Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 28 ноември 2010 г.

Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра: Какво да сторим, братя?

Като чуха това, те, ужилени в сърцата си, рекоха на Петра: Какво да сторим, братя? (Дея. 2:37)


Покайте се, и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви. (Дея. 2:38) Всеки, който призове името Господно, ще се спаси". (Дея. 2:21) Оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. (Рим. 5:1) На вас е обещанието и на чадата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при себе Си. (Дея. 2:39) И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им. (Мал. 4:6)

Избавете се от това извратено поколение. (Дея. 2:40) Поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. (Рим. 12:1-2) Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете.

Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. (Рим. 8:13-14) И не могат вече да умрат ... и като участници на възкресението, са чада на Бога. (Лука 20:36)
Да славословят Господа за Неговата благост, и за чудесните Му дела. (Псалми 107:15) За да изявят на човешките чада... славното величие на Неговото царство. (Псалми 145:12)

Благословение!
С Божието слово всеки ден...28 Ноември, 2010
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

вторник, 23 ноември 2010 г.

Отделени за Бога

Отделени за Бога


Точно като праведността, освещението не идва чрез полагане на усилия или религия, но само чрез вяра в кръвта на Исус. Да си осветен означава да си отделен за Бога. Сега ние принадлежим на Бога и сме под Неговия контрол - на Негово разположение. Нищо, което не е от Бога, няма право да ни доближава; то стои надалеч чрез кръвта. ...като благодарите на Отца, Който ни удостои да участваме в наследството на светиите в светлината; Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. Колосяни 1:12,13

Чрез вяра в кръвта на Исус, ние сме преместени от областта на сатанинското владение и сме преселени в царството на Бога. Думата „преселени“ означава „преместен от едно място на друго“. В Писанията тази дума се употребява в значение на пълно прехвърляне. В Стария Завет имаше двама мъже – Енох и Илия, които бяха преместени от земята в небето. Всичко, което Илия остави след себе си, беше неговото палто, но тялото му беше отнесено.
Доколкото разбирам Писанията, това е вярно и за нас. Ние сме напълно преместени. Не ще бъдем преместени; а по-скоро сме били преместени – дух, душа и тяло. Ние не се намираме вече в територията на дявола и не сме вече под неговите закони. Ние сме в територията на Божия Син и под Неговите закони. 

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз заявявам, че чрез кръвта на Исус аз съм направен свят и съм напълно преместен от дяволската територия в територията на Божия Син. Чрез кръвта на Исус аз съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин!

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 18 ноември 2010 г.

Почит към кръвта

Почит към кръвта


Докато разглеждаме освещаващата сила на кръвта на Исус, нека да изследваме един пасаж от Евреи, който говори за отстъпника – човекът, който се отвръща от християнската вяра, след като я е познал и открито отрича и отхвърля Господ Исус Христос. Този пасаж говори за всички святи неща, който той изоставя и в известен смисъл осквернява:
Тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил Духа на благодатта? Евреи 10:29
Много ясно виждаме от този стих, че ние сме осветени чрез кръвта на завета. Но тук се говори за човек, който е бил осветен чрез кръвта на Новия Завет и след това се връща назад. Нека по-отблизо да разгледаме какво означава „да потъпчеш под нозете си“ кръвта на Исус. Този стих има връзка с церемонията извършвана по време на Пасхата когато кръвта се намазва по стълбовете и подпорите на вратата, но никога по прага. Никога не трябва да показваме неуважение към кръвта на Исус.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз изявявам изключителната си почит към кръвта на завета, чрез която аз съм осветен, направен свят и отделен за Бога. Амин

Дерек Принс

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 15 ноември 2010 г.

Зная от къде съм дошъл и на къде отивам

Зная от къде съм дошъл и на къде отивам (Йоан 8:14) 


Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. (Йоан 14:6) Ако пребъдвате в Моето учение... ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. (Йоан 8:31-31) Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене никак няма да огладнее, и който вярва в Мене никак няма да ожаднее. (Йоан 6:35) Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века: Да! И хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която Аз ще дам за живота на света. (Йоан 6:51)

Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене, защото съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матей 11:28-30)
Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. (Рим. 10:13) Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. (Рим. 10:9-10) Всеки, който вярва в Него да не погине, но да има вечен живот. (Йоан 3:15)
Няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. (Рим. 8:1) Но...Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден. (Йоан 12:48) 

Молитва: Господи, Твоето слово е истински живот за жадния, онеправдания и отхвърления и за този, който наистина иска да те намери и аз искам да съм жаден винаги за Теб, да Те търся и да Те намеря. Да намеря този живот, за който Ти говориш и за който Твоя Син дойде на земята като Спасител на всички жадни за правда. Амин! 

Благословение!
С Божието слово всеки ден...15 Ноември, 2010
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

сряда, 10 ноември 2010 г.

Добрата изповед

Добрата изповед


Религиозните хора мислят, че са святи, когато изтъкват колко са грешни. Те си мислят. че проявяват самонадеяност ако твърдят, че са праведни. Всъщност изпадаме в религиозност, когато продължаваме да говорим за провалите, непостоянството и злините, които сме извършили. В църквата, в която израснах, всяка неделя сутрин трябваше да казваме: „Прости на нас, нещастните престъпници.“ Не ми се искаше да съм нещастен престъпник, но когато поглеждах към другите престъпници можех със сигурност да се съглася, че всички ние бяхме нещастни. В крайна сметка си казах, „Ако всичко, което религията може да свърши, е да ме направи нещастен, аз всъщност мога да бъда престъпник и без да съм религиозен и дори и наполовина толкова нещастен.“ И аз станах такъв до момента, в който срещнах Господа.
Езикът на религията винаги говори: „Ние сме нещастни престъпници; съгрешили сме и сме се отклонили от Божите пътища като загубени овце. Извършили сме това, което не е трябвало да вършим и сме оставили несвършени нещата, които е трябвало да извършим.“ Не бих могъл да кажа тези думи сега - иначе бих бил лицемер. Как бих могъл да се моля за победа над греха в понеделник сутрин ако знаех, че идната неделя ще кажа, че съм съгрешил и съм се отклонил, че съм извършил това, което не е трябвало и съм оставил несвършено това, което е трябвало да извърша? Това напълно би подкопало основата на моята вяра. И все пак, то звучи толкова хубаво, и толкова благочестиво. Нека да съобразим изповедта си с Божието Слово и да вярваме: Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан, направен праведен сякаш никога не съм съгрешавал. Кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. (1 Йоан 1:7)

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Моята изповед е в съгласие с Божието Слово и аз изповядвам: Чрез кръвта
на Исус аз съм оправдан, направен праведен така сякаш никога не съм съгрешавал. Амин.

Дерек Принс


Прочетете Цялата Статия...

събота, 6 ноември 2010 г.

Очите ти ще видят царя в красотата му

Очите ти ще видят царя в красотата му. (Исая 33:17)
И надеждата ти няма да се отсече. (Притчи 24:14)


Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око. (Отк. 1:7) Когато дойде Човешкият Син в славата Си, тогава ще седне на славния Си престол. (Матей 25:31) Господ ще бъде с нас във величието Си. (Исая 33:21) Очите ти ще видят царя в красотата му. (Исая 33:17) Защото Господ е наш съдия, Господ е наш законодател, Господ е наш цар. (Исая 33:22)
Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; И предишните неща няма да се спомнят, нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам; Защото, ето, създавам Ерусалим за радост, и людете му за веселие, Аз ще се радвам на Ерусалим, и ще се веселя за людете Си, и няма да се чува вече в него глас на плач нито глас на ридание. Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, нито старец, който да не е изпълнил дните си. (Исая 65:17-20) И жителят няма да рече: Болен съм. (Исая 33:24) Те ще построят къщи, и ще живеят в тях; Ще насадят лозя, и ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насадят, а друг да яде; Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво, и избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Не ще се трудят напразно, нито ще раждат чада за бедствие; Защото те са род на благословените от Господа, тоже и потомството им. Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, и докато ще говорят те, Аз ще слушам. Вълкът и агнето ще пасат заедно, и лъвът ще яде слама както вола, и храна на змията ще бъде пръстта. Не ще повреждат нито ще погубват в цялата Ми света планина, казва Господ. (Исая 65:21-25)

Отклик на вяра: Господи, нека да останем основани и твърди във вярата, и без да се помръднем от надеждата, открита ни в благовестието, което сме чули, и което е било проповядано на всяка твар под небесата. (Кол 1:23) Амин!

Благословение!
С Божието слово всеки ден.
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...