Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


Библейски Пророчества

Библейски Пророчества за последните дни.

Непрестанно ми казват: Къде е твоят Бог? (Псалм 42:3)

Защото Той иде, Защото иде да съди земята. Ще съди света с правда, и племената във верността Си. (Псалм 96:13)

Господният ден ще дойде скоро и Господ ще съди народите. Защото Той иде, защото иде да съди земята. (Псалми 96:13) Има ли спасение от Господния съд? Има! И то е покаяние и вяра в Божият Син (Исус Христос). Та всеки, който вярва да не погине, но да има вечен живот. (Йоан 3:15)

1. Псалм 83 - Пророчество в прогрес и изпълнението наближава - Бил Салус (Bill Salus)
2. Предстоящата война на Гог и Магог, Библейски пророчества – Езекиил 38,39?
3. Странни звуци на тръба в атмосферата - Библейско пророчество?
4. Война на Бога с терора и Белегът на звяра – 666, Откровение глава 13 - Уалид Шоебат (Walid Shoebat)
5. Защото е близо денят Господен. (Софония 1:7)
6. Ключовата дума, която разкрива секретния план на Исис (ISIS)
7.Ще се събуди ли Америка, за да избегне осъждението? (Това се отнася и за всяка друга нация)
8. Шмита (The Shmitah) е древна загадка – Проклятие или благословение!
9. Пророчество за Русия - Последни времена. Прочетете Цялата Статия...

Няма коментари:

Публикуване на коментар