Стих от Словото

Но и вие свидетелствайте, защото сте били с Мене отначало. Йоан 15:27. Били ли сме с Исус? Да, защото Святият Дух, който пребъдва в нас ни свидетелства за Него. Така че, говорете за Исус по повод и без повод. Божието Слово е силно. Може да ни се противят, може да не ни харесват, може да не ни канят повече там където са ни приемали преди. Това няма значение, нека да чуят. Един ден Святият Дух може да им пропомни думите, които сме им казали. Може този човек на който говорите да не го видите повече. Няколко думи за Исус са благословение и понякога можем да спасим и човешки живот. И така свидетелствайте...

Насърчение
“Не бой се и не се обезсърчавай” (Вт. 1:21) Върви защото “Господ, твоя Бог, който върви пред теб, Той ще се бие за теб…” (Вт. 1:30) и завладей земята защото “Господ, твоя Бог, предава земята пред теб; изкачи се и я завладей…(Вт. 1:21), на теб и синове ти ще я дам, “защото ти напълно последва Господа…” (Вт. 1:36)

Боже прости...
Ако народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му. (2 Лет. 7:14)
Нека да се обърнем към Бога със смирение и прошка и да потърсим Лицето Му и да кажем: Боже, прости греха ни, изцели земята ни и благослови България!


събота, 22 юли 2017 г.

Истинското учение за благоуспяването – Клей Сайкс (The True Prosperity Message – Clay Sikes)

Истинското учение за благоуспяването – Клей Сайкс (The True Prosperity Message – Clay Sikes)

Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма даже разум, за да я узнае. (Притчи 29:7)

Преди много години Святият Дух ми каза: „Откажи се от светската система относно твоето възнаграждение и опознай начина на получаване в Царството. Ако се ангажираш със светската система, ще зависиш от нея за възнаграждението си.“

В резултат на това слово прекарах часове в изучаването на истинското значение и контраста на двете системи. По същество достигнах до извода, че тези две системи са в непрекъснато съревнование, търсейки хора, чрез които да приложат принципите си. Съзнателно или не ние участваме ежедневно в една от тези системи.
Светската система е ръководена от бога на този свят Сатана и е пълна с традициите на този свят. Нашият Господ Исус ни води по начина на Божието царство.

Доколкото основното ми усилие тук ще е да съпоставя двете системи в отношението им към учението им за просперитета, в началото бих искал да сравня техните общи неща.
Първо, духовни сили, включително ангелски същества поддържат двете системи. И двете дават своя плод. Накрая и двете са изградени от много елементи, по които системите работят.
Въпреки че тези две системи са непрекъснато в съревнование за нашия избор в ежедневието, аз ще се опитам да се фокусирам върху контрастите в областта на финансите и материалното благословение. Важно е да се отбележи, че световната система е жива и влияе освен на основната финансова арена, но също и в много области на църквата.

В средата на 80-те и началото на 90-те години аз имах много финансови проблеми. Отглеждах двете си момчета сам, и трябваше да се справя с дълг от около 5 милиона долара от предишния неуспешен бизнес, така че бях в много несигурно финансово положение. В продължение на години ние буквално разчитахме на Бог за следващото си хранене и други основни нужди. Святият Дух не ни позволи да обявим банкрут и през тези трудни години на лишение ние се учехме, че Бог е верен. Нуждите ни винаги бяха посрещани и доверието ни никога не беше излъгано. Натрупания опит през това време от живота ми щеше да ми служи и за бъдеще, когато отново щях да се сблъскам със същите проблеми.

В началото на 1991 г. започнах да слушам учението за просперитет и започнах да го прилагам. Откровението за даване и последващо благословение беше хем вълнуващо, хем предизвикателно. Аз се хванах за това слово и приложих принципите му. За много кратко време, да бъдем точни – за 3 години свръх естествено успях да погася дълга си от 5 милиона долара и спечелих още толкова. Или общо казано 10 милиона за 36 месеца. Излизайки от толкова бедни години, никой не можеше да ме убеди, че това не работи.
Всички бяха шокирани, най-вече моите хора, когато в края на 1997 година аз успях да загубя цялата сума и да направя дълг от още 5 милиона. По време на този разгром ние загубихме всичко без кухненската мивка, опитвайки се да накараме Бог да се задвижи. В продължение на години ние посяхме почти 750 хиляди долара, най вече в големи служения.


Ние пренебрегнахме бедните сираците, мисиите и насъщните нужди Тялото Христово и посяхме в тези гиганти. Споменавам сумата само за да отклоня аргумента, че не сме посяли достатъчно. Преди да свърша темата за това голямо финансово люшкане, мисля че е много важно да спомена, в началото ние постоянствахме да се молим и да даваме средствата САМО за това, за което Бог ни водеше. Между другото ние не давахме десятък по онова време. По-късно си направихме закон за даването, често без да се молим, и започнахме редовно да даваме своя десятък – механично отделяхме своите 10% , все едно плащахме сметката за тока. Над десятъка ние плащахме други огромни суми. Години по-късно аз осъзнах, че всичко направено без вяра е грях. А моят чек за десятъка никога не беше писан с вяра, а просто подчинявайки се на новия закон, на който бях научен. Всъщност след като търсих Бог в продължение на почти четири години по тази тема, разбрах, че Бог притежава 100%, а не 10, 20 или каквото и да е друго число. Когато аз сега получа пари, аз Го питам какво да правя с всичките тях.

Аз продължавах да практикувам това, което научавах от учението за просперитет, и продължавах да прилагам „МОЯТА“ ВЯРА“ в „МОЕТО ДАВАНЕ“, но по някакви необясними причини това вече не работеше. С нова жена и ново бебе аз се сблъсках с нови предизвикателства в естественото, но сега за първи път от години имах нужда от свежо откровение, както и за истинското учение за благоуспяване. Това, което работеше за мен за определен период, сега нямаше особен ефект върху финансите ми. Бях учен, че законът за просперитета работи за всеки, който го прилага. Всичко, което трябваше да правя е да давам големи суми пари и Бог щеше да ми върне в по-големи пропорции. И наистина това работеше известно време.

Намирайки се отново във финансов колапс, доведен отново до основни нужди като храна, облекло, бензин, плащания по къщата, сметки за електричество, вода и т. н., аз отново извиках към Бог за отговори, най-вече питайки „защо“. Той отговаряше само с „Милостта Ми!“ Това, което скоро щях да науча, щеше да стане важен ключ за живота ми и финансовото ми бъдеще. Предполагам това слово ще бъде приложимо за всеки, който има настоящи финансови нужди или се чувства предизвикан от учението за просперитет.

Ключът за мене беше този: всички промени, които искам да се случат в живота ми, независимо какви са винаги трябва да започнат първо вътре в мене. Готовността ми да се променя накрая довежда нещата, които желая да се случат в живота ми. Голямата промяна, която Бог предизвикваше в мен беше противоположна на сегашното учение, така че трябваше да преобуча мисленето си и да прекратя много от това, което беше станало традиция за мен. Това стана в резултат на много прекарано време с Господа и часове на молене в Духа. Веднъж Господ ми каза: „Духовното невежество често идва преоблечено като традиция.“ Той ми каза да оставя загрижеността си за парите да увелича доверието си в Него, бивайки доволен с това, което имам. Също така ми бе показано да имам вяра в Бога, а не в МОЯТА ВЯРА или в МОЕТО ДАВАНЕ.
Ще призная, че без пари, без храна и понякога без лекарство за детето си ми беше много трудно да бъда доволен, но по време на огромна нужда аз научих нещо много важно. По средата на тази буря Бог ми казваше да бъда доволен – опитах се, но притеснението и безпокойството ме обземаха постоянно. Една неделя следобед. Беше май 1998 г, обстоятелствата в естественото изглеждаха отново лоши – губех къщата, колата и фактически всички мои материални притежания наведнъж. Едва тогава се смирих и извиках към Бога, че съм способен да бъда доволен дори и при тези обстоятелства.

Бог се раздвижи свръхестествено и скоро без всяко обяснение аз се почувствах потопен в мира Му и знанието, че всичко ще бъде наред. Удивително! Той ми беше дал доволство, което бях искал. Докато се наслаждавах на това прекрасно състояние, чух клаксон в предния двор. Беше един бивш служител, когото не бях виждал две години. Той не живееше в Хайсвил, така че не бях говорил с него, откакто беше напуснал преди две години. В същото време, докато аз бях свръхестествено променян, той минавал през Хайнсвил на път за дома си, на разстояние 30 мили. Докато чакал на червен светофар Бог му говорил да дойде в къщи.
Той не знаеше за ужасното ми положение, но след кратък поздрав каза: „ Клей, чувствам се ужасно да те питам за това, но имаш ли финансова нужда?: Преди да отговоря, той допълни:“Чувствам, че Бог иска да те благословя с пари.“ Въпреки че дарът му не покри всичките ми спешни нужди, ние успяхме да посрещнем всички жизнени потребности. Аз имах нужда, а той можеше да я посрещне, но това което беше по-важно – голямо откровение се роди в духа ми:
„Благочестието със задоволство е голяма печалба“ (1 Тимотей 6:6) Задоволството от Бог в нас освобождава Божието помазание, което пренася нуждите ни от духовната сфера в естествената област.
След това събитие, това откровение е работило през целия ми живот занапред. Парите нямат власт над мен, защото Бог ме снабдява и доверието ми е в Него.Сега се радвам на мир относно финансите, който е необясним и няма нищо общо с чековата ми книжка – всъщност не се интересувам колко точно има там.


Като първо потърсих Божиите неща, аз освободих Божията ръка да снабди и посрещне всичките ми нужди. Задоволството е в абсолютен контраст с модерното учение за просперитет, което казва: „Ако не си доволен от сегашното си финансово положение, можеш да направиш нещо по въпроса. Прави пожертвователни давания на Бог (за препоръчване на това служение) и Бог ще е принуден да те благослови.“ То учи на някаква форма на недоволство, което е силно свързано със световната система. Акцентът е върху това „ТИ“ да правиш нещо относно проблема си, като се казва съвсем малко за това да се довериш напълно на Бог.
Световната система е базирана изцяло на това, на това което ние можем да направим за себе си. Според законите на Царството трябва да се доверим на добротата на Бог за всяка нужда, която имаме. Тук не става въпрос за нас, но за Него (Бог).


Тайната е скрита истина, която се разкрива, и аз вярвам, че следното е слово от Бог:
Ако искаш да влезеш в Божието благословение, първо ТРЯБВА да се научиш да бъдеш доволен. Бъди доволен от това, което имаш и Бог ще ти даде да пиеш от извори, които не си изкопал, и ще живееш в къщи, които не си строил...
Спри да копаеш и да строиш за себе си. Желанието за богатство ще причини падане на християнина, както е сигурно че гравитацията ще направи да падне онзи, който се опитва да й се противи. Избягвай егоистичните амбиции (Филипяни 2:3) и любовта към парите (1 Тимотей 6:10). Ще познаеш старото плътско естество, когато тези симптоми се надигнат... бягай от тях като от чума.

Не правете нищо от партизанство (съперничество, егоистични амбиции) или от тщеславие (високомерие)... (Фил. 2:3)
Защото сребролюбието е корен на всякакви злини. (1 Тим. 6:10)


Недоволството блокира Божиите благословения. Ако останеш доволен, ще бъдеш недосегаем за неприятности. Задоволството разрушава притеснението, съмнението, страха и неблагочестивата амбиция.

Да преследваш парите означава да приемаш светската система - „защото това търсят народите по света“ (Лука 12:30) Ние просто трябва да „първо да търсим Царството“ - да се молим, да придобиваме Божието мислене и да се подчиняваме, и тогава Бог ще види това и всички материални нужди, които имаме ще бъдат посрещнати. Тук Бог каза нещо, което шокира религиозния ми ум. Като цяло Той каза, че преследване на благословението ще спре Божия прилив. Когато преследваш благословението вместо Бога, всъщност ти обръщаш гръб и тичаш в обратна посока на благословението. Когато фокусът ти е изцяло Бог (не пари или благословение), не само нуждите ти ще бъдат посрещнати, но също така ще преживееш добрината и изобилието на Бог.
„Не се впримчвайте в сребролюбието: задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е рекъл: Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя“ (Евреи 13:5)

След това Бог ми прошепна друго дълбоко откровение:Човекът в нужда може да копнее за земни притежания също както лакомия човек и дори и повече.

Тези от нас, които са се сблъсквали със сериозни финансови проблеми, повече от от сигурно са били виновни за това, че са копнеело за земни притежания – с мен беше така.
Учението за просперитет звучи като музика в ушите на на финансово наранения светия, но то много фино слага цялото ударение върху преследване на благословението. Много от днешните служители са по-наясно с благословението, отколкото с Бога, давайки ни всякакви формули за това, как да станем благословени.. Иронията е. Че повечето от формулите водят до подкрепа на служения, служители и техните програми. Това до голяма степен обяснява критичното състояние на църквата днес – фокусира ли сме погледа си в погрешна посока, гледайки към Божието благословение, вместо към Бог. Бог да ни прости!

Починете си с Бог и бъдете благодарни за това, което имате, оставайки убедени, че Бог на изобилието ще донесе подем и задоволяване на нуждите ви. Божията почивка се намира в тези, които са оставили собствените си дела и правят само това, което им казва Отец – те не вършат своето си.

Ето словото от Господ относно това:
„Предаването, пълно и абсолютно предаване е това, към което те призовавам. Предаването означава доверие, а доверието означава мир. Моето иго (да се предадеш и довериш) е леко, не е тежко за носене. Довери ми се и в твоето предаване; Аз прощавам, Аз съм праведен, Аз съм милостив – предай се, предай се, предай се и ще намериш мир, мир, мир. Предаването и доверието изискват точно обратния отговор на този, с който емоционалното и душевното ти казват да откликнеш. Твоето предаване Ме освобождава да те благословя и да снабдя с Моето изобилие. Когато направиш обратното на това, което чувстваш в ситуацията, и застанеш в позиция на предаване, Аз ЩЕ НАПРАВЯ ОБРАТНОТО на ситуацията – това, което е за твоя полза. Дръж очите си на Мен (и на горните неща) и Аз ще те пазя в съвършен мир (Моя мир). Научи този важен ключ, защото призванието ти го изисква.“


Накратко, не трябва да концентрираме умовете си върху пари, чудейки се как ще се погрижим за това или онова, защото Той ще се погрижи за тези неща за нас. Той е обещал никога да не ни остави и да не ни забрави. Ние трябва да извършим нашето си, а не да опитваме Божията част – товарът е твърде тежък. Бог търси умрели (мъртви) към естественото хора, които не са управлявани от грижите на този свят.

За тези от нас, които гледат телевизия, рядко минава ден, в който да не видим някой от амвона да ни увещава да дадем (посеем) за неговото служение „в добрата почва“ (авторът е от САЩ – б. пр.). Това, разбира се накрая води до възторжено съобщение, че служителят е започнал някаква нова програма или има нужда от самолет, или прави някакво друго велико дело за Бог. Някои от тези убеждения са от Бог, но повечето не са. За някои трябва да дадем, но за повечето не трябва. Бог със СИЛЕН ГЛАС казва на народа си: „Бъдете водени от Духа Ми (във вас) във ВСИЧКОТО си даване. Не сглупявайте повече подир гъделичкащи ушите послания, превъзнасяния и емоционални манипулации. Разпознайте и излезте от световната система, която се е настанила в дома ми.

Тъй като служех в борда на едно от най-големите национални и може би световни служения на просперитета, знам „посланието от първа ръка“. Аз не искам да „изхвърля бебето заедно с мръсната вода“, но мисля, че е важно църквата да започне да разбира, че много от „посланието“ е поучавано в грешка. Съдете сами за себе си. Вярвам, че Бог иска да благослови хората си. Силно вярвам, че Бог иска хората Му да дават и да бъдат благословени в даването си, но разликата за мен е в това да НЕ ДАВАШ, БЕЗ ДА СИ ВОДЕН ОТ ДУХА, и да не даваш воден от мотив да вземаш. Нашето даване, ако е водено от Духа, е форма на скъпоценно поклонение към Небесния Баща.

Движението „Слово на Вяра“ ни учеше години наред, че Божиите закони ще проработят за всеки, който ги прилага. С други думи, просто изпълнявай каквото ти казва буквата на закона и Бог се обвързва с „писаното слово“, за да се изпълни казаното. Това движение разпространяваше движението за просперитет под същия наслов - „Ако дадеш, Бог е длъжен да те благослови“. Това просто не е вярно и както казах по-рано, е една от основните причини, поради която Христовото тяло страда финансово. - „Буквата убива, Духът дава живот...“ Ева се опита да научи Адам, че може да има Божие БЕЗ БОГА и резултатът беше велико падение. Сатана беше изгонен от небето по същата причина.

Бог наистина благославя нашето даване, когато е направено сърдечно, с поклонение и покорство към Неговия Дух. Ако мотивът ни е „да получим от Бог“, което е НАБЛЕГЪТ в посланието, мотивът ни за даване се опетнява и става себеправеден – чийто краен резултат е религиозност и гордост.

На 23 януари 2001 г Господ ми говори следното слово:
„Има грешка в същината на учението за просперитет. То се позивава на похотта на плътта и гордостта на живота. То се харесва на духовно невежия. Аз искам да благословя народа Си финансово и искам да прекратя дълговете им, но първо те трябва да разберат съществения елемент на МОЕТО УЧЕНИЕ ЗА ИСТИНСКОТО БЛАГОУСПЯВАНЕ. Те трябва да разпознаят, че САМО заради проляната кръв на Голгота е възможно благоуспяването. Хората не бива да мислят, че даването им носи праведност – кръвта Мии придоби тяхната праведност. Аз дойдох, пролях кръвта Си и умрях, за да може те да имат живот и да го имат изобилно.“

„Когато те дават за да придобият Моето благоволение, Аз се наскърбявам – те вече имат Моето благоволение, кръстът го даде. Ходенето в покорство към Духа Ми в даването е всичко, което Аз изисквам. Пожертвованията на хората, за да придобият моята праведност са обида към Мен. Даването чрез покорство към Духа Ми донася Моето благоволение и благословение. Осъзнайте благословението придобито чрез пролятата кръв, и давайте само чрез покорство към Духа Ми и ще видите и ще видите незаслужено благоразположение и финансово благословение да идват при тези, които вървят в това откровение.“


Това „ДАЙ, ЗА ДА ВЗЕМЕШ“ е християнска лотария, стокова борса на светиите. „Инвестирай в Бог, Той се нуждае от парите ти и ще ти възвърне 30, 60 и 100-кратно.“ Някои от тези послания и посланици звучат повече като борсови агенти, отколкото като проповедници. Всичко това има белезите на световната система. Злоупотребите на които съм лично свидетел, имат същия резултат – стригане на овцете, докато облагодетелстващите се (овчарите) дебелеят. Виждал съм спестявания, пари за училището на децата и пенсионни осигуровки да отиват в прически на църковни лидери и телевизионни евангелизатори. Въпреки краткия им успех 30, 60 и 100-кратните възнаграждения рядко са работили за попадналите в тази лъжа, не защото Бог не иска да благославя, но защото редът и мотивът са грешни, Бог е Бог на реда и Той няма да благослови безредие. В милостта Си Той ще задържи ръката Си, докато Неговият ред бъде възстановен.

Да се научим да бъдем доволни независимо дали сме в утеснение или изобилие, да даваме като форма на поклонение, под водителството на Духа, абсолютно доверявайки се на Бога, ще ни донесе мир и Божие благоуспяване, което се простира извън ограниченията на парите.
Това вярвам е правилото на царството.

Източник: http://chosenoneministries.com/articles/true_prosperity_message_.htm
Превод: Списание Братска Любов, брой 5, 2003 година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар