме опознаеш. Ти трябва да търсиш отново общение с мен, за да ме опознаеш. Върни се при Мен отново”. Това беше Бог. Чувствах мир. Аз познавах Неговия глас.


Когато свиря на цигулка моите очи са към Него. Една жена на вярата ми сподели преди години: "Хвали Господа, докато започнеш да се покланяш. Покланяй се, докато Славата Му слезе и стой в Славата Му.” Към това се стремя, когато докосна струните на цигулката. Когато Бог се намеси, тази музика директно се насочва към духа ни, преодолявайки съмненията и душевността ни.

Гледайте интервю на Сид Рот с Ладона Тейлър и слушайте нейната изключителна небесна музика:Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 13 януари 2013 г.

Какво научих? - Свръхестествено на Сид Рот с Ричард Л. Мадисон

Какво научих? - Свръхестествено на Сид Рот с Ричард Л. Мадисон

Трансплантацията на моя бъбрек ме научи няколко урока и специално, че изцелението, чудесата и просперитета не е всичко от което се състои евангелието на Исус. В последните дни в църквата ще се говори за "мир и безопасност” (1 Сол. 5:3), което за времето в което живеем сега значава "компромис и материализъм“. В действителност, желанието на Бог е Неговата църква да бъде в добро здраве и просперитет.

Аз научих, че Бог допуска неща да се случат в нашия християнски живот, за да предизвика нашата вяра. Очевидно е, че Бог ще използва различни начини да ни изцели, не защото Той трябва да го прави, но защото Той го иска. Той знае, какво ще ни помогне, за да станем като чисто злато.

Защото е като огъня на пречиствач, и като сапуна на тепавичари. Ще седне като един, който топи и пречиства сребро, Та ще очисти левийците, и ще ги претопи като златото и среброто. (Малахия 3:2-3)
Да живеем християнски живот не е лесно. Това не е игра. Бог очаква Неговите хора да бъдат зрели, добросъвестни и откровени – с любящо поведение. Ние сме глината, и Той е грънчаря.
Но сега Господи, Ти си наш Отец; Ние сме глината, а Ти грънчарят ни; И всички сме дело на Твоята ръка. (Исая 64:8)
Той ще ни оформи по Неговия образ, колкото повече вървим с Него. Спасението, трябва да бъде нашата цел. Да спечелим невярващите (загубените) на всякаква цена, трябва да бъде нашия приоритет, защото Исус е най-великия подарък, който светът някога е получил.

Аз научих, че христовото тяло се нуждае от ревност и съчувствие, които получихме отначало, когато повярвахме в Него. Ние се отклоняваме от целта и нашето виждане става мъгляво, когато участваме в разкол и разделения с други вярващи. Аз научих да не позволявам прекалено много неща да ме безпокоят в църквата. Вместо това, оставям всичко в ръцете на Бог. Той знае, какво е най добро.
Аз научих да включвам моето семейство, колкото се може повече в служението и да обичам и да се грижа за моята съпруга и деца. Много е лесно да станеш безчувствен (механичен) християнин. Огнени изпитания се допускат, за да подновите вашата вяра.
Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно; но радвайте се за гдето с това вие имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. (1 Петър 4:12-13)
Много е важно да благодарим на Бог за всичко, Бъди радостен, усмихвай се винаги и бъди любезен към другите. Продължи да сееш семето на насърчение, надежда и приятелство.
Словото Ми, което излиза из устата Ми не ще се върне при Мене празно. (Исая 55:11)
Аз се научих да се грижа за тялото си, тъй като то е храм на Святия Дух. (1 Кор. 3:16) Ние сме отговорни за нашите действия – начинът по който се храним, с какво се храним, каква почивка даваме на тялото си. Ние не трябва да злоупотребяваме. Ако ние не се грижим за себе, няма да живеем дълго.
Запомнете, че ние сме пръчките, а Исус е лозата (Йоан 15:5). Не можем да направим нищо без Него.
Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.
Аз научих, че очистването на пръчките (Йоан 15:2) ни прави чисти и способни да даваме повече плодове.

Защото даровете и призванието от Бога са неотменими. (Рим. 11:29) Това означава, че Бог няма да се откаже от нас да ни използва да Му служим, след като един път ни е избрал. Обаче, ние можем да проповядваме Божието Слово всеки ден, както аз правих и пак да ни липсва нещо. Много по важно е да имаме общение с Исус, отколкото да евангелизираме целия свят. Аз открих, че не мога да спася целия свят без водителството на Бог и помазанието Му. Без Него моите усилия ще бъдат безплодни. Бог е спасил и изцелил хиляди хора чрез моето служение, което ми е дал. Нищо не е направено от мен.

Нашият труд на нивата Му, трябва да идва от сърцето ни. Само тогава нашите дела ще бъдат възнаградени. Нашите дела ще бъдат изпитани в огън един ден, и ако те реално идват от сърцето ни, няма да бъдат консумирани от огъня.
Тоя, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А тоя, комуто работата изгори, ще претърпи загуба; а сам той ще се избави, но тъй като през огън. (1 Кор. 3:14-15)

Има цел за всичко. Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. (Рим. 8:28) Това, което преживях с трансплантацията на бъбрека ми завърши добре за мен; това подобри отношенията ни в семейството, в служението и най важното подобри отношението ми и любовта ми към Бог.

Бог наказва тези, които обича: Защото Господ наказва този, когото люби, И бие всеки син, когото приема", (Ефреи 12:6) Ние всички се нуждаем от наказание и порицание от време на време. Това е добре за нас. Това пази гордостта вън от живота ни. Бог мрази гордостта. Притчи 8:13 казва: Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста. Арогантността пречи на служителите. Благодаря на Бог за Неговата любов.

Накрая, аз знам, че Бог никога няма да ни остави през тези беди, изпитания, проблеми и премеждия (скърби). И разбира се нас ще ни преследват съгласно 2 Тимотей 3:12, Всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.
Бог ми е доказал, че Той е верен и истинен (Откровение 3:14) Той е „начинателя и усъвършителя ни вяра ни” (Евреи 12:2) Той с нас в огъня.  Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин. (Матей 28:20)

Глава 12 от книгата на Ричард Л. Мадисон - Възкресен от мъртвите. Richard L. Madison – Raised from the dead. A true account.
Защото за Бога няма невъзможно нещо. (Лука 1:37)


След тежка катастрофа с кола, Ричард Мадисон е вкаран в болница, само за да го обяват за мъртав. На неговото семейство е казано три пъти да уредят погребение. Бог се открива на Ричард след като духа му излиза от тялото и отива в стаята за молитва в болницата, където чува как майка му се моли на Исус заедно с чичо му и леля му. Той повтаря молитвата на майка си и моментално духа му се връща в тялото и той се изправя на леглото, считан преди това за безжизнен. Десет седмици след това е изписан от болницата на инвалиден стол. Сега е напълно изцелен и едно живо свидетелство, как Божията любов може да възстанови безнадежден живот.

Интервю на Сид Рот с Ричард Л. Мадисон на английски език - Youtube


Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 5 януари 2013 г.

Разлика между вяра и надежда

Разлика между вяра и надежда
Вярата е една от сравнително малкото думи, които имат всъщност дефиниция в Библията. Нейното определение намираме в Евреи 11:1.


Този стих може да се преведе и по следния начин: „А вярата е основа или упование за неща, за които се надяваме; сигурност или убеждение за неща, които не се виждат.
Този важен стих показва различни факти относно вярата. Първо, той определя разликата между вяра и надежда. Съществуват два основни белега, по които вярата се различава от надеждата. Първият е, че надеждата е отправена към бъдещето, а вярата е утвърдена в настоящето. Надеждата е отношение на очакване на нещата, които са все още в бъдещето, а вярата е същественост, увереност, нещо реално и определено вътре в нас, което ние вече притежаваме тук и сега.

Втората главна разлика между вярата и надеждата е, че надеждата действа най вече в областта на ума, а вярата е предимно в областта на сърцето. Това е показано много точно в описанието на различните части на духовното всеоръжие на християнския войн, което апостол Павел дава в 1 Сол. 5:8:
Нека облечем за бронен нагръдник вяра и любов и да турим за шлем надеждата за спасение.

Забележете, че вярата заедно с любовта се намира в областта на гърдите, т.е. в областта на сърцето, а надеждата е представена като шлем, който се слага на главата – областта на ума. И така, надеждата е преди всичко едно умствено отношение на очакване спрямо бъдещето; вярата е състояние на сърцето, което произвежда в нас, тук и сега, нещо толкова реално, че може да бъде описано с думата същественост.
В Римляни 10:10 упражняването на вярата или вярването е отново пряко свързано със сърцето. Павел казва:
Защото със сърце вярва човек за (буквално – в) оправдание...
Много хора правят изповед на вяра в Христос и в Библията, но тяхната вяра е само в областта на ума, просто едно интелектуално възприемане на определени факти и доктрини. Това не е истинска библейска вяра и не може да доведе до коренна промяна в живота на тези, които я изповядват.
От друга страна, сърдечната вяра винаги произвежда определена промяна, определено преживяване в онези, които я изповядват. Когато се свърже със сърцето, глаголът вярвам става глагол на действие. Затова Павел казва: със сърце вярва човек за оправдание, не просто в оправданието, но за оправдание. Едно е да вярваш с ума си в оправданието просто като в една абстрактна теория или идеал. Съвсем различно е да вярваш със сърцето си за оправдание, т.е. да вярваш по начин, който води до промяна на навиците, характера и живота.

Откъс от книгата на Дерек Принс: Основи на християнството, глава 2.

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...