Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


неделя, 16 февруари 2014 г.

В следващият момент аз бях в небесата... - Пост и молитва, Стивън Брукс

В следващият момент аз бях в небесата... - Пост и молитва, Стивън Брукс

В следващият момент аз бях в небесата, когато Господ Исус Христос се появи и пристъпи към мен. Той каза: „Тези, които Аз призовавам да оперират в Моя Дух сила на съживление са тези, които трябва напълно да Ми се доверят. Аз не избирам, както човек избира, но Аз избирам съдове, които света отхвърля като глупави и безполезни (безстойностни). Често тези съдове имат наследени слабости, които Аз знам и нарочно ги избирам, поради техните човешки слабости. За да преодолеят това, те трябва постоянно да уповават на Моята сила и благодат. Колкото е по-голямо помазанието и по-голяма славата, толкова те повече трябва да уповават на Мен. Аз ще изпълня всеки съд със силата на Духа, ако те смирено Ме търсят с цялото си сърце.“

Господ Исус ме погледна и се усмихна: „Ти знаеш необходимите стъпки, за да влезеш в помазанието на последните дни, за което Аз имам желание за теб. Идващото изливане на Моя Дух ще превъзхожда многократно всички предишни съживления.

„Да, Господи,“ Аз отговорих, „само понякога е много трудно. Само чрез Твоята благодат мога да вървя в Твоя път; изглежда че това изисква всичко, което е в мен да стои фокусирано и да не се разсейвам.“

„Жертвата действително е голяма“ Господ отговори, „но добре, крайният резултат си заслужава.“ Видях проблясък в Неговите очи, когато каза това.“ После Той взе нещо, което изглеждаше на малка книга и я държеше в ръката Си пред мен. Аз знаех, че книгата съдържаше „необходимите стъпки“, които Исус изискваше от някой да оперира в очакваното в последните дни изливане на Неговата слава. Книгата изглеждаше да бъде 70 страници и с размер на ръката ми. Той тогава вложи книгата в сърцето ми. Неговата ръка и книга влязоха директно в сърцето ми. Главите на книгата бяха къси статии, които веднага се откриха на моя дух. Аз видях озаглавени глави, като „Апостолска дързост“, „Експлозивна сила чрез молитва и пост“, „Израел, юдеите и ти“, „Бъди свят, както Твоя Отец в небесата е свят“ заедно със съответните текстове. Всяка статия беше кратка, няколко страници и точно по темата, нищо сложно или трудно за разбиране. Имаше и други глави в книгата, всяка от тях говореше за ключовете да вървим в Духа и да разберем как да пожънем голяма жетва на души и животи за спасение.

После Господ Исус Христос отстъпи и ми каза: „Аз те призовах да работиш за съживление. Ти ще оперираш в силата на Духа Ми и ще изявяваш Моята слава с знамения и чудеса. Стой смирен, престоявай в молитва, и ти ще доведеш много в Моето царство. Върви сега, сине Мой, и бързай за работата за която те призовах да свършиш!“
Тези думи ми дадоха огромна радост в сърцето ми заедно с Божествено изпълване със сила.


Превод от книгата: Пост и молитва, Глава 3 – Стивън Брукс ( Fasting & Prayer, Chapter 3 Revelation knowledge Released Through Prayer and Fast – Steven Brooks)

Това не е нещо необичайно в тези последни дни, което Стивън Брукс получава като видение. Това може да се случи на всеки, който е смирен пред Бог и престоява в молитва и внимава в словото. Жертвата е на хвала. Отделяне от страстите на света в който живеем, като четене на светски вестници и хроники, гледане на светски филми и безсмислени предавания по телевизията, пилеене на време в разговори не за Бог.
Бог много често ни обръща внимание, като ни вика по име. Ние чуваме името си и се обръщаме, но не забелязваме някой да ни вика. Това е Бог, Той иска да ни научи да чуваме гласа Му и да го следваме.

Бог ми говори през нощта на 14 февруари, 2014 год. И аз се събудих с думите в мислите си: „Князете на тъмнината са вързани! Регионални духове!“ Това означава, че пътят за спасение в този град (Монреал) е освободен.
Ние се молим от миналата година Бог да излее Духа Си на съживление в този град според пророк Йоил и Деяния на апостолите.
"И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища; Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват. (Деяния 2:17,18)
Днес 2 дни по-късно Бог отново говори в съня ми, малко преди да се събудя: Искайте и ще ви се даде! (Матей 7:7)
Сега е време да искаме! Искаме Бог да ни даде Монреал!
Искайте града в който живеете, Бог да ви го даде!
Търсете мира на града гдето ви направих да бъдете закарани..., и молете се за него на Господ; понеже в неговия мир ще имате и вие мир. (Еремия 29:7)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 8 февруари 2014 г.

Слава – Изживяване на атмосферата в небето от Рут Уард Хефлин (Glory - Experiencing the Atmosphere of Heaven by Ruth Ward Heflin)

Слава – Изживяване на атмосферата в небето от Рут Уард Хефлин (Glory - Experiencing the Atmosphere of Heaven by Ruth Ward Heflin)През нощта на 20 юни 1971, аз видях живите същества (около престола на Бог), и в рамките на няколко секунди, животът ми е преобърна с главата надолу. Знаех, че ще живея в Ерусалим и това ще бъде част от Божия план за града и хората му. През годините съм виждала различни страни (аспекти) на живите същества отново и отново. Те са онези, които подкрепят престола на Бога.
Живите същества са пример за мен за престола на Бога, СЛАВАТА около престола и движението на престола в Негова власт по цялата земя. Както другите небесни същества са над отделните нации или области на земята, аз лично вярвам, че живите същества са небесни същества, които бдят над Израел в изпълнение на Божиите цели.


Въведение
Аз съм родена в славата една неделя след вечерната служба. Родителите ми бяха петдесятни пионери. По времето, когато бях родена, те са живели в училищните стаи на църквата, която са основали в Ричмънд, Вирджиния. Аз съм родена в тези стаи в
слава на Бога, която се проявяваше в тяхното служение. Когато бях малко момиче, аз ходих директно от училище до църквата в сряда следобед. Вярващите на църквата се събираха за молитва от един до четири часа следобед. Присъствах на повечето от тези молитвени събрания.

Първите два часа те представяха техните молби и ходатайства пред Бога. През последният час те просто се наслаждаваха на Неговото присъствие. Това бяха най-добрите времена. Всеки петиция, която те биха могли да си помислят беше представена пред Бог. В този момент Святия Дух се изливаше като река.
Звуци на слава, идващи в духа ми през тези години, ме поддържаха в моето служение по целия свят. Аз съм била на хиляди срещи и съм чула хиляди проповеди, но най-голямо влияние в живота ми оказаха тези славни звуци, които излизаха през последните часове на тези молитвени събрания, където Божиите хора докосваха вечното царство. Както въздухът е в атмосферата на земята, така славата Господна е атмосферата на Небето. Тя ни издига над земното, в самото присъствие на Бог.

По-късно, когато се преместих в Ерусалим, да живея и да се покланям на хълма Сион, Господ започна да ми показва прогресията от ХВАЛЕНИЕ към ПОКЛОНЕНИЕ и после към СЛАВА и връзката между трите. Аз се озовах в споделянето на тези прости истини с Божиите хора от цял свят.

Хвала ... докато духът на поклонение дойде.
Поклонение ... докато славата дойде.
Тогава .... застанете в славата.


Ако можете уловете тези най-основните принципи на хваление, поклонение и слава - толкова просто, че ние често ги пропускаме - можете да има нещо друго, което искате в Бога.
Няма значение, ако сте сам и нямате с кого да се съгласите в молитва. Няма значение на какъв етап сте във вашето духовно развитие.

Движете се Божията слава, и всичко става възможно!

Книга: Слава – Изживяване на атмосферата в небето от Рут Уард Хефлин (Glory - Experiencing the Atmosphere of Heaven by Ruth Ward Heflin)
Връзка: http://cpt.calvarycampground.org/wp-content/uploads/glorybooks/Glory.pdf

Това е поколението на ония, които Го търсят. Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков. (Псалм 24:6)

Благословение!
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...