Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


петък, 29 октомври 2010 г.

Отхвърлен съм отпред очите Ти, но пак ще погледна наново към светия Твой храм.

Отхвърлен съм отпред очите Ти, но пак ще погледна наново към светия Твой храм.
Светлина за всеки ден...

Сутрин
    Но Сион рече: Иеова ме е оставил, И Господ ме е забравил. Може ли жена да забрави сучещото си дете Та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.
Отблъснал си душата ми далеч от мира; забравих благоденствието. И рекох: Погина увереността ми и надеждата ми като отдалечена от Господа. Събуди се, Господи, защо спиш? Стани, не ни отхвърляй за винаги - Защо говориш, Якове, и казваш, Израилю: Пътят ми е скрит от Господа, И правото ми се пренебрегва от моя Бог - В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг; Но с вечна благост ще се смиля за тебе, Казва Господ Изкупителят ти.
Защо си отпаднала, душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още ще Го словословя; Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Угнетявани сме отвсякъде, но не сме утеснени; в недоумение сме, но не до отчаяние; гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени.

Йона 2:4; Исая 49:14-15; Плача на Еремия 3:17-18 - Псалми 44:23 - Исая 40:27 - Исая 54:8; Псалм 43:5 - 2 Кор. 4:8-9.

Когато сиромасите и немотните потърсят вода, А няма, и езикът им съхне от жажда, Аз Господ ще ги послушам, Аз Израилевият Бог няма да ги оставя

Вечер
Мнозина думат: Кой ще ни покаже доброто? Господи, издигни над нас светлостта на лицето Си - Защото каква полза на човека от всичкия му труд И от грижата на сърцето му, За което се изморява под слънцето? Понеже всичките му дни са само печал, И трудовете му скръб; И още и нощем сърцето му не си почива. Понеже всичко е суета и гонене на вятър - Оставиха Мене, извора на живите води И си изсякоха щерни, разпукнати щерни, Които не могат да държат вода.
Всичко което Ми дава Отец, ще дойде при Мене, и който дойде при Мене никак няма да го изпъдя - Защото ще изливам вода на жадната земя - Блажени които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят.
Ти си мой Бог; от ранина Те търся; Душата ми жадува за Тебе, плътта ми Те ожида, В една пуста, изнурена и безводна земя.

Исая 41:17; Псалм 4:6 - Еклисиаст 2:23-24, 17 - Ерем. 2:13; Йоан 6:37 - Исая 44:3 - Мат. 5:6; Псалм 63:1.

Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 24 Октомври
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Michael W Smith - Above All (Над Всичко)
Прочетете Цялата Статия...

понеделник, 25 октомври 2010 г.

Защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му

Защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му
Светлина за всеки ден...

Сутрин
Малкият имот на праведния е по-желателен от богатството на мнозина нечестиви - По-добро е малкото със страх от Господа, нежели много съкровища с безпокойствие - А благочестието със задоволство е голяма печалба. А, като имаме прехрана и облекло, те ще ни бъдат доволно.
Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; храни ме с хляба, който ми се пада. Да не би да се преситя, и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И да употребя скверно името на моя Бог. Дай ни днес ежедневния хляб.
Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете. Не е ли животът повече от храната, и тялото от облеклото? Когато ви пратих без кесия, без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо? А те казаха: От нищо. Не се впримчвайте в сребролюбието; задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя".

Лука 12:15; Псалм 37:16 - Притчи 15:16 - 1 Тим. 6:6,8; Притчи 30:8-9 - Мат. 6:11; Мат 6:25; Лука 22:35 - Евреи 13:5
.

Духът е, който дава живот.

Вечер
Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворящ дух. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост чрез окъпването, сиреч, новорождението и обновяването на Светия Дух.
Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.
Съразпнах се с Христа, и сега вече, не аз живея, но Христос живее в мене; а животът, който сега живея в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мене. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

Йоан 6:63; 1 Кор. 15:45 - Йоан 3:6 - Тит 3:5; Рим 8:9-11; Гал. 2:20 - Рим. 6:11.


Посвещение всеки ден - сутрин и вечер от Самуел Багстер (1772-1851), 23 Октомври
Пламен Шопов, http://svetlina-za-vseki-den.blogspot.com/
Благословение!

Прочетете Цялата Статия...

неделя, 24 октомври 2010 г.

Праведен и оправдан

Праведен и оправдан


Затова много повече сега, когато се оправдахме чрез кръвта Му, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. ( Римляни 5:9)

Винаги, когато срещнем думата оправдан в Библията, можем да я заменим с думата праведен. Това важи като за старозаветния еврейски, така и за новозаветния гръцки език. Преводачите на версията на Кинг Джеймс на Библията поред са превеждали думата или като „праведен”, или като „оправдан”. Те са гледали да използват думата оправдан в контекста на законовите процеси, а думата праведен в контекста на практичния живот. Но всъщност това е една и съща дума.
Проблемът идва с употребата на думата оправдан, която често се използва за компромисно решение при спор в съдебната зала на небето. Но тази практика означава използването само на половината от значението на думата. Да бъдеш оправдан значи да бъдеш направен оправдан или праведен. Думата праведен се свежда до мястото, на което живеем – нашия дом, работно място или лични взаимоотношения. Оправдан изразява юридическа формалност, проведена в съдебна зала. Писанието казва (и това е напълно основателен и правилен превод), че сме били направени праведни чрез кръвта на Исус. Ние не можем да се считаме оправдани, ако не сме били направени праведни. Оправдаването е нещо повече от една правна церемония или смяна на етикет. То е промяна на характера и живота и тя се поражда от кръвта на Исус. Ние сме били направени праведни с праведност, която не е наша собствена – праведността на Исус Христос.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Заявявам, че чрез Неговата кръв аз съм бил направен праведен с правда, която не е моя собствена. Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан, направен праведен, сякаш никога не съм съгрешавал. Амин.

Дерек Принс

Светлина за всеки ден
Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/

Прочетете Цялата Статия...

събота, 23 октомври 2010 г.

Помни, Господи, благите Си милости!

Помни, Господи, благите Си милости!


"Помни, Господи, благите Си милости И милосърдията Си, защото са от века." (Псалм 25:6)
Светлина за всеки ден...

Има моменти в нашия живот, когато се чувстваме изоставени от всички или самотни. Намираме се в ситуация, в която не виждаме изход. Но Бог не ни е изоставил и не ни е отхвърлил. Невъзможното за нас, е възможно за Него. Той иска да се обърнем към Него и нека не пропускаме този момент, а да застанем пред Него с думи на молба:

Молитва: Мили Боже, в Твоето слово се казва, че Ти още от началото си бил винаги с нас, още от древни времена до сега. И аз искам да имам винаги тази вяра, че Ти винаги си тук до мен. Нека никога да не забравям тази Твоя истина, когато се чувствам самотен, че Ти не си ме изоставил и си винаги с мен. Тази Твоя увереност, която Ти ми даваш да бъде винаги в мен и да не ме напуска. Нека да усещам и да чувствам постоянно Твоето присъствие и Твоята любов, която имаш към всички нас. Благодаря Ти за мира, Христовият мир, който Ти ми даваш в този момент. Амин!

По тема от http://www.foodforthepoor.org/prayer/
23 Октомври, 2010
Пламен Шопов, http://bojieto-slovo.blogspot.com/Прочетете Цялата Статия...

сряда, 20 октомври 2010 г.

Мир и увереност!

Мир и увереност!


В книгата Исая четем за един друг резултат от праведността в християнския живот: „Правдата ще издейства мир; и сетнината на правдата ще бъде покой и увереност до века.“ Исая 32:17

В този стих виждаме три резултата от праведността: мир, покой и увереност. Всички те идват от осъзнаването, че сме били направени праведни с праведността на Исус Христос. Друг резултат е описан в Римляни 14:17: „Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.“ Предишният откъс ни показа, че праведността води до дързост; днес прибавяме към това мир, покой, увереност и радост. Всички тези неща са продукт на праведността. Ако не приемем праведността на Христос чрез вяра, ще се борим и ще се опитваме да спечелим всички тези други характеристики без да можем да го постигнем. Много е тъжно да гледаш християни, които се опитват да бъдат радостни или спокойни или искат да се отпуснат и да бъдат уверени. Някой им е казал, че трябва да са такива. Но от опит знам, че когато наистина придобият увереността от прощението на греховете и праведността чрез вяра, те ще открият, че това просто се случва. Радостта избликва естествено. Мирът идва без усилие. Увереността е налице. Дързостта се изявява. Основният проблем е да накараме хората да осъзнаят, че те са станали праведни с праведността на Исус Христос.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз изповядвам, че съм направен праведен с Неговата праведност и стъпвам с вяра в мира, увереността и радостта, които това осъзнаване носи. Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан, направен праведен така сякаш никога не съм съгрешавал.
Амин.


Дерек Принс

Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/
Прочетете Цялата Статия...

четвъртък, 14 октомври 2010 г.

Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг!

Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг!
Светлина за всеки ден


А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име. (Йоан 1:12)

Кой може да опише или премери любовта на Бог? Бог е любов. (1 Йоан 4:16) Но факта, че Бог е любов не означава, че всичко е приятно, чудесно и щастливо и това, че Бог е любов не означава също, че Бог не допуска наказание за греха. Божествената святост изисква наказание за греха, но Божията любов дава изход и спасение за съгрешилия и това е кръвта на Исус Христос, чрез който получаваме опрощение и освобождение от робството на греха.
Ако са греховете ви като мораво, Ще станат бели като сняг; Ако са румени като червено, Ще станат като бяла вълна. (Исая 1:18)

Това беше Божията любов, която изпрати Исус Христос на кръста. Няма значение какъв грях сме извършили, няма значение колко черен, мръсен, срамен или ужасен може да бъде, Бог ви обича, понеже е наш Създател.
Но въпреки това тази Божия любов, която е несравнима, безпогрешна и вечна, която достига до всеки един от нас може да бъде отхвърлена. Бог няма да насили никой от нас, противно на волята му. Наш е изборът, да я приемем. Никой няма да го направи вместо нас.
Апостол Павел казва в посланието си: И тъй от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. (2 Коринтяни 5:20)

По тема от Били Греъм (Day By Day Devotion)

http://www.billygraham.org/dailydevotion.asp

Молитва: Небесни Татко (Боже), Твоята любов ме завладява, тя прониква в мен, тя е в всяка моя клетка и въпреки моя грях Христовата смърт на кръста ме очиства от моите грешки в миналото и аз ставам нов човек, новороден, роден от Твоя Дух (Святия Дух).
Исус казва: Трябва да се родите отгоре. Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. (Йоан 3:3-7)
Аз приемам тази милост и благодат от Теб, Господи. Благодаря Ти, че ме направи нов човек, новороден отгоре. Амин!

Благословение!
Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/


Прочетете Цялата Статия...

вторник, 12 октомври 2010 г.

Дързост чрез праведност

Дързост чрез праведност

Бог прави неправедните хора – праведни. Писанието го казва и аз го вярвам. Нека погледнем един стих, който потвърждава тази истина: „Който за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ (2 Кор. 5:21).

Бих искал да направя този стих личен: „Който за теб и мен направи грешен Исус, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Исус праведни пред Бога“. Тук има пълна размяна: Исус беше направен грешен поради нашия грях, така че ние да станем праведни с Неговата праведност. Тази праведност е на наше разположение чрез вяра в Неговата кръв. Праведността произвежда сигурни и незабавни резултати както е казано в Писанието. Всъщност, начинът ни на живот, отношението ни, взаимоотношенията ни и ефективността на християнския ни живот и дела на служение зависят от това доколко осъзнаваме, че сме направени праведни.  Притчи 28:1 четем: „Нечестивите бягат без да ги гони някой, а праведните са смели като млад лъв“. На много християни днес им липсва смелост. Те са плахи и непрекъснато се защитават; склонни са да отстъпват когато се с блъскат със злото или с дявола. Истинската причина се корени в това, че не оценяват факта, че са праведни в очите на Бога – точно толкова праведни колкото и Самият Христос. Когато осъзнаем тази истина, това ни прави смели.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи (Небесни Татко), за кръвта на Исус. Аз прокламирам, че съм направен праведен с Неговата праведност и стъпвам с вяра в дързостта, която това осъзнаване носи. Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан и съм направен праведен така сякаш никога не съм съгрешавал. Амин.

Дерек Принс

Благословение!
http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/
Прочетете Цялата Статия...

неделя, 10 октомври 2010 г.

Какъв благословен Господ!

Какъв благословен Господ!
Светлина за всеки ден


Какъв благословен Господ! Той всеки ден ни носи товара и също Той ни даде спасението. (Псалм 68:19)
Едуард Далберг (Edward Dahberg), писател и общественик споделя: „ На 19 г. аз бях чужд на себе си, на 40 г. си зададох въпроса: Кой съм аз?, на 50 г. установих: Аз никога няма да разбера.”
В това объркване и незнание живеят повечето от хората. Според социологът Джим Калууд, повече от 90 % от хората реално не знаят кои са всъщност. Защо са създадени на този свят.
Библията казва, че човек има вечен дух. Когато Бог създаде човека за първи път, Той му вдъхна живот.
И Господ Бог създаде човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание; и човекът стана жива душа. (Битие 2:7)
Нашата душа е духовната същност, сърцевината, вечната и реална личност, която няма да има почивка докато не се обърне към Исус Христос, Нашия Спасител, чрез който имаме достъп до Нашия Създател Бог (Отец).
Защото чрез Него (Исус) и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух. (Ефесяни 2:18)
И който ходатайства за нас:
Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него (Исус), понеже всякога живее да ходатайства за тях. (Евреи 7:25)

По Били Греъм (Day By Day Devotion)
http://www.billygraham.org/dailydevotion.asp

Молитва: Небесни Татко (Отче) не искам да живея в незнание и неизвестност, затова се обръщам към Теб и приемам Твоя Син Исус Христос за мой Спасител. Аз разбирам, че имам достъп до Теб само чрез Твоя Син, който проля кръвта си на кръста за моите грехове.
Ти не си ме създал случайно. Ти знаеш всичко за мен. Издирваш ходенето ми и лягането ми, И знаеш всичките ми пътища. (Псалм 139:3)
И имаш цел в моя живот. Ти си казал да дадем товара си на Теб и да вземем Твоя, защото Твоето бреме е леко и Ти ще ни успокоиш. (Матея 11:28-29)
Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко. (Матея 11:30)
Благодаря Ти Отче! Амин.

Благословение!
Пламен Шопов,http://bojieto-slovo.blogspot.com/
http://biblia.duh-i-istina.net/


Прочетете Цялата Статия...

сряда, 6 октомври 2010 г.

Оправдан даром!

Оправдан даром


„...с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, Когото Бог постави за умилостивение чрез кръвта Му посредством вяра. Това стори за да покаже правдата Си в прощаване на греховете извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше. Римл. 3:24,25

Радвам се, че думата „даром“ е употребена в този пасаж. Проблемът с религиозните хора е, че те винаги се опитват да заслужат изкуплението си и никога не успяват. Те са вечно недоволни и никога не са спокойни, защото си мислят, че все трябва да направят нещо, за да станат праведни. Това няма да стане никога. Ние се оправдаваме само чрез вяра в кръвта на Исус. Нека погледнем в Римл. 4:4: „А на този, който върши дела (религиозният човек), наградата му се не счита
като благодеяние, но като дълг.“ Много хора си мислят, че ако винаги са живели праведно и са изпълнили задълженията си, Бог им дължи праведност или оправдание – че това е дълг, който им се полага. Но всъщност Бог не дължи нищо на никого. Забележете стих 5: „А на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, Който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда.“ Първото нещо, което трябва да направим е да спрем да се опитваме да направим себе си праведни. Да спрем да се опитваме да бъдем „малко по-добри“. Спри всичко това. Това, което трябва да направим, е просто да вярваме. Толкова е просто. В противен случай никога няма да успеем.

Отклик на вяра: Благодаря Ти, Господи, за кръвта на Исус. Аз прокламирам, че съм оправдан даром чрез Неговата благодат. Вярвам в Този, Който ме оправдава и моята вяра ми се счита за праведност. Чрез кръвта на Исус аз съм оправдан, направен съм праведен така сякаш никога не съм съгрешавал. Амин.

Дерек Принс
Прочетете Цялата Статия...

неделя, 3 октомври 2010 г.

Противниците на Израел няма да успеят - Карикатура!

Противниците на Израел няма да успеят - Карикатура!
Господ на Силите е с нас! Прибежище е нам Якововият Бог! (Псалм 46:7,11)


Прочетете Цялата Статия...

Абортът - Тихия Холокост

Абортът - Тихия Холокост
Gianna Jessen - Родена от Аборт


От Австралия Gianna Jessen разказва как е била родена в клиника за аборти и как е оцеляла интервенция със солен разтвор, която е трябвало да я умъртви.
Бременна на седем месеца и половина майка й решава да отиде в клиника за аборти в Лос Анжелис.
Гледайте цялата история...

Прочетете Цялата Статия...